ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 12/05/2014

הקמת ועדה מיוחדת לפי הקמת ועדה מיוחדת לפי סעיף 108 לתקנון הכנסת, לצורך מעקב אחר יישום הוראות פרק ג'1 לחוק שירות ביטחון וחוק שירות לאומי-אזרחי., החלטה על חילופין בוועדה המשותפת לתקציב הביטחון, המלצה על חילופין בראשות ועדת החוץ והביטחון, חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 43), התשע"ד-2014

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת
12/05/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 87>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, י"ב באייר התשע"ד (12 במאי 2014), שעה 11:00
סדר היום
<א. המלצה לבחירת יושב-ראש לוועדת החוץ והביטחון.>
ב. הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון – בחירת חברים ויושב-ראש.

ג. הקמת ועדה מיוחדת לפי סעיף 108 לתקנון הכנסת, לצורך מעקב אחרי יישום הוראות פרק ג'1 לחוק שירות ביטחון וחוק שירות לאומי-אזרחי.

ד. בקשת יושב-ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט למיזוג הצעות החוק הבאות:

1. הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 43), התשע"ד-2014 (מ/864)
2. הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון – ביטול מאסר חייבים), התשע"ד-2014, של חה"כ מרב מיכאלי וקבוצת חברי הכנסת (פ/2016/19).
נכחו
חברי הוועדה: >
צחי הנגבי – היו"ר
רוברט אילטוב

אחמד טיבי

איתן כבל

יריב לוין

אברהם מיכאלי

אורי מקלב

יפעת קריב

מיקי רוזנטל

דוד רותם

מאיר שטרית

איילת שקד

פנינה תמנו-שטה
עמר בר-לב

משה גפני

ניצן הורוביץ
נסים זאב
מוזמנים
>
סגן שר החוץ זאב אלקין
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ

היועץ המשפטי לכנסת איל ינון

קצין הכנסת יוסי גריף

שמואל לטקו - מנהל ועדת החוץ והביטחון
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהל/ת הוועדה
אתי בן-יוסף
רישום פרלמנטרי
ירון קוונשטוק
<א. המלצה לבחירת יושב-ראש לוועדת החוץ והביטחון>
היו"ר צחי הנגבי
הישיבה נפתחת. ראשית, אני רוצה להודות ליו"ר האופוזיציה ולתנועה לאיכות השלטון, שבזכותם הישיבה הזאת מתקיימת ומתכנסת. זה בסדר גמור. אתה יודע, לפעמים רוצים לקלל ונמצאים מברכים, אבל פה הברכה היא ממלכתית, היא לא פוליטית. ואני גם מברך את איתן כבל, בין העותרים שחייבו את כולם להתכנס, ולגרום לכך שעשן לבן ייתמר במסדרונות הקואליציה.
אברהם מיכאלי
מה עם הוצאות משפט? לא קיבלת לפחות הוצאות משפט?
דוד רותם
לא הבנתי, אני יושב פה מכוח פסק-דין של בית-משפט? אני רוצה רק להבין.
היו"ר צחי הנגבי
אתה תמיד פה מכוח החוק. אתה יו"ר ועדת חוקה ואתה שומר על החוק.
ארבל אסטרחן
אין פסק-דין.
אחמד טיבי
מה זה סגן שר בכיר?
היו"ר צחי הנגבי
רבותי, על סדר-היום יש כמה וכמה נושאים.
אורי מקלב
לא צריכה להיות שקיפות בהסכמים - - -
היו"ר צחי הנגבי
שנייה, הכול יהיה שקוף. הגיע הזמן שאני אדע.
יריב לוין
הכול יהיה שקוף.
אורי מקלב
יש איזה פרסומים - - -
יריב לוין
בשביל זה אני פה.
היו"ר צחי הנגבי
מיד אבקש מיריב לוין לפרוס בפנינו סוכת שלום. אבל רק לפרוצדורה. הישיבה כונסה בהודעה שבה נקבע סדר-יום שבו נכתב: בחירת יושב-ראש לוועדת החוץ והביטחון. בין היתר, באמת בעקבות האיתות הבוהק שקיבלנו מבית-המשפט העליון, שביקש לגמור את העניין הזה, כי לכאורה היינו יכולים, כפי שהוועדה הזאת אישרה והמליאה אישרה את תיקון התקנון, שמאפשר עד ה-29 לחודש מאי, להמשיך בסידור הבלתי מספק שהיה.
מאיר שטרית
כאשר יגורתי.
היו"ר צחי הנגבי
אבל נבחר יושב-ראש לוועדת החוץ והביטחון. אבל מעבר לכך, יש כמה וכמה נושאים שביקשנו להוסיף לסדר-היום, גם כאלה שהצטברו בלי קשר לסוגיה הפוליטית, וגם כמה וכמה נושאים שכרוכים במכלול שיריב יציג אותו.
אז נעשה כך
יריב יציג כמה וכמה דברים. לאחר מכן, נקיים דיון, וכל אחד מחברי הוועדה יוכל להביע את דעתו. לאחר מכן נקיים הצבעה. המטרה היא לסיים את המפגש שלנו עד 12:00, יש ישיבות סיעות, נשיאות וכו' וכו', אבל יש לנו 50 דקות, זה די והותר. יריב, בבקשה.
יריב לוין
תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני באמת שמח שאנחנו מצליחים סוף-סוף לסיים היום את סוגיית האיוש - -
אברהם מיכאלי
את הסאגה.
יריב לוין
- - של ראשות ועדת החוץ והביטחון. לפחות לפי החיוך של לטקו הגאולה נמצאת ממש בפתח. אציג בפניכם את ההסדרים, כפי שביקש, ובצדק, חבר הכנסת מקלב, שגובשו בין סיעות הקואליציה לחלוקת תפקידים, שכפי שאני מזכיר, הם על-פי הסיכומים המוקדמים מראשית הקדנציה, אמורים להיות מוחזקים על-ידי נציגי קואליציה.
והם כדלקמן
בוועדת החוץ והביטחון נבקש את הוועדה להמליץ על בחירתו של חבר הכנסת זאב אלקין לתפקיד יושב-ראש הוועדה. ההסדר שנעשה בתוך הקואליציה הוא שחבר הכנסת אלקין יכהן בתפקיד הזה למן בחירתו, שאני מקווה שתושלם היום, ועד ליום 1 לינואר 2015. לאחר מכן אני אבוא במקומו מה-1 לינואר 2015 עד ה-1 ליוני 2016. ובתום המועד הזה ישוב זאב אלקין לתפקיד ויכהן בו עד תום כהונת הכנסת.
אני אומר שוב, אני חוזר: חבר הכנסת אלקין יכהן מהיום עד ל-1 בינואר 2015, אני אבוא במקומו מה-1 לינואר 2015 ועד ל-1 ביוני 2016. ולאחר מכן ישוב חבר הכנסת אלקין לכהן בתפקיד עד תום הקדנציה.
משה גפני
ומה יהיה עם עפר שלח?
היו"ר צחי הנגבי
אני מבקש לא להפריע.
אחמד טיבי
יש שאלה יותר חשובה: מה עם דני דנון?
יריב לוין
חבר הכנסת גפני, אני יודע לדווח על מה שמסוכם. ואם תמתין בסבלנות, גם אשטח בפניך את כל מה שסוכם.
אחמד טיבי
תודה רבה.
יריב לוין
לעניין הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון, נבקש לאשר את המינוי שלי כיושב-ראש הוועדה. בשלב הזה, כך הדברים עומדים, אין כרגע שום הסדר מעבר לעניין הזה, אם כי בהחלט ייתכן שיהיה - - -
איתן כבל
אני מבקש רגע לעצור, אלקין נכנס.
היו"ר צחי הנגבי
אני מבקש מכולם לקום. נא לשבת.
משה גפני
אנחנו רוצים, אם אפשר, את התמונה כולה.
יריב לוין
אתה תקבל את התמונה כולה.
איילת שקד
גפני, פתאום אתה דואג לשלח?
משה גפני
מכיוון שאני דואג ליש עתיד, אני רוצה לדעת מה עם עפר שלח.
אחמד טיבי
ולמה צחי עם חליפה?
משה גפני
למה צחי עם חליפה?
אורי מקלב
עניבה מאוד תואמת.
היו"ר צחי הנגבי
זו הכי יפה שלי.
שמואל לטקו
- - -
יריב לוין
לטקו, אנחנו יודעים. תיכף נתייחס לכול, אנחנו יודעים.

אני חוזר: בוועדה המשותפת לתקציב הביטחון, גם נבקש מהוועדה לאשר תוספת של שני חברים, אחד מטעם ועדת החוץ והביטחון, שיינתן לקואליציה, על המקום הזה יצטרף לוועדה חבר הכנסת אלקין, ואחד מטעם ועדת הכספים שיינתן לאופוזיציה, שתמנה את נציגה כפי שתמצא לנכון, וכמובן אנחנו מתחייבים פה לאשר אותו. כאשר אני אכהן בוועדה לתקציב הביטחון על המקום של יושב-ראש הוועדה הנוכחי, חבר הכנסת הנגבי.
איילת שקד
עד סוף השנה.
יריב לוין
ואני נמצא בתפקיד הזה כרגע, על-פי הסיכומים הנוכחיים, ללא שום הסדר אחר, אלא אם יוחלט משהו בהמשך, כרגע אין שום הסכמה אחרת.
כמו כן, ישנו סיכום לפיו סיעת יש עתיד תקבל סגן שר נוסף. וישנו סיכום נוסף לפיו בראשות ועדת הכנסת, כאשר היושב-ראש, חבר הכנסת הנגבי, אם וכאשר ימונה לתפקיד בתוך המערכת הממשלתית, במקרה הזה אם יפנה את מקומו, אני אמור אהיה לבוא במקומו.
אורי מקלב
לא הבנו. סגן שר נוסף במשרד חדש - - -
יריב לוין
סגן שר נוסף – זה כרגע הסיכום.
היו"ר צחי הנגבי
לא במשרד כרגע.
יריב לוין
לא, אני לא יודע באיזה משרד. הפרטים האלה טרם סוכמו, והם יסוכמו, אני מניח, עם שובו של ראש הממשלה.
אורי מקלב
מגדילים את מספר סגני השרים.
היו"ר צחי הנגבי
הפסקה.
אורי מקלב
הוא לא אמר במקום מישהו.
יריב לוין
לא אמרתי במקום ולא אמרתי - - -
היו"ר צחי הנגבי
סליחה, יושב-ראש הקואליציה, לפנים משורת הדין, הוא לא מחויב בהסבר לחברי ועדת הכנסת.
יריב לוין
כן, אני חושב שחשוב שהדברים יעמדו על השולחן.
משה גפני
אבל אדוני יושב-ראש הוועדה, האמת שלא הבנו. סגן שר יהיה מטעם יש עתיד?
יריב לוין
יהיה סגן שר מטעם יש עתיד.
משה גפני
איפה?
יריב לוין
אנחנו עוד לא יודעים, הדבר הזה טרם סוכם.
איתן כבל
אולי סגן שר דתות שני.
יריב לוין
אני גם רוצה להזכיר לכל המודאגים מהתרחבות הממשלה, שסגן השר אלקין מסיים היום את תפקידו כסגן שר, כך שלפחות במובן הזה אנחנו כרגע לא נמצאים באיזשהו שינוי. אני לא יודע מה יהיה אחר כך, אבל זה כרגע המצב.
יפעת קריב
אין התרחבות ממשלה.
אורי מקלב
האם זה נכון שדנון סיים את התפקיד שלו?
אברהם מיכאלי
תנו לי להסביר, אורי, שנבין מה הוא רוצה.
יריב לוין
אני לא יודע מה יסוכם אחר כך בין ראש הממשלה לבין השר לפיד, אבל אני מתאר את המציאות כמו שהיא עכשיו.
היו"ר צחי הנגבי
הוועדה לא חייבת לקבל דיווח אם היא לא מעוניינת. חבר הכנסת מקלב, אם אתם רוצים דיווח מיו"ר הקואליציה, אז אנא לאפשר לו.
יריב לוין
עכשיו, אני רק רוצה להדגיש, שההסדר הזה כמובן צריך להתבצע בכפוף לכך שיודיעו היום במליאה על מינוי של חבר הכנסת אלקין כחבר בוועדת החוץ והביטחון. ולאחר שיימסרו ההודעות במליאה על השינויים באיוש של הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון, באופן שיאפשר כמובן את כהונתי בוועדה הזאת.
איילת שקד
רגע, סליחה, אלקין מחליף את הנגבי בחוץ והביטחון?
היו"ר צחי הנגבי
לא, הוא במכסה של ליברמן שנשארה. הייתי חבר קודם. כשליברמן עזב נשאר מקום פנוי.
קריאה
סליחה.
יריב לוין
אל תדאג.
איילת שקד
לא, יריב, אנחנו רוצים להבין. אני לא מוכנה שייתנו לליכוד עוד מקום.
יריב לוין
לא נתנו לליכוד עוד מקום, רבותי. תבינו מה שקורה. אני חבר בחוץ וביטחון. חבר הכנסת אלקין נכנס על המקום הפנוי.
היו"ר צחי הנגבי
אני עוזב, אילטוב נכנס.
יריב לוין
כאשר חבר הכנסת הנגבי מפנה את מקומו, נכנס חבר הכנסת אילטוב, ובכך אנחנו לא מוסיפים שום חבר לוועדת החוץ והביטחון.
היו"ר צחי הנגבי
אין שום שינוי במכסה.
איילת שקד
לא הבנתי, אילטוב נכנס במקום - - -
יריב לוין
אילטוב ייכנס במקום חבר הכנסת הנגבי, ואלקין נכנס במקום הפנוי שיש כרגע לאחר יציאתו של השר ליברמן. לכן אין תוספת חברים לסיעת הליכוד-ישראל ביתנו בוועדת החוץ והביטחון. תודה רבה.
היו"ר צחי הנגבי
תודה. אני רק רוצה לומר שאנחנו גם מבקשים להביא בפני הוועדה את ההצעה שכבר מונחת והמתינה כל הפגרה.
יריב לוין
זה לא חלק מההסדר כמובן.
היו"ר צחי הנגבי
לא קשור. איילת, זה בעניין הוועדה שלך, למעשה להותיר את הוועדה הזאת בהרכב שלה, או אם הסיעות יחליפו את חבריהן אז זה כמובן אפשרי, ולהעניק לה את הסמכויות שאקריא יותר מאוחר, שהיא תמשיך לעקוב אחר היישום והביצוע של חוק שירות הביטחון.
אז כך שלפנינו בסופו של דבר יהיו כמה וכמה נושאים, שחלקם בלבד מצוי בדברים שפירט פה יו"ר הקואליציה. אנחנו נצטרך לאשר חילופי גברי בוועדת החוץ והביטחון, נצטרך להודיע למליאה, אם הוועדה אכן תאשר את מינויו של חבר הכנסת זאב אלקין. אתה כבר חבר הכנסת, זאב אלקין, או שאתה עדיין סגן השר?
רוברט אילטוב
הוא היה חבר כנסת.
סגן שר החוץ זאב אלקין
איך שאתם מודיעים יש מכתב התפטרות.
היו"ר צחי הנגבי
אוקיי. לאחר שנאשר אותך, אתה תתפטר.
סגן שר החוץ זאב אלקין
יש מכתב התפטרות מוכן.
היו"ר צחי הנגבי
בסדר. ואנחנו נודיע במליאה, נכנס את ועדת החוץ והביטחון. יש פה כמה חברים שהם חברים גם בוועדת החוץ והביטחון.
אורי מקלב
הם לא מאמינים.
משה גפני
בצדק.
אורי מקלב
בצדק. עד שזה לא קורה, המכתב - - -
היו"ר צחי הנגבי
חבר הכנסת מקלב.
אורי מקלב
לא היו דברים כאלה.
היו"ר צחי הנגבי
היה היה. 66 שנה היה.
אורי מקלב
שסגן השר לא מאמין, והוא לא כותב מכתב - - -
יריב לוין
חבר הכנסת מקלב, אל תהיה מודאג.
היו"ר צחי הנגבי
לא שהוא לא מאמין.
אורי מקלב
ראית גם מה שנעשה פה, החשדנות שיש בתוך הקואליציה. תלמדו מהאופוזיציה.
היו"ר צחי הנגבי
הוא יודע שיש בכוחך - - -
אורי מקלב
אנחנו רוצים ללמוד - - -
היו"ר צחי הנגבי
חבר הכנסת מקלב, אתה לא ח"כ צעיר. ולאחר מכן נצביע גם על נושא הגדלת הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון, חילופי גברי בוועדה המשותפת לתקציב הביטחון. ואת הנושא של הוועדה המיוחדת לעניין חוק שירות הביטחון. אלה הנושאים שעל סדר יומנו. נרשמו חברים לדיבור? מישהו רוצה? לפי הסדר, חבר הכנסת שטרית, נלך בצורה הזו.
מאיר שטרית
אדוני היושב-ראש, אני רוצה לומר לך שאני מברך כמובן את כל המועמדים להיבחר, אבל יחד עם זאת אני לא יכול שלא להביע מחאה על כל דרך הטיפול בסוגיה הזאת. אני רוצה להזכיר לך, אדוני היושב-ראש, שכשעלתה סוגיה זו בפנינו, עמדתי על כך להכניס שינוי בהצעת ההחלטה בוועדה, שההסדר הזה יהיה מוגבל ל-30 יום, כי ידעתי מה יקרה.

כמו שאתה רואה, צדקתי. זה נמשך יותר מחצי שנה, אני לא מסוגל להבין את ההתנהלות הזאת, כל מה שעושים היום אפשר היה לעשות לפני חצי שנה בדיוק באותה קלות. אני לא מבין את כל ההסדר הזה ואת ההתלבטות הזאת. זה מאוד מצער, כיוון שבסופו של דבר אנחנו מדברים, אני כחבר הוועדה אומר שנגרם נזק לכך שלוועדת החוץ והביטחון לא היה יושב-ראש יותר מחצי שנה.

אני יכול להעיד על ההשלכות של העניין הזה, ההתנהלות הזאת שמדי פעם מביאים מישהו אחד שמנהל את הוועדה – היא לא תקינה, אין לי מילה אחרת להגיד, היא לא תקינה. וחבל, אני אומר כחבר קואליציה, זה מצער שהקואליציה התנהלה בצורה כזאת. ואני לא מאשים אותך, חלילה וחס, את מי שאחראי לקבל את ההחלטות. אני חושב שהדבר הזה הוא פשוט לא תקין, ככה לא מנהלים מדינה, איך אומרים, ככה לא בונים חומה ולא בונים ביטחון. אני לא זוכר תקדים כזה בהיסטוריה של הכנסת, אני פה מספיק שנים להגיד את זה, שהשאירו את ועדת החוץ והביטחון בלי יושב-ראש תקופה כל כך ארוכה.
חבל שזה כך. אני חבר קואליציה, וכמובן אני מברך את כל אלה שנכנסים לתפקידים ומאחל להם הצלחה בתפקיד, אבל יכלו לעשות את זה באמת כבר לפני חצי שנה או אחרי ה-30 יום אלה, וחבל שאנחנו הולכים בדרך הזאת.
היו"ר צחי הנגבי
נכון. תודה. אורי.
אורי מקלב
תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. ראשית, ודאי הקלתם עלינו שקבעתם את המינוי של חבר הכנסת אלקין כיושב-ראש ועדת החוץ והביטחון. זה מינוי ראוי. אבל אנחנו לא יכולים להפוך את היום הזה ליום חג, בין אם זה קרה בגלל הבג"ץ, בין בגלל שהתוקף של המינוי של יושב-ראש הכנסת פג בעוד עשרה ימים. אי-אפשר להתעלם ממה שקרה פה במשך חצי שנה. חצי שנה הביזוי הזה שלא מינו שום יושב-ראש לוועדת החוץ והביטחון, והיא התנהלה ללא יושב-ראש, והיא התנהלה מפעם לפעם, גם בתקופות כאלה קשות, בלי יושב-ראש, וכמינוי חבר זמני כזה או אחר, זה משקע שנמצא על ועדת החוץ והביטחון.
קשה לשקם גופים כאלה גדולים שהתרגלו במשך חצי שנה שלא צריכים למסור דיווח, שלא הייתה להם ביקורת. זה לא דבר שהיום מתחיל, מה שהיה היה ואנחנו מתחילים עכשיו הלאה המשך למה שהיה. תקופה כזאת ארוכה, ועדת החוץ והביטחון, שלא היה לה שום תפקיד, וועדת החוץ והביטחון לא קיבלה לא את הדיווחים ולא את הביקורת, וכל מה שמסתעף מוועדת החוץ והביטחון לא נעשה, זה דבר מעוות שאינו יכול לתקון, זה דבר שמשאיר את הרושם ואת ההשלכות של זה גם אחרי שהיושב-ראש הזה מונה, ואנחנו מאחלים לך הצלחה.
מעבר לכך, אי-אפשר שלא למחות. אנחנו מעריכים את השקיפות של יושב-ראש הקואליציה, אי-אפשר שלא למחות על מינוי הנוסף של סגן שר במשרד החוץ. אותה מפלגה, אותה קואליציה, שעכשיו - - -
היו"ר צחי הנגבי
אין מינוי נוסף של סגן שר.
אורי מקלב
לא, סליחה, שעוד סגן שר.
היו"ר צחי הנגבי
סגן שר נוסף.
אורי מקלב
סגן שר נוסף. עוד משרה, עוד לשכה.
פנינה תמנו-שטה
לא אמרו שזה נוסף.
אורי מקלב
לא אמרו, אבל גם לא שללו.
פנינה תמנו-שטה
נכון, לכן חבל לעסוק בספקולציות.
אורי מקלב
זאת אומרת, הממשלה הזאת, לאחר שחוללו חוק המשילות, שחלקו היה להגבלת מספר השרים, להגבלת מספר סגני השרים, בשביל לא לבזבז - - -
פנינה תמנו-שטה
שמור את הנאום הזה עד שתדע באמת.
אורי מקלב
אבל אני כבר היום אומר את זה. מתי עוד ההזדמנויות שיש לנו? כבר היום, בהזדמנות החגיגית הזאת אנחנו צריכים למחות גם על המחשבה הזאת. אולי זה ימנע מכם, אולי זה ימנע מכם למנות סגן שר נוסף, אלא תסתפקו במה שיש ותעשו את ההצרחות שאתם עושים בתוך הקואליציה. תודה.
היו"ר צחי הנגבי
תודה. איתן.
איתן כבל
תודה. אדוני היושב-ראש, אני קודם כול רוצה לברך את החברים המיועדים, בכל זאת חברים כאן, אנשים ראויים, ובהצלחה. זה בלי שום קשר.

האמת היא שאני מצר על העובדה שנאלצנו לפנות לבית-משפט עליון. זה לא עניין של מה בכך. אני אומר לכם כאן, לכל החברים, שהייתה בתוכנו התלבטות מאוד מאוד גדולה בשאלה הזאת. ואל יקל הדבר בעיניכם. יותר מדי פעמים אנחנו במו ידינו נאלצים לפעול כלפי עצמנו.

והפעולה הזאת שלא עשינו אותה בשמחה ורצון, אבל היא גם ההוכחה שבלעדיה דבר לא היה זז, שום פעולה לא הייתה מצליחה להגיע אל חוף מבטחים, ואדוני יודע את זה. כל מי שידיו במלאכה וקרוב לתהליך הזה ידע שאילולא האמירה אפילו הבוטה של בית-המשפט העליון, שבעצם אמר: חברים יקרים, אני לא מאמין לכם, עד שאני לא רואה שאתם מבצעים את הפעולה, אז תחזרו אלי. זה דבר שני.
נקודה נוספת, ואדוני אמר אותה, אדוני היושב-ראש, כבר בפתיחת הסאגה. תפקיד יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון, ומי כמוך יודע שאני אחד הפעילים, אם לא – באמת, אחד מהכי פעילים בתוך הוועדה הזו, זה תפקיד שהוא הכי קרוב לתפקיד ביצועי. אפילו פחות יש להתייחס אליו רק כגורם מפקח. יש בו אלמנטים בחוק אפילו בפעולות כאלה ואחרות שהופכות אותו לגורם אחר לגמרי במארג הזה. ועבודת ועדת החוץ והביטחון נפגעה.
אפילו ההתכתשות שמתקיימת היום בין שר הביטחון לבין שר האוצר, העובדה שלא היה יושב-ראש קבוע, ברור, שידע להוליך את כל המהלכים מאל"ף ועד תי"ו, שלא ידע לעשות את הפיקוח הנדרש כמו שצריך, והכול זה כזה מהיום להיום ונראה, זו פגיעה קשה.
ולבסוף, אני חוזר ואומר
אנחנו אנשים פוליטיים. ואנחנו נמצאים בתוך סיבוב שבו ראש ממשלה לא מסוגל לקבל החלטה על כלום. לא על מי יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון – אני מסיים, אדוני היושב-ראש, אני מתנצל שעברתי לצד הפוליטי, אבל מה לעשות, כאילו רצתי בפריימריז, אח שלי.
היו"ר צחי הנגבי
אנחנו ממלכתיים.
איתן כבל
ואני אומר: בסופו של עניין, את זה הוא לא הצליח לתת מענה, בית-משפט כפה עליו. יש לו את הנשיאות, הוא צריך לקבל החלטה, והוא לא מצליח לקבל החלטה. ואני אומר: ועוד יש איראן, ועוד יש סוריה ויש חיזבאללה, עוד לפני דנון.
היו"ר צחי הנגבי
תודה. חבר הכנסת טיבי, אחרון הדוברים. אה, אתה רוצה גם? בסדר.
דוד רותם
ויש גם את מפלגת העבודה.
ניצן הורוביץ
אמרת שעושים ככה, לא?
היו"ר צחי הנגבי
אה, לא, לא נרשמתם. אבל בסדר, הוא צריך ללכת.
פנינה תמנו-שטה
זה לפי הסדר?
נסים זאב
אני גם לא נרשמתי, אבל רושמים באופן אוטומטי.
היו"ר צחי הנגבי
כולם ידברו. כן, בבקשה.
אחמד טיבי
זה יהיה קצר. אני שב וחוזר לסוגיית סגן השר הנוסף או לא נוסף. נאמר שיש סגן שר בכיר ליש עתיד. השאלה היא האם צחי הנגבי מתמנה במקום אלקין במשרד החוץ, ועפר שלח לצד דני דנון או במקום דני דנון? השאלה הזאת חשובה, כי היו - - -
היו"ר צחי הנגבי
זאת שאלה שאשתי שואלת. למה זה חשוב לך?
אחמד טיבי
אגיד לך למה.
ניצן הורוביץ
הוא דואג לדני דנון. חבל לו שדני דנון יעזוב את תפקידו.
אחמד טיבי
נכון. שמע, האיום האיראני בפתח, אי-אפשר ממשלה בלי דני דנון. אל"ף. בי"ת, היו הבטחות לבוחר, היו סיכומים אפילו לגבי העלאת מספר סגני השרים וכדומה, והשאלה האם זה הופר או לא הופר? ואני נמצא בכנסת מאז 99', אני לא מכיר פרסה כזאת בקשר למינוי יושב-ראש או חברים או הרכבים של ועדות בכנסת. תודה רבה לך.
היו"ר צחי הנגבי
תודה רבה. נסים, רצית? בבקשה.
נסים זאב
האמת, אדוני היושב-ראש, כשנכנסתי ראיתי כל כך הרבה בלונים ליד חדר האוכל. ואני הולך כל הדרך, אני רואה בלונים ועוד בלונים, הבנתי שבאים לוועדה הזו. עכשיו, אני רוצה לומר: הבלון הכי נפוח שאני רואה פה זה סוף-סוף השכילה הוועדה, כנראה באיום הבג"ץ, להגיע למסקנות, איך אומרים בעל כורחה של הוועדה הזו. ראש הממשלה מסכן, לא מסוגל לקבל החלטה, אבל כופים את זה עליו. גם את הנשיאות אגב יכפו עליו.

אני אומר: הדבר שהכי לא מוצא חן בעיני בעניין הזה, של חצי שנה וחצי שנה, ושוב חצי שנה. אני באמת שואל בכל הרצינות: זה נראה חוכא וטלולא, אני גם לא מאמין שהממשלה תחזיק שנה וחצי אגב. אז לכן מי שיזכה בפיס זה מי שנכנס בחצי שנה הראשונה.
היו"ר צחי הנגבי
תברך אותו.
נסים זאב
עכשיו, אני רק רוצה לשאול: למה שלא יהיה שמונה חודשים ושמונה חודשים? למה חצי וחצי ושוב חצי? אני יודע, כתוב במגילת אסתר: שישה חודשים בשמן המור ושישה חודשים בבשמים ובתמרוקי הנשים. כך היו רגילים, כשמביאים את הכלה לפני המלך כדי להתחתן.
היו"ר צחי הנגבי
תודה.
נסים זאב
אבל שיהיה דבר כזה גם בוועדת החוץ והביטחון? אני חושב שזה זילות, אני חושב שזה לא רציני. אני מדבר בכל הרצינות, זה לא רציני לתת מינוי לחצי שנה בלבד.
היו"ר צחי הנגבי
תודה רבה. ניצן. אחרי זה עמר ופנינה.
ניצן הורוביץ
אדוני היושב-ראש, תראה, הפקירו את הוועדה הזאת חצי שנה. והיועץ המשפטי של הכנסת שיושב כאן אפילו אמר שזה עלול להגיע לידי פגיעה משטרית חוקתית. עכשיו, כדי לסדר את זה עשו איזה מין סידור מוזר טלאי על טלאי, כמו שנסים אמר: חצי וחצי וחצי. לא ברור הסיפור הזה, באמת לא ברור, זה תמוה.

מעבר לזה, כל הסיפור הגדול סביב עפר שלח, והקרב מולך ומול אלקין, מה כל הסיפור יצא? בסוף עוד סגן שר ליש עתיד, ואני רוצה להזכיר שיש עתיד יצאה בתוקף נגד המוסד המיותר, בלשונם, של סגן שר. וחבל שבסוף, בשורה התחתונה, זה מה שסידרו, את הכופתא הזאת נתנו להם. ועל זה קם ונארג והסתדר כל הסיפור של ועדת החוץ והביטחון. זאת פשוט בושה.

והאבסורד הוא שאפילו עכשיו, כשכבר סידרתם את זה ויו"ר הקואליציה הציג פה את הסידור, אלקין עוד לא התפטר ממשרד החוץ. הוא שומר את המכתב, כי אתם אפילו לא מאמינים אחד לשני, אולי מישהו יעשה תרגיל היום או מחר, ואז הוא יישאר ולא יפסיד את מקומו. אז כל העסק על הפנים. תודה רבה.
היו"ר צחי הנגבי
תודה רבה. עמר.
עמר בר-לב
אדוני היושב-ראש, אתה יודע, אתה ותיק כאן בכנסת, בוודאי בהשוואה לי הקטן ובוודאי בוועדת החוץ והביטחון.
היו"ר צחי הנגבי
אני צעיר בהשוואה למאיר. תשאיר אותי צעיר קצת.
עמר בר-לב
כן, הכול יחסי. בכל מקרה, גם אתה וגם מאיר יודעים, שאולי אחת הבעיות המרכזיות במדינת ישראל בכלל ובוודאי בהקשר הביטחוני זה תקציב הביטחון. והבעיה המרכזית בתקציב הביטחון, לא מבחינת התקציב, מבחינת תוכניות צה"ל, שאין תוכנית רב-שנתית. ובשביל תוכנית רב-שנתית, זה בעצם התנאי גם שהמדינה כולה תוכל להתנהל כפי שצריך, כי תקציב הביטחון הוא חלק מרכזי מהעניין, וגם שצה"ל יוכל באמת לתכנן קדימה ולא כל שנה נעבור את הריטואל המביש הזה. זאת אומרת, החשיבות של הרציפות היא חשיבות ממדרגה ראשונה.
אז ה-good news בהחלטה עכשיו, שבמקום רוטציה מבין שלושה ראשי ועדת חוץ וביטחון, שכל אחד בפני עצמו בהחלט ראוי, אז זה רק שניים. אבל אם אנחנו מסתכלים על כל הקדנציה הזאת של הכנסת בכלל, שזה התחיל עם אביגדור ליברמן כיושב-ראש הוועדה, אחרי זה חצי שנה שאין יושב-ראש, ואחרי זה החלפה כל מספר חודשים בין שניים, אם יש היפך גמור לרציפות זאת הדוגמה הקלאסית.
ואני חושב שמערכת הביטחון, הדבר החשוב לה ביותר זה רציפות. ועדת החוץ והביטחון, הדבר החשוב לה ביותר זה יושב-ראש ועדה אחד ורצוף. וזה מה שמדינת ישראל צריכה, ולצערי ההחלטה כאן ממשיכה את ה"בלבולת" הזאת שסבלנו ממנה עד עכשיו ונמשיך לסבול ממנה עד סוף הקדנציה של הכנסת הזאת. תודה רבה.
היו"ר צחי הנגבי
תודה. אחרונת הדוברים, פנינה.
פנינה תמנו-שטה
טוב, אני רוצה להסתכל כלפי העתיד, אפילו העתיד הקרוב, ולומר שאני חושבת שכן הוועדה הזאת תיקח לתשומת ליבה שהיא חייבת לתקן את התקנון, וגם אם יש צורך להחריג את ועדת החוץ והביטחון בשל החשיבות ובשל העובדה שאנחנו חיים במזרח התיכון, וכולנו מבינים שביטחון זה אחד הדברים שהכי מטרידים אותנו. אני חושבת שכן צריך להיכנס לתוך הוואקום הזה, ואנחנו לא רק אנשים פוליטיים, כבל, אנחנו מחוקקים, וצריך לתקן את זה כדי שזה לא יקרה להבא.
היו"ר צחי הנגבי
תודה רבה. רבותי, אנחנו נעבור להצבעה.
משה גפני
למה מה?
היו"ר צחי הנגבי
תזכיר לי מה שמך, אדוני. נרשמת? בבקשה, אחרון הדוברים, חבר הכנסת גפני.
משה גפני
אדוני היושב-ראש, מה שהתברר מכל הקומבינה הזאת, התברר שבסופו של דבר, מה שהליכוד רוצה הוא משיג.
יריב לוין
חבר הכנסת גפני, יותר לאט.
ניצן הורוביץ
הוא רוצה את זה בכתב. תרשום לו את זה.
משה גפני
לא, אני אומר את זה, אגיד את זה מעל כל במה. כל המחדלים של הממשלה הזאת, והמחדלים הם - - -
יריב לוין
לא, זה לא מה שאמרת קודם, אמרת משפט אחר.
משה גפני
אדוני היושב-ראש, הוא פשוט מנתק לי את חוט המחשבה. כל המחדלים של הממשלה הזאת – כולם – ללא יוצא מן הכלל, עם הפגיעות במעמד הביניים, עם הפגיעות בשכבות החלשות, זה לא שאומרים לי בשקט: זה לא אנחנו, זה לפיד. כל הזמן בשקט: זה לא אנחנו, זה בנט. נגמר הסיפור הזה.

התברר שאת הקומבינה הזאת שעשיתם הייתם יכולים לעשות מזמן. לא לבזות את הכנסת, לא להביא אותנו למצב בלתי אפשרי, מדינת ישראל שנמצאת בליבו של המזרח התיכון, מתנהלת ללא יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון, בגלל שאתם צריכים לעשות שרירים על יש עתיד.

התברר, דרך אגב, שיש עתיד זה נמר של נייר. כל מה שהם עשו ועשו רע, זה בגלל שאתם גיביתם אותם. הם לא מסוגלים לשום דבר, הם מפלגה של נמר של נייר. הם ויתרו על הכול. לפי מה שתיארו כאן לא מקבלת יש עתיד אפילו לא חצי קדנציה, לא מקבלת דבר וחצי דבר. זה עצוב המצב הזה, בגלל שאני דואג ליש עתיד.
ניצן הורוביץ
סגן שר היא מקבלת.
היו"ר צחי הנגבי
ולסיום?
משה גפני
מה סגן שר, סגן שר כולנו יודעים שזה סתם כלום. מה זה סגן שר? סגן שר.
איילת שקד
הוא בטח אחראי על פיקוד העורף.
משה גפני
אני עוד לא יודע מה עם דני דנון, שאת זה אנחנו צריכים לברר. אה, אחראי על פיקוד העורף?
איילת שקד
לא, זה רק השערה שלי, זו המצאה שלי. זה הגיוני.
איתן כבל
יכול להיות שאחרי שהחזירו את זה למשרד הביטחון, צריך מישהו עם סיווג.
פנינה תמנו-שטה
אנחנו בטריוויה עכשיו?
היו"ר צחי הנגבי
אתה סיימת, חבר הכנסת גפני?
עמר בר-לב
איתן, עם סיבוב, לא עם סיווג.
משה גפני
ולכן, אדוני היושב-ראש, אני סבור שהיה צריך להפסיק את מלכתחילה. היה צריך שהמפלגה שהיא המפלגה שמקרבה מגיע ראש הממשלה, היא הייתה צריכה לעמוד בראש הוועדה הזאת. אני מצטער על הביזוי שעשיתם לכנסת, אני מצטער עכשיו כל הזמן, גם אגיד את זה לציבור, שכל הגזירות שהממשלה הזאת עשתה, הליכוד אשם. לפיד זה רק משל ואתם אשמים בכול, ומכאן ואילך כל האחריות מוטלת עליכם.

האמת היא שהיה ראוי שאנחנו נצביע כולנו בעד, בגלל שזה באמת התהליך שצריך להיות. הודעת שנצביע נגד? בגלל הקומבינה, לא בגלל האנשים. אנחנו נגד הקומבינה.
היו"ר צחי הנגבי
הם הלכו לבג"ץ כדי לבחור. אנחנו באים לבחור, הם מצביעים נגד.
משה גפני
אני לא הולך לבג"ץ.
איתן כבל
סליחה.
היו"ר צחי הנגבי
זה בדיחה, אני חייב לומר. וגם לא היה מעולם שהאופוזיציה לא תמכה בהצבעה.
יריב לוין
הצביעה נגד. אל תעשו את התקדים הזה, כי יש פה חילופין גם בוועדות שאתם עומדים בראשן בדרך.
היו"ר צחי הנגבי
וגם אתם צריכים שאנחנו נתייצב מאחורי ההצבעות שלכם.
יריב לוין
לא היה כדבר הזה.
אברהם מיכאלי
איתן, לא ראית? אתה יכול להצביע במליאה אולי נגד אלקין.
היו"ר צחי הנגבי
אתם יכולים להסביר מדוע זה - - -
משה גפני
בסדר, צחי, הבנו.
איתן כבל
צחי, אל תקלקל.
קריאה
אפשר לעבור להצבעה?
היו"ר צחי הנגבי
אני רוצה להקריא, חברי. ראשית, אכן נאמרו פה דברי תוכחה מוצדקים כלפי הקואליציה. אנחנו יכולים לומר על עצמנו את דברי התוכחה והביקורת האלה. זה לא סוד שאכן התהליך הזה התברבר. כל אחד מאתנו שיכתוב ביוגרפיה בעוד 20 שנה יגיד מה הוא באמת חושב, אנחנו קצת צריכים להיות בשלב הזה מאופקים.
בכל מקרה, אנחנו נעלה להצבעה כמה וכמה נושאים. הראשון הוא לא הצבעה, אבל אני מעדכן את החברים שיושב-ראש סיעת הליכוד מסר לי שבמקום הפנוי והשמור לסיעת הליכוד יכהן בוועדת החוץ והביטחון חבר הכנסת אלקין, במקום השמור לליכוד ולישראל ביתנו. זאת כמובן רק לאחר שנמסור על כך הודעה למליאה ואז זה ייכנס לתוקף.

ועדת הכנסת ממליצה, זה הנושא השני העיקרי, בכפוף להתפטרותו מכהונתו כסגן שר החוץ ולמסירת ההודעה למליאה בדבר חברותו בוועדת החוץ והביטחון, לבחור בחבר הכנסת זאב אלקין לתפקיד יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון.

קודם כול, זאב, ברכותי, היית חבר בוועדה הזאת הרבה שנים, גם בוועדות המסווגות שבהן. אתה ראוי לתפקיד, אם הוועדה תאשר אותך, אאחל לך הצלחה רבתי. וגם אם היא לא תאשר, אני מאחל לך הצלחה. מי בעד? ירים את ידו. תודה רבה. מי נגד?
הצבעה

בעד מינוי חבר הכנסת זאב אלקין ליושב-ראש ועדת החוץ והביטחון – 13
נגד – אין
נמנעים – אין

המינוי אושר.
היו"ר צחי הנגבי
תודה רבה. מכובד מאוד ויפה מאוד.
משה גפני
אנחנו תומכים רק בגלל שאנחנו שומרים על הכללים בכנסת.
היו"ר צחי הנגבי
כן, זו המסורת, אין מה לעשות.
משה גפני
מתוך הבעת מחאה על כל ההתנהלות שלכם.
היו"ר צחי הנגבי
מאה אחוז.
משה גפני
לא יורד מזה אפילו כמלוא הנימה.
יריב לוין
זה ברור.
היו"ר צחי הנגבי
אני חושב שכל חברי הוועדה שותפים לתחושות שלך.
משה גפני
כן, אבל אתם צריכים לעשות מעשים. אתם לא יכולים לקבל תוכחה ולהמשיך הלאה באותן שטויות.
היו"ר צחי הנגבי
נשתדל.
רוברט אילטוב
גפני, אנחנו רק במעשים.
משה גפני
רק במעשים, חבל על הזמן.
<ב. הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון – בחירת חברים ויושב-ראש>
היו"ר צחי הנגבי
בנושא הבא, יו"ר הליכוד הודיע על חילופי אישים במכסת חברי ועדת החוץ והביטחון שמכהנים מטעם ועדת החוץ והביטחון בוועדה המשותפת לתקציב הביטחון. אתם זוכרים, יש לנו ועדה של עשרה חברים, כרגע אני עומד בראשה, חמישה מוועדת החוץ והביטחון, חמישה מוועדת הכספים. ואני מציע לאשר את בקשת הליכוד, שחבר הכנסת יריב לוין יכהן במקומי כחבר הוועדה, וכן יכהן כיושב-ראש הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון.
משה גפני
אתה יכול לומר מי החברים האחרים?
היו"ר צחי הנגבי
כן, יש לנו את זה פה. זה אותם חברים שהיו תמיד, לא השתנו.
משה גפני
מי מטעם יהדות התורה?
היו"ר צחי הנגבי
ככה: ליהדות התורה, חבר הכנסת ליצמן הוא חבר מטעם ועדת הכספים. ויש את החברים הרגילים שזה מאיר שטרית, רונן הופמן, אריה דרעי, איתן כבל, ניסן סלומינסקי, ראובן ריבלין, עפר שלח, אראל מרגלית ויעקב ליצמן.
אנחנו רוצים גם להגדיל, כפי שיושב-ראש הקואליציה פרט כאן, את הרכב הוועדה בעוד שני חברים. המטרה היא – אחד, שיושב-ראש ועדת החוץ והביטחון, שתמיד היה חבר בוועדה הזאת, בדרך כלל גם יושב-ראש, יישאר בוועדה, כי הוועדה הזאת למעשה שזורה בוועדת החוץ והביטחון. ולכן אנחנו מציעים שחבר הכנסת אלקין ייכנס ויהיה החבר השישי מטעם ועדת החוץ והביטחון. ואני מבקש שהאופוזיציה תודיע לי בזמנה החופשי, מעוד דקה ואילך, מי יהיה החבר - - -
יפעת קריב
סליחה, ברשימה שקראת עכשיו של חברי הוועדה, האם שמעתי נכון שזה במאה אחוז רק גברים? אין לנו שם נשים מכהנות? האם החלטנו לחזור לימי הביניים?
יריב לוין
זה האתגר של האופוזיציה למנות אישה.
יפעת קריב
רק כדי לדעת, אני רק רוצה לבדוק את זה.
היו"ר צחי הנגבי
את מצביעה על נושא נכון, כואב וראוי לתיקון.
יריב לוין
קודם כול, את צודקת.
אברהם מיכאלי
אני חושב שזאת סיבה לפרוש מהקואליציה.
היו"ר צחי הנגבי
אז האופוזיציה תודיע על החבר השישי.
יפעת קריב
אולי על החברה?
איתן כבל
טוב שחברת הקואליציה מתריעה על הנושא בפני האופוזיציה.
יפעת קריב
לא, אני בודקת את זה גם על הקואליציה, סליחה.
היו"ר צחי הנגבי
בוא נתקדם.
משה גפני
רק שנייה, אפשר להרחיב בעניין - - -
אברהם מיכאלי
איתן, הם יצטרפו לאי-אמון היום בממשלה.
יפעת קריב
איתן, כשמדובר ביחס בין נשים לגברים, זה לא - - -
איתן כבל
יש לכם שני מקומות בוועדה.
יפעת קריב
בסדר גמור.
היו"ר צחי הנגבי
יפעת, ההערה שאמרת, איך אומרים, כל המוסיף גורע.
משה גפני
לא, אדוני היושב-ראש, אני לא מוכן לעבור על זה לסדר-היום. זה לא בא בחשבון.
היו"ר צחי הנגבי
לא, סליחה, אתה חייב לעבור על זה, כי אני בתוך הצבעה.
משה גפני
אני רוצה לדעת - - -
היו"ר צחי הנגבי
אני לא רוצה להוציא אותך, אני בתוך הצבעה.
משה גפני
רק לא להוציא אותי עכשיו. אני רוצה לדעת מי האישה שהתמנתה על-ידי יש עתיד לוועדה הזאת.
יפעת קריב
בוא נחכה ונראה.
משה גפני
לא, יש ועדה שמתנהלת כבר שנה. אפשר להתפלץ.
היו"ר צחי הנגבי
ארבל, על מה מצביעים פה?
ארבל אסטרחן
מצביעים על הוספת - - -
קריאה
מי החברים שם? אולי הם התבלבלו.
משה גפני
לא התבלבלו, אולי יש עתיד - - -
היו"ר צחי הנגבי
אנחנו בתוך ההצבעה, חבר הכנסת גפני. פנינה.
פנינה תמנו-שטה
הייתי באמת במקומך שותקת, מי שבא ממפלגה שלא נותנת ייצוג לנשים.
משה גפני
אני ממש לא שותק.
היו"ר צחי הנגבי
רבותי, חברת הכנסת פנינה, אנחנו מצביעים בהצבעה אחת על ההודעה שלי, בקשה שהוועדה תורחב לשנים עשר חברים, ושחבר הכנסת יריב לוין ייכנס, זה כבר אנחנו מודיעים, וחבר נוסף האופוזיציה תמסור, וחבר הכנסת אלקין הוא החבר הנוסף והשנים עשר. ואנחנו מבקשים לבחור את יריב לוין כיושב-ראש הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון. מי בעד? תודה. מי נגד?

הצבעה

בעד הרחבת הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון ומינוי חבר הכנסת יריב לוין ליושב-ראש – 12
נגד – אין
נמנעים – אין

ההרחבה והמינוי אושרו.
היו"ר צחי הנגבי
תודה. מזל טוב ליריב, ועדה מאוד מאוד חשובה.
משה גפני
הצבענו בעד תוך כדי הבעת מחאה על זה שיש עתיד לא שלחה אישה עד היום לוועדה הזאת.
היו"ר צחי הנגבי
נרשום.
יריב לוין
חשבתי שאני לא אישה.
יפעת קריב
נדאג לשנות את זה.
היו"ר צחי הנגבי
בעקבות הבחירה באירוויזיון, חבר הכנסת יריב לוין שוקל שינוי מין. אנחנו עכשיו הולכים לנושא השלישי והאחרון.
רוברט אילטוב
לפני שהוא נכנס כדי לכהן כיו"ר?
יריב לוין
אל תכניס מכשלות פה בדרך.
קריאה
אבל תרים את הכפפה. עדיין יש לך נציג מטעמך, לא?

<ג. הקמת ועדה מיוחדת לפי סעיף 108 לתקנון הכנסת, לצורך מעקב אחרי יישום הוראות פרק ג'1 לחוק שירות ביטחון וחוק שירות לאומי-אזרחי>
היו"ר צחי הנגבי
הנושא השלישי, אנחנו מצביעים על הקמת ועדה מיוחדת לפי סעיף 108 לתקנון, לצורך מעקב אחר יישום הוראות פרק ג'1 לחוק שירות ביטחון. המדובר בוועדה הידועה בשמה ועדת שקד. הוועדה הזאת, אקריא את הסמכויות שלה. שם הוועדה ידוע לכולם, רק אקריא אותו: הוועדה המיוחדת למעקב אחר יישום הוראות פרק ג'1 לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו, וחוק שירות לאומי-אזרחי.
סמכויותיה הן
מעקב שוטף אחר יישום הוראות פרק ג' לחוק שירות ביטחון, התשמ"ו, וחוק שירות לאומי-אזרחי; אישור תקנות וצווים לפי הוראות פרק ג'1 לחוק שירות ביטחון ותקנות לפי חוק שירות לאומי-אזרחי; תיקונים לחוקים האמורים בסעיף 1. הוועדה תפעל עד תום שנתיים מיום תחילתו של חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 19), כלומר עד ליום 19 במרץ 2016.
יש לנו בוועדה שמונה חברים, כולם מכירים אותם. אם אתם רוצים, אני אחזור עליהם.
משה גפני
כולל ממלאי המקום.
היו"ר צחי הנגבי
כולל ממלאי המקום. צחי הנגבי, דוד רותם מסיעת הליכוד, עפר שלח ודב ליפמן מיש עתיד, עמר בר-לב ואיציק שמולי מסיעת העבודה, איילת שקד ומרדכי יוגב מסיעת הבית היהודי. סיעת ש"ס: אריאל אטיאס ויצחק וקנין. הראשון הוא תמיד החבר, השני הוא ממלא מקום.
ארבל אסטרחן
חוץ מהליכוד ששניהם חברים.
היו"ר צחי הנגבי
שניהם חברים, דוד ואני. סיעת יהדות התורה: מאיר פרוש ומשה גפני, סיעת התנועה: אלעזר שטרן ודוד צור. יושבת-ראש הוועדה תהיה חברת הכנסת איילת שקד. ההודעה הזאת, ההמלצה של הוועדה, למעשה נדרשת המליאה לאשר אותה ואנחנו נביא אותה בפני המליאה. מי בעד?
הצבעה

בעד הקמת הוועדה המיוחדת – 11
נגד – אין
נמנעים – אין

הקמת הוועדה אושרה.
היו"ר צחי הנגבי
תודה. אושר פה אחד.
משה גפני
לא, רגע, אני לא השתתפתי בהצבעה. אני נגד החוק, שיהיה כתוב בפרוטוקול.
היו"ר צחי הנגבי
אוקיי, חבר הכנסת גפני לא השתתף בהצבעה.
משה גפני
לא השתתפתי בהצבעה, אני לא חושב שהחוק הזה שווה משהו, אני חושב שסתם בבל"ת, חבל על הזמן של הכנסת ואין מה לעקוב. אני יכול להגיד לכם את התוצאות מראש.
היו"ר צחי הנגבי
תודה.

<ד. בקשת יושב-ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט למיזוג הצעות החוק הבאות:>
< 1. הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 43), התשע"ד-2014 (מ/864)>
<2. הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון – ביטול מאסר חייבים), התשע"ד-2014, של חה"כ מרב מיכאלי וקבוצת חברי הכנסת (פ/2016/19)>
היו"ר צחי הנגבי
עכשיו, הנושא האחרון שהוסף לסדר-היום זה מיזוג הצעות חוק, על-פי החלטת ועדת החוקה, חוק ומשפט, בהתאם להוראות סעיף 84(ד) לתקנון הכנסת.
משה גפני
רשום שלא השתתפתי בהצבעה?
איתן כבל
רשום שלא היית פה.
היו"ר צחי הנגבי
רשום פעמיים.
משה גפני
הייתי, לא השתתפתי בהצבעה.
היו"ר צחי הנגבי
אנחנו מביאים לאישור הכנסת את הבקשה למזג את שתי הצעות החוק, הצעת חוק ההוצאה לפועל והצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון – ביטול מאסר חייבים), של חברות הכנסת מרב מיכאלי וקבוצת חברי כנסת. זה דבר שמחייב הצבעה. מי בעד מיזוג שתי הצעות החוק האלה? תודה. מי נגד?

הצבעה

בעד מיזוג הצעות החוק – פה אחד
המיזוג אושר.
היו"ר צחי הנגבי
תודה. ברכותי לנבחרים, הישיבה נעולה.
<הישיבה ננעלה בשעה 11:42.>

קוד המקור של הנתונים