ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 01/07/2014

חוק שירות הביטחון הכללי (תיקון מס' 2), התשע"ד-2014, חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון מס' 39), התשע"ד-2014

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים