ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 26/05/2014

תקנות לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות (הקלות לעניין מספר הדירקטורים החיצוניים), התשע"ד-2014

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
26/05/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 347>
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, כ"ו באייר התשע"ד (26 במאי 2014), שעה 10:02
סדר היום
<תקנות לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות (הקלות לעניין מספר הדירקטורים החיצוניים), התשע"ד-2014>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
ראובן ריבלין

אלעזר שטרן

עפר שלח

סתיו שפיר
מוזמנים
>
רוני טלמור - מחלקת יעוץ וחקיקה כלכלי-פיסקלי, משרד המשפטים

חיים זקס - משפטן, משרד המשפטים

איל קציר - דובר ועדת הכספים
ייעוץ משפטי
איל לב ארי
שלומית ארליך

עידן עופר – מתמחה
מנהל הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
אושרה עצידה
<תקנות לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות (הקלות לעניין מספר הדירקטורים החיצוניים),
התשע"ד-2014>
היו"ר ניסן סלומינסקי
הנושא הבא הוא הנושא של הדירקטורים. רבותי, בנושא של הדירקטורים אנחנו דיברנו בשבוע שעבר. אחד ביקש קצת לחשוב. אמרנו שרק נעשה את ההצבעה. האם את מוכנה לחזור רק במשפט אחד?
רוני טלמור
כן, ממש בכמה משפטים. שרת המשפטים העבירה לאישור הוועדה תקנות לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות לגבי הקלות לעניין מספר הדירקטורים החיצוניים. במהלך תקופת המעבר בפרק הפירמידות חברות בשכבה שלישית ומטה, שזה החברות שיצטרכו להתקפל, מחויבות לכללי ממשל תאגידי מחמירים. אבל החוק הזה שהוא יחסית רחב ודרסטי וכבר בשלבי החקיקה היה ברור שיהיה צריך תקנות, הקלות, והוכנסו סמכויות בהתאם לחוק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מבין שבשני נושאים אתם רוצים את ההקלה: נושא אחד, אם יש דירקטור בתיאום עם ועד עובדים. מקרה שני, אם יש איש מיעוט שיש לו הסכם.
רוני טלמור
נכון, זה שני המקרים. מקרים מאוד מצומצמים ומוצדקים שבהם רוצים למנוע מבעל השליטה לאבד את השליטה.
ראובן ריבלין
אדוני היושב-ראש, אתה רואה למה אני בא בארבע דקות? כי אני יודע שבארבע דקות - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
חבר הכנסת ריבלין, כבר הפסדת הצבעה אחת.
ראובן ריבלין
אוי ואבוי לי. גנבו לך את ההצבעה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אנחנו הצבענו. התחלנו.

מאחר וקיימנו על זה דיון ארוך בפעם הקודמת ורק ביקשו שנעכב להצבעה, אם אין אף אחד שיש לו שאלות אז אני אעלה את זה להצבעה.

מי בעד לאשר את הבקשה של הנושא של הדירקטורים בשני החריגים שדובר, ירים את ידו?
ראובן ריבלין
אני בעד אם הייתי יודע על מה מדובר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היה דיון בנושא של הדירקטורים החיצוניים בישיבה הקודמת. שני המקרים של ועד עובדים ו - - -,
ראובן ריבלין
מאה אחוז, של החוק שלנו של הריכוזיות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בדיוק.
ראובן ריבלין
אני בעד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בעד. מי בעד? מי נגד?

הצבעה
בעד – רוב
נגד – מיעוט
תקנות לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות (הקלות לעניין מספר הדירקטורים החיצוניים), התשע"ד-2014, נתקבלו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אושר.
ראובן ריבלין
סתיו נגד.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:05.>

קוד המקור של הנתונים