ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 16/06/2014

הצעת חוק יום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן, התשע"ד-2014, הסמכת ועדות הכנסת לדון בסוגיות אזרחיות הנוגעות ליהודה ושומרון., חוק טיפול בחולי נפש (תיקון מס' 8), התשע"ה-2014, חוק יום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן, התשע"ד-2014

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים