ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 22/07/2014

ספורט ככלי ומענה לפתרון בעיית הסמים והאלכוהול

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים