ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 02/07/2014

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים) (תיקון), התשע"ד-2014, תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות) (תיקון), התשע"ד-2014, תקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג קרנות לצורך פרסום) (תיקון), התשע"ד-2014, תקנות השקעות משותפות בנאמנות (חישוב תשואה) (תיקון), התשע"ד-2014, תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (נכס לענין עיסוק פטור מרישיון), התשע"ד-2014, שינויים בתקציב לשנת 2014

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
02/07/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 375>
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, ד' בתמוז התשע"ד (02 ביולי 2014), שעה 10:35
סדר היום
<1. שינויים בתקציב לשנת 2014>
<2. תקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים) (תיקון), התשע"ד-2014>
<3. תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות) (תיקון), התשע"ד-2014>
<4. תקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג קרנות לצורך פרסום) (תיקון), התשע"ד-2014>
<5. תקנות השקעות משותפות בנאמנות (חישוב תשואה) (תיקון), התשע"ד-2014>
<6. תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (נכס לעניין עיסוק פטור מרישיון), התשע"ד-2014>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
זבולון כלפה

דב ליפמן

יעקב ליצמן

אלעזר שטרן

עפר שלח

סתיו שפיר
מוזמנים
>
רן ונגרקו - עו"ד, איגוד הבנקים בישראל

ברכיה רוזנברג - ראש ענף רגולציה, בנק לאומי לישראל

ארז גלהר - לוביסט (פוליסי), מייצג את איגוד הבנקים
ייעוץ משפטי
אייל לב ארי
שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר המתרגמים
<שינויים בתקציב לשנת 2014>
<תקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים) (תיקון), התשע"ד-2014>
<תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות) (תיקון), התשע"ד-2014>
<תקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג קרנות לצורך פרסום) (תיקון), התשע"ד-2014>
<תקנות השקעות משותפות בנאמנות (חישוב תשואה) (תיקון), התשע"ד-2014>
<תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (נכס לעניין עיסוק פטור מרישיון), התשע"ד-2014>
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו עוברים לרביזיות. סעיף 2, 3, 4, 5 ו-6 בסדר היום. לפי מה שאייל אומר, צריך להצביע על כל רביזיה. אלה לא העברות כספיות אלא על שוק ההון שהיו שלשום. הייתה רביזיה של ידידנו ליצמן.
מי בעד קבלת הרביזיה על תקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים) (תיקון), התשע"ד-2014?

הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
הרביזיה לא התקבלה
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה לא התקבלה.

מי בעד קבלת הרביזיה לגבי תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות) (תיקון), התשע"ד-2014?

הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
הרביזיה לא התקבלה
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה לא התקבלה.

מי בעד קבלת הרביזיה לגבי תקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג קרנות לצורך פרסום) (תיקון), התשע"ד-2014?

הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
הרביזיה לא התקבלה
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה לא התקבלה.

מי בעד קבלת הרביזיה על תקנות השקעות משותפות בנאמנות (חישוב תשואה) (תיקון), התשע"ד-2014?

הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
הרביזיה לא התקבלה
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה לא התקבלה.

מי בעד קבלת הרביזיה על תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (נכס לעניין עיסוק פטור מרישיון), התשע"ד-2014?
הצבעה

בעד – מיעוט
נגד – רוב
הרביזיה לא התקבלה
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה לא התקבלה.

תודה. הישיבה הסתיימה.

לסדר היום של שבוע הבא. מה שיש לנו כרגע זה שביום שני תהיה כאן קרנית פלוג, נגידת בנק ישראל. שר האוצר יופיע כדי להציג את כל המכלול.
סתיו שפיר
שר האוצר יופיע בוועדה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן. הוא מבקש את יום שני. קרנית לא קשורה לזה. אם היא תרצה, היא תדבר אבל היא לא קשורה. אני מנסה לשכנע את השר שיבוא ביום רביעי ולא ביום שני וזאת משום שביום שני עדיין החוק לא עבר כך שקצת יהיה משונה לדון בו. הוא לא ידבר רק על החוק אלא הוא ידבר גם על המכלול.
סתיו שפיר
על מה הוא רוצה לדבר? השאלה אם הוא יישאר כאן לענות על שאלות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לכן אני רוצה לייעד לו את יום רביעי כולו, שעתיים בהן הוא יוכל להיות כאן.
סתיו שפיר
שעתיים לא מספיקות.
יצחק כהן
אני מציע להזמין לדיון את דוקטור מיכאל שראל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הדיונים יהיו ארוכים.
סתיו שפיר
הוא יעמוד ויסתנוור לאור הפלשים של המצלמות ולא יהיה זמן לכולם לשאול שאלות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:40.>

קוד המקור של הנתונים