ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 02/07/2014

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים) (תיקון), התשע"ד-2014, תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות) (תיקון), התשע"ד-2014, תקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג קרנות לצורך פרסום) (תיקון), התשע"ד-2014, תקנות השקעות משותפות בנאמנות (חישוב תשואה) (תיקון), התשע"ד-2014, תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (נכס לענין עיסוק פטור מרישיון), התשע"ד-2014, שינויים בתקציב לשנת 2014

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
02/07/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 375>
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, ד' בתמוז התשע"ד (02 ביולי 2014), שעה 10:35
<סדר היום:>
1. שינויים בתקציב לשנת 2014
2. תקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים) (תיקון), התשע"ד-2014:
הישיבה ננעלה בשעה 10:40.

קוד המקור של הנתונים