ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 11/06/2014

חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 48), התשע"ה–2015

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת
11/06/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 98>
מישיבת ועדת הכנסת
יום רביעי, י"ג בסיון התשע"ד (11 ביוני 2014), שעה 10:30
סדר היום
<1. הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 48) (מניעת נזקי שביתת רעב), התשע"ד-2014
2. הודעה בדבר איוש חברים בוועדה המיוחדת להצעת חוק רשות השידור הציבורי>
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – היו"ר
דב ליפמן

אורי מקלב
מוזמנים
>
יואל הדר - המשרד לביטחון הפנים
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רישום פרלמנטרי
הדס צנוירט
<הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 48) (מניעת נזקי שביתת רעב), התשע"ד-2014>
היו"ר יריב לוין
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. על סדר-היום: קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 48) (מניעת נזקי שביתת רעב), התשע"ד-2014 (מ/870).
אני שוחחתי עם ראשי שתי הוועדות הנוגעות בדבר, שזה פנים, ו-וועדת החוקה, חוק ומשפט. סוכם על דעת שניהם שהצעת החוק תידון בוועדת הפנים, ולפיכך אני מציע להעביר אותה לוועדת הפנים. מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד

אושר.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים.
<הודעה בדבר איוש חברים בוועדה המיוחדת להצעת חוק רשות השידור הציבורי>
היו"ר יריב לוין
אני רוצה להביא לידיעת הוועדה, בהמשך להחלטה שלנו מיום י"א סיוון התשע"ד, 9.6.14, בדבר הקמת הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק השידור הציבורי, התשע"ד-2014 (מ/869) – טוב שנמצא פה חבר הכנסת מקלב - יוכל לאשר את דבריי - שהודיעו לי מסיעת יהדות התורה שבמקרה הזה הנציג בוועדת המיוחדת יבוא מקרב סיעת ש"ס, כפי שהודיע לי חבר ועדת הכנסת מטעם סיעת יהדות התורה, חבר הכנסת מקלב.
אורי מקלב
בוועדה הבאה אנחנו נעשה את הדברים.
היו"ר יריב לוין
נרשמה גם, כמובן, בקשתו, שוודאי תיענה.
יו"ר סיעת ש"ס מסר שהחבר בוועדה יהיה חבר הכנסת דוד אזולאי. יו"ר סיעת העבודה מסר שהחבר בוועדה המיוחדת יהיה חבר הכנסת איתן כבל. ממלא מקומו יהיה חבר הכנסת נחמן שי. בכך השלמנו את הרכב הוועדה, ואני מקווה שחברתנו, חברת הכנסת קארין אלהרר, אכן תוביל אותה בבטחה ובמהירות, ותצליח להשלים את המשימה החשובה הזאת באופן שגם יבטיח את תקינות ופעולת השידור הציבורי, וגם ישמור על העובדים וגם ישיג את התוצאה שתשחרר את אזרחי ישראל מתשלום האגרה שמכבידה עליהם שלא לצורך.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

<(הישיבה נפסקה בשעה 10:34 ונתחדשה בשעה 10:38.)>
היו"ר יריב לוין
אני אחדש את הישיבה רק כדי להודיע שלבקשת סיעת הבית היהודי, ממלא מקום קבוע מטעמה בוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק השידור הציבורי יהיה חבר הכנסת יוני שטבון. החברה מטעם הבית היהודי היתה ונשארה חברת הכנסת איילת שקד.

תודה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:40.>

קוד המקור של הנתונים