ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 01/07/2014

תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס'...), התשע"ד-2013

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים