פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
11/06/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 355>
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, י"ג בסיון התשע"ד (11 ביוני 2014), שעה 9:00
סדר היום
<שינויים בתקציב לשנת 2014>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
משה גפני

בועז טופורובסקי

זבולון כלפה

דב ליפמן

אורית סטרוק

חמד עמאר

אלעזר שטרן

סתיו שפיר
מוזמנים
>
שירלי באבד - רפרנטית חינוך, משרד האוצר

אסף וסרצוג - רפרנט ביטחון פנים, אגף התקציבים, משרד האוצר

דור בלוך - רפרנט מינהל לתכנון והגנת הסביבה, אגף התקציבים, משרד האוצר

עידן הרשקוביץ - תקציבן מינהל תכנון, משרד הפנים

חביב קטן - אגף תקציבים, משרד המדע התרבות והספורט

שיבי פרומן - יועץ שר החינוך

שאול הויזלר - אגף התקציבים, המשרד להגנת הסביבה

עידית שבתאי סידס - לוביסטית חברת "פוליסי", לשכת רואי חשבון
ייעוץ משפטי
אייל בן-ארי
מנהל/ת הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
יפה קרינצה
<בקשות לדיון מחדש>
היו"ר ניסן סלומינסקי
בוקר טוב, אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. הנושא הראשון הוא בקשות לדיון מחדש.
טמיר כהן
בישיבה הקודמת היתה בקשה לדיון מחדש על פניות 9001, 9009 ו-9010.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד – 1
נגד – אין

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה, הפניות אושרו.

<שינויים בתקציב לשנת 2014>
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו עוברים לדיון בפניות. הפנייה הראשונה היא הפנייה של החינוך, פניה מס' 76, 77 של החינוך. האם יש פה מישהו מהחינוך שיכול להסביר את זה?

אם ככה, אנחנו עוברים להודעה של התקשורת, עודפים. בקשה 39005. בבקשה.
עופר מרגלית
הפניה נועדה להעברת עודפים מחויבים משנת 2013 לשנת 2014 במשרד התקשורת. עיקר העודפים זה בעבודות ייעוץ של ועדת רייך לבחינת הרגולציה על הדואר והשתתפות של המשרד בארגונים בין-לאומיים. הם עושים התחייבות ובדרך כלל זה לוקח שנתיים על שכל הכסף יוצא, השקעות להרחבת מערך "עידן פלוס".
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מבין שזה עודפים מחויבים?
עופר מרגלית
כן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב. מי בעד אישור פנייה מס' 39005? מי נגד?

הצבעה

בעד – 1
נגד – אין

נמנעים – אין

פניה 39005 אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה, הפנייה אושרה.

יש מישהו מהחינוך?
שיבי פרומן
כן, שיבי פרומן, יועץ השר. מדובר על שינויים בתוך התקציב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
פנייה 76, 77. שירלי הגיעה. בבקשה.
שירלי באבד
הפנייה נועדה לבצע שינויים בתקציב משרד החינוך, שעיקרם: 500 מיליון שקלים לטובת שעות לימוד עבור השלמת הגידול הטבעי במערכת; 260 מלש"ח לטובת הסכם עם הסתדרות המורים שנחתם באוגוסט 2013; 200 מלש"ח עבור השלמת חוסרי שכר בהתאם לביצוע בפועל; 175 מלש"ח לטובת הארכת שנת הלימודים לכיתות א'-ב'; 110 מלש"ח לטובת ביטחון תזונתי;110 מלש"ח נוספים לטובת תקציב התמיכה בישיבות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
110 האלו זה מה שסוכם בזמנו ובגין זה, אני מבין, שבשנת 2014 הקריטריונים נשארו בדיוק כמו בסוף 2013.
שירלי באבד
אתה מדבר על תמיכה בישיבות?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן.
שירלי באבד
כן, אותו דבר בדיוק, מעודדות גיוס, כמו שהיה ב-2013. לזה הכסף מיועד, לישיבות מעודדות גיוס.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש למישהו שאלות? כי אני עברתי על זה ולי זה ברור.

מי בעד אישור העברה 76, 77? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 1
נגד – אין

נמנעים – אין

פניה 76, 77 אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההעברה אושרה.

יש כאן מישהו מהמתפ"ש? לא. אנחנו עוברים לפנייה מס' 53.
אסף וסרצוג
הפנייה נועדה לתגבר את תקציב ההוצאה המותנית בהכנסה של מתאם פעולות הממשלה בשטחים בסך של כ-18 מיליון שקלים. מרבית הסכום, כ-17.5 מיליון שקלים, זה לטובת בניית משקף במעבר גשר אלנבי, בהתאם להחלטת ממשלה בנושא. מחצית שניה מהסכום מגיעה מגופים אחרים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי האחראי על תיאום הפעולות בשטחים?
אסף וסרצוג
אלוף פולי מרדכי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא קשור לפניות?
אסף וסרצוג
יש את מתאם פעולות הממשלה בשטחים, מתחתיו יש שני גופים: מת"ק עזה והמינהל האזרחי באיו"ש. הוא המפקד שלהם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה עושה המשקף?
אסף וסרצוג
מעבר אלנבי הוא מעבר סחורות מירדן לרשות הפלסטינית. המטרה של המשקף היא לייעל את מעבר הסחורות. היום נבדקות באופן ידני, באופן פחות מתקדם. המשקף מאפשר לבדוק את המכולות, את הציוד שמגיע ואת הסחורות שמגיעות בצורה הרבה יותר מהירה וכך לאפשר מעבר יותר גדול של סחורות ביום נתון.
סתיו שפיר
למה עכשיו? מה חדש בהוצאה הזאת?
אסף וסרצוג
שום דבר. זו החלטת ממשלה מדצמבר 2013.
סתיו שפיר
מה עוד כולל פיתוח התשתיות שאתם מדברים עליו?
אסף וסרצוג
בפיתוח התשתיות זה הסכום היחיד שיש, כפי שעניתי לך לבקשתך.
סתיו שפיר
אה, חשבתי על העברה אחרת. אתה יכול לפרט?
אסף וסרצוג
על מה?
סתיו שפיר
איזה תשתיות?
אסף וסרצוג
בפיתוח האזור? הוצאות פיתוח האזור – חשוב לציין שבפנייה הזאת אין הוצאות נוספות לטובת פיתוח האזור מעבר לזה. פיתוח האזור זה הכנסות שמקורן באזור - לפי החלטה של היועץ המשפטי לממשלה ובתשובה שהמדינה נתנה לעתירה לבג"ץ – צריכות להישאר באזור ולשמש לטובת תושבי האזור. לכן הכספים האלה מוקצים לטובת פרויקטים של פיתוח תשתיות – כבישים, חשמל, מים, ביוב - פיתוח מעברי קהל, בינוי אזורי תעשייה משותפים, כמו אזור התעשייה בטול כרם וכן הלאה. ענינו על זה בצורה מפורטת בתשובה לשאלתך.
סתיו שפיר
מדובר בדברים שהולכים ברובם לאיזו אוכלוסייה?
אסף וסרצוג
לתושבי האזור.
סתיו שפיר
מה זה תושבי האזור – יהודים? פלסטינים? גרים שם הרבה אנשים.
אסף וסרצוג
זה נכון. אני לא יכול להגיד לך שיש אופן חד-משמעי או לכאן או לכאן. זה מוטה יותר, כמובן, לטובת האוכלוסייה הפלסטינית.
סתיו שפיר
באיזה אחוז?
אסף וסרצוג
לא יודע לומר לך.
סתיו שפיר
מה זאת אומרת?
אסף וסרצוג
צריך להסתכל. אפשר להעביר רשימה מפורטת של הפרויקטים.
סתיו שפיר
זה מה שביקשתי בבקשה.
אסף וסרצוג
ביקשת לדעת איזה סוגי הוצאות יש, וזה קיים שם.
סתיו שפיר
אנחנו מכירים כבר מספיק זמן, אתה יודע מה הבקשות שאני מבקשת.
אסף וסרצוג
אני מסביר. מי שאחראי על ביצוע הפרויקטים זה המינהל האזרחי באיו"ש. לא משרד האוצר קובע את תיעדוף הפרויקטים. מרבית הפרויקטים הם לטובת האוכלוסייה הפלסטינית. הסיבה שקשה לומר את זה היא מכיוון שיש פרויקט של שיפוץ כביש – על הכביש נוסעות עליו שתי האוכלוסיות. האם זה לטובת האוכלוסייה הזאת או לטובת האוכלוסייה האחרת?
סתיו שפיר
אני מאמינה שאפשר לדעת בדיוק לטובת איזה אוכלוסייה זה, בהתאם לכביש, למיקום וליישובים שהוא מחבר ביניהם.
אסף וסרצוג
ככל הידוע לי, מהפרויקטים שאני מכיר, כאשר יש פיתוחים פרטניים – כמו צומת נקודתית או תאורה במקום מסוים – לרוב זה לטובת האוכלוסייה הפלסטינית. יש כבישים שהם מעורבים, שנוסעים בהם גם אוכלוסייה יהודית וגם אוכלוסייה פלסטינית, ולכן כאשר משפרים את הכביש הזה או משפרים רמה של תשתית כולם נהנים מזה במידה מסוימת.
סתיו שפיר
אבל כתבת לי בתשובות: עבודות שירות, איכות הסביבה וביוב, שיפוץ והרחבת כבישים, קווי מתח ומתקני מים. זה הרבה מאוד דברים. הבקשה שלי היא להבין איפה.
אסף וסרצוג
אם את רוצה רשימה של הפרויקטים אבקש מהמינהל האזרחי שיעביר רשימה מתועדפת של הפרויקטים על השקל ויעביר.
סתיו שפיר
זה המידע שהיה צריך לעבור ביחד עם התשובות שלך, ואסביר לך למה. כשאני מקבלת משפט כמו: עבודות שירות איכות הסביבה וביוב, אני לא יכולה לקבל מזה שום מושג במה מדובר. ביוב – איפה? עבודות שירות – איפה? לפי מה זה מחולק? מה התקציב שהעברתם? יכול להיות שהעברתם לזה שקל. מה זה אומר?
אסף וסרצוג
בסיס התקציב בהוצאה מותנית בהכנסה של המינהל האזרחי באיו"ש מתוקצב ב-30 מיליון שקלים, זה מה שקיים. הפרויקטים שלהם בכל שנה מתכנסים לאותו סכום. אם את רוצה רשימה מדוקדקת של הפרויקטים נעביר רשימה מדוקדקת של הפרויקטים, אין שום בעיה.
סתיו שפיר
שוב – זו הבקשה שצריכה להיות מובנת מאליה, מידע שצריך לעבור לחברי הכנסת מבלי שבכלל נצטרך לעבור את הדיון הזה. כרגע אנחנו בדיון, ניסן ירצה שנביא את זה להצבעה. זאת אומרת, נצביע על זה לפני שראינו את רשימת הפרויקטים.
אסף וסרצוג
עוד פעם: הפנייה הספציפית הזאת לא מוסיפה כסף, מעבר לבינוי המשקף בהתאם להחלטת הממשלה, לטובת פיתוח האזור. חשוב לי לציין. אבל, אם יש בקשה - - -
סתיו שפיר
זה לא העניין. מבחינת היכולת שלנו לפקח על הבקשה שלכם ולהבין מה קורה פה אנחנו צריכים לקבל את רשימת הפרויקטים ולהבין איך זה מחולק. זה המידע הבסיסי שצריך לעבור אלינו גם לפני שאנחנו שואלים את השאלות, ביחד עם הבקשה.
אסף וסרצוג
אתם רוצים את רשימת הפרויקטים? תקבלו את רשימת הפרויקטים.
אלעזר שטרן
ביקשתי את אותו דבר גם לגבי מה שקיבלתי לפני שנה, על החלטה קודמת שעברה פה.
אסף וסרצוג
בפנייה של סעיף 17? לא ראיתי שאלות שלך.
אלעזר שטרן
אמרתי: על הקודם.
סתיו שפיר
אני מציעה שנצביע רק אחרי שנקבל את המידע המלא על הבקשה הזאת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אלעזר, תוכל להצביע בעד לפני שאתה מקבל? יש כאן פירוט. אם חסר פירוט איפה ומה, אחרי שיש כאן פירוט די מפורט - - -
אלעזר שטרן
לא אכפת לי להסתכל על זה רגע. יכול להיות שאצביע בעד.
סתיו שפיר
קיבלנו פירוט ברמת הסלוגן כמעט: תחזוקה ושיפוץ קווי מתח, פרויקטים בתחום החשמל, עבודות שירות איכות הסביבה וביוב. לא קיבלנו פירוט אמיתי, לא פרויקטים ותוכניות, כמה כסף עובר למה. אי אפשר באמת לקבל מזה מידע רלוונטי על מה שקורה בפנייה הזאת.
אלעזר, אני מציעה שנמתין עם אישור עד שנקבל את המידע. בטח אפשר להביא את המידע כבר בתוך כמה שעות, אז זה לא יצטרך לחכות יותר מדי. זה שיעור טוב בהעברת מידע לחברי הכנסת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה לא בדיוק כך, כי הרי האלמנט המרכזי פה זה המשקף. נכון?
אסף וסרצוג
זה האלמנט היחידי פה.
סתיו שפיר
אז מה זה הפירוט: שירות איכות הסביבה?
אסף וסרצוג
לא פירטתי, את שאלת. אני אומר עוד פעם – בפנייה הספציפית הזאת לפיתוח האזור יש אך ורק 17.5 מיליון לטובת מימוש החלטת ממשלה, שזה בינוי המשקף במעבר אלנבי לטובת האוכלוסייה הפלסטינית. מעבר לכך שאלת שאלה לגבי הוצאות פיתוח האזור. אמרתי שאין יותר תגבור הוצאות, אבל עניתי על שאלתך מעבר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי, בואו נעשה סדר. יש לנו כאן 18 מיליון, שכמעט כולם הולכים למשקף, וזה ברור לנו ומובן לנו. שאר הדברים לא קשורים לזה.
אלעזר שטרן
אז - - - איך שזה באמת 17.5 מתוך - - -
סתיו שפיר
35.
אסף וסרצוג
35 זה סך עלות הפרויקט, 17.5 ממומן על-ידי המינהל האזרחי, ו-17.5 ממומנים על-ידי גופי ממשלה נוספים.
סתיו שפיר
שוב, אין לי בעיה, אני רק מבקשת לקבל את כל המידע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן, אבל כאן יש את כל המידע. לגבי זה יש את כל המידע.
אסף וסרצוג
עוד פעם: לגבי הפנייה הזאת, זה המידע הרלוונטי. אם תרצי לגבי הוצאות פיתוח האזור רשימה נעביר לך רשימה מסודרת, אין שום בעיה. אני רק מבהיר את הפנייה.
סתיו שפיר
המשפט הזה – נעביר לך רשימה מסודרת – הוא משפט שאני שומעת פה בכל פעם.
אסף וסרצוג
ממני לא שמעת אף פעם שאעביר לך רשימה ולא אעביר לך.
סתיו שפיר
במקרה הטוב אני מקבלת את הרשימה המסודרת שבוע אחרי שכבר נערכה ההצבעה, ואז זה לא עוזר לאף אחד.
אסף וסרצוג
ממני לא שמעת לגבי רשימה מסודרת ולא קיבלת. זה דבר אחד. דבר שני, הרשימה הספציפית לא רלוונטית לפנייה הזאת. אבל אעביר את הרשימה המסודרת, לבקשתך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מבין שזו החלטת ממשלה, נכון?
אסף וסרצוג
ודאי. החלטת ממשלה מדצמבר 2013.
היו"ר ניסן סלומינסקי
וזה הולך אך ורק למשקף.
אסף וסרצוג
כן. גם חשוב לציין שיש פה גם תרומה של ממשלת הולנד לנושא, בעקבות זה באה החלטת ממשלה.
סתיו שפיר
אני מבקשת רביזיה על ההעברה הקודמת, של החינוך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כבר אי אפשר.
סתיו שפיר
למה אי אפשר?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כי היא כבר נשלחה.
סתיו שפיר
בשתי הדקות הראשונות של הישיבה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שבע דקות.
סתיו שפיר
שתיים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ב-9:07.
אלעזר שטרן
בחינוך, למרות שנמצאת שם ראש אכ"א והגעתי בזמן, מצנע עוד לא פתח את הישיבה בגלל שבכביש 1 יש בלגן גדול. הכביש חסום, היתה תאונה ונהרג שם מישהו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל אחרים גם - - -
אלעזר שטרן
אתה יושב-ראש הוועדה, אני אומר לך מה שם - - -
אלעזר שטרן
אני רץ בין הוועדות, אבל - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מעלה לאישור את פנייה - - -
סתיו שפיר
אין פה סדר יום, מצביעים מתי שנוח, אז זה מבטל את כל העיקרון של הצבעות בוועדה הזו. יש מספר של אנשים מהאופוזיציה ומהקואליציה ומצביעים.
אורית סטרוק
חבר הכנסת טופורובסקי אמר משהו שאני חייבת להגיב עליו, כי אולי זה נכנס לפרוטוקול. הוא אמר שכשהוא נוסע בכביש 443 הוא מרגיש שהוא בחו"ל. אני רוצה להגיד לו כשיהודה המכבי נלחם באזור הזה הוא לא חשב שזה היה חו"ל, בועז טופורובסקי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לבועז יש מסורת, ובפרוטוקול יודעים שיש לו אמירות ששמים - - -

רבותי, מי בעד אישור העברה מס' 53?
סתיו שפיר
שאלה אחרונה לפני כן, אם אפשר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כבר התחלתי בהצבעה.
סתיו שפיר
רק שאלה אחרונה, זה מאוד מעניין. תהיה לך הצבעה, אני רק רוצה לשאול שאלה כדי להבין פה משהו. ההשתתפות של משרד הביטחון בהוצאות הפיתוח האלה - מופיע בדף התקציב 1.8- מיליון שקלים. מה זה אומר? ברשימות התקציב, כפי שזה מופיע באתר שלכם, כתוב שההשתתפות של משרד הביטחון זה 1.8- מיליון שקלים. מה זה אומר, שמעבירים למשרד הביטחון את הכסף?
אסף וסרצוג
השתתפות זה מנגנון של העברה בין סעיפים. כשמשרד משתתף במשרד אחר זה אומר שיש ביניהם איזה הסכם בגין נושא מסוים, שבו משתתפים. לצורך העניין, כאשר משרד הביטחון משתתף במינהל האזרחי, נניח, זה מופיע כמינוס – הוא קולט את הכסף – ובתקנה אחרת יש פלוס. הסכום הוא סכום אפס. לדוגמה, אם יש איזשהו פרויקט שמשרד הביטחון משתתף בו ב-1 מיליון שקל יש מינוס מיליון שקל בתקנה של המינהל האזרחי - - -
סתיו שפיר
אז איפה הפלוס של זה?
אסף וסרצוג
בתקנת הוצאה אחרת.
סתיו שפיר
איפה?
אסף וסרצוג
אני צריך להסתכל בסעיף ולהגיד לך בדיוק. אבל זה אמור להיות מאוזן. זה לא חייב להיות שיש תקנה מינוס 1.8 והוצאה תקנה 1.8. זה יכול להיות בתקנות אחרות, אבל הסכום מגיע לאותו סכום. כשבונים את חוק התקציב ההשתתפויות חייבות להיות מאוזנות.
סתיו שפיר
זה ברור, אבל אם אני רואה כזה דבר איפה אני יכולה למצוא לאן הוא עובר?
אסף וסרצוג
אם את רוצה לדעת על מה השתתפות משרד הביטחון נביא לך פירוט מסודר על מה השתתפות משרד הביטחון.
סתיו שפיר
אשמח.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי, מי בעד אישור פנייה מס' 53? מי נגד?
הצבעה

בעד – 4
נגד – 1

נמנעים – אין

פנייה מס' 53 אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה, הפנייה אושרה.

אנחנו עוברים עכשיו לפנייה 78–79.
סתיו שפיר
אייל, במקרה שרוצים להגיש רביזיה על מה שקרה פה לפני עשר דקות, זה אפשרי? היה פה דיון שנמשך פחות משתי דקות, כנראה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
חמש דקות הוא נמשך, כי לא הגיעו לכאן אנשים.
סתיו שפיר
אולי אפילו חמש דקות, על העברה מאוד מאוד גדולה במשרד החינוך. לא היה פה אף חבר כנסת חוץ מיושב--ראש הוועדה. האם אפשר להגיש על זה רביזיה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אפשר, אלא אם כן חתמתי כבר. חתמתי על זה.
אייל לב-ארי
אפשר כל עוד לא יצא מכתב מהוועדה. מהרגע שיצא מכתב - - -
סתיו שפיר
הוצאתם את המכתב?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן, ודאי. אמרתי לך.
סתיו שפיר
בשתי הדקות האלה הספקתם להוציא את המכתב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן. שבע דקות היו.
סתיו שפיר
אנחנו לפעמים שולחים מיילים ולא מקבלים תשובה גם אחרי חודש, עכשיו בשתי דקות אפשר היה להוציא את המכתב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא יודע להגיד לך מה זה קשור אחד לשני.
אורית סטרוק
סתיו, את כל כך חרוצה, אבל קורה שלפעמים את מפספסת. זה קורה.
סתיו שפיר
גם את לא היית פה בוועדה, אורית. אם היה לך חשוב לשמוע מה קורה בתקציב המדינה היית מגיעה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הכנתי את הבקשה הזאת לפני כן. עכשיו אנחנו עוברים לדף מס' 15 - - -
סתיו שפיר
בזמן שישבתם פה בוועדה הספקתם גם להעביר כבר מכתב חתום.
היו"ר ניסן סלומינסקי
פנייה 78–79.
סתיו שפיר
רגע, אני חייבת להבין. בשתי הדקות האלה הספקתם גם להעביר עשרות מיליוני שקלים וגם להוציא את המכתב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן. מה הבעיה? מכתב זה לקח חצי דקה. צריכים לעשות הכנה לפני, אני בדרך כלל משתדל לבוא מוכן על מה שמעניין אותי.
סתיו שפיר
ניסן, הקצבת בלו"ז רבע שעה להעברה של 1.5 מיליארד שקלים. זו ההקצבה בלו"ז להעברות כספים. זה אומר שבערך 100 מיליון שקלים עוברים בדקה. נשמע לי הזוי שכבר הוצאתם את המכתב ואתה לא מאפשר לחברים להגיש רביזיה, כשיש פה חברים גם מהאופוזיציה וגם מהקואליציה שרוצים לדון בהעברה הזו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוקיי. בקשה 78–79.
סתיו שפיר
אתה יכול, כיו"ר הוועדה, לכבד את בקשתם של חבריך, גם מהקואליציה וגם מהאופוזיציה, שמבקשים לדון בהעברה הזו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש פה מישהו שמייצג?
דור בלוך
דור בלוך - - -
סתיו שפיר
אחר כך אתה מצפה שיצביעו אתך על נושאים עקרוניים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא מצפה ממך בין כה וכה.
סתיו שפיר
זה לא עובד כשזה רק לכיוון אחד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מתי ציפיתי ממך שתצביעי אתי?
סתיו שפיר
בטח שאתה מצפה. קודם שאלת אותי אם אני מצביעה אתך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אותך לא שאלתי. שאלתי את אלעזר.
סתיו שפיר
כשאף אחד לא היה פה. אלעזר יצא מהחדר ושאלתי אותי אם אני הולכת להצביע אתך. ממני אתה כן מצפה לשיתוף פעולה. אתה יכול - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
ומה היתה התשובה שלך, את יכולה להגיד לי?
סתיו שפיר
כשאקבל את המידע אצביע בהתאם למידע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
התשובה שלך היתה לא, נכון? אז למה את אומרת - - - על דבר כל כך פשוט - -
סתיו שפיר
התשובה - אתה יכול לשאול את כותבת הפרוטוקול – כשאקבל את המידע אצביע על ההעברה הזו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
- - 18 מיליון שקלים שאומרים לך שהולכים אך ורק למשקף שכולנו צריכים.
סתיו שפיר
זה לא משנה. אני קיבלתי - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
את שואלת שאלות שלא קשורות להעברה עצמה ואת רוצה לעכב את ההעברה, ואחר כך את אומרת - - -
סתיו שפיר
בדקת את השאלות שלי? אני שואלת שאלות שהן רלוונטיות להעברת כספים. זה לא משנה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, ההעברה הזו.
סתיו שפיר
אני שואלת על כל העברה. תבדוק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש לי בדיוק את מה שעשית. אבל הוא אמר שכל ההעברה הזו הולכת למשקף.
סתיו שפיר
מבקשים ממך פה חברי כנסת לדון בהעברה שהקדשת לה שתי דקות, ואתה טוען שכבר הצלחת להוציא את הכסף. אתה מבין שזה הזוי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוקיי, בבקשה.
אורית סטרוק
סתיו, את יודעת כמה פעמים אני איחרתי לוועדות ודנו בלעדיי?
סתיו שפיר
אורית, תודה רבה על העזרה שלך, אבל זה לא רלוונטי. זה פשוט לא רלוונטי.
אורית סטרוק
מה אפשר לעשות, זה קורה לכל אחד.
סתיו שפיר
זה פשוט לא רלוונטי.
דור בלוך
הפנייה היא להעברת תוספת של - - -
סתיו שפיר
ניסיון לסנגר על העברות כספים בשתי דקות זה לא ניסיון הגיוני.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה מוכן לדבר, בבקשה? מה שמך?
דור בלוך
דור בלוך, רפרנט הגנת הסביבה באגף התקציבים.
סתיו שפיר
יש לך עוד מצביעים חוץ מאשר בחברון, וגם להם אכפת מה קורה לכסף שלהם.
דור בלוך
הפנייה כוללת תוספת של 76,356,000 שקלים - - -
סתיו שפיר
את חייבת גם להם - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי, התחיל האיש לדבר.
אורית סטרוק
- - -
סתיו שפיר
אז רק בוועדה הזו לא אכפת לָךְ מה קורה?
אורית סטרוק
אכפת לי מאוד. הנה, הצבעתי בעד משקף.
היו"ר ניסן סלומינסקי
במס' 15 - - -
סתיו שפיר
שמעת מה היה פה? הקשבת לדיון כשנכנסת להצביע?
אלעזר שטרן
ניסן, אני רוצה להגיד דבר אחד. אני לא איחרתי לוועדות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אין לי טענות.
אלעזר שטרן
אבל אגיד לך משהו. אני באמת חושב שעם כל הכבוד לטכניקה של הכנסת, כשאנחנו מעבירים העברה - שיכול להיות שצריך להיות פה שועל בדברים האלה בשביל ב-9:02 להוציא החלטה וב-9:03 לחתום עליה ואחרי זה לקבל מחמאות על היעילות. יכול להיות. אני חושב שהצעה שמקבלים בנוכחות אחד על העברה של מאות מיליונים, בעיניי יש לזה טעם לפגם. אני לא אתווכח אתך. אתה יכול להגיד: אוקיי, טעם לפגם, כאילו עברנו את זה. לא חושב שזה מוסיף לוועדה וגם לא לכנסת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה צודק, אבל מאחר שאתה רואה מה שקורה - חלק מזה הצגה לתקשורת, חלק מזה - - -
סתיו שפיר
הצגה לתקשורת?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אמרתי חלק. חלק מזה זה שאלות ששואלים על דבר שהוא כל כך פשוט – 18 מיליון למשקף, שאין אף מאתנו שחושב שלא צריך. זה הולך רק לזה, ושואלים את אותו אחד שאלות שלא קשורות: על מה הולך כל הפיתוח במינהל - - -
סתיו שפיר
איך זה לא קשור?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה זה קשור לוועדה? מעכבים ומעכבים.
סתיו שפיר
איך זה לא קשור?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני רוצה לומר שאני מאפשר, כל אחד מנצל כל אחד את המרחב הדמוקרטי שנותנים.
סתיו שפיר
ניסן, היתה היום תאונת דרכים על כביש 443. עוכבנו בדרך והגענו שתי דקות - - -
אלעזר שטרן
בכביש 1.
היו"ר ניסן סלומינסקי
את אפילו לא יודעת איפה קרתה התאונה.
סתיו שפיר
הגענו שתי דקות אחרי הישיבה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
בועז היה ב-443 ולא היתה תאונה.
סתיו שפיר
ניסן, תקשיב לעניין. הגענו שתי דקות אחרי פתיחת הישיבה. לך יש רצון שלא יישאלו פה שאלות, כמו שאמרת עכשיו, והחלטת להעביר את זה צ'יק צ'ק ואפילו כבר להחתים את המכתב לכאורה הזה. עם כל הכבוד, יש פה חברי כנסת שמבקשים תשובות לשאלות האלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה מוכן להסביר? בבקשה.
סתיו שפיר
אתה יכול, כיושב ראש הוועדה, פשוט לאפשר לח"כים לשאול את השאלות, אלא אם אתה מפחד מהתשובות שנשמע פה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא לא לא.
סתיו שפיר
יש לך פה רוב, מה זה משנה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
שמעתי אותך.
סתיו שפיר
מה זה משנה אני שואלת?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא רוצה ליצור תקדימים. היה דיון, נגמר - - -
סתיו שפיר
התקדים הוא זה שאתה מעביר את ההעברה לבד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא לא, זה לא התקדים, שאני מתחיל בזמן תמיד?
סתיו שפיר
שאתה מצביע על ההעברה לבד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תסלחי לי, זאת לא פעם ראשונה. אני מגיע לכאן בזמן, אני יוצא הרבה זמן לפני כן כדי להגיע בזמן.
סתיו שפיר
עכשיו על ההעברה של המינהל לא רצית להצביע בזמן בגלל שלא היה לך רוב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב. אתה מוכן בבקשה לדבר?
דור בלוך
הפניה כוללת תוספת של 76,395,000 שקלים. התוספת הינה בגין החלטות ממשלה, ביניהן החלטת הממשלה בדבר שיקום הקישון, החלטת הממשלה בדבר הקמה ופיתוח של פארק אריאל שרון, שאפרט עליה מעט בהמשך, שיקום ים המלח, שיקום הכרמל, תחליפי נפט וטיפול בפסולת במגזר הבדואי. בנוסף כוללת הבקשה תוספת של הוצאה מותנית בהכנסה בסך של 131,600,000 שקלים בגין עדכון תחזית גביית תשלומי היטל להטמנה. פירטנו בעבר בדבר קרן - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
תפרט לנו קצת יותר, במקום להקריא.
דור בלוך
הגדרה של הוצאה מותנית בהכנסה היא עבור קרן הניקיון. אני מזכיר לוועדה – קרן הניקיון היא קרן שהוקמה מכוח חוק הניקיון. היא אוגמת את התשלומים של העיריות עבור הטמנה, אחוז מסוים שהולך עבור ההיטל, והמשרד להגנת הסביבה משתמש בקרן למטרות של הגברת המיחזור וצמצום ההטמנה. הקרן הזאת וההוצאה המותנית בהכנסה מתעדכנת בהתאם לצפי ההכנסה – שמתעדכן גם לאור העלייה בהיקף היטל ההטמנה, והגיע לסיום העלייה שלו השנה - ולעליית כמות הפסולת שאזרחי ישראל מייצרים. לכן העדכון הזה.

בנוסף, הפנייה כוללת שינויים בתקציב הרשאה להתחייב של המשרד בסך של 259 מיליון שקלים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בנושא של ההטמנה, מי הגוף שמטפל בזה?
דור בלוך
המשרד להגנת הסביבה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא עצמו או שהוא מוציא מכרזים?
דור בלוך
במשרד להגנת הסביבה ישנה קרן הניקיון, שבה יושבת הנהלת הקרן בראשות מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה הנהלת הקרן מוציאה מכרזים לטיפול בפסולת, וכרגע עיקר הכסף של הקרן עומד ללכת למתקן שיוצא בשיטת ה-PPP, במכרז שמוציא החשב הכללי.
חמד עמאר
אבל לא העיריות משלמות את נושא ההטמנה?
דור בלוך
בוודאי. הכסף הזה הולך לטובת הפחתת ההטמנה על-ידי אותן עיריות.
חמד עמאר
אז העיריות משלמות והכסף חוזר לאוצר בחזרה.
דור בלוך
הכסף חוזר לטובת המטרה של צמצום ההטמנה - - -
חמד עמאר
כן. הוא חוזר בחזרה לאוצר ומשם משתמשים בו.
דור בלוך
הוא חוזר לקרן הניקיון, שנמצאת במשרד להגנת הסביבה – לא לאוצר – מכוח החוק. זה מה שקובע החוק לגבי הכספים האלה. אני גם רוצה להדגיש בהקשר של העיריות שהכסף הזה בסופו של דבר יביא להקטנת ההוצאה של העיריות. ברגע שתקטן ההטמנה העיריות ישלמו פחות עבור ההטמנה במטמנות השונות ופחות היטל הטמנה. הקרן הזאת אמורה להתחסל. זה המודל שבו בנויה הקרן, ככה זה אמור לעבוד. זה עובד לטובת העיריות המשלמות.
חמד עמאר
ממתי עובדת הקרן?
דור בלוך
הקרן עובדת מ-2007. צריך להבין שבהתחלה ההיטל היה מאוד נמוך - - -
חמד עמאר
מתי יתחילו העיריות להרגיש את התוצאות?
שאול הויזלר
ברגע שהעיריות יתחילו יותר למחזר ופחות להטמין הן ישלמו פחות על ההטמנה. ההיטל משולם פר טון של הטמנה – ככל שמטמינים יותר משלמים יותר.
דור בלוך
צריך להבין שזה תהליך ארוך. כשנכנסנו לתהליך הזה ב-2007 לא היה בארץ כלום בהיבט של מתקני טיפול, בהיבט של מי שיכול לקלוט את המיחזור הזה ולעשות אתו משהו, למעט הטמנה. זה תהליך ארוך, להקים את המתקנים האלה לוח הרבה זמן, לצאת למכרזים האלה לוקח הרבה זמן וגם יש תהליך של למידה. אני בהחלט מצפה שיהיה שינוי בעניין הזה, אבל אי אפשר לצפות שהוא יהיה מיידי.
אורית סטרוק
מה זה הסיפור של טיפול בפסולת במגזר הבדואי - מי בדיוק מטפל? איך הוא מטפל? כמה מהסכום הולך לזה? מה הפרוצדורה? למה הם צריכים טיפול נפרד בפסולת?
דור בלוך
ישנה החלטת ממשלה בעניין הזה. אאפשר למשרד להגנת הסביבה לפרט מעט על החלטת הממשלה.
אורית סטרוק
באיזה אזור במגזר הבדואי – בצפון, בדרום?
דור בלוך
יש מנגנון מסודר שעבר בהחלטת ממשלה ואושר. נמצא את החלטת הממשלה ונפרט.
שאול הויזלר
מדובר בהחלטת ממשלה שעברה ב-14 ביולי 2014. ההחלטה מדברת על הקצאה של 40 מיליון שקל לטובת המגזר הבדואי. מדובר בשבע רשויות: חורה, כסייפה – רשום בהחלטת הממשלה.
אורית סטרוק
תגיד לנו איזה, בבקשה.
דור בלוך
נתקדם, ובינתיים שאול יאתר את החלטת הממשלה וייתן את מלוא הפירוט. בסדר?
אורית סטרוק
לא נתקדם אם - - -
דור בלוך
לפני שנעלה להצבעה, בוודאי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה רוצה להמשיך להסביר בינתיים?
דור בלוך
כן. פארק אריאל שרון זה פרויקט שאושר בהחלטת ממשלה.
סתיו שפיר
ממתי החלטת הממשלה?
שאול הויזלר
החלטת ממשלה 3055 ממרץ 2011. זה רשום בתשובות לשאלות שלך.
סתיו שפיר
מדוע זה לא בבסיס התקציב? אנחנו רוצים שהתשובות יהיו גם בפרוטוקול.
דור בלוך
החלטת הממשלה היתה ב-2011. מיד עם החלטת הממשלה תוקצב שלב ראשון של הפארק, עד 2013. ממש לאחרונה, לפני חודשיים כמדומני, נחתם סיכום תקציבי להמשך פיתוח הפארק. המשך הפיתוח של הפארק נוגע לשתי האונות המרכזיות של הפארק, שהן צמודות דופן לתל-אביב ואמורות לאפשר לפארק להיפתח לציבור ולהתחיל לפעול בצורה עצמאית. בעקבות הסיכום התקציבי הזה אנחנו נדרשים לתקצב את פעילות הפארק בשלב הזה. לא היה ניתן לתקצב את זה בבסיס אי אז באמצע 2013 כשנכתב התקציב, פשוט כי לא היה ידוע עדיין מה הם הסכומים ומה הם שלבי הפיתוח הבאים שיידרשו לפארק. הפארק עצמו לא ידע.
סתיו שפיר
ומה הסכום הכולל שיידרש לפארק?
אורית סטרוק
כמה הולך לפארק אריאל שרון מתוך ה-76 מיליון?
שאול הויזלר
39 מיליון.
אורית סטרוק
זה לא יכול להיות. אם 40 מיליון הולך לפסולת הבדואית ו-39 הולך לפארק אריאל שרון - - -
דור בלוך
ה-39 מיליון לפארק אריאל שרון זה לא מתוך 67 מיליון אלא מתוך תקציב ההרשאה להתחייב. מאחר שהפארק התחייב מול גופים חיצוניים בחוזים שהם מעבר לשנה - - -
סתיו שפיר
מי הגופים האלה?
דור בלוך
הפארק הוא לא חלק מהממשלה. אפשר, כמובן, להשיג את המידע הזה - - -
סתיו שפיר
מי הגופים שמקבלים את הכסף?
דור בלוך
אין לי את המידע הזה. אם רוצים את המידע אנחנו, כמובן, נשמח לספק אותו. הוא לא הופיע בשאלות.
סתיו שפיר
רוצים את המידע לפני ההצבעה.
דור בלוך
אנחנו שמחים לספק כל מידע שהוועדה מבקשת, וגם סיפקנו את מה שהוועדה ביקשה בשאלות. נשמח גם לספק את המידע הזה.
שאול הויזלר
לגבי פיתוח פארק אריאל שרון – מדובר למעשה בחירייה. אני מניח שכולם מכירים את חירייה. המשרד, כחלק מהאג'נדה שלו להפוך מטרד למשאב, מדבר על פיתוח חירייה שהיתה מטרד לכל תושבי גוש דן, כשהמטרה היא להפוך אותה לפארק ענק שמשרת את כל תושבי גוש דן. לצורך הפיתוח הוקמה חברה ממשלתית, שהיא חברת "פארק אריאל שרון", שעובדת לפי חוקי החברות הממשלתיות. כל הכסף נעשה שם במכרזים והוא יוצא - - -
סתיו שפיר
ומי החברות שזכו במכרז?
שאול הויזלר
אני צריך לברר.
סתיו שפיר
לגבי שיקום ים המלח יש לך תשובה? באותה העברה יש גם שיקום ים המלח. לאן עובר הכסף?
שאול הויזלר
יש 1.5 מיליון שקל לשיקום ים המלח, שזה לשתי רשויות. עושים שם קול קורא, שתי רשויות בים המלח יקבלו את זה. אם צריך, נברר בדיוק מי הרשויות.
סתיו שפיר
מה זאת אומרת שתי רשויות?
שאול הויזלר
שתי רשויות על אגן ים המלח.
דור בלוך
הרשויות המקומיות הן שמבצעות הפעילות של השיקום במקרה הספציפי הזה.
סתיו שפיר
אז מי מקבלות את זה?
שאול הויזלר
אבדוק.
סתיו שפיר
הרשויות עצמן אמורות להעביר את זה לחברות שעושות את השיקום? אני מניחה שהרשויות עצמן לא משקמות בפועל.
דור בלוך
יש להניח.
סתיו שפיר
אז את המכרז יעשו הרשויות.
דור בלוך
עושים קול קורא איזה רשויות יזכו בכסף.
סתיו שפיר
ואז הרשויות עושות מכרז משלהן איזה חברות יקבלו את הכסף. כך שכשהן מגישות בקשה לקול קורא אתם בעצם לא יודעים למי הן יעבירו את הכסף.
דור בלוך
נכון. אנחנו יודעים לטובת איזו פעילות ושהיא הולמת את מה שנקבע בהחלטת הממשלה בעניין ים המלח. זו הבקשה שאנחנו מבצעים.
סתיו שפיר
למה צריך את הגוף המתווך הזה באמצע?
דור בלוך
למיטב זכרוני, החלטת הממשלה קבעה שהכסף הזה ילך לרשויות והן אלה שיבצעו, מתוך העובדה, להבנתי, שהן אלה שמכירות הכי טוב את המצב בשטח והן יודעות הרבה יותר טוב מהשלטון המרכזי איך בדיוק צריך לבצע את הפעולות.
סתיו שפיר
אשמח לקבל את הרשימה של כל הגופים החיצוניים שמעורבים בסיפור של פארק אריאל שרון, שיקום ים המלח, שיקום הקישון, שיקום כרמל, תחליפי נפט וטיפול בפסולת.
שאול הויזלר
לגבי תחליפי הנפט, זה רק המשרד. המשרד עצמו מוציא קול קורא למחקרים. מדובר כאן רק על 1 מיליון שקל.
דב ליפמן
זה רק למחקרים?
שאול הויזלר
כן.
זבולון כלפה
מי כאן מכיר את הפרויקט של פארק אריאל שרון?
סתיו שפיר
כן, גפני. הוא העביר את זה בשתי הדקות הראשונות, כשהוא ישב פה לבד.
זבולון כלפה
מי מלווה את הפרויקט של פארק אריאל שרון מביניכם?
סתיו שפיר
ניסיתי להגיש רביזיה אחרי עשר דקות והוא לא הסכים. הוא אמר שהוא כבר הספיק להוציא את המכתב עם הכסף.
שאול הויזלר
זו חברה ממשלתית - - -
זבולון כלפה
דרך רשות ניקוז ירקון.
שאול הויזלר
חברה ממשלתית.
זבולון כלפה
אני יודע שהוקמה, אבל מתחת לכנפיים של רשות הניקוז - - -
סתיו שפיר
זו היעילות הכי גבוהה שראיתי הזו בוועדה הזו אי-פעם.
שאול הויזלר
זו חברה עצמאית.
זבולון כלפה
את זה אני יודע. ראיתי את דוח מבקר המדינה לגבי - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
- - -
סתיו שפיר
ניסן, נו. אתה לא יכול. אתה יודע שזה לא הגיוני.
היו"ר ניסן סלומינסקי
- - - בזהו שלך, כבר תוך שניה הכול פורסם - - -
סתיו שפיר
אחר כך, כשאתה לא רוצה להצביע על משהו כי אין לך רוב אתה מעכב את זה גם לשעתיים או לארבע, אם אתה צריך. אז כשמבקשים ממך פה ח"כים רביזיה - - -
משה גפני
מישהו הסביר למה הורידו 41 מיליון למעיין החינוך התורני?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו עכשיו לא דנים בזה.
סתיו שפיר
אף אחד לא הסביר, כי לא נשאל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש עוד שאלות?
זבולון כלפה
לפארק אריאל שרון - - -
סתיו שפיר
אני הגעתי לפה ב-9:04. הייתי היחידה שישבה, חוץ מניסן, וזה היה אחרי שהוא כבר את ההעברה לחינוך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
9:07.
משה גפני
רגע, זה אושר ונשלח.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא לא, אני עכשיו באמצע פנייה - - -
סתיו שפיר
גפני, אתה, כיושב-ראש ועדה, הספקת לשלוח את הכסף ממש דקה אחרי שהצבעת?
משה גפני
לא. לא הייתי עושה דבר זה.
סתיו שפיר
אתה מכיר דבר כזה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מבקש. בבקשה.
זבולון כלפה
פארק אריאל שרון, למיטב ידיעתי - - -
סתיו שפיר
רגע, אתה מה אתה אומר - שניסן מטעה אותנו?
משה גפני
להעביר את זה בעשר דקות זה דבר רע.
סתיו שפיר
זה פחות מעשר דקות, זה שתי דקות.
משה גפני
יש פה בעיות ממש קשות. לפחות שייתנו הסברים.
סתיו שפיר
אבל נראה לך הגיוני שכבר הספיקו להעביר את הכסף – ממש לחתום על המכתב ולהוציא אותו?
משה גפני
לא לא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
את שמה לב שאת באמצע דיון על משהו אחר - -
סתיו שפיר
אני חוששת שמטעים אותנו, ניסן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה לא מעניין אותך הרי מה שקורה. יש לך משהו אחד. אנחנו עכשיו נמצאים בפארק אריק שרון, ואנחנו באמצע הדיון על הנושא הזה.
סתיו שפיר
כמו ששמת לב, שאלתי במשך עשר דקות שאלות על פארק אריק שרון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן, את שאלת וניסית - - -
סתיו שפיר
אני חוזרת להעברה על החינוך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
גמרנו, אבל. אנחנו לא דנים על זה. עכשיו אנחנו דנים - - -
סתיו שפיר
זה מאוד מפתיע בעיניי. יושב פה יושב-ראש הוועדה הקודם ואומר שלא קרה דבר כזה שהספיקו להוציא את הכסף שניה אחרי ההצבעה.
משה גפני
לא, אבל זה ספר תקציב.
סתיו שפיר
אז יכול להיות שאתה מטעה אותנו, וזה מאוד מדאיג אותי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יושב פה יועץ משפטי. ממי את חושבת שלמדתי את זה אם לא מהיושב-ראש הקודם?
סתיו שפיר
מה חושב היועץ המשפטי? האם אתה מכיר מצב כזה - - - ? האם הדבר הזה חתום ונשלח ובאמת אי אפשר להגיש רביזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה עוד רוצה לשאול? אז בבקשה, תשאל.
זבולון כלפה
לגבי פארק אריאל שרון - -
סתיו שפיר
ביקשתי את תגובתו.
זבולון כלפה
- - התכנון שם נמשך במשך שנים לא מבוטלות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא אמר לך שלוש פעמים.
סתיו שפיר
הוא לא אמר לי כלום, אתה אמרת לי. מה אומר אייל?
היו"ר ניסן סלומינסקי
גם קודם שאלת אותו והוא אמר לך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אתה חתכת אותו.
זבולון כלפה
- - - מאגף תקציבים?
סתיו שפיר
סליחה, מבקשים את תשובתו של היועץ המשפטי. האם יש מצב שנחתמה כבר העברה בשתי הדקות האלה?
זבולון כלפה
התחילו עבודות לפני לא הרבה זמן בשטח בפועל. עצרו עבודות, שינו תכנון מחדש כי גילו שהתכנון לא תואם 10 או 12 שנים של תכנון. אתה מכיר את הסוגיה הזו?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה את חושבת, שכולם משקרים אותך?
דור בלוך
בכל מקרה, את הסוגיה של שינוי התכנון - - -
סתיו שפיר
אני סומכת על העדות שקיבלתי - - -
דור בלוך
- - כשהחלטת הממשלה האחרונה בנושא עברה ב-2011 וכבר היום הפארק פתוח לציבור ומפגע הריח צומצם עד כדי - - -. ההתקדמות של חברת פארק אריאל שרון בנושא הזה היא התקדמות מרשימה מאוד. היינו שם בסיור לפני שלושה חודשים וראינו את הפארק בעצמנו. יש שם הופעות, יש שם מבקרים, יש שם אוטובוסים של תיירים שמגיעים, וזה באמת - - -
זבולון כלפה
זה חלק מסוים. הרי הפארק משתרע על שטח לא קטן.
דור בלוך
נכון. האסטרטגיה של הפארק - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אומרים שהוא יפה מאוד. אני לא הייתי שם אבל אומרים שזו חגיגה לקחת ילדים.
זבולון כלפה
מצד שני, יש גם לא מעט בעיות בצד של ההתנהלות התכנונית שם, כשלים לא פשוטים בכלל. אחרי השקעה בתכנון של שנים ארוכות - התחילו עבודות - שינו את כל התכנון מחדש עכשיו, ולא באחוז קטן אלא בעשרות אחוזים.
דור בלוך
אם מי מחברי הכנסת מעוניין להיכנס לנושא יותר לעומק, נשמח - - -
זבולון כלפה
אני בעומק שם. אני מכיר את זה מסוגיות אחרות שקשורות.
דור בלוך
נשמח לתאם סיור עם מנכ"ל הפארק ולהיכנס לכל הסוגיות שמעניינות את חברי הכנסת. רק אומר שוב, שבהתאם לאסטרטגיה של הפארק הפיתוח מתרכז בשתי אונות שבהן כבר להביא מבקרים וטיפול במפגע הריח. במובנים האלה יש התקדמות מאוד מאוד מרשימה מבחינת הקצב והפארק כבר פתוח לציבור, כמו שיושב-ראש הוועדה אמר. הציבור נהנה ממנו והוא באמת פרויקט יפה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עוד שאלות?

טוב. מי בעד אישור פנייה 78–79? מי נגד?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 1
נמנעים – אין

פנייה מס' 78–79 אושרה.
זבולון כלפה
אני מגיש רביזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוקיי. זה אושר ויש רביזיה.
משה גפני
יש לי הצעה לסדר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן, מה ההצעה לסדר?
משה גפני
רציתי להגיע בזמן לוועדה אבל בגלל הפקקים איחרתי. מדובר על העברה שהיא חצי ספר תקציב. יש בהעברה של משרד החינוך, שאישרת אותה ושלחת אותה כבר חתומה, יש דברים שהם דרמטיים, הם דרמטיים מכל היבט אפשרי. אחד הדברים שהם דרמטיים זה, כמובן, שמוסיפים לאגף החינוך הדתי – מוסיפים 37 מיליון שקל – ומפחיתים למעיין החינוך התורני 41 מיליון שקל. זאת אומרת, מדובר על דבר שהמשמעות שלו היא משמעות עצומה מבחינה תקציבית. אני, למשל, הייתי רוצה לדעת למה. מספר התלמידים באגף החינוך הדתי גדל ובמעיין החינוך התורני מספר התלמידים קטן? אני פוליטית לא שייך - - -
אלעזר שטרן
אגיד לך משהו.
משה גפני
שניה.
אלעזר שטרן
זה על הפנים הכול, אבל כל אחד - - -
שמשה גפני
שניה, אלעזר. אחרי זה אשכח מה רציתי להגיד. לפחות לקבל הסבר, שיבואו הפקידים ויגידו למה הפחיתו למעיין החינוך התורני 41 מיליון ולאגף החינוך הדתי הוסיפו 37 מיליון.

אבל יש פה דבר יותר חמור, יש פה העברה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
רגע, אתה דיברת על הצעה לסדר.
משה גפני
הצעה לסדר, כן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זו לא הצעה לסדר.
משה גפני
מה זה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא יודע מה זה, אבל זה לא הצעה לסדר.
משה גפני
אני רוצה לבקש ממך שתקיים את הדיון הזה, זו ההצעה לסדר.
אלעזר שטרן
דווקא זה מעניין מה שאתה שואל.
משה גפני
יש פה 175 מיליון שקל להארכת שנת הלימודים לכיתות א'-ב', שזה דבר מרשים. באמת, זה דבר שלא היה כדוגמתו. מן החובה לדעת האם זה כולל – באותם מקומות שזה נמצא - את כל התלמידים; האם זה לא כולל את התלמידים החרדים, כפי שהתפרסם?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז רב מוישה, אני - - -
משה גפני
שניה, מה יש לך אתה? לפחות לא לסתום את הפה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא - - -
משה גפני
הרי כשיגיעו הבחירות אשתמש באצבע שלי, אתה יודע את זה, ועכשיו ביתר שאת. אתם תחפשו את הרוח. לדעת רק לדעת, הרי יש לכם רוב. האם הילדים במקומות הללו יהיה להם את הארכת שנת הלימודים גם בזמן חופש הגדול? משקיעים בזה 175 מיליון שקל מכספי משלם המסים - גם החרדים משלמים מע"מ ומס הכנסה והכול. מהכסף שלהם. גוזלים את הכסף ונותנים את זה לקבוצה אחת. את השאלות האלה לאפשר לנו לשאול. הרי הצבעת ושלחת, אבל אני מבקש, תביא את הרפרנט או הרפרנטית כדי שנוכל לשאול.
אלעזר שטרן
גפני, הטכניקה הזאת – באמת, קודם הערתי ליושב-ראש – שב-9:03 - -
משה גפני
לא, בחיים לא עשיתי את זה. בחיים.
אלעזר שטרן
- - וב-9:08 זה כבר חתום ונשלח.
משה גפני
בחיים לא עשיתי את זה. אם היה דבר כזה שהיה מישהו מעיר לי – היו דברים שהייתי שולח מהר, מפני שרציתי שזה יהיה מהר. אבל לא היו אצלי מחטפים כאלה. אתה היית יודע, כחבר ועדה, את הסיבות למה זה, אחרת לא הייתי מביא את זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רב מוישה - - -
סתיו שפיר
גם מה חתום ונשלח? מי שלח את זה בפועל? אין פה תיבת דואר או אימייל. איפה זה נשלח?
משה גפני
אפילו את זכות הזעקה אתה לא נותן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתן לך שתי תשובות.
משה גפני
זו ממשלה גזענית, שהגזענות בראש מעייניה. לוקחים ילדים וזורקים אותם החוצה.
אלעזר שטרן
אבל למה אתה עושה צחוק? גם אני, ההעברות האלה, הטכניקה הזאת בעיניי מריחה מאוד לא טוב.
משה גפני
לא, אבל יש פה גם דברים עקרוניים.
אלעזר שטרן
הם היו בקואליציה, מעיין התורני – לא יודע איך קוראים להם - - -
משה גפני
מורידים 41 מיליון?
אלעזר שטרן
מה עשו? כנראה בממשלה הקודמת - - -
משה גפני
אי אפשר לעשות את זה, היושב-ראש.
בועז טופורובסקי
עושים עכשיו תקציב יותר שוויוני. קודם זה היה מעוות, עכשיו מתקנים.
משה גפני
לא, אבל אין דבר כזה. יש חוק. אין דבר כזה. אלעזר, תפסיקו להיות ילדים. זה לא מוכר שאינו רשמי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רב מוישה, מאחר שזו הצעה לסדר, זה לא דיון, אז יש לי - - -
סתיו שפיר
אני מצטרפת להצעה שלו לסדר. ניסן, אם אפשר להוסיף משפט. העברתם עכשיו 900 מיליון שקל לחינוך, שמתוכם יש: 110 לכוללים, 17 לתרבות יהודית, 33 חינוך דתי. זה הוצאות מבורכות חלקן. אבל רק לפני שבוע דנו בהעברת כספים של כמה מיליונים בודדים בשביל מפעל שנת שירות ותנועות הנוער. החבר'ה האלה לא זכו לאף הגדלה בתקציב שלהם בכלל למרות שהם מתחננים, והם מקבלים פחות מרבע ממה שהובטח מלכתחילה.
משה גפני
ממש לא. למעיין החינוך התורני יש - - -
סתיו שפיר
אנחנו רוצים לדון בסדרי העדיפויות של המשרד על ההעברה הזאת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה משהו אחר. אפשר להזמין את השר ולדון אתו.
סתיו שפיר
אין פה שום היגיון. אני לא מבינה איך בתוך רגע הספקתם כבר לחתום על הבקשות ולהעביר אותן. איך זה קרה?
אלעזר שטרן
אני באתי, אבל הייתי בוועדת החינוך - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
רב מוישה - - -
משה גפני
זה משהו - - -
סתיו שפיר
ועוד אתה טוען שאתה לא - - - על המייל. אז איך עשית את זה?
משה גפני
על 175 מיליון שאלת, אלעזר?
היו"ר ניסן סלומינסקי
רב מוישה, אתן לך שתי תשובות בעניין, ואחר כך אתן לך תשובה שלישית. תשובה ראשונה, הראיה בידך - פיתחנו מכשיר ויכולת לשאול את האוצר ולקבל תשובות עוד הרבה לפני כן, ולא שאלת. היית שואל, מקבל תשובות. דבר שני, גם פה ניתנה אפשרות לשאול שאלות והיא לא נוצלה.

דבר שלישי, אני מוכן בנפרד לשבת אתך על מה שצריך ולעשות את הבירור.
סתיו שפיר
אושר, ואז מה? מישהו רץ לחדר ולחץ על ה-send במייל?
טמיר כהן
לא.
סתיו שפיר
אז איך זה קרה? ניסן לא משתמש במייל, כמו שהוא טען פעמים במייל.
משה גפני
מתי זה יהיה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
- - - רק ביום שני נעשה את זה.
סתיו שפיר
בשתי דקות האלה לפני שנכנסתי הספקתם לעשות את זה?
משה גפני
אני הולך להפוך את העולם על זה. אם זה היה היום, בסדר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
פשוט אני נוסע ב-11:00.
משה גפני
בסדר, אין לי טענות. אמרתי לך לא לנסוע? לא אחכה עד יום שני, זה דבר שעד יום שני זה קטסטרופה. שיבואו, שיסבירו. למה לגבי 175 מיליון - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם נגמור לפני הזמן אז נעשה את זה גם לפני.
משה גפני
לא היה דבר כזה. בחיים לא היה, בועז. בחיים לא היה דבר כזה.
בועז טופורובסקי
לא היה שמורידים מהחרדים ו- - -
משה גפני
לא לא לא. לא היה דבר כזה שמעבירים 175 מיליון שקל לקייטנות ואומרים: הילדים החרדים בחוץ.
בועז טופורובסקי
מי אמר שהילדים החרדים בחוץ?
משה גפני
אני אומר לך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בבקשה.
חביב קטן
חביב, משרד המדע.
משה גפני
גזענות של ממשלה מופקרת.
חביב קטן
הפנייה נועדה לתקצב סך של 172 מיליון שקלים - -
משה גפני
אסור להם להיות במשטר דמוקרטי, הם צריכים להיות באוקראינה.
חביב קטן
- - והוצאה של 82 מיליון להתחייב לפי הפירוט הבא - - -
משה גפני
יושב-ראש יש עתיד אומר ליושב-ראש ועדת הקליטה: אל תקבל רביזיה מגפני כדי שיעלה הסתייגות למליאה. קיבל הוראה, כמו הקומוניסטים. לא משנה שהעברתי את זה דרך ועדת העבודה והרווחה. בושה.
בועז טופורובסקי
אצלכם זו דמוקרטיה ידועה. יהדות התורה זה דמוקרטיה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי, בואו - - -
משה גפני
תלמדו מאתנו איך מתנהלים ציבורית. הרבה יש לכם מה ללמוד. הרבה, לא קצת. הם מתנהלים כמו איזה משטר קומוניסטי שלפני 400 שנה. איזו מונרכיה כזאת, יושב מלך. ועוד הוא הכתיר את עצמו אתמול לאדמו"ר, שהוא בכלל העליב אותי. אמרתי לו: ממתי אתה אצל החסידים? לפחות תגיד שאתה ראש ישיבה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
דבר, דבר.
חביב קטן
הסעיף הראשון מדבר על תקצוב של 86 מיליון שקלים.
משה גפני
- - -
חביב קטן
למחקרים שנערכו בשנים קודמות בהרשאה להתחייב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ששש.
משה גפני
לא חשוב, ההעברות לא חשובות. תעשה ישיבה מחר ב-9:00, ב-9:00 וחצי דקה תגמור, תשלח. אל תסבירו בכלל, מיותר לגמרי.

השולחן הזה הפך להיות קרקס.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, ממש לא.
משה גפני
קרקס. העברה כזאת, של חצי תקציב, מעבירים בדקה אחת ושולחים את הזה, אפילו רביזיה לא נותנים להגיש. שולחים את זה לאוצר, חתום.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב. בבקשה.
משה גפני
אין לך מה להסביר. חבל, אל תתבזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
די, רב מוישה. די.
משה גפני
למדת את המקצוע שאתה עוסק בו בהצלחה, אתה עכשיו מתבזה פה. זה כמו גן ילדים.
חביב קטן
הסעיף הראשון נועד לתקצב 86 מיליון שקלים עבור מחקרים בתוכנית החלל - - -
משה גפני
תראה איזו העברה. זו העברה שיש בה סעיף, שכל סעיף זה פצצת אטום, שצריך לדון.
אלעזר שטרן
דרך אגב, אני חושב ואמרתי את זה לשר האוצר - - -
חביב קטן
29 מיליון שקל בהוצאה ו-82 מיליון שקל בהרשאה להתחייב עבור מחקר - - -
אלעזר שטרן
- - - 880 מעבירים בהעברה אחת.
משה גפני
כן, תסתכל את הסכומים.
חביב קטן
הסעיף שלישי נועד לתקצב סך של 48 מיליון שקל עבור השתתפות ישראל בארגון - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
ששש. רב מוישה, די.
משה גפני
דקה. בלי רביזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רב מוישה, די.
משה גפני
אבל מיותר. חבל, אני חס על כבודו. אין לך מה להסביר, אף אחד לא יבין.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה לא חס על כבודו כי הוא מדבר ואתה נכנס באמצע.
משה גפני
לא, תעשה לי טובה. מיותר לגמרי. מיותר.
אלעזר שטרן
אם תכתוב לוועדת האתיקה על העברה 880 מיליון אני אצטרף.
חביב קטן
הסעיף הבא מדבר על העברה של 19 מיליון שקלים עבור מחקרים בתחום הסייבר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עוד פעם.
חביב קטן
הסעיף הראשון מדבר על 86 מיליון שקלים עבור מחקרים בתוכנית החלל, מזומן בגין הרשאה להתחייב שתוקצבה בשנים הקודמות; הסעיף השני מדבר על תקצוב של 29 מיליון שקלים במזומן ו-82 מיליון שקלים בהרשאה להתחייב עבור תוכנית החלל האזרחית - -
משה גפני
הוא העביר את זה בדקה, ואחרי חמש דקות הוא שלח - - -
חביב קטן
הסעיף השלישי מדבר על 48 מיליון שקלים עבור השתתפות בארגון ה-CERN; הסעיף האחרון - - -
משה גפני
סתיו שפיר עכשיו - - - בפייסבוק, אני יכול - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אל תדאג, היא כתבה כבר. היא תוך שניה כבר כתבה.
סתיו שפיר
אתה יכול להצטרף לפייסבוק שלי, גפני.
משה גפני
אנחנו - - - אלעזר גם חותם.
סתיו שפיר
על המכתב לוועדת האתיקה?
משה גפני
ודאי. העברה כזאת בדקה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
רב מוישה, היא כבר כתבה תוך שניה, זה כבר היה בפייסבוק.
משה גפני
נכון. כל הכבוד לה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל היא יותר מתוחכמת ממך - - -
סתיו שפיר
אני כתבתי לפני הישיבה שאנחנו ברבע שעה אמורים להעביר 1.5 מיליארד.
משה גפני
כל הכבוד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היא דאגה שיהיה את הטלוויזיה - - -
סתיו שפיר
ניסן, אתה אומר שאני שואלת שאלות בשביל התקשורת? זאת אומרת, שאלות זה לא משהו שחברי הכנסת אמורים לעשות?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אמרתי שזהו?
סתיו שפיר
זה מה שאתה אומר – טלוויזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אמרתי שהוא פחות מתוחכם.
סתיו שפיר
כי חברי כנסת, התפקיד שלהם זה לא לשאול שאלות, התפקיד שלהם זה לשתוק ולהצביע ביחד אתך. נכון? זה התפקיד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מאוד, מאוד, לשאול שאלות.
סתיו שפיר
זה התפקיד, אלא אם הם אורית סטרוק ואז מותר להם לשאול שאלות על בדואים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מאוד מאוד מותר להם לשאול. אני לא אמרתי לשאול. אמרתי שהוא פחות מתוחכם ממך.
סתיו שפיר
אז תפסיק. אולי תפסיק עם ההשמצות האלה? תפסיק עם ההשמצות האלה, כי זה לא רלוונטי לדיון. היחידי שאתה צריך להשמיץ פה זה את זה שאומר שהצלחת לחתום בתוך שניה ולשלוח במייל, למרות שאתה טוען שאין לך מייל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
גם את עשית את זה במהירות עצומה, להפיץ - - -
סתיו שפיר
נכון. אני עובדת במהירות, אני עובדת עם הטכנולוגיה. אתה כל פעם מסרב לעבוד עם הטכנולוגיה. מה שקרה פה זה באמת ביזיון ואתה העברת 900 מיליון שקלים בדקה בלי שישב פה אף אחד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, הוא עכשיו מדבר על סייבר - - -
סתיו שפיר
במקום עכשיו להסכים לדיון לחברי הכנסת, כשיש לך רוב. הרי בסוף זה יעבור, אבל להסכים לעשות פה את הדיון. במקום להסכים לעשות את הדיון אתה מתחמק וממציא תירוצים, וגם טוען פה טענות שקריות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב. רבותי, מישהו רוצה - - -
סתיו שפיר
ואחר כך אתה גם הולך ומשמיץ שאנחנו עושים את זה בשביל התקשורת. אין פה תקשורת - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא אמרתי שאת עושה את זה לתקשורת.
סתיו שפיר
אתה לא מסכים אפילו - - - בסדר, ניסן - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל לא אמרתי שאת עושה לתקשורת. אמרתי שאת פחות - - -
סתיו שפיר
חברי הכנסת אמורים לשאול שאלות. תכבד את זה שאנחנו שואלים שאלות. תכבד, תאהב את זה, תעריץ את זה. זה חשוב מאוד שחברי הכנסת ישאלו שאלות ויבינו על מה הם מצביעים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש לך הזדמנות לשאול - - -
סתיו שפיר
לא כמו החברים שלך מהקואליציה, שבאים לפה ורק מצביעים על מה שאתה אומר להם. זה התפקיד שלנו, אל תזלזל בזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מזלזל? אני נותן לך הזדמנות לשאול - - -
סתיו שפיר
אתה כל הזמן - - - היא עושה בשביל התקשורת, היא בשביל זה. כל הזמן אתה מזלזל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
סליחה, אני לא מזלזל.
סתיו שפיר
תתחיל לכבד את החברים שיושבים פה לידך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם תכבדי את עצמך אז יכבדו גם אותך.
סתיו שפיר
תתחיל לכבד את החברים שיושבים פה לידך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מכבד אותם יותר.
סתיו שפיר
אז תפסיק עם ההשמצות האלה, זה לא רלוונטי לדיון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עוד פעם תגידי ועוד פעם תגידי - - -
סתיו שפיר
לא, אתה יכול פעם אחת להתנצל על הדרך שבה אתה מתנהג. פעם אחת תיקח אחריות ותתנצל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מתנצל על זה, כי כבר הרבה חברי מועצה אמרו לי: למה אתה לא מוציא אותה?
סתיו שפיר
למה אתה לא מוציא אותה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן, כי את הרבה פעמים מפריעה בכוח.
סתיו שפיר
מפריעה, כי שאלות - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, את לא שואלת. את לא נותנת לאנשים לדבר.
סתיו שפיר
אולי גם את גפני תוציא?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, את לא נותנת לאנשים לדבר גם בנושאים אחרים.
סתיו שפיר
בוא נראה אותך מוציא את יושב-ראש הוועדה הקודם מהישיבה. תוציא אותו, הוא גם מפריע לך. הוא שואל שאלות כל הזמן.
משה גפני
הנה, תרבות יהודית גם יש פה 17 מיליון.
סתיו שפיר
בוודאי. לתרבות יהודית מעבירים כסף כל הזמן.
משה גפני
אבל שתדע, כשאתם תהיו באופוזיציה אנחנו נעשה לכם את אותו דבר, לא כמו שעשיתי בפעם הקודמת. אתם כפויי טובה, אתם סקטוריאליים, אגואיסטים כמו חזירים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש למישהו שאלות לשאול אותו?
משה גפני
יש לי שאלה: למה אתם חזירים? לא היה דבר כזה, אני אומר לך. כל ישיבה אתם לוקחים לעצמכם כסף. אותנו ממוטטים לגמרי, אנחנו לא צריכים שום דבר – לא חינוך, לא תרבות – ואתה צוחק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי כמוך יודע. אנחנו לוקחים - - -?
משה גפני
תעשה לי טובה. כשאני ישבתי פה במקומך העברתי לכם כסף על כל הגבעות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
את הוויכוחים, את המאבקים - - -
משה גפני
למפוני גוש קטיף אתה לא יכול להעביר כסף. אני העברתי 700 מיליון כאן, בפני כולם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
את המאבקים עם שר החינוך לא אתה עושה, אני עושה אותם. סלח לי.
משה גפני
בסדר, אבל זה לא המאבק עם שר החינוך. זה אתם, זה אתם, אתה בעל הבית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תסלח לי.

טוב, מישהו עוד רוצה לשאול שאלות? אם לא, אנחנו נצביע על פנייה מס' 80–84.
משה גפני
אגואיסטים. לא היתה מפלגה סקטוריאלית כמוכם. ארץ ישראל מעניינת אתכם?
משה גפני
מי בעד אישור פנייה מספר 80–84?
סתיו שפיר
מי בקואליציה ואכפת לו, שישאלו שאלות רלוונטיות. לא להצביע בעד ההעברה הזו כדי שניסן יקבל את הרביזיה ונוכל לדון בהעברה למשרד החינוך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש עוד חברי כנסת שרוצים לשאול? לא.
משה גפני
יש מי שרוצה לשאול ולא מתכוון לשאול. בלאו הכי השאלות לא רלוונטיות, התשובות לא רלוונטיות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור פנייה מספר 80–84? מי נגד?
משה גפני
התייעצות סיעתית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו באמצע ההצבעה. אתה יודע שאי אפשר.

הצבעה

בעד – 4
נגד – 1
נמנעים – אין

פנייה 80–84 אושרה.
סתיו שפיר
רביזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אושר. רביזיה. אתה רוצה עכשיו התייעצות סיעתית?
משה גפני
לא. הסיעה שלי מכירה אותך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו עוברים לעמוד 25, פנייה 85, 86.
דור בלוך
השינויים הינם שינויים פנימיים בתקציב מינהל התכנון במשרד הפנים בסך כ-2 מיליון שקלים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו בפנייה 85, 86. התחלת את החלק השני. תתחיל מהחלק הראשון.
דור בלוך
החלק הראשון הוא תקצוב בסך 330,000 שקלים עבור הקמת מרכז מידע ימי לאומי. הכסף מועבר ממשרד האנרגיה למינהל התכנון. מדובר בפרויקט שנועד לבצע מיפוי של הים שבשטח ישראל. לשם כך משרד האנרגיה מעביר - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
מיפוי לצורך מה?
דור בלוך
מיפוי של השטח הימי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לדעת את הגבהים, שלא ייתקלו? אוצרות טבע? לצורך מה המיפוי?
עידן הרשקוביץ
הרעיון הוא ליצור פורטל מידע באמצעות "ממשל זמין", ששותפים לו גם משרד האנרגיה וגם המשרד להגנת הסביבה, שיצבור מידע שיאפשר תכנון במרחב הימי.
זבולון כלפה
הכוונה היא לחופים או בתוך הים עצמו?
עידן הרשקוביץ
בתוך הים עצמו. בחופים יש כבר תכנון, יש מיפוי וכו'. במרחב הימי פחות, וזו המטרה.
זבולון כלפה
זה בעיקר בתחום של תשתיות, כמו גז. לזה אתה - - - ?
עידן הרשקוביץ
כן. זה לתכנן את המרחב הימי של ישראל.
משה גפני
סתיו, צריך להחליט לבוא לישיבות כאן חמש דקות קודם.
סתיו שפיר
מנסים. אנחנו יוצאים ב-7:00 מתל-אביב כדי להגיע לכאן - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
ומה זה החלק השני?
דור בלוך
החלק השני הוא העברת עודפי הרשאה להתחייב בסך של 60,513,000 שקלים עבור מכרזים שנפתחו בסוף שנת 2013. הם לא נסגרו בסוף שנת 2013 אלא ב-2014, ולכן צריך לתקצב מחדש את ההרשאה להתחייב בלבד. לא את המזומן, רק את ההרשאה להתחייב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לצורך מה?
עידן הרשקוביץ
יש כל מיני מכרזים. חלק הארי זה מכרז לחברות מתכננות שעושות תוכניות מתאר מקומיות ביישובים - זה 40 מיליון מתוך ה-60 מיליון. במכרז זכו עשר חברות. חלק נוסף, של 8 מיליון, זה מיזם משותף עם עמותת "עתידים" להקים תוכנית לצוערים לתכנון ברשויות המקומיות כדי לחזק את המתכננים ברשויות המקומיות. כל השאר זה מכרזים שונים, קטנים יותר.
דור בלוך
הנושא השלישי הוא תוספת תקן "עתידים".
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה זה?
עידן הרשקוביץ
יש בוגרים של תוכנית "עתידים" למינהל הציבורי. תקנים כאלה הם תקנים תוספתיים.
דור בלוך
השינוי האחרון הוא שינוי פנימי - העברה בתוך מינהל התכנון למימון פרויקט "ממשל זמין" בסך של 2 מיליון שקל.
בועז טופורובסקי
מה יש ב"ממשל זמין"?
עידן הרשקוביץ
זה פרויקט של רישוי זמין. המטרה היא ליצור את כל תהליך רישוי הבנייה כמערכת ממוחשבת שתשמש את כל הוועדות המקומיות. זה פרויקט שהתחיל כבר לפני שנתיים, בשנה שעברה הוצאנו כסף על זה וגם השנה.
בועז טופורובסקי
זאת אומרת שבעתיד נוכל על כל הליכי הרישוי, במקום לבוא לוועדות, להפקיד וכל הדברים האלה, לעשות את זה ישירות דרך המחשב?
עידן הרשקוביץ
דרך המחשב, עם כרטיס חכם. זה פרויקט שמתקדם כחלק מהרפורמה בתכנון והבנייה.
בועז טופורובסקי
מתי האזרחים אמורים להתחיל ליהנות מזה?
עידן הרשקוביץ
כרגע יש גרסאות פיילוט. אנחנו מניחים שבתחילת 2015 - - - יש היום משתמשים שמשתמשים בזה - מגישי בקשות, אדריכלים שעובדים על המערכת ובודקים אותה, וככה אנחנו מתקנים. אנחנו מוציאים גרסה כל ארבעה חודשים. אנחנו מניחים שבתחילת 2015 יהיה כבר משהו בשל יותר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוקיי. תמו השאלות?

מי בעד אישור פנייה 85, 86? מי נגד?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 1
נמנעים – אין
פניה 85, 86 אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה, הבקשה אושרה.
בועז טופורובסקי
יש דיון ברביזיה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא היום יהיה דיון, כי אנחנו צריכים להתחיל עכשיו את הנושא של רשות המסים. זה יהיה כנראה ביום שלישי.

תודה, אני נועל את הישיבה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:01.>

קוד המקור של הנתונים