ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 08/07/2014

הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים בכל הארץ), התשע"ג-2013, הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ג-2013, הצעת חוק מס ערך מוסף (הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת), התשע"ד-2014, הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ד-2014

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת
08/07/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 105>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שלישי, י' בתמוז התשע"ד (08 ביולי 2014), שעה 13:30
סדר היום
קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות:

<1. הצעת חוק מס ערך מוסף (הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת), התשע"ד-2014 (מ/876).>
<2. הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים בכל הארץ), התשע"ג-2013 (פ/489/19), הצעת חברת הכנסת מירי רגב.>
<3. הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ג-2013, (פ/1005/19), הצעת חבר הכנסת מאיר שטרית וקבוצת חברי הכנסת.>
<4. הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ד-2014, (פ/2440/19)>
5. הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון – פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ד-2014, (פ/2462/19), הצעת חבר הכנסת ישראל אייכלר.
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – היו"ר
זאב אלקין

בועז טופורובסקי

אברהם מיכאלי

אורי מקלב

מאיר שטרית
משה גפני

ניסן סלומינסקי

יואל רזבוזוב

פנינה תמנו-שטה
מוזמנים
>
גיא גולדמן - יועץ משפטי, רשות המסים
מנהל/ת הוועדה
אתי בן יוסף
רישום פרלמנטרי
הילה לוי
קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות:

1. הצעת חוק מס ערך מוסף (הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת), התשע"ד-2014 (מ/876).

2. הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים בכל הארץ), התשע"ג-2013 (פ/489/19), הצעת חברת הכנסת מירי רגב.

3. הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ג-2013, (פ/1005/19), הצעת חבר הכנסת מאיר שטרית וקבוצת חברי הכנסת.

4. הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ד-2014, (פ/2440/19), הצעת חברת הכנסת גילה גמליאל.
5. הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון – פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ד-2014, (פ/2462/19), הצעת חבר הכנסת ישראל אייכלר.
היו"ר יריב לוין
רבותי, אני פותח את הישיבה. על סדר היום: קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות: 1. הצעת חוק מס ערך מוסף (הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת), התשע"ד-2014 (מ/876). וההצעות שהוצמדו לה, שבמליאה, בגלל שזה היה אחת אחרי השנייה, לא היה לגמרי ברור מה עבר, מה לא עבר. האם ההצעה של גילה גמליאל עברה ישר לכספים או לא. ליתר ביטחון נאשר כאן את כולן.
משה גפני
לא, לא, לא. לא עבר.
היו"ר יריב לוין
לא עבר כלום. אומר חבר הכנסת גפני שהוא ביקש ועדת המדע.
משה גפני
אני מבקש רק הצעה לסדר.
היו"ר יריב לוין
אתה תקבל. אנחנו דנים גם בהצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים בכל הארץ), התשע"ג-2013 (פ/489/19), הצעת חברת הכנסת מירי רגב. הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ג-2013, (פ/1005/19), הצעת חבר הכנסת מאיר שטרית וקבוצת חברי הכנסת. הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ד-2014, (פ/2440/19), הצעת חברת הכנסת גילה גמליאל והצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון – פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ד-2014, (פ/2462/19), של חבר הכנסת ישראל אייכלר.
ברור שהחוקים האלה צריכים ללכת לוועדת הכספים. חבר הכנסת גפני ביקש להעביר אותם לוועדת המדע ונימוקיו עמו, שבוודאי נשמע אותם עכשיו. בבקשה.
משה גפני
אני גם אנמק ואגיד בהתחלה את ההצעה לסדר. אני לא מבין מה הדחיפות בעניין הזה, שצריך לקבוע ועדה למחרת. יש פחד מיאיר לפיד?
היו"ר יריב לוין
לא, אני אסביר לך בדיוק. אני אענה. אני יכול לתת לך תשובה מאד מאד פשוטה. אנחנו נמצאים ערב סוף המושב וכדי שלא תישמע אחר-כך טענה שוועדת הכספים לא היה לה מספיק זמן לדון, הודיע לי יושב-ראש ועדת הכספים שיש לו כוונה כבר מחר להתחיל את הדיונים כדי שאפשר יהיה לדון בחוק באופן מעמיק ומסודר. ולכן אני רוצה לסייע לו על מנת שיהיה לו את הזמן לקיים דיונים מסודרים ומעמיקים. זה הכל.
משה גפני
עמדתי היא שזה לא צריך ללכת לוועדת הכספים. זה צריך ללכת לוועדת המדע.
היו"ר יריב לוין
עדנה כזאת לוועדת המדע לא היתה מזמן.
משה גפני
זאת ועדה שאתה נתת לי.
היו"ר יריב לוין
לא את כל חטאיי נמנה פה עכשיו.
משה גפני
על כל פנים, אני אסביר למה זה לא יכול להיות בוועדת הכספים. ראשית, מדובר בחוק שיש עליו חוות דעת משפטית של היועץ המשפטי לכנסת. יש חוות דעת של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה לשעבר, יהושע שופמן, שהחוק הזה הוא לא חוקתי.
היו"ר יריב לוין
מה אתה אומר? באמת, חבר הכנסת גפני?
משה גפני
כן, כן.
היו"ר יריב לוין
אני כולי המום. אני מבין שזאת הוראת קבע – כל פעם שאיזשהו משפטן יודיע לי שלדעתו זה לא חוקתי אנחנו מפסיקים לעבוד.
משה גפני
לא, לא אמרתי שמפסיקים לעבוד. להפך, אמרתי שצריך לעבוד. אני הולך לנמק למה זה צריך להיות בוועדת המדע. לא אמרתי להפסיק לעבוד.
בועז טופורובסקי
גם יפנו לבג"ץ.
משה גפני
בג"ץ ודאי שיפסול את זה. אני לא אפנה בגלל שאם אני אפנה זאת תהיה בעיה, אבל יפנו אחרים. זה ודאי ייפסל בבג"ץ.
היו"ר יריב לוין
אז דווקא תפנה.
משה גפני
כולם אומרים שזה ייפסל בבג"ץ וזה רע מאד. לכאורה, אם זה היה חוק רגיל שעניינו נושא של מסים, של מס ערך מוסף, המקום הוא ועדת הכספים. זה לא המצב. זה לא המצב מכיוון שעמדת כל אנשי המסים, כל אנשי המקצוע – הכלכלן הראשי שהתפטר במשרד האוצר – כולם ללא יוצא מן הכלל, אין מי שמצדיק את הצעת החוק הזו. אין מצב כזה. כולם גם אומרים שזה לא יוזיל את מחירי הדירות.
אני חושב שזה לא נושא של ועדת הכספים בגלל שבוועדת הכספים כל הזמן, גם אתמול, נגידת בנק ישראל אמרה שזה לא יוזיל את מחירי הדירות. היא אמרה בוועדת הכספים. ועדת הכספים כבר לא אוביקטיבית בגלל שוועדת הכספים שמעה במשך כל השנים שאסור לעשות את הדבר הזה. אסור לעשות הפליה, אסור לעשות הוזלה של מחירי הדירות – 30 מיליארד שקל בעשר שנים.
ניסן סלומינסקי
אבל גם ועדת המדע היא לא אוביקטיבית.
משה גפני
לא, ועדת המדע היא אוביקטיבית.
היו"ר יריב לוין
ועדת המדע זה מדע מדויק. הם אוביקטיבים לגמרי, מה אתה מדבר?
משה גפני
ועדת המדע אוביקטיבית לגמרי. אנחנו בוועדת המדע נביא את כל האנשים כדי לבחון מדעית איך קרה דבר כזה ששר אוצר, נגד כל אנשי המקצוע במשרדו, נגד כל מה שנאמר בוועדת הכספים במשך כל השנים, נגד מה שאומרת נגידת בנק ישראל, נגד הכלכלן הראשי שהתפטר - - -
זאב אלקין
זה היה החלום של ועדת הכספים במשך שנים, חבר הכנסת גפני.
משה גפני
בחיים לא.
זאב אלקין
ששר האוצר יילך נגד אנשי משרדו?
משה גפני
אה, זה כן. אבל לא שר האוצר הזה.
פנינה תמנו-שאטה
האידאולוגיה לא חשובה, האישים חשובים.
משה גפני
כולם עוזבים. קוגן עזב, ברסימנטוב עזב. כולם עזבו. מרידור עזב. כולם עזבו. שראל עזב. הם משאירים אותו לבד.
פנינה תמנו-שאטה
יש תיאוריה כזאת שקשה מאד לפעמים להכיל כשחלום מתממש.
משה גפני
איזה חלום?
פנינה תמנו-שאטה
החלום שלך ששר האוצר - - -
משה גפני
זה חלום בלהות, שהוא יהיה שר אוצר. חלום? על כל פנים, זה לא המקום בוועדת הכספים. מה גם שיושב-ראש ועדת הכספים גם בזמן האחרון נועל ישיבות באמצע. זה סתם, אבל זה צריך להיות בוועדת המדע.
ניסן סלומינסקי
נימוקים כבדי משקל.
היו"ר יריב לוין
טוב, זאת התלבטות קשה. חבר הכנסת שטרית, תעזור לי. אני לא יודע מה לעשות.
אברהם מיכאלי
הוא יתמוך בזה.
משה גפני
את הצעות החוק הפרטיות אפשר להעביר לוועדת הכספים. זה נורמלי.
מאיר שטרית
זה מה שרציתי לומר, אגב. שהצעת החוק שלי, למשל, חתומים עליה גם חברי הכנסת מקלב.
משה גפני
נכון.
מאיר שטרית
גם חבר הכנסת וקנין, גם מצנע, גם צור, שטרן, שמולי וסתיו שפיר.
משה גפני
אני דיברתי רק על הממשלתי. בממשלתי יש הפליה שהיא הפליה פסולה.
בועז טופורובסקי
מקלב חתום על פטור ממע"מ לזוגות צעירים?
מאיר שטרית
כן.
היו"ר יריב לוין
בועז, נהיה הוגנים. הוויכוח הוא על מי זכאי לפטור.
מאיר שטרית
החרדים לא נגד פטור ממע"מ על דירה חדשה. בכנסת שעברה, כשהגשתי את החוק והקואליציה הצביעה נגד אז כי הממשלה היתה נגד זה והפילה אותי, החרדים הצביעו בעל כורחם נגד החוק כי לא היתה להם ברירה. הם היו חברי קואליציה. היום המצב השתנה. אגב, אני מסכים עם חוות הדעת של אייל יינון. גם אמרתי את זה אתמול לשר האוצר בדיון כשהצגתי את החוק שלי. שאני חושב שאם החוק יעבור במתכונת שהוא יוצר הפליה, בג"ץ יפסול אותו. אין לי כמעט ספק. למדנו את הלקח הזה מקצבאות קי"ץ.
היו"ר יריב לוין
אז על מה זה מעיד? זה מעיד על טיבו של החוק או על טיבו של בג"ץ?
מאיר שטרית
שני הדברים נכונים.
זאב אלקין
כששר המשפטים לשעבר אומר את זה, יש לזה משמעות.
מאיר שטרית
שני הדברים נכונים. גופו של הבג"ץ מעיד על טיבו של הבג"ץ? בוודאי. בגלל העובדה שיש פה הפליה הוא יגיד: הפליה בלתי מתקבלת וממילא ייתנו בסוף לכולם אותו דבר.
היו"ר יריב לוין
כשאנשים עכשיו מגויסים ועומדים בשערי עזה ואחרים לא עושים את זה אין הפליה. נו, באמת, תעשה לי טובה. בושה וחרפה.
מאיר שטרית
חבר הכנסת גפני, לכן אני אומר עכשיו ואמרתי גם אתמול בדיון. החוקים יעברו כולם לוועדת הכספים. אנחנו בתור ועדת הכספים – אני אומר לך שלפחות אני – אני חושב שבוועדה ננסה להשפיע גם על משרד האוצר לקבל את העניין שלא צריך ליצור הפליה.
פנינה תמנו-שאטה
למה? רק על זה שהיום הם עומדים שם בגבול ורק על זה שהם מגויסים מגיע להם את ההעדפה המתקנת. תפסיקו להשתמש בלשון של הפליה.
היו"ר יריב לוין
מאיר, אני חושב שצריך לעשות הבחנה בין שני דברים. יש שאלה האם זה צודק ונכון מבחינת מדיניות לקבוע את ההסדרים שיש. זאת שאלה טובה. שאלת החוקתיות היא שערוריה. פשוט שערוריה. דברי הבל.
מאיר שטרית
אני מגיע לשם. השאלה היא איך אתה עושה את זה. אני חושב שמי שמשרת בצבא ועושה שירות לאומי מגיעה לו העדפה לטובה. אני לא אומר הפליה. מגיעה לו העדפה לטובה.
משה גפני
תמכנו בזה כל הזמן.
מאיר שטרית
עשינו את זה, אגב, בחוק המשכנתאות. להזכירך, כשהייתי יושב-ראש הקואליציה ב-89', שני בני זוג ששירתו בצבא קיבלו נקודות הרבה יותר מאשר מי שלא שירת. היו דברים מעולם.
זאב אלקין
עכשיו אתה מדבר על הטבה. בסוף, היוזמה של המע"מ היא הטבה.
מאיר שטרית
זה מה שאני אומר. אני מביא דוגמאות מהעבר שבהן הדבר הזה נעשה.
היו"ר יריב לוין
אתה מבין מה הבעיה אצל מאיר? שהוא העביר את החוק ב-89' להטבות למי ששירת בצבא ואני באמת שירתתי בצבא כי הייתי בצבא חובה עוד אז. אפילו בהתחלה שלו.
משה גפני
מדיניות המס תהיה כזאת? מע"מ – זה יהיה וזה לא יהיה?
מאיר שטרית
אני בעד העדפה למי שמשרת בצה"ל או עושה שירות לאומי. השאלה היא איך נותנים את ההעדפה הזאת. אני חושב שצריך ליצור העדפות ספציפיות. בג"ץ לא יכול לפסול העדפות ספציפיות למשרתים. נגיד שבג"ץ יגיד שכל מי ששירת בצבא יקבל מענק בתום השירות הצבאי – מאה אלף שקל, מאתיים אלף שקל. אף אחד לא יכול לערער על זה.
זאב אלקין
אז אתה מעביר את זה לסעיף הוצאות במקום הכנסות, עם כל ההשלכות. אתה מבין מה המשמעות של זה.
מאיר שטרית
נכון. חברים, לא נתווכח על החוק עצמו. אני רק אומר לכם שאני נוקט עכשיו בלשון המשפטית כי הייתי גם שר המשפטים ואני מבין גם את הצד הזה.
היו"ר יריב לוין
וגם אז הם הסבירו לך שאתה לא יכול.
מאיר שטרית
יריב, אני יכול להראות לך מתפקידי כשר המשפטים שלא אחת אני עמדתי מול המערכת. שכל משרד המשפטים חשב א' ואני חשבתי ב' ועשיתי ב'. תלוי מי השר. תלוי מי מחליט, זה הכל. לכן אני אומר, חבר הכנסת גפני, שאני לא מציע מראש לשפוך את התינוק עם המים. תיכנס לוועדה, יהיו שם דיונים ואני מניח שלדעתי לא כדאי לך להתנגד כיוון שגם אתם מעוניינים שתהיה לכולם הטבת מס. גם לכם.
משה גפני
בניגוד לחבריי אני לא בטוח שהטבת המס הזאת תוזיל את מחירי הדירות, אבל אני לא מתנגד לזה.
מאיר שטרית
אין סיבה לגבות מכל זוג צעיר שקונה דירה מאות אלפי שקלים מס.
משה גפני
אבל זה נושא אחר. זה ויכוח מקצועי. לגבי הנושא של ההפליה – זאת הפליה. אמר לי את זה היועץ המשפטי לממשלה. זה ברור לגמרי. אני הצבעתי בעד החוקים של הטבות לחיילים.
היו"ר יריב לוין
אני יודע, משה, אני לא נכנס לזה.
משה גפני
זה מדרון חלקלק.
מאיר שטרית
משה, לכן אני אומר שהדיון הזה יהיה בוועדה בכל מקרה. לכן אין לך סיבה להתנגד. יהיה דיון בוועדה גם על הנקודה הזאת. אני העליתי אותה גם במליאה.
אברהם מיכאלי
אבל הוא מביא את זה לוועדה יותר משודרגת.
היו"ר יריב לוין
מי יודע, אולי עוד תהיה יושב-ראש ועדת הכספים? מה אתה יודע? מישהו יודע פה משהו? אני אתמול כבר הזמנתי מוהל לעשות עוד ברית, בסוף חוק הגיור לא עלה. אני לא יודע, הכל יכול לקרות פה. אין לי מושג.

רבותי, אני באמת מתקשה להחליט אבל חייבים להגיע להצביע.
אורי מקלב
אני רוצה להתייחס למשפט אחד שאמר חבר הכנסת שטרית. הוא דיבר על כך שבקדנציה הקודמת אנחנו הצבענו נגד והוא הבין את זה, אבל העובדה היא שאתמול היינו בעד כל החוקים שעלו, בשונה אולי ממפלגת העבודה שהצביעה נגד כל החוקים.
משה גפני
על החוק שלך הצבענו בעד.
אורי מקלב
החוק היחיד שהצבענו נגד היה רק החוק הממשלתי.
משה גפני
החוק הממשלתי. ההפליה.
היו"ר יריב לוין
הטענות שלכם הן טענות כבדות משקל. הן טענות של מדיניות, לא של חוקתיות. זה הוויכוח הגדול.
משה גפני
תדעו לכם שאתם פשוט הורסים את החברה בישראל.
היו"ר יריב לוין
בסדר, אבל זה מישור של מדיניות ולא של חוקתיות.
משה גפני
החוק הזה הוא פשוט דבר שיהרוס את החברה בישראל. זה הכל. מאה אחוז, אתם בשלטון. ואתם היום בשלטון לבד בגלל שישראל ביתנו כבר לא מפלגת שלטון.
היו"ר יריב לוין
לבד אנחנו בשלטון?
משה גפני
כן. יש לכם קואליציה עם ישראל ביתנו, עם יש עתיד, עם הבית היהודי.
היו"ר יריב לוין
היה שווה לכנס את הישיבה לשמוע איזה קואליציה. לא הייתי משוכנע ואני לא בטוח שגם ניסן בטוח בזה לגמרי.
משה גפני
אבל אתם הכתובת. אם אתם נותנים להעביר את החוק הזה אתם הכתובת. אני לא רוצה להגיד דברים אחרים. אתם מבינים מה שאתם הולכים לעשות פה? מתן שירותים זה לא הטבה לחיילים.
היו"ר יריב לוין
משה, תעשה לי טובה. תקל עליי. ככל שאתה מאריך אני מסתבך יותר וההתלבטות שלי גדלה. קשה לי.
משה גפני
אני מסיר את הבקשה שלי.
היו"ר יריב לוין
הבקשה הוסרה. לפיכך אנחנו נצביע על העברת ההצעות לוועדת הכספים. מי בעד? מי נגד?
הצבעה

בעד הבקשה להעברת הצעות החוק לדיון בוועדת הכספים – 8
נגד – 1
נמנעים – אין

הבקשה להעברת הצעות החוק לוועדת הכספים נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
8 בעד, 1 נגד, נמנעים אין. לפיכך הוחלט להעביר את כל ההצעות לדיון בוועדת הכספים. רבותי, תודה רבה.
משה גפני
הוא ביקש רביזיה.
היו"ר יריב לוין
הוא רוצה רביזיה? אז תהיה ישיבה בעוד חצי שעה.
משה גפני
אפשר בשבוע הבא.
היו"ר יריב לוין
לא, תהיה בעוד חצי שעה. אתה רוצה רביזיה? אורי, אתה רוצה? זכותך. תהיה בעוד חצי שעה הצבעה על הרביזיה.
משה גפני
למה? אי אפשר לדחות את זה לשבוע הבא?
היו"ר יריב לוין
הסברתי קודם. מה, לא היית פה?
משה גפני
אבל החוק הוא לא טוב.
היו"ר יריב לוין
יכול להיות.
משה גפני
אתה יודע מה? רביזיה רק על החוק הממשלתי.
היו"ר יריב לוין
בסדר, עוד חצי שעה.
משה גפני
עד שבוע הבא עושה לי רושם שזה מתפרק. רק על הממשלתי.
היו"ר יריב לוין
בשתיים עשרים וחמש נצביע. ברגע שתצא ההזמנה היא תצא לחצי שעה מרגע המשלוח. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 13:55.>

קוד המקור של הנתונים