ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 24/06/2014

אישור מוסדות ציבור לענייו סעיף 46 לפקודת מס הכנסה -רשימה שסימנה 580-14

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
24/06/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 370>
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, כ"ו בסיון התשע"ד (24 ביוני 2014), שעה 12:00
סדר-היום
<אישור מוסדות ציבור לענייו סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - רשימה שסימנה 580-14>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
רוברט אילטוב

דב ליפמן

סתיו שפיר
מוזמנים
>
ארז אורעד - מנהל תחום מלכ"רים, רשות המסים, משרד האוצר

בנימין למקין - מנהל מחלקה, רשם העמותות

צבי לביא - ynet

צבי קסלר - לוביסט
ייעוץ משפטי
שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
רונית יצחק
<אישור מוסדות ציבור לענייו סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - רשימה שסימנה 580-14>
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני פותח את הישיבה. המיקרופון לרשותכם, אז בואו תגידו לנו מה יש פה, מה אין פה.
ארז אורעד
אני מתכבד להציג בפניכם את רשימת מוסדות ציבור ומלכ"רים מומלצים לפתוח קריאתם לעניין סעיף 46, רשימה שמספרה 580-14. הרשימה הזאת מונה 30 מוסדות ציבור, כאשר כל מוסדות הציבור נבדקו על-ידי מפקחי המחלקה שלנו ועברו גם את הוועדה הציבורית, את הוועדה, לא הציבורית, סליחה, את הוועדה הפנימית שלנו, של רשות המסים, שלמעשה מתכנסת ובוחנת את מוסדות הציבור. ואני פנוי לשאלות שלכם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש לי שאלה מקדימה. בפליטת פה אמרת "הוועדה הציבורית" אז באמת הייתה ועדה ציבורית, היא הגישה את ההמלצות שלה לשר, הוועדה גם הופיעה פה בהרכב מרשים והתקיים התחלת דיון - השאלה אם אתה יודע איפה זה נמצא, האם המסקנות האלה אומצו על-ידי השר, כי קיימנו דיון אבל נעצרנו ואמרנו שאנחנו רוצים לראות – מאחר שזו ועדה שהשר מינה, רצינו גם לתת לשר את הזמן שלו כדי לראות, ומעבר לזה גם אנחנו נדון, השאלה אם אתה יודע איפה הדבר הזה נמצא.
ארז אורעד
ההמלצות הוצגו בפני השר והוא למעשה ביקש פרק זמן של 30 יום ללמוד את המלצות הוועדה הציבורית, בתום ה-30 יום הוא יחליט לגבי הדוח אם לאמץ את ההמלצות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כמה זמן מה-30 יום כבר עברו?
ארז אורעד
עדיין לא עברו כי אני עדיין חתום, וזה קשור לאיזה תצהיר של בג"ץ שאמרנו להם שיעמדו ב-30 יום, זאת אומרת, שעון החול עדיין לא נגמר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן, אבל זה או-טו-טו מתקרב ולפי - - -
ארז אורעד
זה או-טו-טו מתקרב עוד שבוע-שבועיים אני מעריך שלכשהוא יתפנה ויבחן את זה – אני יודע שיושבים ולומדים את הדוח, יש המלצות כאלה ואחרות, וראיתם פה, לא צריך להרחיב, גם לעניינים המהותיים וגם לעניינים הפרוצדורליים. כרגע לא המקום להוסיף, ברגע שהוא יקבל את ההמלצות ונראה אם הוא יקבל את הדוח ככתבו וכלשונו, יכול להיות שישנה וכיוצא בכך, אז נדון לגופו של עניין.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זאת אומרת, אתה מרגיש אצל השר שגם יכול להיות – תראה, בדרך כלל כשמקימים ועדה אז אני מבין שאו שאתה מקבל אותה או שאתה לא מקבל אותה, אתה מרגיש שפה יכול להיות שהוא ייקח את זה ויעשה שינויים וכו'?
ארז אורעד
התחושות שלי לא רלוונטיות כאן, - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מניח שמי שאחראי על זה, אז אתה בטח בסוד העניין.
ארז אורעד
אני לא רוצה להתייחס לעניין של סוד העניין או לא. נראה את ההמלצות של השר, ובסופו של דבר מה שהתרשמתי מבחינה סובייקטיבית שלי זה שכשהצגנו את ההמלצות לפני השר שהוא קיבל אותן בצורה חיובית. בסופו של דבר זה נושא שלא נגעו בו איזה 54, 55 שנה, נגענו עכשיו במהות העניין ואני מקווה מאוד שכשיתקבלו ההמלצות. דרך אגב, הדוח פורסם באתר משרד האוצר, אז אני מניח - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
העברנו לכולם כי קיימנו על זה דיון בנוכחות שרה פריש יושבת-ראש הוועדה, וחלק גדול מחברי הוועדה שהיו פה הביעו את דעתם.
ארז אורעד
כן, והשר - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתם מודעים לזה שחלק מהנושא לא קשור בהכרח לשר אלא דווקא לוועדת הכספים, וחלק קשור לשינוי חקיקה שגם כן צריכים לעבור אישור שלנו אם הולכים על זה. זאת אומרת, יש כאן תהליך קצת יותר מורכב.
ארז אורעד
בשלב ראשון לא יהיו שינויי חקיקה בטווח הקצר מכיוון שהתהליך נשאר למעשה מובנה בהתאם לסעיף 46, שקובע ששר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת, אז זה לא יצריך תשובה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מאה אחוז, בסדר, הבנתי. אז אתם מגישים לנו את הרשימה. הבנתי שלפי ההמלצה – אני בפעם הראשונה בנוכחות חברי הוועדה, אז עברתי סעיף סעיף ואז דווקא חברי הוועדה אמרו לי שהם היו מעדיפים שלא נעבור סעיף סעיף אלא נסמוך עליכם כדי להראות שבאמת אנחנו רק עומדים על דברים חריגים אם יש, ולא גוף שכאילו בודק אתכם, האם הבנתי את זה אז נכון? זו העדיפות שבאמת אם שניכם אומרים שאין שום דבר אז להצביע על הרשימה כולה?
ארז אורעד
אני יכול לומר פה דברים מהמלצות הוועדה - גם המתווה המוצע שאתם גם מודעים אליו, אז בסופו של דבר על מנת להרחיק את הנושאים ממעורבות פוליטית באיזשהו שלב הנושא יעבור באופן מסוים לכנסת, ולאחר תקופה מסוימת הדוח הזה, שאני מציג פה את העמותות, אם לא יהיו הערות הוא יתקבל באופן אוטומטי. כאשר החידוש פה בוועדה, ואני מדגיש, בהמלצת הוועדה הציבורית, זה שרשות המסים תגיש מדי שנה כמו דוח ביקורת המדינה, דוח לגבי העמותות שאושרו ולגבי העמותות שלא אושרו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
גם מה לא אושר וגם הזמנים.
ארז אורעד
וגם הזמנים, שדרך אגב, אנחנו לא שוקטים על שמרינו כרגע, אני יכול לציין שהתחלנו לקצר תהליכים, אתם מרגישים את זה כבר בחמישה חודשים מאז שאני בתפקיד, יש איזה יותר מ-300 עמותות שכבר הגיעו לאישורכם. לאחרונה פנינו במהלך חדשני עם מכתבים ממוכנים לתזכר את העמותות שהאישור שלהן הסתיים בסוף השנה, לתזכר אותן באופן ממוכן באמצעות האינטרנט ובאמצעות מכתבים על מנת שיגישו לנו את הבקשות לחידוש. אני מקווה מאוד שאנחנו הולכים לכיוון פרוצדורלי ראוי, ולכן לא צריך לעבור כל עמותה ועמותה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הבנתי. עוד שתי שאלות. יש עדיין תיקים שאישרתם ונמצאים עדיין על שולחנו של השר?
ארז אורעד
בשלב זה ככל שידוע לי אין דבר כזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הבנתי. בהערכה עכשיו, לא במדויק, כמה תיקים נמצאים אצלכם שעדיין בטיפול או שלא התחילו, זאת אומרת, זה מסה גדולה?
ארז אורעד
אני יכול לומר שהייתה ועדה ציבורית, עוד פעם, ועדה פנימית, סליחה, אני חוטא בלשוני, בוועדה הפנימית האחרונה הצגנו עוד כמות נכבדה של תיקים, בין 45 או 50 עמותות, שנביא אותם בפרוצדורה הארוכה והביורוקרטית, למעשה, שזה עובר מהמחלקה שלנו לאישור רשות המסים שחותמת על כך ומעבירה את זה לשר האוצר, ואז זה עובר אליכם. אנחנו מוצאים לנכון לציין פה שאתם לא מעכבים את התהליך, אתם ממש, טמיר יודע את זה, באופן מיידי אתם מביאים את הנושא לדיון. הנה, לראיה הוזעקתי עכשיו גם ממש לפני כמה דקות לפה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
א', אני שמח שהוועדה טיפלה, זה מן ציון לשבח ממך באמת בנושא, ורשם העמותות, כל התיקים שפה, עברת עליהם, כולם מאושרים?
בנימין למקין
כן, לכולם יש אישורי ניהול תקין.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מאה אחוז. ארז, מבחינתך כולם מאושרים?
ארז אורעד
כפי שאמרתי בתחילת הדברים, התיקים הללו נבדקו על-ידי מפקחי המחלקה, על-ידי, עברו את הוועדה הפנימית שלנו שחברים בה 12 חברים בראשות סמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים ברשות המסים וגורמים מסוימים. דרך אגב, לעניין הזה אני רוצה להזכיר, בוועדה הציבורית יש המלצה גם לצרף נציגי ציבור לוועדה הפנימית שלנו, כך שמבחינת השקיפות התהליך יהיה הרבה יותר פומבי ושקוף.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אין כאן שום משהו חריג בתיקים האלו שצריך להסב את תשומת לבנו? אין.
ארז אורעד
אם היה לא הייתי מציג אותו פה, מן הסתם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הבנתי. אוקיי, חברי, אם כך, מי בעד לאשר את הרשימה 580-14, רשימה שנמצאת בפנינו, אישור לצורך סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, מי בעד? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?
הצבעה

בעד – פה אחד
הרשימה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אושר.
ארז אורעד
תודה רבה לכם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
חבר'ה, יישר כוח, ואנחנו גם משבחים אתכם באמת, אנחנו מרגישים בקצב שזה מתקדם.
ארז אורעד
תודה רבה, ניסן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מאה אחוז, תמשיכו.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:58.>

קוד המקור של הנתונים