ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 16/06/2014

חוק טיפול בחולי נפש (תיקון מס' 8), התשע"ה-2014, חוק יום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן, התשע"ד-2014, חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 157), התשע"ד-2014

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת
16/06/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 99>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, י"ח בסיון התשע"ד (16 ביוני 2014), שעה 12:30
סדר היום
1. בקשת יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט למיזוג הצעות החוק הבאות:

א. הצעת חוק יום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן, התשע"ד-2014 (כ/536)

ב. הצעת חוק יום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ואיראן, התשע"ד-2014 (פ/2129/19)

2. בקשת יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות למיזוג הצעות החוק הבאות:

א. הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון מס' 8), התשע"ב-2012 (מ/673)
ב. הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון – העמדה לדין של נאשם לאחר סיום תקופת האשפוז), התשע"ג-2013 (פ/1471/19).

ג. הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון – חידוש הליכים), התשע"ד-2013 (פ/1697/19).
3. בקשת יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות למיזוג הצעות החוק הבאות:

א. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 154) (שלילת גמלאות ממי שהורשע בפשע שבוצע מתוך מניע לאומני או בזיקה לפעילות טרור ושוחרר ממאסר טרם ריצוי מלוא עונשו), התשע"ד-2014 (כ/549)
ב. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – ביטול גמלאות לאדם שביצע עבירה על רקע לאומי ושוחרר במסגרת עסקת שחרור או בחנינה), התשע"ד-2014 (פ/2245/19).
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – היו"ר
בועז טופורובסקי

דב ליפמן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רישום פרלמנטרי
שלומית כהן
<1. בקשת יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט למיזוג הצעות החוק הבאות:>
א. הצעת חוק יום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן, התשע"ד-2014 (כ/536)

ב. הצעת חוק יום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ואיראן, התשע"ד-2014 (פ/2129/19)
היו"ר יריב לוין
אני פותח את הישיבה. הנושא הראשון: בקשת יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט למיזוג הצעות החוק הבאות: א. הצעת חוק יום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן, התשע"ד-2014 (כ/536), ביחד עם הצעה בעלת שם דומה, שמספרה פ/2129/19.

על-פי מכתבו של יושב-ראש הוועדה, חבר הכנסת מצנע, מדובר בהצעות שנוסחן זהה והוועדה דנה בהן במשולב, ולכן הוא מבקש את אישורנו למזג אותן.

מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 3
נגד –אין

נמנעים – אין

הבקשה נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין נמנעים, אין מתנגדים. אושר.
<2. בקשת יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות למיזוג הצעות החוק הבאות:>
א. הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון מס' 8), התשע"ב-2012 (מ/673)

ב. הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון – העמדה לדין של נאשם לאחר סיום תקופת האשפוז), התשע"ג-2013 (פ/1471/19)

ג. הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון – חידוש הליכים), התשע"ד-2013 (פ/1697/19)
היו"ר יריב לוין
אנחנו עוברים לנושא השני, בקשת יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות למיזוג הצעות החוק הבאות: הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון מס' 8), התשע"ב-2012 (מ/673), עם הצעה בעלת שם דומה, (תיקון – העמדה לדין של נאשם לאחר סיום תקופת האשפוז), התשע"ג-2013 (פ/1471/19), עם הצעה בעלת שם דומה, בסוגריים (תיקון – חידוש הליכים), התשע"ד-2013 (פ/1697/19).

אני מבין שמדובר שוב בהצעות באותו נושא, שנדונות ביחד, ולכן מתבקש המיזוג שלהן על מנת שהן תוכלנה לעבור ביחד להמשך הליכי החקיקה במליאה.


מי בעד בקשת המיזוג?

הצבעה

בעד – 3
נגד – אין

נמנעים – אין

הבקשה נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים.

<3. בקשת יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות למיזוג הצעות החוק הבאות:>
א. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 154) (שלילת גמלאות ממי שהורשע בפשע שבוצע מתוך מניע לאומני או בזיקה לפעילות טרור ושוחרר ממאסר טרם ריצוי מלוא עונשו), התשע"ד-2014 (כ/549)

ב. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – ביטול גמלאות לאדם שביצע עבירה על רקע לאומי ושוחרר במסגרת עסקת שחרור או בחנינה), התשע"ד-2014 (פ/2245/19)
היו"ר יריב לוין
אני עובר להצעה השלישית, בקשת יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות למיזוג הצעות החוק הבאות: הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 154) (שלילת גמלאות ממי שהורשע בפשע שבוצע מתוך מניע לאומני או בזיקה לפעילות טרור ושוחרר ממאסר טרם ריצוי מלוא עונשו), התשע"ד-2014 (כ/549), עם הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – ביטול גמלאות לאדם שביצע עבירה על רקע לאומי ושוחרר במסגרת עסקת שחרור או בחנינה), התשע"ד-2014 (פ/2245/19).


גם כאן, שתי הצעות באותו נושא, שנדונו היום במשולב בהכנה לקריאה שנייה ושלישית, ושאושרו במשולב גם להנחה על שולחן הכנסת להצבעה בקריאה שנייה ושלישית, כמובן בכפוף לאישורנו את המיזוג.

מי בעד בקשת המיזוג?

הצבעה

בעד – 3
נגד – אין
נמנעים – אין

הבקשה נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים. תודה רבה, אושר.
הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 12:35.>

קוד המקור של הנתונים