ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 19/05/2014

חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון מס' 39), התשע"ד-2014, הצעה לסדר היום בנושא: "מו"מ תוך העדר התייחסות למאבק הפליטים היהודים יוצאי ארצות ערב להכרה ולפיצויים", תקנות משכן הכנסת בעניין הכנסת מצלמות למשכן הכנסת - פניית יו"ר הכנסת., בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק, לפני הקריאה הראשונה

פרוטוקול

 
הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני

<פרוטוקול מס' 89>
מישיבת ועדת הכנסת

יום שני, י"ט באייר התשע"ד (19 במאי 2014), שעה 10:00
סדר היום
<1. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק>
<2. תיקון תקנות משכן הכנסת בעניין הכנסת מצלמות למשכן הכנסת - פניית יו"ר הכנסת.>
<3. הצעה לסדר היום בנושא: "מו"מ תוך העדר התייחסות למאבק הפליטים היהודים יוצאי ארצות ערב להכרה ולפיצויים">
<4. הצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון מס' 39) (ביטול הגבלות על ציון הכהונה בידי חבר הכנסת לשעבר או שר לשעבר), התשע"ד-2014>
נכחו
חברי הוועדה: >
צחי הנגבי – היו"ר

איתן כבל
יריב לוין
דב ליפמן
אברהם מיכאלי
אורי מקלב
יפעת קריב
דוד רותם
מאיר שטרית
איילת שקד
פנינה תמנו-שטה
נסים זאב
מוזמנים
>
קצין הכנסת יוסי גריף
גליה מאיר-אריכא -
היועצת המשפטית של הרשות לזכויות ניצולי שואה
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהל/ת הוועדה
אתי בן יוסף
רישום פרלמנטרי
אתי אפלבוים

<הצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון מס' 39) (ביטול הגבלות על ציון הכהונה בידי חבר הכנסת לשעבר או שר לשעבר), התשע"ד-2014>
היו"ר צחי הנגבי
בוקר טוב, אני פותח את ישיבת ועדת הכנסת.

הנושא של הצעת חוק חסינות הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון מסז' 39)(ביטול הגבלות על ציון הכהונה בידי חברי הכנסת לשעבר או שר לשעבר), התשע|"ד-2014, יתקיים במועד אחר.
איילת שקד
מה זה החוק הזה?
היו"ר צחי הנגבי
שחבר כנסת לשעבר יוכל לציין את הכהונה שלו.
איילת שקד
אם אני מחפשת עבודה, אני לא יכולה לכתוב שהייתי חברת כנסת?
ארבל אסטרחן
אם יש לך חברה, את לא יכולה לכתוב, חברת הכנסת לשעבר.

<תיקון תקנות משכן הכנסת בעניין הכנסת מצלמות למשכן הכנסת - פניית יו"ר הכנסת.>
היו"ר צחי הנגבי
הנושא הבא: תיקון תקנות משכן הכנסת בעניין הכנסת מצלמות למשכן הכנסת – פניית יו"ר הכנסת.

היתה אלינו פנייה של היו"ר.

ארבל תסביר.
ארבל אסטרחן
חוק משכן הכנסת, רחבתו ומשמר הכנסת, מסמיך את יו"ר הכנסת לקבוע תקנות בעניינים שונים. בין היתר יש תקנות שקובעות היום, ובעצם מאז שהן הותקנו בשנת 1971 התקנה הזאת לא שונתה. התקנה אומרת: "לא יכניס אדם למשכן הכנסת, מצלמה, מסרטה או מכשיר הקלטה אלא באישור מיו"ר הכנסת או ממי שהוא הסמיכו לכך. מי שהורשה להכניס מצלמה, מסרטה ומכשיר הקלטה כאמור, לא יפעילם במשכן הכנסת אלא בהיתר מיוחד מיו"ר הכנסת או מי שהיו"ר הסמיכו לכך ובמידה ובתנאים שנקבעו בהיתר מיוחד.

בעבר אכן מאוד הקפידו על הסעיף הזה, לא אפשרו להכניס מצלמות. בשנים האחרונות, מרגע שיש את הסמרטפונים לא ניתן לאכוף יותר את ההוראה הזאת. יו"ר הכנסת מציע לבטל את הסעיף הזה שקראתי ובמקומו לכתוב סעיף אחר שיאמר כך: "קצין הכנסת רשאי להורות על כללים והגבלות לעניין הכנסה של מכשיר המשמש לצילום או להקלטה למשכן הכנסת והשימוש בו בתחומי המשכן". כלומר, להסמיך את הקצין לקבוע הוראות על הכנסה ושימוש במצלמות בתוך המשכן.

מונחת בפניכם טיוטה של אותן הוראות של הקצין. פורמאלית, ועדת הכנסת צריכה לאשר רק את התקנה אבל זה מונח בפניכם כדי שתראו את התמונה השלמה ואם יש לכם הערות אליה, זה גם בסדר.

מוצע שהקצין יוציא הנחיות לבאי הבית. הרעיון הוא לחלק את המשכן לאזורים שונים ובהם יהיו הוראות שונות. הכלל הראשון יגיד שהכנסת מצלמות למשכן, לרבות טלפונים הכוללים מצלמות, מותרת, בכפוף לבדיקה ביטחונית כמקובל לגבי חפצים המוכנסים למשכן. זה השינוי הגדול, דהיינו, מותר להכניס מצלמות וסמרטפונים.
הסעיף השני יגיד
"בכל מקרה של צילום במשכן הכנסת, יש להישמע להוראות אנשי משמר הכנסת והסדרנים. אנשי המשמר והסדרנים יבטיחו כי אין בצילום משום הפרעה לביטחון ולסדר במשכן או מטרד לבאי הבית". זה סעיף כללי ואז מתחילים ללכת לפירוט של מקומות.

"במליאת הכנסת, לרבות ביציעים, הצילום מותר ללא פלש, ובלבד שאין בכך הפרעה לעבודת הכנסת ולסדר באולם המליאה וביציע."

"בוועדות הכנסת הצילום מותר רק במקום שיוגדר לכך בחדר הוועדה, לפי הנחיות מנהל הוועדה והסדרנים ובלבד שאין בכך הפרעה לעבודת הוועדה. בישיבות ועדה שאינן פתוחות לתקשורת, הצילום אסור. בחדריהם של חברי הכנסת ושל עובדי הכנסת הצילום מותר רק בתיאום מראש עם יושבי החדר. במסדרונות הכנסת ככלל הצילום אסור, למעט מקומות שיוגדרו מראש כעמדות צילום על-ידי קצין הכנסת ודובר הכנסת". יש מקומות במסדרונות שהתקשורת עומדת שם ואפשר לצלם.

"הצילום אסור באופן מוחלט במזנונים, בחדר הכושר, בחדרי השירותים ובמקומות שקצין הכנסת יקבע כי יש בצילום בהם משום הפרעה לבאי הבית. "
פנינה תמנו-שטה
אני רוצה לחזור לסעיף 5. הוא רחב מידי. מה זאת אומרת בתיאום מראש? האדם יכול לבוא ולהגיד שהוא תיאם מראש. זה מאוד רחב.
ארבל אסטרחן
את רוצה שיהיה כתוב "באישור"?
פנינה תמנו-שטה
הכלל צריך להיות שאסור לצלם בחדרים אלא אם כן יש אישור בכתב. צריך להיות מאוד ברורים.
ארבל אסטרחן
אם מישהו רוצה לבוא להצטלם איתך בחדר שלך, את תכתבי לו שאת מרשה לו?
פנינה תמנו-שטה
לאור העובדה שיש הרבה לוביסטים שמגיעים לחדרים שלנו והכול די פתוח, אני חושבת שאם ייכנס לוביסט כשאני לא נמצאת ויש שם מסמכים, אני רוצה לדעת שקודם כל אסור לצלם בחדרים ובלשכות של חברי הכנסת כשיש שם דברים מאוד רגישים. החריג יהיה אישור בכתב.
ארבל אסטרחן
השאלה אם זה צריך להיות בכתב?
פנינה תמנו-שטה
כן, אני חושבת שזה צריך להיות בכתב.
איתן כבל
אם באים לצלם אותי אני צריך להגיד: רגע, אני אכתוב לך אישור?
פנינה תמנו-שטה
לא. היום יכול להיות מצב שיש לי עוזרת חדשה. כל הדברים הרגישים שלי נמצאים בלשכה. יבוא אדם או עיתונאי משופשף, נכנס, מצלם ואומר שהיה תיאום מראש. מבחינתי, זה אומר שזה נתון לפרשנות רחבה ולוויכוחים מיותרים.
היו"ר צחי הנגבי
אנחנו נקרא את כל הסעיפים. ארבל תמשיך, כל אחד ירשום לעצמו הערות ונמשיך לדיון.
ארבל אסטרחן
אז קראתי איפה אסור לצלם: בחדרי הכושר, במזנונים, בשירותים וכדומה.

"למשתתפים בסיורים שמארגנת הכנסת, מ ותר לצלם באישור מדריך הסיור ובהתאם להנחיותיו."

זאת ההצעה שמובאת מטעם קצין הכנסת והיא כמובן על דעת יו"ר הכנסת, שתשלים את החלפת התקנה.
היו"ר צחי הנגבי
תכף נדון בסעיף 5. זה צריך להיות שהצילום אסור אלא אם כן ניתן אישור של בעלי החדר.
ארבל אסטרחן
אולי יושבי החדר.
דוד רותם
לא יושבי החדר. אני לא מסכים שהעוזרים שלי יתחילו לתת אישורים.
היו"ר צחי הנגבי
חבר הכנסת או עובדי הכנסת שהחדר שייך להם.
פנינה תמנו-שטה
אם מגיע כלי תקשורת, אז יש להם אישור מיו"ר הכנסת.
היו"ר צחי הנגבי
רוב הצילום בחדרים זה אכן חבר'ה באים אומרים: בואו נעמוד ליד הדגל ונצטלם ולא צריך לחתום להם על מסמכים. יש נקודות רגישות שצריך לתת להן מענה.
ארבל אסטרחן
חבר הכנסת או עובד הכנסת.
היו"ר צחי הנגבי
חבר הכנסת מקלב, בבקשה.
אורי מקלב
אם הבנתי נכון, אתם מבקשים לבטל לגמרי את התקנה ולתת את הסמכות לקצין הכנסת.
ארבל אסטרחן
להחליף אותה בהסכמת הקצין.
אורי מקלב
בתקנה יש התייחסות גם למצלמה וגם למכשיר הקלטה. השאלה, מה דינו של מכשיר הקלטה? אפשר להקליט בחדרי גם ללא אישור? אם אתם לא כותבים את זה, לכאורה נשארת האפשרות להקליט. ההתייחסות צריכה להיות גם למכשיר הקלטה ולא רק למצלמות.
היו"ר צחי הנגבי
צודק, השימוש בטלפון הוא גם כמכשיר הקלטה.
אורי מקלב
אחרי ביטול התקנה אפשר להכניס מכשיר הקליטה בלי ליידע. אותו דין זה מסרטות. מה דינן של מסרטות טלוויזיה? כדי שלא תצטרכו עוד פעם לתקן, אם אתם רוצים לאסור הכנסת מסרטה באופן כללי – הרבה פעמים אני רואה שמתעכבים הרבה זמן כי אין להם אישור מיוחד. יכול להיות שאתם צריכים להשאיר את זה כדי שלא נבוא עוד פעם בעניין של הסרטה. בנושא של מכשיר הקלטה, אני מציע שהנושא הזה יחול על מצלמה ועל מכשיר הקלטה או הקלטה מכל סוג שהיא. כל התקנות צריכות להיות גם על הקלטה.
איתן כבל
היו בעיות עד היום?
היו"ר צחי הנגבי
חבר הכנסת כבל, היתה פנייה של יו"ר הכנסת, לאור העובדה שהסעיף הזה שאוסר צילומים הוא קצת אנכרוניסטי כי היום כל מי שמגיע לכנסת יש לו יכולת לצלם.
איילת שקד
שיהיה אסור להקליט בחדרים.
נסים זאב
מה לגבי מצלמה נסתרת? נכנסים פתאום באופן מפתיע לחבר הכנסת והוא לא יודע שמצלמים אותו. האם זאת עבירה על החוק?
היו"ר צחי הנגבי
על זה מדובר. מדובר על שימוש אסור במצלמה. בין היתר, אתה מפעיל את המצלמה.
נסים זאב
אבל איך אני יכול לדעת.
איתן כבל
אתה לא יכול לדעת.
נסים זאב
אחר-כך אני רואה את זה בעיתון. השאלה האם זאת עבירה פלילית או לא? היו דברים מעולם. חבר כנסת מצולם בלי ידיעתו. מעבר לזה שהוא מוקלט, הוא בא אליך כביכול בתמימות ובסוף אתה רואה שאתה גם מצולם. אני אומר לך שזה בעייתי, כי יש פה מעשים בכל יום.
ארבל אסטרחן
הוראות חוק האזנת סתר חלות גם כאן. אני לא בקיאה בכל פרטי החוק ואני לא יודעת מה שבא לפתור את זה. להיפך, זה יקשה עוד יותר.
היו"ר צחי הנגבי
זה מחזק את האיסור.
ארבל אסטרחן
נכון. בנוסף, יש לנו היום הוראות בחוק ובתקנות המשכן שאוסרות לפעול בניגוד לכללים האלה. זה לא הוראות פליליות אבל יש אפשרות להוציא מהכנסת אדם שפעל בניגוד לכללים האלה, לשלול את היתר הכניסה שלו, לא לאפשר לו להיכנס לכנסת שוב. זה מה שמאפשר החוק.
מאיר שטרית
למיטב ידיעתי, בחוק האזנות סתר, אם הצד שהקליט או צילם, שותף לשיחה, מותר לו.
נסים זאב
אנחנו רוצים להגן על חברי הכנסת אז צריך יותר להגביל.
היו"ר צחי הנגבי
אין הגנה על הקלטה של שיחה שמתקיימת.
נסים זאב
אורח לא יכול לבוא כמתחזה. הכוונה שלו לא להתארח אלא בעצם לקחת דברים שלא בידיעת חבר הכנסת. זה גם לכבוש את המלכה אם היא בבית.
פנינה תמנו-שטה
אני חושבת שבסופו של דבר אנחנו צריכים להידרש לשאלה, עם כל זה שאנחנו נמצאים בעולם של שקיפות – אני בעד שקיפות ואני חברה בשדולה לשקיפות – עדיין, צריך לדעת שאסור שחברי הכנסת יהלכו פה על ביצים או שיבואו אנשים כאלה ואחרים שמנסים להוציא את דיבתו של חבר כנסת כזה או אחר ומשתמשים בתחבולות כדי להוציא דברים צהובים או דברים שלא כדאי שיצאו. לכן אני חושבת שצריך לתת לנו זמן לחשוב על זה. אני לא חושבת שזה צריך להתקבל בקלות כזאת.

אני לא רואה פה שום סמכות של קצין הכנסת לעניין שלילה של מישהו שבאופן קבוע מצלם או מטריד חברי כנסת או עובדים אחרים. אני חושבת שיש בעיה עם זה שחוק האזנת סתר לא מופיע פה במפורש. אולי צריך להכניס את הסעיף הזה. צריך לחשוב על זה.

בוועדות, למשל, את לא רוצה שאנשים יתחילו לעמוד לצלם ולהפריע. זה יכול גם להטות את העבודה של חברי הכנסת. אני רוצה להאמין שאנחנו עושים את העבודה שלנו בשקט, אל מול כל הלחצים שגם כך קיימים בבית הזה.
מאיר שטרית
הכנסת עברה מהפך גדול בעניין של צילום. מצלמים את חברי הכנסת בכל מקום בכנסת. היום הכנסת מצלמת. בכל המסדרונות יש מצלמות שמצלמות את חברי הכנסת בכל פינה חוץ מהשירותים.
אברהם מיכאלי
כולל ח"כים שנרדמים במליאה.
מאיר שטרית
זה לא היה בעבר. זה הגיע לכנסת בעקבות מינויו של קצין הכנסת לשעבר, שד"ר, שבא מן המוסד והוא השתגע לגמרי. לדעתי זה פוגע בפרטיות של חברי הכנסת. בעצם מישהו יכול לראות כל מי שבא אליך לחדר. כל מי שנכנס אליך לחדר מצולם.
פנינה תמנו-שטה
למי מותר לצפות בסרטונים האלה?
מאיר שטרית
אני לא יודע. אם חברי הכנסת רגישים לעניין, אתם צריכים לדעת.
היו"ר צחי הנגבי
קצין הכנסת, האם החומר הזה מבוער בשלב כלשהו?
יוסי גריף
מצלמות האבטחה שקיימות היום נועדו לצורך שחזור. אין פה עניין של צפייה רציפה במצלמות האבטחה. הן נועדו לשחרור.
היו"ר צחי הנגבי
כמה זמן זה נשמר.
יוסי גריף
כל שחזור שנעשה במצלמות עובר את האישור שלי. זה נשמר למשך 14 יום. במצלמות אפשר לחזור אחורה 14 יום. מעבר ל-14 יום לא ניתן. אין מסכים לצפייה רציפה בתוך המשכן. המצלמות נועדו לשחזור.
היו"ר צחי הנגבי
אין חדר בקרה שהאח הגדול יושב.
יוסי גריף
יש חדר בקרה - - -
איילת שקד
איפה יש מצלמות?
היו"ר צחי הנגבי
בכל מקום.
איתן כבל
איילת, תודי לאלוהים ש-14 יום עברו.
ארבל אסטרחן
הוא אומר שאף אחד לא צופה בזה. אם יש תלונה שקרה משהו אז - - -
איתן כבל
בהמשך לדברים שאמר חבר הכנסת שטרית. אנחנו שקופים פה לגמרי ולכן גם כל הדיון סביב הצילום נהיה די פאתטי.
היו"ר צחי הנגבי
זה לא נכון.
איתן כבל
עוד לא סיימתי.
היו"ר צחי הנגבי
בתוך החדרים אין מצלמות.
איתן כבל
אם מגיע צלם ללא תיאום ונכנס לחדר לצלם, אני מסכים שזה חדר פרטי ואין סיבה שמישהו יצלם בלי אישור. אפילו שיקבל אישור בכתב.
פנינה תמנו-שטה
אתה מוכן שיקליטו אותך ללא ידיעתך?
איתן כבל
אני לא יכול לעשות נגד זה כלום.
פנינה תמנו-שטה
אבל היום, כשיש סייג ויש גדר וכללים זה לא לחלוטין פרוץ ולכן אנשים נזהרים.
היו"ר צחי הנגבי
כדאי שנבין מה קרה. לגבי הקלטה, אדם יכול לשים על עצמו מכשיר הקלטה וזה לא קשור לשינוי הזה.

השינוי הזה הוא רק בהקשר הטכנולוגי. אדם יכול להקליט כל אחד ולהגניב לכנסת מכשיר הקלטה. הטכנולוגיה בעניין הזה לא השתנתה. מה שהשתנה זה שבעבר רק צלמים מורשים הכניסו מצלמות והיום כל אחד שנכנס לכנסת יש לו יכולת לצלם. לכן בעניין הזה באה היוזמה של יו"ר הכנסת.

חברת הכנסת פנינה תמנו-שאטה אמרה שאנחנו לא בשלים לקבל החלטה ומבקשת שנעביר לדיון במועד אחר.
ארבל אסטרחן
אני רק רוצה להבהיר לחבר הכנסת זאב שהיום זאת עבירה פלילית "מי שמפר הוראות שניתנו כדין מאת קצין הכנסת או מאת סדרן או איש משמר הכנסת".
נסים זאב
אני חושב שכל חבר כנסת זכותו להחליט שהוא לא רוצה מצלמות בחדרים.
היו"ר צחי הנגבי
את זה כתבנו, זה רק באישור.
נסים זאב
מי שאוהב מצלמות וחשוב לו שיראו אותו 24 שעות, יבוא על הברכה.
היו"ר צחי הנגבי
על זה יש הסכמה, שצילום בחדר זה רק באישור חבר הכנסת. זה שונה בסעיף 5. בסך הכול כל הדברים ברורים. אם אתם מקבלים את ההצעה של פנינה אז נדחה את זה. אם לא, נצביע.
פנינה תמנו-שטה
למה לא לדחות את זה?
איילת שקד
למה לדחות?
פנינה תמנו-שטה
למה זה אמור להפריע? אני רוצה להעביר הערות שלי. אני חושבת שיש לנו זמן גם אם זה ייקח יומיים שלושה. נעביר הערות בצורה מסודרת. לא צריך לקבל החלטות חפוזות.
נסים זאב
אני חושש שאני לא אהיה פה.
פנינה תמנו-שטה
אנחנו מחליטים פה לא רק לגבי העובדים ו-120 חברי כנסת.
היו"ר צחי הנגבי
ההצעה שלך כרגע בדיון אצל החברים.
מאיר שטרית
אני מבקש להתייחס לעניין צילום בוועדות הכנסת. יש כמובן צילום שהכנסת מצלמת וזה בסדר גמור, מה שמופיע בסעיף 4.

כשהייתי יו"ר ועדת המדע הייתי נוכח במקרה שצלם מבחוץ, בלי אישור של הכנסת, נכנס לוועדה לצלם. טיפלתי בחוק הביומטרי והוא רצה להוציא את זה החוצה בצורה מעוותת. שאלו אותי: האם אפשר לצלם ואמרתי שאני לא מסכים. יש צילום של ערוץ הכנסת ואני לא מסכים שייכנסו צלמים כי הם נכנסו כדי לעורר רעש ולעשות מהומה. הוא בכל זאת צפצף, נכנס לאולם והתחיל לצלם. אמרו לי: למרות שאסרת הנה הוא מצלם. עצרתי את הדיון וביקשתי ממנו לצאת החוצה.

אני חושב שצילום בוועדה, מלבד מצילומי הכנסת, צריך אישור יו"ר הוועדה. אני לא חושב שזה חופשי שכל אחד יכול לצלם מה שהוא רוצה.
היו"ר צחי הנגבי
זה כתוב. במקום יו"ר הוועדה כתוב מנהל הוועדה.
פנינה תמנו-שטה
ואם יש ראש ועדה שמתנהל בצורה מסוימת ובאופן סיסטמתי ולא רוצה שיצלמו?
מאיר שטרית
הסמכות היא שלו.
פנינה תמנו-שטה
היום גם כך זה בשידור.
מאיר שטרית
כשהכנסת מצלמת היא מצלמת את הוועדה בצורה אובייקטיבית.
היו"ר צחי הנגבי
נוסיף: "באישור יו"ר הוועדה".
פנינה תמנו-שטה
אני חושבת שזה בעייתי מאוד.
קריאה
בא עוזר שלך ורוצה לצלם אותך.
מאיר שטרית
אין לי בעיה עם עובדי הכנסת.
היו"ר צחי הנגבי
אלא אם כן אסר על-כך.
פנינה תמנו-שטה
זה אותו דבר.

נניח שיש יו"ר ועדה שיש עליו ביקורות מהציבור ומאנשים שנמצאים בתוך הוועדה והם רוצים לצלם. יבוא אותו יו"ר ועדה ובאופן קבוע יסגור את שעריו. אני חושבת שזה לא לגיטימי.
היו"ר צחי הנגבי
אלא אם כן אסר על-כך יו"ר הוועדה.
פנינה תמנו-שטה
אולי באישור יו"ר הכנסת.
היו"ר צחי הנגבי
אי-אפשר לרוץ כל פעם ליו"ר הכנסת.
פנינה תמנו-שטה
אז אני מחזירה את זה להצעה שהצעתי, להשאיר את זה להערות.
מאיר שטרית
יכול להיכנס צלם שרוצה לצלם רק מה שאת אומרת ורק את זה להוציא מעוות. כל מי שרוצה לקבל צילום של הכנסת הוא יכול לקבל.
היו"ר צחי הנגבי
זה מופיע באינטרנט.
מאיר שטרית
כשמישהו בא במטרה מעוותת לפגוע בך או בראש הוועדה – אם אדם בא בכוונה לפגוע ביו"ר הוועדה זכותו להגיד שהוא לא יכול לצלם. יש ועדות שמבחינה ביטחונית סוגרים את הצילום. אני חושב שצריך להיות רגיש לעניין. יו"ר ועדה הוא לא מטומטם.
היו"ר צחי הנגבי
האיזון כאן הוא איזון נכון. הצילום מותר, זה הכלל.
מאיר שטרית
אלא אם אסר יו"ר הוועדה.
ארבל אסטרחן
אפשר להוסיף שיו"ר הוועדה רשאי לאסור על הצילום בעת ישיבת הוועדה אם הדבר מפריע למשתתפים בישיבה וזה כולל גם אותו.
היו"ר צחי הנגבי
בסדר גמור.

הערות נוספות?
פנינה תמנו-שטה
על הסמכות של הקצין לאסור או לשלול צילום של מישהו שבאופן קבוע מפריע בוועדות. אם החלטנו שאנחנו מעבירים את הסמכות לקצין הכנסת, אז חשוב גם לתת לו את השיניים.
ארבל אסטרחן
זה בסעיף 2.
היו"ר צחי הנגבי
יש להישמע להוראות אנשי משמר הכנסת והסדרנים.
פנינה תמנו-שטה
אבל זה הסדרנים ואנשי המשמר.
היו"ר צחי הנגבי
מי שקורא להם זה יו"ר הוועדה או חברי הכנסת.
פנינה תמנו-שטה
נניח שאנשי המשמר אמרו למישהו שהוא מפריע לסדר. התריעו בו 3 פעמים אבל אם הוא בא שוב, אז שקצין הכנסת יוכל להרחיק אותו.
יוסי גריף
אין בעיה להרחיק.
היו"ר צחי הנגבי
"אנשי המשמר והסדרנים יבטיחו כי אין בצילום משום הפרעה לביטחון ולסדר במשכן או מטרד לבאי הבית". יש להם חובה לעשות את זה.
נסים זאב
מה קורה כאשר פלוני או אלמוני בא להסריט את חבר כנסת. יש להגיע עד יו"ר הכנסת? יש אירוע מיוחד ואני רוצה שמישהו יסריט אותי.
היו"ר צחי הנגבי
לא צריך.
ארבל אסטרחן
זה בסעיף 1. הכנסת מצלמות מותרת בכפוף לבדיקה ביטחונית.
היו"ר צחי הנגבי
כל אחד יכול להכניס מצלמה וזה כולל טלפונים.
פנינה תמנו-שטה
שהצילום בוועדות לא ייעשה בעמידה.
היו"ר צחי הנגבי
צלמים לא יכולים לצלם בישיבה.
פנינה תמנו-שטה
כרגע אנחנו לא מדברים על צלמי תקשורת. אתה יכול למצוא מצב שעשרה עומדים וזה בסדר.
היו"ר צחי הנגבי
אז יו"ר הוועדה יכול לבקש מהם לשבת.
ארבל אסטרחן
אלה ההסכמות: הצעה של חבר הכנסת שטרית שיו"ר ועדה רשאי לאסור על הצילום בעת ישיבת ועדה אם הדבר מפריע למשתתפים.

לגבי החדרים של חברי הכנסת - - -
היו"ר צחי הנגבי
פנינה, אני הולך בכיוון שהצעת. אנחנו עשינו דיון ואין צורך לחזור לדיון. תשלחי לנו את הנוסח הסופי ונביא אותו להצבעה. מי שיש לו הערות יכול לשלוח.
אברהם מיכאלי
אדוני היושב ראש. למען הסדר, מכיוון שיש פה שינוי בבניין, אני הייתי מביא את זה לישיבות סיעה כדי שהח"כים יעירו הערות כדי להיות שלמים שלא שינינו.
היו"ר צחי הנגבי
ארבל תשלח לכל הסיעות ונפיץ נוסח. באופן כללי אנחנו מאשרים את הטקסט עם ההערות שהושמעו. נקיים על-כך הצבעה בשבוע הבא, לאחר שכל הסיעות יביעו עמדתן. אם יהיו אישורים, לא ניכנס לדיון מפורט בכל סעיף וסעיף.

<בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק הגדלת הסיוע לניצולי שואה (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014>
היו"ר צחי הנגבי
אנחנו עוברים לנושא הבא: בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק הגדלת הסיוע לניצולי שואה (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2-14.

מי מסביר?
גליה מאיר אריכא
אני היועצת המשפטית של הרשות לזכויות ניצולי שואה.

הצעת החוק שהונחה היום מהווה למעשה יישום של תכנית ממשלתית רחבה לסיוע לניצולי שואה בעלות של מיליארד שקלים, שאושרה בממשלה לפני כשלושה שבועות ושכוללת חבילה של צעדים. התכנית כוללת, בצד הגדלת הסיוע לניצולי שואה שמוכרים כיום לפי החוקים השונים, גם הרחבת היקף הזכאים והכרה באוכלוסיות נוספות. כך, למשל, תשלום מענקים שנתיים לניצולי שואה שעד היום לא קיבלו קצבה חודשית בשל נרדפותם מכל מקור שהוא ולניצולי שואה נזקקים ועוד צעדים נוספים.

הצעדים האלה מצטרפים גם לצעדים נוספים שכלולים באותה החלטת ממשלה שאישרה את התכנית, כמו למשל, פטור מלא מתשלום דמי השתתפות עצמית ברכישת תרופות שבסל שירותי הבריאות.
היו"ר צחי הנגבי
אתם מבקשים להקדים את הדיון.
גליה מאיר אריכא
אנחנו מבקשים לעשות כל מאמץ לזרז את התהליכים.
היו"ר צחי הנגבי
הדחיפות מובנת. יש מישהו שלא מזדהה אם הבקשה?

אני מעלה להצבעה. מי בעד בקשת הממשלה להקדים את הדיון לקריאה ראשונה?

הצבעה

בעד ההצעה – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה להקדים את הדיון לקריאה ראשונה נתקבלה.
היו"ר צחי הנגבי
ההצעה אושרה.

<הרכב הוועדה המשותפת לוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות ולוועדת החוץ והביטחון לדיון בהצעה לסדר היום בנושא: מו"מ תוך היעדר התייחסות למאבק הפליטים היהודים יוצאי ארצות ערב להכרה ולפיצויים", הצעת ח"כ נסים זאב>
היו"ר צחי הנגבי
הנושא האחרון: הרכב הוועדה המשותפת לוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות ולוועדת החוץ והביטחון לדיון בהצעה לסדר היום בנושא: מו"מ תוך היעדר התייחסות למאבק הפליטים היהודים יוצאי ארצות ערב להכרה ולפיצויים", הצעת ח"כ נסים זאב.

עוד לפני שיצאנו לפגרה החלטנו להקים ועדה משותפת וביקשנו את ההרכב. בשעתו לא אושרו השמות מטעם חברי ועדת חוץ וביטחון.
נסים זאב
בגלל שלא היה יו"ר לוועדת חוץ וביטחון זה התעכב.
היו"ר צחי הנגבי
היום יש לנו 6 חברים. הוועדה היא בראשות חבר הכנסת זאב, שהוא גם מטעם ועדת הקליטה והעלייה יחד עם ראובן ריבלין ויואל רזבוזוב. מטעם ועדת החוץ והביטחון חברי הכנסת איתן כבל, רונן הופמן ומוטי יוגב.

כמו כן סוכם כי הוועדה המשותפת תקיים עד 3 דיונים ולנושא זה בלבד עד סוף כנס הקיץ.
נסים זאב
מכיוון שזה התעכב כל-כך הרבה חודשים, אי-אפשר להגביל אותי עכשיו בקיץ.
יריב לוין
עד סוף דצמבר.
נסים זאב
אני רוצה 3 חודשים.
היו"ר צחי הנגבי
בקשתך התקבלה. עד סוף שנת 2014.

מי בעד ההרכב שהקראתי?

בעד ההצעה להרכב הוועדה – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הרכב הוועדה נתקבל.
היו"ר צחי הנגבי
חברי ההרכב הם: נסים זאב, יואל רזבוזוב, רובי ריבלין, איתן כבל, רונן הופמן, מוטי יוגב.
פנינה תמנו-שטה
ולמה אין אישה? למה לא? זה צריך להיות נר לרגלינו.
היו"ר צחי הנגבי
יו"ר הקואליציה ישים לב לעניין הזה.
פנינה תמנו-שטה
תשים לב לדבר הזה. אני חושבת שראוי שתהיה אישה. לא חסר מזרחיות.
נסים זאב
ביקשתי מכמה חברות כנסת והן לא רצו.
פנינה תמנו-שטה
אני אשמח אם אתה רוצה.
איילת שקד
תצרפו אותי ואת פנינה.
נסים זאב
אפשר להגדיל את המספר.
יריב לוין
זה מה שקיבלנו מראשי הוועדות.
היו"ר צחי הנגבי
חבר הכנסת יריב לוין, יו"ר הקואליציה, יבדוק האם ניתן יהיה להגדיל את ההרכב.

ההצעה עברה.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:05.>

קוד המקור של הנתונים