ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 16/06/2014

הצורך בהסדרת מיסוי הגז הנמכר לייצוא, מיסוי גז הנמכר לייצוא, דיון מהיר בעניין מיסוי גז הנמכר לייצוא, מיסוי גז הנמכר לייצוא, מיסוי גז הנמכר לייצוא

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכספים
16/06/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 357>
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, י"ח בסיון התשע"ד (16 ביוני 2014), שעה 11:20
<סדר היום:>
1. הצעה לסדר היום (דיון מהיר) של חבר הכנסת אלעזר שטרן: מיסוי גז הנמכר לייצוא
2. הצעה לסדר היום (דיון מהיר) של חבר הכנסת ניצן הורוביץ: הצורך בהסדרת מיסוי הגז הנמכר לייצוא:
1. הצעה לסדר היום (דיון מהיר) של חבר הכנסת אלעזר שטרן: מיסוי גז הנמכר לייצוא
2. הצעה לסדר היום (דיון מהיר) של חבר הכנסת ניצן הורוביץ: הצורך בהסדרת מיסוי הגז הנמכר לייצוא:
הישיבה ננעלה בשעה 12:45.

קוד המקור של הנתונים