ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 08/07/2014

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 9), התשע"ד-2014 (לקביעת שיעור מכס אחיד על מוצרי טקסטיל שונים)

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
08/07/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 382>
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, י' בתמוז התשע"ד (08 ביולי 2014), שעה 10:40
סדר היום
<צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 9), התשע"ד-2014 (לקביעת שיעור מכס אחיד על מוצרי טקסטיל שונים)>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
אראל מרגלית
מוזמנים
>
שירלי אביבי - מנהלת תחום, רשות המסים, משרד האוצר

גיא גולדמן - עוזר ראשי, רשות המסים, משרד האוצר

דבורה צרפתי - מינהל תעשיות עתירות ידע, משרד הכלכלה
ייעוץ משפטי
שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר המתרגמים
<צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 9), התשע"ד-2014 (לקביעת שיעור מכס אחיד על מוצרי טקסטיל שונים)>
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו פותחים את הדיון. על סדר היום צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 9), התשע"ד-2014 (לקביעת שיעור מכס אחיד על מוצרי טקסטיל שונים).
שירלי אביבי
הצו הזה הוא צו המשך לצו שנעשה בשנה שעברה במאי. במסגרת הצו הקודם, בהתאם להמלצת ועדת הכספים, אוחדו שיעורי המכס על טקסטיל לשישה אחוזים. הצו הזה הוא צו ממשיך. בצו הזה אנחנו קודם כל פוטרים ממכס רוכסנים וכפתורים שמשמשים חומרי גלם לתעשייה המקומית אבל זה צו הפחתה מ-12 ל-6. אנחנו מביאים לדיון כרגע פרטי מכס שבדקנו אותם והם נשמטו מסיבה כלשהי מהצו הקודם ונשאר עליהם שיעור מכס שהוא מעורב, גם אחוזי וגם קצוב. כדי להשוות את כל שיעורי המכס על טקסטיל על שישה אחוזים, עשינו את הצו הזה שלוקח גם את פרטי המכס שנשמטו ושיעורי המכס שם הם בעלי מרכיב אחוזי וגם קצוב, ומעבירים אותו לשישה אחוזים.

בדקנו כל פרט ופרט ומדובר באופן כללי בהעלאה תיאורטית. שיעור היבוא בפרטים האלה שאנחנו מתקנים והופכים אותם לשישה אחוזים הוא זניח. מדובר על כ-6,500 שקלים בכל הפרטים.
אראל מרגלית
מה זה 6,500 שקלים?
שירלי אביבי
אישור המס שנגבה על הפרטים האלה, בפרטים הספציפיים האלה שהם בצו הזה שמעבירים אותם משיעור מכס קצוב פלוס אחוזים לשישה אחוזים. מדובר בסך הכול בשיעור מכס של 6,500 שקלים שזה כלום.
אראל מרגלית
אלה לא כל הבגדים ב-H&M?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. זה כבר מזמן עשינו. כאן אלה פרטים שנשארו.
שירלי אביבי
רוכסנים וכפתורים הם חלק מהצו הזה אבל זה כתוצאה מבקשה.
אראל מרגלית
שלא יאמרו שעכשיו נכנסים לזארה ואתה העלית את המחיר בשישה אחוזים.
שירלי אביבי
מדובר באופן כללי בפרטי מכס שמהווים חומרי גלם לתעשייה ואותם אנחנו מפחיתים לשישה אחוזים ומעדכנים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בזמנו היה ויכוח בין היצרנים לבין היבואנים בכל הנושא הזה. כל אחד חשב שהעולם מתהפך. איך זה בפועל אחרי שהכול אושר ועבר לשישה אחוזים? איך השוק מתנהל? בסדר?
שירלי אביבי
השוק קיבל את השינוי וכולם הסתכלו עליו. מבחינת רשויות האכיפה והניהול התקין של תהליך היבוא זה יצר פשטות ואין לנו יותר חיכוכים עם יבואנים אם המוצרים שלהם פטורים או חייבים. כולם משלמים אותו הדבר. גם על חומר גלם מוטלים שישה אחוזים וגם על מוצר מוגמר. ברמה הרעיונית והכלכלית יש הגיון ולכן מאז אנחנו לא שומעים טענות ומענות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
גם ויזל רגוע?
שירלי אביבי
אם ויזל לא היה רגוע, הוא היה פונה אבל הוא לא פונה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא מנכ"ל מוביל.
שירלי אביבי
הוא היה בדיונים הקודמים. אני חושבת שכולם הסתגלו לשינוי והוא לא עשה שום דבר שמרע עם הענף. בסך הכול הצו הוא הפחתה של קרוב לעשרים מיליון שקלים לגבי הכפתורים והרוכסנים. זה כמעט לא בא לידי ביטוי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש מישהו שרוצה להתייחס? אין.

מי בעד אישור צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 9), התשע"ד-2014 (לקביעת שיעור מכס אחיד על מוצרי טקסטיל שונים)?

הצבעה

בעד – פה אחד
הצו אושר פה אחד
היו"ר ניסן סלומינסקי
הצו אושר פה אחד.

תודה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:45.>

קוד המקור של הנתונים