ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 23/06/2014

תקנות הרופאים הווטרינרים (בחינת רישוי) (תיקון), התשע"ד-2014

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
23/06/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 365>
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, כ"ה בסיון התשע"ד (23 ביוני 2014), שעה 12:30
סדר היום
<תקנות הרופאים הווטרינרים (בחינת רישוי) (תיקון), התשע"ד-2014>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
בועז טופורובסקי

יצחק כהן

יעקב ליצמן

חמד עמאר
מוזמנים
>
חנן רטמן - יועץ השר, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

עופר אופן - סגן בכיר למנהל השו"ט, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

עדי גואטה - עו"ד - לשכה משפטית, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

אלכס גנדלר - פורום כפרי הנוער והפנימיות, ברדוגו יועצים
ייעוץ משפטי
אייל לב ארי
מנהל/ת הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
רויטל יפרח
<תקנות הרופאים הווטרינרים (בחינת רישוי) (תיקון), התשע"ד-2014>
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו עוברים לנושא - -
יעקב ליצמן
אדוני היושב ראש, אני חייב להגיד לך כאיש אופוזיציה - אני אציע לחברי, הצעתי כבר, שאנחנו הולכים להחרים מהיום את כל הדיונים. אני בא לכאן עכשיו להודיע לך את זה. זה לא יכול להיות שאתה תעשה דבר לא מקובל. קיבלת הוראות, קיבלת דברים מהיועץ המשפטי, במיוחד לאור הדיון בבג"ץ בפעם האחרונה. אני חושב שלא יכול להיות שאתה תנצל – אני יצאתי דקה לדיון אחר כשידעתי שאני אבוא באמצע דיון. פתאום, אני מבין שעשית עוד פעם מחטף, זו פעם שניה. זה לא ענין של סתם דווקא, זה גם שלי וגם של חבריי ואני יכול להגיד לך שגם אלעזר שטרן אמר לי שהוא יצטרף לזה. אנחנו לא מוכנים לעבוד בצורה כזאת.
יצחק כהן
מה שקרה היום, קרה גם לפני שבועיים והיועץ המשפטי אמר לך: תחזיר את זה לדיון. אותו דבר, זה מה שקרה. חזרת על אותה טעות שעשית. אותה תקלה שגרמת, חזרת עליה היום אחרי שהיועץ המשפטי הזהיר אותך והסביר לך וגרם לך להחזיר את הפניה לדיון. היום עשית את אותו דבר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
קודם כל, היועץ המשפטי, אני לא יודע על איזה יועץ משפטי - -
יצחק כהן
אני מדבר על היועץ המשפטי של הכנסת, איל ינון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, סלח לי. היועץ המשפטי של הכנסת דיבר אתי בנושא של לאפשר להצביע, לתת רביזיה או לא, על זה בלבד - -
יצחק כהן
למה? כי לא התקיים דיון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. אם, לדוגמה - -
יצחק כהן
רגע, נראה לך שזה תקין מה שעשית? העברה של מיליארד בלי דיון, נראה לך שזה תקין? אני שואל?
היו"ר ניסן סלומינסקי
היה דיון.
יצחק כהן
לא היה שום דיון. היה מחטף ראשון, היועץ המשפטי החזיר אותך לפה ועשית מחטף שני. אז נחזיר אותך עוד פעם לפה אבל לא היה דיון. איזה דיון?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם אתה רוצה לשמוע, טוב. הוויכוח היה רק על החתימה. הרי גם על זה - -
יעקב ליצמן
אתה יודע שאנחנו מתנגדים להעברה.
יצחק כהן
הוויכוח היה שמעבירים מיליארד שקל בלי דיון ציבורי, בלי שחברי הוועדה יבינו כאשר אנחנו יודעים שבתוך הסעיפים חבויים כל מיני כספים על גבול הפלילי. אנחנו יודעים את זה ואתה מונע מאתנו לומר את זה, מונע מאתנו לדון בזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם אתה רוצה לדבר על זה עם השר - -
יצחק כהן
לא, סליחה. מיליארד שקל ללא דיון זה חמור מאד. אני תומך בהחלטה של חברי, הרב ליצמן. אנחנו, האופוזיציה, מחרימים את הדיונים. תודה רבה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מציע שלא תחרים את הדיונים - -
יעקב ליצמן
לא, אנחנו מחרימים כבר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר.
יצחק כהן
תעבוד לבד. אתה רוצה לעבוד לבד? תעבוד לבד.
יעקב ליצמן
הנה, קח את הקואליציה שלך, קח, קח, קח.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרי בין כה וכה, איפה כל האחרים?
יעקב ליצמן
תביא עוד שני מיליארד, תביא טריליון, ביליון, תעשה מה שאתה רוצה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, בסדר.
יעקב ליצמן
אתה יכול אפילו להקים מדינה חדשה גם כן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב. תקנות הרופאים הווטרינרים (בחינת רישוי) (תיקון), התשע"ד-2014. בבקשה.
עדי גואטה
אני מהשלכה המשפטית של משרד החקלאות ופיתוח הכפר. בהתאם לסעיף 5 לחוק הרופאים הווטרינריים, מי שסיים את לימודיו בחו"ל, לימודי רפואה ווטרינרית בחו"ל, חייב לעמוד בבחינה שקבע המנהל כתנאי לקבלת רישיון לעסוק ברפואה ווטרינרית. הרציונל שעומד בבסיס ההוראה הזאת הוא מי שסיים את לימודיו בחו"ל ולא למד את החקיקה הווטרינרית בישראל אשר בין היתר מסבירה את חובת הדיווח של מחלות בעלי חיים וחובות אחרות, שמטרתן למנוע מגפות, פגיעה בבריאות העוף והציבור, מניעת צער בעלי חיים וכדומה. סעיף 38ג לחוק הרופאים הווטרינרים קובע כי שר החקלאות ופיתוח הכפר בהתייעצות עם שר האוצר רשאי לקבוע אגרות בחינה לבחינות הנערכות בהתאם לחוק הרופאים הווטרינריים. עד היום לא נקבעו אגרות - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
זאת אומרת, מדובר שמי שקיבל הסמכה, נניח בבולגריה או במקום אחר והוא בא לארץ, כדי שהוא יוכל לקבל את האישור בארץ הוא יצטרך לעבור בחינות. כדי לעבור בחינה צריכים לשלם אגרה ולא נקבעה האגרה. אז מה היה עד היום?
עדי גואטה
אז עד היום לא נקבעה אגרה. - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז מה היה בפועל?
עדי גואטה
- - ומי שהגיש בקשה ולא שילם אגרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
וניגש לבחינה בלי אגרה.
עדי גואטה
- - משרד החקלאות נאלץ להיערך בהתאם ולפעמים נערכו גם למספר רב של תלמידים והגיעו הרבה פחות ממה שנרשמו וכדומה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כמה זמן הדבר הזה נמשך?
עופר אופן
מאז שהתקנות קיימות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ממתי התקנות קיימות?
עופר אופן
בעבר לא היתה אגרה עבור הבחינה, גם כמות הלומדים בחו"ל לא היתה כל כך גבוהה. אנחנו מבקשים לתקן את הנושא הזה - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
מאיזו תקופה אני שואל?
עדי גואטה
מ-1991.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מ-91 עד היום, השר שהיה צריך לקבוע את האגרות לא קבע?
עדי גואטה
נכון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
וואו. אתם מבינים מה המשמעות? ולמה עכשיו התעוררו? חסר כסף?
עדי גואטה
לא, התעוררו כבר בשנת 2011, הנושא עלה ונערכה גם פניה. כמובן שהיה דיון בוועדה המשרדית במשרד החקלאות ובוועדה הבין-משרדית עם משרד האוצר, והיה את אישור שר האוצר דאז והנושא עלה בכנסת הקודמת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כמה זה האגרות?
עדי גואטה
400 שקלים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כמה אנשים ניגשים לבחינות האלה בשנה?
עופר אופן
בין 60 ל-70.
היו"ר ניסן סלומינסקי
60 כפול 400 זה 4000, זה 24,000 שקל. אם זה היה בחינם, מה התעוררו פתאום? הרי זה לא יסתום שום חור בתקציב ולא שום דבר.
עופר אופן
הבקשה היא לא בקשה כדי לסתום חור אלא על מנת להסדיר את זה. בדיוק כשם שקיימת אגרה בכל מקצועות הרישוי האחרים, גם לרופאים ההומאניים וגם לכל המקצועות האחרים כמו עורכי דין ורואי חשבון – א. על מנת לקבוע דמי רצינות. ב. על מנת לאפשר לנו להיערך. ג. על מנת לכסות את קצת ההוצאות שיש לנו כן בנושא הזה ולא לקחת את זה מתוך התקציב שיועד לנושא של חיסונים ותרכיבים. אנחנו מבקשים להסדיר את זה וזאת הדרך הנכונה, וזה מה שאנחנו מבקשים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עכשיו תאמרו לי: נניח רופא שקיבל הסמכה באחת ממדינות מזרח אירופה או מקום אחר מגיע לארץ. רופא כללי, לא וטרינר. מה הפרוצדורה כדי שיהפוך לרופא כאן, בארץ. הוא צריך לעבור גם בחינות? מה הפרוצדורה?
עופר אופן
זה לא תחום העיסוק שלנו אבל מהידע שלי התשובה היא: אותו דבר. הוא צריך לעבור הכשרה, צריך לעבור אצל רופאים הומאניים גם התנסות וגם בחינה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ועל הבחינה הזאת יש אגרות?
עופר אופן
כן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה הסדר גודל של האגרות שם?
עופר אופן
יותר גבוהות. ההומאניים, נכון ל-2011, שאז הוצאנו את הנתונים בשביל הבקשה המקורית היתה 622 שקל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה זה הומאניים? זה רופאים כלליים?
עופר אופן
הומאניים זה בני אדם, לא רופאים של חיות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הבנתי. אז זה שש מאות ומשהו ופה ארבע מאות ומשהו. כמה רופאים כאלה ישנם כי אני הבנתי שבזמן שהיתה שביתת הרופאים וכולי, דווקא סגן שר הבריאות דיבר על זה - -
משה גפני
רגע, האופוזיציה מחרימה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לפי החיוך אני כבר רואה... אני לא יודע אם מחרימה או לא, אתה יכול לשבת, יש כאן דברים מעניינים.
משה גפני
אני לא יכול. אם האופוזיציה מחרימה, אני באופוזיציה. את ההתדרדרות הזאת לקואליציה תשאיר לך אבל למה לא נתת רבע שעה לשאלות? באמת, הרי היה לך רוב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אי אפשר לעשות צחוק מכולם. הרי ביקשתי בישיבה הקודמת והתחננתי בואו, אני אתן לכם לשאול שאלות ואמרתי למשה: אתה תיתן תשובות וכולי, ולא רצו. לא רק שלא רצו, יש לי את ההקלטה, אמרו: תצביע עכשיו, תצביע עכשיו. סתיו אמרה תצביע עכשיו, מיכל בירן אמרה ועוד מישהו. אז זה משחק. למה? כי הם ראו שאז יש עתיד קצת כעסו בגלל שהגשנו ערר - -
משה גפני
זה לא מספק אותי התשובה הזאת ואני מחרים את הישיבה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רגע, רוני כבר יצא, לא? אז יש לכם מושג כמה רופאים - -
עדי גואטה
ברפואה ההומאנית – לא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הייתי רוצה לדעת רק סדרי גודל. בסדר, יש בזה היגיון. הדבר היחיד שאני לא מצליח להבין זה מה קרה כל כך הרבה שנים, שהשר לא קבע את התקנון. גם אז היו בטח קשיים וגם עלה כסף לעשות את הבחינות והיה צריך מישהו. זה סביר שלוקחים כסף כדי לכסות את ההוצאות, זה גם 400, זה לא סכום גדול בשביל לעשות בחינה כזאת ואחר כך, יש לך מקצוע שאתה יכול לעבוד בו כל החיים. לכן, לא הבנתי למה לא עשו את זה קודם אבל אני מבין שהבקשה היא בקשה הגיונית.
אייל לב ארי
60,70 ניגשים בשנה. כמה מעבר לפעם הראשונה?
עופר אופן
זה לא משהו שאנחנו בודקים בשוטף אבל זה ממש לא משנה את העובדה - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי שנכשל צריך לעבור בחינה נוספת ולשלם שוב אגרה.
עופר אופן
כן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בועז, אתה מסכים עם זה?
בועז טופורובסקי
אני לא אוהב שצריך לשלם כסף - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, מי שעשה תעודה בחוץ לארץ, נניח בבולגריה, כווטרינר, בארץ הוא צריך לעבור את ההכשרה על המחלות שפה וכולי, הוא צריך לעבור בחינה. איך אומרים, עד עכשיו בתקנון כתוב שהשר יקבע את הסכום. עברו שנים והשר לא קבע,- -
בועז טופורובסקי
אז עד עכשיו לא שילמו כסף.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עד עכשיו לא שילמו אבל אומרים שהיו מעטים. עכשיו השר התעורר והוא קובע סכום שזה 400 שקל, שזה לא הרבה, שאמור לכסות את העלות של הבוחנים וכל זה.
חנן רטמן
אני יועץ שר החקלאות. גם צריך לציין שהסכום הזה נקבע על ידי ועדה בין-משרדית - -
עדי גואטה
כן, אמרתי את זה בתחילת הדברים. גם חשוב לציין שהסכום הזה הוא סכום שנבדק כי ביקשנו פירוט. זה לא סתם סכום שנקבע. מדובר בסכום שכולל בחובו את הטיפול בהכנת הבחינה, רישום מועמדים, היערכות לעריכה, כתיבת שאלות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה אמור לכסות את ההוצאות ולא לעשות על זה קופה.
בועז טופורובסקי
כמה אנשים נבחנים מדי שנה?
עדי גואטה
בסביבות 60. יש שני מועדים.
בועז טופורובסקי
וכמה עוברים?
עדי גואטה
זה עניינים סטטיסטיים שאין לנו - -
בועז טופורובסקי
בממוצע.
עופר אופן
מספר לא מבוטל, למעלה מחצי.
בועז טופורובסקי
זאת אומרת, 60 זה כולל הנבחנים החדשים או כולל גם את אלה שזו בחינה חוזרת שלהם?
עופר אופן
זה כולל את כולם.
בועז טופורובסקי
כל העלות זה 60 כפול 400 בשנה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
עשיתי כבר את החשבון. רבותי, אם כך, זה נשמע סביר פרט לשאלה למה לא עד עכשיו.
מי בעד לאשר את תקנות הרופאים הווטרינריים (בחינת רישוי) (תיקון), התשע"ד-2014. מי בעד לאשר ירים את ידו. מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
בעד – 3
נגד – אין

נמנעים – אין

התיקון אושר.

שיהיה לכם בהצלחה. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 12:44.>

קוד המקור של הנתונים