ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 08/07/2014

אישור השקעת בעלים בחברת התעשיה הצבאית לישראל בע"מ בהתאם לסעיף 10 לחוק החברות הממשלתיות, שינויים בתקציב לשנת 2014

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
08/07/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 381>
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, י' בתמוז התשע"ד (08 ביולי 2014), שעה 10:07
<סדר היום:>
1. אישור השקעת בעלים בחברת התעשייה הצבאית לישראל בע"מ בהתאם לסעיף 10 לחוק החברות הממשלתיות
2. שינויים בתקציב לשנת 2014:
הישיבה ננעלה בשעה 10:40.

קוד המקור של הנתונים