ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 11/06/2014

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 202), התשע"ד-2014, חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 203), התשע"ד-2014

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
11/06/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 356>
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, י"ג בסיון התשע"ד (11 ביוני 2014), שעה 9:15
סדר היום
1. < החלטת ועדת הכספים בדבר פיצול חלק מהצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013 (מ/768)
2. סעיפים 40(37) ו- 42(ד) – אי החלת תקן חשבונאי - מתוך מהצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013 (מ/768)

3. סעיף 40(4) – תקופת שומה מיוחדת – מתוך מהצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013 (מ/768)
>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
משה גפני

בועז טופורובסקי

יצחק כהן

זבולון כלפה

דב ליפמן

סתיו שפיר

יצחק וקנין
מוזמנים
>
אשר משה - מנהל רשות המסים, משרד האוצר

משולם ברוך - עו"ד רשות המסים, משרד האוצר
ייעוץ משפטי
אייל לב-ארי
מנהל/ת הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
יפה קרינצה

1. < החלטת ועדת הכספים בדבר פיצול חלק מהצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013 (מ/768)>
2. סעיפים 40(37) ו- 42(ד) – אי החלת תקן חשבונאי - מתוך מהצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013 (מ/768)

3. סעיף 40(4) – תקופת שומה מיוחדת – מתוך מהצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013 (מ/768)
היו"ר ניסן סלומינסקי
שלום, אני פותח את הישיבה. הנושא: החלטה בדבר פיצול.
משה גפני
ה-170 מיליון שקל לא כולל את החרדים. זאת אומרת, מדינת ישראל הפכה להיות מדינת אפרטהייד. פעם ראשונה מעבירים פה העברה כספית, אתה מעביר את זה בדקה, כאשר ילדי כיתות א'-ב', נניח בג'סר א-זרקא, הם יקבלו את התוספת של הקיץ, ואם יש שם בג'סר א-זרקא ילדים חרדים הם לא יקבלו.
בועז טופורובסקי
אלא אם הם לומדים ליב"ה אולי.
משה גפני
לא קשור לליב"ה. בחינוך העצמאי לומדים ליב"ה. זה לא קשור לעניין הזה.
בועז טופורובסקי
זה כן קשור.
משה גפני
זה לא קשור, בגלל שבחינוך העצמאי לומדים ליב"ה.
בועז טופורובסקי
אבל אם יש תלמיד חרדי שלומד מקצועות ליב"ה, אז הוא מקבל את הכסף.
משה גפני
הוא לא מקבל.
דב ליפמן
בתי-הספר יקבלו.
משה גפני
הוא לא מקבל. חבל על הזמן. מה הדיבורים האלה? הוא לא מקבל, הוא לומד בחינוך העצמאי – הוא לא מקבל, רק בחינוך הרשמי, גם אם הוא לומד ליב"ה.
דב ליפמן
נכון. תהיו בחינוך הרשמי. מה הבעיה?
משה גפני
את כל הליצנים הבאתם לפה?
דב ליפמן
עכשיו אני ליצן?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אדוני היושב-ראש, אתה אחראי עם הדבר הזה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אמרתי לך שאעשה מה שהבטחתי - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
נו, מה - - -?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אמרתי לך שנשב אתם, נשב ביחד. אבל אני צריך לגמור, אני לא יכול להפסיק באמצע עכשיו. אם נגמור מה יישאר לי זמן. אם לא, אז אעשה את זה ביום חמישי.
דב ליפמן
- - - קצת מתמטיקה, קצת אנגלית, זה לא יהיה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי, סעיף 3: החלטה בדבר פיצול החלק השני מתוך החלטה בדבר פיצול הצעות חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים.
אייל לב-ארי
מדובר בפיצול נוסף - - -
משה גפני
מה זה? מה הדבר הזה? זה לא נוגע לחרדים.
בועז טופורובסקי
לא, כי הם לא משלמים מסים.
דב ליפמן
מי הליצן?
היו"ר ניסן סלומינסקי
חבר'ה, נו.
אייל לב-ארי
לקראת סוף שנה - - -
בועז טופורובסקי
זה הוא מתחיל.
זבולון כלפה
זה לא נכון.
בועז טופורובסקי
מה לא נכון?
היו"ר ניסן סלומינסקי
חבר'ה, נו.
משה גפני
לא היה דבר כזה. באמת לא היה דבר כזה. אני אומר לך, לא היה דבר כזה. יש חוקים במדינה, פועלים על פי החוקים. בחינוך העצמאי מעיין החינוך התורני, הרשתות, לומדים את הליב"ה, לכן הם מתוקצבים כמו שהם מתוקצבים. בא שר החינוך, קיבל החלטה שהוא עושה את פעולות הקיץ – הוא מאריך את הלימודים בחופש, אבל מראש הוא אומר: המוכר שאינו רשמי לא יהיה בפנים. כלומר, החרדים לא יהיו, בלי קשר לליב"ה, בלי קשר לכלום. החלטה.
זבולון כלפה
במוכר שאינו רשמי, בכמה תקציב מדובר, להערכתך?
משה גפני
לפי דעתי מדובר על 30 מיליון, זאת ההערכה. הרי זה לא בכל הארץ, זה רק באותן רשויות. חלק גדול זה יישובים ערביים, אז אין שם את החינוך החרדי בכלל. באותם מקומות שיש – מעלות, אופקים – להערכתי, זה לא יותר מ-30 מיליון שקל. שי פירון עשה טעות עם הדבר הזה.
זבולון כלפה
היחידה?
משה גפני
לא היחידה, אבל היא מאוד בולטת בגלל שפה, בניגוד לאחרים שהוא אומר: תעבור לחינוך הזה, לחינוך ההוא, פה הוא אומר על השולחן: אני לא רוצה לתת לכם.
בועז טופורובסקי
לא נכון - - - ליב"ה.
משה גפני
אמר לי, אמר במליאה. זה לא קשור לליב"ה, בועז. אל תחזור על זה.
בועז טופורובסקי
זה כן קשור.
משה גפני
החינוך העצמאי לומדים ליב"ה. למדתי בחינוך העצמאי – למדתי אנגלית, למדתי מתמטיקה.
בועז טופורובסקי
- - - כאילו אנחנו מחפשים את החרדים. אנחנו לא מחפשים את החרדים. אתה למדת.
משה גפני
למדתי בחינוך העצמאי. איפה למדתי? אני דווקא הכי פחות למדתי מפני שמתי שלמדו אנגלית בכיתה הלכתי לים.
בועז טופורובסקי
איזה ים?
משה גפני
תל-אביב, התווכחתי עם החילונים. כולם יודעים את זה. לא היו לי עצבים לאנגלית, ידעתי שאני לא נוסע לחו"ל. אבל החברים שלי יודעים אנגלית. מה זה, בחינוך העצמאי לא לומדים אנגלית? אתם בורים ועמי ארצות, אתם אפילו לא יודעים איך נראים חרדים.
בועז טופורובסקי
- - -
משה גפני
לא, בגלל שאתה אומר ליב"ה. לומדים ליב"ה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, רב מוישה.
בועז טופורובסקי
אז אין לך בעיה.
משה גפני
יש לי בעיה – הוא לא נותן לי. הילד שלי לא מקבל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רב מוישה, אני רוצה את הזמן, אז בואו. דבר.
משה גפני
למה עשית את זה במחטף?
היו"ר ניסן סלומינסקי
דבר.
אייל לב-ארי
לקראת סיום הדיון בחוק ההסדרים בשנה שעברה הונחו סעיפים שהוועדה החליטה לפצל. את פיצלה את הסעיפים למספר חלקים. מה שאנחנו מפצלים כרגע זה חלק מסוים מהפיצול שהכנסת כבר קיבלה לקראת סוף יולי ומספר הצעות חוק נפרדות כדי שלא יהיה צורך, כשנדון בהן, לפצל שוב.
משה גפני
- - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
רב מוישה, אמרת שאתה לא מתעסק עם עיתונאים.
אייל לב-ארי
זאת ההחלטה שמונחת פה בפני הוועדה.
משה גפני
- - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
רב מוישה, נו.
משה גפני
לא, אין הפסקה. אנחנו נפרק פה את המסגרות האלה. צריך להחליף את ממשלת החושך הזאת.
אייל לב-ארי
אמרתי שלקראת סיום הדיונים על חוק ההסדרים בקיץ שעבר החליטה הוועדה לפצל מספר סעיפים שהיא לא סיימה לדון בהם. ההחלטה אושרה על-ידי הכנסת, והיא מחולקת למספר חלקים. אנחנו מפצלים שוב את החלק השני, שעניינו העמקת הגבייה על-ידי רשות המסים, למספר הצעות חוק נפרדות כדי שהוועדה, כשהיא תדון בהצעות האלה, לא תצטרך לפצל בשנית, בשלישית או ברביעית את ההצעות, וזאת ההחלטה שבפני הוועדה. זה פיצול לפיצול עצמו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כלומר, נצטרך קודם כול לאשר את הפיצול ואז נוכל לדון ב-4 ו-5?
אייל לב-ארי
בנפרד, כן. וההנחה של ההצעות האלה, ככל שהוועדה תחליט לאשר אותן לקריאה שניה ולקריאה שלישית, תהיה בכפוף לאישור החלטת הפיצול על-ידי מליאת הכנסת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל קודם אנחנו צריכים לאשר. טוב, רבותי, למישהו יש מה לומר בנושא הפיצול?
משה גפני
יש לי מה לומר, אני לא רוצה להגיד בוועדה הזאת. יש לי, אגיד למשה אשר אחרי זה, בסוד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוקיי. מי בעד אישור החלטת הפיצול, כפי שהוסבר על-ידי היועץ המשפטי?
משה גפני
אני נגד, אבל לא אצביע נגד בגללו. בגללך אצביע נגד אבל בגללו לא, אז אני לא מצביע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב. מי בעד אישור הפיצול? מי נגד?

הצבעה

בעד – 4
נגד – אין
נמנעים – 1

ההחלטה בדבר הפיצול אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הפיצול אושר.

נתחיל בסעיף 5. מי מסביר את זה?
אייל לב-ארי
שומה מיוחדת. זה הנוסח שאתם רואים "תיקון סעיף 7" בצדו.
טמיר כהן
צירפנו לכם גם את המקור וגם את זה.
משה גפני
למה מוסיפים "במישרין או בעקיפין"?
אשר משה
מדובר בשני תיקונים שלא הספקנו אותם בחוק ההסדרים האחרון. ביקשתם שנפצל, פיצלנו ועכשיו אנחנו מטפלים בזה. מדובר בסך הכול בתיקונים לא משמעותיים.
התיקון הראשון שאנחנו מדברים עליו הוא תיקון לסעיף 7(א) לפקודת מס הכנסה, שמדבר על שנת מס מיוחדת, ומדובר בסעיף של הקלה. בדרך כלל, שנות המס לצורכי מס זה מ-1 בינואר עד 31 בדצמבר. יש מקרים מסוימים בפקודת מס הכנסה שלבקשת נישומים אפשר לשנות את זה לתאריכים אחרים. לדוגמה, שזה יתחיל ב-1 באפריל ויסתיים ב-31 במרץ של השנה שאחרי זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש כאלה שעובדים עם רשויות מס, בארה"ב למשל, אז התאריכים שונים. מוסדות חינוך, יש להם תאריכים שונים, שגם יכול להיות? כי הם עובדים מספטמבר עד ספטמבר.
אשר משה
בסעיף 7 לפקודת מס הכנסה יש מספר קטגוריות שמאפשרות, לבקשת נישומים, לשנות את שנת המס שלהם. אחת הקטגוריות, שאנחנו מדברים בה היום, היא קטגוריה שאנחנו רוצים להקל. כאשר מדובר בחברה זרה שנסחרת בחו"ל רוצה להשקיע בחברה ישראלית. נניח שלחברה הזרה – בגרמניה, בבלגיה, בצרפת - יש לה שנת מס אחרת, ששונה מפה. המצב המשפטי היום הוא שהחברה הזרה, אם היא נסחרת בחוץ לארץ, יכולה להשקיע בהחברה ישראלית, ואם היא משקיעה בה במישרין אין בעיה – החברה הישראלית יכולה לשנות את שנת המס ולהתאים את שנת המס שלה לשנת המס של החברה הזרה וככה לא צריך לעשות התאמה בדוחות הכספיים, בדוחות המס וכן הלאה.
בשנים האחרונות ההשקעות בישראל נעשו בעזרת חברות אחרות. נניח שיש חברה זרה שנסחרת בחוץ לארץ, אבל היא מחזיקה בחברה זרה אחרת, עד שמגיעים לחברה הישראלית. החוק לא מכסה את הסיטואציה הזו, ולכן ביקשנו שהאפשרות לבקש שנת מס מיוחדת תהיה בין אם ההחזקה היא במישרין על-ידי החברה הנסחרת ובין אם היא החזקה בעקיפין באמצעות חברות ביניים. זו הבקשה, ואנחנו מבקשים לאשר את זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
וזה לא יבלבל אתכם עם שנות מס? זה יישאר קבוע לפי שנת המס האחרת?
אשר משה
המערכת מופעלת כבר היום. יש מקרים שיש להם שנות מס מיוחדות – קוראים לזה "שנת מס מיוחדת" - ואנחנו רוצים להרחיב ולאפשר לאותן חברות שמשקיעות באמצעות תאגידים נוספים להשקיע בחברות ישראליות. אין פה עניין של אובדן מס, פשוט החשבון שלהן נעשה לפי שנות מס שהן קצת מוזזות מה-1 בינואר. זה הסעיף הראשון, סעיף של הקלה, ואני מבקש שתאשרו את זה.
אתה רוצה שנקרא את הנוסח?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן.
משולם ברוך
"תיקון סעיף 7. 1. בפקודת מס הכנסה, בסעיף 7(א)(4), אחרי "מוחזקים" יבוא "במישרין או בעקיפין"."
היו"ר ניסן סלומינסקי
למישהו יש שאלות? זה נשמע סביר, וזה גם מקל. מי בעד אישור סעיף 5 אצלנו, שזה סעיף 40(4) מתוך הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013–2014), התשע"ד-2013, בנושא תקופת שומה מיוחדת? מי נגד?

הצבעה

בעד – 4
נגד – אין
נמנעים – אין
הסעיף אושר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה, הסעיף אושר.
אשר משה
ברשותכם, הנושא השני. גם פה פיצול מחוק ההסדרים. אגיד את השורה התחתונה ואחרי זה אסביר את המקרה. בשורה התחתונה, אנחנו רוצים להאריך את הוראות ההקפאה של דיני המס שכבר קיימות בסעיף 87א לפקודה, בשנים 2007–2011, ולהאריך לעוד שנתיים - 2012–2013 - בגלל שלא הספקנו. לכן ביקשנו בסעיף 87א לפקודה, במקום עד 2011 להאריך את זה עד 2013, כולל.

ועכשיו ההסבר. כמו שאתם יודעים, בחשבונאות הפיננסית בשנים האחרונות נעשתה מהפכה, מהפכת ה-IFRS.
יצחק כהן
קודם כול רביזיה על כל ההחלטות. תרשום פה, על ההחלטות רביזיה. איזו התנהגות זאת? אנחנו בוועדת משנה ואתם עושים פה מחטפים? מה הדבר הזה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא יודע על ועדת משנה. אם עושים את זה באותו זמן - - -
יצחק כהן
אל תעשו את זה באותו זמן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
איזו ועדת משנה?
יצחק כהן
אז קודם כול, רביזיה על כל ההחלטות.
יצחק וקנין
רק תדע לך שזה היה בדיוק חצי דקה. הוא לא חיכה אפילו לרפרנטים, הוא לא מחכה לאף אחד. זו לא התנהלות, בגלל זה הוא עושה ככה.
יצחק כהן
רביזיה על כל ההחלטות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
סתם חיממו אתכם, ממש לא.
יצחק וקנין
אתם עושים מה שאתם רוצים פה. זו לא התנהלות.
יצחק כהן
אתה לא יכול לשלוח אותי לוועדת משנה שלך - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא שולח אותך לוועדת משנה - - -
יצחק כהן
מה זה הדבר הזה? איזה מין דבר זה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא שולח אותך לוועדת משנה בו-זמנית.
יצחק כהן
מ-9:30 אני יושב בוועדת משנה של ועדת הכספים על נושא - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא יכול להיות. באותו זמן שיש ועדה?
יצחק כהן
מה לעשות?
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה לא יכול להיות, אני מצטער.
יצחק כהן
אתה יכול, אבל לא לעשות מחטפים. איזה מין דבר זה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
איזו ועדה?
יצחק כהן
רשות השידור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה זה קשור אליי?
יצחק כהן
לא יודע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא קשור אליי.
טמיר כהן
לא קשור אלינו, זו ועדת הכלכלה.
יצחק כהן
אז לא יודע, ועדה משותפת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היא התחילה בטח ב-9:30. אנחנו התחלנו ב-9:00.
יצחק כהן
לא משנה. אתה לא תעשה מחטפים כשאנחנו לא פה.
משה גפני
היה דקה אחת. דקה אחת הוא אישר 900 מיליון. דקה.
יצחק כהן
מן ההגינות, מן המקצועיות - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא עשיתי מחטף.
יצחק כהן
אז קודם כול רביזיה.
משה גפני
לא, הוא לא נותן רביזיה. הוא שלח את זה חתום אחרי חמש דקות. סתיו שפיר ביקשה רביזיה, הוא לא נתן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מבקשה, עוד כמה דקות נגמור את זה ואז ניכנס לחדר.
יצחק כהן
אין מה להיכנס לחדר. אתה פה עשית מעשה שלא ייעשה, מה שלא מקובל לעשות בשום ועדה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רב יצחק, בוא - - -
יצחק כהן
מה אנחנו פה, סטטיסטים בוועדה? איזה מין דבר זה? זה מחטף מהמשפילים ביותר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עזוב, לא יודע מה אמרו לך ומה - - -
יצחק כהן
מה אמרו לי? הנה איציק וקנין – מה אמרו לי? אמרו לי שעשית מחטף. מוישה גם - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא הגיע ב-9:40, מה אתה רוצה?
משה גפני
ב-9:40. היתה תאונה בכביש 1. סתיו שפיר איחרה בשבע דקות.
יצחק כהן
זה דבר כל כך דרמטי, אתה צריך לתת לחברים - - -
משה גפני
איך אישרת את זה בדקה? אתה יודע את כל הפרטים? שאלת?
יצחק כהן
אתה צריך לתת לחברים - - -
יצחק וקנין
הוא לא שמע כלום.
משה גפני
שום דבר.
יצחק וקנין
שום דבר הוא לא שמע. - - - לא היו פה בכלל.
משה גפני
900 מיליון שקל העברה.
יצחק וקנין
אני הייתי בוועדת כלכלה, אמרו לי את זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש מישהו שמחכה, שאמרתי שנעשה את הבירור.
משה גפני
אל תשאל מי זה המישהו הזה.
יצחק כהן
מי זה המישהו הזה?
משה גפני
זה פורמן הזה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
עוזר של השר.
יצחק כהן
עזוב אותי מעוזרים. מה, אני מדבר עם עוזרים? אני חבר ועדה, אני חבר כנסת, אני מתנגד להתנהגות הזאת של הוועדה. אין דבר כזה, לא היה ולא יהיה דבר כזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
משה, בוא נגמור את הסעיף שקשור אליו. זה לא שייך.
יצחק כהן
לא, אני מצטער.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה אתה רוצה?
יצחק כהן
אני מבקש שתחזיר את הדיון חזרה. אני מבקש רביזיה על כל ההחלטות שהיו פה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר, נו.
יצחק כהן
מה בסדר? מצטער, זה לא ילך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר, זה לא קשור. רביזיה לא קשור לעניין.
משה גפני
מה זה לא קשור? אתה לא מבין מה שעשית. אתה מבין מה שעשית?
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר - - -
משה גפני
אתה העברת בדקה אחת קיצוצים בחינוך החרדי ותוספות לחינוך שלכם?
יצחק כהן
זה מקובל, היועץ המשפטי?
היו"ר ניסן סלומינסקי
בואו נגמור את זה ואז נוכל לשבת ולדבר?
יצחק כהן
בוא תחזיר את ההחלטה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אין מה להחזיר את ההחלטה. אם אתה רוצה שנדבר על זה, אני מוכן.
יצחק כהן
אני מודיע לך: פה לא יזוז שום דבר. אני מודיע לך: ברגע הזה סיימת את תפקידך כיושב-ראש ועדת הכספים. אני מודיע לך, פה לא יזוז כלום.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב. משה, תמשיך בבקשה להסביר את הנושא של הפיצול הזה.
אשר משה
ביקשנו להאריך את המועד מ-2011 ל-2013. שוב, היתה מהפכה של ה-IFRS בשנים האחרונות, כבר יש לנו הצעת חוק מסודרת שליבנו אותה יחד עם הלשכות המקצועיות. אבל עד שהיא תובא לדיון מעמיק בשנה הזאת - יש לנו כבר תזכיר חוק מוכן - ביקשנו להאריך את המועד של הקפאת התחולה של ה-IFR לשנים 2012–2013.
יצחק כהן
אתה הסכמת לזה?
זבולון כלפה
אני לא הייתי פה. מה אתה צועק?
יצחק כהן
לא, יגיעו לפה ההתנחלויות עוד מעט. חכה, יגיעו.
אשר משה
תהיה רציפות ונוכל להגיע עוד השנה עם הדיון המהותי.
יצחק וקנין
לא נצביע אתכם. כלום לא נצביע אתכם. מה שאנחנו העברנו לכם אף אחד לא העביר לכם, ולא הייתם בקואליציה.
אשר משה
ברוך יקריא רק את הנוסח.
משולם ברוך
"תיקון כותרת פרק שביעי לחלק ד'. 1. בפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), בכותרת פרק שביעי לחלק ד', במקום "עד 2011" יבוא "עד 2013".

תיקון סעיף 87א. 2. בסעיף 87א לפקודה, במקום "עד 2011" יבוא "עד 2013".

3. תחילתו של חוק זה ביום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012)."
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי חברי הכנסת, יש לכם שאלות?
בועז טופורובסקי
ממתי קיים IFRS בעולם? ממתי זה תקף?
אשר משה
בעולם מוקדם יותר. אנחנו בתקן 29 חשבונאות, החילו אותו משנת 2008 על חברות ציבוריות, עם אפשרות לתחולה מוקדמת יותר.
בועז טופורובסקי
עצם העובדה שאין לנו IFRS עד עכשיו, זה לא - - -?
אשר משה
IFRS כבר קיים בחשבונאות בחברות הרלוונטיות. לגבינו, עשינו הצעת חוק מסודרת שבה יש מספר התאמות נוספות שצריך להפנים אותן, ואין הרבה התאמות. בינתיים, עד שזה יעבור בכנסת, אנחנו מבקשים להקפיא את המצב הזה, כמו שעשינו עד עכשיו, עד 2011.
בועז טופורובסקי
ברגע שזה יעבור בכנסת זה יהיה שינוי מהותי בהתנהלות?
אשר משה
רק בדיני המס, החשבונאות עצמה לא משנה.
בועז טופורובסקי
השאלה היא אם ההקפאה הזאת, שהיא כבר כמה שנים, אם אין כאן - - -
אשר משה
רצינו להעביר את זה בשנה הקודמת לפני חוק ההסדרים, זה לא עבר. אנחנו מבקשים להעביר את זה כרגע. השנה הזאת נביא לכם את הדיון, תראו את הדין המהותי ואני מקווה מאוד שהשנה הזאת זה ייגמר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש עוד שאלות?
אייל לב-ארי
יש לי שתי שאלות. אחת, אם אתם לא רוצים את זה עד 2014 – כי אתם הלכתם עד 2013 – ואולי אפילו 2015, כי זה תלוי תקנות. אתם הולכים להגיש את התקנות לוועדה?
אשר משה
יצא תזכיר – white print. נבקש לקדם אותו להביא אותו עוד השנה. אם הוא יעבור השנה נחיל אותו מתחילת השנה ואז אני לא צריך את זה. אם ייקבע בוועדה שרוצים להחיל את זה מ-2015 אז באותה ישיבה שתהיה נבקש להאריך עד 2014 ואז תהיה לנו רציפות. בדיני המס צריך רציפות. אנחנו מאמינים שנוכל להעביר את זה השנה. אני מאמין שניסן יקצה לנו זמן לנושא הזה ונעביר את זה השנה.
אייל לב-ארי
ולגבי התחילה הרטרואקטיבית?
אשר משה
זה רק רציפות. זה יוצר רציפות מ- - -
אייל לב-ארי
הרי ההוראה פקעה בסוף 2011.
אשר משה
2012. 2012 יש לנו, במהלך 2013 ביקשנו - - - והיה חוק הסדרים, היה פיצול 2014.
אייל לב-ארי
זה לא עונה לי על הרטרואקטיביות, למה זה הוגש - - -
אשר משה
הגשת דוחות תמיד נעשית שנה אחרי זה לחברות. במקרה הזה, בגלל חוק ההסדרים, העברנו את זה לשנה אחר כך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם אין שאלות, מי בעד אישור סעיף 40(37) ו-42(ד) מתוך הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפות לאומיים בנושא אי החלת תקן חשבונאי? מי נגד?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 2
נמנעים – אין

הסעיפים אושרו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוקיי, זה אושר.
יצחק כהן
רביזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוקיי. הישיבה נעולה, תודה.
<הישיבה ננעלה בשעה 10:24.>

קוד המקור של הנתונים