ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 09/07/2014

מינוי ממלאי מקום קבועים בוועדות, בקשה להתפלגות סיעת הליכוד ישראל ביתנו

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת
09/07/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 106>
מישיבת ועדת הכנסת
יום רביעי, י"א בתמוז התשע"ד (09 ביולי 2014), שעה 9:15
סדר היום
<א. התפלגות סיעת הליכוד-ישראל ביתנו>
<ב. מינוי ממלאי מקום קבועים בוועדות>
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – היו"ר
דוד רותם

מאיר שטרית

איילת שקד
שמעון אוחיון
משה גפני
אורלי לוי אבקסיס
מוזמנים
>
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
קצרנית פרלמנטרית
אושרה עצידה
<א. התפלגות סיעת הליכוד-ישראל ביתנו>
היו"ר יריב לוין
בוקר טוב. רבותי, אני פותח את הישיבה. על סדר היום: בקשת סיעת ישראל ביתנו להתפלגות מסיעת הליכוד, ישראל ביתנו, כפי שהיתה עד היום.

הוגש לי מכתב חתום על-ידי השר אביגדור ליברמן וסגנית השר קירשנבאום שאומר כדלקמן:
"נבקש להודיע כי ישראל ביתנו החליטה להתפלג מסיעת הליכוד בהתאם לסעיף 59(2) לחוק הכנסת. חברי הסיעה החדשה יהיו חברי מפלגת ישראל ביתנו בהתאם להודעה שהוגשה ליושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית עם הגשת רשימת המועמדים לכנסת התשע-עשרה, חברי הכנסת: ליברמן, שמיר, לנדאו, לנדבר, אהרונוביץ, לוי אבקסיס, קירשנבאום, רותם, אילטוב, עמאר ואוחיון. שם הסיעה החדשה יהיה ישראל ביתנו".

אני התבקשתי על-ידי סיעת ישראל ביתנו להציב את הנושא על סדר היום באופן מידי.
מאיר שטרית
כל חברי הסיעה חתומים?
היו"ר יריב לוין
לא, לא כל חברי הסיעה חתומים. לא צריך גם.
דוד רותם
הבוס חתום והסגנית שלו.
מאיר שטרית
אני מבין שיש איזה נוהל שאם סיעה מתפלגת - - - חברי הכנסת 48 שעות.
היו"ר יריב לוין
כן, אבל אם זאת התפלגות על בסיס הודעה, רשימה מראש שהיתה רשימה של שתי מפלגות יחד.
משה גפני
אין בעיה חוקית כשמתאגדים שתי מפלגות יחד.
היו"ר יריב לוין
כן, אין פה שום בעיה.

היתה בקשה של סיעת ישראל ביתנו שנעלה את הנושא היום באופן מידי ואני בוודאי לא רציתי להעמיד את עצמי במצב שאני מעכב את הנושא הזה, ולכן הישיבה מתקיימת היום בנושא הזה.

אני מודיע גם למען הפרוטוקול שלאור ההודעה הזאת אני כיושב-ראש סיעת הליכוד הודעתי שההוראות שחלו על סיעת הליכוד כסיעה נפרדת לפי סעיף 12 לחוק מימון מפלגות ימשיכו לחול עליה גם לאחר ההתפלגות כסיעה שאינה חלק מסיעה משותפת. קרי, שם הסיעה של הליכוד יהיה הליכוד – תנועה לאומית ליברלית, כאשר אני אשמש כבא כוח הסיעה וכיושב-ראש הסיעה. מספר חברי הסיעה יהיה 20 חברי הכנסת הנותרים בסיעה המשותפת, מלבד אותם 11 שהקראתי קודם שהם מהווים חלק מסיעת ישראל ביתנו.

עוד הערה אחת באשר לחלוקת המקומות בוועדות בין הסיעות. הסיכום שאליו הגענו הוא שתמונת המצב תישאר כמו שהיא. כלומר, אני מבקש להעביר פשוט החלטה גורפת שאומרת שכל ועדה שבה מכהן כרגע חבר כנסת של סיעת הליכוד היא תיחשב כוועדה שהמקום בה הוא מיועד לסיעת הליכוד. כל ועדה שכרגע מכהן בה חבר כנסת מטעם סיעת ישראל ביתנו תיחשב כוועדה שמכהן בה מכאן ולהבא ושייכת לסיעת ישראל ביתנו. זה יחסוך מאיתנו, אני חושב בהודעה הכוללת הזו – אתה צריך להחליט לעבור ועדה ועדה ולהודיע על החלוקה, לרבות בוועדות משותפות, לרבות מיוחדות, ובכל פורום אחר. שוב, פשוט על-פי צילום המצב הנוכחי.
ארבל אסטרחן
כולל ממלאי מקום קבועים גם כי יכול להיות שחבר יהיה בסיעה זו עכשיו ממלא מקום קבוע בסיעה אחרת.
היו"ר יריב לוין
כן, כן. כולל היכן שישנם ממלאי מקום קבועים שנדמה לי שזה רק בוועדת חוץ וביטחון, עד כמה שאני זוכר. הצילום הוא צילום מצב. היכן שישנם ממלאי מקום שהם חברים בסיעה אחרת הם ייחשבו כממלאי מקום של נציג הליכוד באותה ועדה ולא - - -
ארבל אסטרחן
החבר הוא זה שקובע של מי ה- - -
היו"ר יריב לוין
כן, אבל אני אומר שישנם מקומות שאישרנו בהם ממלאי מקום. למשל, בוועדת החוץ והביטחון יש ממלא מקום שהוא חבר כנסת של יש עתיד על מקום של סיעת הליכוד ישראל ביתנו - במקומות האלה.
ארבל אסטרחן
אה, זה נשאר.
היו"ר יריב לוין
כן, אבל אני אומר – כל ממלאי המקום האלה ייחשבו כממלאי מקום של חברי סיעת הליכוד, לא של סיעת - - -
ארבל אסטרחן
אה, לא משנה מי החבר - -
היו"ר יריב לוין
כן.
ארבל אסטרחן
- - גם אם החבר הוא מישראל ביתנו.
היו"ר יריב לוין
לא, לא. אני אומר ממלאי המקום יהיו - - -
אורלי לוי אבקסיס
למה?
היו"ר יריב לוין
למה? כי זה טכני, כי זה ההסדר. כי אני נתתי מקום של ממלא מקום לעליזה לביא, אני לא יודע אם אתם מוכנים לתת לה את זה.
אורלי לוי אבקסיס
אה, לא. לא על זה. אני אומרת אם יש חבר קבוע בוועדה, למשל של ישראל ביתנו, ויש ממלא מקום של הליכוד אז - - -
ארבל אסטרחן
המקום הוא של ישראל ביתנו. אבל אם ממלא הקבוע עכשיו הוא מהליכוד?
היו"ר יריב לוין
כן, אבל לדעתי אין מצב כזה באף מקום. אנחנו שומרים. ממלאי המקום הולכים אחר החבר ובכל מקום של ספק ממלא המקום הוא יהיה ממלא מקום של חבר סיעת הליכוד באותה ועדה ולא סיעת ישראל ביתנו.
מאיר שטרית
או ההיפך – של ישראל ביתנו ולא הליכוד.
היו"ר יריב לוין
לא, לא – אין. לא להיפך. מאיר, אני לא רוצה שיהיו אחר כך אי הבנות.
דוד רותם
הוא יכול לוותר בשם הליכוד, הוא לא יכול לוותר בשם ישראל ביתנו.
מאיר שטרית
יש חבר מישראל ביתנו שהוא חבר, שהוא ממלא מקום מהליכוד – אם יש דבר כזה.
היו"ר יריב לוין
אין, אין. אין דבר כזה. בטח עוד יהיו.

אני את הנושא של מינוי ממלא מקום קבועים כרגע לא מביא לדיון ולאישור, הוא כרגע מיותר.
משה גפני
מה זה הסעיף השני?
היו"ר יריב לוין
הכוונה היתה – מכיוון שבחלוקה הנוכחית יש עודף ייצוג לישראל ביתנו היה לנו סיכום איתם שאנחנו נמנה ממלאי מקום במקום מסוים שיש עודף ייצוג. אומרים לי שכנראה היחס ישתנה ל-19 : 12 אם אכן חבר הכנסת שאמה הכהן יקבל את המינוי כשגריר בתוך כמה ימים, ואז יצא מצב שהחלוקה מלכתחילה הופכת לחלוקה המדויקת על-פי החישוב המספרי והבעיה בצורה הזו נפתרה.

מעבר לזה, יכול להיות שאנחנו נבקש. אגב, זה מתואם עם חבר הכנסת כבל. יכול להיות שאנחנו נרצה למנות בכל זאת ממלאי מקום בהצלבה בסיעות כדי שנוכל לבצע חילופים בינינו – מה שלא נוכל לעשות מכאן ולהבא כשהסיעות הן נפרדות. אבל לא נעשה את זה, לפחות בשלב הזה כרגע.

הערות.
דוד רותם
לפי סעיף 60 אין לך ברירה, אתה חייב לאשר את זה.
היו"ר יריב לוין
לא, לא – זה ברור.
איילת שקד
יריב, אתה ממנה את חיים כץ ואותי עכשיו?
היו"ר יריב לוין
אני ממנה, כן. אבל זה לא פה. זה בהודעות למליאה. למען הפרוטוקול אני בכל זאת אגיד. חברת הכנסת איילת שקד משמשת כממלאת מקום חבר בוועדת הכספים, כממלאת מקום נדמה לי של חבר הכנסת כלפה, אם אני זוכר נכון. אנחנו עושים שינוי שהיא תכהן כממלאת מקום של חברת הכנסת גמליאל במקום כממלאת מקום של חבר הכנסת כלפה. כלומר, אין תוספת ממלאי מקום. אני מציע את הדבר הזה גם כן.
משה גפני
למה?
היו"ר יריב לוין
למה? כי זה יותר נוח לנו בהתנהלות הפנימית שלנו – זה הכול.
איילת שקד
כי בבית היהודי נמצאים חברי הכנסת והם באים - - -
משה גפני
יש לי הערה, יותר נכון שאלה. אני תומך בזה, גם אין אפשרות חוקית שלא לתמוך. הסיטואציה הזו קבועה בחוק והיא נכונה. כאשר רצים לבחירות שתי מפלגות שהן הולכות כסיעה אחת והן מחליטות להתפלג אז חייבים לאשר את זה, ואני חושב שזה גם נכון אם מחליטים להתפלג.

אם היה מדובר במפלגה שהיא מפלגה לא גדולה, מפלגה שהיא לא מפלגת שלטון, זה ברור לחלוטין. מכיוון שמדובר במפלגת שלטון ומדובר בזה שמהליכוד-ישראל ביתנו יש ראש ממשלה, ועכשיו מחליט מי שמחליט בתוך הליכוד ביתנו להתפלג, אני חושב שמן הראוי ציבורית להגיד לוועדה מה הסיבות. אני תומך בזה.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת גפני, יושב-ראש ישראל ביתנו כינס מסיבת עיתונאים ארוכה ואף ענה על שאלות ונתן את ההסברים. מי שההסברים הניחו את דעתו – אשריו, ומי שפחות הניחו את דעתו – אין לו ברירה אלא לאשר את הבקשה הזו, זה המצב.
משה גפני
זו תופעה עצובה במערכת הפוליטית.
היו"ר יריב לוין
אני אצביע תחילה על בקשת ההתפלגות, לרבות כל ההודעות הנלוות אליה לעניין איוש הוועדות וכן הלאה. מי בעד בקשת ההתפלגות?

הצבעה
בעד בקשת התפלגות סיעת הליכוד-ישראל ביתנו – פה אחד
בקשת התפלגות סיעת הליכוד-ישראל ביתנו נתקבלה.
משה גפני
אני בעד.
היו"ר יריב לוין
גם אני כמובן.
פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים.

<ב. מינוי ממלאי מקום קבועים בוועדות>
היו"ר יריב לוין
לעניין מינוי ממלאי מקום, מינויה של חברת הכנסת שקד כממלאת מקום של חברת הכנסת גמליאל – אגב, אני אומר גם לפרוטוקול, איילת, שעל פי הסיכום במידה ותהיה בקשה או החלטה של יושב-ראש סיעת הליכוד שבהצבעה מסוימת ממלא המקום לא ישתתף ויבוא במקום חברת הכנסת גמליאל חבר כנסת אחר מהליכוד אז יש התחייבות של חברת הכנסת איילת שקד. כמובן שהיא תאפשר את הדבר הזה.
משה גפני
גם זה החוק.
היו"ר יריב לוין
לא, לא. זה לא החוק. אם היא ממלאת מקום קבועה, אם החבר איננו היא מצביעה. יש לה עדיפות, זה המשמעות של ממלא מקום קבוע.

מי בעד אישור מינוי ממלאי המקום?

הצבעה
בעד אישור מינוי ממלאי המקום – פה אחד.
אישור מינוי ממלאי המקום נתקבל.
משה גפני
אנחנו אישרנו.
מאיר שטרית
בעד, בעד.
היו"ר יריב לוין
פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 09:35.>

קוד המקור של הנתונים