ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 02/07/2014

צו מס קניה (פטור)(תיקון מס' 2), התשע"ד - 2013

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
02/07/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 376>
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, ד' בתמוז התשע"ד (02 ביולי 2014), שעה 9:30
סדר היום
<צו מס קניה (פטור) (תיקון מס' 2), התשע"ד-2013>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
זבולון כלפה

דב ליפמן

יעקב ליצמן

אלעזר שטרן

עפר שלח

סתיו שפיר
מוזמנים
>
טליה דולן גדיש - עו"ד, יועצת משפטית, מינהל הכנסות המדינה, משרד האוצר

גיא גרניט - מפקח, משרד האוצר

רקפת ישי - מנהלת תחום יבוא אישי, רשות המסים

דוריס קריאף - ממונה תיעוד וזכאות, המשרד לקליטת העלייה

אלה סבן - סגנית מנהלת אגף בכיר לעידוד עליה, המשרד לקליטת העלייה
ייעוץ משפטי
שלומית ארליך

אייל לב ארי
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר המתרגמים
<צו מס קניה (פטור)(תיקון מס' 2), התשע"ד - 2013>
היו"ר ניסן סלומינסקי
לפני הסעיפים 1 עד 6 שעל סדר היום, אנחנו נדון בסעיף 7, צו מס קניה (פטור) (תיקון מס' 2), התשע"ד-2013.
מי מציג?
רקפת ישי
מנהלת תחום יבוא אישי, רשות המסים. הצו שלנו רוצה להפחית את הבירוקרטיה וליצור אחידות בין המכס לבין משרד הקליטה. היום כל התנאים לקבלת המענק הזה כתובים אצלנו בתעריף ואנחנו בודקים אותו, למרות שהבן אדם כבר מגיע עם תעודה ממשרד הקליטה, אחרי שכבר בדקו את הזכאות שלו ואישרו אותה, אנחנו בודקים אותו שוב כי כל התנאים כתובים אצלנו בתעריף. אנחנו מבקשים להסתמך על התעודות שמנפיק משרד הקליטה ומי שכבר נקבע שהוא קטין חוזר או אזרח עולה, אנחנו נכול להכיר בו ככזה בלי לבדוק שוב את העמידה בכל התנאים.
אלעזר שטרן
אני לא מבין. אתם משרד האוצר?
רקפת ישי
אני מהמכס.
אלעזר שטרן
אתם רוצים לא לבדוק? למה אתם צריכים את זה? אתם רוצים לסמוך על משרד אחר שממילא בודק משהו.
רקפת ישי
בדיוק.
אלעזר שטרן
זאת לא החלטה פנימית שלכם?
שלומית ארליך
אולי נבהיר. היום מס קנייה (פטור) קובע בסעיף 1 בהגדרות שלו כל מיני קריטריונים של מי הוא קטין חוזר ומי הוא אזרח עולה. מה שהם מבקשים לעשות זה בעצם למחוק את מה שמופיע היום בצו ופשוט לרשום שעולה נכנס לישראל כשהוא בעל תעודת קטין חוזר מהמשרד לקליטת העלייה. זאת אומרת, לא לפרט את כל הפירוט של מי הוא קטין חוזר אלא להפנות את זה לקביעה של משרד הקליטה.
אלעזר שטרן
כי אחרי כן הם מוכרחים לבדוק?
רקפת ישי
נכון.
אלעזר שטרן
אין להם את הבחירה להחליט אם לבדוק או לא לבדוק.
שלומית ארליך
הם שואבים את זה מתוך החלטה של משרד הקליטה.
אלעזר שטרן
זה מה שהם רוצים, לשאוב.
דוריס קריאף
היום התנאים הם אותם תנאים. פשוט המכס בודק שוב ויוצא שנעשית בדיקה כפולה.
אלעזר שטרן
אין לי שאלות אליכם אלא אני שואל את המכס. גם היום אתם מחליטים את מי לבדוק ואת מי לא. מה הבעיה שלכם לא לבדוק אותם? תגידו שזה מספק אתכם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם החוק מחייב אותם, ישאלו אותם למה הם לא בדקו.
אלעזר שטרן
אבל הם לא מוכרחים לבדוק כל אחד. נכון?
רקפת ישי
לקבוע מעמד. לקבוע שהבן אדם הספציפי הזה הוא קטין חוזר.
אלעזר שטרן
לי לא אכפת. זה אותו הדבר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם זה מופיע, חלה עליהם חובה וכדי לתת את המעמד הם צריכים לעבור איזה הליך שהוא מיותר כי כבר עשו אותו. כאן באים להקל עם האזרח.
אלעזר שטרן
אני מבין. אתם באמת עושים הליך של בדיקה עוד פעם?
רקפת ישי
בהחלט. מי שנקבע שהוא קטין חוזר, יש לו זכויות של עולה, הוא יכול לקנות רכב בהפחתת מס, הוא יכול להביא את כל הריהוט וכולי. אנחנו לא עושים את זה בבדיקה מדגמית.
אלעזר שטרן
הרי הם קובעים את זה ואתם בודקים שוב? בסדר.
שלומית ארליך
עוד דבר אחד. דוריס אמרה שהתנאים הם זהים אבל יש איזה שהם דקויות. לא כל התנאים הם זהים אחד לאחד. נכון? אולי תפרטי את ההבדלים.
דוריס קריאף
המכס דורש מאזרח עולה להתייצב בצה"ל ואנחנו לא אבל אנחנו כן שולחים להם ממשקים של כל האוכלוסייה. לכן זה היינו הך?
שלומית ארליך
אתם קולטים את ההגדרות מתוך משרד הקליטה והמשמעות היא שאנחנו מקלים.
דוריס קריאף
מקלים, אבל אנחנו עדיין כן מדווחים לצה"ל על הקטינים החוזרים והאזרחים העולים שהגיעו. חוסכים לו את ההתייצבות בצה"ל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם המדינה רוצה להקל, מי אנחנו שנחמיר?

יש שאלות או הערות?

מי בעד אישור צו מס קניה (פטור) (תיקון מס' 2), התשע"ד-2013?
הצבעה

בעד – פה אחד
הצו אושר
היו"ר ניסן סלומינסקי
הצו אושר פה אחד.

תודה.

אנחנו עוברים לדיון בסעיף 8 שבסדר היום, תקנות מס הכנסה.

<הישיבה ננעלה בשעה 09:35.>

קוד המקור של הנתונים