ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 16/06/2014

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל) (תיקון), התשע"ד- 2013

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
16/06/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 358 >
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, י"ח בסיון התשע"ד (16 ביוני 2014), שעה 13:00
סדר היום
<תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל) (תיקון), התשע"ד- 2013>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
מוזמנים
>
רג'ואן גרייב - סגן בכיר לממונה, אגף שוק ההון, משרד האוצר

עבד גאבר חסדייה - מנהל מחלקת קופות גמל, אגף שוק ההון, משרד האוצר

עו"ד דודי קופל - הלשכה המשפטית, משרד האוצר

עו"ד אלי יריב - ההסתדרות החדשה

עו"ד רונן סולומון - מנהל תחום פיננסים ושוק ההון, איגוד לשכות המסחר

ארל'ה פרסי - חבר לשכת סוכני הביטוח

עו"ד עמוס טל - לוביסט, כהן רימון כהן
ייעוץ משפטי
אייל לב ארי
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון - חבר המתרגמים
<תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל) (תיקון), התשע"ד- 2013>
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו דנים בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל) (תיקון), התשע"ד-2013.
עבד גאבר חסדייה
מנהל מחלקת קופות גמל במשרד האוצר. בתקנות האלה אנחנו בעצם מתקנים תקנות של שר האוצר משנת 2008, תקנות שמסדירות את כל נושא העברת הכספים בין קופות גמל. בתקנות האלה אנחנו בעצם מבצעים התאמה להוראות דין שהשתנו עד עתה. אנחנו גם מתקינים תקנה חדשה שמסדירה את אופן הפיצוי של העמיתים בעת עיכוב בהעברת כספים על ידי מה שנקרא קופה מקבלת. אנחנו גם מבטלים את האפשרות לפיצול כספים בקרנות השתלמות דבר שלטעמנו יצר לכאורה איזשהו תכנון מס או עקיפה של הוראות מס שלטעמנו היא בלתי לגיטימית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
דיברת על שלוש נקודות.
עבד גאבר חסדייה
כן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תסביר בקיצור כל נקודה כדי שנבין.
עבד גאבר חסדייה
לגבי התאמה להוראות דין חדשות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
על מה מדובר כאן? נניח שיש לי כסף בקופת גמל מסוימת שאני לא מרוצה ממנה ורוצה להעביר לקופה אחרת.
עבד גאבר חסדייה
נכון. אלה התקנות הקיימות שמסדירות את כל ההליך של העברת כסף בין קופות גמל מבחינת לוחות זמנים וכולי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
השאיפה שלנו היא שזה יהיה כמה שיותר פשוט כדי להגדיל את התחרות.
עבד גאבר חסדייה
מבחינת סוגי הקופות שניתן להעביר, מה הסייגים להעברת כספים, מה קורה בכיסוי הביטוחי שנלווה לאותה קופת גמל או קרן פנסיה בעת שאני מעביר כספים. כל הדברים האלה מוסדרים כבר היום בתקנות שקיימות. אנחנו באים לתקן את התקנות האלה. זה בעקבות שינויים בהוראות דין אחרות שקשורות לתקנות האלה ובעקבות ביקורות שביצענו וראינו שנכון לבצע תוספות לתקנות האלה וכן ביטול של תקנות שלטעמנו היה בהן לכאורה כדי לבצע תכנון מס בלתי לגיטימי או במקרים מסוימים אפילו לפגוע בעמיתים כמו במקרה של איחוד חשבונות בקופות גמל.

אנחנו מבטלים תנאי שהיה קיים לגבי העברת כספים בין קופת גמל לתגמולים לקרן פנסיה, לפיו יכולת להוון את הכסף, זאת אומרת, למשוך את הכסף הזה בצורה חד פעמית רק אחרי חמש שנים ממועד ההעברה. הסיבה לתנאי הזה הייתה שבקופות גמל (תגמולים) החל משנת 2003 חל מס רווחי הון מעבר להפקדה מעל סכום מסוים. המס הזה בוטל בצורה רטרואקטיבית בשנת 2009 ולכן לא היה טעם להשאיר את אותו תנאי. לכן אנחנו מבטלים את התנאי הזה שקיים בתקנות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מתי זה היה?
אייל לב ארי
מ-2003 עד 2005.
עבד גאבר חסדייה
לא. מס רווחי הון חל מ-2003 ועדיין קיים. בקופות גמל ספציפית הוא חל בשנת 2003, מעבר להפקדות מעל סכום מסוים.
אייל לב ארי
מעל המוטבת.
עבד גאבר חסדייה
כן, מעבר למה שנקרא הפקדה מוטבת. בשנת 2009, במסגרת חוק ההסדרים, בוטל המס הזה בקופות גמל רטרואקטיבית ולכן אותו תנאי שהיה קיים לגבי העברת כספים מקופות גמל לתגמולים לקופות גמל לקצבה, אנחנו מבטלים אותו כי אין הבדלי מיסוי בין קופות גמל לקצבה לבין קופות גמל לתגמולים.

אנחנו גם מתקנים את ההגדרה של קופת גמל סגורה. קופת גמל סגורה לפי התקנות היא קופת גמל שלא ניתן לבצע אליה העברת כספים. יש מה שנקרא קופות גמל מבטיחות תשואה. השמות של הקופות האלה וגם המספר שלהן התעדכן בשנת 2008 ולכן אנחנו מפנים בתיקון של התקנות לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל, דמי ניהול) כאשר בתקנות האלה מופיעה הרשימה המעודכנת של מה שנקרא קופות גמל מבטיחות תשואה.

בנוסף לכך אנחנו מחדדים לגבי מה שנקרא קופות גמל מרכזיות לפיצויים, שזה מוצר שהוא סגור להפקדות חדשות וסגור להצטרפות של עמיתים חדשים אבל עם זאת אנחנו עדיין רואים מקום לאפשר העברת כספים בין קופות גמל מרכזיות לפיצויים. קופות גמל מרכזיות לפיצויים הן קופות גמל שהמעסיק חסך בהן לצורך תשלומי הפיצויים עבור עובדיו ואנחנו עדיין רואים שבמקרה בו המעסיק מצליח להשיג תנאים טובים יותר מבחינת למשל דמי ניהול, הוא עדיין יוכל להעביר את הכספים האלה. לכן אנחנו מחדדים שלגבי הקופות האלה, עדיין יהיה ניתן לבצע ניוד.

אנחנו מוסיפים סייג נוסף שלא היה קיים בתקנה 4 לתקנות, תקנה שמדברת על הסייגים לפיהם לא ניתן לבצע העברת כספים בין קופות גמל. הסייג קובע שבמקרה שאתה מעביר כספים לקרן פנסיה חדשה, אתה לא יכול להמשיך להיות פעיל בקופת גמל אחרת וזאת כדי למנוע מצב שבו העמית נהנה מאגרות חוב מיועדות שמעניקה המדינה לקרנות החדשות והוא ממשיך להפקיד לקופת גמל אחרת. בכך הוא בעצם מבצע איזשהו תכנון, לזכות מצד אחד באגרות החוב המיועדות ומצד שני ממשיך להיות פעיל בקופת גמל לא משלמת או בקופת ביטוח.

בתקנה 6 לתקנות – תקנה 6 דנה בכל נושא הפיצוי לעמיתים במקרה של עיכוב בהעברת הכספים – עד היום התקנה טיפלה בעצם במקרה שבו קופה שאמורה להעביר את הכסף מתעכבת בביצוע ההעברה כי לא חשבנו שיהיה מצב שהקופה המקבלת תעכב את תהליך ההעברה כי יש לה אינטרס לקבל את הכספים אבל מביקורות שעשינו ראינו שהמצב הוא לא כזה. לכן הכנסנו התייחסות למצב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
למה היא מעכבת? סתם רשלנות?
עבד גאבר חסדייה
זה בהחלט יכול להיות בגלל רשלנות. שוב, האינטרס הכלכלי הוא לבצע את העברת הכספים כמה שיותר מהר, אבל נתאר מצב שזה הגיע לאותו פקיד בחברה המנהלת והוא שכח לטפל באותה בקשה, דבר שעיכב את התהליך בחודשיים ובינתיים העמית הפסיד את התשואה החיובית שהייתה לאותה קופה. לכן אנחנו קובעים איזושהי נוסחה לפיצוי אותו עמית או לשפות אותו על הנזק שנגרם לו.

דבר אחרון. אנחנו מתקנים את תקנה 9 לתקנות, תקנה שדנה בכל הנושא של איחוד ופיצול חשבונות לקופות גמל כאשר אנחנו בעצם מבטלים את האפשרות לפצל חשבונות עמית בקרנות השתלמות. שוב, קרנות השתלמות זה מוצר שאתה יכול למשוך את הכספים ממנו רק אם צברת שש שנות ותק. התקנה שקיימת היום שמאפשרת פיצול כספים בקרנות השתלמות מאפשרת לכאורה לעקוף את התנאי הזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שם יש תנאים מיוחדים.
עבד גאבר חסדייה
כן. על מנת לשמר את המצב הקיים אנחנו מבטלים את האפשרות לפצל כספים בקרנות השתלמות.

אנחנו גם מבצעים תיקון בכל מה שקשור לאיחוד חשבונות בקופות גמל ובקרנות השתלמות כאשר אנחנו בעצם קובעים שאיחוד החשבונות ייעשה רק אם הכספים נזילים וזאת כדי למנוע מצב בו איחוד החשבונות יגרום לפגיעה כלשהי בעמיתים מבחינת צבירת הוותק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש לי שאלה מפתיעה. קופות הגמל, כל התנודות האלה, על איזה סכום זה יכול לדבר?
עבד גאבר חסדייה
בהעברות הכספים בקופות הגמל לבד, בלי קרנות הפנסיה ובלי ביטוחי המנהלים, הסכום נע סביב העשרים מיליארד שקלים בשנה. אני מזכיר שסך הנכסים של קופות הגמל בלי קרנות השתלמות הוא סביב ה-180 מיליארד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שאלה ליועץ המשפטי. אנחנו כאן עומדים להצביע על עשרים מיליארד שקלים. אני יכול להצביע לבד על זה או שאני צריך לדחות את ההצבעה עד שיהיו כאן עוד חברי כנסת?
אייל לב ארי
זה לשיקולך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
על 800 מיליון שקלים אמרו שזה לא יפה שאני מצביע לבד, וכאן אני יכול להצביע על עשרים מיליארד. אני יכול להצביע לבד?
קריאה
זה משודר. זה בסדר. לא יכולים להגיד שזה במחשכים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
גם קודם זה שודר. בסדר. תקריאו. כשנגיע להצבעה, נצטרך להחליט.
דודי קופל
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל) (תיקון),
התשע"ד- 2014
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 23 ו-60 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה-2005 (להלן – החוק) ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה.

1. תיקון תקנה 1

בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל), התשס"ח-2008 (להלן – התקנות העיקריות) –
(1) בהגדרה "מועד קבלת הבקשה", בסופה יבוא "ונמסרו טפסי הצטרפות מלאים ותקינים".
סיכמנו עם היועץ המשפטי שאנחנו מוחקים את המילה "ותקינים".

(2) בהגדרה "קופת גמל סגורה" -

(1) במקום פסקה (2) יבוא:

"(2)
קופת גמל מבטיחת תשואה כהגדרתה תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (דמי ניהול), התשע"ב-2012".

(2) בפסקה (3), במקום "קופת גמל שלפי" יבוא "קופת גמל, למעט קופת גמל מרכזית לפיצויים, שלפי".
2. תיקון תקנה 2
בתקנה 2 לתקנות העיקריות –
(1) בתקנת משנה (א), במקום פסקה (2) יבוא:

"(2)
קופת גמל לתגמולים, ובלבד שדהקופה המקבלת היא קופת גמל משלמת לקצבה".

(2) בתקנת משנה (ד) בפסקה (2) -

(1) ברישה, במקום "לקופת גמל לקצבה כספים ממרכיב הפיצויים" יבוא "לקופת גמל לקצבה, לגבי עמית שגילו מתחת לשישים, כספים ממרכיב הפיצויים".

(2) בפסקת משנה (א), אחרי "תגמולי המעביד" יבוא "ומרכיב תגמולי העובד".
אייל לב ארי
את זה הסברתם? לפני שישים ואחרי שישים, הסברתם?
דודי קופל
לא. לא הסברנו.
עבד גאבר חסדייה
כיום התקנות לא מאפשרות העברת כספים, כספי פיצויים, ללא העברת מה שנקרא מרכיב התגמולים שאלה הכספים שמפקיד העובד והמעביד עבורו. אנחנו הולכים לסייג זאת לעמיתים שהגיעו כבר לגיל שישים מאחר שאנחנו לא רוצים למנוע מהעמיתים שיש להם כספי פיצויים והם מעוניינים להמיר אותם לקצבה חודשית לבצע את ההעברה הזאת נניח מקופת גמל אישית לפיצויים לקרן פנסיה. לכן אנחנו בעצם מתירים למי שגילו עולה על שישים, לבצע העברת כספי פיצויים ללא צורך בהעברת כספי תגמולים.
דודי קופל
3. תיקון תקנה 4

בתקנה 4 לתקנות העיקריות, אחרי פסקה (7) יבוא:
"(8)
העמית הגיש בקשת העברה לקרן חדשה זכאית מקופת גמל שאינה קרן חדשה זכאית, והוא ממשיך להיות עמית פעיל בקופת הגמל המעבירה".

4. תיקון תקנה 6

בתקנה 6 לתקנות העיקריות –
(1) בתקנות משנה (א) עד (ג), בכל מקום, במקום "רווחי" יבוא "תשואת".
(2) בתקנת משנה (ב), במקום הסיפה החל במלים "בתוך עשרת ימי עסקים" יבוא "בתוך חמישה עשר מי עסקים מהמועד שבו נודע לו כאמור, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריביתו הצמדה, התשכ"א-1961, על ההפרש כאמור, מהמועד שבו נודע לו כאמור ועד יום תשלומו בפועל".
(3) אחרי תקנת משנה (ג) יבוא:

"(ג1)
לא העביר גוף מנהל של קופה מקבלת בקשה לגוף מנהל של קופה מעבירה במועד שנקבע לכך לפי הוראות הממונה, או שעוכבה העברת כספים בשל דחיית בקשה על ידי גוף מנהל של קופה מעבירה והגוף המנהל של הקופה המקבלת אחראי לעיכוב האמור, ייזקוף הגוף המנהל של הקופה המקבלת לחשבונו של העמית בקופה, מתוך דמי הניהול שהוא גובה בשל ניהול הקופה, את ההפרש החיובי, ככל שישנו, בין סכום היתרה הצבורה שלפי פסקה (1) לבין צירוף סכום היתרה הצבורה שלפי פסקה (2) והסכומים שלפי פסקה (3), וזאת בתוך 15 ימי עסקים ממועד קבלת הכספים מן הגוף המנהל של קופת הגמל המעבירה:

(1) היתרה הצבורה שהייתה עומדת לזכות העמית אילו הועברה בקשת ההעברה על ידי הגוף המנהל של הקופה המקבלת במועד האחרון שבו ניתן היה להעביר את הבקשה כאמור לפי הוראות הממונה.
(2) היתרה הצבורה שהועמדה בפועל לזכות העמית במועד העברת הכספים.

(3) סכומים שהעביר הגוף המנהל של הקופה המקבלת לחשבונו של העמית לפי תקנת משנה (ג)".

כהסדר, הנוסחה שמגולמת כאן נועדה לבטא שהפיצוי שיקבל העמית מהקופה המקבלת הוא פיצוי שגם לוקח בחשבון פיצוי שניתן מהקופה המעבירה.

4) בתקנת משנה (ד), במקום "הוראות תקנה זו" יבוא "הוראות תקנות משנה (א) עד (ג)".

על פסקה (5), בתיאום עם היועץ המשפטי, החלטנו לוותר.
אייל לב ארי
אתם ביקשתם למחוק.
דודי קופל
כן.

5. החלפת תקנה 9

במקום תקנה 9 לתקנות העיקריות יבוא:

"9.
איחוד ופיצול חשבונות
(1) איחוד חשבונות של עמית בקופת גמל לתגמולים על ידי קבלת כספים שהועברו מחשבון העמית בקופת גמל לתגמולים אחרת או מחשבון אחר באותה קופה, לגבי תשלומים בשל עמית-עצמאי שהופקדו לקופה לפני יום א' בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006), יבוצע רק אם במועד האיחוד העמית היה זכאי למשוך את הכספים בפטור ממס, בכל אחד מן החשבונות שאוחדו.

(2) איחוד חשבונות של עמית בקרן השתלמות על ידי קבלת כספים שהועברו מחשבון העמית בקרן השתלמות אחרת או מחשבון אחר באותה קרן יבוצע רק אם במועד האיחוד העמית היה זכאי למשוך אל הכספים שמקורם היה בהפקדה המוטבת כהגדרתה בסעיף 9(16(א) או 16(ב) לפקודת מס הכנסה, בפטור ממס, בכל אחד מן החשבונות שאוחדו.

(3) לא ניתן להעביר חלק מן הכספים שנצברו לזכותו של עמית מקופה מעבירה שהיא קרן השתלמות, בין על ידי העברת חלק מן הכספים בחשבון לחשבון אחר באותה קרן ובין על ידי העברת חלק מן הכספים בחשבונו בקרן ההשתלמות לחשבונו בקרן השתלמות אחרת. לעניין זה, אין נפקא מינה אם החשבון האחר או החשבון בקרן ההשתלמות האחרת היו קיימים לפני ההעברה או שנפתחו לצורך ההעברה.

(4) בהעברת חלק מן הכספים שנצברו לזכותו של עמית מקופה מעבירה שהיא קרן חדשה לקופה מקבלת שהיא קרן חדשה, יועברו הכספים מכל אחד ממרכיבי החשבון שפוצל, עד להשלמת הסכום המועבר, לפי סדר הפקדתם, מן המועד המאוחר ביותר עד המועד המוקדם ביותר".
6. תחילה

תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
צבי, כשאתה לא היית כאן, שאלתי שאלה ואתה אולי תעזור לי להחליט. הנושא הזה בו מדובר כאן, העברת כספים מקופות גמל, מדבר על סדר גודל של עשרים מיליארד שקלים שיכולים לנוע. אני נמצא כאן לבד. אני יכול להצביע על זה לבד, על עשרים מיליארד שקלים או לא?
צבי
לא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה אומר לא. אם כן, לכנס את כל חברי הוועדה. על דעת המקום ועל דעת הזמן, למרות שמדובר על עשרים מיליארד שקלים, אנחנו ניקח אחריות ואנחנו כן נצביע על זה לבד. חברי הכנסת האחרים שמכירים את סדר היום, החליטו מיוזמתם לא לבוא ולכן אני אצביע היום לבד. אתה תשבח אותי בנושא הזה, כי אם לא היינו עושים כך, חצי מעבודת הוועדה הייתה נעצרת.
מי בעד אישור התקנות עם התיקונים שתוקנו?

הצבעה

בעד – פה אחד
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל) (תיקון), התשע"ד-2014 – אושרו פה אחד
היו"ר ניסן סלומינסקי
התקנות אושרו פה אחד.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 13:20.>

קוד המקור של הנתונים