ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 02/06/2014

החלטה על חילופין בראשות ועדת הכנסת

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת
02/06/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 96>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, ד' בסיון התשע"ד (02 ביוני 2014), שעה 20:00
סדר היום
<בחירת יושב ראש לוועדת הכנסת>
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – יו"ר הוועדה
איתן כבל

אורי מקלב
משה גפני
מוזמנים
>
יושב ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין
מזכירת הכנסת ירדנה מלר הורוביץ
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רישום פרלמנטרי
יעקב סימן טוב
<בחירת יושב ראש לוועדת הכנסת>
יושב ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין
חברי הכנסת, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. הנושא לישיבת ועדת הכנסת הוא הצורך בבחירת יושב ראש לוועדה, יושב ראש חדש לוועדה. כידוע, מי שכיהן עד לפני שעות ספורות בתפקיד יושב ראש ועדת הכנסת הוא חברינו, חבר הכנסת צחי הנגבי, מסיעת הליכוד ביתנו. אנחנו מאחלים לו על כך בהצלחה ומזל טוב. נתמנה, כפי שהודיעו למליאה, לסגן שר החוץ במדינת ישראל, ולכן יש צורך דחוף בבחירת יושב ראש חדש. האם לחברי הוועדה יש הצעות בנושא?
יריב לוין
רק מהאופוזיציה יכולות להיות הצעות.
איתן כבל
אנחנו מציעים את חבר הכנסת יריב לוין.
יושב ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין
אתם מציעים את חבר הכנסת יריב לוין.
משה גפני
הוא מציע את זה גם בשם סיעת יהדות התורה.
יושב ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין
וגם החברים מסיעת יהדות התורה מציעים. אז אני, אם כן, ברשותכם, אעמיד את הנושא להצבעה. אני ודאי לא מצביע כי אני לא חבר בוועדה.

חברי ועדת הכנסת, מי בעד בחירתו של חבר הכנסת יריב לוין לתפקיד יושב ראש הוועדה?
הצבעה
בעד – פה אחד
נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה למנות את חבר הכנסת יריב לוין לתפקיד יושב ראש ועדת הכנסת נתקבלה.
יושב ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין
פה אחד. אנחנו מאשרים את בחירתו של חבר הכנסת יריב לוין לתפקיד יושב ראש ועדת הכנסת. תפקיד שמוכר לו, לא צריך ללמד אותו. כבר בקדנציה הקודמת השפיע לא מעט על עבודת הכנסת, ואני מצפה לשיתוף פעולה פורה איתו, עכשיו גם בתפקידו כיושב ראש ועדת הכנסת, לא רק כיושב ראש הקואליציה.

אדוני, תפוס מקום. בהצלחה.
היו"ר יריב לוין
תודה רבה.
טוב, באמת תודה רבה. אני תכננתי נאום של שעה אבל אני מבין שרוצים ללכת להצביע, אז אני באמת אגיד כמה מילים קצרות: אני חוזר לכור מחצבתי, למקום שבאמת התחלתי בו בקדנציה הקודמת ועשיתי בו קדנציה מאוד מעניינת, ואני אפילו שמח לחזור לפה. אני חושב שוועדת הכנסת היא באמת, כמו שאמרתי הרבה פעמים, הלב הפועם של הבית בהרבה מובנים, ואני מקווה שאני אצליח למזג בין זה שאני צריך לשמור על הכנסת מצד אחד, ותפקידי כיושב ראש הקואליציה - - - תמיד עולה עם זה בקנה אחד מצד שני. משימה לא קלה, אבל אני מקווה שזה באמת יעבוד.

יש לנו נושא אחד מאוד חשוב שננסה להשלים אותו: זו סוגיית כללי האתיקה, שאני מקווה שבסיועו של חבר הכנסת מיקי רוזנטל, שלקח את זה על עצמו, נצליח להשלים את העניין הזה, ולהוביל את זה, ולסיים את זה. ואני רוצה באמת להודות לכולם, על האמון, על התמיכה, ואני מקווה שיהיו לנו ויכוחים רק ברוח טובה.
יושב ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין
בהצלחה.
איתן כבל
אני חושב שדווקא התמונה הזו שאין אף אחד מהקואליציה וממפלגתך, ומי שמציע אותך הוא חבר מהאופוזיציה או מרכז האופוזיציה יחד עם, אני חושב שזאת תעודת הערכה הכי גדולה שיכולה להיות, לך באופן אישי והאמון שאנחנו רוחשים - - -
היו"ר יריב לוין
גם לכם.
משה גפני
אנחנו מאחלים לך הצלחה. אנחנו שמחים שאתה יושב ראש ועדת הכנסת. אני מקווה מאוד שזה תפקיד זמני, אני מקווה שהקואליציה הזאת לא תחזיק מעמד, וחבר הכנסת איתן כבל יהיה שר, ואתה תהיה שר, ואנחנו, שנינו, נהיה ראשי ועדות - - - אופוזיציה - - -
היו"ר יריב לוין
אז אני יכול לומר לך, חבר הכנסת משה גפני, שאתה לא צריך להשקיע כל כך הרבה מאמצים לתקוות האלה, צריך להשקיע מאמצים הפוכים. - - - התפקיד הוא בכל מקרה זמני. באיזה מובן? כי גם אני מקווה שאני אגיע ל-1 בינואר ואמצא את עצמי גם בסוף בוועדת חוץ וביטחון. לכן, כל התהליך הזה.
משה גפני
לא, אני גם מקווה שיהיה תהליך יותר גדול.
היו"ר יריב לוין
אבל אני באמת רוצה גם לנצל את ההזדמנות: אני רוצה עכשיו להודות לסגן שר החוץ צחי הנגבי, שבמידה רבה נודב על ידי לתפקיד הזה כחלק מהבקשות ששטחתי בפני ראש הממשלה כשלקחתי על עצמי את תפקיד יושב ראש הקואליציה. באמת היה לי פה לעזר רב, ונאחל לו, אני מניח כולנו, הצלחה רבה בתפקידו.
אורי מקלב
עוד מילה. אני חושב שגם זה מאפיין, צורת העברת, התפקיד הזה מתאים לך, הצניעות הזה והשקט הזה בלי הרבה רעשים בהחלט מאפיין את העבודה שלך. אני זוכר איך שבתחילת הקדנציה הקודמת חששו בתוך הליכוד לתת לך את ועדת הכנסת, אז היה לך איזה חונך כזה.
היו"ר יריב לוין
זה היה לבקשתי, אגב.
אורי מקלב
לבקשתך, כן. זה גם מראה על הצניעות הרבה. אבל אתה הוכחת מיד כשנכנסת לתפקיד - - - מיד, כנהג ותיק, זקן ורגיל, והנהגת את זה בצורה מיוחדת. והדרך שלך כשאתה נוהג, אתה מצליח באמת להשתיק ולהביא, להשתיק את המהומות או כל מיני דברים שעולים על הפרק אתה מצליח גם באמון האישי. אני חושב שהדבר הבולט ביותר זה האמון האישי שנותנים לך כל חברי הבית. אצלך מילה זו מילה, סיכום זה סיכום, ובוועדת הכנסת יש איזו גם חשיבות מאוד גדולה.

אבל כחבר אופוזיציה אני לא יכול לא התייחס לכך שהמינוי שלך עכשיו בעצם סוגר סאגה שהייתה או דבר מאוד לא טוב שבעצם היה אי מינוי יושב ראש לוועדת חוץ וביטחון, שאתם, אתם הייתם שותפים, ואולי שזה הייתם יחד איתנו בעניין הזה – אתה, גם אדוני היושב ראש, וגם אתה, חבר הכנסת יריב לוין – שהבנתם שגם המהלך הזה הוא לא מהלך תקין. ואנחנו היום נמצאים בעצם בסוף המהלך הזה שאנחנו מקווים היום שיש יושב ראש קבוע, והעסק באמת בשקט.
משה גפני
מה שהתברר לנו שכשראש הממשלה רוצה הוא יכול.
אורי מקלב
או שאתה יודע מה, שכופפו אותו - - -
היו"ר יריב לוין
רבותיי, תודה רבה.

<הישיבה ננעלה בשעה 20:19.>

קוד המקור של הנתונים