ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 07/07/2014

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (קיצור תקופת הפטור מתשלום ארנונה לבניין שנהרס או ניזוק וקביעת סכום מרבי לתשלום), התשע"ד-2014, מינוי ממלאי מקום קבועים בוועדות, הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - פנייה מקדימה בעסקת מכר מרחוק), התשע"ד-2014, הצעת חוק הדיינים (תיקון - כשירות למנהל בתי הדין הרבניים), התשע"ד-2014, הצעת חוק הדיינים (תיקון - כשירות למנהל בתי הדין הרבניים), התשע"ד-2014, בקשה לשינוי שם סיעת העבודה, הצעת חוק הדיינים (תיקון - כשירות למנהל בתי הדין הרבניים), התשע"ג-2013, הצעת חוק לייצוג הולם של יהודים בני המגזר החרדי בשירות הציבורי (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2013, הצעת חוק הדיינים (תיקון - כשירות למנהל בתי הדין הרבניים), התשע"ד-2013 , חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 110), התשע"ד-2014, חוק פיקוח אלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר על-תנאי (תיקוני חקיקה), התשע"ה-2014

פרוטוקול

 
הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני

<פרוטוקול מס' 103>
מישיבת ועדת הכנסת

יום שני, ט' בתמוז התשע"ד (07 ביולי 2014), שעה 11:00
סדר היום
<1. בקשה לשינוי שם סיעת העבודה>
<2. בקשת יו"ר ועדת הכלכלה להעברת הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 114) (רישום התאריך העברי ברישיון נהיגה), התשע"ד-2014 (פ/1928/19) (כ/552), מוועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בוועדת הכלכלה>
<3. מינוי ממלאי מקום קבועים בוועדות הבאות: הוועדה המיוחדת לחוק השידור הציבורי; ועדת החינוך, התרבות והספורט; ועדת העבודה, הרווחה והבריאות>
<4. הצעת חוק פיקוח אלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר על תנאי (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014 (מ/835)>
<5. הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (קיצור תקופת הפטור מתשלום ארנונה לבניין שנהרס או ניזוק וקביעת סכום מרבי לתשלום), התשע"ד-2014 – של חבר הכנסת בועז טופורובסקי וקבוצת חברי כנסת (פ/2239/19)>
<6. הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - פנייה מקדימה בעסקת מכר מרחוק), התשע"ד-2014 – של חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי וקבוצת חברי כנסת (פ/2463/19)>
<7. הצעת חוק לייצוג הולם של יהודים בני המגזר החרדי בשירות הציבורי (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2013 – של חבר הכנסת אמנון כהן (פ/1776/19)>
<8. הצעת חוק הדיינים (תיקון - כשירות למנהל בתי הדין הרבניים), התשע"ד-2014, של חברות הכנסת שולי מועלם-רפאלי ואיילת שקד (פ/2118/19)>
<9. הצעת חוק הדיינים (תיקון - כשירות למנהל בתי הדין הרבניים), התשע"ד-2013, של חבר הכנסת ניצן הורוביץ וקבוצת חברי כנסת (פ/768/19)>
<10. הצעת חוק הדיינים (תיקון - כשירות למנהל בתי הדין הרבניים), התשע"ד-2013, של חברת הכנסת גילה גמליאל (פ/1975/19)>
<11. הצעת חוק הדיינים (תיקון - כשירות למנהל בתי הדין הרבניים), התשע"ד-2014, של חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/2119/19)>
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – היו"ר

משה גפני

בועז טופורובסקי

דב ליפמן

אברהם מיכאלי

משה זלמן פייגלין

יפעת קריב

מאיר שטרית

איילת שקד

יצחק וקנין

מירי רגב
מוזמנים
>
עו"ד יואל הדר - היועץ המשפטי של המשרד לביטחון פנים, המשרד לביטחון פנים
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן

תומר רוזנר
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רישום פרלמנטרי
יעקב סימן טוב

<בקשה לשינוי שם סיעת העבודה>
היו"ר יריב לוין
אני פותח את הישיבה. אני אתחיל ברשותכם בנושא הרביעי, האחרון: הבקשה לשינוי שם סיעת העבודה. התקבלה אצלנו, כאן, הבקשה של סיעת העבודה שמבקשת לשנות את שמה ל"העבודה בראשות יצחק הרצוג". ואני מניח שאף אחד לא חושב שאנחנו צריכים להתערב בעניין הזה; ואם זו בקשתם, אני מניח שצריך לאשר אותה.
מאיר שטרית
צריך אישור של ועדת הכנסת?
היו"ר יריב לוין
כן, צריך אישור של ועדת הכנסת.
ארבל אסטרחן
אפשר להגיד שיש הרבה סיעות שבשם שלהן יש - - -
היו"ר יריב לוין
כן. יש, יש - - -
ארבל אסטרחן
את הכינוי שאיתו; השמות של הסיעות הן למעשה הכינויים שאיתן רצו המפלגות בבחירות לכנסת. לכן יש לנו סיעת הליכוד-ישראל ביתנו בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה, וסיעת קדימה בראשות שאול מופז, והתנועה בראשות ציפי לבני וכולי וכולי. וסיעת העבודה נקראת היום: העבודה בראשות שלי יחימוביץ. ומכאן באה הבקשה לשנות את שם הסיעה לאור השינויים שהתרחשו בסיעה - - -
היו"ר יריב לוין
מאה אחוז. רבותיי, מי בעד הבקשה?
יפעת קריב
לא אמרנו שאנחנו לא מתערבים?
היו"ר יריב לוין
מה?
יפעת קריב
לא אמרנו שאנחנו לא מתערבים?
משה זלמן פייגלין
אנחנו מאשרים מה - - -
היו"ר יריב לוין
לא, צריך לאשר. אנחנו לא מתערבים במובן זה שאם הם מבקשים אנחנו מאשרים להם את זה כפי שהם ביקשו. מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה לאשר את הבקשה לשינוי שם סיעת העבודה נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים. אושר. תודה.

<בקשת יו"ר ועדת הכלכלה להעברת הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 114) (רישום התאריך העברי ברישיון נהיגה), התשע"ד-2014>
היו"ר יריב לוין
אני עובר לנושא שמסומן כ-ב'. בקשת יושב ראש ועדת הכלכלה להעברת הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 114) (רישום התאריך העברי ברישיון נהיגה), התשע"ד-2014, (פ/1928/19) (כ/552), מוועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בוועדת הכלכלה.

מי מציג את הבקשה מוועדת הכלכלה? אני רואה שאין מי שמציג.
אתי בן יוסף
כי הם ידעו שיש קביעת ועדות ולא - - -
היו"ר יריב לוין
לא, נו, הם צריכים להיות פה.
מירי רגב
אז אם הם לא נמצאים בואו נצביע ונפיל את ההצעה.
היו"ר יריב לוין
לא, לא, לא, אז תיכף יקראו להם, עוד רגע, ונעבור לזה. אז אני עובר לנושא הבא. ברגע שהם ייכנסו אנחנו נעצור ונחזור לשם.
מירי רגב
רגע, ועוד נושאים שלי ירדו? זהו?
היו"ר יריב לוין
לא, אנחנו נצביע, נגיע אליהם תיכף.

<מינוי ממלאי מקום קבועים בוועדות הבאות: הוועדה המיוחדת לחוק השידור הציבורי; ועדת החינוך, התרבות והספורט; ועדת העבודה, הרווחה והבריאות>
היו"ר יריב לוין
אבל אני עובר לסעיף ג': מינוי ממלאי מקום קבועים בוועדות.
התבקשתי לאשר כך
בוועדה המיוחדת לחוק השידור הציבורי, את מינויו של חבר הכנסת ישראל אייכלר כממלא מקום של הנציג של סיעת ש"ס. ביקשה סיעתכם; בוועדת החינוך, התרבות והספורט – כממלאת מקום בוועדת החינוך, התרבות והספורט יהיה חבר הכנסת יואב בן צור שישמש ממלא - - -
משה גפני
אין בקשה. בגלל שאם אנחנו נכנסים לשידור הציבורי מגיע לנו חבר.
היו"ר יריב לוין
לא מגיע לכם חבר. למנות ממלא מקום לחבר שכבר נקבע שהוא נציג סיעת ש"ס.
איילת שקד
ההצבעות מסתיימות מחר, חבר הכנסת משה גפני.
היו"ר יריב לוין
ביקש חבר הכנסת ישראל אייכלר על דעת סיעתכם. חבר הכנסת משה גפני, תפתרו את הבעיות הפנימיות שלכם - - -
משה גפני
אין לנו בעיות פנימיות. מה זה "תפתרו את הבעיות הפנימיות שלכם"?
היו"ר יריב לוין
אני לא מצליח להבין.

בוועדת החינוך, התרבות והספורט חבר הכנסת יואב בן צור; ובוועדת העבודה, הרווחה והבריאות חבר הכנסת יואב בן צור כממלא מקום אבל במקום מי? זה אני צריך לדעת. את מי, הוא ממלא מקום של מי?
אתי בן יוסף
לא, לא, צריך להתאים, לאשר ממלא מקום חדש.
היו"ר יריב לוין
לא, אבל למי? יש להם נציג לסיעת ש"ס בוועדות האלה?
יצחק וקנין
חבר הכנסת יעקב מרגי.
היו"ר יריב לוין
בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות חבר הכנסת יעקב מרגי; ובוועדת החינוך, התרבות והספורט מי?
יצחק וקנין
חבר הכנסת משולם נהרי.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת משולם נהרי. מאה אחוז.

אז אומר לי חבר הכנסת יצחק וקנין שחבר הכנסת יואב בן צור יהיה ממלא מקום של חבר הכנסת משולם נהרי בוועדת החינוך, התרבות והספורט; וממלא מקום בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות; הוא ימלא שם את מקומו של חבר הכנסת יעקב מרגי. אני כבר אומר: מינוי ממלאי המקום האלה הוא מעבר למכסות, ללא שאנחנו כקואליציה דרשנו או ביקשנו מהאופוזיציה משהו. הייתה בקשה. אני חושב שאין שום סיבה לא להיענות לה. אני רק, איך אומרים? חבר הכנסת יצחק וקנין, שיירשם.
ארבל אסטרחן
לחבר בסיעת ש"ס - - -
היו"ר יריב לוין
מאה אחוז. של חבר סיעת ש"ס.
ארבל אסטרחן
- - - ובלבד שיש חבר בוועדות האלה.
היו"ר יריב לוין
מאה אחוז. יופי.

אז מי בעד לאשר את מינוי ממלאי המקום כפי שהקראתי את ההצעה? מי בעד? רבותיי, הצבעה. מי בעד לאשר את מינוי ממלאי המקום? שמונה. נגד? אין. נמנעים? אין.

הצבעה

בעד – 8
נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה לאשר מינוי ממלאי מקום קבועים בוועדות הבאות: הוועדה המיוחדת לחוק השידור הציבורי; ועדת החינוך, התרבות והספורט; ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
אושר.

<בקשת יו"ר ועדת הכלכלה להעברת הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 114) (רישום התאריך העברי ברישיון נהיגה), התשע"ד-2014>
אתי בן יוסף
מוועדת הכלכלה, היא מוסרת, שמבקשים לדחות את זה.
היו"ר יריב לוין
לא, לא, לא, אי אפשר לדחות.
אתי בן יוסף
כולם בוועדות.
היו"ר יריב לוין
לא יהיה. אז אני עובר לדיון. הדיון יתקיים, רבותיי. רבותיי, אני חוזר חזרה לסעיף ב'. כתב יושב ראש ועדת הכלכלה, ואני אקריא את מכתבו כדלקמן: אנו, יושב ראש ועדת הכלכלה ושלושה - - - היוזמים של הצעת החוק: חברי הכנסת איתן כבל, יעקב אשר ודוד צור, שאני מבין שלפחות חבר הכנסת דוד צור חזר בו מהבקשה, ואני הבנתי שגם חבר הכנסת יעקב אשר חזר בו מהבקשה. נכון, חבר הכנסת משה גפני?
תומר רוזנר
הוא צריך לבקש. הוא צריך לבקש - - -
משה גפני
איזו?
היו"ר יריב לוין
על העברת דיון בהצעת חוק מוועדת הכלכלה לוועדת זה. לא יודע. פונים אליך בבקשה כי ועדת הכנסת תמליץ לכנסת על העברת הצעת החוק שבנידון, שהוכנה לקריאה ראשונה בוועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בוועדת הכלכלה, בהתאם להוראות סעיף 83ג לתקנון הכנסת. להלן הטעמים לבקשה:

שמה המקורי של הצעת החוק היה הצעת חוק השימוש בתאריך העברי (תיקון ציון תאריך עברי בתעודה מזהה) ובמסגרתה הוצע תיקון לחוק השימוש בתאריך העברי. מטרת התיקון המוצע הייתה לחייב כל רשות ציבורית המנפיקה תעודה מזהה רשמית לציין באותה תעודה את תאריך הלידה העברי של בעל התעודה. הצעת החוק אושרה בדיון מוקדם ביום כ"ו באדר א' התשע"ד, 26 לפברואר 2014, והועברה לוועדת הפנים והגנת הסביבה. בעת הדיונים בהצעת החוק הוחלט לצמצם את תחולת התיקון המוצע כך שיחול רק לגבי רישיון נהיגה ולא לגבי תעודות מזהות אחרות. בהתאם לכך, הכינה הוועדה האמורה תיקון לפקודת התעבורה, שהיא המסגרת החוקית להסדרת נושא רישיונות הנהיגה. מאחר שאין מחלוקת כי נושא התחבורה על כל ענפיו שייך באופן מובהק לענייניה של ועדת הכלכלה, ובכלל זה כמובן נושא רישיונות הנהיגה, מתבקשת העברת הצעת החוק להמשך דיון בוועדת הכלכלה להכנתה לקריאה השנייה והשלישית.

חברת הכנסת מירי רגב, התייחסותך הקצרה, בבקשה.
מירי רגב
אני מבקשת לפני כן לתת ליועץ המשפטי של הוועדה להגיד כמה מילים ואז אני - - -
מאיר שטרית
ירד העניין של תעודות הזהות?
תומר רוזנר
בתעודות הזהות יש תאריך עברי.
קריאה
יש.
מירי רגב
יש תאריך עברי בתעודות הזהות.
היו"ר יריב לוין
רק ברשותך, בקצרה. כן.
תומר רוזנר
כן, כן, בוודאי. הנושא של צמצום ההצעה לרישיונות נהיגה היה כבר בדיון במליאה בדיון המוקדם, והמליאה ידעה אכן. הנושא הזה עבר לוועדת הכנסת לאחר הקריאה הטרומית לקביעת ועדה, וכשעל הפרק היה ועדת הכלכלה או ועדת הפנים והגנת הסביבה ועדת הכנסת קבעה שזאת תהיה ועדת הפנים והגנת הסביבה. אני חושב שבנושא, מעבר לעניין הספציפי, צריך לתת את הדעת לעניין העקרוני שבו בעצם אחרי קריאה טרומית ועדת הכנסת כבר נזקקת לשאלה לאיזו ועדה הולכים; ואז עוד פעם, אחרי הקריאה הראשונה מקיימים דיון עוד פעם באותו עניין, בדיוק בין אותן שתי ועדות. זה תקדים לא טוב, לדעתי, אבל הוועדה כמובן - - -
מירי רגב
אני חושבת שהוא צודק. זאת אומרת, באופן עקרוני אני לא לוקחת חוקים של ועדות אחרות אם הם לא צריכים להיות בוועדת הפנים והגנת הסביבה. אבל זה דיון שכבר במליאה נאמר שמדובר על רישיון נהיגה. דנו בזה בוועדת הכנסת. הוחלט להעביר את זה לוועדת הפנים והגנת הסביבה. הוצבע בוועדת הפנים והגנת הסביבה. זה כבר מסתיים בוועדת הפנים והגנת הסביבה. עכשיו למה להעביר את זה לוועדת הכלכלה? כאילו, זה תקדים שהוא לא נכון והוא לא ראוי להיערך בצורה הזאת.
היו"ר יריב לוין
רבותיי, העניין ברור.
משה זלמן פייגלין
רק הערה.
היו"ר יריב לוין
הערה. בבקשה.
משה זלמן פייגלין
בעצם הטענה היא לא רלוונטית משום שלא מדובר כאן באמת בנושא תעבורתי, מדובר כאן בנושא מהותי, פנימי. לא ברור לי מאיפה הבקשה הזאת הגיעה.
היו"ר יריב לוין
מאה אחוז.
ארבל אסטרחן
הטיעון: מלכתחילה זה היה רק על רישיון נהיגה - - -
היו"ר יריב לוין
רבותיי, ברור. הטיעון הוא ברור.

רבותיי, מי בעד לקבל את הבקשה? קרי, להעביר לוועדת הכלכלה. מי נגד הבקשה? שמונה נגד. אפס בעד. נמנעים? אין.

הצבעה

בעד – אין
נגד – 8

נמנעים – אין

ההצעה לאשר את בקשת יו"ר ועדת הכלכלה להעברת הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 114) (רישום התאריך העברי ברישיון נהיגה), התשע"ד-2014 (פ/1928/19) (כ/552), מוועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בוועדת הכלכלה לא נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
לפיכך הוחלט שהנושא ימשיך לידון בוועדת הפנים והגנת הסביבה.

<הצעת חוק פיקוח אלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר על תנאי (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014>
היו"ר יריב לוין
אני עובר לקביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות: הצעת חוק פיקוח אלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר על תנאי (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014. המלצת הלשכה המשפטית היא להעביר לוועדת החוקה, חוק ומשפט. הייתה הצעה להעביר לוועדת המדע והטכנולוגיה. חבר הכנסת משה גפני - - -
משה גפני
לא הייתה הצעה. היה מכתב ששלחתי - - -
אברהם מיכאלי
היה, מה - - -
איילת שקד
כדי שנביא את - - -. זו הצעה של - - -
היו"ר יריב לוין
היה מכתב. כן, מאה אחוז.
אברהם מיכאלי
- - - כל הקדנציה.
היו"ר יריב לוין
לא, ההצעה הממשלתית.

אני מציע שהנושא הזה יעבור לוועדת החוקה, חוק ומשפט כפי שהמליצה הלשכה המשפטית.
משה גפני
רגע, אבל לפני שאתה מציע תאפשר לי.
היו"ר יריב לוין
אני מאפשר לך.
משה גפני
אני שלחתי מכתב כשחבר הכנסת צחי הנגבי היה יושב ראש ועדת הכנסת, ואני פונה גם אליך. תמונת המצב היא כשחבר הכנסת מאיר שטרית הביא את האיזוק האלקטרוני לוועדת המדע והטכנולוגיה, וועדת המדע והטכנולוגיה גם - - -
מאיר שטרית
בהסכמתו של השר לביטחון פנים.
משה גפני
של השר לביטחון פנים.
מאיר שטרית
בהסכמתו.
משה גפני
כן, כן.
איילת שקד
למה לא להעביר קצת לוועדת המדע והטכנולוגיה? אין להם - - -
ארבל אסטרחן
כי זה נושא של חלופות מעצר. זה לא האזיק, איך הוא יהיה בנוי, ומה - - -
משה גפני
לא חשוב.
אברהם מיכאלי
אבל כל הזמן היה שם, לא הבנתי. למה אז לא אמרתם את זה?
משה גפני
את רוצה, אני יכול עכשיו לתת נאום של שעה למה זה צריך להיות בוועדת המדע והטכנולוגיה.
אברהם מיכאלי
והוא ניהל את זה קדנציה שלמה.
ארבל אסטרחן
זה היה אז הוראת שעה - - -
אברהם מיכאלי
על זה, על זה.
ארבל אסטרחן
זו הייתה הוראת שעה לתקופה מוגבלת.
אברהם מיכאלי
מה פתאום.
ארבל אסטרחן
בוועדת השרים - - -
יפעת קריב
ולו זה צריך להיות שם כדי שזה יעבוד בוועדת - - - לוועדת חוקה חוק ומשפט. בוועדת המדע והטכנולוגיה זה יעבור.
משה גפני
אדוני היושב ראש, חבר הכנסת מאיר שטרית, בהסכמת השר לביטחון פנים, הביא את זה לוועדת המדע והטכנולוגיה - - -
היו"ר יריב לוין
את רוצה - - -? את רוצה? אז החוק שלך לא יהיה. זה מה שיקרה.
יפעת קריב
זה לא יעבור בוועדת חוקה, חוק ומשפט. זה לא יקרה שם.
קריאה
צודקת. תקוע בוועדת - - -
קריאה
שום דבר לא עובר - - -
יפעת קריב
- - -
קריאה
הכול תקוע בוועדת חוקה, חוק ומשפט.
יפעת קריב
- - - הכול תקוע. - - -
היו"ר יריב לוין
לא יהיה לך חוק, חברת הכנסת יפעת קריב. את במו ידייך מביאה את זה על עצמך. אמרתי לך.
איילת שקד
למה אצל חבר הכנסת משה גפני לא יהיה חוק?
קריאה
- - -
משה גפני
אדוני היושב ראש, רק תאפשר לי. היה שלב שבו לפני שהוקמה ועדת המדע והטכנולוגיה בקדנציה הנוכחית, זה היה בוועדת החוקה, חוק ומשפט רק כדי להאריך את זה, ולמעשה זה היה כל הזמן בוועדת המדע והטכנולוגיה.

עכשיו אני אומר לכם את האמת: האיזוק האלקטרוני הוא דבר מאוד חשוב. הוא קריטי לרבים מאוד מהמקרים. זה היה בדיונים שאנחנו גם דנו בעבר, וגם מה שהיה עכשיו. היה גם דיון בוועדת המדע והטכנולוגיה שחבר הכנסת מאיר שטרית השתתף לגבי הנושא של האיזוק האלקטרוני עם החברות שעוסקות בעניין הזה.

אם זה הולך לוועדת החוקה, חוק ומשפט, אז זה לא יהיה במושב הזה. אם זה הולך לוועדת המדע והטכנולוגיה זה יהיה במושב הזה. ועדת המדע והטכנולוגיה יכולה להעביר את החוק הזה, והיא יכולה להעביר אותו מהר, בגלל שהנושאים אצלה הם פחות זה, ויש לה את הניסיון.

כל הסיבות שבעולם אומרות שאם אכן רוצים את החוק הזה, שהוא חוק ממשלתי, והוא חוק מאוד חשוב; אם רוצים שהוא יהיה צריך להביא אותו לוועדת המדע והטכנולוגיה. אם לא, אז בסדר. אני, יש לי הרבה עבודה גם בלי זה, גם בלי ועדת המדע והטכנולוגיה, ואני חושב שזה לטובת העניין.
היו"ר יריב לוין
הבנתי. ברור.
איילת שקד
טוב, חבר הכנסת משה גפני, נו, לא משנה.
היו"ר יריב לוין
עורך הדין יואל הדר, יש לי אליך שאלה: אתם, בראייה שלכם, יש לכם התנגדות שזה יהיה בוועדת המדע והטכנולוגיה או שזה חשוב לכם שזה יהיה בוועדת חוקה, חוק ומשפט? איפה אתם עומדים?
יואל הדר
בתור הגורם המקצועי אנחנו לא קובעים איזו עדה שהכנסת - - -
היו"ר יריב לוין
לא, אבל - - -
יואל הדר
אנחנו רוצים שהחוק יעבור כמה שיותר מהר.
קריאה
- - -
היו"ר יריב לוין
אבל יש עמדה של השר שלכם? לשר יצחק אהרונוביץ' יש עמדה בעניין הזה, למיטב ידיעתך?
יואל הדר
אני לא יודע. אנחנו רוצים - - -
היו"ר יריב לוין
טוב. אוקיי.

חבר הכנסת מאיר שטרית, בבקשה.
מאיר שטרית
הנוהל בכנסת הוא שחוק שנידון בוועדה מסוימת, הדיון ימשיך באותה ועדה.
יצחק וקנין
זה מה שעשינו עכשיו עם חברת הכנסת מירי רגב. הוא צודק.
מאיר שטרית
עכשיו אני מבקש להסביר מדוע צריכה להיות ועדת המדע והטכנולוגיה: החוק הוא במהותו טכנולוגי. אני אסביר מדוע זה טכנולוגי.
אברהם מיכאלי
אתה יודע כמה ביקורים חבר הכנסת מאיר שטרית עשה בחברה שם.
מאיר שטרית
הרי למה זה עבר את ועדת המדע והטכנולוגיה? מהסיבה הזאת. איזוק אלקטרוני הוא עניין טכנולוגי ממדרגה ראשונה. לצערי הרב, היום, מה שפועל היום באיזוק אלקטרוני הוא מאוד רע, הוא לא נכון, וכל הלחץ של ועדת המדע והטכנולוגיה היה לשנות את המצב כדי שיהיה מצב שאסירים שמשוחררים על תנאי או עצורים שמקבלים את הצ'ופר להיות עצורים בבית, אכן יהיה פיקוח עליהם כדי שלא יברחו.

במצב הקיים היום, היו, על פי הדו"ח שקיבלנו בוועדה, בממוצע 85 הפרות לכל אסיר לחודש. זה מטורף לגמרי. זאת אומרת, זה צחוק מהעבודה. לכן, הוגש החוק של האיזוק האלקטרוני במטרה לשנות את הבסיס הזה ולקבוע שאדם שמפר את האיזוק האלקטרוני, שמפר את זה ובורח, אוטומטית ייכנס באמצעות צו מינהלי חזרה לכלא, כדי שיידעו: מאסר בית זה מאסר בית באמת.

עכשיו, האיזוק האלקטרוני, יש לו משמעויות גדולות מבחינה טכנולוגית: באיזה אזיק אתה משתמש, מה הכישורים של האזיק הזה, מה הנתונים הטכנולוגיים וכן הלאה. לכן - - -
היו"ר יריב לוין
אתה מציע להעביר את זה לוועדת המדע והטכנולוגיה.
מאיר שטרית
אני מציע לוועדת - - -
איילת שקד
גם אני מציעה לוועדת המדע והטכנולוגיה.
היו"ר יריב לוין
טוב. רבותיי, לאור העמדה - - -
משה גפני
רגע, רגע, רגע, יש עתיד מציעים לוועדת המדע והטכנולוגיה.
היו"ר יריב לוין
אני שמעתי, יש עתיד מציעים לוועדת המדע והטכנולוגיה מסיבות ענייניות. אני שמעתי.

עורך הדין יואל הדר, לאור העמדה שלכם, ואני מדגיש את זה לפרוטוקול: לאור העובדה שהמשרד לביטחון פנים מודיע שמבחינתו אין לו התנגדות שהנושא הזה יעבור לוועדת המדע והטכנולוגיה, לאור העמדות ששמענו פה אז אני מציע שנעביר את זה לוועדת המדע והטכנולוגיה.

מי בעד להעביר לוועדת המדע והטכנולוגיה? פה אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים. אושר.

הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה להעביר את הצעת חוק פיקוח אלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר על תנאי (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014, לוועדת המדע והטכנולוגיה נתקבלה.

<הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (קיצור תקופת הפטור מתשלום ארנונה לבניין שנהרס או ניזוק וקביעת סכום מרבי לתשלום), התשע"ד-2014>
היו"ר יריב לוין
אני עובר לסעיף 6: הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (קיצור תקופת הפטור מתשלום ארנונה לבניין שנהרס או ניזוק וקביעת סכום מרבי לתשלום), התשע"ד-2014, של חבר הכנסת בועז טופורובסקי.

ההצעה הזו, כפי שדיברתי גם עם חבר הכנסת בועז טופורובסקי, מאחר שהיא תיקון לפקודת העיריות צריכה ללכת לוועדת הפנים והגנת הסביבה. אני דיברתי עם חברת הכנסת מירי רגב שהבטיחה לעשות כל מאמץ לקדם את הצעת החוק הזאת באופן מהיר ומיידי - - -
מירי רגב
לא, זאת אומרת הוא לא יהיה לפני החוקים האחרים, אבל הוא יקודם. הוא יקודם.
היו"ר יריב לוין
אבל הוא יקודם ללא שום תלות, הוא לא יהיה בן ערובה לצורך שום דבר אחר. בוא נגיד שזה מה שמוסכם.
מירי רגב
לא, לא, בן ערובה? מה פתאום. מתי אנחנו - - - בני ערובה?
היו"ר יריב לוין
לא, באמת. כי אני באמת רוצה שהחוק יקודם ושהדבר הזה יסתיים.
בועז טופורובסקי
אני סומך גם עליך וגם על חברת הכנסת מירי רגב.
משה גפני
למה? למה? אדוני היושב ראש, למה? יש בזה הרבה בעיות.
היו"ר יריב לוין
אני לא אמרתי שהחוק לא צריך להיות נידון באופן רציני, אני רק אמרתי שהוא לא צריך להיות בן ערובה לדברים אחרים. זה הכול.
מאיר שטרית
מה עם תמ"א 38?
מירי רגב
מה? שלך? מותק, היועץ המשפטי אומר שאתה לא סגרת - - - חבר הכנסת מאיר שטרית.
מאיר שטרית
- - -
מירי רגב
עם היועץ המשפטי של הוועדה.
מאיר שטרית
- - -
תומר רוזנר
לא, - - - במשרד המשפטים - - -
מאיר שטרית
מה?
תומר רוזנר
משרד המשפטים לא מסכים לתמ"א 38.
מאיר שטרית
מי שואל אותו?
מירי רגב
מה זה "מי שואל אותו"?
מאיר שטרית
הממשלה אישרה, מה זאת אומרת? "לא מסכים". מי שואל אותו. הממשלה אישרה חוק ואתם לא דנים בו כי משרד המשפטים מתנגד. איזה מין נוהל זה? שיבואו לוועדה ויגידו שהם מתנגדים. אני רוצה לשמוע אותם.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת בועז טופורובסקי, אתה מסכים שזה הולך לשם?

טוב, רבותיי, מי בעד להעביר לוועדת הפנים והגנת הסביבה? מי? הצבעה. מי בעד להעביר לוועדת הפנים והגנת הסביבה?

הצבעה
בעד – פה אחד
נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה להעביר את הצעת החוק לתיקון פקודת העיריות (קיצור תקופת הפטור מתשלום ארנונה לבניין שנהרס או ניזוק וקביעת סכום מרבי לתשלום), התשע"ד-2014, לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים. אושר. תודה.

<הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - פנייה מקדימה בעסקת מכר מרחוק), התשע"ד-2014>
היו"ר יריב לוין
אני עובר לסעיף 7. הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - פנייה מקדימה בעסקת מכר מרחוק), של חברת הכנסת שולי מועלם רפאלי וקבוצת חברי כנסת.

נדמה לי שאין בכלל שאלה שזה חוק ששייך לוועדת הכלכלה, ואין שום סיבה שלא ילך לשם, ואני מציע להעביר לוועדת הכלכלה.

מי בעד?
אברהם מיכאלי
מה האלטרנטיבה?
היו"ר יריב לוין
אין, אין אלטרנטיבה. אין, אין אלטרנטיבה. זה חייב להיות שם.

מי בעד להעביר?

הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה להעביר את הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - פנייה מקדימה בעסקת מכר מרחוק), התשע"ד-2014, לוועדת הכלכלה נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים. אושר.


<הצעת חוק לייצוג הולם של יהודים בני המגזר החרדי בשירות הציבורי (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2013>
היו"ר יריב לוין
אני עובר לסעיף 8. סעיף 8 – ההצעה של חבר הכנסת אמנון כהן: הצעת חוק לייצוג הולם של יהודים בני המגזר החרדי בשירות הציבורי (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2013.

תראו, אני אומר לכם איפה הבעיה פה כדי שנהיה מסונכרנים כולם: ההצעה הזו הוצמדה להצעת חוק שמספרה 1425/19, והיא כבר הועברה לוועדת חוקה, חוק ומשפט. לכן, נראה לי שאין ברירה אלא להעביר גם את זאת, כי אנחנו הרי לא יכולים לקיים בהם דיונים בנפרד, ולכן אני מציע שאנחנו נעביר את - - -
אברהם מיכאלי
מה חבר הכנסת אמנון כהן ביקש? מה הוא רצה?
משה גפני
חבר הכנסת אמנון כהן ביקש משהו?
היו"ר יריב לוין
מה?
אברהם מיכאלי
מה חבר הכנסת אמנון ביקש?
היו"ר יריב לוין
הוא לא ביקש כלום. מישהו צעק במליאה זה. זה סתם יתקע לו את החוק. כן.
אברהם מיכאלי
דיברנו על זה פעם. וכל מי שצועק מנטרלים את רעשי הרקע האלה.
יפעת קריב
למה שזה לא יהיה בוועדת - - -?
היו"ר יריב לוין
כי זה כבר הצעה אחת עברה לוועדת חוקה, חוק ומשפט. באמת, חברת הכנסת יפעת קריב. באמת. אני הבנתי שיש ונדטה עכשיו על חבר הכנסת דוד רותם, אבל גם היגיון צריך להיות. ואם חוק אחד עבר, שזה צמוד אליו, לוועדת חוקה, חוק ומשפט, אז מה את רוצה? לגרום לו נזק? לשלוח אותו לוועדת הפנים והגנת הסביבה ושלא יהיה לו חוק.
משה גפני
אתה צודק. זה - - -
היו"ר יריב לוין
בואו, באמת.
יפעת קריב
לא, - - - כמו חבר הכנסת דוד רותם - - -
היו"ר יריב לוין
אי אפשר לשעבד את הכול.

אני כבר אומר לך: החוק שלך, את במו ידייך תביאי למצב. אני לא יודע. הנה, אני מצהיר לך, לפרוטוקול: אני לא יודע לעזור לך להביא את החוק שלך להכרעה על ועדה. לא יודע.
יפעת קריב
כי אני לא יודעת - - -
היו"ר יריב לוין
והייתי יודע לעשות את זה אלמלא מה שקורה פה עכשיו. אז חבל. פשוט חבל. את עושה נזק לעצמך. באמת, נו.
יפעת קריב
אני לא יודעת - - -
היו"ר יריב לוין
אי אפשר ככה. דיברנו בטלפון. אי אפשר להתנהל באופן הזה.
יפעת קריב
אבל תן לי רגע להגיב: אני לא יודעת להתנהל מול חבר כנסת שאומר א' - - -
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת איננו פה, אז אני לא מציע שתאמרי דברים כשהוא לא נמצא כאן ולא יכול להתייחס. גם מינימום הכבוד הזה צריך להיות. אני רק יודע שאנחנו דיברנו בטלפון ואני לא רואה שזה מועיל יותר מדי. זה אני כן יודע.
יפעת קריב
שנייה. אבל אני כן רוצה לומר שאני לא יודעת להתנהל מול חבר כנסת שאומר א', ובסוף מתנהג – ובלי להזכיר את שמו – - - -
היו"ר יריב לוין
מאה אחוז. אבל הוא לא כאן, ולכן אנחנו לא - - -
יפעת קריב
אני כן רוצה לומר משפט: באמת, אנחנו לא נפגע בחבר הכנסת אמנון כהן ובחקיקה שלנו, ואנחנו נעביר אותה, כי אנחנו נתנהג בצורה אחרת, ואנחנו נישאר נאמנים למילה שבה אמרנו, כי זה ככה צריך להתנהל בכנסת כשמגיעים להסכמים. אבל מה שקרה כאן הוא בלתי נסבל ולא - - -
היו"ר יריב לוין
בסדר, אבל הגורם הרלוונטי איננו, והנושא הוא גם לא על סדר היום. אז אין טעם בהתנהלות הזאת. פשוט אין טעם. היא רק מזיקה ומונעת את הסיכוי להגיע אחר כך להבנות.
משה גפני
אדוני היושב ראש, רק להשלים את מה שאתה אומר: זה היה במליאה. החוק של חבר הכנסת אמנון כהן הוצמד לחוק שלנו. שלנו עבר לוועדת חוקה, חוק ומשפט, - -
היו"ר יריב לוין
לוועדת חוקה, חוק ומשפט. זה נגמר. נו, ברור, נו.
משה גפני
- - כנראה הוא מתחיל להיות נידון. אם הוא ילך לוועדה אחרת אנחנו - - - את החוק - - -. נצטרך - - -
היו"ר יריב לוין
ודאי, גמרנו את הסיפור. נכון.

רבותיי, מי בעד להעביר לוועדת חוקה, חוק ומשפט? מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה להעביר את הצעת החוק לייצוג הולם של יהודים בני המגזר החרדי בשירות הציבורי (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2013, לוועדת חוקה, חוק ומשפט נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים. אושר.

<הצעת חוק הדיינים (תיקון - כשירות למנהל בתי הדין הרבניים), התשע"ד-2014>
<הצעת חוק הדיינים (תיקון - כשירות למנהל בתי הדין הרבניים), התשע"ד-2013>
<הצעת חוק הדיינים (תיקון - כשירות למנהל בתי הדין הרבניים), התשע"ד-2013>
<הצעת חוק הדיינים (תיקון - כשירות למנהל בתי הדין הרבניים), התשע"ד-2014>
היו"ר יריב לוין
אני עובר לסעיפים א – 5-2. הצעת חוק הדיינים (תיקון - כשירות למנהל בתי הדין הרבניים). כאן יש שורה של הצעות: של חברות הכנסת שולי מועלם-רפאלי ואיילת שקד; של חבר הכנסת ניצן הורוביץ וקבוצת חברי כנסת; של חברת הכנסת גילה גמליאל; ושל חברת הכנסת מרב מיכאלי.

כל ארבע ההצעות האלה, על פי הסמכות העניינית, צריכות להיות בוועדת חוקה, חוק ומשפט, ואני לא רואה שום דרך אחרת, אלא אם למישהו יש איזושהי הצעה אחרת. אז אני מציע להעביר לוועדת חוקה, חוק ומשפט.
יפעת קריב
אז אנחנו יודעים שזה בחיים לא יעבור שם - - -
היו"ר יריב לוין
אני לא יודע שום דבר.

מי בעד להעביר לוועדת חוקה, חוק ומשפט?
משה גפני
מה, איזה עוד הצעות היו?
אברהם מיכאלי
איזה הצעות היו?
יצחק וקנין
ועדת המדע והטכנולוגיה.
היו"ר יריב לוין
לא היו הצעות אחרות. מה הציעו ומה צעקו במליאה, אתה רוצה שאני אגיד לך.
בועז טופורובסקי
ועדת הפנים והגנת הסביבה. אנחנו מציעים את ועדת הפנים והגנת הסביבה.
אברהם מיכאלי
אני מציע את ועדת המדע והטכנולוגיה.
היו"ר יריב לוין
צעקו ועדת המדע והטכנולוגיה, צעקו ועדת הכספים, צעקו כל מיני סיפורים. רבותיי, אתם עושים נזק לחברי כנסת אחרים. תבינו, אתם לא נלחמים בחבר הכנסת דוד רותם. כמה אפשר? יש כאן חברי כנסת שהגישו הצעת חוק. החוק שלהם צריך לעבור לוועדה הרלוונטית. זה לא יעבור לוועדת הפנים והגנת הסביבה. אם זה יישלח לוועדת הפנים והגנת הסביבה הוא יכתוב מכתב שהוא מבקש להעביר לוועדה אחרת וזה ייעצר. אתם סתם מזיקים להם. באמת. כן, אתם סתם מזיקים להם. פשוט סתם. פשוט סתם. לא ראיתי דבר כזה.
איילת שקד
חבר הכנסת משה גפני, תקשיבו רגע, זה כבר חודשיים תקוע - - -. כל הגורמים שמעורבים בחוק אומרים - - -. אין ברירה.
יפעת קריב
אבל את יודעת שזה בטח ייתקע עכשיו - - -
היו"ר יריב לוין
רבותיי, אתם סתם מזיקים להם. פשוט ככה.
יפעת קריב
אנחנו - - -
היו"ר יריב לוין
אתם לא מנהלים דיון, אתם לא מנהלים שום דיון ענייני ושום דבר. אתם סתם מזיקים להם.
איילת שקד
- - -
בועז טופורובסקי
- - -
איילת שקד
זה מה שנסגר בסוף כי זה תקוע.
בועז טופורובסקי
אם את רוצה שזה יהיה בוועדת חוקה, חוק ומשפט זה יהיה בוועדת חוקה, חוק ומשפט.
איילת שקד
חבר הכנסת בועז טופורובסקי, זה שאין ברירה.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת בועז טופורובסקי, אתם לא הייתם רוצים שיעשו לכם את זה. נו, בחייכם.
בועז טופורובסקי
- - - בסדר, הבנו.
יפעת קריב
בסדר - - -
איילת שקד
בסדר?
היו"ר יריב לוין
רבותיי, תודה.

מי בעד להעביר לוועדת חוקה, חוק ומשפט? שבעה. נגד? אין. נמנעת אחת.

הצבעה

בעד – 7
נגד – אין

נמנעים – 1
ההצעה להעביר את הצעות החוק
הצעת חוק הדיינים (תיקון - כשירות למנהל בתי הדין הרבניים), התשע"ד-2014; הצעת חוק הדיינים (תיקון - כשירות למנהל בתי הדין הרבניים), התשע"ד-2013;

הצעת חוק הדיינים (תיקון - כשירות למנהל בתי הדין הרבניים), התשע"ד-2013; והצעת חוק הדיינים (תיקון - כשירות למנהל בתי הדין הרבניים), התשע"ד-2014, לוועדת חוקה, חוק ומשפט נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
תודה. עבר לוועדת חוקה, חוק ומשפט.

אני חושב שבזה סיימנו, נכון? תודה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:24.>
15/01/2015
09:43

קוד המקור של הנתונים