פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
20/05/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 343>
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, כ' באייר התשע"ד (20 במאי 2014), שעה 12:30
סדר היום
<שינויים בתקציב לשנת 2014>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
בועז טופורובסקי

זבולון כלפה

חמד עמאר

ראובן ריבלין

סתיו שפיר

דב חנין

דב ליפמן

שמעון סולומון
מוזמנים
>
אנסטסיה הראל - רפרנטית פיקוד העורף ותעשיות ביטחוניות, משרד האוצר

איתי טמקין - רפרט תרבות וספורט, אגף תקציבים, משרד האוצר

שניר ניב - רפרנט אנרגיה, אגף התקציבים, משרד האוצר

מעין נשר - רפרנטית חקלאות, אגף תקציבים, משרד האוצר

רועי קונפינו - רפרנט ביטחון, אגף תקציבים, משרד האוצר

אליאן רובנוביץ' - מנהלת תחום תקציבים ורכש, משרד התקשורת

קרן שפר - תקציבאית, משרד התיירות

יורם עוזרי - תקציבן, מנהל תחום בכיר תקציב, מינהל המחקר למדעי אדמה וים, משרד התשתיות הלאומיות

רון צור - ראש מטה יישום הרפורמה, נציבות שירות המדינה

רותי רוזנטל - משקיפה, משמר חברתי

צבי לביא - ynet
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
רונית יצחק
<שינויים בתקציב לשנת 2014>
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי, אני פותח את הישיבה, העברות כספיות. העברה מספר 12 עד 14. מי נמצא פה מהמשרד לביטחון פנים?
רועי קונפינו
כן, נמצאים פה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
חבר'ה, תרביצו. זה העברות 12 עד 14, יש לכם את המסמכים שלנו?
רועי קונפינו
הפנייה נועדה לתגבר את תקציב משטרת ישראל ושירות בתי-הסוהר בסכום של 33 מיליון שקל לתקציב הפיתוח של המשטרה, ושירות בתי-הסוהר בסכום של 77 מיליון שקל, בהתאם להחלטת ממשלה מספר 960 מה-24 בנובמבר 2013 בעניין תוכנית משולבת לטיפול בתופעת ההסתננות הבלתי חוקית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
קבענו פעם כלל שאתם מגיעים ואתם מבורכים, אבל לקרוא אנחנו יודעים אז אל תקריא, קצר, בשני משפטים תסביר, ונתקדם.
רועי קונפינו
מאה אחוז. הייתה החלטת ממשלה בנובמבר 2013 על טיפול בתופעת המסתננים, להחלטה הזאת יש שתי פניות, אחת צמודה להחלטה על ההפחתה הרוחבית שמחכה לאישור שלכם, וזאת הפנייה השנייה. הפנייה הזאת מטרתה להעביר תקציבים לפיתוח גם במשטרה וגם בשב"ס, בעצם לבנייה של מתקן המסתננים ופעילויות נוספות שלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה נושא חשוב מאוד. ממשלת ישראל החליטה וזה חשוב. יש הערות? שאלות? לא. מי בעד לאשר את ההעברות מ-12 עד 14? ירים את ידו. בועז?
בועז טופורובסקי
ברור.

הצבעה

בעד – פה אחד
פניות 12–14 אושרו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אושר פה אחד. העברה מספר 23, תחכו כי יש לכם כמה העברות פה, משרד ראש הממשלה.
מעין נשר
אני פה במקום הרפרנטית של הנציבות ונמצא פה גם רון צור, הוא אחראי על יישום הרפורמה בנציבות שירות המדינה. הפנייה נועדה לביצוע התאמות פנימיות בתקציב נציבות שירות המדינה, בעצם נועדה להעביר 156 חודשי עבודה בלתי צמיתה לנציבות והתאמות פנימיות בתקציב מתקנות עתודה לביצוע הרפורמה בנציבות. אתן פה לרון להסביר כי הוא ראש הרפורמה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רון.
רון צור
הנקודה היחידה זה שהחלטת הממשלה ליישם את הרפורמה הייתה באמצע השנה כבר אחרי קבלת התקציב, לכן הבקשה להעברה היא מעבר לתקציב הרגיל של הנציבות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הצבעה אם אין שאלות. מי בעד לאשר את העברה 23 למשרד ראש הממשלה עבור הנציבות? ירים את ידו. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד
פנייה 23 אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אושר פה אחד. רבותי, העברה מספר 30, המשרד לביטחון פנים.
רועי קונפינו
הפנייה נועדה – בעצם יש פה תוספות הוצאה מותנית בגין פעילויות שונות שמתרחשות בשב"ס, למשל, תוספת לרכש בקנטינות. כשאסירים רוכשים בקנטינות בעצם הכסף שמגיע לתוך הקנטינה, לשק"ם של האסיר ומשתמשים בו שוב פעם כדי לקנות דברים לקנטינות וכו', אז זה רכיב שמתוקצב בהוצאה מותנית. נושאים נוספים כאלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז זה הוצאה מותנית.
רועי קונפינו
שלושת הנושאים הם כאלה - חלק מהכסף מהקרן לחילוט נכסים חוזר למשטרת ישראל בהתאם להחלטות של מועצת הקרן לחילוט, ויש פה גם כסף שהולך בגין התחשבנות של חברת מקורות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הבנתי. אבל כל שלושת הסעיפים האלה זה בהוצאה מותנית.
רועי קונפינו
כן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי, שאלות? אם אין - מי בעד לאשר את פנייה מספר 30? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד
פנייה 30 אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אושר. פניות מספר 31 עד 33 גם משרד לביטחון פנים.
רועי קונפינו
הפנייה הזאת נועדה לעשות בעיקר שינויים פנימיים בתוך תקציב המשרד לביטחון פנים והמשטרה, וכן להוסיף סכום של 24 מיליון שקל לטובת העמקת המעורבות המשטרתית במגזר החרדי. יש פה מגוון נושאים שהפנייה מטפלת בהם, שינויים פנימיים, אני יכול לפרט אותם אם אתם רוצים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כלומר, עיקרה של הפנייה זה להגביר את המעורבות במגזר החרדי.
רועי קונפינו
של המשטרה, נכון, בהתאם לסיכום בין משרד האוצר למשרד לביטחון פנים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש כאן גם את הצטיידות הימ"מ.
רועי קונפינו
בנוסף, יש מספר שינויים פנימיים בתוך תקציב המשרד לביטחון פנים והמשטרה, כמו למשל: 7 מיליון שקל בערך להצטיידות הימ"מ באמצעים טכנולוגיים, פרויקט המחשוב הנייד של משטרת ישראל, פיילוט מאגר ביומטרי, בינוי נקודת משטרה בהר מירון, ודברים נוספים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא תקצבתם פה את הנקודה החדשה ביצהר?
רועי קונפינו
זה לא מופיע בפנייה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז זה לא הר מירון?
רועי קונפינו
עד כמה שאני יודע זה לא מופיע בפנייה.
סתיו שפיר
מה הדברים החדשים שמופיעים פה שלא ידעתם בזמן העברת התקציב?
<
רועי קונפינו
כל הפרויקטים פה למעשה – למעט הנושא של ה-24.5 מיליון שקל לטובת העמקת המעורבות במגזר החרדי – היו ידועים בעת בניית התקציב, אבל קצב הביצוע שלהם, האופן שבו הפרויקטים האלה מבוצעים, הפירוט המדויק שלהם לתקנות לא היה ידוע. זאת אומרת, ידענו לצורך העניין שנצטרך לשים 7 מיליון שקל עבור הצטיידות הימ"מ, אבל עוד לא היה ברור איזה רכש טכנולוגי בדיוק זה יהיה, עוד לא היה ברור בדיוק הפירוט, קצב התקדמות הפרויקט, לכן הדברים האלה תוקצבו - - - >
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה אומר שזה שינויים פנימיים, הכול בתוך המשרד.
רועי קונפינו
הכול בתוך המשרד, למעט ה-24.5 מיליון שקל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ומותר לשר בהחלט לחשוב שיש היום, שנה וחצי אחרי אישור תקציב, עדיפויות שהשתנו - - -
סתיו שפיר
שנה וחצי מאישור תקציב?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא יודע, אני אומר אם זה תקציב 2013, 2014, אנחנו היום - - -
סתיו שפיר
סוף יולי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו היום באמצע 2014, לא חשוב, אבל כשזה הוכן.
זבולון כלפה
תשעה חודשים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כשהוא הוכן הרי הוא הוכן לקראת זה. מותר לשר לחשוב שהוא נותן עדיפויות והוא חושב שנניח במגזר החרדי – סתם אני נותן דוגמה – הוא צריך להעמיק את זה כתוצאה מההתפתחויות שיש. כמו שעכשיו הייתה החלטה – סתם אני נותן – - -
סתיו שפיר
הוא לא מדבר על ה-24.
היו"ר ניסן סלומינסקי
- - שוב, להקים נקודה ביצהר, סתם, אני לא מביע דעה, אני רק אומר, התפתחו דברים, המשטרה חושבת שיש צורך בזה, ואללה, מותר לשר.
סתיו שפיר
בגלל זה אנחנו מפרידים, וגם החוק מפריד בין דברים שהיו ידועים מראש לבין דברים חדשים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הם לא ידועים, זה דברים שהם החלטה שלו.
סתיו שפיר
אם עכשיו קורה משהו חדש וצריך אז צריך, אבל אם הדבר היה ידוע לפני - - - התקציב, זה צריך להיות בתוך התקציב, זה החוק, זה לא איזה דרישה, זה לא דרישה שלי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא אמרתי, אבל לא ידוע, שר צריך לקבל החלטות לפי – זה דברים ששר מחליט עליהם.
רועי קונפינו
לצורך העניין, הדברים האלה ברמת הפירוט הזאת לא היו ידועים בעת בניית התקציב. זאת אומרת, מה שהיה ידוע זה שיש סכום שצריכים לשים, לכן הסכום הזה גם תוקצב בבסיס התקציב, ואנחנו לא עושים פה העברה על שינוי, למעט נושא אחד של החרדים שלא היה ידוע בעת בניית התקציב, ולכן יש פה תוספת לגג של הסעיף. שאר הדברים היו ידועים מראש, אבל הפירוט שלהם, קצב ההתקדמות שלהם, האופן המדויק שלהם, אופן הביצוע המדויק שלהם - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
המימוש שלהם.
רועי קונפינו
המימוש שלהם לא היה ידוע, לכן יש פה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר, מאה אחוז. מי בעד פניות 31 עד 33? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. מי נמנע.

הצבעה

בעד – רוב
נגד – מיעוט
נמנעים – אין
פניות 31–33 אושרו.
זבולון כלפה
אני מבקש להגיש רוויזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז זה אושר ויש רוויזיה.
בועז טופורובסקי
בגלל יצהר?
זבולון כלפה
אתה - - - ליד הבית אתה? אדון טופורובסקי?
בועז טופורובסקי
הלוואי, יש לכם ככה שמירה - - -
שניר ניב
הפנייה נועדה לתקצוב סך של 18,865 אלפי ש"ח בתקציב מינהל האדמה והים, המינהל הוא יחידת סמך של משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים. התקציב נועד לשלושה נושאים עיקריים: תקצוב בסך 15 מיליון לצורך מימון רכישת אוניית מחקר עבור המכון לחקר ימים ואגמים לישראל מתוקף החלטת ממשלה 4291.
זבולון כלפה
אפשר שהוועדה תבקר את האונייה לראות אם היא בסדר?
שניר ניב
בוודאי, אנחנו מגיעים לסיור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו נמנה צוות מפה שישוט אתה למשך כמה ימים.
זבולון כלפה
אפשר לבחור את החברים באותו הצוות?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אבחר, היושב-ראש בוחר.
זבולון כלפה
אה, הבנתי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה רוצה, אתה תהיה.
זבולון כלפה
לא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תהיה ביחד עם סתיו.
זבולון כלפה
לא, אני מעדיף על הקרקע.
בועז טופורובסקי
תבחר את השם שלה. האונייה עולה 15 מיליון?
שניר ניב
סך תקציב האונייה הוא 20 מיליון שקלים, האונייה נרכשת ממשרד הביטחון, מחיל הים, אונייה מ-1990 שמחליפה את האונייה הקודמת מ-1963. האונייה עצמה עולה 10 מיליון, ולצורך התאמות מחקר עוד 5 מיליון השנה ועוד 5 מיליון בשנת 2015, את זה אנחנו נעביר - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה הנושא השני?
שניר ניב
הנושא השני זה תקצוב מזומן על בסיס הרשאה להתחייב שניתנה ב-2013 בסך קרוב לארבעה מיליון שקלים עבור מחקרים גיאולוגיים מתוקף החלטת ממשלה 4254 לצורך פיתוח ושיקום אגן ים המלח; והנושא השלישי זה הסתות תקציביות פנימיות בסך של 33 מיליון שקלים. כרגע יש שלושה מכונים שעדיין לא אוחדו לתוך מינהל האדמה והים: יש לנו את האגף הססמולוגי במכון הגיאופיזי, ואת חיא"ל - זה חקר אגמים והימים לישראל. אנחנו בעצם מסיתים את התקציב מהוצאות השכר להוצאות התפעול ופעולות, שנוכל לשלם להם כי הם עדיין לא עובדי מדינה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתם בשלב של ללכת לקראת איחוד של הגופים האלה?
שניר ניב
כרגע הנושא נבחן על-ידי משרד האנרגיה, המנכ"לית והשר בוחנים את הנושא מחדש.
זבולון כלפה
איזה גופים לחבר?
שניר ניב
יש לנו שלושה גופים: מג"י כרגע בתוך המינהל, זה בעצם מכון גיאולוגי לישראל; יש לנו את האגף הססמולוגי, המכון הגיאופיזי; ואת חיא"ל שזה חקר ימים ואגמים בישראל. שתי החברות האחרונות הן עדיין חברות ממשלתיות, שני מכונים שטרם אוחדו יחד עם המינהל.
סתיו שפיר
אחזור על עצמי, אבל זה מה שאני עושה.
שניר ניב
בכיף.
סתיו שפיר
יש פה שלוש החלטות: אחת מ-2012, שנייה מ-2012 ושלישית מ-2009. 2009 זה יוצא שלוש שנים לפני המועד שבו העברנו את התקציב, למה רק עכשיו אנחנו - - - ?
שניר ניב
צריך לשים לב מה הייתה ההחלטה בדיוק, ההחלטה ב-2009 הייתה על האיחוד, עשינו את שלנו ותקצבנו את זה כמו שצריך כאילו ההחלטה התקבלה. זאת אומרת, אגף תקציבים משרד האוצר מילא את חלקו והסית את התקציב בצורה הנכונה כאילו היה איחוד. האיחוד טרם בוצע, ולכן כל שנה אנחנו מגיעים לכאן ואתם מאשרים לנו להסית את הוצאות השכר להוצאות התפעול בשביל שנוכל לשלם לחוקרים האלה עד שמשרד האנרגיה יגיע לאיחוד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ואז זה יכנס לבסיס התקציב.
סתיו שפיר
בעצם כל שנה אתם מעבירים את אותו סכום?
שניר ניב
סכום לפי מה שנדרש על-ידי המינהל בשביל לשלם לאותם חוקרים לפעילות השוטפת - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
ואז אחרי שיהיה את האיחוד זה יכנס לבסיס התקציב.
שניר ניב
זה הסתה פנימית, זה לא תקציב.
סתיו שפיר
אז למה להעביר את זה ככה?
שניר ניב
כרגע עדיין לא היה איחוד מכונים.
סתיו שפיר
זה להעביר – טוב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי, פניות 37–38, מי בעד לאשר? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים – 1
פניות 37–38 אושרו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אושר.
שניר ניב
תודה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
פניות 39–40.
קרן שפר
הפנייה נועדה להעביר בעיקר תקציב שיווק של משרד התיירות בהתאם לסיכום תקציב 2013, 2014, ויש פה עוד תוספת קטנה שניתנה לנו בגלל שבאמת יש גידול מאוד מרשים במספר התיירים ואנחנו רוצים לנצל את המומנטום החיובי הזה. כמו כן, יש פה תקצוב של השלמה למימון הילולת הרשב"י של 2.3 מיליון ש"ח, ותקצוב של ארבעה צוערים למשרד התיירות שמצטרפים לקורס שיצא ממשרד הכלכלה.
זבולון כלפה
אתם אלה שאחראים לגבי הילולת הרשב"י או משרד ראש הממשלה?
קרן שפר
אנחנו. היה לנו גם את המרכז - - -
זבולון כלפה
אחראים על מה? על המקום או על הטקס עצמו?
קרן שפר
בדיוק, גם על ההילולה וגם יש החלטת ממשלה לפיתוח התשתיות במקום, גם זה תחת משרד התיירות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה גם כן אתר תיירותי, חוץ מאתר דתי.
סתיו שפיר
סתם בשביל הידע הכללי שלנו, כמה פעמים - - -
זבולון כלפה
מה הסכום הכולל, סליחה שנייה אחת, סתיו.
סתיו שפיר
אותה שאלה.
זבולון כלפה
מה הסכום הכולל לגבי אותה החלטה או השקעה באותו אתר? אתר שלא מתויר הרבה.
קרן שפר
זהו, זה שני דברים נפרדים. יש את התקציב של ההילולה שהיה אמור להיות 5.8, פה יש תוכנית תשתיות קבע שבמהלך השנה, במהלך התקדמות התוכנית אמור להוריד את ההוצאות השוטפות של ההילולה, כי חלק מזה זה גם תשתיות. התוכנית הזאת היא בסכום של 27.6 שזה חמישה משרדים שותפים להחלטה, 9.2 בכל שנה, זה מישור אחד. המישור השני זה ההילולה עצמה שזה תקציב של 5.8 לפי ההחלטה. נאלצנו להוסיף תקציב נוסף כי יש דרישות של ביטחון ובטיחות של המשטרה שאנחנו לא יכולים להגיד להם לא.
זבולון כלפה
מתי התחילה התוכנית, משנת 2000 ו-?
קרן שפר
2012, זו השנה האחרונה.
זבולון כלפה
זאת אומרת, זו השנה האחרונה בעצם.
קרן שפר
כן.
סתיו שפיר
אבל תקני אותי אם אני טועה, נדמה לי שהגעת לוועדה בדיוק על הסיפור הזה כבר לפחות פעמיים, אם לא יותר.
קרן שפר
לא, למה?
זבולון כלפה
לא.
סתיו שפיר
על הילולת הרשב"י?
קרן שפר
על הילולת הרשב"י? לא, זה פעם ראשונה.
זבולון כלפה
לא, היא לא הייתה פה על זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זו פעם ראשונה.
סתיו שפיר
מי היה כאן?
זבולון כלפה
היא הייתה פה על דברים אחרים.
סתיו שפיר
אבל הייתה הילולת הרשב"י כבר כמה פעמים בתוך העברות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אולי משרד אחר כי זה - - -
סתיו שפיר
לא הייתי פה שנה שעברה אז זה לא - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אולי משרד אחר כי זה משותף לכמה משרדים.
קרן שפר
לא, זו פעם ראשונה ברוך השם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל היית צריכה להיות שם כדי לדעת להסביר.
זבולון כלפה
מילא בגילנו להתחיל לחשוב שאנחנו לא זוכרים - - -
קרן שפר
כל שנה, והשנה לא יצא לי להיות. כל שנה זה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
חמור מאוד.
סתיו שפיר
זה עובר גם דרך משרדים אחרים?
קרן שפר
לא, רק אצלנו. התקציב של המרכז הארצי למקומות קדושים עבר למשרד הדתות אבל הרשב"י נשאר אצלנו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל אמרת שהתקציב משותף לכמה משרדים.
קרן שפר
רק בהחלטת הממשלה, אבל הכול יוצא מאצלנו.
סתיו שפיר
גם הקצאות ביטחוניות?
קרן שפר
הכול, הכול אצלנו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כל משרד משלם את החלק הרלוונטי שלו למשרד הזה. אתם צריכים לקבל מהם, נכון? כל משרד משלם את החלק הרלוונטי שלו אליכם.
קרן שפר
זה חמישה משרדים, כל משרד שם 1.8 בהעברה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הבנתי, זה מה שאני אומר. מי בעד לאשר את פניות 39–40? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. מי נמנע?
הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים – 1
פניות 39–40 אושרו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אושר. פנייה 41 עד 44.
אליאן רובנוביץ'
אנחנו מדברים על יישום הסכם תקציבי לשנת 2013, 2014, זה תוספות תקציב לפרויקטי ייעוץ, תוספות כוח-אדם ומימון תמיכות בשידור קהילתי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זאת אומרת, אתם בעיקר משרד רגולטיבי?
אליאן רובנוביץ'
כן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ולכן אתם משתמשים בייעוץ או דברים כאלה. מה זה הדבר שאמרת "התמיכות", למה?
אליאן רובנוביץ'
תמיכות - המשרד מחלק תמיכות בשידורים קהילתיים, זה כל המתנ"סים, השידורים, מתנ"ס באיזושהי שכונה בתל-אביב, בירושלים, אנחנו משתתפים, מחלקים תמיכה למתנ"סים האלה או ארגונים.
סתיו שפיר
ושוב, אותה שאלה מקודם, מדובר פה לפחות בחלק בהחלטת ממשלה מ-2012.
אליאן רובנוביץ'
כן, ענינו גם. זו הייתה טעות בתקצוב, תקצבו את זה כהרשאה להתחייב בתקציב רגיל במקום תקציב פיתוח, ולכן כל שנה מחדש צריך לתקצב את זה, את החלק היחסי.
סתיו שפיר
כל שנה מחדש טועים?
אליאן רובנוביץ'
סליחה, היתרה. מדובר על תקציב של פיתוח משדרים של "עידן פלוס". הממשלה מממנת בגובה של 80 מיליון שקל, זה תוקצב כהרשאה להתחייב עד שהפרויקט הזה ייגמר. מכיוון שבטעות ה-80 מיליון האלו תוקצבו בתקציב שוטף ולא בתקציב פיתוח אי-אפשר היה לקבל עודפים בגין התקצוב הזה, לכן אנחנו מתוקצבים כל שנה בנפרד. לא ב-80 מיליון אלא באופן יחסי כמה שאנחנו - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
החלק היחסי כל שנה, זה יורד כל שנה ה-80 מיליון.
אליאן רובנוביץ'
כן.
שמעון סולומון
יש תקציב, אני לא יודע אם זה כלול פה, של ITV, של יוצאי אתיופיה, כי זה תקוע - - -
אליאן רובנוביץ'
פה זה לא כלול, זה נמצא בבסיס בתקציב 4.8 מיליון שקל.
שמעון סולומון
זה תקוע - - -
אליאן רובנוביץ'
כן, פה זה שידורים קהילתיים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז אם תמו השאלות, מי בעד לאשר את פניות 41 עד 44? ירים את ידו. מי נגד?
הצבעה

בעד – רוב

נגד – מיעוט

נמנעים – אין
פניות 41–44 אושרו.
שמעון סולומון
אני מבקש רוויזיה כי יש כמה דברים שאני צריך לבדוק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר, אבל תוכל לעשות את זה עד מחר? יש סיכוי?
שמעון סולומון
עד מחר אם אספיק. יש כאן אדם שאני צריך לשאול.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מאה אחוז, אז תשב אתה אפילו אחר כך אולי. פניות 45–46, תיירות.
קרן שפר
הפנייה נועדה להעביר 100 מיליון ש"ח עבור עידוד האחסון המלונאי בישראל, זה תוכנית המענקים שלנו. זה בעצם מענקים להקמת בתי-מלון, זה משלים את ה-100 מיליון שקיים לנו בבסיס, וזה תוכנית של 200 מיליוני ש"ח. חברת הכנסת שפיר שאלה אותי בעצם מה הקריטריונים, אנחנו מוציאים נהלים, הכול מפורסם באתר שלנו, כל הקריטריונים, מגישים בקשות וזה מגיע למינהלת השקעות ולפי זה מאשרים. כמו כן, יש פה גם תוספת של 70 מיליון ש"ח לתקציב התשתיות התיירותיות של משרד התיירות, גם כאן יש קריטריונים, כל הרשויות המקומיות פונות אלינו, יש ועדת - - - ששותפים לה גם משרד האוצר.
סתיו שפיר
מה הם הקריטריונים?
קרן שפר
למשל, איזה תיירים באים? אם זה תיירות נכנסת או תיירות פנים, עד כמה זה פרויקט חדשני, הכול מפורסם בנהלים שלנו. יש לי אותם פה, אני יכולה להביא לך.
סתיו שפיר
אשמח לראות.
בועז טופורובסקי
התאחדות בתי-המלון מאוד מרוצה מזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה שהסברת קודם, אחסון, הכוונה בתי-מלון או אכסניות?
קרן שפר
פה זה לא אכסניות, פה זה ממש - - - ומקודם זה היה בתי-מלון, זה מענקים לפי חוק לעידוד השקעות הון 20%.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר. בינתיים יש תגבור של תיירים אז ברוך השם.
קרן שפר
כן, יש גידול של 5% בתיירות הנכנסת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא הצלחתי למצוא מקום כמעט - - -
סתיו שפיר
השנה?
קרן שפר
כן, לעומת תקופה מקבילה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רמדה מפוצץ, לא היה מקום.
שמעון סולומון
אבל מה זה האפליה הזאת עם האכסניות?
היו"ר ניסן סלומינסקי
בזה אני רוצה לדון בנפרד, אבל צריך לעשות לזה הכנה.
שמעון סולומון
נושא בפני עצמו.
בועז טופורובסקי
כי אכסניות לא מיוצגות על-ידי התאחדות בתי-המלון.
סתיו שפיר
על איזה מספרים זה עומד?
קרן שפר
השנה הסתיימה ב-3.5, ואנחנו מעריכים שנהיה ב-3.7.
סתיו שפיר
זה הולך לפי מדינות? סתם סקרנות.
קרן שפר
שאלה יפה, אני יכולה לבדוק לך.
בועז טופורובסקי
למה יש עידוד של בניית בתי-מלון ולא אכסניות?
קרן שפר
כי זה לפי החוק לעידוד השקעות הון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה ה-200 מיליון שהממשלה החליטה, אז עכשיו - - -
זבולון כלפה
לגבי אכסניות, יש להם מיזם שהם שותפים ביחד עם משרד החינוך.
סתיו שפיר
זה דיור בר-השגה, בועז.
שמעון סולומון
אולי הם פחות חזקים. אני לא חושב שיש פה - - -
קרן שפר
לא, יש חוק פשוט, חוק זה כמו מפעל - - -
זבולון כלפה
לגבי אכסניות הם כן שותפים, משרד התיירות כן שותף לתוכנית חמש שנתית יחד עם משרד החינוך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היא מדברת על מה שהממשלה החליטה, זה רק פיזור של ההחלטה שהייתה כל שנה. למה הממשלה מחליטה, זה סיפור שצריכים לדון, אבל זה לא במסגרת הזו כי זה מה - - -
זבולון כלפה
אבל הם כן שותפים באכסניות, הם כן משתתפים בבניה של אכסניות ופיתוח.
קרן שפר
כן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז אמרתי שזה סעיף נפרד.
זבולון כלפה
29 מיליון שקל?
קרן שפר
לתוכנית הכללית אנחנו מעבירים 5.8 מיליון.
זבולון כלפה
כן, אבל משרד החינוך מוסיף עוד משהו.
קרן שפר
נכון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה סיפור נפרד, על זה נקיים דיון נפרד, זבולון.
קרן שפר
החלק שלנו 24 מיליון ש"ח במשך חמש שנים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
קרן, נשב אתך, תכיני את זה, נקיים דיון נפרד על זה.
קרן שפר
המנכ"ל גם דיבר עם חבר הכנסת כלפה והוא אמר לו שהוא ישמח לבחון עוד גורמים שיגדילו את האחסון הזה.
זבולון כלפה
יש עתיד לא רוצים לעזור לי בעניין הזה.
בועז טופורובסקי
למה? האכסניה ביצהר זה חשוב?
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי, פניות 45–46, מי בעד לאשר? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין
נמנעים – 1
פניות 45–46 אושרו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אושר. פנייה 47.
סתיו שפיר
אה, סייבר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
משרד ראש הממשלה.
רועי קונפינו
הפנייה נועדה להוסיף תקציב הרשאה להתחייב של 50 מיליון שקל למטה הסייבר הלאומי לטובת הקמת מרכז תגובה לאומי לאירועי סייבר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה במשרד ראש הממשלה או שזה מתפצל משם?
שמעון סולומון
ראש הממשלה.
רועי קונפינו
לא הבנתי את השאלה, מה מתפצל משם?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני שואל, המטה עצמו זה במשרד ראש הממשלה?
רועי קונפינו
המטה כפוף לראש הממשלה.
סתיו שפיר
חבל שלא למשרד החלל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, משרד ראש הממשלה.
שמעון סולומון
רגע, הוא נמצא בבאר-שבע, לא? המרכז.
רועי קונפינו
נכון. קודם כול המרכז עוד לא קיים, אבל המטרה להקים את המרכז. בהנחה שהתקציב הזה יאושר, אם תחליטו לאשר את התקציב הזה, יצא מכרז, במכרז הזה יוגדר שאת המרכז תקים חברה חיצונית – זה לא יהיה עובדי מדינה אלא זה יהיה בחברה חיצונית מקצוענית שתעשה את זה – והם אמורים להקים את זה בבאר-שבע, במתחם ההיי-טק צמוד לאוניברסיטה וגם צמוד לבסיס החדש שתקשוב אמור לעבור אליו.
סתיו שפיר
מה העלות הכוללת של המטה?
רועי קונפינו
העלות הכוללת של המטה בתקנים?
סתיו שפיר
בכסף.
רועי קונפינו
יש לו תקציב תפעול של כמה עשרות מיליוני שקלים, אני חושב 12 מיליון שקל אם אני לא טועה, ועוד תקציב פעולות של בערך 40, 50 מיליון שקל.
בועז טופורובסקי
בהרשאה להתחייב עכשיו אנחנו רוצים כמעט 100 מיליון שקל.
סתיו שפיר
רגע, תקציב שנתי אתה אומר - - -
רועי קונפינו
כמה תהיה סך הכול ההרשאה להתחייב השנה?
בועז טופורובסקי
כן.
רועי קונפינו
עם התוספת הזאת היא תעמוד על בערך 100 מיליון.
סתיו שפיר
אתה אומר תקציב שנתי של 12 מיליון? ותקציב הקמה? לא הבנתי. איך זה מתחלק?
רועי קונפינו
תקציב התפעול השנתי הוא בערך 12 מיליון שקל.
סתיו שפיר
וה-40 מיליון זה משהו שהוא מה?
רועי קונפינו
40 מיליון שקל לטובת פעולות: קניות, התקשרויות, נושא למשל - - -
סתיו שפיר
הוא חד-פעמי או שהוא גם חלק מהתקציב השנתי?
רועי קונפינו
יש לו כמה רכיבים. חלק מהכסף שם זה בגין פעולות שבוצעו בעבר ואנחנו עכשיו מתקצבים אותם, למשל, אם המטה התקשר בעבר מול המדען הראשי על תוכנית לפיתוח סייבר במגזר הפרטי אז חלק מהכסף זה לזה. יש גם דברים שהם רב-שנתיים, ואני מניח שהם יתוקצבו גם בהמשך, בינתיים אין לנו עוד סיכום תקציבי או מסגרת תקציב לשנת 2015 אז אני יכול רק לשער, אבל - - -
סתיו שפיר
אז הכול פה זה בהרשאה להתחייב?
רועי קונפינו
שוב, יש תקציב פעולות שהוא מזומן ויש גם הרשאה להתחייב. יש הרשאה להתחייב של 50 מיליון שקל בערך, - -
סתיו שפיר
שנתית?
רועי קונפינו
- - ואנחנו מבקשים פה להוסיף אליה עוד 50 מיליון שקל.
סתיו שפיר
זה שנתית הרשאה להתחייב ל-50 מיליון? המספרים פשוט לא מסתדרים איכשהו.
רועי קונפינו
למה?
סתיו שפיר
אתה מדבר על 12 מיליון שקל תקציב שנתי ואז אמרת 40 לפעולות - - -
רועי קונפינו
לא. 12 מיליון שקל זה תקציב התפעול של השכר, זאת אומרת, שכר, דברים כאלה. תקציב הפעולות, הקניות, זה בערך 40 מיליון שקל ויש עוד הרשאה להתחייב.
סתיו שפיר
של 50?
רועי קונפינו
נכון.
סתיו שפיר
שהיא שנתית?
רועי קונפינו
שוב, אני לא יודע מה זה אומר "שנתית", אבל ההרשאה הזאת - - -
סתיו שפיר
לשנה? למתי מתחייבים? מתי מסיימים את ההתחייבות?
רועי קונפינו
כן, לשנת 2014 יש בערך 50 מיליון שקל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה תוספת, יש לכם 48 מיליון שקל הרשאה להתחייב, וזה תוספת עוד 50 מיליון של הרשאה להתחייב על תקציב של 57 מיליון.
רועי קונפינו
נכון.
סתיו שפיר
כשהתקציב ל-2013 היה 38 מיליון, ככה זה מופיע בספר. אז זה היה 38 מיליון ועכשיו הוא בעצם מוגדל פעמיים.
רועי קונפינו
אני לא יודע מה זה מוגדל פעמיים. בבסיס התקציב - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
בהרשאה.
סתיו שפיר
זה המספרים שאתה אומר עכשיו.
רועי קונפינו
בבסיס התקציב יוקצה סכום מסוים.
סתיו שפיר
מהו?
רועי קונפינו
בערך 50 מיליון שקל הרשאה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
57 מיליון.
סתיו שפיר
ל-2014?
רועי קונפינו
כן, ועכשיו אנחנו מבקשים להוסיף עוד 50 מיליון.
סתיו שפיר
בספר מופיע כ-38 מיליון.
רועי קונפינו
אני חושב שה-38 זה ל-2013, אבל אני יכול לבדוק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, כאן כתוב 57 - - -
מעין נשר
ל-2014.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה ל-2014.
סתיו שפיר
אז 38 ל-2013, 57 ל-2014, ועכשיו אתם מבקשים עוד 50 מיליון.
רועי קונפינו
אנחנו מבקשים להוסיף 50.
היו"ר ניסן סלומינסקי
להרשאה להתחייב, כן.
סתיו שפיר
איך אתם עוקבים אחרי ההרשאות להתחייב האלה? יש פה תמיד משהו שהוא קצת – נראה נורא מוזר, ההרשאות להתחייב תמיד מגיעות עם המילה "בערך", ואני לא כל כך מבינה איך אתם עוקבים אחרי ההתחייבויות, מתי שולמו, למי שולמו, ההתחייבויות הנוספות לאותו תחום - איך זה מתבצע?
רועי קונפינו
כל פעם שנותנים לאיזשהו משרד תקציב הרשאה להתחייב, התקציב הרשאה להתחייב הזה ניתן בגין איזושהי סדרה של פרויקטים שמאושרת.
סתיו שפיר
ברור.
רועי קונפינו
לסדרת הפרויקטים הזאת יש תזרים צפוי, זאת אומרת, אם עכשיו למשל, מטה הסייבר רוצה להקים מרכז תגובה לאומי לאירועי סייבר, אחרי עבודת מטה שהוא עשה הוא מעריך שהדבר הזה יעלה לו בערך 50 מיליון שקל ושהפריסה תהיה, נגיד לצורך העניין במקרה הזה 10 מיליון שקל בשנה. אז אנחנו מעריכים שנצטרך לשים מזומן של 10 מיליון שקל בכל אחת מחמש השנים הקרובות.
רועי קונפינו
ואנחנו נותנים תקציב הרשאה של 50 מיליון שקל למסגרת.
סתיו שפיר
ואז איפה אתם שומרים את הכסף בפועל? כי נתתם הרשאה ל-50 מיליון, אבל זה הולך להתחלק על-פני חמש שנים, אז בזמן החמש שנים האלה לא משתמשים ב-50 מיליון - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
הכסף הזה משוריין.
רועי קונפינו
אנחנו לא שומרים - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
הכסף הזה משוריין, זה כמו נניח הקציבו לתחבורה, לעשות נניח כביש לוקח לו חמש שנים, הכסף נמצא בתקציב בשנה הראשונה וזהו. שם בתקציב של אותה שנה ראשונה, ואחר כך בעודפים מחויבים הוא עובר, כשמבחינת המשרד האוצר הכסף הזה סגור, לא נוגעים בו, זאת אומרת - - -
סתיו שפיר
זאת אומרת שאם שמנו הרשאה להתחייב של 300 מיליון שקל אבל כל שנה מוציאים 10, אז אנחנו לא משתמשים ב-290 מיליון שקל באותה שנה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה לא, הכול זה רישום.
רועי קונפינו
לא, תקציב הרשאה להתחייב זה לא מזומן. תקציב הרשאה להתחייב זה אפשרות, זה הרשאה למשרד להתחייב על מזומן מסוים.
סתיו שפיר
אבל היא מתבססת על אפשרות אמיתית.
רועי קונפינו
נכון, אבל אם לצורך העניין אני נותן 300 מיליון שקל הרשאה להתחייב, כל ה-300 מיליון שקל מנוצלים במובן הזה שאם עכשיו המשרד הולך וחותם או אם מקימים כביש והכביש עולה 300 מיליון שקל, הוא חותם מול החברה הקבלנית על חוזה בסך של 300 מיליון שקל. במובן הזה כל תקציב ההרשאה להתחייב מנוצל. אחר כך, לדוגמה, אם השנה הראשונה של החוזה היא השנה, ומתוכה אני צריך לשלם 10 מיליון שקל, אני צריך גם שיהיה מתוקצב מזומן של 10 מיליון שקל כדי לממן את ההתחייבות השנתית שלי.
סתיו שפיר
ברור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אסביר. נניח 30 מיליון האלה סגורים, - -
סתיו שפיר
ניסן, אני כבר מבינה את - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
האוצר לא יכול להוציא – נניח, תקציב המדינה 300 מיליארד, בתוך זה יש את ה-300 מיליון האלו, האוצר מתייחס לזה כאילו ה-300 מיליון האלה מוצאים, הוא לא יכול להוציא על חשבונם.
סתיו שפיר
למרות שבפועל הם לא מוצאים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אין לזה משמעות כי זה רישום. אבל הוא לא יכול – מבחינתו זה חלק בתוך התקציב וכאילו זה קיים.
סתיו שפיר
יש לזה משמעות כי את זה לא מוציאים על דברים אחרים, יש לזה משמעות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, כי זה מחויב.
סתיו שפיר
אבל אני גם רוצה להוסיף עוד שאלה על זה - - -
שמעון סולומון
סליחה, פה זה נהיה פינג-פונג אז רגע, שנייה, - - -
סתיו שפיר
לא, כדי לא לקחת נושא אחר, בבקשה.
שמעון סולומון
אגיד כמה משפטים, כי זה נהיה פינג-פונג, אז אני רוצה גם להכניס כמה מילים. אני חושב שדווקא במקרה הזה שגם ביקרנו שם וראינו באמת, שמענו סקירה די רחבה במקום שאתה מדבר עליו בבאר-שבע, דווקא בגלל שזה התחלתי ומשהו שנבנה בהדרגה ולאט, נראה לי חבל לבזבז זמן, כי זה נראה לי הכי הגיוני לא לתקצב בבת אחת אלא משהו שהוא בהדרגה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היא שאלה שאלה עקרונית שלא קשורה דווקא לזה.
סתיו שפיר
אין בעיה, אבל יש שאלה על פרקטיקה. אני לא בהכרח אצביע נגד, אני רק רוצה להבין. היו מקרים שהגיעו לכאן העברות, ובעיקר בהרשאות להתחייב, וכששאלנו איך אתם עוקבים אחרי היישום, הביצוע או מה קורה לכסף מהשנייה שהוועדה מאשרת אותו, קיבלנו תשובות שאמרו: אנחנו לא עוקבים או אין לנו יכולות לעקוב. זה תשובות שהגיעו מהאנשים הכי בכירים באגף תקציבים. אז אני שואלת במקרים כאלה שבהם אנחנו מתבקשים להעביר סכומים שהם מאוד מאוד גדולים - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
מישהו אמר דבר כזה? לא שמעתי אף פעם. קשה לי לדמיין שמישהו אמר את זה, אבל אני לא יודע, יכול להיות.
סתיו שפיר
נאמר, אביא לך את הפרוטוקול. אביא לך את הפרוטוקול בשמחה. למזלנו כותבים פרוטוקול והוועדה אפילו מצולמת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יכול להיות, אני לא שמעתי וקשה לי לדמיין כזה דבר.
סתיו שפיר
אז פעם הבאה כשזה יאמר אדגיש זאת בפניך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוקיי.
סתיו שפיר
לכן אני שואלת, איך אתם מבצעים פה את המעקב, כי בכל פעם שמבקשים הרשאה להתחייב זה נראה לנו מאוד הגיוני, ופה באמת ופרויקטים חשובים חלקם. איך מתבצע המעקב אחרי היישום של הדבר ואיפה נמצא הכסף בכל נקודה מהרגע שהמדינה מוציאה אותו?
מעין נשר
אענה על השאלה. קודם כול, האמירות שנאמרו לגבי מעקב לא קשורות לענייני הרשאה, צריך להבדיל. מה שרועי הסביר פה זה בדיוק נועד למנוע את מה שניסית להגיד שאולי קורה. ה-290 מיליון בגלל שהם רק רישומיים, הם לא נשמרים בשום מקום בפועל, ולכן אחזקת כסף בבנק עולה כסף. גלגול עודפים זה מה שאנחנו רוצים למנוע. הרשאה להתחייב היא אפשרות להתחייב על כסף שלא נמצא בתוך התקציב, וכשיצטרכו אותו הוא באמת ישכב שם ואז הוא יוצא כמה שיותר מהר. >
כשאת מדברת על מעקב אחרי התחייבויות צריך להבדיל. אנחנו מתקצבים מסגרת תקציבית למשרד, המשרד מוציא, בין אם זה הרשאה ובין אם זה מזומן, הוא מוציא התחייבויות לגופים שונים ותשלומים בפועל. מי שעוקב אחרי ההתחייבות זה החשבים של המשרדים שנמצאים תחת אחריות החשב הכללי. אנחנו כאגף לא תפקידנו לעקוב אחרי החשבוניות, אבל החשב הכללי עוקב אחרי ביצוע התשלומים וביצוע ההתחייבויות ברמת החשבונית. זאת אומרת, כל שקל מה-50 מיליון האלה שעכשיו עובר יש אגף של החשבות של מטה הסייבר שעוקב אחרי זה שכל שקל ששולם מתקציב המדינה מגובה בחשבונית שמביא הספק או מי שזה לא יהיה, ואף אחד לא זורק כסף לאוויר - - -
סתיו שפיר
הוא יכול להגיד לי בכל נקודה בשנה כמה כסף מתוך ההרשאה להתחייב כבר יצא והשתמשו בו?
מעין נשר
נמצא פה רפרנט מקרו שמנהל מעקב אחרי תקציב ההרשאה בכולל. אנחנו כאגף עוקבים אחרי ההרשאות שאנחנו נותנים בסך הכול כדי לדעת כמה מזומן נצטרך לתת בגינם כל שנה. אם נתתי פה 300, פה 50, מתוך ה-300 אצטרך שנה הבאה לתת מזומן 10, מתוך ה-50 עוד 20, אז אני צריכה לדעת ששנה הבאה אני צריכה לתת 30, זה בדיוק התפקיד שלו, לעקוב אחרי זה. אין דברים כאלה שלא עוקבים. אני חושבת שיש בלבול כי אולי אמרנו שאנחנו בפועל בתוך המשרד לא יושבים ועוקבים אחרי החשבוניות, זה החשב הכללי, אבל בוודאי שאנחנו עוקבים אחרי המסגרת התקציבית, הן של ההרשאה להתחייב והן של המזומן, אחרת יהיו גירעונות בתקציב, אי-אפשר, אנחנו לא רפובליקת בננות.
סתיו שפיר
אז שוב, אז נקודת זמן אפשר לשאול אתכם בכמה מהכסף השתמשו ואתם יכולים לדעת בדיוק את המספר.
מעין נשר
כן, בוודאי.
היו"ר בניסן סלומינסקי
בעיקרון הם יכולים על כל שנייה, הם רק לא אומרים את זה, אבל בעיקרון בכל רגע נתון – וזה היום המערכת, המרכבה – הם יכולים להגיד לך בדיוק על השנייה כמה יש, כמה יצא וכו', רק הרבה פעמים זה שמור עמהם, אבל זה סיפור נפרד.
סתיו שפיר
ולמה זה שמור אתכם?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא יודע להגיד, אבל זה לא הם.
סתיו שפיר
אבל שאלתי אותם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה לא ברמה שלהם, תאמיני לי.
סתיו שפיר
מה זאת אומרת?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, זה לא ברמה שלהם.
סתיו שפיר
הם אנשים מאוד חכמים, ענו תשובות מאוד יפות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל אני אומר, למה זה שמור באופן כללי, אנחנו כמה פעמים ניסינו - - -
מעין נשר
זה לא שמור. אם תבקשי לדעת כמה יצא מתוך פרויקט מסוים אני יכולה להביא לך את הנתונים, - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אה, זה לא שמור.
סתיו שפיר
אני לא צריכה לבקש, זה צריך להיות פתוח בלי שאני אבקש.
מעין נשר
- - תלוי באיזה פרויקטים. יש מניעה לתת נתונים מאיזושהי סיבה של חיסיון או לא יודעת מה, לא ניתן, אבל בקבוע אין שום מניעה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
על פרויקט ספציפי אין בעיה.
מעין נשר
כל דבר שעובר פה אם רוצים לדעת מה על כל הביצוע שלו.
סתיו שפיר
בקיצור, כל הנתונים האלה כבר נמצאים על מחשב ואין שום מניעה להעלות אותם לציבור.
במעין נשר
בוודאי.

<
רועי קונפינו
רק אגיד יותר מזה, הם גם נמצאים, לא יודע אם ברמת פירוט שאולי רצויה או מבחינתך או שאולי צריך להגביר אותם, אבל הם נמצאים גם באינטרנט באתר של החשבת הכללית ושל משרד האוצר data.gov.il, בסוף כל שנה יש גם את הביצוע של התקציב ברמת תקנות.>
סתיו שפיר
לא, ביצוע של התקציב בוודאי, זו לא השאלה.
רועי קונפינו
אז ברמת תקנה אתה יכול להגיד, אם בתקנה מסוימת בוצע כך וכך כסף, זה הסכום שיצא.
מעין נשר
זה מפורסם גם פעם בחודש, ביצוע התקציב לציבור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי.
זבולון כלפה
מעין, עוד שאלה אחת קטנה, במסגרת כל אותן דוחות, מעקבים, בדיקות שאתם מבצעים, אתם גם מבצעים בדיקה כזו שאומרת לצורך העניין פרויקט מסוים תוכנן במקור x, בפועל בסיום הפרויקט יצא מה שיצא, מישהו עושה את המעקב הזה?
איתי טמקין
אחד החלקים המרכזיים בבניית תקציב, כל פעם שבונים תקציב לשנה הבאה היא אומדן, בעצם כל משרד יחד עם משרד האוצר עושה אומדן של כל ההרשאות שניתנו בעבר, כמה יצא עד עכשיו וכמה צפוי לצאת בשנה הקרובה. לפי האומדן הזה שמתעדכן כל פעם מחדש יש לדוגמה דברים שהתחייבו עליהם ובסוף לא מתרחשים, כמו לדוגמה פשיטות רגל של קבלנים ודברים כאלה, דברים שהמדינה התחייבה ובסוף לא קורים. כלומר, הרשאות שניתנו ובסוף לא יצאו, גם זה קורה. עושים אומדן של כל הדבר הזה וככה בונים בצורה המיטבית את התקציב לשנה הבאה בעצם.
זבולון כלפה
כן, אבל בפעולות בסופו של תהליך ממה שאני רואה ומכיר לפחות לא מעט פעמים, יש לא מעט הזדמנויות כאלה ואחרות שרוצים להיכנס לפרויקט מסוים, אז אומרים: האומדן על הפרויקט הוא x, בפועל האומדן על הפרויקט הוא x3, לא x, אלא מה, אז עכשיו המדינה מתחייבת, מתחילה את התהליך, נכנסים לביצוע, ואז לאחר מכן פתאום מגלים שיש פה איזה משהו גדול כשאתה כבר נמצא בתוך התהליך.
מעין נשר
זאת כבר שאלה הרבה יותר מורכבת. כשהאומדן הוא פחות ממה שתוקצב מלכתחילה אז אין בעיה לקחת את ההרשאה שלא נוצלה ולא להשתמש בה. כאשר פרויקט, בדרך כלל זה בתחומי תשתית, מתגלה בתור משהו שעולה יותר ממה שהוא תוכנן, המשרד המבצע צריך לעשות היערכות מחדש, לבוא לדיונים תקציביים, אם זה שנה קדימה אז זה בדיון לתקציב שנה הבאה, אם זה קורה באמצע השנה אז בא מול הצוות. בשביל זה אנחנו פה, כדי לראות – לא יכול להיות שכשיטה המשרדים או מי שזה לא יהיה, שמבצע עבור הממשלה, יבוא ויגיד x ואז יבקש x3.
זבולון כלפה
את לא מאמינה במה שאמרת עד עכשיו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, כשיטה.
קריאות
- - -
מעין נשר
זה לא אומר שזה לא קורה, אבל - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
החשב של אותו משרד, אם הוא מאפשר את זה, אז הוא בבעיה.
מעין נשר
אז צריך לראות למה והאם באמת יש צורך אמיתי.
זבולון כלפה
יש לי קצת שערות לבנות, מעין.
מעין נשר
האם באמת יש צורך אמיתי להוסיף מסגרת תקציב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי, מי בעד לאשר את פנייה 47? ירים את ידו.
הצבעה

בעד – רוב
נגד – 1
נמנעים – 1
פנייה 47 אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אושר.
ראובן ריבלין
סתיו נמנעה. סיימנו?
קריאות
לא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. פנייה 48, תרבות וספורט.
איתי טמקין
הפנייה נועדה לבצע שינויים פנימיים בתוך תקציב משרד התרבות והספורט. יש פה הסתות בין מינהל התרבות למינהל הספורט ולתפעול של המשרד. רשום לכם פה בפנייה את עיקרי הפעולות שהמשרד יבצע בעקבות המעבר של הפנייה הזאת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שיפוץ מוסדות תרבות, אתה יכול להגיד לי איזה מוסדות תרבות הם הולכים לשפץ.
איתי טמקין
שיפוץ מוסדות תרבות זה תקנה שיוצאת לפי קריטריונים של תמיכה, לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב. אי-אפשר לדעת מראש איזה - - -
ראובן ריבלין
יש קריטריונים שלפיהם - - -
איתי טמקין
משרד המשפטים מפקח על הקריטריונים, הקריטריונים מדידים, מי שעומד בקריטריונים - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
פעם "הבימה" עמדה בקריטריונים האלו?
ראובן ריבלין
מה, הכסף עובר למשרד המשפטים?
איתי טמקין
לא, משרד המשפטים מפקח.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל לא מדובר על "הבימה".
איתי טמקין
לא ספציפית על "הבימה", לא.
ראובן ריבלין
מדובר גם על "הבימה", - - - לפחות "הבימה" פרויקט לאומי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לכמה הגענו שם? 200 מיליון? הנה, זה דוגמה שהתחילו עם משהו והוא נגמר פי שלושה או פי ארבעה או לא יודע פי כמה יותר.
זבולון כלפה
זה חיוור ליד המציאות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ועוד לא נגמר.
סתיו שפיר
אבל תוך כדי השנה את לא יודעת לאיזה מוסדות זה הולך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רק אחרי שיאשרו להם? אחרי שיאשרו את הכסף הם יצאו עם מכרז.
איתי טמקין
אחרי שיאשרו את הכסף בעצם רצים המודלים, כל מי שרוצה - - -
סתיו שפיר
אז מה הפריע לכם לאשר את הכסף בתוך התקציב?
איתי טמקין
כשבנו את סך התקציב הכולל לא היה ידוע כמה כסף יוקצה לעניין של שיפץ מוסדות תרבות, בין היתר זה נגזר מכמה שסיימו לשפץ מוסדות תרבות בשנים קודמות, זה לא היה ידוע בבניית התקציב כל הזרם הזה. לכן אנחנו באים עכשיו ובעצם כשאנחנו יודעים את הסכום הוודאי, שזה הצרכים שעלו מהמשרד לקראת 2014, אנחנו מתקצבים את התקציב בתקנה הזאת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי, מי בעד לאשר את פנייה 48? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. מי נמנע?
הצבעה
בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים – 1
פנייה 48 אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אושר. פניות 49–50.
אנסטסיה הראל
הפנייה הזאת נועדה לתגבר את - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
פיקוד העורף, אז זה משרד הביטחון עכשיו?
אנסטסיה הראל
זה עוד לא עבר למשרד הביטחון, זה יעבור למשרד הביטחון עם הצעת המחליטים שצריכה להיות מאושרת בממשלה.
ראובן ריבלין
את מדברת על אותם 400 מיליון שהקציבו למשרד להגנת העורף?
אנסטסיה הראל
אני מדברת על פנייה של "סופת חול, כרגע, "סופת חול" זה ציוד - - -
ראובן ריבלין
זה המסכות, לא?
אנסטסיה הראל
זה מסכות מגן, זה בעצם - - -
ראובן ריבלין
אז לאן רוצים להעביר את זה?
אנסטסיה הראל
זה היה במשרד הביטחון וזה נשאר במשרד הביטחון.
ראובן ריבלין
צבוע או נשאר במשרד הביטחון כסעיף כללי?
אנסטסיה הראל
זה צבוע בסעיף נפרד.
ראובן ריבלין
זה צבוע רק למסכות?
אנסטסיה הראל
זה נשאר צבוע בסעיף נפרד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש החלטה להמשיך עם המסכות או להפסיק עם זה? אנחנו כל הזמן מתבלבלים, כבר החזרנו שלוש פעמים וקיבלנו.
אנסטסיה הראל
אסביר. יש החלטת קבינט שהתקבלה ב-19 בינואר 2014 שאומרת: עד סוף שנת 2014 ייצור מסכות מגן יופסק, אבל יהיו 80 מיליון שקל שישבו בבסיס תקציב החל משנת 2015 שיופנו למגיבים ראשונים, שזה בעצם חליפות מיגון למגיבים ראשונים שמגיעים לאירוע נקודתי, אירוע חומרים מסוכנים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זאת אומרת, אין יותר מסכות, אלא זה נועד - - -
אנסטסיה הראל
כרגע התקבלה החלטה שלא תהיה חלוקה וייצור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר גמור, כי היה לנו בלבול כל הזמן.
אנסטסיה הראל
אבל משרד הביטחון עדיין הונחה לעשות עבודת מטה יותר יסודית ועד שנת 2014 להמליץ בדבר המשך.
ראובן ריבלין
אבל זה צבוע ומועבר ל"סופת חול"?
אנסטסיה הראל
כן.
סתיו שפיר
מה התקציב הכולל של הדבר הזה?
אנסטסיה הראל
כל כמה שנים מתקצבים תוכנית רב-שנתית, עד עכשיו הייתה תוכנית רב-שנתית מ-2009 עד 2013.
סתיו שפיר
שהייתה על סך?
אנסטסיה הראל
על סך של 200 מיליון שקל בשנה פחות או יותר.
סתיו שפיר
ומה 2013 והלאה?
אנסטסיה הראל
לא הייתה החלטה כי לא ידעו אם ממשיכים או לא ממשיכים, בתחילת שנת 2014 התקבלה החלטה שמפסיקים את הייצור של ערכות מגן, אבל השנה מתקציב ה-100 מיליון שקל לטובת הפרויקט כדי להפסיק לאט לאט את הייצור. בכל מקרה מתקצבים את המגיבים הראשונים שהסברתי שזה חליפות מיגון.
סתיו שפיר
ומה אחוז האזרחים שיש להם את זה כבר?
ראובן ריבלין
60%.
אנסטסיה הראל
היה פחות או יותר 65% אזרחים שהיה להם.
סתיו שפיר
שהיה להם?
אנסטסיה הראל
כן.
סתיו שפיר
ובכל זאת החלטתם להפסיק.
אנסטסיה הראל
לא אנחנו, משרד הביטחון ורוה"מ.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז זה מפסיק להיות מעשי.
ראובן ריבלין
אסביר לך. הייתה החלטה שמהאווירה שנוצרה בארץ כתוצאה מהנשק הלא קונבנציונלי שיש למדינות עימות אתנו, אז החליטו לקיים את האספקה של מסכות גז, כתוצאה מכך גם לייצר אותם. היו אנשים במשרד הביטחון, כמו משה ארנס בזמנו, שאמר: מבחינת הסכנה לעומת ההוצאה אנחנו חושבים שלא צריך בכלל לחלק מסכות גז. היה ויכוח גדול בכל ממשלות ישראל גם אצל ארנס, גם אצל שמיר, גם אצל רבין, גם אצל ברק, גם אצל ביבי, גם אצל אריק, וכל פעם הייתה התלבטות.
ברגע שיצאה השמועה, זאת אומרת, התקבלו החלטות בין-לאומיות שאין צורך, שהסורים מתפרקים מהנשק הזה, זה נתן תירוץ לממשלה לבוא ולשקול פעם נוספת. והאיל ויש 40% שלא סיפקו להם וזה דבר של מיליארד, מיליארד 400 מיליון, כאשר חלקם הם בעלי זקנים וחלקם, לצערי הרב, ערבים שהיישובים שלהם לא קיבלו את מסכות הגז, נוצר מצב של אי-שוויוניות. באו והחליטו בשכל רב לבוא ולומר: אין צורך יותר במסכות גז, אבל יש צורך ביחידות ולהמשיך ב"סופת חול" בכל המובן של ההתגוננות כאשר יהיה צורך. עם הנפילה שיבואו אנשים מוגנים וכל הדברים האלה, זה חוסך מיליונים אם לא מיליארדים למדינה. ולכן נשאר הכסף, עכשיו הם רוצים העברה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי, בואו נתקדם. מי בעד?
ראובן ריבלין
דרך אגב, כל חבריך בוועדת החוץ והביטחון תמכו בעניין הזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יישר כוח לרובי. מי בעד אישור פניות 49–50? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים – 1

פניות 49–50 אושרו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הפניות אושרו.
מעין נשר
51 ו-52 הן הולכות יחד. פנייה 51 נועדה לעשות שינויים פנימיים בתקציב הפעילות והתפעול של משרד החקלאות, ופנייה 52 נועדה לעשות שינויים פנימיים בתקציב התמיכות של משרד החקלאות. אם אתם רוצים אסביר פה את הסכומים שעוברים. יש פה בפנייה 51 - 3 מיליון שקלים שעוברים בהרשאה להתחייב בעצם ממשרד החקלאות למינהל המחקר החקלאי שהוא יחידת סמך שלו, ו-266,000 שקל במזומן שעוברים הפוך מהמינהל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רגע, 3 מיליון זה כמעט כל התקציב שלכם.
מעין נשר
לא, יש לנו – אתה יכול לראות שיש 676.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אני צוחק, אתם גם נהפכתם כבר למשרד רגולטיבי בלבד כמעט חוץ ממחקר, חוץ מהתחום של מחקר אתם רק רגולטיביים.
זבולון כלפה
- - - לנו מלח על הפצעים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני יודע.
מעין נשר
זה מה שהייתי רוצה שיקרה, אבל המשרד - - -
ראובן ריבלין
זה המדען הראשי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, חקלאות. בן חקלאי, מה שנקרא, אז ביחס לזה זה מצטמצם.
מעין נשר
אני משרד האוצר, הייתי שמחה אם משרד האוצר היה - - -
זבולון כלפה
היא אומרת שיש חקלאים צעירים, למה המדינה לא עושה מספיק כדי לעודד אותם? זה עוד תקלה. אבל אני אומר לך את האמת, זה דווקא הישג. הנה, עכשיו תראה, מכים את המחירים ברשתות, הם מגיבים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה נכון, הגיע הזמן.
ראובן ריבלין
יאיר שמיר הוא באמת עם תשומת לב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא רציני.
מעין נשר
אז יש פה 3 מיליון שקלים שעוברים מהמשרד למינהל המחקר בהרשאה, נועדו לצרכי בינוי, והפוך, במזומן עובר מהמינהל למשרד שנועדו להתחשבנות בתפעול השוטף.
זבולון כלפה
לא הבנתי. 3 מיליון או 300 מיליון?
מעין נשר
3 מיליון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
3, לכן צחקתי.
זבולון כלפה
על כזה דבר מגישים רוויזיה.
זבולון כלפה
מעין, תחזרי לעשות שיעורי בית, תגידי לאודי, זה לא ייתכן.
ראובן ריבלין
זבולון, יהודים עומדים בפני הפרוכת בין מנחה לנעילה והם מגיעים - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
בוא נצביע.
זבולון כלפה
שנייה, רגע, אולי תוך כדי בינתיים הסכום יעלה, חכה רגע.
ראובן ריבלין
מספר לך דברים מהחיים. איך אמר, הראשון אומר: אני בונה בניינים, עכשיו תעשה טובה שלא יהיו שביתות, הקדוש ברוך הוא, תשמור עלי, שלא יעלו המחירים, שלא יהיה פיחות בדולר, השני אומר: תעזוב, יש לי מאות מיליונים ספינות בים, אני שותף בחברת ספנות, תעשה שלא יהיה סערות - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי זה? עידן עופר?
ראובן ריבלין
אחד מהאנשים מדבר על זה. וככה עולים כל בעלי העסקים עד שבא הקבצן של העיירה, הוא אומר לקדוש ברוך הוא: היום יום רביעי – יום כיפור יכול לצאת יום רביעי, נכון?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן.
ראובן ריבלין
היום יום רביעי, יום שישי מגיע, אין לי מה לאכול. באים כל הגבירים, אומרים: קח 50 רובל ואל תבלבל לאלוהים בשטויות האלה, מה אתה מטריד אותו? יש לו כל כך הרבה בעיות עם האוניות, עם הבניינים, וככה היא באה עם 3 מיליונים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי, מי בעד לאשר את פניות 51 ו-52? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים – 1

פניות 51–52 אושרו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אושר. עשית את הקופה שלך.
מעין נשר
תודה רבה. גם 3 מיליון זה כסף, אפשר לקנות דירה במרכז תל-אביב, זה לא צחוק.
זבולון כלפה
היא עוברת לארכיאולוגיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, עם מע"מ אפס או לא, זה תלוי, זה לא ככה.
ראובן ריבלין
ב-3 מיליון תשלמי מע"מ, תזהרי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נגמר.
ראובן ריבלין
ברוך השם. תודה רבה, אדוני, אנחנו מאוד מודים לך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי, סיימנו. הישיבה ננעלה.
<הישיבה ננעלה בשעה 14:34.>

קוד המקור של הנתונים