ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 30/06/2014

בקשת יו"ר ועדת הכספים להקדמת הדיון בהצעת חוק, לפני הקריאה השניה והשלישית

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת
30/06/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 102>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, ב' בתמוז התשע"ד (30 ביוני 2014), שעה 9:45
סדר היום
<בקשת יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה להקדמת הדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 48) (מניעת נזקי שביתת רעב), התשע"ד-2014 (מ/870), לפני הקריאה השנייה והשלישית>
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – היו"ר
דב ליפמן

מאיר שטרית

<פנינה תמנו-שטה>
מוזמנים
>
מירי פרנקל שור - יועצת משפטית, ועדת הפנים והגנת הסביבה

עידו בן יצחק - יועץ משפטי, ועדת הפנים והגנת הסביבה
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
קצרנית פרלמנטרית
אושרה עצידה
<בקשת יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה להקדמת הדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 48) (מניעת נזקי שביתת רעב), התשע"ד-2014 (מ/870), לפני הקריאה השנייה והשלישית>
היו"ר יריב לוין
רבותי, אני פותח את הדיון. על סדר היום בקשת יושבת-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה להקדמת הדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 48) (מניעת נזקי שביתת רעב), התשע"ד-2014 (מ/870), לפני הקריאה השנייה והשלישית.
כפי שכולם יודעים, מדובר בהצעת חוק דחופה שנעשה מאמץ גדול לקדם אותה וגם לגבש סביבה הסכמה רחבה ככל האפשר. אני חושב שבנסיבות האלה על מנת שנוכל להשלים את הליך החקיקה עוד היום ולתת בידי המערכת המתאימה את הכלים כדי להתמודד עם שביתות רעב בפרט בתקופה הרגישה הזו, אני חושב שיהיה נכון לאשר את בקשת הפטור ולאפשר את סיום הליך החקיקה בהקדם.
פנינה תמנו-שטה
כמובן שהגיעו לפשרות.
היו"ר יריב לוין
כן, יש פשרות. אני לא נכנס לתוכן החוק.
מאיר שטרית
למה זה נחוץ? למה נחוץ פטור מחובת הנחה כשעוד לא גמרו את הדיון?
היו"ר יריב לוין
לא, הדיון ייגמר היום. היום יש הצבעות, הדיון נגמר. יש כבר נוסח שלמעשה סוכם לפחות על דעת מרכיבי הקואליציה, ולכן אפשר יהיה לסיים אותו עוד היום.

מי בעד בקשת הפטור?

הצבעה
<בעד בקשת יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה להקדמת הדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 48) (מניעת נזקי שביתת רעב), התשע"ד-2014 (מ/870), לפני הקריאה השנייה והשלישית – פה אחד>
הבקשה אושרה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אושר.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 09:47 .>

קוד המקור של הנתונים