ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 26/05/2014

בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק, לפני הקריאה הראשונה, בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק, לפני הקריאה השניה והשלישית

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת
26/05/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 91>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, כ"ו באייר התשע"ד (26 במאי 2014), שעה 13:30
סדר היום
<1. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק, לפני הקריאה הראשונה, הצעת חוק השידור הציבורי, התשע"ד 2014 (מ/869)>
<2. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק, לפני הקריאה השנייה והשלישית, הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 77) התשע"ד-2014 (מ/852)>
נכחו
חברי הוועדה: >
צחי הנגבי – היו"ר
רוברט אילטוב

אילן גילאון

יצחק וקנין

איתן כבל

יריב לוין

אברהם מיכאלי

אורי מקלב

משה זלמן פייגלין

יפעת קריב

מיקי רוזנטל

דוד רותם

מאיר שטרית

איילת שקד
רינה פרנקל
מוזמנים
>
דנה נויפלד - היועצת המשפטית, משרד התקשורת

יולי לסנובסקי - לשכה משפטית, משרד התקשורת

משולם ברוך - לשכה משפטית, רשות המיסים
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהל/ת הוועדה
אתי בן יוסף
רישום פרלמנטרי
רמי בן שמעון
<1. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק, לפני הקריאה הראשונה, הצעת חוק השידור הציבורי, התשע"ד 2014 (מ/869)>
<2. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק, לפני הקריאה השנייה והשלישית, הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 77) התשע"ד-2014 (מ/852)>
היו"ר צחי הנגבי
צהריים טובים. הישיבה פתוחה. על סדר יומנו בקשה ששגרה אלינו מזכירות הממשלה, בחתימת המשנה למזכיר הממשלה, אריה זוהר. בבקשה אנחנו מתבקשים לדון בהקדמת הדיון בשתי הצעות חוק: הצעת חוק השידור הציבורי, לפני הקריאה הראשונה והצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), לפני הקריאה השנייה והשלישית.
יפעת קריב
אדוני היושב-ראש, למה אנחנו לא דנים בהצעת החוק של ניצולי השואה? למה היא לא על סדר היום?
היו"ר צחי הנגבי
במה מדובר?
יפעת קריב
הלוא אמרנו שזה יעבור מהר ונדון בזה.
יריב לוין
יש חילוקי דעות מסוימים בעניין - - -
יפעת קריב
אנחנו כרגע פוגעים באוכלוסייה של ניצולי השואה בעצם זה שוועדת הכנסת התכנסה ולא דנה בנושא הזה. זה אחד הנושאים הכי חשובים. התחייבנו לכל ציבור ניצולי השואה במדינת ישראל שמצפים להתחיל לקבל את ההטבות, ובגלל ויכוח שלנו, של הח"כים, אנחנו לא מקדמים את זה.
רינה פרנקל
אין להם זמן לחכות.
יפעת קריב
אני מבקשת ממך, אדוני היושב-ראש - - -
אילן גילאון
מה שדחוף - - -
יריב לוין
חברת הכנסת קריב, אני - - -
היו"ר צחי הנגבי
סיימת?
יפעת קריב
כן, סיימתי ואני רוצה את תשובתך בנושא.
אילן גילאון
אני הייתי אומר שזה ביטול האגרה לניצולי השואה.
היו"ר צחי הנגבי
תשובתי, גברתי, על-ידי יושב-ראש הקואליציה.
יריב לוין
ראשית, אין מה להפנות טענות ליושב-ראש הוועדה. הבעיה היא בעיה, כמו הרבה פעמים, של ויכוח בין ראשי ועדות לאיזו ועדה הנושא הזה ילך. אנחנו את העניין הזה מנסים להסדיר. אם זה ייקח עוד כמה ימים כדי שנגיע להסדר, זה טוב.

בהחלט, חברת הכנסת קריב, אם תפעילי את השפעתך באופן כזה שסיעתך תסכים - -
יפעת קריב
זה היה אמור לבוא לדיון כאן.
יריב לוין
- - תסכים להעביר – אני מוכן להתחייב שאם את תביאי לי את הסכמת סיעתך שהחוק ידון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, אני אדאג לבקש מיושב-ראש הוועדה, ואני בטוח שהוא גם בחפץ לב יענה - - -
יפעת קריב
זאת אומרת, זה יכול להיתקע עכשיו כמו חוץ וביטחון עד שזה לא יעבור לוועדת הרווחה?
יריב לוין
אני באמצע התשובה שאני נותן לך.
יפעת קריב
עד אז זה לא יקרה?
יריב לוין
אני באמצע התשובה שאני נותן לך. אם את תשיגי את הסכמת סיעתך לכך שהחוק - - -
יפעת קריב
זה אולטימטום שאתה נותן.
יריב לוין
אני לא נותן שום אולטימטום. אני רק נותן התחייבות - -
היו"ר צחי הנגבי
הוא מסביר לך. את שאלת למה זה מתעכב.
יריב לוין
- - אני נותן לך התחייבות שאם סיעתך תסכים להעביר אתה חוק לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, אני אבקש ואני בטוח שיו"ר הוועדה ייענה בחפץ לב לקיים מיד דיון. זה יעבור לשם וגם חבר הכנסת חיים כץ התחייב לסיים את זה מיד ובמהירות.

מאחר שיש לי ספק אם תוכלי להשיג התחייבות כזאת מסיעתך, אז הדבר מצריך עוד כמה ימים של התדיינות והוא ייפתר.
יפעת קריב
בעיני אנחנו עושים טעות משמעותית.
אילן גילאון
אני בעד לבטל את האגרה לניצולי השואה קודם.
היו"ר צחי הנגבי
רצית לדעת למה זה מתעכב.
יפעת קריב
לא. אני חושבת שצריך לדון בזה פה בישיבה.
היו"ר צחי הנגבי
התשובה בהירה.
יפעת קריב
אז תביאו לפה את זה לדיון.
היו"ר צחי הנגבי
אנחנו אף פעם לא מביאים פה דברים לפני שהקואליציה הגיעה להסכמה.
איתן כבל
איזה ועדות מתווכחות ביניהן?
יריב לוין
עלייה וקליטה - - -
יפעת קריב
בין העלייה והקליטה לוועדת העבודה.
יריב לוין
היה ויכוח בין העלייה והקליטה, כספים והעבודה ורווחה - -
יצחק וקנין
חברת הכנסת קריב - - - אני אעזור לך בדילמה הגדולה - - -
יפעת קריב
אז אל תעזור לי – תעזור לניצולי השואה.
יריב לוין
ועדת הכספים הסכימה לוותר על העניין.
איתן כבל
חשבתי, שאולי חס וחלילה מישהו מהסיעה שלך מעכב את זה.
יצחק וקנין
היחידי שיכול להביא את זה לסדר היום זה רק היושב-ראש.
יפעת קריב
נכון.
יצחק וקנין
הוא לא יביא את זה.
יפעת קריב
בסדר, אז שיהיה ברור - - -
יריב לוין
במקום שאין הסכמה, והסיבה "תהיה הסכמה" איננה נעוצה, כמו שהסברתי קודם, בעניינים שאנחנו אחראים להם אלא בוויכוח לגיטימי בין ראשי ועדות כמו שקורה, והדבר הזה ייפתר.
היו"ר צחי הנגבי
רבותי, גנבו לי את הפטיש אז אני שמח שאתם נרגעתם בלי פטיש. אנחנו נעבור לסדר היום במובן הזה שנשמע את הנמקת הממשלה לבקשה. בבקשה תציגי את עצמך.
דנה נויפלד
אני היועצת המשפטית של משרד התקשורת. אני מציגה את הבקשה להקדים את הדיון בהצעה של חוק השידור הציבורי. ההצעה הזאת היא הצעה שבאה בעקבות ועדה ציבורית שהגישה המלצותיה לשר התקשורת בנוגע לשידור הציבורי בישראל.

ההצעה הזאת תדרוש דיון רב בוועדה והכנסת קצר והעבודה מרובה ולכן אנחנו מבקשים כרגע להקדים את הדיון. בנוסף, יש אינטרס ציבורי בזה שהדיון יתקיים במהירות האפשרית נוכח זה שכרגע יש ברשות השידור תקופת ביניים, תקופה של חוסר ודאות, שרק הדיון בחוק יאפשר את הוודאות הנדרשת להם.
לכן אנחנו מבקשים כרגע להקדים את הדיון בהצעה.
היו"ר צחי הנגבי
תודה.

יש התייחסויות? הערות?
מיקי רוזנטל
- - -
רוברט אילטוב
מי בעד, מי נגד?
אברהם מיכאלי
לא הבנתי מה טובת הציבור בהקדמה?
דנה נויפלד
כרגע יש גוף שמתנהל, שגובה אגרה מהציבור - - -
מיקי רוזנטל
אני ברשות דיבור.
אברהם מיכאלי
שאלתי שאלה.
איילת שקד
אני יכולה להגיד לכם גם: בגלל שהם יודעים שהם עומדים על סף פירוק, הכול שם קפוא, הם לא עושים שום דבר, אז יש היגיון בהקדמה הזו.
אברהם מיכאלי
תשאלי את איתן ממתי זה קפוא.
איתן כבל
קפוא – זה היה טוב.
היו"ר צחי הנגבי
איתן, אתה רשום. עכשיו חבר הכנסת - - -
איילת שקד
תכף נצביע.
היו"ר צחי הנגבי
מיקי רוזנטל ביקש, אנחנו לא יכולים למנוע ממנו. בבקשה, מיקי.
מיקי רוזנטל
אני קובל על זה שרומסים את הכנסת בלי שום היסוס. הדוח מונח לפני הממשלה כבר כחודשיים, דנה בו ואישרה אותו הממשלה לפני שלושה שבועות – סליחה אם אני לא מדייק בתאריכים – לא הייתה שום מניעה להניח אותו על שולחן הכנסת אם זה באמת כל-כך דחוף, גם אם אחר כך דרושים שינויים, ודרושים שינויים, החוק יעבור שינויים גם בוועדה.

באמת, יש איזה כבוד מינימלי לכנסת. יש נהלים שמניחים חוקים, אלא אם מדובר באמת באיזה נושא קרדינלי. אני מבין את הדחיפות של הנושא, אבל דווקא בגלל הדחיפות, הממשלה לש יכולה לדרוס את הכנסת כל פעם שמתחשק לה.
היו"ר צחי הנגבי
איתן, אתה רוצה לדבר?
איתן כבל
כן. אני רוצה להצטרף לדברים של חבר הכנסת - - -
היו"ר צחי הנגבי
תגן על הכנסת.
איתן כבל
כן, כן. אני כל הזמן משתדל להגן על הכנסת. אני אומר את זה בלי ציניות ולא בצחוק - - -
רוברט אילטוב
ואם הכנסת - - -
יפעת קריב
לא על הציבור ועל האנשים ועל - - -
איתן כבל
- - - בעיקר אחרי ששמעתי את הוויכוח שאת כל הזמן מעלה נקודות חשובות שאני שמח שהאופוזיציה לא שותפה להן לגבי אי תפקוד הקואליציה. אבל זה עניין אחר.
בכל מקרה, מה שאני מנסה לומר: לשיטתי, למרות הדברים שאמר מיקי, כן צריך לייצר דחיפות – אני אומר לך את זה מיקי – להניח את זה על השולחן כי בניגוד למה שאמרה חברת הכנסת שקד, הלוואי והיה המצב שם קפוא.

אני אומר שזה כבר הרבה מעבר לעניינים פוליטיים, זה הרבה מעבר לעניינים מפלגתיים – שם זה לית דין ולית דיין, זה כבר איבד כל פרופורציה, וככל שנעסוק בזה, כן ייטב.
רוברט אילטוב
מחלוקת במפלגת העבודה.
היו"ר צחי הנגבי
תודה.

מישהו רוצה להתייחס לעניין של הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)?
משולם ברוך
כן. אני נציג האוצר, רשות המיסים. הצעת החוק הזאת היא תולדה של תיקון 70 לחוק מיסוי מקרקעין. היום יש הוראת שעה מכוח צו של שר האוצר שפוקעת בסוף החודש. כיום יש חובה על רוכש המקרקעין להעביר סכום מסוים מהתמורה לרשויות ובתמורה לזה שהוא מקבל אישור לגבי תשלום המיסים, מה שאומר שהוא אינו משמש עוד כבן ערובה של המוכר ויכול להעביר את הנכס על שמו.

הצעת החוק הזאת נדונה ארוכות עם כל הגורמים המקצועיים, לובנה והובאה בהסכמה לוועדת הכספים, שם נדונה באריכות ואנחנו ביקשנו להקדים את הדיון שכן הצו של שר האוצר שמקבע את ההוראה הזאת פוקע בסוף החודש ולפיכך אנחנו רוצים ליצור רצף חקיקתי ולא ליצור בלבול בציבור, שיידע שהחובה הזאת קיימת. מה גם שאנחנו הולכים לקבע אותה כהוראת שעה.

במילה אחת אני אוסיף שההצעה הזאת היא הצעה משופרת: יש בה מנגנון ערעור ורובה ככולה מדברת על הטבות והקלות לעומת המתווה שקיים היום.
איתן כבל
יריב, אין פה הסתייגויות.
יריב לוין
אין הסתייגויות, אין כלום.
היו"ר צחי הנגבי
אין בכלל.
אנחנו נעשה שתי הצבעות
הצבעה ראשונה היא על בקשת הממשלה לעניין הצעת חוק השידור הציבורי שיהיה עליה ויכוח קצר. מי בעד בקשת הממשלה? תודה. מי נגד? תודה.

הצבעה

בעד בקשת הממשלה – רוב
נגד – מיעוט
נמנעים – אין
בקשת הממשלה לקיצור תקופת ההנחה בהצעת חוק השידור הציבורי, התשע"ד-2014, מ/869, לפני הקריאה הראשונה, נתקבלה.
היו"ר צחי הנגבי
אושרה בקשת הממשלה לפני הקריאה הראשונה.

הצעת חוק מיסוי מקרקעין - - -
אברהם מיכאלי
אני הצבעתי. חשבתי שאיתן, ראש האופוזיציה, אמר לי להצביע בעד.
איתן כבל
לא, לא. אני לא. אם הייתי אומר – הייתי אומר לפני.
היו"ר צחי הנגבי
ההצבעה כבר הייתה אז אני יכול להגיד למיקי שזה לא פוגע בכבוד הכנסת כי מה שעושה הממשלה זה לבקש מהכנסת לדון בזה יותר מוקדם, זה הכול.
מיקי רוזנטל
כן, אבל אתה יודע - - -
איתן כבל
האמת שאני פה כי חשבתי שהולכים לדון על - - -
מיקי רוזנטל
אמרתי את דברי. אתה יודע בדיוק למה התכוונתי.
איתן כבל
מיקי צודק, אין ויכוח בכלל.
יריב לוין
נדמה שזה דווקא המקרה שבו - - -
היו"ר צחי הנגבי
נכון, נכון. הפטור מחובת הנחה צריך להיות במשורה.

הנושא השני הוא הצעת חוק מיסוי מקרקעין: מי בעד הקדמת הדיון לפני הקריאה השנייה ושלישית? תודה. מי נגד? תודה.

הצבעה
בעד בקשת הממשלה – פה אחד
בקשת הממשלה לקיצור תקופת ההנחה של הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 77), התשע"ד-2014, מ/852, לפני הקריאה השנייה והשלישית, נתקבלה.
היו"ר צחי הנגבי
עבר פה אחד.

תמה הישיבה. תודה לכולם.

<הישיבה ננעלה בשעה 13:45.>

קוד המקור של הנתונים