ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 17/06/2014

סעיף 40(54)(א) ו- (55) עד (59) מתוך הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ד-2013 (מ/768) - בנושא סכומי העיצומים הכספיים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים