פרוטוקול

 
הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני

<פרוטוקול מס' 351>
מישיבת ועדת הכספים

יום שני, ד' בסיון התשע"ד (02 ביוני 2014), שעה 11:20

<סדר היום:>
<שינויים בתקציב לשנת 2014>
נכחו
<חברי הוועדה:>
ניסן סלומינסקי – היו"ר

רוברט אילטוב

מיכל בירן

זהבה גלאון

גילה גמליאל

משה גפני

בועז טופורובסקי

יעקב ליצמן

עמרם מצנע

אראל מרגלית

משולם נהרי

שמעון סולומון

אורית סטרוק

חמד עמאר

אברהים צרצור

ראובן ריבלין

סתיו שפיר

איילת שקד

שמעון אוחיון

משה זלמן פייגלין

מיקי רוזנטל

<מוזמנים:>
דני קריצ'מן - ראש החטיבה להתיישבות, משרד ראש הממשלה

יובל פונק - סמנכ"ל החטיבה להתיישבות, משרד ראש הממשלה

רחל ירום - חשבת, משרד האוצר

מיכה פרלמן - רכז מו"פ והשכלה גבוהה, אגף תקציבים, משרד האוצר

מעין נשר - רפרטנית חקלאות, אגף תקציבים, משרד האוצר

יוגב גרדוס - אגף תקציבים, משרד האוצר

נורדן שלאבנה - רפרנטית אנרגיה, אגף תקציבים, משרד האוצר

אסף וסרצוג - רפרנט בט"פ, אגף תקציבים, משרד האוצר

ניל אמסל - אגף תקציבים, משרד האוצר

קרן שפר - משרד התיירות

סיון ינקוביץ - תקציבאית, משרד החקלאות

אסף לוי - יועץ מנכ"ל משרד החקלאות

חיים ילין - ראש מועצה אזורית אשכול


<מנהל הוועדה:>
טמיר כהן
<רישום פרלמנטרי:>
הילה מליחי

<שינויים בתקציב לשנת 2014>
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותי, אנחנו מחדשים את הדיון. אנחנו עוברים להעברות כספיות. אנחנו מתחילים עם העודפים. יש לנו שתי בקשות.
<משה גפני:>
רגע, תעשה לנו פה סדר. ההודעות הן של משרד ראש הממשלה?
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
כן, שתי ההודעות.

<משה גפני:>
למה ראש הממשלה צריך כל כך הרבה כסף?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
את זה נשמע עוד מעט, אבל לאט-לאט.

<סתיו שפיר:>
ניסן, רק אדגיש שגם השבוע משרד האוצר החליט לא לענות לשאלות שהפניתי אליהם מראש בנוהל שנקבע.
<משה גפני:>
צריך לדחות את הישיבה.
<סתיו שפיר:>
ביקשתי לדחות את הישיבה. אני לא רואה טעם לאשר העברות תקציב כשאנחנו לא עומדים בנהלים הפשוטים.

<משה גפני:>
אדוני היושב-ראש, חברת הכנסת שפיר צודקת. היא הגישה שאלות, לא קיבלה תשובות, אני מציע לדחות את הישיבה.

<סתיו שפיר:>
ניסן, הנוהל הזה הוא נוהל שאתה בעצמך קבעת. משרד האוצר לא עומד בנוהל כבר שלושה שבועות. אנחנו לא מקבלים תשובות לאף אחת מהשאלות.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לי יש כאן – מלא כאן סתיו שפיר עם תשובות.
<סתיו שפיר:>
תשובות על איזה שאלות? כל שאלה בנוגע להרשאות להתחייב, כל שאלה בנוגע להתחייבויות כלפי גופים חיצוניים לא נענית באופן שיטתי.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני לא יודע, יש לי כאן את הדוח, ביקשתי לראות, ויש כאן המון סתיו שפיר, זו את, ובכולם יש תשובות. אני לא יודע אם התשובות טובות, אם הן מספקות אותך או לא, אבל יש כאן תשובות.
<סתיו שפיר:>
האם ענו על כל השאלות ששאלתי או על שלוש או ארבע?
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני לא יודע להגיד לך, אבל יש כאן תשובות לפחות, זה לא ריק.

<סתיו שפיר:>
לכמה מהן? יש את הכול אצלך.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני אומר, על כל שאלה שכתובה כאן יש תשובה. לא הסתכלתי עד הסוף, אבל לכל שאלה יש תשובה.
<סתיו שפיר:>
כל שאלה בנוגע להתחייבויות ולהרשאות להתחייב, אין עליהן תשובות.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
יש לי כאן חבילה שלמה שכולה רק סתיו. חבילה שלמה רק סתיו ועל כולן יש תשובות. מה אני יכול לעשות? רבותי, אנחנו מתחילים. אמרנו, הדבר הראשון זה העברות כספיות.
<סתיו שפיר:>
ניסן, אי-אפשר לקרוא ליעל מבורך שתשב פה ותענה לפחות על – תסלח לי.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
עניתי שתי תשובות. א' אמרתי שיהיה לנו דיון איתם - -

<סתיו שפיר:>
אחרי שאנחנו נעביר את הכסף, מה הטעם?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
- - כדי לגבש את הנוהל. יכול להיות שאם שואלים את אותה שאלה בכל שבוע - - -
<סתיו שפיר:>
אם שואלים את אותה שאלה והיא לא נענית בכל שבוע, אז כנראה שיש סיבה לשאול את אותה שאלה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ב', יש לי כאן חוברת שלמה, כולן זה רק סתיו שפיר ולכולן יש תשובות.

<סתיו שפיר:>
זה רק רבע, אם לא עשירית מהשאלות ששאלתי.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני לא יודע להגיד, אבל יש תשובות. אני לא יכול להיכנס עכשיו ולדון על כל דבר - -

<סתיו שפיר:>
יש כאן שלוש חוברות של העברות תקציביות שלא ענו עליהן תשובה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
- - ואת תגידי שהם גם לא ענו תשובות שאת רוצה שיענו, אז מחר לא יהיה דיון כאן? בסדר, מה אני יכול לעשות?
<סתיו שפיר:>
לא, הם לא ענו תשובות בכלל, על מה אתה מדבר? תקרא את המיילים שהם העבירו לוועדה. טמיר, אתה מוזמן לקרוא לו את המיילים. הם אומרים שאני שואלת את אותן שאלות ולכן הם לא עונים עליהן. שאלות על כל העברה הן שאלות אחרות. בפעם הקודמת הם גם אמרו לך. הם ישבו פה בוועדה ואמרו אנחנו לא יכולים לספק את התשובות כי זו צנעת הפרט של החברות.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותי, אני חוזר לנושא של העברות של עודפים מחויבים. רבותי, מאחר ובתוך ההעברות האלה יש גם העברה לחטיבה להתיישבות - - -

<משה גפני:>
אנחנו יודעים, בגלל זה אנחנו פה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני יודע. אני יודע שבאת לתמוך בנושא ואני שמח.

<משה גפני:>
לתמוך? אחרי שתהיה שקיפות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותי, אני ביקשתי מראשי החטיבה - - -
<משה גפני:>
על איזו העברה מדברים עכשיו?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אמרתי. אם אתה תדבר, אתה לא תשמע אותי, אני כבר צרוד. הרי הסברתי את זה שלוש פעמים, ואני אגיד בפעם הרביעית. אנחנו דנים כרגע בעודפים מחויבים שיש לנו פה. יש לנו שתי בקשות של משרד ראש הממשלה שעליהן אנחנו מתחילים לדון עכשיו.
<משה גפני:>
נתחיל לדון, אבל לא נצביע.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ודאי שנצביע. למה לא?

<בועז טופורובסקי:>
נצביע אם נקבל תשובות. ניסן, נצביע זו החלטה שלך, אבל אנחנו רוצים לקבל תשובות ברורות מאוד. הבנתי שהרביזיה עברה בשבוע שעבר על הדיון על השקיפות, גם הבנתי ששרת המשפטים מוצאת איזשהו פתרון - -
<סתיו שפיר:>
עברה רביזיה רק על זה שיהיה דיון.
<בועז טופורובסקי:>
- - בנוגע לשקיפות, אבל אנחנו אמרנו שאנחנו רוצים לדעת לאן עובר כל שקל בדיוק, ובשביל זה אני מניח שהגיע - - -
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אנחנו יודעים, וגם ידענו.
<חמד עמאר:>
חמישה שקלים אחרונים שחילקת אותם, שיגידו לאיפה הם הלכו. בוא נתחיל מחצי שקל.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותי, מאחר ובכל פעם מדברים על החטיבה - - -
<סתיו שפיר:>
אני חושבת שיש כל כך הרבה העברות לחטיבה, אז זה עולה הרבה פעמים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ממש, המון דברים. את רואה כמה את טועה? אני לא יודע להגיד, אבל אם תשמעי עוד משפט אחד אז תראי כמה את טועה.
<סתיו שפיר:>
בכמה גדל התקציב שלה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
תני לי לדבר דקה. החלטתי שלפני שנדון על ההעברה עצמה – הזמנתי את ראש החטיבה להתיישבות, את דני, ואולי יש לו כאן גם כמה מאנשיו, שייתן הסבר ורקע - - -
<משה גפני:>
אמרת שאתה עכשיו בהעברה של משרד ראש הממשלה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
שתי העברות, בתוך כל אחת מההעברות יש חטיבה להתיישבות. אמרתי שאנחנו רוצים לקיים דיון, ולכן ביקשתי שיבואו ראשי החטיבה כדי לתת הסבר כולל על החטיבה. על עצם הבקשה – כדאי שתשמעי אותי עכשיו.

<סתיו שפיר:>
אני שומעת כל הזמן. איפה התשובות? אנחנו לא קיבלנו שום דבר. במייל לא קיבלתי שום תשובות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
יש כאן מלא. אני אבקש ממישהו אחר שייתן לך את זה. זה קיים.

<טמיר כהן:>
אנחנו נעביר לה אותו.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לעצם ההעברות, אני רוצה לומר שזה נראה הרבה, אבל זו אותה העברה כספית. פעם הסברנו שכשיש עודפים מחויבים בדרך כלל המדינה מעבירה 80% בהעברה ראשונה של עודפים מחויבים, ו-20% היא מחכה עד שמגיע הדיווח הסופי של כל משרד ממשלתי, ואז היא מעבירה את ה-20% הנותרים. אבל זו אותה העברה כספית על כל המשרדים. אנחנו סיימנו – אפשר לומר שהעברנו 18 מיליארד שקל של עודפים מחויבים באותה שיטה. הייתה פעם וכעבור חודשיים או שלושה היה החלק השני. ישנם משרדים שעוברים 80% בפעם הראשונה ו-20% האחרים בפעם השנייה, ובמקומות שהחשכ"לית רצתה לעשות בדיקה – כי אולי היא ראתה שיש יותר עודפים – אישרו בפעם הראשונה 50% ובפעם השנייה, על אותה בקשה, את ה-50% הנותרים. החטיבה – זו אותה בקשה שבזמנו דיברנו עליה, של 177 מיליון שקל. היה כאן על זה דיון. אותה בקשה אז – זה היה 50%, אחר-כך החשכ"לית אישרה עוד 30%, זו ההעברה השנייה שיש לנו היום, ואחר-כך עוד 20%, זו העברה שלישית שיש.
כך שנדע שכל זה זו אותה העברה כספית ראשונה, היא רק חולקה לשלושה חלקים שהחשכ"לית אישרה – פעם 50%, ודנו בזה לפני חודשיים או שלושה, ועכשיו הצטברו שתי העברות של 50% האחרות ביחד, אחת 30% ואחת 20%. אבל זו אותה העברה בדיוק. אז אם מישהו חושב שכל היום מעבירים לחטיבה, לחטיבה, לחטיבה, שידע ששלוש ההעברות האלה זו אותה העברה בדיוק, רק שבעודפים המחויבים תמיד המדינה מחלקת את זה לשני חלקים או לשלושה חלקים, את אותה העברה. זה לגבי ההעברה, אחר-כך נגיע אליה באופן פרטני. דני לידנו, תן רקע כללי לנושא – איך החטיבה עובדת, מה עובדת, ואולי אנשים ירצנו לשאול. יכול להיות שלא ירצו לשאול, אז נוכל לעבור ישר לחטיבה.

<משה גפני:>
למה צריך - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לפני כן ניתן לו להסביר. אחר-כך תוכל לשאול.
<משה גפני:>
היות ואני לא מבין בכלל, אני רק רוצה שהוא יתחיל – למה צריך את החטיבה, למה זה לא יכול ללכת דרך משרדי הממשלה?
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
תן לו, הוא יסביר קצת, ואחר-כך, ירצו, ישאלו שאלות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
דני קריצ'מן, ראש החטיבה להתיישבות.

<דני קריצ'מן:>
בוקר טוב. אני רוצה להגיד שלושה דברים לפני שאני אשאל שאלות, כי אני לא יכול לענות על מה שלא שואלים אותי. אני רוצה להגיד שאני חושב שחשוב מאוד שאתם בתור חברי כנסת תדעו שהדיון הזה הוא דיון חוזר על דיון שאתם החלטתם עליו וסיכמתם עליו. כל הפרטים וכל המספרים שמצויים פה בבקשת התקציב הזאת – זו בקשה של עודפים – הם מספרים שאתם במו ידיכם אישרתם אותם בשנה שעברה אחרי ששמעתם את כל הפרטים ואת כל היעדים, לאן מיועד כל סכום וסכום. הדיון הזה, לפי דעתי, הוא דיון חוזר, אבל אם הנוהל שלכם הוא כזה, אז אני - - -
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
דיון חוזר פעמיים. כלומר, פעם אחת אישרנו את עצם הדברים, לפני שזה נהפך לעודפים מחויבים, ופעם שנייה אישרנו כבר את הבקשה הזו כעודפים מחויבים על 50%, אבל זה אותו דבר בדיוק.
<דני קריצ'מן:>
על-פי החוק עודפים מחויבים הם סכומים שכנסת ישראל וועדת התקציב בתוכה אישרה את הסכומים האלה, ואנחנו לא הספקנו לגמור את העשייה שלהם עד סוף שנת התקציב. כל דבר שהתחילו בו נחשב לעודפים מחויבים והוא נמצא ברשימה הזאת. אם תיקחו את הרשימות של שנה שעברה בדיונים על התקציב, תמצאו את אותם המספרים, את אותן ההשקעות, את אותם המקומות, אם אותם היעדים. זה דבר ראשון. אנחנו מוכנים לדיון הזה מחדש כמה שרק צריך, העיקר שיהיה הכסף ואפשר יהיה לבנות. הדבר השני שאני רוצה להגיד, שהוא מרגיז – לפי דעתי אולי אפילו בצדק – חלק מחברי הכנסת, זה הוויכוח על השקיפות. בעניין של השקיפות, החטיבה היא לא בעלת עמדה. כרגע אנחנו עושים מה שהחוק מחייב אותנו. והחוק קובע שהחטיבה להתיישבות היא לא גוף שצריך להיות שקוף ומסמכיו הם לא לפרסום, ואנחנו עובדים לפי החוק הזה.
<אראל מרגלית:>
למה? תסביר את זה רגע.
<סתיו שפיר:>
אתם מסכימים עם החוק הזה?
<דני קריצ'מן:>
אני לא קבעתי את החוק, אז אני גם לא צריך להסביר.

<אראל מרגלית:>
אני מבין, אבל מה ההיגיון?

<סתיו שפיר:>
דני, מה עמדת החטיבה?

<דני קריצ'מן:>
לא, אני לא נכנס לזה.

<קריאות:>
- - -

<סתיו שפיר:>
אבל אני שואלת מה עמדתם האישית.

<רוברט אילטוב:>
אין להם עמדה. הם לא קובעים את העמדה.
<סתיו שפיר:>
אתה חושב שזה ראוי?

<דני קריצ'מן:>
יש את החוק. אני לא רוצה להגיד - - -

<רוברט אילטוב:>
זה לא עניין שלו בכלל.
<סתיו שפיר:>
אתה חושב שזה ראוי שגוף שמתחייב - - -

<אראל מרגלית:>
חברה פרטית בארץ לא חייבת בדיווח, אבל אתה יכול להסביר לי - - -
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, לא, לא, רבותי, אם זה ימשך ככה, אני אעצור את זה. דני יאמר את דברו, אנשים יוכלו לשאול, הוא ייתן, אבל לא בצורה כזאת.
<דני קריצ'מן:>
אני תיכף אענה גם על השאלה שלך. לשאלה שלך, זו לא בעיה שלי להגיב על חוק. מי אני?
<אראל מרגלית:>
רק תסביר לי.

<דני קריצ'מן:>
מי אני? אתם בית המחוקקים, אתם רוצים שאני אגיד לכם מה ההיגיון ודעתי על החוק? אני מבקר שלכם?
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אראל, תרשום, ותהיה לך זכות דיבור. אחרת זה לא יגמר.

<רוברט אילטוב:>
אראל, אני אגיד לך, שכשמפלגת העבודה הקימה את המדינה ואת המוסדות הלאומיים, ככה היא קבעה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רוברט, רק שנייה, תיכף נעשה את זה. תמשיך.

<אראל מרגלית:>
על סמך מה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אראל, לרשום את השאלות, אחר-כך יהיו שאלות.

<רוברט אילטוב:>
לא אנחנו המצאנו את זה.

<דני קריצ'מן:>
בנוסף לזה, ולמרות זה, אנחנו אומרים לכל מי שפונה אלינו בשאלה – יש לנו איש מיוחד בחטיבה שעוסק בנושא חוק חופש המידע – לבוא אלינו ולשבת אצלנו בחדר המסמכים ולבלות שם כל היום ולקבל תשובה על כל מסמך שהוא רוצה.
<סתיו שפיר:>
מה זאת אומרת? למה - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, די. לא מה זאת אומרת. תרשמי.

<סתיו שפיר:>
הדבר הזה צריך להיות חשוף לציבור. לא צריך שאנשים יגיעו - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, דני, אתה לא עונה לאף אחד.

<חמד עמאר:>
אבל זה לא במגרש שלו. הוא אומר לך שיש חוק, והוא חוק ברור. היא רוצה שהוא יעבור על החוק.
<סתיו שפיר:>
אני שואלת מה עמדתו. לא לעבור על החוק - - -

<קריאה:>
אני לא רוצה לעבור על החוק.

<סתיו שפיר:>
זו לא עבירה על החוק. זו לא עבירה על החוק.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
סתיו, אם זה יימשך ככה, אני מתכוון בתוך כמה דקות לעצור אותו ולהמשיך - - -

<משה גפני:>
אבל אני שותק, אני מבקש - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
דני הוא איש עשייה והוא לא נואם חוצב להבות אש, תשמעו אותו. אחר-כך אולי מישהו ירצה להשלים אותו, ואחר כך יש זמן לשאלות, בשביל זה הבאתי אותם, אבל שיהיה דיון.
<דני קריצ'מן:>
אני רק אשלים את המילה, ובזה נגמר הסיפור הזה לדעתי. כל מי שפונה אלינו ומבקש אינפורמציה על משהו, אנחנו נותנים לו. אנחנו נורא רוצים לספר מה אנחנו עושים. אנחנו מתגאים במה שאנחנו עושים.
<אראל מרגלית:>
יש לכם דוח שאתם מפרסמים?
<שמעון סולומון:>
ניסן, אפשר לשמוע לאן זה הגיע, התקציב של - - -
<דני קריצ'מן:>
יש לנו דוח מבקר המדינה, יש לנו מבקר פנימי, ויש לנו מבקר של האוצר ומבקרים אותנו מפה ועד להודעה חדשה. אתמול היה לי בירור עם המבקר למה במקום מסוים קנו 15 כוסות זמניים לתה ב-12 שקל ולא מוצאים את הקבלה, מלפני שנה וחצי. למה קצת התקוממנו? אני רוצה לענות לך, חברת הכנסת סתיו שפיר. אני רוצה להגיד לך מה קומם את החטיבה בעניין הזה של החוק. קיבלנו מכתב מעורך דין – חבל שלא הבאתי אותו – והוא מבקש מאתנו 34 שנים אחורה את התקציב, מה עשינו ואיפה היינו לפני 35 שנה. תשובות כאלה אנחנו זורקים לפח. זהו.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מה שמך, יובל? יובל הוא מנהל מרחב מרכז, הוא אחראי על החוזים בחטיבה. בוא תשלים, ואחר-כך אני אתן אפשרות לשאול. אני רק רוצה להגיד לחברי שמה שיוסבר, אם מישהו ישאל על זה, הוא לא יקבל תשובה בפעם השנייה.
<יובל פונק:>
שאלת תחולת חוק חופש המידע על החטיבה להתיישבות - - -
<דני קריצ'מן:>
יובל, זה גמור, דבר הלאה. את שאלת חופש המידע גמרנו.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רגע, עוד מעט. יובל, אם אתה רוצה להשלים דברים, תגיד.

<יובל פונק:>
אני אשלים. חוק חופש המידע, באופן כללי, לא חל על החטיבה להתיישבות משום שהיא לא רשות ציבורית. לא רק משום ששרת המשפטים, על-פי הצו, לא קבעה שהי רשות משפטית, אלא משום שאלות אחרות – האם גוף שהוא בסך הכול מחלקה בהסתדרות הציונית העולמית יכול להיות רשות ציבורית כשהוא לא אישיות משפטית. בית המשפט העליון, בערעור - - -
<סתיו שפיר:>
יש לו תקציב לא קטן.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, סתיו.

<סתיו שפיר:>
הערת ביניים, ניסן, לא צריך להתעצבן.

<יובל פונק:>
בית המשפט העליון פסק בעניין.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
תני לאיש להגיד את דברו. אני גם רוצה לשמוע. אי-אפשר שכל רגע מישהו נכנס. נשמע, אחר-כך תוכלי לשאול.
<סתיו שפיר:>
בסדר, תירגע קצת, לא קרה כלום.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אבל אני אומר לך את זה פעם ועוד פעם ועוד פעם, והאיש חוזר על עצמו. אותו דבר עם דני. זה לא מכובד.

<סתיו שפיר:>
לא נורא. סבלנות, לא צריך להתעצבן.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אבל זה לא מכובד שאת עושה את זה.

<סתיו שפיר:>
אנחנו מנהלים דיון.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, אנחנו לא.

<רוברט אילטוב:>
אבל אי-אפשר לשמוע משפט.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני רוצה להבין אותו גם, באמת. כן.
<יובל פונק:>
למרות זאת, כמו שאמר יושב-ראש החטיבה, אנחנו לקחנו על עצמנו את האחריות במובן של מתן מידע לאנשים שמבקשים מידע על-פי חוק חופש המידע. מי שמערב את התקציב של החטיבה יחד עם חוק חופש המידע, מערב מין שאינו במינו. אחד לא קשור לשני. תקציב החטיבה להתיישבות שקוף כאור היום. הוא נמצא במחשבים, הוא נמצא במערכת "המרכבה". החטיבה להתיישבות פועלת לפי כללי חוק חובת המכרזים, תקנות כספים ומִנהל של משרד האוצר. הדברים האלה שקופים לחלוטין. כל אחד יכול להיכנס ולראות לאיזה ספק משלמים, מתי משלמים, ולבדוק שלאותו ספק לא משלמים בטעות ממקור ממשלתי אחר. הדברים האלה לא קשורים אחד לשני.
לעניין חוק חופש המידע, לפני כשלוש שנים פנתה עמותת "יש דין" וביקשה לקבל מידע אודות מתיישבים ביהודה ושומרון. נאמר לה שלמרות שאנחנו רושמים את הזכויות ביהודה ושומרון, המידע הזה חוסה בהגנת הפרטיות. הם ביקשו מידע ספציפי, קיבלו את המידע הספציפי. זה לא סיפק אותם. עתרו לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים וביקשו לפי חוק חופש המידע לדון בבקשה שלהם. בית המשפט לעניינים מנהליים קיבל את העתירה שלהם וקבע שחוק חופש המידע חל על החטיבה. אנחנו ערערנו לבית המשפט העליון, ובית המשפט העליון קיבל את הטענה שחוק חופש המידע לא חל על החטיבה. הוא לא חל על החטיבה משום החטיבה להתיישבות איננה רשות ציבורית.
<סתיו שפיר:>
למה ערערתם? למה אתם לא מסכימים עם הטענה הזו?
<יובל פונק:>
כי הטענה היא לא טענה שעומדת במבחן המשפטי.

<סתיו שפיר:>
מה זה מבחן משפטי?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
יובל, תמשיך.
<יובל פונק:>
הטענה אינה עומדת במבחן המשפטי. אנחנו סיפקנו להם את המידע. הם טענו טענות להיותנו יחידת סמך של משרד ראש הממשלה. אנחנו לא יחידת סמך. מקור סמכותה של החטיבה להתיישבות הוא בכלל בהסתדרות הציונית העולמית. היא פועלת מכוח החוק, האמנה, החלטות ממשלה.
<סתיו שפיר:>
למה אתם מתנגדים שיחול עליכם - - -

<יובל פונק:>
אנחנו לא מתנגדים - - -

<סתיו שפיר:>
מה יש להסתיר שלא רוצים - - -
<יובל פונק:>
אנחנו לא מסתירים שום דבר.
<קריאות:>
- - -

<דני קריצ'מן:>
אני אגיד לך למה ערערנו.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, לא צריך להסביר.

<סתיו שפיר:>
למה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אין כזה מושג - - -

<דני קריצ'מן:>
אנחנו ערערנו כי רצינו שיתקיים תהליך שהוא חוקי, שמדינת ישראל החליטה עליו. ומה שהם רצו זה לא חוקי. זה דבר אחד. דבר שני, עיקר הבקשה שלהם פגעה - -

<יובל פונק:>
בצנעת הפרט.

<דני קריצ'מן:>
- - בפרטיות של הבן אדם. הם ביקשו שמות של אנשים.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אל תיכנס, דני.

<דני קריצ'מן:>
- - - מס ההכנסה שלך, זה - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
דני, לא היה דבר כזה ששואלים מישהו למה ערערת לבית משפט עליון אחרי שבית המשפט העליון הצדיק את הערעור.
<דני קריצ'מן:>
אבל פה יש שואלים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בסדר, לא חשוב.

<רוברט אילטוב:>
הם רוצים שאתה תעבור על החוק.

<סתיו שפיר:>
מה הבעיה עם השקיפות? זאת השאלה.
<יובל פונק:>
אין בעיה עם שקיפות. אין שום בעיה עם השקיפות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, לא, עזוב, יובל.

<סתיו שפיר:>
אתה מסביר לי למה על הדבר הזה לא צריך לחול חוק חופש המידע. אני שואלת מה הבעיה שלך שכן יחול?
<רוברט אילטוב:>
אם יש בעיה בפגיעה בפרטיות, אז יש בעיה עם חופש המידע.
<סתיו שפיר:>
חוק חופש המידע הוא פגיעה בפרטיות - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
יובל, יש לך עוד מה לומר?

<רוברט אילטוב:>
סתיו, אבל זה מה שהם רצו, זה מה שהוא אומר. זה מה שהוא אומר.

<סתיו שפיר:>
- - - בתוך החוק.

<רוברט אילטוב:>
- - - סתיו, הם נתנו להם מידע, הם רצו דברים - - - בגדר לא חוקי, לכן הם ערערו, מה הבעיה?

<דני קריצ'מן:>
אם את חושבת שזה לא בסדר, תשני את החוק.
<סתיו שפיר:>
יש לי מספר שאלות.

<דני קריצ'מן:>
תשני את החוק.

<סתיו שפיר:>
זה מה שמנסים לעשות בוועדה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, רבותי, אני מבקש, די. זה לא הולך כך. רבותי חברי הכנסת, שמענו את הסקירה. אני רוצה - - -
<משה גפני:>
אני יכול לשאול?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא. עוד לא. חוץ מזה, יכול להיות שמה שאתה רוצה לשאול כבר אמרו והיית עסוק.
<משה גפני:>
לא הייתי עסוק, שמעתי הכול.

<סתיו שפיר:>
לי יש מספר שאלות, כבוד היושב-ראש.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בסדר. אני רוצה להגיד עוד פעם, בנושא של החטיבה, נשאלה השאלה של השקיפות. קיבלו את התשובה שיש חוק, הלכו לבית המשפט העליון. בית המשפט העליון אישר את זה. באופן ממשי, יש שקיפות מלאה, ואני בפעם הקודמת פירטתי אגורה לאגורה. יש לי את הנייר הזה עוד בכיס. אם תרצו, אני אפרט אותו שוב כשנגיע לדבר. יש שקיפות מלאה על כל נושא ונושא. כאן, בוועדת כספים, אני כבר הודעתי בזמנו, לכל העברה כספית שתגיע לפה יש שקיפות מלאה. ישאלו ויקבלו פירוט מלא. זה שהחוק קובע מה שקובע ובגינו יש את הכללים שישנם – אם יום אחד מישהו ירצה לשנות את החוק, בכבוד. כרגע זה מה שקיים ואין טעם לשאול עוד פעם ועוד פעם. אבל בפועל, כשרוצים לדעת משהו - - -
<סתיו שפיר:>
יש לי שאלות תקציביות, לא שאלות על החוק.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני אמרתי, כשנגיע לחלק התקציבי – עוד מעט אנחנו נעבור לזה. כרגע דיברנו בהסבר כולל.
<משה גפני:>
אני יכול לשאול שאלה עקרונית?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
דקה. כרגע יש את זה. עוד דבר שאני רוצה להגיד לגבי החטיבה, מעבר להיותה של החטיבה גוף בפני עצמו, ויש לה את התקציב שלה, והוא תקציב מועט, היא משמשת כקבלן משנה להרבה מאוד משרדי ממשלה. שנים שאני מכיר את זה, ניסיתי לבדוק למה. התשובה בכל משרדי הממשלה הייתה תשובה אחידה: הם הרבה יותר נוחים לנו, הם זריזים יותר, הם זולים יותר, הם עושים את העבודה באחריות יותר.
<אראל מרגלית:>
קבלן משנה למה, ניסן?
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
להרבה עבודות שמשרדי ממשלה צריכים לעשות. נניח, משרד התחבורה צריך לעשות משהו והוא צריך קבלן משנה, יש פעמים שהוא יפנה אליהם.
<רוברט אילטוב:>
פיתוח הכפר.
<קריאה:>
משרד הביטחון.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ברוב הדברים הם קבלן משנה, ולכן שלא נתבלבל. לפעמים אומרים איך החטיבה סיימה עם תקציב כזה גדול כשהיא מתחילה עם תקציב כזה? התקציב הבסיסי שלה לא משתנה. אם זה גדל, זה גדל מזה שלקחו את קבלן המשנה משרדי הממשלה – זה יכול להיות פנים, זה יכול להיות משרד הביטחון, זה יכול להיות כל משרד אחר שלוקח אותה כקבלן משנה אם הוא מחליט והוא מעביר לה את התקציב כדי לבצע. ואז ממילא זה גדל, אבל זה לא שהתקציב גדל ולא שום דבר אחר. זה תקציב ששייך למשרד - - -
<דני קריצ'מן:>
גם לא תקציב המדינה גדל.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ודאי שלא גדל, כי משרד ממשלתי שהחליט לעבוד איתם מסיבות שלו, בגלל שכנראה יש להם שם טוב והם עושים עבודה טובה, עם כל הלב. ברוך ה'.
<דני קריצ'מן:>
אני אגיד מילה על התקציב?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רק שנייה.

<משה גפני:>
אני יכול לשאול? שאלה עקרונית. אני מבקש לדעת למה קיימת החטיבה להתיישבות? הרי יש משרדי ממשלה. אם רוצים לעשות תחליפים, יש לי עוד הצעות. זאת שאלה אחת. אני מבין שאת זה אי-אפשר עכשיו לשנות. אני רוצה לשאול שאלה אחרת. אין דבר כזה שהכנסת, או בכלל שגוף מאשר דבר שהוא לא יודע מה זה, לא שמות של ערים, אלא יודע בדיוק את הפרטים. מה למשל מגיע לוועדת הכספים ולא יודעים על מה מדובר, אלא מדובר רק על המסגרות, כמו שמובא כאן? תקציב הביטחון. תקציבים שמיועדים למשרד הביטחון, לצבא או לגופים ביטחוניים אחרים. ועדת הכספים מאשרת אותו באופן עקרוני, את סכום המסגרת, ולאחר מכן זה הולך לישיבה סודית שלא פתוחה לקהל והיא לא מדווחת לציבור. זו ועדה משותפת של ועדת כספים וועדת חוץ וביטחון שחברים בה אנשים מוגדרים שאינם רשאים להוציא את הדברים החוצה. היום התוודעתי לדבר חדש, שאתה נדרש לאשר תקציב שאתה לא יודע מהו. אין עליו דיון - - -
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מה פירוש אתה לא יודע? לא הבנתי את השאלה.

<יובל פונק:>
עודפים מחויבים זה תקציב שאושר כבר.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אבל אפילו פה זה מפורט. אפילו פה זה מפורט.

<בועז טופורובסקי:>
אבל עכשיו הם הסבירו הכול.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
חוץ מזה, יסבירו את הכול, אבל אפילו פה זה מפורט.

<משה גפני:>
אני מבקש לדעת לא למה עתרתם לבג"ץ, אלא מה מפריע לכם שהכול יהיה שקוף?
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
את זה שאלו, ועל זה אמרתי תשובה כפולה.

<משה גפני:>
בסדר, אז אני לא שואל את זה.

<דני קריצ'מן:>
לא מפריע לנו.
<משה גפני:>
למה זה צריך להיות שונה?

<דני קריצ'מן:>
לא מפריע לנו.

<משה גפני:>
למה אי-אפשר לעשות את מה שאתם עושים במשרד השיכון, או במשרד התחבורה, או בכל משרד אחר? מה שאתם עושים, למה זה צריך להיות בנפרד? ואם זה בנפרד, למה אין את הפירוט המלא? למה אמרתם קודם שעל-פי חוק - - -
<רוברט אילטוב:>
הוא לא קובע איך התקציב יגיע, קובעים שהתקציב יגיע אליו.
<סתיו שפיר:>
זו שאלה לאוצר.

<רוברט אילטוב:>
הוא לא יכול לענות לך, תשאל את האוצר.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רב משה, יש כאן את הפירוט. יהיה פירוט יתר.
<סתיו שפיר:>
זה לא נכון, זה לא - - -

<משה גפני:>
אנחנו נגיע גם לפירוט. אני חוזר על השאלה, אני מבקש עליה תשובה: למה צריך את החטיבה להתיישבות? למה אי-אפשר לעשות את מה שאתם עושים דרך משרדי הממשלה?
<רוברט אילטוב:>
אבל השאלה לא אליו.
<קריאות:>
- - -
<יובל פונק:>
כי ב-1967, לוי אשכול - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
משה, אבל הוא הסביר את זה קודם. הוא אומר באיזה שנה - - -

<יובל פונק:>
ב-1967, אחרי מלחמת ששת הימים, לוי אשכול ביקש מהסוכנות היהודית, מהמחלקה להתיישבות, להקים גוף שיבצע עבור מדינת ישראל פעילות מעבר לקו הירוק, הקמת יישובים בין היתר. משם נולדה החטיבה להתיישבות. למה לוי אשכול החליט - - -
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, אבל מאז היא כבר עושה עבודות בכל הארץ.

<יובל פונק:>
החטיבה להתיישבות לא פועלת בגלל שקוראים לה החטיבה להתיישבות, בהתאם להחלטות הממשלה – החטיבה להתיישבות פועלת גם בתוך הקו הירוק, בנגב ובגליל כממשלת ישראל .

<משה גפני:>
למה?

<יובל פונק:>
כי ממשלת ישראל - - -

<רוברט אילטוב:>
כי יש לה ניסיון - - -

<משה גפני:>
לא, למה? למה? אבל למה?

<סתיו שפיר:>
- - -

<יובל פונק:>
כי היא הגוף המקצועי - - -

<משה גפני:>
- - -

<רוברט אילטוב:>
יש לה יתרון, היא עושה עבודה.

<סתיו שפיר:>
כמה היא - - - מחוץ לקו הירוק וכמה היא - - - בתוך הקו הירוק?

<איילת שקד:>
אין קו.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
די, רבותי. הם לא האנשים שצריכים - - -
<סתיו שפיר:>
אני יודעת שבשבילכם אין קו, איילת, אבל בהגדרות המקובלות בישראל. ההגדרות ההיסטוריות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הם לא צריכים - - -

<סתיו שפיר:>
למה? זו שאלה תקציבית, תסלח לי.

<דני קריצ'מן:>
אני לא שומע את השאלה שלך.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
דני - - -

<סתיו שפיר:>
ניסן, תן לי. הגיע תורי, חיכיתי בסבלנות.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רגע, שנייה. אני אתן לך בעוד דקה.

<סתיו שפיר:>
אחרי שמה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני באמצע המשפט. אני אומר, נגמרו השאלות האלה. אין מה - - -

<סתיו שפיר:>
לא, יש לי עוד שאלה על זה.

<משה גפני:>
מה נגמר?

<סתיו שפיר:>
לא נגמר.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני רוצה להגיד מה נגמר.

<סתיו שפיר:>
אני רוצה לענות לגפני על שאלתו. זה בהמשך לשאלתו. שנייה, ניסן. אתה לא יכול - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
את חוזרת – רק בגלל זה כל הזמן אומרים לך לא.

<סתיו שפיר:>
אז תן לי דקה להגיד את דברי.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אבל את מנסה כל הזמן להיכנס. אני אתן לך, אמרתי. אף פעם לא מנעתי ממך אם את מחכה. את כל הזמן מנסה בכוונה להיכנס כדי שיהיה עניין.
<סתיו שפיר:>
אתה מנסה בכוונה לא לשמוע את ההערות שלי.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני רוצה לשמוע, ואני אשמח לשמוע.

<סתיו שפיר:>
אז תשמע לשנייה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
את מבזבזת את הזמן ובסוף אני לא אתן לך בכלל לדבר. לזה את רוצה להגיע, כדי שאחר-כך תכתבי ב"פייסבוק" שלך?

<סתיו שפיר:>
די, אנחנו בגן? באמת.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני חוזר עוד פעם ואומר, רבותי, נשאלו השאלות, הוסבר למה החטיבה - - -
<משה גפני:>
לא הוסבר. למה יש עתיד ביקשה שקיפות?
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רק שנייה. למה החטיבה - - -

<משה גפני:>
למה יש עתיד ביקשה שקיפות?

<חמד עמאר:>
אז תשאל את יש עתיד, מה זה קשור - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
למה החטיבה הוקמה ולמה יש חטיבה, ולמה, ולמה - -

<רוברט אילטוב:>
הם ביקשו וקיבלו.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
- - כל זה לא רלוונטי לשאול את האנשים האלה. למה יש את החטיבה? למה החוק? למה זה קיים? את זה מיצינו, הסבירו את זה. עכשיו אנחנו עוברים - - -
<יעקב ליצמן:>
האם, אדוני היושב-ראש, אנחנו יכולים לקבל מידע מה ההסכם בין הבית היהודי - - -
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רגע, רבי יעקב, לפני כן יש מישהי ששאלה, אז אני רק - - -

<יעקב ליצמן:>
יש הסכם כאן.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבי יעקב, יש זכות דיבור לפני כן. נתנו את הרקע, עכשיו אנחנו עוברים להעברה עצמה ואפשר לשאול את השאלות.
<חמד עמאר:>
שיתנו הסבר על ההעברה ואחרי זה ישאלו את השאלות.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
סתיו ביקשה לשאול, אז בבקשה. היא רוצה שאלת המשך לרב משה. יש את הקשר הזה, אתה לא שמת לב?

<סתיו שפיר:>
ניסן, ב-2012 – וזה הדבר שמעלה פה את החשש – תקציב החטיבה להתיישבות גדל ב-430%. אם החטיבה הייתה בונה בכל רחבי הארץ באופן שווה, היה אפשר להגיד שאולי יש פה איזו טעות. אבל מה? דווקא התקציב של מחוז מרכז, שהוא המחוז שאחראי על בנייה ביהודה ושומרון, גדל לא ב-430%, אלא ב-1,000%. 1,000% בשנה. אלו הסכומים. זו הסיבה שאנחנו כל כך מוטרדים.
<דני קריצ'מן:>
אני אענה לך.
<סתיו שפיר:>
זו סיבה אחת, מעבר לשאלת השקיפות.

<יובל פונק:>
אני אענה לך.

<סתיו שפיר:>
לפני מספר שבועות, יושב-ראש ועדת חוקה, דודו רותם, אמר בישיבה – ואני קוראת ציטוט – שהוא הולך לקבור את הדיון בשקיפות החטיבה. ולא רק זה, הוא הרחיב ואמר שהוא לא מעוניין לתת לשמאל כלים למניעת בנייה בשטחים. זו הייתה האמירה שלו. זאת אומרת שלא מדובר בצנעת הפרט - - -

<חמד עמאר:>
מי אמר את זה?

<סתיו שפיר:>
דודו רותם. לא מדובר בצנעת הפרט ולא מדובר בשום דבר אחר, מדובר פה על כך שלא רוצים לתת לשמאל – לשמאל – כלים למניעת בנייה בשטחים. ולמה? כי אלה התקציבים שמדובר בהם. הזרוע הזו היא זרוע של הממשלה לבנות בשטחים מבלי שהציבור יודע מה קורה באמת שם ובלי שהציבור מכיר את הסכומים. אחר כך, כשאנחנו מסתכלים על הסכומים של השקעה ביהודה ושומרון לעומת הסכומים של השקעה בתוך יישובי ישראל, אנחנו פתאום מגלים פערים אדירים. ההשקעה בחינוך היא 24,000 לתלמיד בשנה בהר חברון לעומת 3,000 שקלים בדימונה. אלה הפערים שאנחנו מגלים, והפערים האלה לא סתם, הם עוברים ככה, תוך השתיקה של מפלגות מסוימות.
<דני קריצ'מן:>
זה לא שייך לחטיבה.
<חמד עמאר:>
אבל זה לא שייך לחטיבה.
<סתיו שפיר:>
זה לא קשור. הפערים האלה הם בכל דבר. הפערים האלה הם פערים בבנייה. עם ישראל יצא למחאה המונית ממש לא מזמן, לפני כמה שנים, על מחירי הדיור. אני מקווה שחלק מכם לפחות זוכרים. מאז לא ראינו את מרב התחלות הבנייה דווקא בתוך שטחי ישראל, כפי שאנחנו מכנים אותם - - -
<איילת שקד:>
אין התחלות בנייה בכלל ביהודה ושומרון, יש הקפאה של חצי שנה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני מתפלא עליך.

<סתיו שפיר:>
זה ממש לא נכון, לא לפי הנתונים שמציג משרד השיכון.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני מתפלא עליך.

<יעקב ליצמן:>
אז למה שיחררו מחבלים?

<קריאות:>
- - -

<רוברט אילטוב:>
ניסן, אנחנו יכולים לקבל הסבר על ההעברות?

<סתיו שפיר:>
לפי נתונים של משרד השיכון, הכמות הגדולה ביותר של התחלות בנייה הייתה ביהודה ושומרון, איילת. על-פי נתונים של משרד השיכון.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
תודה רבה.

<קריאות:>
- - -

<סתיו שפיר:>
ואת ההעברות אנחנו רואים בהעברה לבית-אל, שדיבר עליה חבר הכנסת גפני. פעם אחת אמרו לנו שעוברים 28 מיליון בשביל – אני כבר לא יודעת מה, ואז גילינו שזה עובר לישיבה שקשורה באורי אריאל.
<דני קריצ'מן:>
והוא קיבל תשובות מפורטות מאוד מהחטיבה.
<משה גפני:>
מי, אני?

<דני קריצ'מן:>
כן. למכתב שלך.
<סתיו שפיר:>
זה מה שיוצר בסוף את הפערים.

<משה גפני:>
כן, קיבלתי מכתב. מכתב הוא מכתב, אבל הבעיה היא בעיה.
<סתיו שפיר:>
אנחנו ישבנו פה בוועדה, הייתה פה הסכמה, כמעט מקיר לקיר, שבה כולם אמרו שהם לא מוכנים להעביר שקל לגוף שלא מדווח לציבור מה הוא עושה בכספי המסים שלו. גם חברי יש עתיד הסכימו עם הדבר הזה, וכך נפלה ההעברה. אחר-כך כמה דקות חולפות, ופתאום אתם חוזרים בכם. השאלה "איפה הכסף?" היא כבר לא כזאת רצינית.
<בועז טופורובסקי:>
מה זה כמה דקות? קודם כל, עד עכשיו, אנחנו מנענו את ההעברה הזאת, לא את. אנחנו מנענו את ההעברה הזאת, וכרגע אני עוד לא מאשר אותה. אני רוצה לראות מה יהיו ההסברים. אם זה הסבר שמניח את הדעת - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בועז, די.

<סתיו שפיר:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
סתיו, אני מבקש.
<בועז טופורובסקי:>
זה לא עובד ככה.

<סתיו שפיר:>
- - איזה הסבר אתה יכול לקבל שיניח את הדעת עם כאלה פערים בין העברות - - -
<בועז טופורובסקי:>
- - - כספים ואנחנו לא מקבלים תשובות. עובדה שבשבוע שעבר עברה הרביזיה. אבל בואי נראה עכשיו - - -

<סתיו שפיר:>
רביזיה שלא עברה - - - היא עברה על קיום הדיון.
<בועז טופורובסקי:>
בואי נראה עכשיו – היו תשובות. עובדה - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני מבקש.

<סתיו שפיר:>
יושב-ראש הוועדה שבה עברה הרביזיה אומר שהוא הולך לקבור את הדיון הזה. זה מה שהוא אומר. הוא לא סתם אומר את זה בשקט, הוא אומר את זה לתקשורת.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני מבקש.
<בועז טופורובסקי:>
בואי נראה. עכשיו יש פירוט על כל המאה ומשהו מיליון, ואם זה יהיה פירוט נכון וטוב, וברור - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
סתיו, אני מבקש. בועז וסתיו, די, מספיק.

<בועז טופורובסקי:>
- - אז אנחנו נאשר את זה.

<סתיו שפיר:>
הפירוט צריך להיות לעצמך - - -

<בועז טופורובסקי:>
- - - אז אנחנו לא נאשר את זה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
סתיו, מספיק. סתיו.

<סתיו שפיר:>
הפירוט לא צריך להיות לעצמך, בועז, הפירוט צריך להיות מול הציבור. אין שום סיבה שאנשים יצטרכו ללכת כדי לקבל פירוט על מה קורה עם הכסף שלהם - -
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אנחנו לא אנטי סתם. אנחנו לא מאשרים דברים שאנחנו לא מקבלים עליהם תשובות.

<סתיו שפיר:>
- - אין שום סיבה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בועז וסתיו, מספיק, אני מבקש. די. אני רק רוצה להזכיר – ואני לא יודע - - -
<משה גפני:>
רק אם אפשר, לפני שמתחילים בדיון, מה זה העתק לחשב תקציב לא משויך?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רק שנייה, משה. דיברת, עכשיו תן - - -

<משה גפני:>
מה זה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא יודע. לא יודע על מה אתה מדבר כרגע. בפעם הקודמת - - -

<סתיו שפיר:>
זה הרפרנט של המשרד להוצאות שונות. הוצאות אחרות.

<משה גפני:>
מה זה חשב תקציב לא משויך?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
משה, אני לא יודע כרגע. עזוב, לא יודע כרגע.

<משה גפני:>
מה זה עזוב?

<סתיו שפיר:>
אבל זה כתוב - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני לא יודע כרגע להגיד. אני לא יודע על מה אתה מדבר, ואני באמצע דיבור.
<משה גפני:>
עם כל הכבוד, אני לא למדתי ליב"ה, אבל אני יודע לקרוא בלי נקודות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
תהיה לך זכות דיבור אחר-כך.

<משה גפני:>
רק מה זה, אני לא רוצה לדבר בכלל.

<דני קריצ'מן:>
תשאל את מי שכתב את זה. מי חתום שם?

<משה גפני:>
אנחנו צריכים לאשר.

<יעקב ליצמן:>
הם לא יודעים גם כן.
<משה גפני:>
מה זה ההעתק הזה?

<דני קריצ'מן:>
זה לא מכתב שלנו.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בואו נסיר את כל הסיסמאות על מיליארדים ועל כל הדברים האלו. העברנו בפעם הקודמת העברה לחטיבה, עודפים מחויבים, שהיא בדיוק העברה של עכשיו. דובר על סדר גודל של 177 מיליון. עכשיו, שתי ההעברות האלה ביחד זה אותו דבר בדיוק. בפעם הקודמת אישרנו 50%, ועכשיו מאשרים 30% ו-20%. שניהם ביחד זה עוד 50%. נתתי כאן פירוט מלא. ישבה כאן גם שלומית מהחטיבה ונתנו פירוט מלא. קראנו עד האגורה האחרונה ולא מצאנו כאן – אם אומרים שמרחב המרכז פלוס בקעת הירדן זה 1,000% יותר מכל האחרים, פה בהעברה הזאת אין 1,000% ואין שום דבר. זה פחות או יותר אם אנחנו מורידים - - -
<סתיו שפיר:>
ניסן, אתה צוחק? באמת, אתה מדבר ברצינות עכשיו?
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני מדבר ברצינות.

<סתיו שפיר:>
כי אנחנו באים לפה פעם בכמה שבועות ומעבירים עוד כסף, איך בסוף יוצא - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
איפה עוד כסף? את כל הזמן אומרת את זה גם בתקשורת. תראי לי - - -

<סתיו שפיר:>
לפני ארבעה חודשים העברנו לחטיבה להתיישבות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
את מה?

<דני קריצ'מן:>
אני רוצה לענות.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רק שנייה. לא, לא, דני. אני הסברתי את זה. אני אומר שאת לא מבינה, או שאת עושה את עצמך. הסברתי את זה - - -

<סתיו שפיר:>
אני מסתכלת על המספרים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הסברתי שלוש פעמים, ואני אסביר לכבודך עוד פעם, אבל תשמעי. כשמעבירים עודפים מחויבים, אז המדינה – לא, אתה רואה? את כבר לא שומעת.
<סתיו שפיר:>
אם היית קורא את השאלות שאתה טענת שקיבלת עליהן תשובות – השאלות שלי איפה העודפים - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אבל אני מדבר עכשיו.

<סתיו שפיר:>
- - עודפים מחויבים. מה התשובה של משרד האוצר?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני מדבר עכשיו.

<סתיו שפיר:>
בתשובה לשאלתך, אנא ראי מכתב של גברת יעל מבורך מלפני חמישה חודשים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני עכשיו מדבר.

<סתיו שפיר:>
אין פה תשובות מה זה - - -
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני מנסה עכשיו להסביר, והסברתי את זה. אני אסביר רק לכבודך עוד פעם.

<סתיו שפיר:>
לא צריך לכבודי, אני מבינה אותך טוב גם בפעם הראשונה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, אתה לא הבנת.

<סתיו שפיר:>
אל תזלזל - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
או שאת לא הבנת או שאת עושה – אז למה שאלת את השאלה הזאת?
<סתיו שפיר:>
נראה לי שזה שאתה עצבני לא עוזר לך עכשיו לחשוב - - -
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
למה שאלת את השאלה הזאת עוד פעם? למה שאלת את השאלה הזאת עוד פעם אם את מבינה?
<סתיו שפיר:>
אני שואלת שאלה ספציפית מאוד, שאתה לא מסוגל כנראה להפנים.

<דני קריצ'מן:>
אני אענה לה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא צריך. אני הסברתי לה - - -

<דני קריצ'מן:>
ניסן - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, לא, אני לא רוצה.

<סתיו שפיר:>
אני רוצה להבין מהן ההרשאות של כל ההתחייבויות הקודמות של החטיבה, כמו שאני מבקשת את ההתחייבויות הקודמות של כל משרד שמגיע לפה לוועדה.
<דני קריצ'מן:>
בבקשה, בשביל זה אנחנו באנו.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, את שאלת שאלה - - -

<סתיו שפיר:>
זה הכול. אין שום בעיה לשלוח לנו פירוט של כל ההתחייבויות - - - מה הבעיה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אין שום בעיה. אני לא רוצה לענות לה. את שאלת שאלה, ואני הסברתי שלפני שלושה חודשים דנו באותה העברה שאנחנו דנים בה עכשיו. זה עודפים מחויבים של החטיבה - - -

<סתיו שפיר:>
וגם אז לא קיבלנו תשובה לשאלה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
קיבלנו תשובה מפורטת.

<סתיו שפיר:>
לא נכון. אתה ישבת - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זה הנייר.

<סתיו שפיר:>
נכון, בדיוק עם הנייר הזה. אתה ישבת עם הנייר שכתוב בכתב יד שלך, שבו אתה - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, תסלחי לי.

<סתיו שפיר:>
במקום שחברי הוועדה יקבלו את הפירוט כמו - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
תסלחי לי, כתוב לך כאן כל הפירוט.

<סתיו שפיר:>
ניסן - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
טוב, די. את יודעת מה? גמרנו, די. אוקיי.

<סתיו שפיר:>
- - - 38.6 מיליון – מה מזה הולך לשטחים ומה מזה - - -
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
תודה רבה. תודה רבה, שמענו אותך. אני מתנצל. יש לי הרבה סבלנות, אני מתנצל, אני לא יכול לחזור חמש פעמים על אותו דבר בלי שאת מבינה.
<סתיו שפיר:>
אבל אתה לא עונה על השאלה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בסדר, אז אני לא עונה על השאלה. עניתי. רבותי, אנחנו חוזרים עכשיו להעברה הכספית, ויש פה - - -
<סתיו שפיר:>
- - - את הפירוט הזה. היה מופנה - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
די, תודה רבה.

<סתיו שפיר:>
מה זאת אומרת? אתה לא יכול פשוט למנוע שאלת שאלות. אתה יכול לעשות הרבה דברים, אבל לא - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
תודה רבה, שמעתי אותך.

<סתיו שפיר:>
אבל לא ענית לי.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
כי אני לא מבין כבר את השאלות שלך.

<סתיו שפיר:>
השאלה היא מאוד פשוטה – בתוך מרחב מרכז - - -
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, אני לא רוצה לשמוע אותה עוד פעם. אני לא רוצה לשמוע עוד פעם.

<סתיו שפיר:>
- - - מיליון שקלים, מה מופנה לבנייה בתוך ישראל, ומה מופנה לבנייה בשטחים?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני לא רוצה – אני הקראתי כאן עם שמות של היישובים.
<סתיו שפיר:>
אני שואלת אותך עכשיו, מה?

<בועז טופורובסקי:>
אבל עכשיו הסבירו לך.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הקראתי. אז אני אסביר את זה עוד פעם.

<סתיו שפיר:>
אני לא צריכה שתקריא לי, אני רוצה - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
יש כאן פרוטוקול – די, באמת, את לא יכולה - - -

<חמד עמאר:>
ניסן, למה אנחנו מחכים? בוא ניתן לדני להסביר לנו את ההעברה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
- - את חוזרת וחוזרת בחזרה - - -

<סתיו שפיר:>
כי אני לא קיבלתי תשובות. אני אחזור עד שאני אקבל תשובות.

<חמד עמאר:>
אבל הוא עדיין לא הסביר.

<בועז טופורובסקי:>
עכשיו דני יענה לך. עכשיו דני יענה, אני מקווה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אבל ענינו לה כל הזמן. נתנו פירוט.

<בועז טופורובסקי:>
בואו ניתן פירוט עכשיו - - -

<סתיו שפיר:>
לא. זה לא מספיק שאתה מקריא לי מתוך רשימה שאתה כתבת בכתב יד. תעבירו לנו פירוט ברור לכל ההתחייבויות האלה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני רוצה שתביני דבר אחד - - -

<סתיו שפיר:>
איפה נבנה כביש? מי בונה את הכביש? איזו חברה עושה - - -
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי שירצה יענה לך, אני לא מוכן לענות על - - -
<סתיו שפיר:>
מה זה מי שירצה יענה לך?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
איפה כביש?

<סתיו שפיר:>
תגיד לי, מה אתה חושב, שזה משחק ילדים? שאנחנו יושבים פה ושואלים שאלות ואז מסתיים המשחק ובסוף עוברת ההעברה כי יש לכם רוב - - -
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
תודה. די, אני מבקש ממך לעצור עכשיו.

<סתיו שפיר:>
זה נראה לך כמו משחק?
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני מבקש ממך לעצור עכשיו.

<סתיו שפיר:>
אני לא אעצור עד שאני לא אקבל תשובות.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
עד שיוציאו אותך אולי. זה מה שאת רוצה, כדי לכתוב ב"פייסבוק".

<סתיו שפיר:>
תוציא אותי מהוועדה כי אני מבקשת תשובות? לא מספיק שהאוצר לא עונה לי על השאלות - - -
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, את לא מבקשת, את לא נותנת לדיון להתקיים, נקודה.
<סתיו שפיר:>
תוציא אותי מהוועדה, יאללה, נראה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני נותן פירוט של הבקשות כפי שהקראתי אותו. אם דני אחר-כך ירצה, יוסיף עוד פירוט, ואם אחרים, גם. אחר-כך שאלות.

<משה גפני:>
רק שנייה. אני רוצה לדעת מה זה העתק לחשב של תקציב לא משויך.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני לא יודע.

<משה גפני:>
יש פה מישהו שמגיש בקשה. עם כל הכבוד, אתה לא מגיש את הבקשה. אתה צריך לאשר את הבקשה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אז מה?

<משה גפני:>
יש מישהו במשרד האוצר שמגיש את הבקשה. אני רוצה לדעת לגבי הפירוט של ההעברה הזאת מה זה ההעתק הזה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני צריך להגיד לך את כל - - -

<משה גפני:>
לא שאלת אותך, שאלתי את הרפרנט. הוא הגיש את זה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אוקיי, עוד מעט. נגיע. קודם כל אני רוצה לתת את הפירוט של החטיבה.

<משה גפני:>
מהדף ההוא? מהדף שלך?
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מהדף הזה והמדף שלי, זה אותו דבר.

<משה גפני:>
אבל למה אתה? ריבונו של עולם. אתה צריך לאשר את זה. מי שמגיש את זה הוא משרד האוצר.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
כתוב פה את הדברים.

<משה גפני:>
הדף הזה משעמם. אנחנו יודעים, אנחנו יכולים לקרוא אותו בעל-פה, את הדף הזה שלך, הצהוב.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, הדף הזה - - -

<משה גפני:>
את הדף הזה שהרפרנטים יסבירו. אל תשנה את הסדרים. זה נראה כאילו לך עניין בהעברה הזאת.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, אין לי עניין. זה נראה כאילו לך יש עניין, כי זה הדבר היחיד שאתה שואל פה. מתוך רשימה של 30 - - -
<סתיו שפיר:>
אנחנו שואלים שאלות על כל העברה והעברה, ניסן.

<משה גפני:>
הרפרנט צריך להסביר. משרד האוצר הגיש את הבקשה, הוא צריך להסביר.

<סתיו שפיר:>
תסתכל בדף השאלות. כל העברה זוכה לאותה כמות של שאלות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בסדר גמור. יש לך פירוט של כל דבר ודבר? במקום שאני אסביר.

<דני קריצ'מן:>
זה 25,000 סעיפים. אתה רוצה שאני אעבור עליהם? יש לי הסבר כללי על המספרים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הבנתי, בסדר. רבותי, אני חוזר לחטיבה להתיישבות.
<סתיו שפיר:>
אני עדיין לא קיבלתי תשובה לשאלה ששאלתי.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זה בסדר, תודה.

<סתיו שפיר:>
זה לא בסדר.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אוקיי, מאה אחוז.

<סתיו שפיר:>
זה ממש לא מאה אחוז. אני לא מבינה מה זה התשובות האלה, ניסן.

<דני קריצ'מן:>
את מתכוונת ל-1,000%?

<סתיו שפיר:>
לא, לשאלה של פירוט מלא על כל ההתחייבויות של החטיבה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
עזוב. עזוב.

<סתיו שפיר:>
אתם אומרים שאלו תקציבים שכבר אושרו, תגידו לנו מה אושר ומה ההתחייבויות - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
שמעתי את השאלה שלך, נקודה.

<סתיו שפיר:>
- - הפניתי את זה מראש, יכולתם לשלוח את זה מראש.
<דני קריצ'מן:>
יש לכם את זה. יש לכם את זה.

<סתיו שפיר:>
איפה יש לנו?

<דני קריצ'מן:>
אתם אישרתם את זה בשנה שעברה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
דני, אתה לא נותן תשובה - - -

<סתיו שפיר:>
תראה לי רשימה - - -

<דני קריצ'מן:>
את צריכה להראות לי, לא אני לך.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
דני, אתה לא נותן תשובה, נקודה.

<סתיו שפיר:>
יש לך את זה על המחשב, אני בטוחה, אז למה אתה לא נותן את זה לחברי הוועדה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
דני, אני מבקש.

<דני קריצ'מן:>
32,000 סעיפים – את רוצה לדון בזה עכשיו?

<סתיו שפיר:>
כן. כן. אני רוצה לראות - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
דני, אתה לא מבין מה שהיא רוצה? עזוב, נגמר. די, נקודה.

<דני קריצ'מן:>
אני לא מבין את מה שהיא רוצה.

<סתיו שפיר:>
נראה לי שהוא מבין מצוין. למה? תן לנו לדבר, נראה לי שעם דני אפשר לפתור בעיות.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותי, אני עובר לבקשה של החטיבה להתיישבות. אני קורא שוב. לנו כאן שתי בקשות שאני מצרף - - -
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ניסן, אתה עכשיו הרפרנט לענייני החטיבה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
כן, אני עכשיו החטיבה לענייני התיישבות. כי אני עשיתי, היה מעניין אותי. השקעתי בזה, אז אני רוצה להגיד מה שעשיתי.

<סתיו שפיר:>
אני גם עשיתי עבודה, רק שלא זכיתי לקבל תשובות שאתה זכית לקבל.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מאה אחוז, יכול להיות. תשמעי עכשיו את התשובות. יש כאן את שתי הבקשות. מצרפים אותן ביחד כי שתי הבקשות מהוות 50% שאישרנו לפני שלושה חודשים. בפעם לפני כן, בשנה שעברה, אישרנו אותן כהוצאה. עכשיו זה רק עודף מחויב. אני קורא את הפירוט של שתי הבקשות ביחד. מרחב הנגב – 24.3 מיליון שקל.

<שמעון סולומון:>
אתה יכול להגיד למה זה?
<דני קריצ'מן:>
אני יכול להגיד. כשהוא יגמור.

<קריאה:>
לא, לא, תסביר, זה חשוב.

<סתיו שפיר:>
לא, אפשר אחד-אחד.

<שמעון סולומון:>
זה העניין.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רק על זה. תסביר את מרחב הנגב, אם אתה זוכר.

<יעקב ליצמן:>
ניסן, אתה טועה שאתה מצנזר אותו. תן לו לדבר מה שהוא יכול.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הוא דיבר כבר קודם.

<סתיו שפיר:>
הוא מדבר מצוין, תן לו שידבר עוד.

<דני קריצ'מן:>
כל התקציב של ההתחייבויות שלנו בשנה שעברה הוא סך הכול 350 מיליון שקל. ואני מזכיר עוד פעם, זה תקציב שאושר בשנה שעברה. הצלחנו לבצע חלק ממנו, מה שלא הצלחנו לבצע ועשינו עליו התחייבויות - - -
<סתיו שפיר:>
למה זה הולך?

<דני קריצ'מן:>
אני אכנס תיכף לפירוט. הוא מועבר עכשיו לאישור, לאשר את ההתחייבויות שעשינו על סמך ועדת הכנסת. דבר שני, אתם כבר אישרתם במנה ראשונה כ-170 מיליון שקל מתוך ה-350 האלה. זו המנה הראשונה שהאוצר שחרר - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לפני שלושה חודשים.

<דני קריצ'מן:>
- - וזו המנה השנייה שהאוצר משחרר. צריכה להיות מנה שלישית - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, היא גם כן, יחד אתה. ביחד. או ששתי הבקשות זו מנה שלישית.

<דני קריצ'מן:>
אנחנו לא מסתירים את התקציב, ואני מוכן לתת לך באופן אישי לקרוא את כולו. זה 34 דפים, 35,000 שורות של תקנות. מקניית 10 כוסות קפה זמני, לא קבוע, לשתייה, שזה 12 שקל, ועד 100 מיליון שקל שמשרד החקלאות מעביר לנו שנבנה תשתיות בהתיישבות על-פי החלטת הממשלה לאשר מיליארד שקל בעשר שנים. אני נותן את סדר הגודל.
<סתיו שפיר:>
מה הבעיה לפרסם את זה?

<דני קריצ'מן:>
אין לי בעיה לפרסם את זה.

<סתיו שפיר:>
אז למה אתם לא - - -

<דני קריצ'מן:>
קודם כל, עכשיו אני אומר לך כבר עשרה דברים. ליקטתי עשרה כבדים.

<סתיו שפיר:>
למה לא לפרסם את זה באינטרנט?

<דני קריצ'מן:>
אני לא מפרסם את זה כי לי אסור לפרסם לפי החלטת ממשלה. ועד שלא תשני אותה, אני לא אפרסם.
<סתיו שפיר:>
מותר לך לפרסם, אתה לא זקוק לחוק חופש המידע בשביל זה.
<דני קריצ'מן:>
את קובעת. אבל הוויכוח הזה - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אמרנו שגמרנו, דיברנו על הוויכוח הזה.

<יעקב ליצמן:>
יש לי רק הערה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני לא רוצה לחזור עוד פעם.

<דני קריצ'מן:>
תן לי לגמור.

<יעקב ליצמן:>
בלי להיכנס לוויכוח של סתיו - - -
<בועז טופורובסקי:>
מיליון שקל הולכים ליישוב זה וזה, שלושה מיליון - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הנה, דני מנסה, אבל לא נותנים.

<חמד עמאר:>
דני, אל תיכנס - - -

<קריאות:>
- - -

<חמד עמאר:>
מרחב הנגב – אחת, שתיים, שלוש - - -
<בועז טופורובסקי:>
זה הולך לגנים? זה הולך לבתי כנסת? זה הולך לישיבות? שמישהו יגיד כבר.
<קריאות:>
- - -

<חמד עמאר:>
- - זה מה שאתה צריך להגיד עכשיו, וזהו.

<יעקב ליצמן:>
רגע אחד. למה אתה מפריע?

<רוברט אילטוב:>
סליחה, רק לכם מותר להפריע.
<סתיו שפיר:>
אתה גם יכול להפריע.

<רוברט אילטוב:>
באמת, רק לכם. רק אתם יכולים לדבר פה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ליצמן, אני לא מבין מה השאלה ששאלת. מה השאלה ששאלת?
<יעקב ליצמן:>
אני מעיר לו על דבר אחד. מה שהיא אומרת, אתה לא יכול להסתמך על - - -
<שמעון סולומון:>
אתם מתייחסים לכל הערה.

<קריאות:>
- - -

<יעקב ליצמן:>
- - סודי ולבוא לבקש מאתנו לאשר כסף על סמך זה שזה סודי.

<דני קריצ'מן:>
לא, אני לא מקריא את זה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
יש פירוט מלא. יש פירוט מלא. יש פירוט מלא.

<יעקב ליצמן:>
חייבים לתת לנו את - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבי יעקב, יש פירוט מלא. קראתי, ויש פירוט מלא.
<חמד עמאר:>
ניסן, בוא נלך לפירוט.

<דני קריצ'מן:>
אני לא חושב שאתם תקדישו לי 50 שעות כדי שאני אקריא לכם ספר תקציב.
<סתיו שפיר:>
נקדיש כל מה שיצטרך. אין בעיה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
דני, מרחב הנגב – 24.3 - - -

<דני קריצ'מן:>
לא, לא גמרתי.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני רוצה שתפרט. אתה רוצה לפרט?
<דני קריצ'מן:>
אני לא יכול לפרט 24 מיליון כי אני צריך לשבת על החוברת - - -

<סתיו שפיר:>
אגב, דני, הדיון הוא בגלל שאין שקיפות. אם היית מפרסם את הדברים האלה - - -
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אז מה אתה רוצה לפרט?

<סתיו שפיר:>
אם הייתם מפרסמים את הנתונים מראש, היה נחסך מאתנו - - -

<דני קריצ'מן:>
אני לא מפרסם את הנתונים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
גמרנו, על תענה על זה יותר. את תענה.

<דני קריצ'מן:>
את יכולה לבוא אלי, ואני אתן לך גם כוס קפה.
<סתיו שפיר:>
אבל אני לא רוצה שזה יהיה חשוף רק לי.

<דני קריצ'מן:>
אבל אנחנו לא מדברים עכשיו על חוק חופש המידע.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
דני, אני מבקש ממך, גמרנו. די, אי-אפשר, הרי זה יחזור ככה עד הסוף.

<סתיו שפיר:>
זו חוכמה גדולה אחר-כך בוועדה להגיד שנשב לקפה, אבל כשאני מבקשת את המידע הזה מראש, אתם אומרים לי שאתם לא יכולים להעביר אותו. מה זה שווה שעכשיו אתה מציע לי קפה? אני הבנתי את הכול מראש ולא קיבלתי תשובות. התשובות היחידות שיש לנו - -
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני מבקש ממך לא לענות. סתיו, אני מבקש ממך לעצור עכשיו.
<סתיו שפיר:>
- - - מסמך בכתב ידו של ניסן סלומינסקי - - - כבר חמישה חודשים כדי לקבל - - - מהחטיבה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני מבקש ממך לעצור עכשיו, נקודה. אתה רוצה, תקריא כאן נקודות.

<סתיו שפיר:>
אני מבקשת ממך לתת לי תשובות, ואז אני אעצור. תאמין לי, ברגע שאני אקבל את המידע יהיה פה שקט - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני פשוט אעשה הצבעה וזה הכול.

<סתיו שפיר:>
אתה לא תעשה הצבעה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני יכול לעשות הצבעה. אני יכול לעשות.

<סתיו שפיר:>
אתה לא תעשה. אתה לא יכול למנוע מחברי כנסת לקבל תשובות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אבל את לא נותנת לאף אחד לתת תשובה. את לא מבינה שאת כל הזמן רק מדברת ומדברת.

<סתיו שפיר:>
כי כל התשובות שאנחנו מקבלים הן למה אי-אפשר לתת תשובות.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אבל את לא שמעת אף תשובה. 24 מיליון שקל למרחב הנגב. 22.5 מיליון שקל למרחב צפון, שזה כולל את הגליל ורמת הגולן. אלו הסכומים. 64.4 - - -

<יעקב ליצמן:>
מאיפה אתה מקריא?

<חמד עמאר:>
מעמ' 4.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני קורא את הפירוט של שתי הבקשות. אני נותן לך גם פירוט נוסף.

<יעקב ליצמן:>
זה לא אותם מספרים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, תחבר את שתי הבקשות, אמרתי.

<חמד עמאר:>
הוא מחבר את שתי הבקשות. יש שתי בקשות כאן, הוא מחבר את שתיהן.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני מחבר את שתיהן. אני קורא: 64.4 מיליון למרחב מרכז פלוס בקעת הירדן. אני מקריא אפילו פירוט שלהם, כמו שהקראתי פעם. יש לסרטבה חצי-חצי. יש הסכם. יש מגילות. יש כאן את הסעיף, שהוא הכבד – 26 מיליון שקל לבית-אל, וכבר דובר עליו. זו התחייבות ממשלתית בגין פינוי בתי האולפנה. יש "מחולה", מועדון ילדים, חצי-חצי. יש שמונה וחצי מרחב דרום, הר חברון. 14 מיליון - - -
<סתיו שפיר:>
מה ההתחייבויות בהר חברון? מה בונים שם?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני לא יודע. אם אתה יודע פירוט – איזה, אני לא יודע. פירוט עד כדי כך אנחנו לא הבאנו פה, אז אני לא יודע להגיד מה הנושא שם.

<סתיו שפיר:>
אתה יודע מה הפערים בהוצאה לאזרח בהר חברון לעומת יישובי הנגב למשל?

<שמעון סולומון:>
ניסן, תוכל לפרט אם זה בשביל בנייה חדשה או משהו שהוא קיים?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הנה, יש לי כאן. רק שנייה, יש לי.

<דני קריצ'מן:>
זה ויכוח פוליטי, זה לא ויכוח - - -
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
דני, אתה מוכן לא לענות? 14 מיליון - - -

<סתיו שפיר:>
אתם שכחתם את המוסר שלכם. מבחינתכם מדינת ישראל כבר לא נחשבת.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
14 מיליון שיקום תשתיות - -

<סתיו שפיר:>
רק מה שביהודה ושומרון.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ביישובים כפריים. זה עוד ממשרד השיכון בזמנו - - -

<סתיו שפיר:>
ניסן, רגע, דני רצה לתת פירוט.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רק שנייה. אני קורא לאיזה יישובים. איילת השחר, כפר גלעדי, מלכיה, מנרה, יסוד המעלה, צהלים, גבולות, נירים, תל-עדשים, רוגלית, עין יהב, יפית, חמרה, רמת השופט. אולי יש עוד כמה. לדוגמה, 14 מיליון – שיקום תשתיות. 13 מיליון – גרעיני התיישבות בתוך יישובים עירוניים בשכונות נחשלות – וזה לאו דווקא גרעינים דתיים – כמו דימונה, ירוחם, לוד, רמלה. 2.5 מיליון שקל – כפרי סטודנטים בנגב והגליל כמו לוד, קריית שמונה, דימונה, ירוחם. שלושה מיליון שקל – מפוני גוש קטיף. 1.5 מיליון – קליטת עלייה להתיישבות. 18 מיליון – תכנון רוחבי. החלק המזרחי זה מטרופולין באר-שבע, תכנון הקמת יישוב שיבולת לאוכלוסייה חריגה, תכנון יישוב דרוזי בצפון, תכנון מבואות ערד ופרויקט "זוהרים". בזה גמרנו 177 מיליון שקל. אני חוזר, זה אושר ב-2013. כל הסעיפים האלה אושרו להוצאה על-ידי ועדת הכספים - -

<סתיו שפיר:>
מה שהגדיל את התקציב המקורי הוא - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
- - לפני שלושה חודשים כאן בוועדה, 50% מתוך זה. עכשיו אנחנו חוזרים לזה בפעם השלישית, לאשר את ה-50% הנוספים בעודפים מחויבים. אני מזכיר שעודפים מחויבים הם דברים שהכנסת או הוועדה אישרה כבר בשנה שעברה ויש הסכמים, וזה עובר אלינו. אלו עודפים מחויבים. בדרך כלל לא מתקיים דיון כי אלו דברים שאושרו בשנה שעברה. למרות הכול קיימנו לפני שלושה חודשים דיון ארוך וממצה, ועכשיו זו פעם שלישית על אותו דבר. אנחנו מקיימים דיון כי עכשיו הגיעו ה-50% הנוספים.
<סתיו שפיר:>
ניסן, תקציב 2013 לחטיבה גדל ב-428%.
<דני קריצ'מן:>
אני אענה לך.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הסברנו.

<דני קריצ'מן:>
תני לי לענות לך.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אבל הסברנו שהם קבלן - - -

<סתיו שפיר:>
הבקשה שלנו - - -

<יובל פונק:>
זה לא נכון. זה גם לא נכון עובדתית.
<סתיו שפיר:>
אז תפרטו - - -

<דני קריצ'מן:>
אני רוצה לענות.
<קריאות:>
- - -

<סתיו שפיר:>
- - - לפי התקציב - - -

<רחל ירום:>
את לא קוראת את תקציב ההרשאה - - -

<סתיו שפיר:>
כל מה שיש לי זה - - - כל מידע נוסף שתעבירו לי יתקבל בברכה.

<דני קריצ'מן:>
יובל, אני מבקש ממך. אני תיכף אבקש ממך ללכת.

<סתיו שפיר:>
אני יכולה להסתכל רק על מה שאתם מפרסמים באינטרנט, כי אתם לא מוכנים להעביר מידע נוסף. זה המידע היחיד שעומד לרשותי. אין לי ברירה אלא - - -
<רחל ירום:>
- - - תקציב הרשאה - - -

<סתיו שפיר:>
אני שואלת אתכם, והפניתי אליכם את השאלות, מה הן ההרשאות האלה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותי, אני מבקש - - -

<סתיו שפיר:>
מה הבעיה להגיד מה זה ההרשאות האלה? מה הבעיה?

<דני קריצ'מן:>
אל תענה.

<סתיו שפיר:>
התחייבתם לבנייה של כביש, תגידו לנו מאיפה לאיפה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
עזוב. בועז, בבקשה.

<דני קריצ'מן:>
תני לי לדבר, את לא נותנת לענות לך.

<סתיו שפיר:>
אני נותנת.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
עזוב, דני. בועז, בבקשה.

<בועז טופורובסקי:>
שתי שאלות, ברשותך. מה היישוב שיבולת לאוכלוסייה חריגה? משהו כזה שאמרתם.
<דני קריצ'מן:>
היישוב שיבולת הוא יישוב שמתוכנן לקום בהר תורען בין בית נטופה למטה מצד אחד ובין תורען מצד שני. זה יישוב לילדים מיוחדים, אוטיסטים וכאלה. לדוגמה היישוב שקיים היום ב"כישורית", שזו דוגמה יוצאת מן הכלל. אנחנו צריכים לקבל פרס, לא של עם ישראל, של העולם, על טיפול באוטיסטים והוצאה שלהם מהמשפחות שהן אומללות. יש אחד בתפן שהוא מוצלח מאוד, השני בדרום שהוא מוצלח מאוד. יש ביקוש עצום - - -
<סתיו שפיר:>
זה שבתפן לא מממון מכספי מדינה. אנחנו בעד, כמובן להשקיע בזה - - -
<דני קריצ'מן:>
הוא לא שאל על המימון, הוא שאל מה זה.

<רוברט אילטוב:>
אז תחליטו אם אתם רוצים שהמדינה - - - תממן את זה.
<סתיו שפיר:>
אנחנו בעד שהמדינה תממן את זה.

<רוברט אילטוב:>
תחליטו. אתם כל הזמן אומרים שהמדינה צריכה לממן את - - -

<סתיו שפיר:>
- - - איפה למממן ואיפה לא למממן.

<רוברט אילטוב:>
- - -

<סתיו שפיר:>
אנחנו בעד - - -

<קריאות:>
- - -

<רוברט אילטוב:>
תחליטו מה אתם רוצים, מה המדיניות של השמאל.
<סתיו שפיר:>
כל הכפרים - - -

<רוברט אילטוב:>
אתם רוצים לעצור את כל ההתיישבות במדינת ישראל, גם בנגב וגם בגליל. אתם רוצים את זה באופן - - - מאוד, זה בסדר גמור. אבל תחליטו ותודיעו את זה בריש גלי.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בועז, שאלה שנייה.

<בועז טופורובסקי:>
קיבלתי תשובה, כל הכבוד. הר חברון – אפשר קצת יותר פירוט למה הכסף הולך?
<דני קריצ'מן:>
אני לא יכול להגיד את הפירוט, אבל הוא הולך לתשתיות, למים, לקווי ביוב, להכשרת שטחי קרקע, הכשרת קרקע.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אתה יודע מה הולך בהר חברון?

<בועז טופורובסקי:>
תשתיות.

<רחל ירום:>
לדוגמה, יש בנייה במעון בשני. בנינו בסוסיא, במרכז המבקרים איזושהי הצללה. דברים כאלה.
<דני קריצ'מן:>
תשובה כללית יותר, באותה הזדמנות, אני נותן לך על - - -

<יעקב ליצמן:>
אבל למה זה לא הולך דרך משרד החינוך או הרווחה?
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
עזוב, עזוב, עזוב. תן לו לשאול שאלות. בועז, עוד שאלות? זהו. טוב רבותי, אם כך - - -
<סתיו שפיר:>
לא, מה זאת אומרת?

<חמד עמאר:>
אנחנו צריכים להצביע.
<סתיו שפיר:>
לא קיבלנו עדיין תשובה לשאלות. בתוך מרחב מרכז.
<דני קריצ'מן:>
תשובה קטנה על מרחב מרכז, כדי שתהיי רגועה, התקציב שם גדל במיוחד השנה כי היו שם שני סוגי הוצאות, אחת של 60 מיליון שקל ואחת של 30 מיליון שקל, והם גמרו לאחוזים שלך – דרך אגב, את קצת טועה באחוזים - - -
<סתיו שפיר:>
אלו האחוזים על-פי התקציב שמפורסם באינטרנט.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אל תיכנס לוויכוח עכשיו.

<דני קריצ'מן:>
את טועה בחשבון.

<סתיו שפיר:>
כל מידע אנחנו נשמח לקבל.

<דני קריצ'מן:>
אבל אני עונה לך. את רוצה שאני אענה לך?

<סתיו שפיר:>
אתה אומר שאני טועה, אני אראה לך על מה אני מתבססת.

<דני קריצ'מן:>
תני לי לענות, וגם תקשיבי. התקציב שם גדל כי ממשלת ישראל – בית הדין הגבוה לצדק החליט שיש שני יישובים שלא נמצאים במקום שלהם, שהם יושבים על שטחים של אחרים, והורו לחטיבה להתיישבות, ונתנו לה כתוצאה מזה גם כסף, להעביר את שני היישובים האלה ממקומם.
<סתיו שפיר:>
כמה כסף זה עלה?

<דני קריצ'מן:>
80 מיליון שקל.
<סתיו שפיר:>
ליישוב?

<דני קריצ'מן:>
לשני היישובים.

<סתיו שפיר:>
80 מיליון שקל רק להעברה של היישובים?

<דני קריצ'מן:>
רק העברה? מה זה רק העברה?

<סתיו שפיר:>
בסדר. אני מבקשת פירוט על הכול.

<דני קריצ'מן:>
פירוט על מה? יש שלושה מבנים - - -

<סתיו שפיר:>
ניסן, אתה אומר שנקבל את הפירוט - - -
<דני קריצ'מן:>
היו שלושה מבנים - - -

<סתיו שפיר:>
- - - ואז אתה אומר לתקשורת כמה שאתה מאפשר - - -

<דני קריצ'מן:>
היו שלושה מבנים עם זווית של 15%. בבניין השלישי היו רעפים רק מצד שמאל. בבניין הראשון הביוב היה סתום.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
דני, עזוב.

<דני קריצ'מן:>
היא רוצה פירוט.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
תודה רבה. רבותי, אם תמו השאלות, אז אני אעלה - - -
<סתיו שפיר:>
לא תמו השאלות.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בסדר, אתך גמרנו, די.

<סתיו שפיר:>
אז למה אתה אומר אם תמו השאלות?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בסדר, אז לא תמו השאלות. אני מעלה את זה להצבעה.

<סתיו שפיר:>
לא תמו השאלות. יש לנו עוד שאלות.
<יעקב ליצמן:>
אני ביקשתי שמית.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בסדר. הצבעה שמית, בסדר. רבותי, על שתי ההעברות - - -

<סתיו שפיר:>
אני רוצה התייעצות סיעתית.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
על שתי ההעברות – העברה מס' - - -

<סתיו שפיר:>
ניסן, התייעצות סיעתית.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, לא, היא כבר שעה שלמה שואלת.

<יעקב ליצמן:>
התייעצות אתה חייב לתת לה.
<סתיו שפיר:>
פעם ראשונה התייעצות סיעתית.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי ביקש התייעצות?

<רוברט אילטוב:>
כל הסיעה הגיעה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
התייעצות סיעתית. סליחה, לא שמעתי. התייעצות סיעתית, חמש דקות. ב-12:30 תהיה ההצבעה על שתי ההעברות.
(הישיבה נפסקה בשעה 12:25 ונתחדשה בשעה 12:30.)
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותי, אני מחדש את הישיבה.

<אראל מרגלית:>
יש לנו שאלה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני כבר אמרתי שאני אעשה הצבעה. אחר-כך אפשר לשאול.

<אראל מרגלית:>
רגע, אבל חלק מאתנו רוצים גם לשאול. עד עכשיו חברי שאלו, אני הקשבתי. גם אני רוצה לשאול.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אראל, בבקשה, נגמרו השאלות.

<מיכל בירן:>
עומד פה חבר כנסת רציני, הוא רוצה לשאול שאלה עניינית.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
תאמיני לי שאני מעריך אותו אולי יותר מאשר אתם מעריכים אותו.

<יעקב ליצמן:>
ניסן, אבל אני שאלתי אם יש הסכם בין יש עתיד לבית היהודי, ואם כן, מה ההסכם? על ההצבעה הזאת. בועז הולך להצביע בעד כרגע.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני לא מכיר שום הסכם.

<יעקב ליצמן:>
בועז - - - ההסכם, כמה הוא קיבל - - -

<בועז טופורובסקי:>
עם הבית היהודי? זה תמורת נישואים חד-מיניים.
<אראל מרגלית:>
זה העניין?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אין שום הסכם.

<יעקב ליצמן:>
איזו בושה. איזה בושה. איזה דבר. וואי, וואי.

<משה גפני:>
שמעתם את זה?

<בועז טופורובסקי:>
אבל אין הסכם.

<יעקב ליצמן:>
איזה פושעים אתם. איזו בושה. איזו בושה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ליצמן, אין שום הסכם.

<בועז טופורובסקי:>
אני צחקתי.

<יעקב ליצמן:>
שישבע במה שהוא אמר. שמעת במה שהוא אמר?
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הוא צחק ממך.
<יעקב ליצמן:>
הוא לא צחק ממני. אני מכיר אותו, הוא רציני ביותר. ממש בושה.
<סתיו שפיר:>
אז מה זה הדבר הזה - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ליצמן, הבקשה היחידה - - -
<קריאות:>
- - -

<יעקב ליצמן:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אתה שואל.

<אראל מרגלית:>
אנחנו רוצים לדעת אם יש פה הסכם - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני אענה.

<אראל מרגלית:>
בין הבית היהודי לבין יש עתיד בנושא הזה. באמת, זו בדיחה, בדיחה, אבל - - -
<רוברט אילטוב:>
יש משמעת קואליציונית.

<קריאות:>
- - -

<יעקב ליצמן:>
הוא אמר דבר נורא ואיום.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אראל, רק לכבודך - - -

<יעקב ליצמן:>
- - -

<בועז טופורובסקי:>
אמרתי את זה בצחוק.

<יעקב ליצמן:>
מה צחוק? אני מכיר אותך.

<בועז טופורובסקי:>
למרות שזה חלום.

<חמד עמאר:>
זו בדיחה, לא לפרוטוקול.
<קריאות:>
- - -

<סתיו שפיר:>
אז אולי תגיד לנו מה העלות האמתית של - - -

<יעקב ליצמן:>
הוא לא עושה בדיחות. אני לא מכיר אותך כמי שעושה בדיחות.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אתה רואה למה? אתה רואה? רק - - -

<סתיו שפיר:>
בועז, מה העלות הכוללת של - - - כמה הבית היהודי מבקשים - - -

<יעקב ליצמן:>
אני רוצה לדעת אם ההסכם שהוא אמר, שהוא קיבל את החוק - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רק שנייה. ליצמן. די, ליצמן.

<בועז טופורובסקי:>
אתכם יש מפלגת העבודה - - - בעד ברית הזוגיות.

<סתיו שפיר:>
זה בא ביחד עם חוק הפונדקאות?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ליצמן, עשה לי טובה.

<יעקב ליצמן:>
מי שמצביע עבור זה כרגע הוא הורס דת ישראל. פושעים. פושעים. פושעים.
<בועז טופורובסקי:>
אתם בברית - - -

<יעקב ליצמן:>
אם בגלל החוק הזה שאתה אמרת - - -

<בועז טופורובסקי:>
מפלגת העבודה בעד נישואים חד-מיניים.

<יעקב ליצמן:>
- - - אתם הולכים להצביע בעד - - - הבית היהודי תומך בזה, פושעים.

<סתיו שפיר:>
אני חשבתי שזה עניין דתי, עכשיו אני מבינה שזה רק כסף להתנחלויות.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לשאלה של אראל, רק בגלל שאני מכבד אותו, השאלה שלו - - -
<יעקב ליצמן:>
הוא אמר את זה לפרוטוקול. אי-אפשר למחוק.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הוא צחק.

<סתיו שפיר:>
אז אנחנו מבינים מהרמיזה הזאת - - -
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
די, ליצמן.

<יעקב ליצמן:>
מה ליצמן?

<רוברט אילטוב:>
אתם באמת מאמינים בתיאוריית קונספירציה?

<יעקב ליצמן:>
זו התשובה שלך? אתה הולך ותומך במה שהוא אמר?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אתה שאלת אותי?

<יעקב ליצמן:>
איזה נבזי.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אתה רוצה לתת לי תשובה? די.

<יעקב ליצמן:>
איזה - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הדבר היחידי שהיה זה שביקשו - - -

<משה גפני:>
אבל השאלה של ליצמן - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בבקשה. אם אתה תמשיך הלאה, זה מתחיל כבר לעצבן, אני לא עונה אפילו. שאל מישהו שאלה ואני רוצה לתת תשובה.

<יעקב ליצמן:>
בן אדם אומר דבר כזה – מה זה לא עונה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני רוצה לתת תשובה. אין שום הסכם.

<יעקב ליצמן:>
הוא אומר את זה, לא אתה. אתה לא - - -

<משה גפני:>
לא יכול להיות שאין הסכם.

<יעקב ליצמן:>
הוא אמר - - -

<רוברט אילטוב:>
אבל אין לו סמכות להגיד דבר כזה, הוא לא יושב-ראש סיעה.

<קריאות:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הוא אומר לך שהוא צוחק.

<יעקב ליצמן:>
הוא אמר שהוא קיבל הסכם על חוק שהוא נגד התורה ועל סמך זה החטיבה להתיישבות הולכת לקבל כסף. פושעים אתם.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הוא אומר לך שהוא צוחק, אז מה אתה מבלבל - - -

<יעקב ליצמן:>
הוא לא אומר שהוא צוחק, הוא - - - הוא גילה לי את זה.

<סתיו שפיר:>
- - -

<קריאות:>
- - -

<איילת שקד:>
אני אגיד מה יש ומה אין.

<סתיו שפיר:>
חברת הכנסת עדי קול, לפני שבועיים בפאנל, אמרה - - -

<קריאות:>
- - -

<סתיו שפיר:>
- - - כסף להתנחלויות כדי להעביר את החוקים - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
איילת, עזבי, זה לא קשור. אני רוצה להגיד דבר אחד - - -

<סתיו שפיר:>
זה דבר שכולם אומרים - - -

<יעקב ליצמן:>
אסור להצביע היום עד שלא מתברר אם יש הסכם או לא, אם החוק הזה בתוך הסכם.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אראל, אם אתה לא משתיק אותו, אני מצביע, אני לא עונה לך.

<יעקב ליצמן:>
אני שואל את הבית היהודי – אתם לא מאמינים? פושע - - -

<איילת שקד:>
ליצמן - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
איילת - - -

<איילת שקד:>
ליצמן, אם זה היה לישיבות, לא היית אומר שום דבר.

<יעקב ליצמן:>
אולי את יודעת? אולי יש בין האחים - - -

<קריאות:>
- - -

<סתיו שפיר:>
איילת, חוק הפונדקאות לא - - - עם יש עתיד?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותי, מי בעד לאשר?

<סתיו שפיר:>
הם לא שילמו - - -

<קריאות:>
- - -

<אראל מרגלית:>
רגע, רגע, רק שנייה. לאט-לאט.

<יעקב ליצמן:>
- - -

<סתיו שפיר:>
לא, לא, לא. אתה לא יכול להעלות את זה להצבעה - - -

<קריאות:>
- - -

<יעקב ליצמן:>
אני רוצה לדעת.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אתה לא רוצה לדעת.

<יעקב ליצמן:>
אני כן רוצה לדעת. הוא אמר שיש הסכם - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אתה לא נותן לי לדבר. הוא לא אמר לך את זה, הוא צחק ממך.

<סתיו שפיר:>
- - - אתה לא רוצה לתת - - -
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הוא צחק ממך. אתה לא נותן לי לענות אפילו.

<סתיו שפיר:>
זו לא פעם ראשונה שהם אומרים את זה. זו לא פעם ראשונה שהם אומרים את זה.
<יעקב ליצמן:>
- - -

<קריאות:>
- - -

<סתיו שפיר:>
הוא לא חבר הכנסת הראשון שאומר את זה.

<משה גפני:>
חייב להיות הסכם.
<אראל מרגלית:>
רגע ליצמן, אני רציתי שאלה קודם.

<סתיו שפיר:>
מה קרה פתאום - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, שאלת שאלה, רציתי לתת תשובה - - -
<יעקב ליצמן:>
הוא צריך לגלות אם יש הסכם או לא.

<סתיו שפיר:>
מה קרה? שינוי של 180 מעלות - - - מה קרה?
<יעקב ליצמן:>
הוא חייב להגיד. הוא צריך לבוא לשולחן ולהגיד מה ההסכם.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
א', לא חייבים. ב', רציתי לתת תשובה, אבל אתה כל הזמן צועק, לא רוצה לשמוע כי אתה רוצה לפוצץ את הישיבה.

<משה גפני:>
לא, מה פתאום?

<יעקב ליצמן:>
עוד לא דיברתי מילה - - - הוא אמר שיש הסכם.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אבל הוא צחק. אבל הוא צחק.

<יעקב ליצמן:>
אבל הוא - - -

<משה גפני:>
- - -

<סתיו שפיר:>
הוא לא היחיד שאומר את זה. בכל פעם שיש פליטות פה כאלה אנחנו מגלים את התמונה האמתית של איך עוברים פה חוקים. גם לזהבה יש שאלות.
<אראל מרגלית:>
רגע, זהבה, לי הייתה שאלה קודם גם כן.
<חמד עמאר:>
ניסן, אני מציע לך לשמוע את כל השאלות ולתת תשובות.
<אראל מרגלית:>
אתה יודע מה? אתה רוצה להצביע? תצביע.

<סתיו שפיר:>
ניסן, אתה אומר שאין במה להתבייש, ואז אתה מונע מחברי כנסת לשאול שאלות ולקבל עליהן תשובות. אם אין במה להתבייש והכול שקוף, שב פה, אנחנו נחכה את הזמן שלנו, בסדר - -
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
תסלחי לי, הוא שאל שאלה - - -

<סתיו שפיר:>
- - עד שנקבל תשובות לכל השאלות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הוא שאל שאלה, אמרתי שמפני כבודו אני רוצה לתת תשובה, ואתם לא נותנים לתת את התשובה, אז מה רציתם?
<אראל מרגלית:>
אוקיי, אז תצביע.

<יעקב ליצמן:>
מה להצביע? הוא צריך להגיד לי אם יש הסכם או אין הסכם.
<רוברט אילטוב:>
תגיד, לא הבנת שיש לכם רוב?

<משה גפני:>
לא הבנתי, אתם רוצים להעביר כסף להתנחלויות ויש עתיד תומכת? הם רוצים להעביר כסף להתנחלויות ויש עתיד תומכת?
<זהבה גלאון:>
מותר לשאול שאלה אדוני?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אבל שאל מישהו שאלה ולא נתנו לתת תשובה.
<זהבה גלאון:>
אז תיתן תשובה לכולנו.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, לא, לא, אין שאלות יותר. כי כבר הגענו - - -

<אראל מרגלית:>
היא הגיעה מחוץ וביטחון.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
נו, אז מה? אז מה?
<זהבה גלאון:>
עזבתי עכשיו את הישיבה עם ראש הממשלה בגללך.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אז מה? בגלל זה? אז מה?

<זהבה גלאון:>
אני חברת ועדה, אני לא יכולה לשאול שאלה?
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מאה אחוז. מאה אחוז. הוא אומר היא הגיעה עכשיו חדשה, אז מה? בסדר גמור.
<זהבה גלאון:>
נכון, הוא מתייחס אלי בכבוד.

<סתיו שפיר:>
בועז מצביע עם האופוזיציה, נכון? אתה מצביע עם האופוזיציה כי אתה בעד שקיפות.

<בועז טופורובסקי:>
אני בעד שקיפות, בטח.

<סתיו שפיר:>
אז אתה מצביע אתנו.

<אראל מרגלית:>
ניסן, השאלה שלי הייתה קשורה לשאלה אחרת. אני משלים את השאלה. רבותי, אני שואל ברצינות, למה הכספים האלה לא עוברים ישירות דרך משרדי הממשלה? ואני אגיד למה. הרי בסופו של דבר, הישות הזאת – היא עושה גם פעולות חשובות מאוד. אבל מכיוון שיש פה סערות, ומכיוון שאין פה שקיפות, ומכיוון שבכל פעם הדבר הזה מתפוצץ ברמה המדינית, אני הייתי רוצה להציע שאנחנו נשנה את הנוהל, ומי שרוצה להעביר לכל אחד מהתחומים, יעבירו את זה ישירות דרך משרדי הממשלה. למה לא?
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אולי לא היית כאן כשהסבירו את זה. א', זה נעשה כך. נניח שמשרד התחבורה רוצה לבצע פרויקט אז הוא מעביר.
<זהבה גלאון:>
זה אמתי?

<סתיו שפיר:>
זה אמתי לגמרי. הם רק לא אומרים כמה בדיוק זה עולה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ואם הוא רוצה לעשות דרכם, אז הוא מעביר להם את הכסף מתקציבו.

<זהבה גלאון:>
אדוני, אפשר לשאול שאלה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
דקה. הוא היה באמצע. אז מעבירים את זה כך. רק לידיעתך, הזכירו פה שכל ההסכם הזה לעבוד דרכם נעשה על-ידי אשכול. שמעת על אחד, ראש ממשלה בשם אשכול, שהיה שייך למפלגה – אתה זוכר איזו מפלגה? אני כבר לא זוכר. אז תבוא אליו בטענות, ואם ירצו, ישנו את זה. אני רק רוצה לומר לך, לגבי השאלה הראשונה שלך, אין שום הסכם.
<אראל מרגלית:>
ליצמן, עכשיו הוא עונה באופן אמתי.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אין שום הסכם. הדבר היחידי שביקשו ממני שאני אבקש - - -
<סתיו שפיר:>
אם אין הסכם, אז למה הם - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בועז.

<סתיו שפיר:>
הוא אומר שאין הסכם.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
כשאמרתי שאני אביא - - -

<סתיו שפיר:>
זה על ברית הזוגיות.
<יעקב ליצמן:>
לא זה על משהו אחר.

<זהבה גלאון:>
זה לא על הפונדקאות?

<סתיו שפיר:>
זה על הפונדקאות? אני לא יודעת כבר מה עולה כמה. גם פונדקאות עולה כסף.
<יעקב ליצמן:>
לא, על ברית הזוגיות שילמו להם כבר במשהו אחר.
<סתיו שפיר:>
כמה מאחזים ייבנו בשביל חוק הפונדקאות?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הדבר היחיד שביקשו שאמרתי שאני אעשה - - -
<סתיו שפיר:>
כמה כסף זה עולה?
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
- - החטיבה, אני אביא את ראשי החטיבה לפה כדי שייתנו רקע לנושא - - -
<דני קריצ'מן:>
אני אענה לך על זה.

<סתיו שפיר:>
לא, זו לא שאלה פוליטית, הבית היהודי אומרים שהם לא מעבירים את זה בגלל הדת. עכשיו אנחנו רואים שמעבירים את זה כשמשלמים להם מספיק כסף.
<דני קריצ'מן:>
סתיו, אני אענה לך.
<קריאות:>
- - -

<איילת שקד:>
סתיו, יקירתי, אני רוצה להגיד לכם כמה דברים. אתם, שפעם ייצגתם את ההתיישבות העובדת, ולצערי כבר לא, צריכים להבין את החשיבות של החטיבה להתיישבות.

<זהבה גלאון:>
ברור.

<איילת שקד:>
בלי החטיבה להתיישבות - -

<זהבה גלאון:>
אי-אפשר לבנות בשטחים.

<איילת שקד:>
- - הרבה קיבוצים ומושבים לא היו קמים, וחלקם לא היו מתפתחים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא מעניין אותם.

<איילת שקד:>
נכון שהיום התחום הזה פחות מעניין אתכם - - -
<אראל מרגלית:>
לא, זה לא נכון. למה את אומרת את זה?

<איילת שקד:>
ככה.

<אראל מרגלית:>
למה את אומרת את זה?

<איילת שקד:>
כי לא מעניין אתכם. כי אם הקיבוצים והמושבים היו מעניינים אתכם, לא הייתם עושים את כל הפרסה הזאת.
<סתיו שפיר:>
הקיבוצים והמושבים לא מקבלים את התקציב שעובר פה. זו המצאה גמורה, ואת יודעת את זה טוב מאוד.
<רוברט אילטוב:>
הם אלה שמקבלים חלק. הם אלה שמקבלים את הכספים האלה. החקלאים והקיבוצים מקבלים את הכספים האלה.
<סתיו שפיר:>
1,000% גידול בתקציב החטיבה להתיישבות היה ביהודה ושומרון, הוא לא היה בקיבוצים שבתוך שטחי ישראל.

<איילת שקד:>
זה לא נכון.

<סתיו שפיר:>
את יודעת שזה שטויות.

<איילת שקד:>
הקיבוצים והמושבים בונים בחטיבה להתיישבות.

<סתיו שפיר:>
אבל הם המיעוט. הם המיעוט הקטן של התקציב הזה.

<איילת שקד:>
הקיבוצים והמושבים - - -

<קריאות:>
- - -

<סתיו שפיר:>
הגידול בתקציב הוא ביהודה ושומרון. איילת, אתם שכחתם ממדינת ישראל. מבחינתכם אין מדינת ישראל. יש רק השטחים. יהודה ושומרון זו מדינת ישראל. דימונה, שדרות, קריית שמונה - - -
<איילת שקד:>
אתם שכחתם את הקיבוצים. בושה, קיבוצניק אחד אין לכם בסיעה. הקיבוצניק היחידי בכנסת הוא ממפלגת - - -
<קריאות:>
- - -

<סתיו שפיר:>
לא אכפת לכם יותר מהמדינה, אתם פשוט שכחתם - - -

<אראל מרגלית:>
אני מקיבוץ נען. נכון שאני כבר לא בקיבוץ, אבל עדיין, זה חלק מהמורשת - -
<רוברט אילטוב:>
איפה אתה ואיפה הקיבוץ?

<אראל מרגלית:>
- - ובליל הסדר אני בנען.

<איילת שקד:>
גם אני בליל הסדר - - - זה לא נחשב.

<דני קריצ'מן:>
עדיין, אתה לא צודק, והיא צודקת במאה אחוז.
<אראל מרגלית:>
במה היא צודקת?

<דני קריצ'מן:>
אני אגיד לך למה. העיכוב של התקציב היום מפריע להציל את מנרה, ומפריע להציל את משגב עם.

<איילת שקד:>
אבל לא אכפת להם. לא אכפת למפלגת העבודה ממנרה וממשגב עם - - -
<אראל מרגלית:>
מאיפה את לוקחת לך את החירות להגיד לנו ממה אכפת לנו ומה לא אכפת?
<איילת שקד:>
לא אכפת לכם - - -

<אראל מרגלית:>
היינו במנרה, היינו במשגב עם - - - והיינו בכל המקומות - - -

<קריאות:>
- - -

<דני קריצ'מן:>
זה שהיית במנרה, זה לא עשה כלום - - -

<רוברט אילטוב:>
- - -

<דני קריצ'מן:>
- - אתם 20 שנה לא הייתם כאן - - -
<קריאות:>
- - -

<אראל מרגלית:>
לא מדובר פה על כספים להתיישבות - -

<איילת שקד:>
קיבוצניק אחד אין לכם בסיעה, בושה.

<אראל מרגלית:>
- - מדובר פה על כספים לדברים קונטרוברסיאליים שמעבר לקו הירוק. במקום לקחת ולעשות קונצנזוס - - - גושי התיישבות, אתם לוקחים את כל הדבר הזה של ההתיישבות והופכים אותו לדבר הנפיץ ביותר. הנפיץ ביותר.
<איילת שקד:>
בגלל זה אתה מפקיר את מנרה ואת משגב עם. איילת השחר.
<דני קריצ'מן:>
מעבר לקו הירוק החטיבה להתיישבות לא בנתה בית אחד למגורים. אתם לא יודעים לקרוא את התקציב. או שאתם לא יודעים לקרוא או שאתם לא מבינים אותו.
<משה גפני:>
אדוני היושב-ראש - - - החטיבה להתיישבות - - - אתם את הכול מוכרים בשביל זה.
<זהבה גלאון:>
אדוני היושב-ראש - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זהבה, שנייה, אני כבר צרוד. אני אתן, רק שיהיה שקט.

<משה גפני:>
אתה יודע מה, תדחה את הישיבה.
<זהבה גלאון:>
חבר הכנסת גפני, ברשותך, אני רוצה לדבר. אדוני היושב-ראש - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רגע, אי-אפשר לשמוע אותך. רק שנייה.

<דני קריצ'מן:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
דני, זה לא הוויכוח על זה, אתה תמים.

<דני קריצ'מן:>
זה ויכוח על ארץ-ישראל. זה לא הוויכוח על זה?
<זהבה גלאון:>
אדוני, זה לא ויכוח על ארץ ישראל, זה ויכוח על הקומבינות של הקואליציה, זה הוויכוח.
<סתיו שפיר:>
בעיני זה ויכוח על - - -

<זהבה גלאון:>
הוויכוח של הבית היהודי, שעושה קומבינות כדי להמשיך ולבנות בהתנחלויות, בואו תקראו לילד בשמו. אדוני, אני רוצה להעיר הערה. אדוני היושב-ראש, אנחנו חברים קבועים בוועדה שלך. לצערי, היום במרבית הדיון הייתי בישיבה עם ראש הממשלה, ובאתי במיוחד, כך גם חברתי. כי אני מבינה שהולכת להיות כאן היום מגה-קומבינה. מגה-קומבינה. הוויכוח הוא על תמורת מה. אם זה, כמו שאומר חבר הכנסת ליצמן, תמורת חוק חדש שקשור לקהילה הגאה, לברית הזוגיות - - -
<יעקב ליצמן:>
הוא אמר את זה, לא ליצמן. בועז אמר את זה כאן.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מה פתאום? הוא צחק ממך.

<יעקב ליצמן:>
אני לא יודע צחוקים.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הוא צחק ממך, באמת, נו.

<זהבה גלאון:>
ברית הזוגיות - - -

<יעקב ליצמן:>
הוא אמר את זה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הוא צחק. הוא אומר שהוא צחק.
<יעקב ליצמן:>
הוא לא צחק.

<אראל מרגלית:>
הוא לא צחק.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הוא אומר לך את זה.

<אראל מרגלית:>
הוא אומר בצד שהוא לא צחק. הוא לא צחק.
<סתיו שפיר:>
יש עתיד אומרים את זה בקולי קולות.

<זהבה גלאון:>
חבר הכנסת טופורובסקי הוא בן אדם רציני. כשהוא צוחק, הוא צוחק, וכשהוא מתכוון, הוא מתכוון. הוא התכוון.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בועז, תגיד להם שצחקת.

<יעקב ליצמן:>
הוא התכוון.

<זהבה גלאון:>
הוא התכוון.

<אראל מרגלית:>
לאחרונה מצאו בבדיחות שלו למעלה מ-50% רצינות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הוא אומר לך שהוא צוחק. הוא אמר לך שלוש פעמים.

<סתיו שפיר:>
חבר הכנסת טופורובסקי, האם אתה יכול להתחייב כאן, לפרוטוקול של הוועדה, שאין, ולא היה שום הסכם, בכתב או בעל-פה בנוגע להעברת חוקים של יש עתיד בתמורה להעברות כספים להתנחלויות?
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, לא, לא, מה את מבלבלת - - -
<קריאות:>
- - -

<אראל מרגלית:>
זאת השאלה.

<סתיו שפיר:>
שיגיד כן או לא.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אתה יכול להתחייב שאתמול לא ישבת - - -

<סתיו שפיר:>
שלמיטב ידיעתו לא היה הסכם בעל-פה או בכתב בנוגע לסחר בכספים בתמורה - - -

<איילת שקד:>
אתם לא מתוחכמים בכלל. ההעברה הזאת לחטיבה להתיישבות מתאפשרת בעקבות הבנה בין ישראל ביתנו ליש עתיד, וזו הבנה לגיטימית לחלוטין.

<זהבה גלאון:>
בבקשה.

<איילת שקד:>
אתם לא מתוחכמים.

<סתיו שפיר:>
על מה?

<קריאות:>
- - -

<יעקב ליצמן:>
אפשר לפרסם את זה?

<איילת שקד:>
זו העברה לגיטימית לחלוטין. העברה לגיטימית לחלוטין.

<סתיו שפיר:>
מה ההבנה? מה ההבנה?

<איילת שקד:>
בתוך הנהלת הקואליציה.

<סתיו שפיר:>
מה ההבנה?

<משה גפני:>
- - - ישראל ביתנו ויש עתיד.

<איילת שקד:>
החטיבה להתיישבות זה ביצוע של הממשלה שבונה יישובים - - -

<זהבה גלאון:>
תמורת מה?

<איילת שקד:>
זו ההבנה. שזה תמורת ביצוע - - -
<סתיו שפיר:>
מה בתמורה?

<איילת שקד:>
שום דבר לא בתמורה. אנחנו - - -
<יעקב ליצמן:>
איילת, על איזה חוק? איילת, על איזה חוק?

<סתיו שפיר:>
- - -

<איילת שקד:>
בקואליציה עובדים ביחד בשביל לנהל את המדינה. לא יושבים באופוזיציה וצורחים. עובדים בשביל לנהל את המדינה.
<קריאות:>
- - -

<גילה גמליאל:>
איילת, שלא יצטטו אותך בפעם הבאה על הדברים שאמרת.

<איילת שקד:>
למה?

<גילה גמליאל:>
כי אין להם ממש, לא בקואליציה הזאת.

<סתיו שפיר:>
מה ההבנה?

<גילה גמליאל:>
למרות שבמקרה הספציפי הזה - - -

<משה גפני:>
המדינה מוותרת על הקואליציה הזאת.
<קריאות:>
- - -

<מיקי רוזנטל:>
חברת הכנסת איילת שקד הודיעה עכשיו שיש הבנה, ועכשיו אנחנו מבקשים שההבנה תונח על שולחן הוועדה הזאת.

<איילת שקד:>
אני אומרת את ההבנה, שהמדינה הזאת צריכה להתנהל. זה לא קרקס, זה לא גן ילדים. החטיבה להתיישבות בונה גם ביהודה ושומרון, גם בגליל וגם בנגב. כמו שאמרתי קודם, לכם פשוט לא אכפת שיבנו רק בתל-אביב, זה מספק אתכם.
<משה גפני:>
לכם לא אכפת מהמדינה בכלל. רק מעצמכם - - -
<מיקי רוזנטל:>
אחרי שאמרת את הנאום חוצב הלהבות, תניחו את מה שהסכמתם על שולחן הוועדה.

<זהבה גלאון:>
יש בקיעים בקואליציה. חברת הכנסת גמליאל לא מקבלת את התזה של חברת הכנסת שקד. יש בקיעים בקואליציה, מה קורה פה? יש הבנה או אין הבנה? מה תמורת מה? יש הצבעה אדוני?

<סתיו שפיר:>
ניסן, אני מפנה את אותה שאלה שהפניתי לבועז כלפיך. ניסן, תתחייב, בתור יושב-ראש הוועדה שאתה יודע בוודאות שאין, ולא היו, שום סיכומים בעל-פה או בכתב בנוגע להעברות כספים בתמורה להעברת החוקים של - - -
<רוברט אילטוב:>
חבר'ה, אם יש לכם מידע, שימו אותו על השולחן. אם אין לכם, תפסיקו לעשות שטויות.
<סתיו שפיר:>
תתחייב לפרוטוקול.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
- - - שתסבירי לי - - -

<סתיו שפיר:>
חברה בוועדת הכספים. שאלתי שאלה, זו שאלה שיש לה שתי תשובות – כן או לא.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רק שנייה, את מוכנה – את מכתיבה גם מה להגיד?

<סתיו שפיר:>
אני שואלת. למה אתה מתחמק מלהגיב על זה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
כי את לא נותנת לאף אחד לדבר.

<סתיו שפיר:>
אני לא נותנת לדבר?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
את שואלת, מישהו מתחיל מילה – נגמר, את ממשיכה לדבר. זה האופי שלך, את תעזבי. שאלת שאלה.
<זהבה גלאון:>
אל תיתן לה ציונים על האופי שלה.
<קריאות:>
- - -

<משה גפני:>
רגע, אבל מבחינה משפטית, לא צריך - - - על דבר כזה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, לא. א', לא צריך - - -

<משה גפני:>
אני רוצה את היועץ המשפטי. את היועץ המשפטי.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לפני אישור תקציב צריכים להניח. אם יש הסכמים כתובים, צריך להניח.

<זהבה גלאון:>
גם עכשיו.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
- - - זה לא רלוונטי ולא שייך.

<יעקב ליצמן:>
צריך להודיע לוועדת כספים אם היה הסכם.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני אומר לכם מה אני יודע.

<קריאות:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
- - - לא שייך בכלל. הדבר היחיד היה שאני אמרתי שאני אביא את דני ואת ראשי החטיבה כדי שאפשר יהיה לשאול אותם גם שאלות ישירות. זה לגבי הדבר הזה, זה הכול. מעבר לזה - - -

<סתיו שפיר:>
מה תשובתך? אתה לא נתת לו לענות על אף שאלה שלי.
<רוברט אילטוב:>
את לא נתת לו לענות.

<סתיו שפיר:>
הוא התחיל לענות על השאלה, ואתה לא נתת לו לסיים לדבר.

<משה גפני:>
לא הבנו אם זה הסכם בין ישראל ביתנו ויש עתיד או הבית היהודי – איזה הסכם? תגיד לנו.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני לא יודע להגיד לך. אני לא יודע. אני הייתי יושב-ראש ועדת כספים - - -

<משה גפני:>
חוץ מזה שאיילת שקד צודקת, המדינה זה לא קרקס, ולכן הקואליציה הזאת צריכה ללכת הביתה. צודקת.
<סתיו שפיר:>
ניסן, מעצם זה שאתה לא מתחייב אני מסיקה שאתה כן מודה שיש הסכם.
<גילה גמליאל:>
אבל אנחנו בעד כספים לחטיבה להתיישבות. גם אתם בעד הבנייה בנגב ובגליל.

<סתיו שפיר:>
אנחנו בעד בנייה בנגב ובגליל - - -
<קריאה:>
וביו"ש.

<סתיו שפיר:>
- - אבל זה - - -

<רוברט אילטוב:>
אנחנו נראה לפי ההצבעה איך אתם בעד.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני מעלה להצבעה את בקשה - - -

<משה גפני:>
רגע, רגע, יש לנו כמה שאלות.

<סתיו שפיר:>
למה אתה לא מסוגל להתחייב אם הדבר הזה נכון?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, גמרנו. הצבעה מספר 04-011 ובקשה - -
<משה גפני:>
רק רגע, אדוני היושב-ראש. אתה בדקת שיש לך רוב?

<סתיו שפיר:>
למה אתה לא מסוגל?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
- - 04-012. את שתי הבקשות האלה אני מעלה להצבעה. מי בעד? שירים את ידו - - -
<סתיו שפיר:>
לא, אנחנו מבקשים הצבעה שמית.

<יעקב ליצמן:>
לא, שמית. שמית. ביקשתי שמית.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
שמית, סליחה. שמית. צודק. בבקשה.

<סתיו שפיר:>
פשוט מדהים שגם בנוכחות מלאה של האופוזיציה, עדיין אנחנו במיעוט זעום לעומת - - -
<איילת שקד:>
כי זה מה שהבוחר החליט, סתיו, ככה זה במדינה דמוקרטית.

<סתיו שפיר:>
אני שמחה שאתם - - - דמוקרטיה לפעמים.
<קריאות:>
- - -

<גילה גמליאל:>
רק החטיבה להתיישבות מצליחה לאחד את הקואליציה.

<רוברט אילטוב:>
אתם לא יכולים ללמד אותנו מה זו דמוקרטיה.

<זהבה גלאון:>
איילת, הכדור הוא עגול.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותי, התחלנו את ההצבעה.
<טמיר כהן:>
רוברט אילטוב

– בעד
חמד עמאר

– בעד
<סתיו שפיר:>
רגע, אנחנו מצביעים עכשיו על החטיבה להתיישבות או על כל ההעברה למשרד ראש הממשלה?

<טמיר כהן:>
גילה גמליאל

– בעד
משה פייגלין (מחליף את ראובן ריבלין) – בעד
בועז טופורובסקי
– בעד

<גילה גמליאל:>
החטיבה להתיישבות מאחדת את הקואליציה, לא הבנת? זה הדבר היחיד שמאחד את הקואליציה.
<קריאות:>
- - -

<גילה גמליאל:>
הדבר היחיד.

<יעקב ליצמן:>
הם פושעים - - -

<טמיר כהן:>
עפר שלח

– לא נוכח

<יעקב ליצמן:>
הם אמרו שהם לא יצביעו עד שיקבלו את כל הפרטים. פשוט משקרים כאן.

<טמיר כהן:>
שמעון סולומון

– בעד.

דב ליפמן

– אינו נוכח.

<סתיו שפיר:>
זה לא יאמן איך שיש עתיד יכולים פעם אחת להגיד משהו אחד, חמש דקות אחר-כך אתם משנים את דעתכם. פשוט מדהים.

<טמיר כהן:>
ניסן סולומינסקי

– בעד

איילת שקד (מחליפה את זבולון כלפה) – בעד
<סתיו שפיר:>
אתם לא יכולים לעמוד – זו פוליטיקה חדשה?

<יעקב ליצמן:>
- - -

<סתיו שפיר:>
זו פוליטיקה חדשה?

<בועז טופורובסקי:>
- - - כל החירטוטים שלכם.

<טמיר כהן:>
עמרם מצנע מחליף את - - -

<אראל מרגלית:>
עמרם מצנע מהקואליציה, נגד. אני מבקש מכם לשים לב.
<טמיר כהן:>
מיכל בירן

– נגד

סתיו שפיר

– נגד
משולם נהרי (מחליף את יצחק כהן) – נגד

יעקב ליצמן

– נגד

אברהים צרצור (מחליף את אחמד טיבי) – נגד
שמונה-שבע.
הצבעה
בעד אישור ההעברות – 8
נגד – 7
נמנעים – אין
ההעברות אושרו.
<סתיו שפיר:>
רביזיה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ההעברה אושרה ברוב של שמונה נגד שבעה.
<סתיו שפיר:>
רביזיה בשם כל הקבוצה.
<טמיר כהן:>
שתי ההעברות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
שתי ההעברות.

<סתיו שפיר:>
מתי נצביע על הרביזיה?

<טמיר כהן:>
יש רביזיה של סתיו.

<סתיו שפיר:>
של כל הקבוצה.

<משה גפני:>
אתה צריך להצביע גם על ההעברה השנייה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הצבעתי על שתיהן ביחד.

<משה גפני:>
אתה לא יכול להצביע על שתיהן.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
למה לא?

<טמיר כהן:>
הוא צודק.

<משה גפני:>
כי אי-אפשר להצביע.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אוקיי, אז אני מצביע שוב. אתה רוצה שמית?

<משה גפני:>
שמית.

<סתיו שפיר:>
שמית.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
שמית על העברה 04-012. בבקשה.

<משה גפני:>
על הקודמת יש רביזיה. אדוני היושב-ראש, על הקודמת יש רביזיה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מה שאושר זה 04-011. העברה שנייה, 04-012. תקריא עוד פעם את השמות.
<טמיר כהן:>
רוברט אילטוב

– בעד

חמד עמאר

– בעד
גילה גמליאל

– בעד
משה פייגלין (מחליף את ראובן ריבלין) – בעד

בועז טופורובסקי
– בעד

<סתיו שפיר:>
מדהים. איפה הכסף? תזכיר לי, בועז.

<טמיר כהן:>
עפר שלח

– אינו נוכח

שמעון סולומון

– בעד

<בועז טופורובסקי:>
אני הקשבתי להסברים.

<סתיו שפיר:>
באמת? מה הסבירו לך?

<טמיר כהן:>
דב ליפמן

– אינו נוכח

ניסן סלומינסקי

– בעד

איילת שקד (מחליפה את זבולון כלפה) – בעד
עמרם מצנע (מחליף את אלעזר שטרן) – נגד
מיכל בירן

– נגד

סתיו שפיר

– נגד

משולם נהרי

– נגד

זהבה גלאון

– נגד

אברהים צרצור (מחליף את אחמד טיבי) – אינו נוכח

משה גפני (מחליף את יעקב ליצמן) – נגד
שמונה-שש.

הצבעה

בעד אישור ההעברה – 8
נגד – 6
נמנעים – אין
ההעברה אושרה.
<סתיו שפיר:>
רביזיה גם על זו.

<משה גפני:>
רביזיה. כל הקבוצה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ב-13:30 תהיה הרביזיה. רבותי, אנחנו ממשיכים הלאה בחוברת של העודפים. אנחנו ממשיכים עם ההעברות הכספיות. נעשה כמה שנספיק. משרד התיירות – 37-006. באותה חוברת של העודפים המחויבים.

<קרן שפר:>
קרן שפר, משרד התיירות. הפנייה נועדה להעביר עודפים בשיעור של 20% למשרד התיירות.
<משה גפני:>
רגע. אני לא בעניין, שנייה. איזה מספר העברה?
<סתיו שפיר:>
באיזה עמוד אנחנו?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
באותה חוברת של העודפים המחויבים, בהעברה 37-006.
<סתיו שפיר:>
ניסן, אני רוצה להבין, קודם, מישהו כיבה את המיקרופונים. זו הייתה הוועדה או שזה קרה בטעות? בזמן ההצבעה כיביתם את המיקרופונים ועכשיו הם דולקים שוב.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני לא כיביתי שום מיקרופון.

<סתיו שפיר:>
יד ה' נשלחה לוועדה לעזור לך?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני לא כיביתי שום מיקרופון ולא ביקשתי כלום.

<סתיו שפיר:>
כמו שלא היה הסכם. עכשיו, אחרי שנגמרה ההצבעה, אפשר להבין מה היה ההסכם?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ממש לא. אני אומר לך שלא. רק להביא את - - - זה הכול.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
האם אתה יודע על הסכמים אחרים שהיו על העברות?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני לא יודע על שום דבר.

<סתיו שפיר:>
על שום דבר?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זה מה שאני כיושב-ראש ועדה יודע. ישב מישהו שם – אני לא חושב, כי זה לא רלוונטי לגבי. אני מתקדם פה בלי שום קשר לשום - - -
<סתיו שפיר:>
למיטב ידיעתך, אף פעם לא היו הסכמים, גם לא בעל-פה, שהיו קשורים בהעברות תקציביות?

<חמד עמאר:>
תן לה הצהרה.
<סתיו שפיר:>
כן, מה הבעיה?
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני לא יודע. די, נו. 37-006, משרד - - -

<סתיו שפיר:>
ניסן, אנחנו אחרי ההצבעה, זה כבר עבר.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
סתיו, אני מבקש, אנחנו באמצע העברה לתיירות. בבקשה.

<סתיו שפיר:>
אבל אני שואלת אותך שאלה. מקודם לא נתת לי לשאול.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
עשי לי טובה, די, נו. את שואלת - - -

<סתיו שפיר:>
מה הבעיה שלך להגיד כן או לא? אם היו פעם הסכמים כאלה או לא?
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני לא יודע להגיד לך, ואני לא שומע אותך עכשיו בנושא הזה.

<סתיו שפיר:>
אם אתה לא יודע, אז אתה יכול להגיד שלא היו.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני אמרתי מה יש כנקודה. אני לא עומד בחקירה.

<סתיו שפיר:>
אם אתה לא יודע על הסכמים כאלה, אז תענה לי שלא היו הסכמים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
את מוכנה להפסיק? עכשיו היא באמצע ההסבר.

<סתיו שפיר:>
אני לא רוצה להפסיק. זה נורא מעניין אותי. אם יש הסכמים כאלה, אני רוצה לדעת מהם.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אז מעניין אותך, אז מה? תאמיני לי, מעניינים אותי המון דברים שקשורים. אז מה?

<סתיו שפיר:>
כי זה קשור ביכולת שלי להצביע בוועדה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
על מה? על הנושא של תיירות?

<סתיו שפיר:>
על כל נושא, כן. אתם עושים הסכמים - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אם את לא יודעת – הרי בין כה וכה את מצביעה כל הזמן נגד. את בין כה וכה מצביעה נגד, אז מה זה קשור?

<סתיו שפיר:>
ניסן, תסתכל, אין פה עיתונאים בחדר, אף אחד לא מסתכל עליך. תגיד לי - -
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
החבר'ה שלך ממשיכים לצלם. תאמיני לי, החבר'ה שלך ממשיכים לצלם, ואת עושה את היומית שלך. הרי זו היומית שלך. הרי זו היומית שלך כל הזמן.
<סתיו שפיר:>
אם אתה לא יודע על הסכמים, למה אתה לא יכול להגיד - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
את מוכנה להסביר את הנושא של תיירות בבקשה?
<סתיו שפיר:>
ניסן, אם אתה לא יודע על הסכמים, מה הבעיה שלך להגיד את זה לפרוטוקול?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בבקשה, תסבירי.

<סתיו שפיר:>
מה הבעיה? רק תגיד את זה פעם אחת. תגיד שאתה לא יודע.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אין לך זכות דיבור עכשיו. את מוכנה להסביר את התיירות?

<סתיו שפיר:>
יש לי זכות דיבור מתי שאני רוצה. אתה לא נותן לי פה הוראות, עם כל הכבוד. אני לא הבת שלך ולא הפקודה שלך, אתה לא תחלק לי הוראות. עכשיו תגיד לי אם אתה יודע או לא יודע אם יכולים להיות הסכמים כאלה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני יודע שאת רוצה, על-פי ייעוץ תקשורתי שלך, שאני אוציא אותך מהוועדה.
<סתיו שפיר:>
ניסן, נראה לי שאתה לוקח יותר מדי ללב.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
כי את רוצה כותרות מחר בעיתון. אבל מה אני יכול לעשות? אני לא מוציא אותך, אבל אין לך זכות דיבור.

<סתיו שפיר:>
ואני אמשיך לשאול את זה עד שתענה לי את התשובה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
את מוכנה לדבר? בבקשה, תמשיכי.

<סתיו שפיר:>
לא יתקיים דיון עד שלא תענה לי תשובה לזה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
קרן, את מוכנה לדבר? תדברי גם כשהיא מדברת.
<סתיו שפיר:>
מה תדברי כשהיא מדברת? אז חברי הכנסת לא ישמעו את מה שהיא אומרת.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני ביקשתי ממך לא לדבר.

<סתיו שפיר:>
אז תגיד אם אתה יודע או לא יודע על הסכמים כאלה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
תמשיכי לדבר, קרן. גמרנו.
<סתיו שפיר:>
אתה מחלק פקודות?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
קרן, תמשיכי לדבר.

<סתיו שפיר:>
מה הבעיה להגיד? אני אדע או לא אדע?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
קרן, אני ביקשתי ממך לדבר.

<סתיו שפיר:>
ניסן, למה אתה מתחמק - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני אשמע אותך. תמשיכי לדבר.

<סתיו שפיר:>
למה אתה מתחמק מלענות?

<קרן שפר:>
החלק הארי של העודפים המחויבים - - -
<סתיו שפיר:>
מה הבעיה? מה יש לך להסתיר שאתה לא מסוגל לענות על השאלה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותי, מי בעד לאשר את בקשה מס' 37-006? שירים את ידו.
<סתיו שפיר:>
לא, יש לי שאלות על ההעברה הזאת. אני מבקשת - - - כי אני לא מקבלת עליהן תשובות. ממש לא.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי נגד? ירים את ידו.

הצבעה

בעד אישור ההעברה– 4
נגד – 3
נמנעים – אין
ההעברה אושרה.
<סתיו שפיר:>
רביזיה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אושר. רביזיה – בסדר.

<משה גפני:>
מה בסדר? על מה הייתה ההצבעה?

<סתיו שפיר:>
ניסן, יש גם דרך להתנהל. את בתור אזרחית בישראל שגם משלמת מסים, נעים לך עם איך שהדברים האלה עובדים פה? כיף לך לראות את זה?

<קרן שפר:>
לא, אבל - - -

<סתיו שפיר:>
יפה. אפילו רפרנטים של משרד האוצר אומרים שלא נעים להם.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותי, העברה 39-005, משרד התקשורת.
<סתיו שפיר:>
להם אפילו זה לא נעים. הם רוצים, בתור אזרחים ישראלים, לדעת לאיפה הכסף שלהם הולך.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי כאן שייך למשרד התקשורת?

<סתיו שפיר:>
למה אתה לא יכול פעם אחת לענות על שאלה בצורה כנה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי יש כאן ממשרד התקשורת?

<טמיר כהן:>
אין נציג. תיירות הבא.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
תיירות הבאה. את יכולה להסביר?

<טמיר כהן:>
78-004.

<קרן שפר:>
הפנייה הזו נועדה להעביר עודפים מחויבים בסעיף הפיתוח של משרד התיירות. החלק הארי של העודפים זה סביב תקציב ים המלח. יש החלטת ממשלה בנושא. שוב פעם, עודפים מחויבים אלו מזומנים שלא יצאו בפועל בשנת 2013 וההתחייבויות עברו ל-2014.
<סתיו שפיר:>
מהן ההתחייבויות?
<קרן שפר:>
בעיקר ים המלח.

<סתיו שפיר:>
מה זה ים המלח?

<קרן שפר:>
יש החלטת ממשלה, 4452, לפיתוח סביבתי של ים המלח והגנות קבע - - -

<סתיו שפיר:>
מי מבצע את הפיתוח?

<קרן שפר:>
משרד התיירות באמצעות חברה בשם חל"י, חברה לים המלח.
<סתיו שפיר:>
באיזה עלות? מה העלות הכוללת של הפרויקט?

<קרן שפר:>
זה מחולק לשניים. הגנות הקבע זה 730 מיליון שקל - - -

<סתיו שפיר:>
730 מיליון? לפני כמה שנים?

<קרן שפר:>
אני לא זוכרת.

<סתיו שפיר:>
מאיזו שנה?

<קרן שפר:>
זה התחיל ב-2013.
<סתיו שפיר:>
זה התחיל ב-2013, לכמה שנים אתם חושבים שהכסף הזה - - -

<קרן שפר:>
אנחנו מעריכים ביצוע של 250 – לשלוש שנים, פחות או יותר.
<סתיו שפיר:>
הכול דרך אותה חברה?

<קרן שפר:>
כן.

<סתיו שפיר:>
מדהים. זה הרבה כסף. ניסן, אחרי ששאלנו שאלות לגופה של ההעברה, אני עדיין מבקשת שתתחייב פה אם היו או לא היו הסכמים בעל-פה בנוגע להעברות תקציביות.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד לאשר את העברה מס' 78-004? שירים את ידו.
<סתיו שפיר:>
ניסן, תקשיב, אתה מכיר היטב – אתה לא יכול להתעלם משאלות של חברי כנסת. אתה פשוט לא יכול. יש גבול.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי נגד? שירים את ידו.

<סתיו שפיר:>
מה אתה חושב שיקרה, שכל הישיבה אנחנו נשב פה ונצעק?

הצבעה

בעד אישור ההעברה – 5
נגד – 3
נמנעים – אין
ההעברה אושרה.
<סתיו שפיר:>
נגד ורביזיה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ההעברה אושרה.

<סתיו שפיר:>
רביזיה מטעם הקבוצה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
שלושה נגד ארבעה.

<סתיו שפיר:>
איילת, את מכירה הסכמים כאלה? הסכמים בין הבית היהודי לבין יש עתיד בנוגע להעברות תקציביות שמתנים העברה של הצעות חוק בהעברות תקציביות?
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
איילת, אני מבקש לא להתייחס. לא להתייחס לדברים האלו בכלל פה.

<איילת שקד:>
כל הקואליציה בנויה על הסכמים כאלה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
על זה תדברו אחר כך.
<סתיו שפיר:>
כל הקואליציה בנויה על מה?

<איילת שקד:>
הסכמים. ככה זה.

<סתיו שפיר:>
אז יש הסכמים כאלה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותי, אנחנו עוברים לדף - - -

<סתיו שפיר:>
רגע, אבל אומרת חברת הכנסת שקד שיש כאלה הסכמים. אתם יכולים לפרט בפנינו - - -

<איילת שקד:>
על זה הקואליציה בנויה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
איילת, אני מבקש, זה לא שייך לוועדת כספים. תדונו אחר-כך על זה אם אתן רוצות.

<סתיו שפיר:>
אבל היא ענתה, והיא ענתה נכון.

<איילת שקד:>
אני אסביר לך אחר כך איך זה עובד.
<סתיו שפיר:>
בטח שזה שייך לוועדת כספים, יש פה הסכמים שאנחנו לא יודעים עליהם והם צריכים להיות מובאים לחברי הכנסת.

<איילת שקד:>
- - - אני אסביר לך אחר-כך איך זה עובד.

<סתיו שפיר:>
אני רוצה עכשיו, לפני שאני מסכימה להעברה תקציבית, לא אחרי.

<איילת שקד:>
אין שום הסכם על העברה - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
איילת, אני ביקשתי - - -

<סתיו שפיר:>
אז מה קרה ששינה את דעתם פתאום - - -

<איילת שקד:>
יש הסכם קואליציוני.
<סתיו שפיר:>
זה לא הסכם קואליציוני, כי כשאתם מביאים - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
איילת, אני מבקש, די.

<סתיו שפיר:>
הגשתם ערר על הצעת חוק של יש עתיד, ואז פתאום הסרתם את הערר. בין ההסרה לבין ההגשה, מה היה ההסכם?
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
54-006 – מי עונה על זה?

<משה גפני:>
רגע, איפה זה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
עברנו לחוברת של הפניות.

<נורדן שלאבנה:>
נורדן, רפרנטית אנרגיה, אגף תקציבים.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הבקשה הראשונה, 54-006.

<סתיו שפיר:>
ניסן, אתה מחלק הוראות ליושבת-ראש הסיעה שלך.

<טמיר כהן:>
לא, 55-54.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הפנייה היא 55-54. יש כאן מישהו שמציג את זה?

<נורדן שלאבנה:>
כן, נורדן, רפרנטית אנרגיה, אגף תקציבים.

<סתיו שפיר:>
אני לא מבינה איך אנחנו ממשיכים לדבר על העברות תקציביות כשאנחנו יודעים שיש הסכמים כאלה - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בבקשה, תמשיכי.

<סתיו שפיר:>
- - ויושב-ראש הוועדה לא מוכן להתחייב לפרוטוקול של הוועדה על אי-קיומם של הסכמים כאלה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
את תדברי בבקשה.

<סתיו שפיר:>
איך אפשר?

<נורדן שלאבנה:>
מדובר בהעברה של 6.3 מיליוני שקלים לרשות - - -

<משה גפני:>
לא, אני לא שומע.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זה לא מעניין אותי.

<סתיו שפיר:>
- - - משרד האוצר - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בסדר, לא חשוב, את תמשיכי לדבר, בבקשה.

<משה גפני:>
היא לא יכולה כי אני לא שומע.

<סתיו שפיר:>
למה שהיא תמשיך לדבר?

<נורדן שלאבנה:>
- - - שקלים בגין הרשאות עבר, 70 מיליון שקלים בהרשאה להתחייב.

<סתיו שפיר:>
איך קוראים לך? מי מדברת?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
את לא תעני לה עכשיו.

<סתיו שפיר:>
היא לא תענה לי? מה זאת אומרת, יש עלי חרם?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא. היא באמצע הדיבור.

<סתיו שפיר:>
אתה לא תגיד לה לא לענות לי.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
היא באמצע הדיבור, תני לה לדבר.

<סתיו שפיר:>
אתה לא תגיד לה לא לענות לי.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הלאה, תמשיכי. מה ההעברה הזאת עושה?

<סתיו שפיר:>
מה שמך בבקשה?

<נורדן שלאבנה:>
70 מיליוני השקלים בהרשאה להתחייב הם בגין תכנון - - -

<סתיו שפיר:>
מה שמה של הרפרנטית שמדברת כרגע?

<נורדן שלאבנה:>
- - חלוקה באזור ירושלים - - -

<סתיו שפיר:>
ואו, ממש ממלאים את הוראותיך. ניסן, אתה ממש מטיל שררה.

<נורדן שלאבנה:>
- - - ופיקוח על בניית מערכת של גז טבעי לחברת "נתיבי גז לישראל". כמו כן, גם ייעוץ מקצועי, כלכלי, רגולטורי - - -

<סתיו שפיר:>
חשבתי שחרמות זה משהו שמסתיים בכיתה ה'. אני מבינה שגם בן אדם בן 50 יכול להטיל חרם.

<נורדן שלאבנה:>
- - של גז. מזומן והרשאה להתחייב גם בגין ייעוץ מקצועי - - - במערכת של גז טבעי, הרשאות קודמות, עבודות שכבר הסתיימו.
<משה גפני:>
מאה אחוז.

<סתיו שפיר:>
יש לי שאלה על התקציב הזה. האם לך נוח להגיע לוועדה ולדעת שיושב-ראש הוועדה מסרב להגיב לפרוטוקול אם יש הסכמים על העברות תקציביות שהוא לא מביא לידיעת חברי הוועדה?
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
גפני, תשאל. בבקשה, תשאל, כי אם לא, אני מצביע.
<משה גפני:>
מה זה הפחתה של 6,350,000 של הוצאות פיתוח? מה זה הפחתה?
<נורדן שלאבנה:>
מסעיף 83? מדובר בתקצוב לפרויקט פיתוח במשק הגז הטבעי.
<משה גפני:>
למה מורידים משם כסף?

<נורדן שלאבנה:>
כי הוא מתוקצב בשביל פרויקטים לפיתוח בגז הטבעי ומועברים כרגע - - -

<משה גפני:>
אז מעבירים את זה לסעיף של הפיתוח? מפה מורידים מהסעיף ושם מעבירים בהרשאה להתחייב?

<נורדן שלאבנה:>
לא, יש שני סעיפים בפנייה.

<משה גפני:>
אני שואל, אז תגידי בבקשה באופן מדויק. רק שתביני מה אני שואל, יש הפחתה של 6,350,000 – אני לא מדבר על ההפחתה מהרזרבה. אני מדבר על הוצאות פיתוח. מורידים משם את הסכום הזה ומעבירים לאן?
<נורדן שלאבנה:>
לרשות הגז, לסעיף 54, שאמונה על חלק מהפרויקטים של הפיתוח במשק הגז הטבעי. שישה מליוני שקלים מועברים לתכנון של מערכות וקווים, מתקני גז טבעי, PRMS, וייעוץ גם הנדסי וגם רגולטורי למשק הגז הטבעי.
<משה גפני:>
ומה זה 70 מיליון בהרשאה להתחייב?
<נורדן שלאבנה:>
70 מיליון מתחלקים. החלק הגדול, 50 מיליון הם לסיוע לזכיין חלוקה באזור ירושלים. הארץ מחולקת לשישה אזורי חלוקה של גז טבעי. המכרז האחרון שטרם חולק הוא אזור ירושלים. המכרז עתיד לצאת בחודש-חודשיים הקרובים. זה סכום הסיוע שיינתן לזוכה.
<משה גפני:>
המדינה כבר התחילה לקבל כסף מהגז?

<נורדן שלאבנה:>
יש תקבולים בגין תמלוגים.
<משה גפני:>
היא התחילה לקבל?

<טמיר כהן:>
בטח.

<נורדן שלאבנה:>
היטל ששינסקי עדיין נמוך מאוד.

<משה גפני:>
כמה כסף המדינה צריכה לקבל?

<נורדן שלאבנה:>
אני לא יודעת מה הסכום המדויק.
<משה גפני:>
בערך.
<נורדן שלאבנה:>
אני לא יודעת להגיד לך, גם לא בערך. יש הכנסות בגין תמלוגים שמתקבלים במשרד האנרגיה ובגין היטל ששינסקי, שעדיין סכום - - -
<משה גפני:>
את תוכלי לבדוק ולתת לנו תשובה? אדוני היושב-ראש, אני יכול לקבל תשובה? אין לה את התשובה, ואני גם מבין שאין לה עכשיו את התשובה. אבל ביקשתי ממנה שהיא תיתן תשובה כמה כסף המדינה - - -
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
שמעתי. שמעתי את מה שאמרת. תעבירי לו, בפרט שהוא יושב-ראש הוועדה שדנה בנושא. בכבוד.
<סתיו שפיר:>
אבל אני עדיין לא קיבלתי ממנה תשובה לשאלה שלי.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד - - -

<סתיו שפיר:>
רגע, אבל גם לי יש שאלה, ניסן. אתה באמת לא יכול לא לאפשר לשאול שאלות, תסלח לי. אתה לא יכול.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אם רצית לשאול שאלה על העניין, בבקשה.

<סתיו שפיר:>
זו שאלה לעניין.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מה השאלה?

<סתיו שפיר:>
האם חשה נורדן בנוח עם הדרך שבה מתנהג יושב-ראש הוועדה, כשמספרים על כך שיש פה הסכמים סודיים שהוא לא מעביר לחברי הכנסת?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד לאשר את העברה 54?

<סתיו שפיר:>
זו שאלה, ניסן. לא נתת לי לסיים את המשפט. למה, אין לה עמדה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מס' הפנייה 55-54.

<סתיו שפיר:>
עובדת ציבור שמקבלת שכר מכספי ציבור, אין לה עמדה בנושא הזה, שככה מתנהלים פה דברים, בקומבינות?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד לאשר את פנייה מס' 54-55? מי בעד? שירים את ידו.
<סתיו שפיר:>
אין לה עמדה? לך אין עמדה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי נגד? ירים את ידו.

<סתיו שפיר:>
מקבל שכר ממשלם המסים, ואתה בא לפה ואתה עושה את מה שהוא אומר לך.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי נגד? ירים את ידו.

הצבעה

בעד אישור ההעברה – 4
נגד – 2
נמנעים – אין
ההעברה אושרה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ההעברה אושרה. ההעברה אושרה. אנחנו עוברים להעברה הבאה.
<בועז טופורובסקי:>
ככה מנהלים מדינה.
<סתיו שפיר:>
מנהלים מדינה איך? ככה מנהלים מדינה, בקומבינות, בהסכמים סודיים שהציבור לא יודע עליהם? ככה מנהלים מדינה?
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
פנייה מס' 62-61.
<סתיו שפיר:>
תחשוב על עצמך שנה וחצי קודם, לפני שנכנסת לכנסת - - -
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי מסביר אותה? בבקשה.

<בועז טופורובסקי:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בועז, בבקשה.

<סתיו שפיר:>
- - ככה מנהלים מדינה, שיש פה כל מיני קומבינות סודיות - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מה השם?

<מיכה פרלמן:>
מיכה פרלמן, רכז מו"פ והשכלה גבוהה באגף תקציבים.

<סתיו שפיר:>
- - שיושב-ראש הוועדה מסתיר מאתנו? הוא לא מסוגל אפילו לעמוד פה ולהתחייב לפרוטוקול של הוועדה. הוא לא מסוגל להגיד שאין קומבינות כאלה.

<מיכה פרלמן:>
הפנייה נועדה להעביר 250 מיליון ש"ח בהרשאה להתחייב - - -

<סתיו שפיר:>
הוא לא יכול. יושבים פה בוועדה, והוא לא מסוגל להגיד - -

<מיכה פרלמן:>
- - - עבור תמיכות בתעשיית ההיי-טק.
<סתיו שפיר:>
- - בצורה הכי מפורשת שאין כאלה הסכמים.

<משה גפני:>
רגע, לא שמעתי כלום. לא שמעתי.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אתה מוכן להסביר שוב?

<סתיו שפיר:>
הוא פשוט לא מסוגל. ואתה משתף עם זה פעולה?

<משה גפני:>
לא שמעו אותו.

<סתיו שפיר:>
אתה משתף עם זה פעולה, בועז?

<גילה גמליאל:>
דבר חזק.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מה השם?

<סתיו שפיר:>
איזה פוליטיקה חדשה?

<מיכה פרלמן:>
שמי מיכה פרלמן, אני רכז מו"פ והשכלה גבוהה באגף התקציבים. הפנייה נועדה להעביר - - -
<סתיו שפיר:>
זו פוליטיקה חדשה.

<בועז טופורובסקי:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בועז, אל תענה. בועז, מישהו מסביר את הפנייה.

<בועז טופורובסקי:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בועז - - -

<סתיו שפיר:>
המדינה מתנהלת באפס תקציב. מי שמתנהל בעודף תקציב זה יהודה ושומרון.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
תסביר את הפנייה בבקשה. תסביר לתוך המיקרופון.

<מיכה פרלמן:>
הפנייה נועדה להעביר 250 מיליוני ש"ח בהרשאה להתחייב ועוד 350 מיליון ש"ח במזומן לתקציב המדען הראשי עבור תמיכות בתעשיית ההיי-טק.

<סתיו שפיר:>
איזה תמיכות ולמי?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רגע, רבי משה קיבל.

<סתיו שפיר:>
אתה ממש עושה צחוק.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
למה? רבי משה ביקש ואני היושב-ראש.

<סתיו שפיר:>
אני ומשה בשיתוף פעולה מלא. אני מסכימה עם כל השאלות שלו, ולהיפך.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני אשאל אותך, יש הסכמים ביניכם?

<סתיו שפיר:>
יש הסכמים. אנחנו חושפים אותם כאן לציבור.
<משה גפני:>
יש הסכמים, אנחנו מוכנים להגיד אותם.

<סתיו שפיר:>
בוודאי, אין שום סודות.

<בועז טופורובסקי:>
- - -

<סתיו שפיר:>
אתם לא מסכימים - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בועז.

<סתיו שפיר:>
אתם הצבעתם נגד הצעת החוק שלי לנישואים חד-מיניים, על מה אתה מדבר?

<בועז טופורובסקי:>
למה את מתחמקת מהשאלה?

<סתיו שפיר:>
בועז, אתם. אני וגפני חלוקים בנושא הזה - -
<בועז טופורובסקי:>
אבל למה את מתחמקת מהשאלה? - - - כמו חבר הכנסת גפני - - -

<סתיו שפיר:>
אתם הצבעתם נגד הצעת חוק - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בועז - - -

<בועז טופורובסקי:>
את מתחמקת מהשאלה הזאת. זה כיף להתחמק משאלות. זה כיף.
<סתיו שפיר:>
אתם הצבעתם נגד. אתם.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בועז. בועז. בועז - - -

<בועז טופורובסקי:>
- - - פוליטיקה חדשה - - -

<סתיו שפיר:>
מדהים. אתם פשוט שכחתם מה זה להיות במציאות הישראלית - - -

<בועז טופורובסקי:>
אני אענה לך - - - מה זה אומר? שאת נגד? בכיף - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בועז - - -
<סתיו שפיר:>
- - - נכנעתם לעולם פה, וכולכם הפכתם להיות במעגל של קומבינות. שכחתם את מי אתם מייצגים.

<בועז טופורובסקי:>
מפלגת העבודה נגד יישום חוק - - -
<משה גפני:>
- - - איך הגעת לזה?

<בועז טופורובסקי:>
היא התחילה, אני לא - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בועז, למה אתה נגרר?
<משה גפני:>
אני רק רוצה להגיד שאתם עובדים מהר מדי. למה מהר מדי? מפני שרק לפני שבוע, כל הימים האלה, שבועות ארוכים, יש עתיד עצרו את התקציבים. עצרו, עד שהגעתם לאיזה סיכום.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי עצר? הם עצרו – שכחת שאני עצרתי.

<משה גפני:>
אתה גם עצרת, וגם הם עצרו.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
איך הם עצרו? הם יכולים לעצור? איך הם יכולים לעצור?

<משה גפני:>
הם הצביעו נגד.

<בועז טופורובסקי:>
אבל - - - הגיעו ממשרד האוצר.
<משה גפני:>
תגיד לי, אני עולה חדש? אתה יודע מה, אתה כבר לא יודע, בגלל שכל חצי שעה אתם - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מה הפירוש?

<משה גפני:>
הוא אומר לסתיו שפיר
אתם מעכבים כסף. הם עיכבו, הם נגד.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אתה רוצה לשאול? בבקשה.

<משה גפני:>
אני מבין שזה כסף שהולך למדען הראשי וזה עוזר לתעשייה, להיי-טק והכול. אני רוצה לדעת האם אתם עשיתם משהו בנושא של נעלי "בריל", ששם הולכים לפטר 130 עובדים?
<מיכה פרלמן:>
אני לא מכיר את הנושא.
<איילת שקד:>
זה לא קשור למדען הראשי.
<משה גפני:>
זה לא קשור למדען הראשי? למי זה קשור, למשרד הדתות?

<איילת שקד:>
נעלי "בריל"? זה לא קשור למדען הראשי.

<משה גפני:>
למי זה קשור?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אתה מדבר על "בריל"? אתה יודע שהתקיים אצלנו בזמנו דיון.
<משה גפני:>
אני שואל לגבי הבעיה שהייתה ב"פרי גליל", עכשיו, כשהייתה להם בעיה, האם מהתקציב הזה אתם תדאגו שלא יסגרו שם אגף, ושיוכלו להמשיך לעבוד? הייתה שם בעיה. בשעתו עמדו מנגד כאשר "פרי הגליל" כבר היה סגור. ועדת הכספים התערבה, עשינו שם ישיבה, ולא רק שהמפעל המשיך לעבוד, הוא גם פיתח אגפים נוספים וקיבל עובדים נוספים. עכשיו יש בעיה שם. האם אתם מודעים לבעיה הזאת במשרד הכלכלה, אתם מופקדים על זה. אתה משרד האוצר, אבל אתה מייצג פה את הנושא של המדען הראשי. אותו דבר לגבי נעלי "בריל". העובדים האלה הולכים להיפלט לרחוב. אני לא שואל על מתפרת "העצמאות" במצפה רמון, בגלל ששם הבעיה נפתרה. אבל זה לא היה כל כך בגלל הממשלה כמו שהייתה התערבות חיצונית.
<מיכה פרלמן:>
אני אנסה לענות. המדען הראשי תומך בעיקר בתעשיית ההיי-טק דרך כל מיני מסלולים שונים ומגוונים – החממות הטכנולוגיות שכולם מכירים, קרן - - - שזו הקרן הכי גדולה שם. התקציבים האלה מיועדים לכל המסלולים האלו. למיטב הבנתי וידיעתי – ויש פה גם נציגים של משרד הכלכלה של המדען הראשי – גם נעלי "בריל" וגם "פרי גליל" לא נתמכים על-ידי המדען הראשי, ולכן זה לא בתקציב הזה.

<משה גפני:>
מישהו אחר כן במשרד הכלכלה?

<מיכה פרלמן:>
את זה אני לא יודע, צריך לשאול את משרד הכלכלה.
<משה גפני:>
מה זאת אומרת? זו ההזדמנות שיש לי לשאול. מה יש לי עם משרד הכלכלה? אני שואל אותך.

<מיכה פרלמן:>
אני בעולם של תקציב המדען הראשי, אני לא רפרנט של משרד הכלכלה.

<משה גפני:>
בסדר, אתה רפרנט של משרד הכלכלה.

<מיכה פרלמן:>
לא, רק של המדען הראשי.

<משה גפני:>
אז אני יוצא בלי תשובות לשאלות - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, יגיע משרד הכלכלה ותוכל לשאול את השאלות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אדוני היושב-ראש, אתה רוצה לעזור פעם למישהו בוועדה?
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
כן.

<משה גפני:>
אז אני רוצה לדעת, שמישהו ייתן תשובה – אם לא הוא, אז מישהו אחר שייתן תשובה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בסדר, זה משהו אחר. אם תגיד לי שיש לך שאלות מהסוג הזה, אנחנו - - -

<משה גפני:>
יש לי שאלות על "פרי הגליל" ועל "נעלי בריל".

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
על נעלי "בריל" יש לך תשובה מהמנכ"ל, דן הראל. אתה תוכל לקבל אותה - - -

<משה גפני:>
לא, דן הראל זה משרד הביטחון. מה הוא עושה במשרד הכלכלה? עניין של שירותים.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מה הפירוש?

<משה גפני:>
דן הראל הוא משרד הביטחון.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אבל אם הצבא חושב - - -
<משה גפני:>
אל תגיד את זה אפילו.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני קורא מה שכתוב פה.

<משה גפני:>
יש 130 עובדים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זה משהו אחר.

<משה גפני:>
מה משהו אחר? לא מעניין אותי דן הראל. מעניינים אותי 130 עובדים, משפחות, שאין להם אוכל.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אבל אתה רוצה שמשרד הביטחון יקנה את הנעליים האלה?

<משה גפני:>
שמעת ממני את המילים משרד הביטחון?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, אני שואל.

<משה גפני:>
אני שאלתי רק את משרד הכלכלה, הוא מופקד על העובדים. אתה יכול לעזור לי בזה או לא? או לא, אני אעשה הפגנה עם סתיו שפיר ברוטשילד. אני רוצה תשובה, אדוני היושב-ראש.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הוא לא יכול לתת לך.

<משה גפני:>
הוא לא יכול, אתה יושב-ראש הוועדה. לא יכול – אז מה אם הוא לא יכול? 130 עובדים יישארו בלי פרנסה.
<סתיו שפיר:>
יש לי שאלה נוספת להעברה הזאת. המענקים האלה זה חלק מההסכם עם חברת "מונסנטו"?
<מיכה פרלמן:>
לא שידוע לי.
<סתיו שפיר:>
בוודאות?

<מיכה פרלמן:>
אני לא מכיר הסכם כזה.
<סתיו שפיר:>
אז איך המענקים מחולקים?

<מיכה פרלמן:>
המענקים מחולקים במסלולים השונים – חממות טכנולוגיות זה מסלול מסוג אחד, ומעלים פרויקטים לתמיכה לוועדת המחקר, שהיא מחליטה אם להקצות וכמה להקצות. כל בקשה שמקבלת אישור מוועדת המחקר מקבלת את הכסף. העברנו לכם תקציב מפורט של החברות, את הסכומים והכול.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד לאשר את פנייה מס' 62-61 – ירים את ידו. מי נגד – ירים את ידו.
הצבעה

בעד אישור הפנייה – רוב
נגד – 1
נמנעים – אין
אושר.
<סתיו שפיר:>
אני נגד ההתנהלות של הוועדה הזו.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הפנייה אושרה.
<סתיו שפיר:>
אני לא חושבת שאפשר לאשר אף העברה עד שאנחנו לא נגלה מיושב-ראש הוועדה איזה הסכמים יש כאן ואיזה הסכמים אין. זה פשוט לא הגיוני. אני בטוחה שגם עכשיו אתה מסכים אתי – בתור אנשים ישרים והוגנים שחשוב להם שהתקציב יתנהל ביעילות ובשקיפות.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אנחנו עוברים לפנייה מס' 64-63. בבקשה.

<מיכה פרלמן:>
הפנייה נועדה לתקצב 250 מיליון שקל ליישום התכנית הרב-שנתית בהשכלה הגבוהה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זה חלק מהמחויבויות שהמדינה מחויבת?
<מיכה פרלמן:>
כן.

<בועז טופורובסקי:>
אבל לא הועבר להם כבר כל הכסף בהתחלה?
<מיכה פרלמן:>
הרוב הכמעט מוחלט של הכסף הועבר והוא נמצא בבסיס התקציב. יש רכיבים שהם דברים שיתקדמו לפי ביצוע והם מתוקצבים לפי ביצוע, שאי-אפשר היה לכסות אותם מראש, וזו ההשלמה.
<סתיו שפיר:>
למה רק עכשיו, בסוף השנה?
<מיכה פרלמן:>
עכשיו עוד לא סוף השנה.

<סתיו שפיר:>
למה הם צריכים לחכות עם התקציב הזה אם כבר התחייבתם להעביר?
<מיכה פרלמן:>
כמו שאמרתי, מקבלים את זה בהתאם לביצוע בפועל. כשאנחנו יודעים שהעסק הזה מבוצע, הם מקבלים את הכסף. זה בתיאום מראש איתם. את רוב הכסף הם קיבלו בבסיס התקציב. תראי בבסיס התקציב של ההשכלה הגבוהה, כמעט תשעה מיליארד שקלים בשנה. זו השלמה של עוד רכיבים שבוצעו עכשיו ולכן הם מתוקצבים עכשיו.
<בועז טופורובסקי:>
אתה מכיר את הטענה שיש כסף שהם קיבלו במסגרת ההסכם השש-שנתי שהם הוציאו אותו על פתיחת חוגים שהם לאו דווקא נדרשים בהתאם לתכנון המקורי של ות"ת?
<מיכה פרלמן:>
אני לא מכיר דבר כזה. אנחנו עוקבים יחד איתם על הביצוע של התכנית הרב-שנתית, והם מקיימים אותו אחד לאחד. תכנית שש-שנתית.
<משה גפני:>
יש שאלה שאני רוצה לשאול ואני לא אשאל. האם אתה יודע על סטודנטים חרדים שלא התקבלו למוסדות להשכלה גבוהה? אבל אני לא שואל את זה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותי, מי בעד לאשר את פנייה מס' 64-63 – ירים את ידו. מי נגד – ירים את ידו.

<סתיו שפיר:>
אני לא חושבת שאפשר להמשיך פה כל עוד אנחנו לא מקבלים את ההצהרה הזו מיושב-ראש הוועדה.

הצבעה

בעד אישור הפנייה – 4
נגד – אין
נמנעים – אין
הפנייה אושרה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אוקיי. ההעברה אושרה.

<סתיו שפיר:>
לא יכול להיות שאנחנו נשב פה ולא נהיה מודעים לסיכומים המוקדמים שנערכו סביב העברות תקציביות. זה זלזול מוחלט בוועדת הכספים.
<איילת שקד:>
סתיו, כל הפוליטיקה בנויה מסיכומים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
איילת, כבר כולם רואים שאפילו מפלגת העבודה לא תומכת בהשכלה הגבוהה, אז אני לא יודע במה נשאר לה עוד לתמוך.
<איילת שקד:>
היא גם לא תומכת בהתיישבות.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
היא לא הצביעה אפילו, אבל בסדר.

<סתיו שפיר:>
הבית היהודי לא תומכת בציונות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
פנייה מס' 69-68. מי מציג את זה?

<סתיו שפיר:>
ציונות זה רק לתושבי יהודה ושומרון, זה לא לכל עם ישראל מבחינתכם.

<מעין נשר:>
מעין נשר, רפרטנית חקלאות, אגף תקציבים. נמצאת פה סיון ינקוביץ, התקציבאית של המשרד. הפנייה נועדה להעביר סך של 66,215,000 שקלים מתקציב התמיכות של משרד החקלאות לתקציב הפעולות של משרד החקלאות לנושאים הבאים – יש פה בערך שני מיליון וחצי לתקצוב 14.5 משרות ליתרת השנה, רובם בתקנים זמניים. פירטתי בפני הוועדה עבור מה, אני לא אקריא את כל הרשימה. אם יש לכם שאלות ספציפיות, אין בעיה, אנחנו נענה על הכול.
<סתיו שפיר:>
נשמח לשמוע את הרשימה הזאת.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
היא כתובה פה.

<מעין נשר:>
257,000 שקלים לתקציב התפעול והפעילות המקצועית של המשרד עבור עיקרי הפעולות הבאות: יש פה תקציב - -
<סתיו שפיר:>
למה עכשיו? תקציב תפעולי, למה הוא עובר ככה?
<מעין נשר:>
- - לתגבור תקציב המחשוב של המשרד.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רגע.

<סתיו שפיר:>
רגע, אבל זה על השורה הקודמת.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
דקה, תני רק לשמוע. אחר-כך אני אתן לך לשאול.

<מעין נשר:>
אחר-כך יש לביצוע סקר שאריות לחומרים מסוכנים במוצרים מן החי, ביצוע סקר מספוא לטובת יישום חוק המספוא, שזה חוק שעבר אחרי מעבר תקציב. לא ידענו כשהעברנו את התקציב שזה מה שהולך להתבצע. ויש כל מיני התייקרויות בתקציב התפעול השוטף של המשרד שלא היו צפויות לפני מעבר התקציב. גם הפרויקטים במחשוב שהקראתי בהתחלה. לשאלתך, חברת הכנסת שפיר, אלו פרויקטים שהתקציב עבר במאי 2013 בממשלה. ההנהלה החדשה הגיעה והייתה צריכה לקבל החלטות איזה פרויקטים מוציאים לפועל בתפעול ואיזה לא. התקבלו ההחלטות - - -
<סתיו שפיר:>
אבל כבר התחייבתם על העודפים.
<מעין נשר:>
זה לא עודפים, אנחנו לא עובדים עם עודפים. ולכן הפרויקטים האלה יוצאים לפועל עכשיו. יש פה צעדים למיגור מחלת הברוצלוזיס בדרום הארץ, ועוד סכום של 2,416,000 שקלים לתקציב הפעילות של מִנהל המחקר החקלאי לתקצוב פרויקט תלמידי פוסט-דוקטורט מהודו וסין.

<משה גפני:>
כמה תקנים יש להיערכות לשנת השמיטה?
<מעין נשר:>
כרגע עברו שלושה תקנים וחצי ליחידה להגנת הצומח.

<משה גפני:>
מה התקנים האלו?

<סיון ינקוביץ:>
ביקורות של הגנת הצומח במעברים כדי לאפשר יבוא של תוצרת מחו"ל.
<משה גפני:>
בשנת השמיטה?

<סיון ינקוביץ:>
כן.

<משה גפני:>
מה התקנים? זה מה ששאלתי.
<סיון ינקוביץ:>
תקנים למפקחים של הגנת הצומח בביקורות כדי לאפשר הגדלה של יבוא של תוצאת חקלאית שנדרשת בגלל שנת השמיטה. חלק מהשלמת הצריכה - - -
<משה גפני:>
יש שלושה תקנים וחצי?

<מעין נשר:>
כמו שאתה יודע, יש ציבור שלא אוכל תוצרת שגדלה - - -
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הוא יודע. את זה הוא יודע.

<סיון ינקוביץ:>
שלושה תקנים וחצי לתגבור הפיקוח.

<משה גפני:>
אני שואל האם צריך שלושה תקנים וחצי.

<סיון ינקוביץ:>
כן. בשל הגדלת היבוא נדרשים שלושה תקנים וחצי זמניים, רק לתקופה של השמיטה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זו תוספת.

<משה גפני:>
אגב, אני משבח את משרד החקלאות בעניין הזה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רב משה, זו תוספת על המפקחים שקיימים. מי בעד לאשר את פנייה מס' 69-68 – ירים את ידו. מי נגד – ירים את ידו.
הצבעה
בעד אישור הפנייה – 4
נגד – 1
נמנעים – 1
הפנייה אושרה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אושר. מי נמנע?

<משה גפני:>
אני, בגלל ההסכם. אני לא יכול להצביע בעד. זו העברה טובה. רק בגלל ההסכם.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הסכם? לא תעלה על הדעת המילה "הסכם".

<סתיו שפיר:>
עד שאתה לא תוכל להגיד בצורה הכי ברורה ומפורשת שאין פה שום הסכמים סודיים, אי-אפשר להצביע על אף העברה. איך אנחנו יודעים אם אין הסכם שההעברה הזו אחר-כך תעבור למקום נוסף שלא מספרים לנו פה עליו פה בוועדה? איך אפשר לדעת דבר כזה אם אין מצדך שום התחייבות?
<משה גפני:>
יש עוד העברות, אדוני היושב-ראש? הושבת אותנו פה מהבוקר.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
יש רק עוד העברה אחרונה, זו ההפחתה.
<משה גפני:>
מה ההפחתה? אתה מחכה שכולם ילכו? מה ההפחתה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רציתי שיהיה כאן מהאוצר.

<משה גפני:>
מה זה הפחתה? איפה יש הפחתה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
יש חבילה שלמה.

<טמיר כהן:>
שלחנו אותה גם במייל.

<משה גפני:>
לא חשוב, איפה היא?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
תחלקי ונראה. קודם כל הוא יסביר אותה, ונראה.

<משה גפני:>
למה היום?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
כי אנחנו צריכים לחכות כאן שבע דקות לרביזיה. הוא יסביר ונראה אחרי כן.

<משה גפני:>
קיצוץ רוחבי?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
כן.
<משה גפני:>
מי מסביר את זה?
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הוא יסביר ונראה. אני עוד לא התחייבתי על ההצבעה, אבל בוא נראה.

<משה גפני:>
למה אתה מביא את זה? זו הפחתה.
<יוגב גרדוס:>
צהריים טובים. אנחנו מיישמים פה שתי החלטות ממשלה, אחת מה-21 ביולי 2013 ואחת מה-24 בנובמבר 2013.
<משה גפני:>
זה כדי למממן את תכנית מע"מ אפס?

<יוגב גרדוס:>
לא. אני אסביר.
<משה גפני:>
על מע"מ אפס יגיעו עוד הפחתות?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רגע. מע"מ אפס עוד לא עבר - - -

<משה גפני:>
למה יש הפחתות? הרי הייתה הגדלה בהכנסות.

<יוגב גרדוס:>
אני אסביר.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הוא יסביר. תן לו רק להסביר. אחר-כך יהיה לך זמן לשאלות.

<משה גפני:>
מה אתה מביא עכשיו הפחתה? כשהייתם מביאים אלי הפחתה, כמה זמן הייתם מחכים?
<יוגב גרדוס:>
ההפחתה הזאת עומדת פה די הרבה זמן.

<משה גפני:>
כמה?

<יוגב גרדוס:>
נראה לי שזה אפילו עומד בסטנדרטים שלך.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
היום לקח לנו הרבה זמן. זה לא תוכנן שיהיה ברגע האחרון, ועד 14:00 יש לנו זמן.
<משה גפני:>
זה לא זמן עכשיו.

<יוגב גרדוס:>
אני רוצה להסביר, לא מדובר פה בהפחתה בתקציב אלא בשינוי פנימי.

<סתיו שפיר:>
גפני, באיזה העברה אנחנו?

<משה גפני:>
הפחתה, הם הביאו קיצוץ רוחבי. הם חיכו לעכשיו, שאני אלך למנחה ואת תדברי עם איילת.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ממש חיכו. חוץ מזה, אני אמרתי שאני עוד לא יודע אם נצביע או לא, אני רוצה קודם כל שהוא יציג את זה.

<סתיו שפיר:>
מה זו ההפחתה הזו?
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הנה, הוא מסביר. תשמעו אותו בחצי דקה רק. זה חוב שהוועדה התחייבה. זה חוב שהוועדה התחייבה.

<משה גפני:>
ממשרד החוץ אתם מורידים 37 - - -
<סתיו שפיר:>
באמת אתה מצביע על זה עכשיו?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני לא אמרתי שאני מצביע, קודם כל שיסביר.

<יוגב גרדוס:>
כשהוגש תקציב 2014-2013 לאישור הכנסת, אחד מהצעדים היה העלאה של מס בריאות על עקרות בית. אחד מהצעדים שהממשלה אישרה ורצתה להביא לאישור הכנסת. בסוף הכנסת – אני חושב שזה היה גם בוועדת הכספים - - -
<משה גפני:>
איך הם לא שוכחים כלום.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אין מה לעשות, אנחנו התחייבנו אז.
<משה גפני:>
מי התחייב?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אנחנו הורדנו את זה.

<משה גפני:>
בסדר, תורידו.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רצית שכן יהיה מס?

<משה גפני:>
לא.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אז הורדנו את זה.

<משה גפני:>
אבל יש גידול בהכנסות.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רגע.

<משה גפני:>
הם החליטו, אז זה יהיה. בסדר.

<יוגב גרדוס:>
המס הזה על עקרות הבית לא אושר. לכן בסל הבריאות - - -
<משה גפני:>
הם מורידים 12 מיליון שקל לרשויות המקומיות. עכשיו תגיד שזה בגלל עקרות הבית. 12 מיליון שקל מורידים לרשויות המקומיות.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
נשמע את הכול.

<סתיו שפיר:>
רגע, לפני שנייה הוספתם לכבאות, עכשיו אתם מורידים לכבאות.
<בועז טופורובסקי:>
כן, גם השכלה גבוהה – מקודם הוספנו, עכשיו - - -

<סתיו שפיר:>
מה זה המשחק הזה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
חבר'ה, זה לא קשור אחד לשני.

<סתיו שפיר:>
חשבתי שאכפת לכם מהשכלה גבוהה, סלומינסקי.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
חבר'ה, זה לא קשור - - -

<משה גפני:>
לא אכפת לכם מהשכלה גבוהה. לא אכפת לכם.

<סתיו שפיר:>
רגע, גם החטיבה להתיישבות - - - או שמשם לא מקצצים?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
דבר.

<יוגב גרדוס:>
ההחלטה הזאת מממנת את סל הבריאות. בסל הבריאות נקבע על-פי חוק - - -
<משה גפני:>
כמעט 50 מיליון שקל מורידים מההשכלה הגבוהה. פשוט לא אכפת לכם מההשכלה הגבוהה.

<בועז טופורובסקי:>
אבל הרגע הוספנו 250 מיליון שקל.

<משה גפני:>
250 מיליון שקל אני אישרתי.

<בועז טופורובסקי:>
הרגע אישרנו.

<משה גפני:>
מה הרגע? אני אישרתי את זה כבר בקדנציה הקודמת. זו תכנית רב שנתית.
<בועז טופורובסקי:>
הם מקצצים מהחטיבה להתיישבות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, לא, אבל לא הצבעת.
<משה גפני:>
הצבעתי. מה לא הצבעתי? אתם עובדים רק על הבטחות. יוגב, התכנית הרב שנתית שלך בכנסת הקודמת. הנה, הוא בעדי.
<סתיו שפיר:>
איפה בחטיבה מקצצים? במחוז מרכז או במחוז נגב וגליל?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רב משה, תן לו להסביר.

<יוגב גרדוס:>
היא אושרה בממשלה, לא בכנסת.

<משה גפני:>
אישרנו את זה פה, אחרי הממשלה. אז הייתה ממשלה נורמלית, עם ראש ממשלה נורמלי. היום יש ראש ממשלה לא נורמלי וממשלה לא נורמלית.
<יוגב גרדוס:>
סל הבריאות מתוקצב לפי חוק בריאות ממלכתי. המקורות של הסל הם גביית מס הבריאות. כחלק מהתקציב הנחנו שיבואו כ-500 מיליון שקל מעקרות הבית. כשזה לא אושר היה צורך למממן את סל הבריאות, והממשלה החליטה לעשות קיצוץ רוחבי במשרדי הממשלה.
<משה גפני:>
13 מיליון שקל אתם מפחיתים ממשרד הבריאות.
<סתיו שפיר:>
אבל חלק מהתקציב של סל הבריאות מיועד למקום אחר, למקום - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
תן לו להסביר, אחר-כך נסתכל. יוגב, תמשיך.

<יוגב גרדוס:>
סל הבריאות - - - 50 מיליון שקל, פה אנחנו מדברים על 500 מיליון. זאת אומרת שזה זה רכיב קטן בסל הבריאות שהופחת ממנו בהנחה שייגבה מעקרות הבית. בגלל שלא - - -
<משה גפני:>
אבל במשרד להגנת הסביבה הפחתתם למעלה משמונה מיליון שקל, שזה הרבה כסף למשרד קטן. לא אכפת לכם מאיכות הסביבה?
<יוגב גרדוס:>
ההפחתה ממשרדי הממשלה היא רוחבית, היא גם הוצגה פה כשהתקציב עבר וכשלא אישרנו - - -
<משה גפני:>
15 מיליון שקל ממשרד הקליטה. מסל קליטה ראשוני מורידים כמעט 15 מיליון שקל.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
עכשיו תאמר לי, מהמשרדים החברתיים אני ביקשתי שלא יהיה.
<משה גפני:>
לא אכפת לכם מהקליטה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
דקה.

<סתיו שפיר:>
אבל זה מוזר. לפני שבוע העברנו 33 מיליון - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
סתיו, אני שאלתי אותו שאלה, למה את נכנסת באמצע? אני משתגע.

<סתיו שפיר:>
שנייה, להבין. 33 מיליון העברתם לתקציב הביטחון כשאמרתם שהיו עודפים. עכשיו אתם מורידים 11 מיליון. היו פה העברות בדיוק במשרדים האלה.

<יוגב גרדוס:>
פה יש יישום של החלטת ממשלה שקובעת מאיזה משרד יורד כמה כסף.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
יוגב, אתה מוכן להסביר לי, כדי שאני לא אצטרך לעבור על הכול?
<סתיו שפיר:>
צריך לעבור על הכול.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
במשרד הרווחה יש הורדה?

<יוגב גרדוס:>
במשרד הרווחה, בהחלטה הזאת אין הורדה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
במשרד הבריאות יש הורדה?

<יוגב גרדוס:>
במשרד הבריאות יש.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
כמה?

<יוגב גרדוס:>
שבעה מיליון שקלים וחצי, אבל מהתפעול של המשרד, לא מסל הבריאות, שאליו אנחנו מעבירים את הכסף. זאת אומרת שאין פגיעה בשירותי הבריאות.
<משה גפני:>
אתה מצביע על זה? דע לך שיש - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני לא אמרתי שאני מצביע, אני רוצה להכיר, להבין.
<משה גפני:>
אני שואל.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני עצמי עוד לא יודע להגיד לך אם אני אצביע או לא. מהמדען הראשי הולכים להפחית כמעט 15 מיליון שקל.
<יוגב גרדוס:>
אני יכול להמשיך להסביר? יש לבקשה עוד חלק שהוא מימון מתקן המסתננים. זו החלטת ממשלה מנובמבר 2013 בנושא תכנית משולבת ומתואמת לטיפול בתופעת ההסתננות הבלתי חוקית. אסף וסרצוג יסביר את זה.
<אסף וסרצוג:>
בנובמבר 2013 עברה החלטת ממשלה בעקבות הפסיקה של בג"ץ שהגדירה את מדיניות הממשלה בנושא הטיפול בתופעת ההסתננות, או יותר נכון, המשך הטיפול. במסגרת החלטת הממשלה הזאת הוחלט על שורה של צעדים. אחד הצעדים היה להקים מתקן שהייה פתוח בקציעות שנקרא "חולות", חיזוק משטרת ישראל לטובת הגברת תחושת הביטחון האישי, בעיקר באזורים של ריכוז מסתננים גבוה, בדגש על דרום תל-אביב, והגברת פעילות האכיפה, שזה מובל על-ידי רשות האוכלוסין וההגירה.
<משה גפני:>
את עיקר הכסף אתם מעבירים לשכר. למה?
<אסף וסרצוג:>
בפנייה הזאת כן.

<משה גפני:>
למה?

<אסף וסרצוג:>
מכיוון שיש פה תוספת משמעותית של סוהרים בשב"ס שמתפעלים את מתקן השהייה ב"חולות" וגם תוספת שוטרים.

<משה גפני:>
כל המתקן הזה, כל ההעברה הזאת זה 109 מיליון?
<אסף וסרצוג:>
לא. סך ההעברה שתבוצע השנה – עבר לפני שבועיים סך של 110 מיליון שקל, זה משלים ל-220 מיליון. הפניות האלה פוצלו מטעמים טכניים. זו פנייה אחת משולבת. בנוסף, צפוי לעבור עוד השנה - - -
<משה גפני:>
מה זה משרד הבריאות?

<סתיו שפיר:>
רגע, אבל יש לנו שאלות על עוד כמה דברים. משרד הבריאות – קיצוץ של 11 מיליון שקלים. קיצוץ של 11 מיליון שקלים ממשרד הבריאות.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אמרנו שב-13:30 נדון ברביזיות.

<משה גפני:>
רגע, מה זה משרד הבריאות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רק שנייה, אני אחזור לזה. אמרתי שעה, אז אני רוצה לדון ברביזיות. מי בעד? תקריא את הרביזיות.
<משה גפני:>
רק שנייה. אנחנו מסירים את הרביזיות. הם גייסו עכשיו אנשים.
<סתיו שפיר:>
לא, למה שנסיר? שיצביעו הצבעה שמית.
<רוברט אילטוב:>
עכשיו בדיוק 13:00, סליחה, מה זה גייסו?

<טמיר כהן:>
04-011, משרד ראש הממשלה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד?

<סתיו שפיר:>
הצבעה שמית.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
יש הצבעה שמית ברביזיות?
<משה גפני:>
יש.

<טמיר כהן:>
זו החלטה שלך לדעתי.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בסדר. מי בעד הרביזיה?
<סתיו שפיר:>
בקמפיין הבחירות הבא, שנוכל להקרין לצד הקמפיין של יש עתיד גם את כל הפעמים שהם העבירו כסף להתנחלויות בניגוד למה שרוצים 70% מהבוחרים שלהם.

<טמיר כהן:>
04-011.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
תקריא שמות. מי בעד? אנחנו נגד, רבותי.

<טמיר כהן:>
רוברט אילטוב

– נגד.

חמד עמאר

– אינו נוכח
גילה גמליאל

– נגד

ראובן ריבלין

– אינו נוכח
בועז טופורובסקי
– נגד

עפר שלח

– אינו נוכח

שמעון סלומון

– נגד

<סתיו שפיר:>
אבל הוא היה נגד בתיאוריה אם הוא היה פה. עפר שלח אומר שהוא לא רוצה להעביר כספים להתנחלויות.

<טמיר כהן:>
דב ליפמן

– אינו נוכח
ניסן סלומינסקי

– נגד

אורית סטרוק (מחליפה את זבולון כלפה) – נגד.
אלעזר שטרן

– אינו נוכח

מיכל בירן

– אינה נוכחת

סתיו שפיר

– בעד

יצחק כהן

– אינו נוכח
משה גפני (מחליף את יעקב ליצמן) – בעד

זהבה גלאון

– אינה נוכחת

אחמד טיבי

– אינו נוכח

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הרביזיה נפלה. שישה נגד ושניים בעד. רביזיה שנייה.
<טמיר כהן:>
04-012, משרד ראש הממשלה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה – ירים את ידו.

<סתיו שפיר:>
הצבעה שמית.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי נגד? כבר הצבענו.

הצבעה

בעד אישור הרביזיה – 2
נגד – 4
נמנעים – אין
הרביזיה לא נתקבלה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הרביזיה נפלה. הלאה.

<טמיר כהן:>
37-006, משרד התיירות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה – ירים את ידו. מי נגד – ירים את ידו.

הצבעה

בעד אישור הרביזיה – 2
נגד – 5
נמנעים – אין
הרביזיה לא נתקבלה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הרביזיה נפלה.

<טמיר כהן:>
78-004, משרד התיירות גם כן.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה – ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד אישור הרביזיה – 2
נגד – 5
נמנעים – אין
הרביזיה לא נתקבלה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הרביזיה נפלה. כל הרביזיות נפלו. נשאר לנו רק נושא ההפחתה.

<סתיו שפיר:>
לטובת הח"כים שלא היו פה, יש פה קיצוץ רוחבי במשרדים, כולל בשירותי הבריאות, הרווחה, החינוך - - -
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, למה את אומרת רווחה? הוא אמר במפורש שאין.
<סתיו שפיר:>
אני רואה בבריאות 11 מיליון שקלים - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
את הבריאות הוא הסביר, שאלתי אותו.
<סתיו שפיר:>
רק לא מזמן הייתה מסיבת עיתונאים של יש עתיד על זה שהם מוסיפים תקציב לבתי החולים, עכשיו פתאום יורד התקציב הזה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
שאלתי אותו בהתחלה.

<סתיו שפיר:>
- - - גם מבריאות הנפש יורד תקציב, מאגף הגריאטריה יורד תקציב. יורד גם תקציב במשרד השיכון, לא אכפת לכם?
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותי, אני חוזר שוב, בהפחתה הזו - - -
<שמעון סולומון:>
ניסן, יש לי שאלה לגבי הקליטה.
<משה גפני:>
אתה מצביע על הקיצוץ הרוחבי?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
כן, יוגב. אני אשמע, ואם יש שאלות מיוחדות, אז אני - - -

<סתיו שפיר:>
ניסן, היית צריך להודיע לנו מראש - - -

<שמעון סולומון:>
לגבי הקליטה, מה הסיבה של ההפחתה? זה בגלל שאין היום עלייה או שמשהו אחר?
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
היה, זה אפילו נשלח לכולם.

<יוגב גרדוס:>
זו הפחתה רוחבית בתקציבי הקניות של המשרדים. כל המשרדים מקוצצים באותו שיעור. זה בשביל לממן את ההחלטה - - -
<שמעון סולומון:>
האם מדובר על עלייה כזו או אחרת?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני רוצה להסביר עוד פעם. בזמנו, במסגרת - - -
<משה גפני:>
יש הפחתה של 50 מיליון שקל במוסדות להשכלה הגבוהה. הפחתה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רק שנייה רבותי. בזמנו, בחוק ההסדרים היו כ-500 מיליון – כמה זה מס בריאות על עקרות הבית?
<יוגב גרדוס:>
עקרות בית, סך הכול 700. מס הבריאות על עקרות הבית הוא 500.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רצו להעמיס עלינו - - -

<משה גפני:>
על מי אתה עובד? הם באו בקדנציה הקודמת גם עם מס לעקרות הבית. אני מבקש רשות דיבור.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בסדר, אני אתן לך. ורצו לעשות את זה. אני סירבתי, והוועדה כולה גם כן הייתה בדעה שלא להעמיס על עקרות הבית את מס הבריאות והורדנו את זה. אבל היינו צריכים למצוא מקור חלופי. לוועדה הייתה אחריות שאנחנו נחזיר את זה דרך קיצוץ רוחבי.

<סתיו שפיר:>
אולי נדבר על מקורות חלופיים? יש לנו כמה רעיונות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אז ביטלנו את מס הבריאות על עקרות הבית כי אמרנו שזה לא הוגן שהן ישלמו. על דעת הוועדה כולה זה הוצא מהתקציב ונשאר בסל הבריאות חור של 500 מיליון שקל. המחויבות שלנו הייתה להחזיר את זה. זו עכשיו ההחזרה. איך מחזירים בדרך כלל? עושים "פלט" למשרדים. אני ביקשתי שהפלט הזה לא יכלול את המשרדים החברתיים בעיקר, כלומר שלא יחולו על משרד הרווחה, לא על הבריאות – לא על התפעול השוטף. לא אכפת שיקצצו קצת מהתפעול השוטף, אבל לא מסל הבריאות או מדברים כאלו. ואכן זה לא קיים. הפלט לא כולל את המשרדים החברתיים האלו.
<אורית סטרוק:>
מה זה המשרדים החברתיים? רווחה, בריאות?
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מה עוד לא כלול פה?

<יוגב גרדוס:>
רווחה, בריאות וחינוך.
<שמעון אוחיון:>
בריאות גם לא כלול פה.

<משה גפני:>
מה בריאות?

<יוגב גרדוס:>
בריאות, מה שהסברתי.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בריאות, הוא הסביר שזה בא רק כחלק קטן מהמנגנון של הבריאות, לא מהסל וכל זה. ההיפך, כל הסכום כולו נכנס לסל. רב משה, תשאל.
<משה גפני:>
אדוני היושב-ראש, הסיפור של עקרות הבית הוא סיפור שנמשך כל השנים. משרד האוצר מגיע עם תביעה שהוא מבקש להטיל מס על עקרות בית. כל הכנסות בכל הקדנציות דחו את הבקשה הזאת, שהיא חסרת היגיון. מה שקרה השנה, יש חידוש. פעם זה היה נעלם ובזה נגמר הסיפור. עכשיו יש חידוש שצריך לפצות את קופת המדינה, דהיינו את משרד האוצר ולהעביר כסף ממשרדי הממשלה כדי להוריד את הגחמה הזאת של עקרות הבית. זה לא היה בעבר. לא היינו צריכים להעביר הפחתות רוחביות על נושא כזה כדי לכסות את החוק על עקרות הבית. שלא תהיה טעות, אני קורא לחברי הוועדה שהוזמנו לכאן כדי להצביע – יורד מהמשרדים החברתיים. יורד מהרשויות המקומיות 12 מיליון שקל. יורד ממשרד החינוך 10.5 מיליון שקל, כולל החינוך ההתיישבותי. יורד ממשרד המדע 10,732,000.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מכל משרד יורד, נכון, חוץ מהחברתיים.

<משה גפני:>
משרד קטן – אל תגידו - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני לא יודע איזה חברתיים, מדע זה לא חברתי.

<משה גפני:>
ההשכלה הגבוהה. תצביעו בעד, בלאו הכי אתם ממשלה רעה. מורידים מההשכלה הגבוהה 48 מיליון שקל. משרד הרווחה – 911, בסדר, הם יגידו שזה לא כסף גדול. ממשרד הבריאות יורדים כמעט 14 מיליון שקל. אין דבר כזה, ברגע שיורד מהמשרד, יורד מהמשרד. אנחנו יודעים איך שהכול מתנהל. מהמשרד להגנת הסביבה, שהוא משרד קטן, יורד תשעה מיליון שקל. מהמשרד לקליטת עלייה יורד כמעט 16 מיליון שקל. יורד מכל המשרדים, כולל המשרדים החברתיים. יורד ממשרד החקלאות כמעט 10 מיליון שקל. עבור מה? עבור עקרות הבית?
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני אסביר.
<משה גפני:>
לא, אל תסביר, אני לא צריך הסבר. הסברת. עקרות הבית – אתה הבטחת, הבטחת. חברי הוועדה לא הבטיחו, והם צריכים להצביע נגד זה. בכל מקרה, אני סבור שמבחינת המנהל התקין צריך להודיע – אני רואה שמורידים גם ממנהלת השירות האזרחי חמישה מיליון. בסדר. אני מציע – אמרתי את זה בתחילת הדיון – להודיע לחברים, כמו שהיה נהוג בעבר, שעל סדר-היום יש הפחתה רוחבית. כותבים את מספר הפנייה. כותבים את זה בסדר-היום כסעיף נפרד, כך היה תמיד. אצלי הייתה שקיפות, בניגוד לך, שפה אין שקיפות.

<יוגב גרדוס:>
זה הופיע באתר האינטרנט.
<משה גפני:>
עזוב אותי מהאינטרנט. אצלי זה היה בסדר-היום. אבל זה היה בסדר-היום בערך חצי שנה אחרי שביקשתם. ופה הוא עוד לא הגיע לחצי שנה. והוא לא צריך לרוץ ולעשות דברים רעים לעם ישראל בערב חג השבועות. לכן אני מציע, אל תצביע היום. הם הסבירו, הם יצאו ידי חובה. חבל על הזמן שאנחנו מדברים בכלל.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני רוצה לענות לך, רב משה.

<משה גפני:>
תגיד מה שאתה רוצה, בסדר.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני רוצה לענות על שני הדברים.

<משה גפני:>
אגב, לא אמרתם לי מה זה משרד הבריאות, תגידו לי אחר-כך בשקט. בלאו הכי זה לא משנה מה שאני שואל. ממש חשוב לעם ישראלי להצביע היום על הקיצוץ הרוחבי.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רב משה, אני רוצה לענות על שני הדברים שאמרת. א', לגבי השקיפות, בניגוד למה שהיה בשנים קודמות, הפעם שלחנו את כל החומר, אז כל אחד רואה.
<סתיו שפיר:>
איזה חומר?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
כל הדברים האלה, כולל זה.

<סתיו שפיר:>
לא, הסיכום הוא שאנחנו מקבלים את החומר, שואלים שאלות, ואנחנו לא קיבלנו תשובות לשאלות שלנו. אין פה שולחים את כל החוק. אתה קבעת נוהל, ואף אחד לא עומד בנוהל שלך.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני עונה לרב משה. רב משה, אני מדבר. שלחו את החומר, וכל אחד - - -
<משה גפני:>
מה זה משנה מה אתה מדבר ומה אני מדבר? עד עכשיו חשבתי שאתה מדבר עניינית.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני מדבר עניינית. שלחו את החומר, כל אחד ראה את זה, כל אחד קיבל את זה, כל אחד ידע מה הוא עושה. זו נקודה אחת. הנקודה הראשונה שלך - - -
<משה גפני:>
אף אחד לא ידע. אף אחד לא ידע שמדובר על קיצוץ רוחבי.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אנשים לא מסתכלים על מה שהם מקבלים, אז מה אתה רוצה שנעשה? דבר שני, לגבי השאלה הראשונה, מאחר שהשנה בתקציב, בחוק ההסדרים, עשינו קיצוץ גדול מאוד של כמעט 30% מהחלק הכספי של חוק ההסדרים, אם אתה זוכר, זה הגיע לשלושה מיליארד וחצי או יותר, ולא יכולנו להשאיר את האוצר, הייתה לנו מחויבות. אתה לא יכול להשאיר אותו. אנחנו קואליציה עם חור כזה גדול, אז אמרנו שאנחנו נהיה שותפים - - -
<משה גפני:>
איזה חוק?
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ברגע שהוא מגיש דבר מאוזן ואתה מוריד ממנו שלושה מיליארד וחצי, אתה צריך - - -

<משה גפני:>
תגיד לי, אתה מדבר ברצינות כל הזמן?
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני מדבר ברצינות.

<משה גפני:>
יש להם תוספת.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
עזוב, התוספת היא עכשיו, היא לא קשורה. אתה יודע שאחד לא קשור לשני. עזרנו להם ומצאנו מקורות שלא יפגעו במשרדים החברתיים או בכל אותם דברים, כולל - - -
<סתיו שפיר:>
משרד הבריאות הוא לא משרד חברתי?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הוא הסביר את זה. קודם כל, הכסף הזה כולו הולך לסל הבריאות. הוא מסביר שהם הורידו – זו הייתה הדרישה שלי – מהחלק המנהלי שם.
<סתיו שפיר:>
והשכלה גבוהה זה לא חברתי?
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, זה לא חברתי.

<סתיו שפיר:>
השכלה גבוהה זה לא חברתי.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זה לא מה שאני מתכוון חברתי, והם קיבלו היום סכום גדול מאוד.

<סתיו שפיר:>
מה זה משנה אם הם מקבלים סכומים ואחר-כך אתם מורידים את הסכומים?

<משה גפני:>
אם מעבירים את הכסף של הקיצוץ הרוחבי למשרד הבריאות ולשירות בתי הסוהר, אז מה יהיה עם החור? החור התקציבי, מה אתו?
<סתיו שפיר:>
יש פה 24 מיליון שקלים הלוואות למחוסרי דיור, זה לא חברתי?

<משה גפני:>
אמרת שצריך את זה כדי לכסות את החור - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, אז לקחנו את זה בחשבון.
<משה גפני:>
אמרת עקרות בית.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
במקום. היה חסר להם.

<משה גפני:>
אבל עכשיו את כל הכסף של הקיצוץ הרוחבי מעבירים למשרד לביטחון פנים. אז מה יהיה?
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, מעבירים את זה לסל הבריאות. הוא הסביר.

<משה גפני:>
מה יהיה עם החור התקציבי?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, אין חור. זה החור.

<סתיו שפיר:>
ניסן, סבסוד שירות ילדים של הורים עובדים במעונות יום זה לא חברתי?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הוצאנו את זה הרי. הרי עקרות הבית היה צריך ללכת לשם.

<משה גפני:>
תבדוק אם יש לך רוב. אם יש לך רוב, תצביע.

<סתיו שפיר:>
ניסן. ניסן, סבסוד מעונות יום להורים עובדים זה לא חברתי? אתם מורידים מזה תשעה מיליון. עשרה כמעט. זה לא חברתי? אני באמת לא מבינה.

<משה גפני:>
חבל, תאמיני לי. אני רק רוצה להגיד - - -
<סתיו שפיר:>
אתה אומר פה עשינו איתם – מה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני ביקשתי למשרדים. אני לא יכול להיכנס - - -

<סתיו שפיר:>
מה זה חברתי בעיניך? רק החטיבה להתיישבות, או שיש עוד דברים חברתיים? כי אני רואה איך נלחמת בשיניים על כל שקל שהולך לחטיבה. עכשיו הולכים להוריד עשרה מיליון מסבסוד מעונות יום להורים שעובדים, וזה בסדר, על זה אתה לא נלחם בשיניים. יש דברים שהם בשבילך - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ביקשתם, אז בשליחות הוועדה ביטלנו את הנושא של הטלת מס בריאות על עקרות בית.
<סתיו שפיר:>
הלוואות לדיור לחסרי דירה, אתם מורידים 24 מיליון. הלוואות דיור לחסרי דירה. יש עתיד. הלוואות דיור למחוסרי דירה, 24 מיליון אתם מקצצים פה. זה מידתי?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני מתחיל את ההצבעה.

<סתיו שפיר:>
רק שנייה, אני חייבת לשמוע משהו. איך זה נכנס בהסכם המידתי שלכם? 24 מיליון הלוואות למחוסרי דיור, איך החלטתם להוריד את זה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מה הבקשה? רב משה, דבר.

<סתיו שפיר:>
אבל ניסן, גם לי יש שאלה.

<משה גפני:>
החברים יושבים פה מהבוקר. חלק מהחברים הלכו. אנחנו מדברים על ישיבה שהתחילה ב-09:30. אנחנו עכשיו ב-13:45. זה לא הופיע בסדר-היום – אני לא מאשים אף אחד, לא ידעת, זה בסדר גמור.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
למה? זה הופיע, העברות כספיות.

<משה גפני:>
יש לך רוב. אתה לא יכול להצביע עכשיו על הפחתה רוחבית כשרוב החברים לא נמצאים כאן. הם אפילו לא ידעו שזה היום.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הם קיבלו את זה ליד. בשביל מה אני מעביר לכל אחד ביד?
<משה גפני:>
אדוני היושב-ראש, תעשה מה שאתה רוצה, אתה בעל הבית. אני לא הייתי נוהג כך. אדם הגון צריך לקחת את העניין הזה לישיבה הבאה של ועדת הכספים, שיהיה כתוב בסדר-היום, החברים יהיו בתחילת הישיבה.
<ראובן ריבלין:>
זה התקבל רק הרגע?
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, מה פתאום? זה נשלח לכולם בדואר. הכול היה. ואם לא היה הוויכוח על החטיבה - - -

<משה גפני:>
זה היה סעיף בסדר-היום.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רב משה, אם לא היה הוויכוח הגדול – זה תוכנן להיות - - -

<סתיו שפיר:>
אני לא מאמינה איך על החטיבה השקעת כל כך הרבה זמן, כל כך הרבה, אבל על הלוואות למחוסרי דיור אתה לא משקיע חמש דקות.

<ראובן ריבלין:>
משה, על סדר-היום העברות תקציביות. אם זה לא היה לפנינו - - - אז מה אתה רוצה?
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא רק זה, זה לא תוכנן לעכשיו, זה תוכנן להיות כבר קודם, אם לא היה הדיון שלקח כל כך הרבה זמן.

<סתיו שפיר:>
אני מבקשת את תשובת האוצר על הסיפור של ההלוואות למחוסרי הדיור. מה זה הדבר הזה, 24 מיליון שקלים שאתם מקצצים פה? איך זה מידתי? אמרת קודם שזה רק תפעול ושכר.
<יוגב גרדוס:>
אמרתי שבבריאות זה רק תפעול.
<סתיו שפיר:>
וגם על סבסוד של ילדים להורים עובדים במעונות יום. עידוד תעסוקת אנשים עם מוגבלויות. עידוד תעסוקה של אנשים עם מוגבלויות. תסבירו לי את זה. מה זה הקיצוצים האלה?

<יוגב גרדוס:>
אני אסביר. החלטת הממשלה קובעת מכל משרד כמה כסף הוא צריך לתת. המשרד בוחר מאילו סעיפים לתת. אני לא מכיר את הפרטים של הסעיף הספציפי הזה, אפשר לשאול את המשרד. יכול להיות שהמשרד ראה שאין ניצול.
<סתיו שפיר:>
אז הנה, אני קוראת לך
מאנשים עם מוגבליות אתם מורידים חצי מיליון. עידוד תעסוקת אוכלוסיות - - - אתם מורידים שמונה מיליון. סבסוד שהות ילדי הורים עובדים במעונות יום אתם מורידים כמעט עשרה מיליון. לאוכלוסייה הערבית אתם מורידים שני מיליון. לאוכלוסייה החרדית אתם מורידים מיליון וקצת. מה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
טוב, רבותי.

<סתיו שפיר:>
לא, לא, סליחה, עוד לא קיבלתי את התשובה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בסדר, את שאלת על מדיניות של משרד.

<סתיו שפיר:>
ניסן, הסיפור פה הוא לא לשאול שאלות בשביל הכיף, הסיפור פה הוא לשאול שאלות כדי לקבל תשובות.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
יש מדיניות של משרד. זו המדיניות של משרד - - -

<סתיו שפיר:>
תסביר לי את הסיבות למדיניות הזו, ותסביר לי אחר-כך אתה למה נלחמת כל כך הרבה על העברה של כספים לשטחים ועל ילדים עם מוגבלויות אתה לא נלחם חצי דקה. תסביר לי את זה אתה, איך המוסר שלך עומד בזה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
שמעתי אותך.

<סתיו שפיר:>
מסכנים הילדים עם המוגבלויות שהם לא גרים בשטחים, כי אז הם היו מקבלים כסף.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותי, פנייה מס' 9001, 9, 10 - - -

<סתיו שפיר:>
לא, ניסן, תענו על זה. ניסן, שיענו לי על סדר העדיפויות הזה. באמת אתה הגזמת. שיענו לי על השאלה ששאלתי.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
שר לא חייב לתת לך תשובה על סדרי העדיפויות שלו. שאלת והוא לא יודע להגיד לך.

<סתיו שפיר:>
זה לא שר. מה שר? אני שואלת פה. יש לו תשובה ואתה לא נותן לו לענות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הוא אמר לך – השר קבע את סדרי העדיפויות שלו.

<סתיו שפיר:>
יש לו תשובה ואתה לא נותן לו לענות. יש לו תשובה ואתה לא נותן לו לענות. אתם מורידים כסף למחוסרי דיור ולילדים עם מוגבלויות, תזכרו את זה, חברי יש עתיד. זה הכסף שאתם מורידים עכשיו. ובשביל מה? איזה הסכם חתמתם כדי לבטח את - - -
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד לאשר את הפנייה לוועדה 9001, 9, 10?
<סתיו שפיר:>
לא, לא, לא, ניסן. ניסן. הצבעה שמית.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד – ירים את ידו.

<סתיו שפיר:>
הצבעה שמית. ניסן, אתה לא יכול להעלות את זה. אתה לא יכול להעלות את זה בלי שהם עונים פה תשובות. אני מבקשת התייעצות סיעתית.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי נגד?

הצבעה

בעד אישור הפנייה – 5
נגד – 1
נמנעים – אין
הפנייה אושרה.
<סתיו שפיר:>
אתה לא יכול להעלות את זה. אתה פשוט לא יכול. כי אתה הגזמת לגמרי. יושבת פה חברת כנסת ושואלת שאלות, ומתחילת הישיבה אתה לא מאפשר לאף אחד לענות תשובות מלאות על הדבר הזה. אתה עוצר בכל פעם שיש התחלה של תשובה. אתה עוצר את זה בכל פעם.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
קיבלת תשובה.

<סתיו שפיר:>
תתבייש לך.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ההעברה הזאת אושרה.

<סתיו שפיר:>
תתבייש לך. תתבייש לך שככה אתה מתנהג.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
קיבלת תשובה.

<סתיו שפיר:>
רביזיה על ההעברה הזאת גם. תתבייש לך שככה אתה מתנהג. אתה עברת את הגבול כל כך הרבה פעמים בישיבה הזאת.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
קיבלת תשובה. קיבלת תשובה שעל-פי החלטה של מי שהיה צריך לקצץ - - -

<סתיו שפיר:>
ניסן, שום תשובה לא הייתה פה. אני שאלתי על סדרי העדיפויות של הקיצוץ הזה, ושאלתי למה מקצצים לאנשים מחוסרי דיור ולמה מקצצים לילדים עם מוגבלויות, ואתה מנעת ממנו לענות את התשובה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
למה? הוא ענה לך תשובה.
<סתיו שפיר:>
הוא לא ענה תשובה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הוא ענה לך תשובה.

<סתיו שפיר:>
הוא לא ענה את התשובה. אתה הבאת את זה עכשיו להצבעה במחטף לפני שישבת ופה והגנת על החטיבה להתיישבות - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
יוגב, אתה ענית תשובה שהטילו על המשרד, ואלו ההנחיות של השר. ענית את זה?

<סתיו שפיר:>
- - - אבל ילדים עם מוגבלויות לא מעניינים אותה כי הם לא חיים מעבר לקו הירוק, זה הסיפור.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מה את רוצה? זו המדיניות של השר. את יכולה להיכנס אליו.
<סתיו שפיר:>
שום מדיניות של השר. הוא לא ענה את זה וזו לא התשובה שלו. אתה לא נתת לו לענות תשובה מלאה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זה מה שהוא ענה.

<סתיו שפיר:>
אתה לא נתת לו.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מה שאני אמרתי, אתה אמרת? הנה, הוא אומר לך שהוא אמר. אני לא מבין, אני שמעתי, אולי שומעת רק את השאלות שלך.

<סתיו שפיר:>
תתבייש.

<משה גפני:>
יש רביזיה על הילדים עם מוגבלות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
יש רביזיה.

<סתיו שפיר:>
ילדים עם מוגבלויות לא גרים באלקנה, מסכנים. אולי הם גרים בדימונה? לא מגיע להם.

<אורית סטרוק:>
סתיו, הם גרים בכל מקום.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותי, הישיבה נעולה. הרביזיה תהיה כנראה בישיבה הבאה.
הישיבה ננעלה בשעה 13:55.

קוד המקור של הנתונים