פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכספים
08/07/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 384>
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, י' בתמוז התשע"ד (08 ביולי 2014), שעה 11:30
סדר היום
<שינויים בתקציב לשנת 2014>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
מיכל בירן

גילה גמליאל

משה גפני

בועז טופורובסקי

יצחק כהן

זבולון כלפה

דב ליפמן

יעקב ליצמן

אראל מרגלית

אלעזר שטרן

סתיו שפיר

דב חנין
מוזמנים
>
ניסים מזרחי - סמנכ"ל הרשות להגבלים עסקיים

דוד שטיינמץ - מנהל אגף תקציבים, משרד הכלכלה

יוני רובין - מנהל אגף תקציבים, משרד המשפטים

רועי משולם - מנהל יחידת בתי חולים, אגף התקציבים, משרד הבריאות

אורלי ביטרמן - סגנית מנהלת תחום תקצוב, אגף תקציבים, משרד הבריאות

נדב לחמן לזר - יועץ בכיר למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון

טובה חלפין - תקציבאית, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

קרינה קליגר - ראש תחום תקציבים ותכניות עבודה, המשרד לאזרחים ותיקים

ראסם נטור - אזורי תעשייה, משרד הכלכלה

שירה מור - רכזת תקציבים, רשות האכיפה והגבייה

חיה עיזו - תקציבאית, הנהלת בתי המשפט

עינת גרוסמן - ממונה תקציבים, נתיב

אנסטסיה הראל - רפרנטית תעשיות ביטחוניות ופיקוד העורף, אגף התקציבים, משרד האוצר

דניאל סוצ'י - רפרנט תעסוקה, אגף התקציבים, משרד האוצר

אורי שיינין - רפרנט תעסוקה, אגף התקציבים, משרד האוצר

ניר אמסל - רפרנט ממשל ומינהל, אגף התקציבים, משרד האוצר

יובל טלר - רפרנט שיכון, אגף התקציבים, משרד האוצר

יוסי עדס - רפרנט פנים, אגף התקציבים, משרד האוצר

מורי אמיתי - רפרנט בריאות, אגף התקציבים, משרד האוצר

שלמה פשקוס - רפרנט בריאות, אגף התקציבים, משרד האוצר

אמיר רשף - רפרנט מקרקעין, אגף התקציבים, משרד האוצר

גיא הרמתי - רפרנט רווחה, אגף התקציבים, משרד האוצר

ארנה הדני - תקציבאית, רשות המסים, משרד האוצר

דורון סמיש - אגף התקציבים, משרד האוצר

אפרת תבורי שני - תקציבאית, משרד האוצר

משה כהנא - אגף החשב הכללי, משרד האוצר

נעמי דרור - עיתון הארץ

רות פרמינגר - עו"ד, IFAC

קרן אמיתי - לוביסט (פרילוג)

רעות סוקולסקי - לוביסטית (פוליסי), מייצגת את לשכת התיאום
ייעוץ משפטי
שלומית ארליך
אייל לב ארי
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר המתרגמים
<שינויים בתקציב לשנת 2014>
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו מתחילים בהעברות הכספיות. יש לנו חוברת מכובדת.
יצחק כהן
איך אתה מסביר את זה שכל שבוע מקבלים חוברת כזאת עם שינויים במיליארדי שקלים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
בשבוע שעבר לא היה.
סתיו שפיר
בשבוע שעבר לא הייתה ישיבת ועדה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ולכן הכול מצטרף.
יצחק כהן
נמצאים כאן גפני וליצמן ואני לא יודע אם בתקופתם היו חוברות כאלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ועוד איך.
יצחק כהן
כל שבוע? משהו ברבעון. לא ספרים.
יעקב ליצמן
כולם סמכו על היושב ראש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נכון. אני מסכים.
זבולון כלפה
היה מעביר פה אחד.
סתיו שפיר
אני חושבת שלרגל העובדה שמשרד האוצר עובד עכשיו על הצעת תקציב 2015, שווה שתצא מהוועדה הזאת בקשה שמסגרת ההעברות התקציביות תוגבל בתקציב הבא במספר בודד של חוזים ושלא תגיע שוב לעשרה ול-13 אחוזים מהתקציב ושאנחנו נשב כאן כל שבוע ונעביר ספרים של העברות תקציביות. אין לזה שום הצדקה. אלה לא העברות שעוברות בגלל שהייתה חלילה סופת שלגים או חלילה מלחמה. אלה העברות לכל מיני דברים שהיו ידועים מראש, כמו שאנחנו יודעים וכמו שגם בית המשפט הסכים עם זה. אין סיבה לעשות את הדברים האלה.
משה גפני
משרד האוצר עושה את זה בכוונה, כדי שלא נדע על מה מדובר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
סתיו, מאחר ופנית לבג"ץ בעניין, ניתן לו להחליט ואנחנו ממשיכים.
משה גפני
לא, אני לא פניתי לבג"ץ אלא אני פונה אליך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בואו נראה את ההעברות.
סתיו שפיר
בהחלט זה יהיה חלק מהמשא ומתן עם האוצר בתשעים הימים האלה, ועדיין ועדת הכספים, מאחר ויש כאן הסכמה רחבה שהפרקטיקה הזאת היא פרקטיקה בעייתית מאוד מאוד, יכולה לצאת בבקשה להגביל לקראת התקציב הקרוב את ההעברות התקציביות עד לחמישה אחוזים.
גילה גמליאל
איך אתה מונע את החוברות האלה על כל העצים שכרוכים בהן לקראת התקציב הבא? כיצד אתה יוצר מצב שכל השינויים שהם יודעים עליהם מראש, הם לא יעבירו בדיעבד.
יצחק כהן
מחליטים ולא עובר חודש ומקבלים חוברת כזאת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה רצית שיהיה?
משה גפני
שיהיה חלק מהתקציב.
מיכל בירן
בטח משהו שהוא לא בתום לב, שידעו עליו ושסוכם מראש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נניח שהדברים האלה היו נכנסים בתוך התקציב, אפילו לא הייתם יודעים שהם קיימים.
מיכל בירן
לא נכון.
זבולון כלפה
אדוני היושב ראש, אפשר להתחיל את הדיון? שמענו.
סתיו שפיר
כל הזמן הזה שאנחנו מבזבזים על העברות תקציביות, היה הולך למשהו אחר.
זבולון כלפה
ב-12:30 אנחנו צריכים לסיים.
סתיו שפיר
תראה, קואליציה ואופוזיציה אומרים שזה לא הגיוני. למה לא לעשות כאן מעשה שיהיה מעשה היסטורי מצד הוועדה ולהגביל את ההעברות התקציביות?
היו"ר ניסן סלומינסקי
הם הרי ניהלו את זה בצורה הטובה והמכובדת.
גילה גמליאל
נמצאים כאן נציגי האוצר? למה לא הייתם בישיבה לגבי העיוורים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
גילה, אני מבקש.
גילה גמליאל
למה לא היו נציגים בישיבה הקודמת על תקציב העיוורים?
משה גפני
אני רוצה לפנות לחברים שלי. עזבו עכשיו לדבר על העניין הזה, בואו נדבר על ההעברות. מה שניסן עושה, אנחנו מדברים עכשיו פוליטיקה אבל בסוף הוא מעביר בחמש דקות האחרונות את הכול.
סתיו שפיר
הוא לא יעביר את הכול בחמש דקות כי יהיו לנו הרבה שאלות.
גילה גמליאל
איפה שיש התנגדות, הוא מושך את ההצבעה.
סתיו שפיר
כרגע אין לו רוב, כך שהוא לא יעביר בחמש דקות שום דבר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ואם לא נעביר, מה קרה?
משה גפני
אפשר לבקש להתחיל לדון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מחכה שייגמרו ההצגות ואז נתחיל.
יצחק כהן
אותי לא מצלמים. אתה לא יכול להאשים אותי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא מאשים אותך. אני אומר, בסדר, צריך לשחק את המשחק ואנחנו נראה את זה בטח בערב שבת.
משה גפני
על איזה העברה אתה מדבר?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו מתחילים מהתחלה.
סתיו שפיר
הוא לא יביא את זה להצבעה. זה בזבוז זמן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
המשרד לביטחון פנים. פניות מספר 71 עד 75.
דורון סמיש
צהרים טובים. אני בין היתר הרפרנט של משרד האוצר. הפנייה הזאת היא בעיקרה פנייה של משרד האוצר עצמו שמתפקד כמו כל משרד אחר וצריך תקציב ושינויים בתקציב.
גילה גמליאל
ספציפית למשרד האוצר?
דורון סמיש
כן. רובם פער ממה שבוצע בבסיס תקציב 2013 בעקבות החלטות שהתקבלו במשך השנה. המרד לביטחון פנים עליו שאלת, זאת העברה של תקן מהמשרד לביטחון פנים למשרד האוצר עבור סגן חשב במשרד לביטחון פנים שהוא עובד אוצר על מנת לעבוד שם כביקורת על החשבות. רוב הפנייה היא עבור היחידה לחינוך פיננסי במשרד האוצר.

יש כאן 16 מיליון שקלים שמעבירים אליה. היחידה היא יחסית חדשה, הקימו אותה ב-2012 או ב-2013, ותכנית העבודה שלה תוכננה במשך שנה ולקח זמן עד שהערכנו את התקציב לשנת 2013. ההחלטה התקבלה סביב אוקטובר-נובמבר שנה שעברה ולכן בשנת 2014 מעבירים 16 מיליון שקלים על מנת להרחיב את האוריינות הפיננסית במדינת ישראל.

יש כאן עוד ארבעה מיליון שקלים בהוצאה נטו, הוצאה מותנית בהכנסה, עבור מכרז אשלים שבנגב שמטרתו להקים תחנות כוח סולריות.
סתיו שפיר
ממתי ההחלטה הזאת?
דורון סמיש
ההסכם עם הזכיין נחתם לפני חודשיים. הכסף שלמעשה נמצא כאן מועבר לרשות מקרקעי ישראל עבור הקרקע בה הזכיין משתמש. היה דין ודברים מול הזכיין, מה הרכיב שבו המדינה תשלם ומה הרכיב שהזכיין ישלם. ה-16 מיליון שקלים הכנסה מגיעים מהזכיין ומועברים ישירות לרשות מקרקעי ישראל והארבעה מיליון הם הרכיב של האוצר שמשולם מידית לרשות מקרקעי ישראל.

יש כאן עוד שינויים שהם אותם שינויים פנימיים. יש כאן מלגות ואקף לסטודנטים שמועברים כל שנה ממשרד ראש הממשלה והשנה הועבר סכום יותר גדול.

אלה עיקרי הדברים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תתייחס למספר 3.
דורון סמיש
זאת הוצאה מותנית בחשב הכללי, 16 מיליון הם כספים שמגיעים מהזכיין למכרז אשלים עבור הקרקע שבעצם משולמים לרשות מקרקעי ישראל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה זה אשלים?
דורון סמיש
מכרז אשלים זה מכרז הקמת שלוש תחנות סולריות בנגב שהמדינה יצאה אליו על מנת להגביר את האנרגיה הסולרית. אם תרצו עוד הסברים, נמצא כאן נציג החשב הכללי שיוכל להסביר את המכרז יותר לעומק. יתר הכסף, 2.5 מיליון שקלים, החשב הכללי מבצע ביקורת במשרדי ממשלה, חלקם גופים חיצוניים לממשלה, והוא מקבל הכנסות עבור הביקורת שהוא מבצע. זה ה-2.5 מיליון שקלים.
משה גפני
מה זה מועדון טוב?
דורון סמיש
מועדון טוב. החברה למפעלי כלכלה היא חברה בבעלות משותפת של גמלאי המדינה, מיוצגת על ידי ההסתדרות הכללית ומדינת ישראל. החברה הזאת בעיקר מפעילה את מועדון טוב שהוא הגרסה של עובדי המדינה ל-חבר. כל שנה המדינה משתתפת בעלויות של מועדון טוב. השנה נגמר ההסכם, באוקטובר השנה, והתקיימו דיונים לגבי מה יהיה היקף התקצוב שהמדינה מעניקה למועדון טוב. ההחלטה התקבלה בינואר ומועברים בהתאם להחלטה.
סתיו שפיר
מה זה הקיצוץ שמופיע ברשות פיתוח כלכלי של המגזר הערבי?
דורון סמיש
זה לא קיצוץ. זה כבר שמועבר מהרשות לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי למשרד האוצר לנכסי נפקדים עבור מלגות לסטודנטים מוסלמים, מה שנקרא מלגות ואקף.
סתיו שפיר
למה כל ההעברות האלה? למה להעביר מפה לשם?
דורון סמיש
משרד ראש הממשלה, הרשות מסתכלת על סך הפעילויות שלה. היא רוצה להחליט איפה היא מקצה את הכסף שלה והיא רוצה כל שנה להעביר סכום מסוים לנושא הזה. היא יכולה בשנה מסוימת להחליט לא להעביר לנושא. הביצוע של התשלום מבוצע במשרד האוצר.
גילה גמליאל
השאלה הקריטית היא מדוע הסעיף – אם אני לא טועה גם סעיף 2 – ר' יצחק שהיה סגן שר האוצר קידם את המהלך הזה.
יצחק כהן
כן.
גילה גמליאל
אם כך, מדוע לא השכלתם להעביר את זה בבסיס התקציב? למה היום אתם מביאים את זה רק בדיעבד לשינויים תקציביים? זה היה בתקופתו ומדוע לא השכלתם לעשות את שיעורי הבית ולעגן את זה בתוך התקציב? אני מעירה את תשומת לבך בין היתר כי לקראת התקציב הבא אתם צריכים להבין שזה בדיוק מה שאתם צריכים לעשות. על מנת שלא נצטרך לגרור אתכם הלוך-חזור, דברים אלה מן הראוי שיהיו על בסיס התקציב ולא בשינויים.
מיכל בירן
בדיוק בגלל זה הוועדה צריכה להגדיל את היקף ההעברות.
גילה גמליאל
תסביר מדוע רק עכשיו זה מגיע לכאן.
דורון סמיש
אני אסביר. אחד החסרונות של יחידה בהקמה הוא שיש הבדל בין תכנון לבין ביצוע ולוקח ליחידה בהקמה בין שנתיים לשלוש שנים להבין מה הביצוע התקציבי היציב שלה. זאת אומרת, בדרך כלל יחידה מתכננת הרים וגבעות ומגלה שזה לא כך.
סתיו שפיר
בשביל זה יש לכם רזרבה במשרד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אפשר לתת לו לסיים את ההסבר?
דורון סמיש
הוצאה מהרזרבה הפנימית מחייבת העברות.
משה גפני
אבל אתם לא מביאים מהרזרבה הפנימית.
דורון סמיש
שנית, מדובר בסכום מאוד גבוה. 16 מיליון שקלים זה סכום מאוד גבוה ולא סכום שמוחזק בסעיף ביצוע כזה ואחר במשרד האוצר ולכן מחייב מעבר משנה לשנה.
משה גפני
למה צריך תוספת כזאת?
דורון סמיש
אני חייב לציין שאנחנו לא בטוחים במאה אחוזים שהביצוע יעמוד על 16 מיליון השנה. זאת הערכה שלנו נכון לעכשיו ואנחנו מקווים שנצליח לבצע את כל הכסף, אבל במידה ולא – זה ישפיע על אופן תקצוב של 2015.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ב-2015 זה ייכנס כבר לבסיס התקציב.
דורון סמיש
חלק ייכנס לבסיס התקציב אבל לא הכול.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כל מה שיתברר שצריך.
דורון סמיש
בדיוק. אם אני מקצה היום 16 מיליון ובסוף שנה אני מבין שהם מסוגלים לבצע רק חמישה מיליון, חבל על התשעה מיליון הנוספים לתקצוב. עדיף לשים חמישה מיליון, ובהתאם, אם הם מצליחים להגדיל את הפעילות, נהדר, נוסיף.
משה גפני
מה זה הפעולות בחוץ לארץ?
סתיו שפיר
055108.
דורון סמיש
אני מניח שמדובר על נציגות האוצר בחוץ לארץ.
משה גפני
לא. מניח זה לא מספיק. צריך לדעת. אני לא רוצה שאחר כך יגידו עלינו שאנחנו לא יודעים מה אנחנו מעבירים. מה זה בחוץ לארץ? זה טיול?
סתיו שפיר
התקציב הזה גדל ב-42 אחוזים השנה.
דורון סמיש
נציגות האוצר בחוץ לארץ.
משה גפני
אל תמרחו תשובה. תגידו.
דורון סמיש
לא. ממש לא. תשובה אמיתית לחלוטין.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא מוסיף לחוץ לארץ או מוציא?
משה גפני
הוא מוסיף לפעולות לחוץ לארץ.
יעקב ליצמן
מוציא בחוץ לארץ למסעדה.
סתיו שפיר
זה התחיל משמונה וחצי מיליון בבסיס וזה גדל ל-11.5 מיליון. רק ב-2014.
דורון סמיש
יש בעיה במערכות הפיננסיות שנמצאות במחשבים בחוץ לארץ. מכיוון שזה בחוץ לארץ, החשבוניות מגיעות הרבה יותר מאוחר מאשר מגיעות בארץ ולכן כמות העודפים בחוץ לארץ - - -
משה גפני
לא. לא הבנתי. כמה כסף יש בבסיס בסעיף הזה? הבסיס שאושר בתקציב המדינה.
דורון סמיש
אין לי כאן את נתוני הבסיס.
משה גפני
אם זה לנסיעות השר לחוץ לארץ, אנחנו צריכים לדעת מה זה.
סתיו שפיר
למה אתם לא יושבים על הנתונים האלה בוועדה?
דורון סמיש
אין בעיה להעביר את הנתונים.
משה גפני
אתה רוצה שיגידו עלינו שאנחנו לא יודעים מה אנחנו מעבירים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא הסביר לך.
משה גפני
לא. הוא עוד לא הסביר. הוא לא יודע. אתה חיכית שיהיה לך רוב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, לא חיכיתי לשום דבר. אני חיכיתי שסרט הצילום ייגמר ואז יהיה לנו יותר פשוט.
אלעזר שטרן
לפחות אין בעיה של אמינות במשרד.
משה גפני
איפה אין? במשרד השיכון?
אלעזר שטרן
במשרד השיכון יש בעיה של אמינות.
משה גפני
כמה כסף יש בבסיס ומה זה הסעיף הזה?
דורון סמיש
אני אסביר. התכנית המדוברת היא נציגות של משרד האוצר בחוץ לארץ. בגלל שהיא נמצאת בחשבות אחרת, היא חייבת תכנית נפרדת אבל מבחינה מהותית היא חלק מהפעילויות הפנימיות של משרד האוצר.
סתיו שפיר
החשבות של משרד האוצר לא נמצאת במשרד האוצר?
דורון סמיש
החשבות בחוץ לארץ היא סימון אחר מבחינה חשבותית ולכן חייבים תכנית נפרדת וזה לא חלק מהתכנית הראשית של משרד האוצר.
גילה גמליאל
לא ידעתם על זה קודם?
דורון סמיש
ידענו. אני מסביר למה יש תכנית נפרדת.
גילה גמליאל
מדוע היא לא מעוגנת בתקציב?
סתיו שפיר
מה הסיבה שתקציב כזה יגדל בארבעים אחוזים בפחות משנה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
למה אתן לא נותנות לו לסיים את דבריו?
דורון סמיש
התקציב למעשה חלק מסדרי עדיפויות פנימיים של משרד האוצר עצמו. זאת אומרת, משרד האוצר עצמו יש לו תקציב ובהתאם להתנהגות של המשרד.
משה גפני
זה למשל הציר הכלכלי בוושינגטון?
דורון סמיש
לא. זה לא ציר כלכלי בוושינגטון. דווקא רוב הכסף עובר לניו יורק, אבל גם לוושינגטון. בית ישראל בניו יורק מוחזק ברובו, כל המשכורות שם משולמות באמצעות משרד האוצר. יש שם מערך שכר די ענף שמשלם את כל המשכורות של נציגי הממשלה.
משה גפני
נציגות של משרד האוצר.
דורון סמיש
כן.
משה גפני
בכמה כסף מדובר?
דורון סמיש
בעשרה מיליון שקלים פחות או יותר.
סתיו שפיר
הנה, לניסן יש רוב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כבר מזמן יש לי רוב.
משה גפני
לא היה רוב בהתחלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כבר מזמן יש רוב.
משה גפני
שאלה אחרונה. למה מוסיפים תקנים לכלכלן הראשי? הרי בלאו הכי השר לא מקבל את עמדתו. לא חבל על הכסף?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה כבחור ישיבה מבין שבטח החדש כן. למה אתה שואל שאלות?
משה גפני
אני רוצה לדעת אם החדש יעשה מה שהשר אומר. בלאו הכי לא שומעים בקולו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור פניות ממספר 71 עד 75? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד אישור פניות ממספר 71 עד 75 – רוב
נגד – מיעוט
הפניות אושרו
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההעברה אושרה.
גילה גמליאל
זה פרויקט דגל אבל חבל שמאשרים אותו ב-דיליי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בעמוד 8 של כתב היד שלנו, פנייה מספר 93, רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול.
אורי שיינין
רפרנט תעסוקה ועובדים זרים. הפנייה נועדה לתיקון פניית העודפים שבוצעה לפני מספר חודשים ולתיקון הוצאה מותנית בהכנסה המיועדת להסדרת התקנות האלה בצורה שמתאימה לביצוע בפועל. אין כאן שום שינוי מהותי מעבר לכך.
משה גפני
אתם מורידים מביקורת גבולות ומעבירים ללשכות האוכלוסין.
אורי שיינין
ההכנסות היו הכנסות קצת יותר גדולות.
משה גפני
לא חשוב הסיבות אבל זאת המציאות, שמורידים מביקורת גבולות?
אורי שיינין
כן.
משה גפני
מורידים בביקורת גבולות ויש מספיק כסף לביקורת גבולות?
אורי שיינין
מדובר בתקנות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כמו שאני מבין – ואתה יושב ראש הוועדה לשעבר גם מבין את זה – לא תמיד צריך לשאול.
סתיו שפיר
מה זאת אומרת?
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא הבין מה אני אומר.
סתיו שפיר
אני לא הבנתי.
משה גפני
גם אני לא הבנתי.
סתיו שפיר
אולי זה משהו שרק יושבי ראש הוועדה מבינים. תסביר לכולנו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. רק יושבי ראש מבינים.
סתיו שפיר
לכן לא צריך לשאול.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אף אחד לא אמר שלא צריך לשאול.
סתיו שפיר
זה כרגע מה שאמרת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם מישהו מבין, הוא לא צריך לשאול. הוא מבין את מה שמדובר ולכן הוא לא צריך לשאול רק בשביל השידור.
משה גפני
אבל אני רוצה שכולם ידעו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מאחר והוא מבין ואני מבין, נגמר.
משה גפני
זכות הציבור לדעת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור פנייה מספר 93
אלעזר שטרן
רגע. למה זה מיועד?
סתיו שפיר
למשרד הפנים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד אישור פנייה 93 – רוב
נגד – מיעוט
הפנייה אושרו
היו"ר ניסן סלומינסקי
הפנייה אושרה.
יצחק כהן
רביזיה. בשם הקבוצה.
סתיו שפיר
בשם הקבוצה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
פנייה מספר 94 ו-95 בעמוד 10.
אורי שיינין
הפנייה נועדה להעברת 150 אלף שקלים בין גגות ועוד שינויים תקציביים כפי שמפורטים בפנייה בסך של 119 מיליון ו-872 אלף שקלים בהרשאה להתחייב ועוד שינויים תקציביים כפי שמפורט. עיקרי הפנייה, הסיכום שנחתם בין שרי הכלכלה והאוצר והתאחדות בוני הארץ להכשרה מקצועית של עובדים ישראלים בענף הבנייה ולזה מיועדת מרבית ההרשאה. בנוסף יש עוד תקציבים שנועדו להכשרות מקצועיות שונות בהתאם להחלטות ממשלה שונות ותקציבי פיתוח.
משה גפני
מה זה שונות? מי אלה האוכלוסיות עליהן מדובר?
אורי שיינין
בעיקר האוכלוסייה החרדית.
משה גפני
איפה? לא כתוב.
אורי שיינין
חלק מהתקציב של השוברים המקצועיים. זה מיועד לאוכלוסייה החרדית. יש תקציב של יחידות הכוון תעסוקתי של עולי אתיופיה. יש תקציב למעבר צה"ל לנגב.
סתיו שפיר
לפני שבועיים היה קיצוץ בעידוד תעסוקה לאוכלוסייה החרדית.
משה גפני
גם עכשיו יש.
סתיו שפיר
לפני שבועיים בוועדה העברנו – חלקנו התנגד – קיצוץ של כמה מיליונים טובים בהכשרה תעסוקתית לחרדים.
משה גפני
גם עכשיו.
אורי שיינין
בתקציב של איזה משרד?
סתיו שפיר
אני אבדוק.
אורי שיינין
אני לא יודע אצלנו היה מכיר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי זה אצלנו? אתה מייצג את משרד הכלכלה?
אורי שיינין
משרד הכלכלה.
משה גפני
כתוב שיש קיצוץ. האוכלוסייה החרדית, עידוד תעסוקה, קיצוץ של 3.110 מיליון שקלים. אוכלוסיות ייעודיות, עידוד תעסוקת אוכלוסיות, תושבי פריפריה וכולי – קיצוץ של 15 מיליון שקלים. עידוד תעסוקת אוכלוסיות ייעודיות, קיצוץ של 27 מיליון שקלים. חד הוריות, קיצוץ של 9.5 מיליון שקלים. איך אתם באים לכאן ואומרים שזה כסף כדי לעודד תעסוקה?
אורי שיינין
אני אסביר.
משה גפני
בגלל שלא למדתי ליבה, אני לא יודע מה פחות ומה יותר.
יעקב ליצמן
כמה שהם יותר מקצצים, יותר מעודד את הרב גפני.
אורי שיינין
אני אסביר. השינויים שחבר הכנסת גפני מצביע עליהם, הם תקציבים שיוצאים מתוך תקנה ייעודית של אוכלוסיות מיוחדות, במקרה הזה האוכלוסייה האתיופית, ומועברים לתקנות הייעודיות שדרכן מבוצע התקציב. לדוגמה, תקציב של שוברים להכשרה מקצועית או תקציבים לתכנית שמקדמת תעסוקה. התקציב הוא עדיין תקציב ייעודי לאותה אוכלוסייה אלא שהוא פשוט מבוצע דרך תקנה אחרת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסך הכול הכולל אתם מוסיפים או רק מעבירים בין גגות?
אורי שיינין
יש פה העברה בין גגות. ההעברה בין גגות היא של 150 אלף שקלים. שאר התקציב, כמו שאמרתי, יש בו תקציב של הרשאה ויש את התקציבים שמועברים מתקנות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הבנתי אבל אחרי שאתם מעבירים מהתקנות, בסך הכול הכולל, לנושא הזה יש גידול או אתם מקצצים?
אורי שיינין
לא. אין קיצוץ. התקציב היה מיועד מראש לשמש לטובת האוכלוסייה הזאת. משרד הכלכלה בחר להשתמש בו לטובת כלים משרדיים של שוברים והכשרות מקצועיות ולכן הוא מועבר טכנית מתקנה לתקנה ובעצם אפשר לקרוא לזה גידול בתקציבי ההכשרות המקצועיות אבל זה עדיין תקציב שהיה מיועד כבר בעת בניית התקציב לאוכלוסייה הזאת.
יעקב ליצמן
פעם ראשונה שעושים קיצוץ וכותבים שיש גידול.
היו"ר ניסן סלומינסקי
למה אתם משנים את השיטה?
אורי שיינין
מה זאת אומרת משנים את השיטה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה מעביר ממקום לצורה אחרת. למה אתה מעביר מהמקום שאתה מעביר? כי לא היה ניצול של זה או בגלל שאתם עוברים לשיטה אחרת?
אורי שיינין
לא מדובר בשיטת תקצוב שונה אלא פשוט משרד הכלכלה קיבל תקצוב, זאת אומרת, בבניית התקצוב הוא תוקצב לצורך הקהילה האתיופית בסכום מסוים ומשרד הכלכלה עכשיו עושה בסכום הזה שימוש להכשרות מקצועיות, שימוש ליחידות הכוון.
יצחק כהן
לא ענית על השאלה למה אתם מורידים מהסעיף.
אורי שיינין
אנחנו לא מורידים. אנחנו משתמשים באותו כסף ומעבירים אותו לתקנה בה הכסף יעשה את השימוש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
השוברים.
אורי שיינין
לגבי השוברים, לגבי החד הוריות.
סתיו שפיר
לאיפה זה עובר? אני רוצה לראות את הפירוט. איפה נמצאים השוברים?
אורי שיינין
יש שישה מיליון שהולכים לשירות התעסוקה.
סתיו שפיר
תגיד לי את מספר התקנה.
אורי שיינין
364303, כלים תומכי השמה.
משה גפני
אדוני היושב ראש, זאת העברה שהיא מדיניות. זאת לא העברה שאתה מעביר כסף. קבעו מדיניות. מעבירים את זה לשירות הלאומי האזרחי, מעבירים לשם כסף, מורידים מתכניות אחרות והתכניות האחרות אני לא יודע אם הצליחו או לא. אני יודע שהצליחו אבל מורידים משם כסף. זאת לא העברה תקציבית אלא זאת מדיניות.
סתיו שפיר
מה זה שוברי הכשרה מקצועית?
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסעיף 5 לא מדובר על השירות הלאומי.
משה גפני
זאת מדיניות. זאת לא העברה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מדובר על השירות האזרחי.
משה גפני
ניסן, זאת מדיניות. שיבוא איש משרד הכלכלה ויסביר למה הוא מוריד פה והוא מעביר לפה. זסה הכול אותו נושא. יש קיצוץ ואין גידול בעניין הזה. זה שינוי מדיניות.
יצחק כהן
בבסיס אישרנו את הסעיף הזה.
משה גפני
זאת לא העברה.
יצחק כהן
אם אישרנו, למה אישרנו? למה ביקשתם את זה? שיניתם תכניות תוך כדי תנועה?
משה גפני
כן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא הבנתי את השאלה אבל תשאל אותו.
יצחק כהן
אנחנו בדיוני תקציב אישרנו את הסעיף הזה.
משה גפני
נכון.
יצחק כהן
היום הוא בא ואומר טעיתי, אני רוצה לעשות משהו אחר. למה הוא מטריח אותנו בדיוני התקציב?
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא נמצא. שיסביר לנו.
סתיו שפיר
זה גם לא חדש. הוא עשה את זה גם בשנה שעברה. אני רוצה להבין מה זה השוברים האלה ועל מה אתה מדבר.
משה גפני
אני רוצה מישהו ממשרד הכלכלה. זאת מדיניות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא משרד הכלכלה.
משה גפני
הוא משרד האוצר.
סתיו שפיר
הוא רפרנט של משרד האוצר.
משה גפני
אתה יודע מה התכניות שם?
אורי שיינין
אני חוזר על מה שאמרתי. לא מקצצים שקל.
משה גפני
מקוצץ מסעיפים מסוימים ומועבר לסעיפים אחרים. אם זה לא נכון מה שאני אומר, ההעברה כאן שגויה כי כתוב בהעברה שמורידים כסף מעידוד תעסוקה בסעיפים מסוימים ומעבירים לסעיפים אחרים. זאת מדיניות. זה משרד הכלכלה. אתה יודע להסביר את זה או שיבוא נציג של משרד הכלכלה? זאת לא העברה תקציבית.
אורי שיינין
אני אשמח להסביר.
משה גפני
זה שינוי מדיניות. תעשו מה שאתם רוצים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בבקשה, תסביר.
אורי שיינין
ניקח לדוגמה את המשפחות החד הוריות. מדובר בתקציבים שמועברים לשני מקומות - - -
גילה גמליאל
ניסן, אני אסביר לך איפה הבעיה. הבעיה שחברי וחברות הכנסת שואלים שאלה אבל התשובה שמתקבלת לא עונה לשאלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הבעיה היא קודם כל שלא נותנים לו לתת תשובה ואחר כך אומרים לו שהוא לא עונה. תנו לו להסביר.
גילה גמליאל
הבעיה היא שהם לא עונים לשאלות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא עונה לשאלות.
גילה גמליאל
הוא נותן תשובות ארוכות אבל לא לשאלות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא כן עונה לשאלות.
יצחק כהן
הרב ליצמן מבין בחרדים. בחד הוריות הוא לא מבין. אין לנו חד הוריות.
גילה גמליאל
נציג האוצר, אתה יכול לענות לליצמן על השאלה הספציפית שהוא שאל?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. אתה תענה למה שאני אומר. אתה תסביר את מה שאתה רוצה להסביר ואחר כך אם יהיו עוד שאלות, תענה עליהן.
גילה גמליאל
כך מבזבזים את הזמן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרי לשם כך זה נועד. לצערי.
גילה גמליאל
זה לא על מנת לבזבז את הזמן אלא על מנת שיסבירו לחברי הכנסת.
סתיו שפיר
בסוף לא ייראה כאילו יש כאן קיצוץ קטן. יש כאן קיצוץ מאוד מאוד גדול.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תסביר.
אורי שיינין
אוכלוסיית החד הוריות לצורך העניין. יש שם תשעה וחצי מיליון שקלים, שכמו שחבר הכנסת גפני הצביע יורדים שם תשעה וחצי מיליון. העניין הוא שהתקציב הזה מועבר לשני מקומות מרכזיים: האחד, שישה מיליון לטובת שוברים מקצועיים, להכשרה מקצועית, ועוד שלושה וחצי מיליון לרשות מקדמת תעסוקה שפועלת דרך שירות התעסוקה.
סתיו שפיר
מי מפעיל את השירותים האלה?
יעקב ליצמן
אבל זה לא לחרדים.
אורי שיינין
לא לחרדים. אני מדבר על חד הוריות.
גילה גמליאל
אבל הוא שאל אותך שאלה ספציפית.
אורי שיינין
אני נותן דוגמה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם אנחנו רוצים סתם לעשות קרקס, לא.
גילה גמליאל
זה בדיוק העניין. לא רוצים לעשות קרקס.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא הסביר. הוא לקח תקציב לחד הוריות.
גילה גמליאל
אבל לא על זה הוא נשאל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היא מתחיל להסביר.
גילה גמליאל
הוא עונה על משהו אחר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא מתחיל להסביר ובואו נבין את זה.
גילה גמליאל
הוא מסביר דברים ברורים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, לא דברים ברורים.
סתיו שפיר
אולי משרד הכלכלה יסביר את זה?
יעקב ליצמן
הוא לוקח מהחרדים ומעביר את זה ללא חרדים. זה מה שהוא אמר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. כרגע הוא לא דיבר על חרדים בכלל. הוא דיבר על חד הוריות.
יעקב ליצמן
הוא דיבר על חרדים. אתה לא שומע מה שהוא אומר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
דיברת על חד הוריות.
אורי שיינין
דיברתי על חד הוריות.
סתיו שפיר
לפני שלושה שבועות בוועדה היה קיצוץ, קיצוץ בשהות ילדים להורים עובדים, קיצוץ בעידוד תעסוקת אוכלוסיות מיוחדות. זה היה כאן לפני שלושה שבועות. למה הפרדתם את ההעברות האלה, כדי שייראה כאילו יש קיצוץ יותר קטן ממה שהוא באמת?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו באמצע ההסבר.
סתיו שפיר
אבל יש לי שאלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל אני רוצה שהוא קודם יסביר.
סתיו שפיר
זאת שאלה אליך. הוא לא יכול להסביר את זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו באמצע ההסבר של ההעברה. אם את לא רוצה להבין את זה, תגידי שאת לא רוצה ויש לך התנגדות בלי שאת מבינה ויודעת.
סתיו שפיר
הייתה כאן העברה לפני שלושה שבועות עם קיצוץ של מיליונים, בדיוק בשירותים האלה. אני רוצה להבין למה פירקתם את זה ומה זה הניסיון הזה להסתיר את המידע הזה?
גילה גמליאל
זאת לא שאלה לגיטימית?
היו"ר ניסן סלומינסקי
האיש מתחיל להסביר את ההעברה ואת לא נותנת לו.
גילה גמליאל
ניסן, הוא לא עונה לשאלות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא התחיל לענות.
יצחק כהן
תתחילו מהתחלה.
גילה גמליאל
תשתדל לענות לשאלות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תסביר.
אורי שיינין
דברי ההסבר, אני חושב, כוללים את מרבית הדברים בתוך הפנייה.
סתיו שפיר
הם ממש לא כוללים.
אורי שיינין
נשאלתי על ידי חבר הכנסת גפני לגבי זה שהוא מסתכל על הסעיפים ורואה שיש הפחתות בתכניות, לדוגמה בתכנית של החד הוריות. בחרתי את החד הוריות כדוגמה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עכשיו תסביר על החרדים.
אורי שיינין
אני מסביר על החד הוריות. אמרתי, יש תשעה וחצי מיליון - - -
משה גפני
די כבר. תעזוב את החד הוריות. הבנו. תמשיך.
גילה גמליאל
עוד פעם חד הוריות? אתה רוצה שאני אסביר לך לגבי החד הוריות?
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא מסביר את הפרינציפ. תסביר עכשיו בדוגמה אחרת.
משה גפני
אני חוזר על השאלה שלי באופן מפורט יותר. יש כאן האוכלוסייה הערבית, עידוד תעסוקה, תוספת של 12 מיליון ו-620 אלף שקלים. מיד אחרי כן יש האוכלוסייה החרדית, אותו סעיף, עידוד תעסוקה, הפחתה של שלושה מיליון ו-110 אלף שקלים. סעיף אחרי כן יש אוכלוסיות ייעודיות שזה אותו דבר וגם שם מקצצים 15 מיליון ו-194 אלף שקלים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עכשיו הוא יסביר.
משה גפני
אני מתנצל שהזכרתי את הנושא של חד הוריות אבל עכשיו אולי אתה יכול להסביר גם על זה.
אורי שיינין
גם חבר הכנסת גפני שאל, גם חבר הכנסת ליצמן שאל וגם חברת הכנסת שפיר שאלה. יש שם תקציב של שלושה מיליון ו-100 אלף שקלים, אם אני זכור נכון, שיורד מהתקציב של החרדים. יורד, אבל הוא משמש בעצם לשני דברים: מיליון ו-110 אלף שקלים שימשו לטובת - - -
משה גפני
לפני שאתה אומר לאן זה עובר, ממה יורד?
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא מסביר.
אורי שיינין
מיליון ו-110 אלף מתוכם מועברים לתקציב התפעול של המשרד לטובת פרסום למגזר החרדי לגבי התכניות שמשרד הכלכלה מקדם. כדי להוציא פרסום, צריך להוציא אותו מתקציב. אי אפשר להוציא אותו מהתקציב הכללי של החרדים. לגבי שני המיליון הנוספים, הם תקציב שמועבר לתקנת שוברים מקצועיים.
משה גפני
ממה זה יורד?
אורי שיינין
זה לא יורד. מועבר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא פירק את השלושה מיליון שקלים.
משה גפני
ממה זה יורד? מאיזה תכנית זה יורד?
אורי שיינין
טכנית זה יורד מתכנית החרדים. בפועל זה משמש את החרדים.
משה גפני
איזה תכנית של החרדים?
אורי שיינין
364244.
משה גפני
איפה יחסר כסף?
אורי שיינין
לא יחסר כסף.
משה גפני
מה זה ה-15 מיליון בתעסוקה?
אורי שיינין
נלך אחד אחד. שאלה אותי חברת הכנסת שפיר על תקציב של שלושה מיליון שירד מהחרדים. אני מעריך שזאת אותה פנייה שהייתה אמורה לעלות לפני שלושה שבועות אך נדחתה.
סתיו שפיר
לא. הייתה פנייה. אני אקריא לך בדיוק מה היה שם. לפני שלושה שבועות היה קיצוץ של עשרה מיליון בסבסוד של שהות ילדי הורים עובדים במעונות יום, קיצוץ של תשעה מיליון שקלים בעידוד תעסוקה של אוכלוסיות ייעודיות. בדיוק אותה תקנה שיש כאן. היו את כל הקיצוצים האלה. עוד קיצוץ של עשרה מיליון שקלים בעידוד תעסוקת הורים.
אורי שיינין
תראי לי את מספר הפנייה. גם אני וגם התקציבן של משרד הכלכלה לא מכירים את זה.
סתיו שפיר
אתם מחליטים לפרק את ההעברות האלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההעברות האלה היו לפני שבוע?
סתיו שפיר
לפני שלושה שבועות. אני אגיד לך איזה מספר זה היה.
דוד שטיינמץ
אני מנהל אגף תקציבים במשרד הכלכלה. אני רוצה להגיד באופן כללי, מר גפני, שכל תקציב, רוב רובו של התקציב של החרדים הוא תקציב שניתן בהרשאה להתחייב. גם כשאתה רואה שיש קיצוץ במזומן, כל זמן שאין קיצוץ בהרשאה להתחייב, זאת מחויבות אוצרית לאחר מכן לכסות את זה. כלומר, גם אם לוקחים מזומן, יכול להיות שבשלב מסוים - - -
משה גפני
לא זאת הייתה השאלה שלי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא נותן הסבר כולל.
אלעזר שטרן
אני אעזור לך. ניסן, לחבר'ה כאן אין התחשבות. באמת אני אומר לך את זה, לאופוזיציה. שר הכלכלה, אין לו זמן לזה. הוא שר הכלכלה, המסחר, התעשייה, ירושלים, התפוצות, הדתות ואיך אתם רוצים שהוא תמיד יבדוק את התקציב? למה אתם לא מתחשבים?
משה גפני
אתה צודק. אנחנו מורידים את השאלות.
סתיו שפיר
אני רוצה לדעת איך יכול להיות שממשלה באה ומגדירה מדיניות שחשוב לה לעודד תעסוקה בקרב האוכלוסיות האלה, ואז היא באה ומקצצת שבוע אחרי שבוע. איך זה קורה? מה הקשר בין המדיניות עליה אתם מצהירים לבין מה שקורה כאן בוועדה?
משה גפני
אני רוצה פירוט. אני לא רוצה את הדיון הכללי. הדיון הכללי שאמרת, מקובל עלי, הוא נכון והוא בסדר גמור. שאלתי פירוט. אני רוצה לדעת מה ההעברה.
דוד שטיינמץ
הנה.
משה גפני
הוא לא עונה. מאיזה סעיף זה יורד?
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא אמר. הוא הסביר לך.
משה גפני
הוא לא הסביר מאיזה תכנית זה יורד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא נתן לך את המספר ואת השם.
משה גפני
מה קורה בטבת? יורדים 15 מיליון שקלים? טבת היא התכנית הזאת שהיא תכנית שהצליחה. למה זה יורד?
אורי שיינין
לא יורד.
משה גפני
הורדה של 15 מיליון שקלים.
אורי שיינין
אני אחזור על כל השימושים וההסבר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא מסביר לך שהוא לוקח סכום ומפרק אותו לשני חלקים.
משה גפני
הוא לא יודע וגם שטיינמץ לא יודע.
דוד שטיינמץ
גם טבת זה תקציב של הרשאה.
משה גפני
מה זה הרשאה? למה מורידים את זה?
דוד שטיינמץ
תקציב הרשאה הוא יותר חזק מתקציב מזומנים.
משה גפני
אני יודע. אני רוצה לדעת מאיפה לוקחים.
דוד שטיינמץ
כשלוקחים מזומנים, יכול להיות שלוקחים מסעיף.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ליצמן, שאלה אחרונה.
יעקב ליצמן
לגבי סעיף 2, 87 מיליון שקלים, התאחדות בוני הארץ. כמה עובדים הכשרתם בחמש השנים האחרונות לבניין? אפס. לשם מה 87 מיליון שקלים?
אורי שיינין
אני אענה למיטב ידיעתי ואני אסייג. צריכים להיות כאן נציגי משרד הכלכלה, הנציגים המקצועיים שאחראים על זה כדי לענות.
יעקב ליצמן
נמצא כאן הנציג.
אורי שיינין
הוא התקציבן. הוא לא זה שמכשיר אותם. למיטב ידיעתי בשנתיים האחרונות הם הכשירו 500 אנשים.
יעקב ליצמן
87 מיליון שקלים ל-500 אנשים?
אורי שיינין
לא, לא בתקציב הזה. הבעיה הייתה שהתקציבים היו דרך מרכזי הכשרה ממשלתית ודרך תקציבים של הכשרה מקצועית. עכשיו מנסים לעשות תכנית שהיא בשילוב התאחדות בוני הארץ שגם מתחייבת להשמה. זאת הייחודיות של התכנית הזאת. לצורך העניין, נוכח משבר הדיור - - -
יעקב ליצמן
אולי תסביר לי מה ההסכם.
אורי שיינין
ההסכם כולל מספר רבדים. הוא הסכם בין הממשלה לבין התאחדות בוני הארץ שבעצם מגדיר התחייבות דו צדדית בין הממשלה לבין התאחדות בוני הארץ על הכשרה מקצועית לפני תחילת עבודה ואחר כך תקופת התמחות בעבודה.
יעקב ליצמן
כמה עובדים?
אורי שיינין
אמורים להיות מוכשרים במסלול אלפיים עובדים.
יעקב ליצמן
אמרת שהכשירו 500. איפה יגרילו עוד 1,500?
היו"ר ניסן סלומינסקי
התאחדות בוני הארץ אמורה להביא אנשים שיכשירו אותם.
יעקב ליצמן
גם הוא יודע שלא הולכים להכשיר אלפיים אנשים.
סתיו שפיר
שאלה לסעיף אחר. ב-366001, לאיזה עמותות וארגונים מחולקים עשרת מיליוני השקלים האלה?
יצחק כהן
את שואלת לגבי המינהלת?
אורי שיינין
לגבי אלפיים העובדים, אני תקווה שאכן נצליח לממש את התכנית.
יעקב ליצמן
אני שאלתי למה צריך.
אורי שיינין
אני לא חוזה עתידות יותר טוב ממך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הם רוצים להכשיר יחד עם התאחדות בוני הארץ. לפני כן כנראה לא היו כי עכשיו חותמים אתם את ההסכם. הולכים לעשות את זה.
אלעזר שטרן
אני אגיד לך מה היה נכון לעשות כאן. אנחנו הרי יודעים שבאמת יש בעיה לגייס. זאת בעיית אמת. אתה שם כאן 87 מיליון שקלים, ואני לא רוצה להגיד לך על מה דיברנו קודם ומה היה כאן בדיון לפני שעה 12:00. אתה שם כאן 87 מיליון שקלים על מישהו שהרב ליצמן אומר לך וזבולון גם הוא אומר שאחד עוד לא גייסו לשם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה לא מתערב כך. לא מתערבים עד כדי כך. אם יש להם תכנית, חתמו הסכם והם התחייבו להביא אנשים, תן להם את הצ'אנס.
יצחק כהן
מה ההסכם.
גילה גמליאל
נשאלת שאלה מה ההסכם.
יצחק כהן
מה מהות ההסכם? מה החלק של בוני הארץ ומה החלק של המדינה?
סתיו שפיר
הוא עוד לא ענה לשאלה שלי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר.
סתיו שפיר
מה זה בסדר? אתה אומר לא להתפרץ ולשמור על תרבות דיון. אני חיכיתי בסבלנות לתשובתו. אלה עשרה מיליון שקלים וזה לא כסף קטן. זה פי עשר יותר ממה שביקשו קודם העיוורים.
גילה גמליאל
העיוורים ביקשו מיליון ו-600 אלף שקלים ואמרת שצריך חודשים כדי למצוא מהיכן יהיה הכסף. עשרה מיליון שקלים, אתה אומר שזה לא משנה.
אורי שיינין
אני אענה על שתי השאלות. אני אתייחס קודם להתאחדות בוני הארץ. בגדול הסיכום הוא סיכום עם התאחדות בוני הארץ וההתאחדות לוקחת אחריות על גיוס, פרסום ושיווק התכנית והיא מתחייבת גם אחר כך על ההשמה של העובדים. ההסכם כולל הרבה התניות ובגדול המדינה מצדה מתחייבת לממן את העלות של ההכשרה, לתת איזה שהם דמי קיום.
יצחק כהן
אתם מבינים מה אתם עושים כאן?
אורי שיינין
אחרי כן איזושהי השתתפות בעלות ההעסקה של הבן אדם כאשר ההשתתפות יורדת על פני שנתיים. זה בגדול ההסכם.
משה גפני
להזכירך, השאלה הייתה למה לא מעבירים חלק מהכסף ואחרי כן, אם זה מתפתח, מעבירים את השאר.
אורי שיינין
מדובר בהרשאה להתחייב.
יעקב ליצמן
הרשאה להתחייב היא כמו תקציב.
אורי שיינין
בוודאי, אבל עדיין אני לא מעביר את הכסף.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תענה עכשיו לסתיו.
אורי שיינין
שאלת אותנו גם בשאלות וגם ענינו לך. התקציב בעצם מועבר למינהלת השירות האזרחי לטובת תקצוב של תקנים ולטובת פעולות פיקוח ובקרה ופעולות תכנון.
סתיו שפיר
מינהלת השירות האזרחי עובדת דרך עמותות וארגונים שמספקים שירות.
אורי שיינין
תלוי אצל איזו אוכלוסייה. היא עובדת גם דרך עמותות.
משה גפני
לגבי הקבוצה החרדית, זה לתת ג'ובים לבית היהודי. הבנו.
סתיו שפיר
אני רוצה להבין איזה עמותות ואיך מתחלק הכסף.
משה גפני
זה ג'ובים. לוקחים כל מיני אנשים שיתחילו לשכנע ולדבר. ג'ובים של הבית היהודי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, סלח לי.
משה גפני
ג'ובים של הבית היהודי. אני אגיד לכם שמות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תגיד.
משה גפני
יגיע הזמן, אני גם אגיד. אתם אלופים בלתת ג'ובים ולדבר אידיאולוגיות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ממש.
משה גפני
אני אגיד את השמות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תגיד ואחר כך יראו את השמות ונראה לאיזה חצרות.
משה גפני
הכול ג'ובים. מורידים ממשרד האנרגיה 150 אלף שקלים כדי לתת ג'ובים בבית היהודי. זאת ההעברה. מורידים מתעסוקת חרדים כדי לתת ג'ובים לבית היהודי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תסיים את ההסבר.
אורי שיינין
העמותות המוכרות הן האגודה להתנדבות.
משה גפני
אתה לא יכול להכחיש. אני אתן שמות עם מספרי תעודת זהות.
אורי שיינין
כמה מגיע לכל עמותה, אני צריך לבדוק.
סתיו שפיר
אלה השאלות שביקשתי מראש. זאת בדיוק הבקשות שאפשר להעביר עם ההעברה התקציבית. אין סיבה שנצטרך להתחנן למידע הזה במהלך הישיבה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי קובע את העמותות האלה, השירות האזרחי או אתם?
סתיו שפיר
שאלתי אותך מפורשות כמה כסף עובר לכל עמותה כזאת ויכולת להעביר לי את התשובות האלה בכתב או לפחות להביא אותן לישיבה עכשיו. ניסן, אי אפשר להצביע על דבר כזה בלי לקבל את המידע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שמענו. את מוכנה לתת לי לשאול?
סתיו שפיר
אי אפשר להצביע מבלי לקבל את המידע. צריך לשלוח את החבר'ה האלה הביתה ולבקש מהם שיחזרו עם הפרטים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי קובע את העמותות האלה, השירות האזרחי או אתם?
אורי שיינין
המכסות נקבעות במכרז.
היו"ר ניסן סלומינסקי
והיה מכרז?
אורי שיינין
המכרז הבא צריך לצאת בספטמבר.
סתיו שפיר
כמה כסף הן מקבלות?
היו"ר ניסן סלומינסקי
את מוכנה לשמוע תשובה?
סתיו שפיר
התשובה היא שאין לו תשובה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא אמר שהעמותות נקבעות במכרז והמכרז יהיה בספטמבר. מה עוד את רוצה לדעת?
סתיו שפיר
למה מעבירים עכשיו את הכסף?
היו"ר ניסן סלומינסקי
את לא מבינה לא יעשו מכרז לפני שמעבירים את הכסף? לא עושים מכרז לפני שיש כסף.
סתיו שפיר
אל תתעצבן. תירגע. לא צריך להתעצבן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש גבול. כמה הצגות אפשר לעשות?
סתיו שפיר
אני רוצה להבין כמה כסף עובר שם. הוא יכול להרים טלפון לממונה עליו ולבקש את המספרים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש גבול.
אלעזר שטרן
סתיו מעצבנת, הוא יורדת לפרטים, אבל אני אגיד לך שהיא בסך הכול צודקת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא מסביר שצריך לפרסם מכרז על הסכום.
יצחק כהן
היא לא ביקשה את זה היום אלא לפני כן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה זה קשור? כשיאשרו את הסכום יהיה מכרז.
סתיו שפיר
לא נכון. לא. זה כסף שעובר עכשיו. אתה טועה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
על זה יהיה מכרז.
סתיו שפיר
זה לא מה שהוא אמר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא אומר שרק על זה יהיה מכרז. הוא מסביר.
סתיו שפיר
כמו ה-17 מיליון שעברו לפני ארבעה שבועות.
יעקב ליצמן
שאלה סתיו שאלה אחת ואני תומך בשאלה ואני תומך בטענה. היא אומרת שהיא שאלה לפני כן והיא רצתה לדעת למי. עכשיו בא רפרנט האוצר, שאני מכבד אותו כי אני רואה שהוא שולט בחומר, ואומר שהוא צריך לבדוק. מה צריך לבדוק? את מה? היא שאלה קודם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא לא צריך לבדוק. הוא לא אמר.
יעקב ליצמן
הוא אמר.
סתיו שפיר
הוא אמר. הוא היה יכול לעשות את הבדיקה לפני כן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני שאלתי אותו והוא אומר שהעמותות ייקבעו במכרז.
יעקב ליצמן
לא. הוא אמר שהוא לא יודע.
סתיו שפיר
הוא אמר שהוא לא יודע. הוא היה יכול לעשות את זה מראש כי זה הנוהל של שאילת השאלות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
האיש נמצא כאן. תגיד עוד פעם.
אורי שיינין
התקציב מתחלק בין עמותות. יש עמותות שפועלות רק בקרב בנות שירות לאומי ייעודיות ויש עמותה שפועלת במגזר החרדי וחיש עמותה שפועלת במגזר הערבי.
יעקב ליצמן
תענה על השאלות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לגבי העמותות עצמן.
אורי שיינין
העמותות האלה, החלוקה בין התקציבים ובכלל העמותה שזוכה במגזר הערבי והחרדי נקבעות במכרז. לכן אני יכול לתת אינדיקציה על בסיס מה שהיה השנה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. אני רוצה לדעת.
אורי שיינין
אם אני יכול לתת על בסיס המכרזים שיצאו, זה כמובן לא.
סתיו שפיר
מה היה השנה? מה זה השנה, 2014? זה תקציב 2014.
אורי שיינין
מדובר כאן גם בהתחייבות.
סתיו שפיר
לא כתבתם כאן שמדובר בהתחייבות.
אורי שיינין
לא כתבתי שמדובר גם ב-2014.
סתיו שפיר
סליחה. הוא לא כתב באיזה שנה בכלל עובר הכסף הזה, הוא לא כתב שמדובר בהתחייבות עתידית. ניסן, ברצינות.
דוד שטיינמץ
מתחייבים על הכסף הזה וזה יכול לעבור ב-2015.
סתיו שפיר
אז יש תקציב 2015.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הם יפרסמו מכרז. את יודעת כמה זמן לוקח מכרז?
דוד שטיינמץ
הוא ממשיך בשנה הבאה. אני מתחייב כרגע על מלוא הסכום שב-2015 אני מקבל אותו בעודפים.
סתיו שפיר
אז אין מכרז, אתה יודע מי יהיה בשנה הבאה.
דוד שטיינמץ
גם כאן. אם המכרז הזה יצא עוד ב-2014, התחייבתי על מלוא הסכום, מה שצריך לשלם נשלם ומההפרש של העשר יעבור כעודפים בשנת 2015. לכן צריך את מלוא הסכום.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור פניה מספר 94 ו-95?
משה גפני
אני מבקש התייעצות סיעתית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה רוצה למשוך את הזמן?
משה גפני
אתה לא נתת לי להגיד את הבקשה. ביקשתי להביא את איש המקצוע במשרד הכלכלה כדי שיסביר את כל הדבר הזה. זה שינוי מדיניות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר.
סתיו שפיר
התייעצות סיעתית חמש דקות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר. חמש דקות. נחזור בשעה 12:50 ואז נצביע.

<(הישיבה נפסקה בשעה 12:45 ונתחדשה בשעה 12:50.)>
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור פניות מספר 94 ו-95?

אלעזר אתה מצביע?

הצבעה

בעד אישור פניות 94 ו-95 – 4
אני חוזר שוב על ההצבעה. מי בעד אישור פניות מספר 94 ו-95?

הצבעה

בעד אישור פניות 94 ו-95 75 – 4
הפניות לא אושרו
יצחק כהן
נפל. איזה יופי. יש שכר לפעולתנו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מגיש רביזיה.
סתיו שפיר
זה לא עבר. על מה אתה מגיש רביזיה?
יצחק כהן
גם אני מגיש רביזיה. להלן הקבוצה, רביזיה.
סתיו שפיר
רביזיה על הרביזיה.
יצחק כהן
אלעזר, יישר כוח. אני גאה בך. אני גאה ביושר האינטלקטואלי שלך. אני גאה בעמוד השדרה שלך. אתה מלמד את החברים האלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
פניות מספר 96 ו-97.
גיא הרמתי
רפרנט רווחה באגף התקציבים. הפנייה נועדה להעביר תוספת של 130 מיליון שקלים למשרד הרווחה לצורך שתי תכניות, האחת היא שישים מיליון שקלים לתמיכה בעמותות שמחלקות מזון, והשנייה היא שבעים מיליון לצורך תכנית של שר הרווחה שנקראת נושמים לרווחה שהיא תכנית לליווי כלכלי לכ-5,000 משפחות, ליווי צמוד עם סל פעולות למשפחה, סל פעולות גמיש ברשויות המקומיות.
אראל מרגלית
לאיזה רשויות מקומיות זה הולך?
גיא הרמתי
אני לא יודע כרגע כי זה עוד לא הוחלט. התקציב כאן הוא כדי להניע את התהליך ואז המשרד יחליט.
אראל מרגלית
על פי איזה מודל של תכנית זה פועל? זה פועל לפי תכנית שכבר קיימת?
גיא הרמתי
לא. התכנית פעלה באופן פרטני רק בדימונה ולא על ידי משרד הרווחה. עכשיו משרד הרווחה רוצה להפוך אותה לתכנית ארצית.
אראל מרגלית
בעצם שר הרווחה לוקח תכנית שהוא הפיק בדימונה וחושב שהיא תכנית טובה, והוא מנסה להפוך אותה למשהו יותר רחב.
גיא הרמתי
כן.
יעקב ליצמן
אני מבין שבזה סיימתם את הרזרבות. אין לכם יותר רזרבות.
גיא הרמתי
לא לתחום הרווחה. יש לנו עוד בהמשך.
יעקב ליצמן
לפי מה שכתוב לי כאן, יש לכם שני מיליון שקלים ברזרבה.
גיא הרמתי
אני לא יודע לגבי המקור.
אלעזר שטרן
אני מציע להעביר את זה. חבל על הזמן.
יעקב ליצמן
גם אני תומך.
יצחק כהן
תומכים. אופוזיציה עניינית.
יעקב ליצמן
אני תומך.
אלעזר שטרן
גם אני.
יעקב ליצמן
אבל אני רוצה שיהיה רשום בפרוטוקול שאין יותר רזרבות לרווחה. שנדע את זה. עוד מעט יהיו עוד דברים, אבל שנדע את זה.
אראל מרגלית
אני רוצה להגיד משהו. לפעמים יש תכנית שעובדת טוב בעיר מסוימת ואחר כך רוצים להרחיב אותה. אני רוצה לדעת מהי. אני רוצה לשמוע.
גיא הרמתי
אני יכול להסביר עליה.
אראל מרגלית
תסביר.
גיא הרמתי
המודל שקיים עכשיו שהם בונים אומר שהמשפחה שאותה בוחרת לשכת הרווחה, כי היא זאת שמכירה את המשפחות במשך שנים ויודעת מי פוטנציאל שיקום, מקבלת סיוע מלווה. המלווה הזה הוא כמו קאוצ'ר, עוזר להם להתנהלות כלכלית, עוזר להם לראות את הבעיות ולאותו מלווה יש סל של כ-10,000 שקלים לשנה, סל גמיש שאתו הוא יכול לשלוח את המשפחה לקורסים.
יצחק כהן
איפה זה יופעל?
גיא הרמתי
אני עוד לא יודע באיזה רשויות זה יופעל כי המשרד עוד לא החליט.
יצחק כהן
זה נשמע מצוין.
גיא הרמתי
התקצוב כאן הוא כדי להתחיל את התהליך.
אראל מרגלית
אם זאת תכנית חדשה, אנחנו לא רוצים שזה יהיה סוג מסוים של כל מיני גורמים אלא אנחנו רוצים לראות שזאת תכנית מסודרת.
גיא הרמתי
זה מסודר בזה שזה ל-5,000 משפחות.
יצחק כהן
5,000 משפחות בכל הארץ?
גיא הרמתי
כן.
יצחק כהן
אתה לא יודע היכן.
גיא הרמתי
לא.
יצחק כהן
לאוכלוסייה החרדית זה יגיע באיזה טפטוף?
גיא הרמתי
אני בטוח שכן.
יצחק כהן
אני חושב שזאת תכנית טובה.
סתיו שפיר
אני רוצה להבין לגבי הסעיפים שמקוצצים כאן. השירות לשיקום נוער, השירות לילד ולנוער – מקוצצים 27 מיליון שקלים פעם אחת ומיליון בפעם אחרת. מה זה אומר?
גיא הרמתי
לא. בילד ונוער, זה הולך מסעיף תכנון והולך לפרט ומשפחה. כלומר, המשרד הוא דינאמי, יש דברים חדשים שהוא עושה ויש דברים קבועים שהוא עושה. יש לו סעיפים בהם הכסף הוא לא צבוע מראש לאיזושהי תכנית אלא לאוכלוסייה אליה הוא משמש, לילד ונוער. כדי להפעיל תכניות מסוימות לילד ונוער, שהוא מחליט במהלך השנה עליהן, הוא מעביר את זה לתקנות יותר ספציפיות, גם אם זה בפרט ומשפחה או בחסות הנוער, מהן יוצא הכסף. זה עדיין שינוי פנימי.
סתיו שפיר
יש כאן גם הפחתה בפיתוח שירותים למפגר שאמנם היא קטנה יותר אבל בכל זאת הפחתה.
גיא הרמתי
כן, אבל יש גם הגדלה באבחון למפגרים.
סתיו שפיר
איפה זה מופיע? של מה ההגדלה?
גיא הרמתי
זה אני לא יודע כי זה לא מהשינויים העיקריים.
סתיו שפיר
אתה מתייחס לאבחון אנשים בפיגור שכלי, ל-230850?
גיא הרמתי
לא. רגע. אני צריך לבדוק את זה.
סתיו שפיר
גם פה יש הפחתה של 700.
גיא הרמתי
האגף למפגר בכל מקרה הוא אגף של שירות לפי חוק. כל האבחונים וכל התקציב לדברים האלה זה תקציב שהוא בהתאם למספר המפגרים שצריכים את הטיפול. זה לא בהתאם לתקציב. אם יש עודף באגף למפגר במשרד הרווחה, הוא משמש או לנערים בסיכון או לנכים במקומות בהם יש חוסר. תמיד יש שינויים פנימיים.
סתיו שפיר
אתה יודע שדברים כאלה לא לגמרי עובדים כך.
גיא הרמתי
לא, זה לגמרי עובד כך.
סתיו שפיר
תן לי להסביר לך או להעלות השערה. יש סעיף או יש תקנה שיש בה סכום מסוים של כסף ומדי פעם עושים קיצוץ שקט בסכום הזה, קיצוץ קטן בהעברות התקציביות, לא בתקציב המדינה ולכן אנחנו לא יכולים ממש לספור כמה באמת קוצץ, אחר כך, כאשר ייכתבו מחדש תנאי הזכאות או יתעדכנו תנאי הזכאות לקבלת תקצוב או לקבלת סיוע מאותה תקנה, הם גם ייכתבו בהתאם לתקציב הקטן ממילא שכבר יש שם. כאשר מדובר בשירותים כל כך חשובים כמו שירות לאנשים עם פיגור שכלי, אנחנו לא יכולים לאפשר קיצוץ כזה. אני יכולה לתת לך רשימה של אנשים, ילדים עם צרכים מיוחדים, עם פיגור שכלי, שמחכים לכסף ומחכים לסיוע. אם אני עכשיו רואה שיש כאן מיליון שקלים שאפשר להשתמש בהם, בבקשה, בוא נחלק אותם לאנשים שזקוקים לזה.
גיא הרמתי
מה שאמרת, זה בדיוק מה שמשרד הרווחה עשה. הוא ראה מיליון שקלים שאפשר להשתמש בהם, וחילק אותם.
סתיו שפיר
למקומות אחרים. לא לאנשים עם פיגור.
גיא הרמתי
לאנשים עם נכות.
סתיו שפיר
אני דיברתי כרגע על אנשים עם פיגור. סליחה, לא כל הנכויות זה אותו דבר. כרגע דיברתי על אנשים עם פיגור.
גיא הרמתי
אבל משרד הרווחה הוא זה שמחליט. בנושאים הרגישים האלה, מי שיש לו את היכולת להבחין בין נכות לפיגור, זה משרד הרווחה ודווקא ככל שהשירות יותר קשיח ויותר חשוב, כך התקנה היא פחות משנה. זאת אומרת, התקנה היא יותר תוצאתית. גם אם אני לא אתקצב בכלל את האבחון לפיגור, הם פשוט ישלמו בלי קשר.
סתיו שפיר
זה לא נכון השאלה של תוצאה. יש תוצאה מאוד מאוד ברורה. יש תקציב מסוים ולפיו נקבעים.
גיא הרמתי
גם בביטוח הלאומי זה כך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מעלה להצבעה את פניות מספר 96 ו-97.

מי בעד אישור פניות 96 ו-97?

הצבעה

בעד אישור פניות 96 ו-97 – רוב
נגד – מיעוט
הפניות אושרו
היו"ר ניסן סלומינסקי
הפניות אושרו.
סתיו שפיר
אני לא חושבת שהפירוט שקיבלנו כאן היה מספיק. אני שוב חוזרת ומציעה שלדיונים כאלה, שהם כל כך חשובים, התחומים בהם המדינה מתחייבת בסיוע הכי מעמיק, יגיע נציג של משרד הרווחה ולא הרפרנט של האוצר, עם כל הכבוד. זה לא עניין שלנו מולך, אבל לא יכול להיות שיושב כאן נציג של האוצר ולא נציג הרווחה. שלפחות יבוא לכאן התקציבאי של הרווחה.
גיא הרמתי
לא חשבנו שיהיו בעיות עם הפנייה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
למשרד יש את סדרי העדיפות שלו.
סתיו שפיר
סדרי העדיפויות של משרד הרווחה ולא של האוצר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
משרד הרווחה מגיש את הפנייה.
סתיו שפיר
מה שקורה כאן זה שהאוצר קובע למשרד הרווחה איפה לקצץ.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. מה פתאום הוא קובע?
סתיו שפיר
אז תביא לכאן נציג של משרד הרווחה.
גיא הרמתי
אני מבקש לומר שכל הפחתה כאן, אין למשרד האוצר שום עניין בין נכים לבין מפגרים. אלה הבקשות של משרד הרווחה.
סתיו שפיר
למה שלא יגיע לכאן נציג הרווחה?
גיא הרמתי
מעולם לא עולות שאלות כאלה.
אראל מרגלית
אני אגיד לכם מה מטריד אותי. ברגע שמביאים תכנית שנעשתה בדימונה והופכים אותה לתכנית לאומית של 5,000 שקלים למשפחה, באיזושהי תפיסת עולם, אני רוצה לדעת למה לפני שהיא הופכת לתכנית לאומית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
פניות מספר 98 ו-99.
אורי שיינין
הפנייה נועדה להעברת עודפי התקציב של השירות האזרחי. בהתאם לחוק יסודות התקציב הועברו לתכנית בה הם נוצרו.
אראל מרגלית
רגע. לגבי הסעיף הקודם. אני מבקש לקבל פירוט.
יצחק כהן
וגם מעקב ביצוע.
אראל מרגלית
וגם פירוט לגבי 5,000 המשפחות, 10,000 שקלים למשפחה.
יצחק כהן
איך הם נבחרות ומי בוחר אותן.
אראל מרגלית
איפה, מי בוחן אותן ובאיזה פרוצדורה זה עובד.
יצחק כהן
ומעקב ביצוע.
אראל מרגלית
והאם רוצים להפוך את זה לתכנית לאומית ולמה.
יצחק כהן
והאם זה מופיע באחד הסעיפים של ועדת אלאלוף.
אראל מרגלית
יכול להיות שזאת התכנית הטובה ביותר שקיימת ואני אהיה הראשון לתמוך בה.
יצחק כהן
זה מופיע בוועדת אלאלוף?
גיא הרמתי
לא. אבל בוועדת אלאלוף מופיעות המלצות שהייתי אומר שהן תואמות את המטרה של התכנית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נחזור לפניות 98 ו-99.
אורי שיינין
הפנייה נועדה להעברת העודפים של התקציב של מינהלת השירות האזרחי שמכוח חוק יסודות התקציב הועברו לתכנית בה הם נוצרו. מעבירים אותם לתכנית הנוכחית שלהם בסעיף 36.
יצחק כהן
מה זאת אומרת בה הם נוצרו?
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה משהו טכני. זה אותו סכום שעובר ממקום אחד למקום השני.
סתיו שפיר
לפני רגע ביקשתם עשרה מיליון שקלים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
למה הוא עובר? כי זאת תכנית חדשה?
אורי שיינין
התכנית הייתה במשרד ראש הממשלה והועברה לסעיף 36.
יעקב ליצמן
האם יש ירידה בשירות האזרחי?
אורי שיינין
לא הבנתי את השאלה.
יעקב ליצמן
פחות אנשים?
אורי שיינין
אני יכול לבדוק.
יעקב ליצמן
אם יש ירידה, לא צריך כסף.
אורי שיינין
מדובר בעודפים.
משה גפני
ליצמן צודק. אם יש ירידה, לא צריך כסף.
סתיו שפיר
שוב אני חוזרת על אותה שאלה ששאלתי קודם לגבי העברה נוספת של עשרה מיליון שקלים למינהלת השירות האזרחי. מה הסכומים שעוברים לעמותות שמתפעלות את השירות?
יעקב ליצמן
ואיזה עמותות.
סתיו שפיר
עמותות אנחנו יודעים. אלה שבע עמותות.
אורי שיינין
אני אענה כמו שעניתי קודם. מדובר כאן בפניית עודפים ולא בפנייה שמוסיפים תקציב לאיזשהו גוף או לאיזשהו ארגון. לגבי החלוקה בתוך התקנה עצמה, ההתחייבויות של החשב אל מול העמותות, התחייבויות בין היתר במשרדים שונים, בעיקר במינהלת השירות, מול עמותות שונות, אני אוכל לבדוק את הנתונים.
סתיו שפיר
יש שבע עמותות. המינהלת מעבירה להן את הכספים שמגיעים מהמדינה.
אורי שיינין
יש שבע עמותות.
סתיו שפיר
תגיד לי בבקשה כמה כסף מחולק לכל עמותה. זאת לא שאלה כל כך קשה.
אלעזר שטרן
אני חושב שהשאלה היא במקום.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה משהו טכני.
אלעזר שטרן
אני אומר לך שיש בעיות בחלק מהעמותות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה משהו אחר. מה זה שייך?
יצחק כהן
החרדים בסדר. הבית היהודי הוא מאוד בעייתי.
סתיו שפיר
אני חושבת שתהיה כאן הסכמה בחדר שהיה עדיף שהמדינה הייתה מתפעלת את זה שלא דרך העמותות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כאן מדובר על משהו טכני.
סתיו שפיר
זה כאילו הצבא היה מתופעל דרך עמותות. לא היינו רוצים בדבר כזה. גם שירות לאומי צריך להיות מתופעל על ידי המדינה. החליטו לתפעל את זה דרך עמותות ואני רוצה להבין כמה כסף עובר ולאיזו עמותה. שאלה מאוד מאוד פשוטה. אם אין לך תשובות, בבקשה תחזור אלינו עם התשובות מתי שתחזור ואז נעביר את זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה לא קשור להעברה הזאת.
אורי שיינין
מדובר בפניית עודפים.
סתיו שפיר
איך מתחלקים העודפים האלה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
הם מתחלקים איך שהם היו קודם. מעבירים את זה רק בגלל שינוי הסטטוס.
סתיו שפיר
ניסן, תן לי אתה את התשובה. אם אתה מייצג את האוצר, בבקשה תן לי תשובה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא מייצג את האוצר. זאת בקשה טכנית.
סתיו שפיר
ברגע שאתה אומר את המילה טכני, אני הכי מבוהלת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז תהיי מבוהלת. מה קרה?
סתיו שפיר
אין כאן שום דבר טכני. יש לך את הנתונים של השנה, תעביר את המספרים של 2013 ו-2014.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה זה קשור?
יצחק כהן
היא צודקת. זה לא משהו חדש שנוצר.
אלעזר שטרן
לא נעים לי להגיד אבל גם אני חושב שהיא צודקת בבקשה. אני לא יודע אם התשובה תצביע על מה שהיא חושבת.
סתיו שפיר
אי אפשר לדעת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה זה שייך?
אלעזר שטרן
היא לא מקבלת תשובות. זה הכלי שיש לה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל אתה לא יכול להעמיס כל מיני דברים על דבר שהוא לא שייך.
סתיו שפיר
בכל מקום התברברת על כך שיצרת נוהל שבו אפשר לשאול שאלות. כל הכבוד על הנוהל הזה. בבקשה, שאלתי שאלה ואני רוצה תשובה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל לא לטרפד ולא לשאול שאלות לא רלוונטיות.
סתיו שפיר
זאת שאלה לא רלוונטית כמה כסף עובר לעמותה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
זאת שאלה שהיית יכולה לשאול גם לפני ההעברה.
סתיו שפיר
שאלתי לפני ולא קיבלתי תשובה. בדיוק את השאלה הזאת שאלתי לפני ולא קיבלתי עליה תשובה. עכשיו זה כבר שלושים מיליון שקלים. קודם היו עשרה מיליון, עכשיו זה עוד שלושים מיליון. תגיד לי איך זה מתחלק.

תצביע על זה. נראה אם זה יעבור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותיי, אני מעלה להצבעה את פניות מספר 98.
איפה זבולון?
סתיו שפיר
מה זאת אומרת? כבר העלית להצבעה. עכשיו אתה מחכה לזבולון?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. אני מחכה לאחרים. מה זה משנה?
סתיו שפיר
אמרת שאני מעלה להצבעה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מעלה להצבעה מה השעה עכשיו.
סתיו שפיר
פעם אחת שרצית להעביר מיליארד שקלים ולא היו פה אנשים, היה לך מאוד דחוף לעשות את זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
גם היום לא היו אנשים.
סתיו שפיר
תעלה להצבעה.
משה גפני
כן. תעלה להצבעה.
אלעזר שטרן
אני אגיד לך מה באמת הבעיה. אם במפלגה של שר הכלכלה מתנגדים לבדוק בנות על שירות לאומי שמשקרות בהצהרות האלה ושמים ערר לממשלה, איך אתה רוצה שנאמין כאן? סתיו, אני לא יודע אם את יודעת כמה את צודקת כשאת שואלת את השאלות האלה. באמת אני אומר לך.
יצחק כהן
היא צודקת במאה אחוזים. צודקת.
אלעזר שטרן
אבל אני לא מבין למה לא נותנים לה את התשובות.
יצחק כהן
כי אין.
אלעזר שטרן
למה לא יכלו לתת לה תשובה פשוטה?
אראל מרגלית
זה 28 מיליון שקלים.
יצחק כהן
אנחנו מקמבנים. זאת התשובה שאתה רוצה?
אלעזר שטרן
לא יכול להיות שגם אצלכם מקמבנים.
סתיו שפיר
בואו נצביע.
אראל מרגלית
איציק, אתה היית סגן שר האוצר. מאיזושהי יד לאיזושהי יד עוברים ה-28 מיליון שקלים האלה. בואו נצביע וזהו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותיי, אני עושה הפסקה.
יצחק כהן
בואו נעשה קריוקי.
סתיו שפיר
זה פשוט לא יאמן. אתה כבר באת להעלות את זה להצבעה. אתה לא יכול להתנהג כך. פעם אחת אתה משחק אותה כאילו יש חוקים ופעם אחרת אין חוקים. הכול בהתאם למה שמתאים לך. אין לך רוב, אז אתה לא מעלה להצבעה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני רוצה לסגור את הישיבה.
סתיו שפיר
אתה עושה צחוק? אמרת קודם שאתה מעלה להצבעה ואחר כך שאלת איפה זבולון. תעלה להצבעה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אסור לי לסגור את הישיבה?
משה גפני
תסגור.
יצחק כהן
שיסגור את הישיבה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא הפסקה. אני סוגר את הישיבה.
סתיו שפיר
אתה עושה צחוק מהוועדה.
יצחק כהן
מחכים לוועדת האתיקה.

<הישיבה ננעלה בשעה 13:05.>

קוד המקור של הנתונים