ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 26/05/2014

ישיבת ועדת הכספים

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
26/05/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 386>
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, כ"ו באייר התשע"ד (26 במאי 2014), שעה 10:00
סדר היום
<הקמת ועדת משנה לעניינים חסויים לפי סעיף 5 לחוק הכנסת (לנושאים ביטחוניים)>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
עפר שלח

אלעזר שטרן

איילת שקד
מוזמנים
>
איל קציר - דובר ועדת הכספים
ייעוץ משפטי
איל לב ארי
שלומית ארליך

עידן עופר (מתמחה)
מנהל הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
אושרה עצידה
<הקמת ועדת משנה לעניינים חסויים לפי סעיף 5 לחוק הכנסת (לנושאים ביטחוניים)>
היו"ר ניסן סלומינסקי
בוקר טוב. אני פותח את הדיון של הוועדה.

הנושא הראשון הוא הקמת ועדת משנה לנושאים חסויים. מאחר ויש לנו את הגרעין של הוועדה החסויה שזה מורכב משלושה: מליצמן, עפר ואנוכי, אני מציע לאשר אותם. בעוד תקופה מסוימת נוסיף עוד שניים בתוכם אישה כי גילה לא בארץ אז לא יכולתי גם לדבר איתה. אז אני מציע שנאשר את זה ותהיה גם אישה בוועדה.

מי בעד אישור הוועדה?
איל לב ארי
במה דנה הוועדה? הוועדה דנה בנושאים שיהיו חסויים, שיש בהם חשש לפגיעה בביטחון המדינה או ביחסי החוץ שלה ומחייבים אישור של מליאת הוועדה, אבל מפאת רגישותם יאושרו על-ידי ועדת המשנה.
טמיר כהן
בנוסף, קיבלנו אישור יושב-ראש הכנסת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוקיי. מי בעד אישור הקמת הוועדה בהרכבה ירים את ידו? תודה.

הצבעה
בעד – פה אחד
הקמת ועדת משנה לעניינים חסויים לפי סעיף 5 לחוק הכנסת (לנושאים ביטחוניים), אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ישר כוח, תודה.
<הישיבה ננעלה בשעה 10:02.>

קוד המקור של הנתונים