ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 02/06/2014

אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה שסימנה 390-14)

פרוטוקול

 
הכנסת התשע-עשרה

PAGE
2
ועדת הכספים
02/06/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 350>
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, ד' בסיון התשע"ד (02 ביוני 2014), שעה 10:15
סדר היום
<אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה שסימנה 390-14)>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר

רוברט אילטוב

משה גפני

בועז טופורובסקי

יעקב ליצמן

אראל מרגלית

שמעון סולומון

חמד עמאר

סתיו שפיר

איילת שקד
יעקב אשר
מוזמנים
>
ליליה פרישר - מפקחת ראשית, רשות המסים, משרד האוצר

בנימין למקין - מנהל מחלקה, רשם העמותות
ייעוץ משפטי
אייל לב ארי
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
הדר אביב
<אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה שסימנה 390-14(>
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני פותח את ישיבת הוועדה בנושא: אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, ומונחת בפניכם רשימה שסימנה: 390-14. אני מבין שארז חולה ואת מייצגת אותו?
ליליה פרישר
הוא איננו ואני מייצגת אותו. שמי ליליה פרישר, אני מפקחת ראשית במחלקת מוסדות ציבור ומלכ"רים, מנציבות מס הכנסה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
גם רשם העמותות, בני למקין, נמצא אתנו.

רבותי, יש לפניכם את הרשימה ואני מתחיל לעבור עליה. עמותה ראשונה: "אהבת ישראל שוהם" – במילה אחת, מהי מהות העמותה?
ליליה פרישר
בית-כנסת, מטרה ציבורית: דת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רשם העמותות, בדקתם? הכול בסדר?
בנימין למקין
כן, לעמותה הזאת יש אישורים.
משה גפני
למה אתה עובר אחד-אחד?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור העמותה? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. בואו נעשה את זה כך.
הצבעה 1
בעד אישור "אהבת ישראל שוהם" (ע"ר) כמוסד ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה – פה אחד

הבקשה אושרה.
משה גפני
מה, אחד-אחד?
היו"ר ניסן סלומינסקי
ששש, מוישה, מוישה. הלאה: "לב אחים מודיעין".
משה גפני
תגיד לי, יש לך זמן מיותר? אני לא הבנתי, אין לכם פריימריז? אין לכם שום דבר?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מוישה, תבוא, שב לידי חצי דקה, זה יהיה בסדר.
חמד עמאר
אם אתה רוצה לאשר אותם אחד-אחד, בוא נקבל הסבר על עמותה-עמותה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היא נותנת הסבר.
משה גפני
אוי, נו באמת. אני, יש לי פריימריז.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מוישה, בוא תשב לידי, אני אסביר לך למה.
ליליה פרישר
"לב אחים מודיעין": בית-כנסת, מטרה ציבורית: דת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רשם העמותות?
בנימין למקין
יש אישור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את "לב אחים מודיעין"? ירים את ידו. מי נגד?
הצבעה 2
בעד אישור "לב אחים מודיעין" (ע"ר) כמוסד ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה – פה אחד
הבקשה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוּשר. "גלגל חוזר", בבקשה.
יעקב ליצמן
רביזיה, רביזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, ששש, עזוב.
משה גפני
תגיד לי, מה אתה הולך לעשות פה?
יעקב ליצמן
אם יש לך זמן, אז גם רביזיה.
קריאה
יש רביזיה או אין רביזיה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, נו, חבר'ה.
ליליה פרישר
חלוקת סלי מזון לנזקקים, מטרה ציבורית: סעד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש אישור?
בנימין למקין
יש אישור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את "גלגל חוזר"? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה 3
בעד אישור "גלגל חוזר" (ע"ר) כמוסד ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוּשר. "חסדי רבקה", בבקשה.
ליליה פרישר
מטרה ציבורית: סעד, והפעילות: חלוקת סלי מזון לאוכלוסיה מוחלשת.
בנימין למקין
יש אישור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את "חסדי רבקה"? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה 4
בעד אישור "חסדי רבקה ע"ש הצדקת רבקה בת ר' מרדכי" (ע"ר) כמוסד ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוּשר.
חמד עמאר
למה, יכולה להגיע עמותה לכאן בלי אישור של רשם העמותות?
יעקב ליצמן
הוא רוצה את זה לפרוטוקול.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני רוצה לשמוע, שהוא יסתכל עוד פעם ויגיד שלא נפלה טעות.
יעקב ליצמן
זה בסדר, אולי יש לו בעיה עם מישהו שם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, לא. ממש לא.
יעקב ליצמן
אם לא, אז אתה שורף זמן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
"חסדי רבקה" אושרה. "אחוות הכבאי עפולה"?
ליליה פרישר
בית-כנסת, דת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
"אחוות הכבאי"?
ליליה פרישר
זה השם של בית-הכנסת, והפעילות של הגוף הזה היא: ניהול בית-כנסת.
קריאה
"אחוות הכבאי" – בית-כנסת?
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, בסדר. רשם העמותות?
בנימין למקין
יש אישור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את "אחוות הכבאי"? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו.

הצבעה 5
בעד אישור "אחוות הכבאי – עפולה" (ע"ר) כמוסד ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוּשר. "בית מנחם – עולי שושן בירושלים", מה זה?
ליליה פרישר
מטרה ציבורית: דת, בית-כנסת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את "בית מנחם – עולי שושן בירושלים"? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה 6
בעד אישור "בית מנחם – עולי שושן בירושלים" (ע"ר) כמוסד ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוּשר.
יעקב ליצמן
רביזיה, אתה רושם?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, לא. "משנה תורה – מרכז חינוכי תורני", בבקשה.
ליליה פרישר
מטרה ציבורית: חינוך ודת; פעילות העמותה: ניהול ישיבה וכולל אברכים.
בנימין למקין
קיים אישור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את "משנה תורה – מרכז חינוכי תורני"? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה 7
בעד אישור "משנה תורה – מרכז חינוכי תורני" (ע"ר) כמוסד ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוּשר. "יצירה התפתחותית", בבקשה.
ליליה פרישר
סעד וחינוך הן המטרות הציבוריות; העמותה נותנת הדרכה להורים וטיפול בילדים בגיל הרך.
בנימין למקין
יש אישור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את "יצירה התפתחותית"? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה 8
בעד אישור "יצירה התפתחותית" (ע"ר) כמוסד ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוּשר. "קול-הזכויות – מימוש זכויות של ילדים בעלי צרכים מיוחדים", בבקשה.
ליליה פרישר
סיוע להורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים ומימוש זכויותיהם; מטרה ציבורית: סעד.
בנימין למקין
יש אישור.
יעקב ליצמן
רגע, מתי הגישו את הבקשה ל-46?
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש לך רישום של זה?
ליליה פרישר
הבקשה הוגשה באוגוסט 2013.
חמד עמאר
כמה זמן לוקח בדרך-כלל?
ליליה פרישר
זה תלוי מאוד גם בנכונות וגם בהיערכות העמותות לשתף פעולה.
חמד עמאר
ואם העמותה מגישה את הכול נכון?
היו"ר ניסן סלומינסקי
שנתיים.
ליליה פרישר
לא, היום זה יכול לקחת גם שלוש שנים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוקי, אבל עכשיו יש את הדוח, חמד.
חמד עמאר
אם היא מגישה את הכול נכון - - -
ליליה פרישר
לא אם היא מגישה, אלא מהיום שהיא מגיעה אלינו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש שינויים עכשיו.
אראל מרגלית
אז תוך כמה זמן עכשיו מאשרים את זה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מהרגע שמגיע – תוך שנה.
ליליה פרישר
אלו המלצות ועדת פריש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תוך שנה, ויכול להיות גם פחות.
קריאה
אז לא תוך שנה, אלא: עד שנה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את "קול-הזכויות – מימוש זכויות של ילדים בעלי צרכים מיוחדים"? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה 9
בעד אישור "קול-הזכויות – מימוש זכויות של ילדים בעלי צרכים מיוחדים" (ע"ר) כמוסד ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוּשר. "קהילת בּבת עין – ראש העין", בבקשה.
ליליה פרישר
מטרה ציבורית: דת; ניהול בית-כנסת.
בנימין למקין
יש אישור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את "קהילת בּבת עין – ראש העין"? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה 10
בעד אישור "קהילת בּבת עין – ראש העין" (ע"ר) כמוסד ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוּשר. "והדרת – המועצה הלאומית לקידום מעמד הזקן", בבקשה.
ליליה פרישר
מטרה ציבורית: סעד ומניעת אבטלה במשק; קידום מעמד הזקן ומציאת תעסוקה לאוכלוסיה מבוגרת.
אראל מרגלית
עמותה חשובה ביותר לנושא תעסוקת מבוגרים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רשם העמותות, זה בסדר?
בנימין למקין
כן.
יעקב ליצמן
העובדה שרינה מצליח היא חברה - - - אבל יש לי שאלה: מי זה החברים שמופיעים כאן? מה הקריטריון?
משה גפני
למה דווקא רינה מצליח? למה לא מישהו אחר?
רוברט אילטוב
מה היא, יושבת-הראש?
היו"ר ניסן סלומינסקי
בדרך-כלל אלה בעלי זכות החתימה, לא?
יעקב ליצמן
אדוני היושב-ראש, לא צריך תשובה.
ליליה פרישר
לא, לא. זה רנדומלי לגמרי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוקי, לא צריך תשובה. נגמר.

מי בעד לאשר את "והדרת – המועצה הלאומית לקידום מעמד הזקן"? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה 11
בעד אישור "והדרת – המועצה הלאומית לקידום מעמד הזקן" (ע"ר) כמוסד ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוּשר.
יעקב ליצמן
אני אתן לכם דוגמה: אחר-כך יש יושב-ראש שהוא כבר לא חי ומופיע שמו.
משה גפני
האם יש קריטריון לשמות? יעל דן גם לא בקריטריון?
יעקב ליצמן
מי זאת?
משה גפני
דומה לרינה מצליח.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אולי כן, ואולי יש עוד שמות אחרים גם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי. "יחד מחושך לאור", בבקשה.
ליליה פרישר
מטרה ציבורית: סעד, והעמותה עוזרת נפשית לנפגעי תקיפה מינית.
בנימין למקין
יש אישור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את "יחד מחושך לאור"? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו.
הצבעה 12
בעד אישור "יחד מחושך לאור" (ע"ר) כמוסד ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוּשר. "אגודת ידידי מוזיאון י שראל ירושלים", בבקשה.
ליליה פרישר
מטרה ציבורית: תרבות; תערוכת מוצגים היסטוריים.
אראל מרגלית
זה המוסד התרבותי המוביל בעניין הזה בירושלים. עשינו את השיפוץ של המוזיאון - - -
יעקב ליצמן
מה זה, "עשינו"?
אראל מרגלית
עשינו זה תרמנו.

זה אחד מחמשת המוזיאונים המובילים בעולם היום. הוא נמצא פה לידינו, ובתקופות הקשות ביותר הוא מביא הכי הרבה ישראלים - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
יפה מאוד, כל הכבוד. בני?
בנימין למקין
יש אישור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את "אגודת ידידי מוזיאון ישראל ירושלים"? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה 13
בעד אישור "אגודת ידידי מוזיאון ישראל ירושלים" (ע"ר) כמוסד ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוּשר. ""יעלים" ראשון לציון", בבקשה.
ליליה פרישר
תרבות וסעד; שילוב נערים בסיכון (יוצאי אתיופיה) בחברה הישראלית.
אראל מרגלית
עמותה חשובה ביותר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כל העמותות פה חשובות.
אראל מרגלית
אם אחד מכם מכיר, אתם מספרים.
רוברט אילטוב
לכולם אתה תורם?
יעקב אשר
הוא תורם לכולם – אשריך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רשם העמותות, בסדר?
בנימין למקין
יש אישור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את ""יעלים" ראשון לציון"? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה 14
בעד אישור ""יעלים" ראשון לציון" (ע"ר) כמוסד ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוּשר.
ליליה פרישר
"עמותת בית-הכנסת המרכזי תל-ברוך" – מטרה ציבורית: דת; ניהול בית-כנסת.
בנימין למקין
יש אישור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את "עמותת בית-הכנסת המרכזי תל-ברוך"? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה 15
בעד אישור "עמותת בית-הכנסת המרכזי תל-ברוך" (ע"ר) כמוסד ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוּשר. "קופת חיים וחסד חולון", בבקשה.
ליליה פרישר
פועלת בניהול גני ילדים, מטרה ציבורית: חינוך. יש אישור ניהול תקין.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את "קופת חיים וחסד חולון"? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה 16
בעד אישור "קופת חיים וחסד חולון" (ע"ר) כמוסד ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוּשר. עד כאן אושר פה אחד, רבותי. "אור האמונה חריש", בבקשה.
ליליה פרישר
חינוך ודת; הפעלת מוסדות חינוך, כולל, גנים ותלמודי תורה.
בנימין למקין
יש אישור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את "אור האמונה חריש"? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו.

הצבעה 17
בעד אישור "אור האמונה חריש" (ע"ר) כמוסד ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוּשר. "כולל אור אליהו", בבקשה.
ליליה פרישר
מטרה ציבורית: דת; ניהול כולל אברכים.
בנימין למקין
יש אישור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את "כולל אור אליהו"? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה 18
בעד אישור "כולל אור אליהו" (ע"ר) כמוסד ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוּשר. "אור התורה והחסד אלעד", בבקשה.
ליליה פרישר
מטרה ציבורית: סעד; חלוקת סלי מזון.
בנימין למקין
יש אישור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את "אור התורה והחסד אלעד"? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה 19
בעד אישור "אור התורה והחסד אלעד" (ע"ר) כמוסד ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוּשר.
אראל מרגלית
שהמדינה תיקח על עצמה את האחריות של חלוקת מזון. לא ייאמן, מלא ילדים פה בירושלים בלי ארוחת צהריים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
"מרכז היהדות – אור מנחם צפון תל-אביב", בבקשה.
ליליה פרישר
ביקשנו להסיר את העמותה.
בנימין למקין
ביקשנו למשוך את זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
למה?
ליליה פרישר
ביקשנו למשוך אותה כי לעמותה אין ניהול תקין ל-2014.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הנה, אתם רואים דוגמה למה אני תמיד שואל ורוצה לברר – כי הנה, לפעמים קורה שנופלת טעות. אין אישור?
ליליה פרישר
אין אישור ניהול תקין לשנה הנוכחית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז איך היא נכנסה לפה, בטעות?
ליליה פרישר
הבקשה הוגשה בתפר בין השנים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הבנתי. אז אנחנו קופצים מעל זה. "בית הרבי מרכז ירושלים", בבקשה.
ליליה פרישר
מטרה ציבורית: תרבות; ישיבה לבעלי תשובה ולבעלי בתים, פעילות תורנית ובית תמחוי.
בנימין למקין
יש אישור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את "בית הרבי מרכז ירושלים"? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה 20
בעד אישור "בית הרבי מרכז ירושלים" (ע"ר) כמוסד ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוּשר. "אוהל סעדיה", בבקשה.
ליליה פרישר
מטרה ציבורית: סעד; סיוע לנזקקים.
בנימין למקין
יש אישור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את "אוהל סעדיה"? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה 21
בעד אישור "אוהל סעדיה" (ע"ר) כמוסד ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוּשר. "חזון מאיר ובית ישראל", בבקשה.
ליליה פרישר
מטרה ציבורית: חינוך; מוסדות חינוך לילדים ונוער, וסיוע לנזקקים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את "חזון מאיר ובית ישראל"? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה 22
בעד אישור "חזון מאיר ובית ישראל" (ע"ר) כמוסד ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוּשר. "מחנה אפרים", בבקשה.
ליליה פרישר
מטרה ציבורית: דת; בית-כנסת וסיוע לנזקקים.
בנימין למקין
יש אישור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את "מחנה אפרים"? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו.

הצבעה 23
בעד אישור "מחנה אפרים" (ע"ר) כמוסד ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוּשר. "משכן שאול – בית-שמש", בבקשה.
ליליה פרישר
מטרה ציבורית: דת וסעד; כולל אברים, כולל ערב וסיוע לנזקקים.
בנימין למקין
יש אישור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את "משכן שאול – בית-שמש"? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה 24
בעד אישור "משכן שאול – בית-שמש" (ע"ר) כמוסד ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוּשר. "קופה של צדקה – גבעת זאב", בבקשה.
ליליה פרישר
מטרה ציבורית: סעד; סיוע למשפחות נזקקות.
בנימין למקין
יש אישור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את "קופה של צדקה – גבעת זאב"? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה 25
בעד אישור "קופה של צדקה – גבעת זאב" (ע"ר) כמוסד ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוּשר. "שישי שמח", בבקשה.
ליליה פרישר
מטרה ציבורית: סעד; סיוע ועידוד חולים מאושפזים בבתי-חולים.
בנימין למקין
יש אישור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את "שישי שמח"? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה 26
בעד אישור "שישי שמח" (ע"ר) כמוסד ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוּשר פה אחד. "תודה לצה"ל", בבקשה.
ליליה פרישר
מטרה ציבורית: תרבות; פעילות חינוך ותרבות לחיילי צה"ל.
בנימין למקין
יש אישור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את "תודה לצה"ל"? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה 27
בעד אישור "תודה לצה"ל" (ע"ר) כמוסד ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוּשר. "תלמוד תורה ובית מדרש ימין ה' רוממה", בבקשה.
ליליה פרישר
זה בית-ספר יסודי; מטרה ציבורית: חינוך.
.
בנימין למקין
יש אישור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את "תלמוד תורה ובית מדרש ימין ה' רוממה"? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה 28
בעד אישור "תלמוד תורה ובית מדרש ימין ה' רוממה" (ע"ר) כמוסד ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוּשר. "עמותה ע"ש מרגלית עזרא להקמת בית-כנסת בפתח-תקווה", בבקשה.
ליליה פרישר
דת וסעד; ניהול בית-כנסת.
בנימין למקין
יש אישור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את "עמותה ע"ש מרגלית עזרא להקמת בית-כנסת בפתח-תקווה"? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה 29
בעד אישור "עמותה ע"ש מרגלית עזרא להקמת בית-כנסת בפתח-תקווה" (ע"ר) כמוסד ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוּשר. "קהילת נווה הגבעה", בבקשה.
ליליה פרישר
דת; ניהול בית-כנסת.
בנימין למקין
יש אישור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את "קהילת נווה הגבעה"? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה 30
בעד אישור "קהילת נווה הגבעה" (ע"ר) כמוסד ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוּשר. "נתיבים – מרכז תורני לאומי בנתיבות", בבקשה.
ליליה פרישר
מרכז רוחני; מטרה ציבורית: דת.
בנימין למקין
יש אישור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את "נתיבים – מרכז תורני לאומי בנתיבות"? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה 31
בעד אישור "נתיבים – מרכז תורני לאומי בנתיבות" (ע"ר) כמוסד ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוּשר. "המרכז לתורה – אהבת תורה", בבקשה.
ליליה פרישר
מטרה ציבורית: דת וסעד; מרכז תורני וסיוע לנזקקים.
בנימין למקין
יש אישור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את "המרכז לתורה – אהבת תורה"? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו.
הצבעה 32
בעד אישור "המרכז לתורה –אהבת תורה" (ע"ר) כמוסד ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוּשר. "עמק התורה", בבקשה.
ליליה פרישר
מטרה ציבורית: דת; ניהול כולל ערב ובית-כנסת.
בנימין למקין
יש אישור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את "עמק התורה"? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו.

הצבעה 33
בעד אישור "עמק התורה" (ע"ר) כמוסד ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוּשר. "בית תמחוי ע"ש התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי", בבקשה.
יעקב ליצמן
אי אפשר לאשר את זה בלי מוזס.
ליליה פרישר
בית תמחוי; מטרה ציבורית: סעד.
בנימין למקין
יש אישור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את "בית תמחוי ע"ש התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי"? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה 34
בעד אישור "בית תמחוי ע"ש התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי" (ע"ר) כמוסד ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה – פה אחד

הבקשה אושרה.
משה גפני
איך זה, רבי שמעון בר יוחאי ורמלה? אתה צודק, אי אפשר בלי מוזס.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוּשר. "תבור – מנהיגות חברתית באזורי אתגר לאומי", בבקשה.
ליליה פרישר
מכינה קדם-צבאית; חינוך.
בנימין למקין
יש אישור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את "תבור – מנהיגות חברתית באזורי אתגר לאומי"? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה 35
בעד אישור "תבור – מנהיגות חברתית באזורי אתגר לאומי" (ע"ר) כמוסד ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוּשר. עמותת בהשקט ובבטחה – ידידי ובוגרי הפנימיות הצבאיות חיפה ותל-אביב", בבקשה.
ליליה פרישר
מטרה ציבורית: חינוך וסעד; תמיכה בבוגרי הפנימייה.
בנימין למקין
יש אישור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את "עמותת בהשקט ובבטחה – ידידי ובוגרי הפנימיות הצבאיות חיפה ותל-אביב"? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה 36
בעד אישור "עמותת בהשקט ובבטחה – ידידי ובוגרי הפנימיות הצבאיות חיפה ותל-אביב" (ע"ר) כמוסד ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוּשר. ""סטנדינג טוגתר", בבקשה.
ליליה פרישר
מטרה ציבורית: חינוך ותרבות; סיוע לחיילים.
בנימין למקין
יש אישור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את "סטנדינג טוגתר"? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה 37
בעד אישור "סטנדינג טוגתר" (ע"ר) כמוסד ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוּשר. "ספורטאי מודיעין עיר העתיד", בבקשה.
ליליה פרישר
עידוד הספורט בעיר מודיעין, והמטרה הציבורית: ספורט.
בנימין למקין
יש אישור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את "ספורטאי מודיעין עיר העתיד"? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה 38
בעד אישור "ספורטאי מודיעין עיר העתיד" (ע"ר) כמוסד ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוּשר. זה לא אומר שאנחנו מאשרים שמודיעין היא עיר העתיד. אישרנו את העמותה.
ליליה פרישר
את עידוד הספורט.
היו"ר ניסן סלומינסקי
"קינטיס בע"מ", בבקשה.
ליליה פרישר
מטרה ציבורית: חינוך לציונות והעצמת הזהות הישראלית.
משה גפני
אני אומר לך, זו טעות לעשות את מה שאתה עושה; יש דברים שאנשים לא יכולים להצביע. אם אתה מצביע על הכול – מצביעים על הכול, על העיקרון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל הסברתי לך - - -
בנימין למקין
יש אישור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את "קינטיס בע"מ"? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה 39
בעד אישור "קינטיס בע"מ" (חל"צ) כמוסד ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוּשר. "קרן עליזה ומנחם בגין", בבקשה.
ליליה פרישר
חלוקת מלגות לסטודנטים נזקקים; מטרה ציבורית: חינוך.
יעקב ליצמן
יחיאל קדישי לא חי כבר, הוא לא יכול להיות יושב-ראש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, הוא לא יושב-ראש. הוא חבר הנהלה. ואם הוא נפטר, בסדר, נו, מה אנחנו יכולים לעשות.
אראל מרגלית
חבר כבוד.
יעקב ליצמן
גם זה לא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן, רוחו עדיין נמצאת שם. ומה הקרן הזאת עושה?
ליליה פרישר
מחלקת מלגות לסטודנטים.
בנימין למקין
יש אישור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את "קרן עליזה ומנחם בגין"? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה 40
בעד אישור "קרן עליזה ומנחם בגין" (ע"ר) כמוסד ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוּשר.
יעקב ליצמן
יחיאל קדישי עדיין חותם על שקים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
"מעוז – סיל", בבקשה.
ליליה פרישר
מטרה ציבורית: חינוך; הכשרת סגל בכיר.
בנימין למקין
יש אישור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את "מעוז - סיל"? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה 41
בעד אישור "מעוז סי"ל" (ע"ר) כמוסד ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוּשר. "הפסטיבל הבינלאומי למוסיקה קאמרית בירושלים", בבקשה.
יעקב ליצמן
איך יחזקאל ביניש יכול להיות חבר הנהלה? הוא נאשם, הוא נחקר.
ליליה פרישר
הוא עדיין יושב-ראש - - -
יעקב ליצמן
הוא לא יכול להיות, עם כל הכבוד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כל זמן שהוא לא - - -
יעקב ליצמן
לא יודע "כל זמן". כל בן-אדם אחר שנחקר לא נותנים לו להיות. מה, פרוטקציה של - - -?
אראל מרגלית
הוא הורשע?
יעקב ליצמן
הוא בחקירות, לא סגרו את התיק עדיין.
אראל מרגלית
הוא היה בחקירות לפני חמש שנים.
יעקב ליצמן
אבל לא סגרו את התיק. כל זמן שלא סגרו את התיק - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
כל זמן שלא, אז יש לו חזקת חפות. מה התפקיד של "הפסטיבל הבינלאומי למוסיקה קאמרית בירושלים"?
ליליה פרישר
ארגון פסטיבלים למוסיקה קאמרית.
יעקב ליצמן
המוזיקה תאשר את האנשים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא מאשרים את האנשים פה.
יעקב ליצמן
למה כתבת את זה? שאני אצביע נגד? אני אצביע נגד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את "הפסטיבל הבינלאומי למוסיקה קאמרית בירושלים"? ירים את ידו. מי נגד?
יעקב ליצמן
רביזיה.

הצבעה 42
בעד אישור "הפסטיבל הבינלאומי למוסיקה קאמרית בירושלים" (ע"ר) כמוסד ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוּשר.
משה גפני
רגע, אתה בעד המוזיקה?
יעקב ליצמן
כן, אבל נגד האנשים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא הצבעת עליו. הצבעת על העמותה.
יעקב ליצמן
- - - רביזיה.
אראל מרגלית
- - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
"לשמ"ה – לשילוב מתמודדים והעצמה בבריאות הנפש" בבקשה.
ליליה פרישר
מטרה ציבורית: הגנה על זכויות האזרח בישראל; פעילות העמותה: קבוצות תמיכה לישראלים.
בנימין למקין
יש אישור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את "לשמ"ה – לשילוב מתמודדים והעצמה בבריאות הנפש"? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה 43
בעד אישור "לשמ"ה – לשילוב מתמודדים והעצמה בבריאות הנפש" (ע"ר) כמוסד ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוּשר. "תחבורה היום ומחר, הארגון הישראלי לתחבורה בת קיימא", בבקשה.
ליליה פרישר
מטרה ציבורית: איכות הסביבה; קידום שינוי מדיניות ותחבורה ישראלית.
בנימין למקין
יש אישור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את "תחבורה היום ומחר, הארגון הישראלי לתחבורה בת קיימא"? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה 44
בעד אישור "תחבורה היום ומחר, הארגון הישראלי לתחבורה בת קיימא" (ע"ר) כמוסד ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוּשר.
יעקב ליצמן
זה גם בנמלים?
ליליה פרישר
לא נראה לי. זה יותר אופניים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
"ירושלים אוהבת חיות", בבקשה.
ליליה פרישר
שמירה על איכות הסביבה למען הכלל; מניעת צער בעלי-חיים.
בנימין למקין
יש אישור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את "ירושלים אוהבת חיות"? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה 45
בעד אישור "ירושלים אוהבת חיות" (ע"ר) כמוסד ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה – פה אחד

הבקשה אושרה.
אראל מרגלית
זה עמותה של אוהדי בית"ר. לא, אני צוחק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוּשר. זה בטח היה מתאים ליום ירושלים; ירושלים אוהבת חיות, כל מיני חיות.
ליליה פרישר
""בראט" שירות מקיף לזקן בכרמיאל", בבקשה. מטרה ציבורית: סעד; ניהול בית-אבות מרכזי לקשיש.
בנימין למקין
יש אישור.
אראל מרגלית
בכרמל, לא בכרמיאל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
המקום זה כרמיאל. זאת הכתובת.
ליליה פרישר
בית-האבות נמצא בכרמיאל. במקרה אני טיפלתי בבקשה. זה בכרמיאל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את ""בראט" שירות מקיף לזקן בכרמל"? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו.

הצבעה 46
בעד אישור ""בראט" שירות מקיף זקן בכרמל" (ע"ר) כמוסד ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוּשר. "אור לדור", בבקשה.
ליליה פרישר
מטרה ציבורית: סעד; הכשרה דיגיטלית לדור השלישי.
בנימין למקין
יש אישור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את "אור לדור"? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה 47
בעד אישור "אור לדור" (ע"ר) כמוסד ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוּשר.
אראל מרגלית
זו הכשרה דיגיטלית לדור השלישי, אני חושב שחברי הכנסת רוצים להצטרף.
יעקב ליצמן
סליחה, אני רוצה פירוט: "אור לדור", מה הפעילות שלהם?
היו"ר ניסן סלומינסקי
הכשרה דיגיטלית לדור השלישי.
ליליה פרישר
אני יכולה להסביר כי אני מכירה את העמותה וטיפלתי בה. "אור לדור" זו עמותה שמפעילה פינת מחשב בבתי-אבות. יש להם פיילוט בבית-אבות בקרית-מנחם, כאן בירושלים. הם מלמדים אנשים מבוגרים מאוד להשתמש באמצעים דיגיטליים על-מנת יצור קשר יומיומי עם הנכדים שלהם, עם הסביבה וגם לתעד את הזיכרונות שלהם.
משה גפני
בסדר גמור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
"אהבה ושלום – נווה חן", בבקשה.
ליליה פרישר
מטרה ציבורית: דת וסעד; סיוע לנזקקים ומדרשה לנער בסיכון. יש להם אישור ניהול תקין.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את "אהבה ושלום – נווה חן"? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה 48
בעד אישור "אהבה ושלום – נווה חן" (ע"ר) כמוסד ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוּשר. "עמותת בית-הכנסת קיסריה", בבקשה.
יעקב ליצמן
האם זה בית-הכנסת בו ביבי מתפלל בשבת?
ליליה פרישר
זה בית-כנסת שנמצא בקיסריה. מטרה ציבורית: דת, ויש להם אישור ניהול תקין ל-2014.
יעקב ליצמן
זה בית-הכנסת של ביבי, גפני, בקיסריה, ביבי מתפלל שם. לא משנה.
משה גפני
ואישרתם?
אראל מרגלית
זה בית-כנסת ב"גולף".
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את "עמותת בית-הכנסת קיסריה"? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה 49
בעד אישור "עמותת בית-הכנסת קיסריה" (ע"ר) כמוסד ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוּשר.
ליליה פרישר
"בית-כנסת "עין גנים" בפתח-תקווה" – מטרה ציבורית: דת; הפעילות: ניהול בית-כנסת.
משה גפני
לא קשור לביבי?
ליליה פרישר
זה בפתח-תקווה. יש אישור ניהול תקין לשנה הנוכחית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את "בית-כנסת "עין גנים" בפתח-תקווה"? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה 50
בעד אישור "בית-כנסת "עין גנים" בפתח-תקווה" (ע"ר) כמוסד ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוּשר. "נפש לנפש – העצמה לייעוץ לקהילה", בבקשה.
ליליה פרישר
מטרה ציבורית: בריאות וסעד; מרכז סיוע נפשי. יש אישור ניהול תקין לשנה הנוכחית.
אראל מרגלית
זה דומה לשם: "נפש בנפש", שזה לקליטת עלייה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן, זה משהו אחר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את "נפש לנפש – העצמה לייעוץ לקהילה"? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה 51
בעד אישור "נפש לנפש – העצמה לייעוץ לקהילה" (ע"ר) כמוסד ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוּשר.
יעקב ליצמן
רביזיה.
ליליה פרישר
"עמותת ידידי מגלן" – קידום מצוינות צבאית, סיוע ותמיכה בקהילה; מטרה ציבורית: תרבות וסעד. יש אישור ניהול תקין.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את "עמותת ידידי מגלן"? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה 52
בעד אישור "עמותת ידידי מגלן" (ע"ר) כמוסד ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוּשר. רבותי, הבקשה האחרונה: "המפעל ללימוד המשנה וההלכה היומית להנצחת המיליונים", בבקשה.
ליליה פרישר
מטרה ציבורית: דת; הפצת יהדות.
משה גפני
סליחה רגע, העמותה הקודמת היא "נפש לנפש" או "נפש בנפש"?
ליליה פרישר
"נפש לנפש"; אלה שתי עמותות דומות עם שם שונה.
משה גפני
"ונפש בנפש", מה אתם?
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה משהו אחר, זה קליטת עלייה.
אראל מרגלית
יש לה כבר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש לה בטוח. היא בקליטת עלייה.
ליליה פרישר
זה פרויקטים לקליטת עלייה. זאת עמותה אחרת.
משה גפני
"נפש בנפש" אוּשר?
אראל מרגלית
זה מזמן אוּשר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא יודע, לא היתה בקשה כזאת.
יעקב ליצמן
זו לא אותה עמותה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה משהו אחר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי, מי בעד לאשר את "המפעל ללימוד המשנה וההלכה היומית להנצחת המיליונים"? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה 53
בעד אישור "המפעל ללימוד המשנה וההלכה היומית להנצחת המיליונים" (ע"ר) כמוסד ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה – פה אחד

הבקשה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוּשר. רבותי, אישרנו את כל הרשימה כולה.
חמד עמאר
אתה רואה, הנה דוגמה למה שדיברתי בדיון: 54 עמותות, ואפילו לא עמותה אחת במגזר הלא-יהודי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה צודק.
חמד עמאר
אני מקווה שהוועדה תעשה את השינוי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתם צריכים לעשות הפצה.
בנימין למקין
מה תוקף האישורים אלה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו מאשרים את הדף הזה כפי שהוא. כתוב פה שהאישור הוא מיום הינתנו ועד לחצי שנה, והוא יוארך בכל פעם לשלוש שנים נוספות אלא אם יימצא משהו.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:20.>

קוד המקור של הנתונים