ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 15/07/2014

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 11), התשע"ד-2014 (ביטול המכס המופחת על המכסות הוולנטריות ליבוא מוצרי חלב), צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 10), התשע"ד-2014 (ביטול המכס ביבוא עגלים לתקופה של 7 שנים)

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
15/07/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 388>
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, י"ז בתמוז התשע"ד (15 ביולי 2014), שעה 10:40
<סדר היום:>
1. צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 11), התשע"ד-2014 (ביטול המכס המופחת על המכסות הוולנטריות ליבוא מוצרי חלב)
2. צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 10), התשע"ד-2014 (ביטול המכס ביבוא עגלים לתקופה של 7 שנים):
הישיבה ננעלה בשעה 11:30.

קוד המקור של הנתונים