ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 21/05/2014

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 5), התשע"ד - 2014 (להפחתת מכס על כוספאות סויה, זרעי חמניות ולפתית)

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
21/05/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 344 >
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, כ"א באייר התשע"ד (21 במאי 2014), שעה 9:00
סדר היום
<צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 5), התשע"ד - 2014 (להפחתת מכס על כוספאות סויה, זרעי חמניות ולפתית)>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
זבולון כלפה

ראובן ריבלין

אורי מקלב
מוזמנים
>
ערן יעקב - סמנכ"ל בכיר לתכנון וכלכלה, רשות המסים, משרד האוצר

גיא גולדמן - מנהל מחלקה, רשות המסים, משרד האוצר

עו"ד לילי אור - אגף המכס והמע"מ, רשות המסים, משרד האוצר

גלעד אלירז - מנהל תחום יבוא ורישוי היצוא, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

ציפי ברמץ - מנהלת תחום מזון, משרד הכלכלה

חיים אינזלברג - מנכ"ל שמן תעשיות בע"מ

שאול יהלום - חבר כנסת לשעבר, דח"צ, שמן תעשיות בע"מ

עו"ד שלמה-יצחק בלאו - היועץ המשפטי, שמן תעשיות בע"מ

יצחק אנג'ל - מנהל משמרת, שמן תעשיות בע"מ
ייעוץ משפטי
שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון – חבר המתרגמים
<צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 5), התשע"ד - 2014 (להפחתת מכס על כוספאות סויה, זרעי חמניות ולפתית(>
היו"ר ניסן סלומינסקי
בוקר טוב. אנחנו פותחים את הדיון. אנחנו מקדמים בברכת ברוך בא את ידידנו השר לשעבר וחבר הכנסת לשעבר שאול יהלום ואת האורחים המכובדים שאני מניח שהם מחברת שמן.
ראובן ריבלין
אדוני שקל לחכות לאורחים שהוזמנו לשעה 9:00 על מנת שאנחנו נתחיל את הישיבה עת הם יגיעו?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. אני מניח שהצעת כבודו תהיה שקודם כל נצביע ואחר כך יהיו דברי הסבר.
ראובן ריבלין
קודם כל, אנחנו מוכנים. הצעתי שנשמע מישהו שמתנגד ואם לא, שהיא תקריא ונצביע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הנקודה היא שזה שצריך להציג את העניין נכנס בעוד חצי שנייה. אם לא הוא היה זה שצריך להציג, לא הייתי מחכה.

הנה, הוא נכנס.
ראובן ריבלין
למה אתה מאחר? למה אני צריך להגיע בשעה 9:00 ואתה לא מגיע?
גיא גולדמן
זה לא תלוי בי. הגעתי יחד עם ערן יעקב.
ראובן ריבלין
מילא, לחברי הכנסת יש את האפשרות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רובי, אנחנו מתחילים. תתחיל אתה וערן יצטרף אליך.
גיא גולדמן
הוא כאן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ערן, לך זה לא מתאים. תתחיל. קח את המיקרופון ודבר.
ערן יעקב
שלום, בוקר טוב. ערן יעקב, סמנכ"ל רשות המסים. אנחנו באנו לבקש את אישור הוועדה להעלאת המכסים בשיעורים מאוד נמוכים אבל משהו שהיה עד לפני ארבעה חודשים שיעור המס והופחת בעקבות ועדת קדמי מתוך תפיסה שאולי זה ישפיע על יוקר המחיה. אנחנו כרגע בתהליך של רצון להחזיר ולהעלות את המכסים על כוספאות, על סויה ועל זרעי חמניות בשיעורים שונים. לזרעי חמניות, משניים ל-2.8.
היו"ר ניסן סלומינסקי
וזאת על שום מה?
ערן יעקב
הסיבה היא שאנחנו מבינים שההשפעה על יוקר המחיה היא מאוד זניחה והבנו שנכון להיום בסך הכול המפעלים שעוסקים בזה בייצור המקומי הם לא רבים. ככל שאנחנו נעשה את זה ולא נאפשר להם להתקיים, הדבר הזה יפגע בהם בצורה משמעותית. למרות שמדובר בשיעורי מס מאוד נמוכים ומאוד זניחים, הפגיעה בתעשייה יכולה להיות משמעותית. זה משהו שהבנו. אני לא נכנס לסיבות למה, אלה סיבות שגם נעוצות במפעל כזה או אחר בגלל בעיות שלו שנוצרו על פני זמן ולאו דווקא באשמתו, מתוך ניסיון ורצון עסקי לעשות מהלכים כאלה ואחרים. השורה התחתונה היא שככל שאנחנו לא נאפשר את ההפחתה הזאת - ויכול מאוד להיות שהמפעל הזה מחר לא יתקיים - מעבר לפגיעה בכוח האדם, בתעסוקה וכולי, ואגב, צריך לזכור שזה מפעל שקיים עשרות שנים במדינת ישראל, הפגיעה שאותנו מעניינת היא שיכול להיות שדווקא באופן פרדוכסלי זה גם יפגע במחירים כי אז נהיה יותר תלויים ביבוא כי נהיה תלויים יותר הרבה ביבוא ובסדירות של היבוא כי לא בטוח שהיבוא יכול לאפשר לנו יבוא סדיר על פני זמן. לדוגמה בשמן, נכון שזה לא כך אבל ככל שנפגע בדבר הזה שמדובר בכוספאות, הדבר גם יכול במעגל הבא לפגוע גם בשמן. הדבר באופן פרדוכסלי יכול גם לפגוע בסופו של יום בהסדרה מסודרת של הדבר הזה ולהביא עדיפות גבוהה יותר ביבוא. כשיש יצור מקומי אל מול יבוא, זה מייצר גם סוג של תחרותיות שהוא לא מוגזם לכיוון כזה ואחר.
גם את זה אנחנו מציעים לעשות כהוראת שעה לשלוש שנים כי עדיין הרצון שלנו הוא לאפשר סביבת מכסים נמוכה. צריך לזכור שסביבת המכסים כבר היום היא מאוד נמוכה ואנחנו לא בסביבת מכסים גבוהה. אנחנו בעולם בסביבת מכסים נמוכה ואם נמצא כאן נציג משרד הכלכלה, הוא יכול להסביר שגם ברמה התעסוקתית וגם במובן הזה של הסכמי סחר עתידיים, יש מקום לדבר הזה.

לכן אנחנו חושבים שיש מקום להעלות את זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני יכול לסמוך על הבדיקה שעשיתם באיזון העדין הזה?
ערן יעקב
כן. אנחנו בדקנו גם את המפעל הספציפי שטען מולנו ובאמת עשינו עבודה מעמיקה כמו בדיקת הדוחות, בדיקת הסיבות וגם בדיקת השוק, גם כדי לבדוק אם באמת לדבר הזה יש השפעה משמעותית על יוקר המחיה. ההשפעה היא אולי לעולם תהיה קיימת בדרך זו ואחרת אבל לא תמיד אני בטוח לגבי הכיוון. אנחנו חושבים שגם אנחנו עושים מהלך כזה, היה נכון לעשות אותו ולאפשר לשינוי המבני להפנים את עצמו פנימה, שלמפעלים יהיה גם את הזמן להתייעל ולהתאים את עצמם לשינוי. לכן אנחנו חושבים שנכון לעשות את זה בתהליך של יותר זמן ולכן זאת הוראת שעה לשלוש שנים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מישהו רוצה להתייחס? יש כאן מישהו מהעובדים? אולי אתה רוצה לומר משהו.
יצחק אנג'ל
אני עובד במפעל כ-25 שנים. ההחלטה הזאת שתתקבל, אם לא תתקבל לטובתנו, היא יכולה להשפיע על סגירת המפעל. עד כדי כך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כמה עובדים יש במפעל?
יצחק אנג'ל
כ-130 משפחות מתפרנסות מהמפעל הזה. במעגל הגדול מדובר בקרוב ל-300 משפחות כי זה כולל נהגי משאיות, מדבקות, בקבוקים וכולי. הדבר הזה יכול להביא לסגירת המפעל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה. חברי הכנסת. רק קצר.
ראובן ריבלין
אדוני יפסיק אותנו ברגע שהוא חושב שאנחנו לא מדברים לעניין.
היו"ר ניסן סלומינסקי
את הנשיא אני יכול להפסיק? לא יעלה על הדעת.
ראובן ריבלין
אני בעד הגנה על תוצרת הארץ. בכל פעם שמדברים ברמה הארגונית, אין ספק. אנחנו גם הרהרנו, כאשר הפחתנו את המס בזמנו, בסכנה שיכולה לאיים על אותם אנשים שעשו את מלאכתם על מנת לקיים אותנו כאן בארץ ישראל ובמדינת ישראל.

יחד עם זאת אני מבקש להבהיר לכל אותם אנשים שנוגעים בדבר שאנחנו ברצון, ולא מתוך תחינה או מתוך היענות לתחינה, אלא מתוך הכרה, צריך להגן על תוצרת הארץ. דעו לכם שיש היום באווירה וברמה של השווקים החופשיים מגמה לבוא ולראות בהגנה על הצרכן בתוך מדינת ישראל משימה שמוטלת על נבחרי הציבור. אני מבקש מכם, ולכן זה גם נעשה כהוראת שעה לשלוש שנים, בכל לשון של בקשה שלא תעמידו אותנו במבחן בין הרצון שלנו להגן על תוצרת הארץ לבין חובתנו להגן על הצרכן. אתם תקפידו על כך שהמחירים יהיו כאלה שיוכלו לפרנס אתכם בכבוד ואת כל העוסקים במלאכה ולהמשיך את הייצור המקומי. יחד עם זאת, לא לנצל את העובדה שהמכסים עולים ולכן אתם יכולים חלילה לעשות כרצונכם במחירים.

ובברכה זאת אני חושב שאנחנו נצא לדרך.
שלומית ארליך
בנוסח שהביאה רשות המסים שמונח לפניכם, בדברי ההסבר נפלה טעות. מדברי ההסבר עולה שמדובר בהפחתה ולא בהעלאה של מס.
ראובן ריבלין
נכון מאוד.
שלומית ארליך
אנחנו מבהירים כאן שאין ספק שמדובר בהעלאה.

רצינו לדעת מה תהיה ההשפעה על מחיר המוצר בסופו של דבר.
ערן יעקב
אני חושב שיכולים לדבר אנשי המפעל. אני חושב שמדובר בהשפעה. אין השפעה. לא היה שינוי במחיר כתוצאה מההפחתה, כך שגם לא יהיה שינוי כתוצאה מההעלאה. אם מבין נכון, לא היה שינוי במחירים.
קריאה
לא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם כך, אני רוצה לברך אתכם ואת המפעל על כך שאתם עושים עבודת קודש. באמת, כמו שאמר ידידי חבר הכנסת רובי, תשמרו. אנחנו סומכים עליכם שתשמרו על המחירים ואנחנו נעזור לכם כדי שאתם תוכלו לשמור על המחיר ושבאמת בסופו של דבר האזרח יוכל ליהנות מתוצר טוב במחיר מכובד.
זבולון כלפה
אני מבין שאת האמירות של ערן בעניין הזה של ההגנה על הייצור המקומי, אפשר להעתיק גם לתחומים נוספים. זאת אמירה גורפת.
ערן יעקב
כל דבר לגופו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מעלה להצבעה את אישור הצו. מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 5), התשע"ד-2014 (להפחתת מכס על כוספאות סויה, זרעי חמניות ולפתית) – אושר פה אחד
היו"ר ניסן סלומינסקי
הצו אושר פה אחד. תודה רבה. רבותיי, צאו לדרך. בהצלחה.

<הישיבה ננעלה בשעה 09:10.>

קוד המקור של הנתונים