פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
15/07/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 387>
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, י"ז בתמוז התשע"ד (15 ביולי 2014), שעה 10:30
סדר היום
<שינויים בתקציב לשנת 2014>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
מיכל בירן

משה גפני

בועז טופורובסקי

יצחק כהן

דב ליפמן

שמעון סולומון

חמד עמאר

אלעזר שטרן

סתיו שפיר

איילת שקד
מוזמנים
>
עינת גרוסמן - ראש מחלקת תכנון ותקציבי, נתיב, משרד ראש הממשלה

גלעד כץ - משרד ראש הממשלה

שירלי אביבי - רשות המסים, משרד האוצר

לילי אוררן רידניק - רכז תחום תעסוקה, אגף התקציבים, משרד האוצר

דניאל סוצ'י - אגף התקציבים, משרד האוצר

יאיר שירן - מנהל מינהל תעשייה, משרד הכלכלה

גלעד אלירז - מנהל תחום יבוא ורישוי היצוא, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

חובב ינאי - המשמר החברתי

עדי אביטן - לוביסטית (גורן עמיר), מייצגת את טרה
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר המתרגמים
<שינויים בתקציב לשנת 2014>
היו"ר ניסן סלומינסקי
בוקר טוב. אנחנו פותחים את ישיבת ועדת הכספים. יש לנו שתי רביזיות.
טמיר כהן
הרביזיה הראשונה הייתה פנייה מספר 93. הפנייה נועדה לבצע שינויים פנימיים בתקציב רשות האוכלוסין וההגירה לצורך התאמת העודפים להתחייבויות בגינן הן נוצרו. הרביזיה הייתה של יצחק כהן וסתיו שפיר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה?

הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
הרביזיה לא התקבלה
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה לא התקבלה.
סתיו שפיר
אפילו מ"יש עתיד" שואלים על מה הרביזיה. אפשר להעביר לכולם את החומר?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן. אבל הוא הקריא את הרביזיה.
טמיר כהן
החומר הועבר במייל.
סתיו שפיר
לא במייל. חברי הכנסת מגיעים לוועדה.
יצחק כהן
תזכירו במה מדובר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
חלק את הפנייה.
טמיר כהן
פניות מספר 94 ו-95 של משרד הכלכלה. מחולקת לכם בזה הרגע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זאת רביזיה שאני הגשתי.
סתיו שפיר
כאן היה את הקיצוץ להורים עובדים, קיצוץ בעידוד תעסוקה לחרדים, קיצוץ בעידוד תעסוקה לערבים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לכן אני מבקש מהקואליציה להצביע בעד הרביזיה. מי בעד הרביזיה?
סתיו שפיר
רגע. לא קיבלנו עדיין את הדפים. אני שוב מדגישה, בעיקר לחברי יש עתיד, שמדובר בקיצוץ בעידוד תעסוקה לחרדים, קיצוץ בעידוד תעסוקה לערבים, קיצוץ במעונות להורים עובדים. בפעם הקודמת אנחנו הצבענו נגד והיה לנו רוב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא היה רוב. היה שקול.
סתיו שפיר
היה רוב. ארבעה מול ארבעה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לכן הגשתי רביזיה. אני מבקש מהקואליציה להצביע בעד.

הצבעה

בעד – רוב
נגד – מיעוט
הרביזיה התקבלה
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה התקבלה. נמצא כאן נציג משרד הכלכלה?
טמיר כהן
כן. נמצא גם נציג אגף התקציבים והוא יוכל להסביר.
אלעזר שטרן
אני מכיר בזבוזים בארגונים האלה כשעובר תקציב ממשרד ראש הממשלה למשרד הכלכלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תן לו להסביר.
רן רידניק
אני אדבר לגבי הפנייה עצמה ואם יהיו שאלות לגבי סגמנטים מסוימים, אני אתייחס.
יצחק כהן
תסביר על הקיצוץ של 15 מיליון. בעיקר על הקיצוצים.
סתיו שפיר
גם על העמותות. 10 מיליון שקלים שעוברים לעמותות למינהלת השירות הלאומי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
סתיו, אני מבקש.
סתיו שפיר
ניסן, זאת שאלה. על הבוקר אתה עצבני?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן.
סתיו שפיר
אז תירגע ותן לי לשאול אותו את השאלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא עצבני. אני מבקש ממך לתת לו להסביר. סתיו, אני מבקש, אם את רוצה לדבר, תירשמי. נקודה.
סתיו שפיר
אנחנו נקיים דיון וכל השאלות יישאלו. בסדר. אין בעיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הדיון היה והוא יהיה קצר. הוא רק יסביר.
סתיו שפיר
יש לי שאלות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל תני לו להסביר.
סתיו שפיר
איזה עמותות מקבלות את העשרה מיליון שקלים ממינהלת השירות הלאומי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תסביר בשתי דקות את ההצבעה שכבר הייתה.
רן רידניק
אני אדבר על הפנייה באופן כללי ואם תרצו לגבי העמותות, אני אסביר.

שלום, אני רכז תחום תעסוקה באגף התקציבים. הפנייה נועדה לבצע שינוי בתוך סעיף מספר 36 שעיקרו תקצוב של 87 מיליון שקלים הרשאה להתחייב מתוך מימון הסכם להכשרת עובדים בענף הבניין, הסכם שנחתם לפני כחודש. עוד כ-11 מיליון שקלים הרשאה להתחייב לצורך הכוון תעסוקתי לעולי אתיופיה לפי החלטת הממשלה.
סתיו שפיר
הרשאה לכמה זמן?
היו"ר ניסן סלומינסקי
תמשיך להסביר בבקשה.
רן רידניק
הפרויקט עצמו הוא לארבע שנים. עוד סך של שישה וחצי מיליון שקלים עבור תקציב פעולות בשירות התעסוקה, לצורך תקצוב תכנית רשות מקדמת תעסוקה והכשרות בדרום הארץ.
סתיו שפיר
מה הסכום הכולל של הפרויקט?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה מוכן להמשיך להסביר?
סתיו שפיר
ניסן, מה הבעיה עם השאלות האלה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
ביקשתי שתירשמי ואני אתן לך לשאול שאלות. כך זה לא ילך.
יצחק כהן
אם צריך להירשם, תרשום גם אותי.
סתיו שפיר
תרשום אותי שלוש פעמים. יש לי הרבה שאלות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. אין שלוש פעמים. יש פעם אחת.
רן רידניק
בנוסף, וכאן אני גם ארחיב כי ביקשתם, יש תקצוב של כ-9.635 מיליון שקלים עבור מינהלת השירות האזרחי. תקצוב של תוספת תקנים ואני מיד אפרט בדיוק ואומר מה התמהיל ואיזה עמותות, כפי שביקשתם. עוד כ-12.5 מיליון שקלים, תקציב המיועד למימון, תפעול ותחזוקת מרכזי הכשרה מקצועית ממשלתיים.

זאת הפנייה שלפניכם.

לגבי העמותות עצמן, אם תרצו אני יכול להרחיב.
סתיו שפיר
כן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
דקה.
סתיו שפיר
לא רק ניסן כאן. יש כאן עוד חברי ועדה. עם כל הכבוד ליושב ראש.
יצחק כהן
והם לא פחות חשובים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מאחר והתקיים הדיון, אם מישהו רוצה לשאול.
סתיו שפיר
הוא לא ענה לשאלות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
את רוצה לשאול?
סתיו שפיר
שאלתי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שתי דקות. בבקשה, תשאלי.
סתיו שפיר
אני לא צריכה שתי דקות. אני רוצה לדעת לאיזה עמותות זה הולך. יש גם פנייה אחר כך שאתה תענה עליה. כמה כסף מקבלת כל עמותה? מה סדר הגודל של כל ההרשאות להתחייב שאתם נתתם? מתי הן התקבלו? לכמה שנים? כמה אמור לעבור בכל שנה? לאיזה ספקים? אם זה לא עובר דרך המשרד, עם מי ההתקשרויות לגבי הכספים האלה? כמה כל אחת מקבלת בשקלים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
תענה רק לגבי העמותות.
רן רידניק
לגבי הרשאות להתחייב. זה 87 מיליון שקלים בהרשאה להתחייב. מיזם להכשרת ישראלים בענף הבנייה, מיזם של בין שנתיים לשלוש שנים. כל המימון הוא דרך משרד הכלכלה, מתוקצב במשרד הכלכלה שמתקצב הסכם שנחתם עם התאחדות הקבלנים והסתדרות העובדים בענף הבניין.
סתיו שפיר
על כמה.
רן רידניק
87 מיליון שקלים.
סתיו שפיר
בסך הכול.
רן רידניק
בסך הכול. בין שנתיים לשלוש שנים.

הרשאה שנייה בסך של 11.25 מיליון שקלים לתכנית של כארבע שנים לפי החלטת ממשלה לגבי מרכזי הכוון לאוכלוסייה האתיופית.

אלה שתי ההתחייבויות הגדולות שיש כאן בפניכם. הכול דרך משרד הכלכלה ואין כאן שום מסלול עוקף.

ביקשתם פירוט לגבי העמותות.
סתיו שפיר
בפעם הקודמת הוא דיבר על שוברים. שזה מתבצע דרך שוברים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תמשיך הלאה.
רן רידניק
יש הרבה מאוד סגמנטים.
סתיו שפיר
לא ניצלתי את שתי הדקות שלי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל שאלת והוא כבר עונה. נגמר.
רן רידניק
אני מתנצל. אני אדם פשוט. קשה לי
היו"ר ניסן סלומינסקי
תענה בבקשה לגבי העמותות.
יצחק כהן
ניסן, אתה מפריע. תן לה לדבר. אנחנו בצפון קוריאה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
תסביר על העמותות.
סתיו שפיר
עוד לא הגענו לעמותות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מבקש שתסביר על העמותות.
סתיו שפיר
אתה סתם רב אתי. ניסן, ברצינות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
סתיו, אני מבקש ממך. היה דיון ממצה על זה .
יצחק כהן
לא היה על זה דיון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היה דיון.
יצחק כהן
לא היה דיון על זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היה דיון והייתה כבר הצבעה.
יצחק כהן
ההצבעה נפלה.
סתיו שפיר
ההצבעה הייתה נגד. אתה זוכר?
היו"ר ניסן סלומינסקי
היה דיון. תסביר שוב על העמותות.
סתיו שפיר
אתה סתם עושה בלגן מכלום.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא עושה בלגן.
סתיו שפיר
תן לו לענות על השאלות שלי. יש לכם רוב. אל תדאג, בסוף זה יעבור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אין לי בעיה של רוב ולא רוב. אני רק רוצה שניכנס למסגרת כי אנחנו מבזבזים את הזמן.
סתיו שפיר
אני אמשיך לשאול את השאלות שלי. אני לא הולכת לצאת מהוועדה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תסביר את העמותות. נקודה.
סתיו שפיר
אני רוצה להבין איך מתחלקים השוברים האלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
סתיו, פעם ראשונה אני מבקש ממך.
סתיו שפיר
מה תעשה? תוציא אותי מהוועדה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן. אני אוציא אותך מהוועדה.
סתיו שפיר
בסדר, תוציא אותו מהוועדה.
יצחק כהן
אי אפשר להוציא אותה.
סתיו שפיר
יהיה לך הרבה יותר פשוט.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תסביר את הנושא של העמותות.
סתיו שפיר
ואת השוברים, איך הם מתחלקים ואיך זה עובד. אני רוצה להבין. אני מתנצלת בשם כל הוועדה על זה שאתה צריך לעבור את הדברים האלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
סתיו, אני מבקש ממך פעם שנייה לא להפריע לאיש לדבר.
סתיו שפיר
אני מבקשת ממך בפעם האלף שתתחיל להתייחס לדיונים האלה ברצינות ואל כאל מסחרה של כספים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי שעושה את המסחרה, זאת את כי את רוצה למשוך את הזמן. תסביר את העמותות.
רן רידניק
לגבי הפנייה או הסגמנט שנוגע לשירות אזרחי לאומי. יש כתשעה וחצי מיליון שקלים שמוקצים לטובת תקני שירות לאומי. אני קודם כל אציין לאיזה אוכלוסיות זה מגיע ואחרי כן לאיזה עמותות. אם יהיו לכם עוד שאלות, אפשר להעביר.
סתיו שפיר
העמותות מעניינות אותנו.
רן רידניק
אני עושה את זה מסודר.

לגבי אוכלוסייה של תקני שירות לאומי של נוער בסיכון, יש כ-3.18 מיליון שקלים. לטובת תקני שירות לאומי של אנשים עם מוגבלות יש כ-3.75 מיליון שקלים. לטובת האוכלוסייה החרדית, תקציב בגין מתנדבים לשירות אזרחי יש כמיליון שקלים ולפיקוח ובקרה עוד כ-1.2 מיליון שקלים.
יצחק כהן
אבל הורדתם כאן שלושה מיליון לחרדים.
רן רידניק
לא. זה במקום אחר. לא הורדנו כאן.
יצחק כהן
האוכלוסייה החרדית, עידוד תעסוקה, מינוס שלושה מיליון שקלים.
רן רידניק
זה לא שירות אזרחי לאומי.
יצחק כהן
לא. עידוד תעסוקה.
רן רידניק
זה בתקנה של עידוד תעסוקה וגם שם לא הורידו.
יצחק כהן
כתוב כאן.
רן רידניק
הועבר לטובת שוברי הכשרה מקצועית בתקנה אחרת לחרדים. הוסיפו תקנה שנייה.
יצחק כהן
זה מה שהיא שאלה.
רן רידניק
לגבי חלוקה לעמותות. אני מנחש שאתם מדברים על הגופים המוכרים, שמונה גופים מוכרים שלהם מוקצים התקנים והם מחלקים אותם לגופים המפעילים.
סתיו שפיר
איך זה מתחלק ביניהם?
יצחק כהן
שמות. קודם כל שמות.
רן רידניק
אני אתחיל מסודר. לגבי אותם 3.185 מיליון של נוער בסיכון, כ-1.2 מיליון שקלים לעמינדב, 400 אלף שקלים לשלומית, 483 אלף שקלים לאגודה להתנדבות, 123 אלף שקלים לעיריית ירושלים וכמיליון שקלים לאלומה. כל מה שתרצו, נעביר לכם בכתב.
סתיו שפיר
מראש ביקשנו את זה בכתב.
רן רידניק
החלוקה לגבי אוכלוסיית אנשים עם מוגבלות היא: 1.305 מיליון שקלים לאלומה, 620 אלף שקלים לעמינדב, 700 אלף שקלים לשלומית ועוד 1.115 מיליון לאגודה להתנדבות.
יצחק כהן
ירושלים?
רן רידניק
לגבי תקנים של אנשים עם מוגבלות, היא לא מופיעה.
יצחק כהן
בסעיף הקודם.
רן רידניק
לגבי אוכלוסיית נוער בסיכון, מתוך ה-3.185, סכום של 123 אלף שקלים לעיריית ירושלים. עיריית ירושלים, אני אגיד אנקדוטה, היא גם גוף מוכר וגם גוף מפעיל. היא הגוף היחיד שמתפקד גם כגוף מוכר. הוא הגוף היחיד שהוא לא עמותה.

לגבי חרדים. הכול מגיע לגוף המתפעל שהוא רחשי לב.
יצחק כהן
מי זה רחשי לב?
רן רידניק
עמותה שפועלת כגוף מתפעל. בעבר זאת הייתה עמותה של הרב גרוסמן. עמותת רחשי לב פועלת כגוף המתפעל לשירות האזרחי.
סתיו שפיר
כמה כסף?
רן רידניק
1.5 מיליון שקלים.

לפיקוח ובקרה, זכיינית בשם חברת ריבה יחזקאל.
סתיו שפיר
שהוא מקבל 1.2 מיליון.
רן רידניק
כן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ר' יצחק, רצית לשאול?
סתיו שפיר
על השוברים.
יצחק כהן
לגבי עידוד תעסוקה, 27.804. 3642, בדף לפני אחרון. יש כאן קיצוץ של כמעט שלושים מיליון שקלים. עידוד תעסוקה, אוכלוסיות ייעודיות.
רן רידניק
אם אתה שואל לגבי האוכלוסייה החרדית, זה שלושה מיליון שקלים.
יצחק כהן
לא. אני מתכוון בכלל. אתה מוריד כאן שלושים מיליון לגבי כל האוכלוסיות הייעודיות.
רן רידניק
מעבר להרשאה להתחייב.
יצחק כהן
מורידים מהמזומן להרשאה להתחייב?
רן רידניק
יש כאן תקנות בהן מתוקצב הכסף במקור והן עוברות לקרנות ייעודיות מהן יוצא הכסף. לגבי חרדים למשל, זה שלושה מיליון שקלים כשבתוך התקנה הראשית אי אפשר להוציא שוברים ועוברים להיות שוברים לחרדים אבל בתקנה הייעודית הזאת להכשרה מקצועית. זה עובר מתקנה לתקנה ושם זה מבוצע.
סתיו שפיר
מה אומרים השוברים האלה?
רן רידניק
שוברי הכשרה מקצועית זה אחד מהכלים שמפעיל האגף להכשרה מקצועית שמוקצים למבקש העבודה שמגיע לאחד מגופי ההכוון. נגיד מרכז הכוון בבני ברק כדוגמה. הוא מגיע לשם, עובר איזשהו אבחון ואם הוא נמצא מתאים והוא רוצה לעבור הכשרה מקצועית עם שובר, הוא מקבל תשלום בפעימות עבור ההכשרה.
סתיו שפיר
איפה הוא עובד? הכסף עובר לחברות?
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותיי, כבר דנו בזה.
סתיו שפיר
הכסף עובר לחברת השמה? לאיפה בדיוק זה זז? כשאנחנו רואים קיצוץ של שלושים מיליון שקלים, לאיפה הולכים השלושים מיליון השקלים?
רן רידניק
זה לטובת השימוש, לטובת דורש העבודה. הכסף הולך למוסד ההכשרה בהתאם לסיומו.
סתיו שפיר
מי המוסדות האלה?
מיכל בירן
אבל הבן אדם משלם קודם מכספו.
רן רידניק
יש בארץ מאות רבות של מוסדות הכשרה. הפעימה האחרונה הולכת אליו בתור מענק התמדה. כלומר, הוא מקבל יותר מאשר עלות ההכשרה עצמה.
מיכל בירן
בביקור שלנו בלשכת התעסוקה של מחוז תל אביב, של ועדת העבודה והרווחה, הבנו שעבור ההכשרה המקצועית האנשים קודם משלמים מכספם שאין להם כי הם מובטלים ורק אחר כך השוברים האלה חוזרים.
רן רידניק
זה כלי שמאופיין בעודף ביקוש גדול מאוד. זה כלי שמוכח כיעיל ושימושי.
מיכל בירן
אבל צדקתי? אנשים קודם משלמים?
רן רידניק
בעיקר כדי לוודא התמדה בלימודים והתמדה בעבודה. כרגע התוצאות שלהם הן תוצאות יפות.
מיכל בירן
אבל הבן אדם משלם למקום בו הוא מוכשר?
רן רידניק
המימון עצמו של הבן אדם הוא של המוסד ומשלמים לבן אדם כהחזר וכתוספת עבור ההכשרה אחרי שסיים את תכנית הלימודים, ככל שהוא עובד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור פניות מספר 94 ו-95?

הצבעה

בעד – 6
נגד – 4
ההעברות אושרו
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההעברה אושרה. אנחנו ממשיכים בסדר היום.
משה גפני
זאת הייתה רביזיה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן. רביזיה שאני הגשתי.
יצחק כהן
הם נפלו בפעם הקודמת והגישו רביזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו ממשיכים בסדר היום. המשך העברות צפויות להיות בסביבות 11:45. נראה, לפי איך שנתקדם.
משה גפני
מתי אתה מעביר חמישים מיליון שקלים ליהודה ושומרון?
יצחק כהן
היום
היו"ר ניסן סלומינסקי
מתי שיגיע.
משה גפני
תושבי הדרום לא מקבלים שקל והם ממשיכים לסחוט את הקופה של המדינה. אחרי כן מתפלאים למה מעבירים כאן חוקים כאלה שרעים לציבור. אני במקומכם הייתי מתבייש להעביר היום חמישים מיליון שקלים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא יודע על מה אתה מדבר.
משה גפני
אתה יודע בדיוק על מה אני מדבר. חמישים מיליון שקלים לאמנה. יהודה ושומרון. יש עתיד יאשרו להם את זה כי הם נתנו להם חוק אנטי דתי.
יצחק כהן
גבעת החרולים, חמישים מיליון שקלים.
משה גפני
הולכים להעביר חמישים מיליון שקלים לאמנה ביהודה ושומרון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו ממשיכים בסדר היום.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:45.>

קוד המקור של הנתונים