ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 13/05/2014

הגשת דוח מבקר המדינה 64ג

פרוטוקול

 
PAGE
2
הוועדה לענייני ביקורת המדינה
13/05/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 111>
מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה
יום שלישי, י"ג באייר התשע"ד (13 במאי 2014), שעה 12:00
סדר היום
<הגשת דוח מבקר המדינה 64ג>
נכחו
חברי הוועדה: >
אמנון כהן – היו"ר

רות קלדרון
מוזמנים
>
יו"ר הכנסת יולי יואל אדלשטיין

מבקר המדינה יוסף שפירא

אלי מרזל - מנכ"ל משרד מבקר המדינה

שמואל גולן - משנה למנכ"ל ומנהל חטיבה, משרד מבקר המדינה

יובל חיו - מנהל חטיבה, משרד מבקר המדינה

צחי סעד - ראש המטה ועוזר בכיר למבקר המדינה, משרד מבקר המדינה

דוד נהיר - יועץ בכיר למבקר המדינה, משרד מבקר המדינה

עמיחי שי - יועץ בכיר למבקר המדינה לתפקידים מיוחדים, משרד מבקר המדינה

יעקב זלצר - המפקח הכללי, משרד ראש הממשלה

קטי מנדלסון - משרד ראש הממשלה
מנהלת הוועדה
חנה פריידין
רישום פרלמנטרי
ס.ל., חבר המתרגמים
<הגשת דוח מבקר המדינה 64ג>
יו"ר הכנסת יולי יואל אדלשטיין
אדוני מבקר המדינה, אדוני יושב ראש הוועדה לביקורת המדינה, אנשי משרד המבקר בראשות המנכ"ל, גורמים שונים מן הכנסת ומן הוועדה. אני קודם כל רוצה להודות לך, כרגיל, על הדוח המקיף, הפעם הוא עוסק במשרדי הממשלה השונים, פעילות משרדי הממשלה בתחומים שונים, כולל נסיעות שרים, תחום אהוב בדרך כלל על התקשורת. דבר ראשון בדקתי אם יצאתי בסדר, יצאתי בסדר, אז אני יכול להתייחס.

אני חושב שמכיוון שבאמת הבדיקה היא בדיקה רוחבית, אדוני, אז הדוח מדבר בעד עצמו, אבל, וזה כנראה, אם כל פעם זה קורה לנו בהגשת הדוח, אז זה לא מקרה, אלא משהו מאוד עמוק בביקורת שאתם עושים, כל פעם מופיע איזה שהוא נושא אקטואלי על סדר היום, גם בדוח. הפעם אני חושב שידוע לכולם שאתמול פתחנו את השבוע למניעת האלימות, למאבק באלימות, גם כאן בכנסת, גם מחוצה לה, ויש לך התייחסות ספציפית לנושא במה שנוגע למשרד לביטחון פנים ולמשרד החינוך.

מעבר לסיסמאות שאנחנו כולנו מסכימים איתן, כי הן סיסמאות נכונות, על הצורך במניעת אלימות, על הצורך במאבק באלימות, אני חושב שיש פה גם איזה שהיא תקווה ואולי התייחסות גם שונה בעצם הבדיקה הזאת ובעצם הפניית הזרקור למשרדים השונים. מניסיוני אני אגיד לך, אדוני המבקר, אני זוכר את הנושא הזה ודאי יותר בהיבט של העולים, כשהייתי השר לקליטת עלייה, אחד הדברים הברורים, הרבה מאוד בנוגע לנוער ולצעירים, הרבה מאוד נושאים נופלים בין הכיסאות, כשהנער בבית ספר זאת אחריות אחת, כשהוא מחוץ לבית ספר זו אחריות אחרת, כשהוא הגיע לבעיות זה משרד הרווחה, כשהוא מגיע חס ושלום לעבירות, אז המשרד לביטחון פנים. אני חושב שאולי עצם העובדה שהביקורת שלך ושל אנשיך, כמו שאמרתי, מפנה את הזרקור לכמה משרדים, תיתן את האפשרות, כאן אנחנו סומכים גם על הוועדה שלנו, לא רק לומר מה נעשה ומה נבדק, אלא גם אולי להסיק מסקנות ואולי, מי ייתן, גם לגרום לשיתוף פעולה הדוק יותר בתחום החשוב הזה בין משרדי הממשלה השונים שעוסקים בזה.
לכן עוד פעם תודה, ואני סמוך ובטוח שהדוח הזה, כרגיל, ייבדק ויידון בוועדה לביקורת המדינה על ידי עמיתינו חברי הכנסת, על מנת, כפי שאמרתי, לא רק לקרוא אותו ולדון בוא, אלא גם אולי לעזור למשרדי הממשלה השונים להסיק מסקנות מתבקשות. בבקשה, אדוני המבקר.
מבקר המדינה יוסף שפירא
תודה ליושב ראש הכנסת, חבר הכנסת יולי אדלשטיין, תודה גם ליושב ראש הוועדה לענייני ביקורת המדינה, חבר הכנסת אמנון כהן.
הדוח, כפי שאתם רואים, שמכיל שני כרכים עבי כרס, כולל בחובו פרקים רבים בתחומים שונים. לא ארחיב פה לגבי כל נושא ונושא, כמובן, היושב ראש כבר נגע בכמה נושאים, כולל נושא הבריאות שכה חשוב לנו, אנחנו חוזרים עכשיו מדיון בנושא הבריאות, דוח מעקב, לגבי השר"פ ותיירות המרפא, לכן אין צורך לחזור, אבל אני רוצה להדגיש דבר נוסף. הגשת הדוח היא בעצם רק יריית הפתיחה, כמו שאומרים, של הנושאים שהוצפו ונדונו ונבדקו על ידינו במשך שנה שלמה, אבל עיקר העבודה מתרכזת אחר כך בוועדה שחבר הכנסת אמנון כהן יושב בראשה. הדיון בנושאים שנידונים בוועדה מגיע גם לתקשורת, אתם ודאי שומעים על כך, והגופים המבוקרים מפנימים את הביקורת ומתקנים את הליקויים ואנחנו אחר כך ממשיכים בדוחות מעקב והדיונים בוועדה ממש מועילים ופוריים ואני חושב שהם מביאים לתוצאות חיוביות ולשיפור הממשל בישראל. תודה.
יו"ר הכנסת יולי יואל אדלשטיין
תודה למבקר המדינה. ואני מבקש מיושב ראש הוועדה, חבר הכנסת כהן, לומר מספר מילים, ואנחנו גם מקבלים בברכה את חברת הכנסת רות קלדרון, חברת הוועדה.
היו"ר אמנון כהן
תודה, אדוני היושב ראש, כבוד המבקר, כל החבורה המקצועית, והמנכ"ל בראשותם, חברת הכנסת רות קלדרון, חברת הוועדה, אני רואה פה גם נציגים ממשרד ראש הממשלה, שמלווים גם את דוחות מבקר המדינה, גם במעקבים, גם בדיונים אצלנו. תודה רבה לך, מנהלת הוועדה, שיושבת כאן איתנו.

אדוני היושב ראש, כמו שציינת, אנחנו בוועדה שמים דגש רב על הדוחות של מבקר המדינה. אנחנו מדינה צעירה, מתפתחת, אבל יש הרבה מאוד ליקויים שאנחנו צריכים לתקן. הוזכר היום שדנו בדוח מבקר המדינה בנושא שר"פ ותיירות מרפא והתורים הארוכים שישנם, ואני כבר רואה עוד פעם נושאים חשובים בנושא הבריאות וכתוצאה מכך גם הוקמה ועדת גרמן שדנה היום בכל ההיבטים לטובת האזרח במערכת הבריאות. אני מקווה שהדוח של הוועדה יהיה ממצה. הוועדה לא תרפה, גם התוכן והיעילות, שבסופו של דבר ניגע בנקודות שאנחנו צריכים למען אזרחי מדינת ישראל.

אני באמת נהנה לעבוד עם המשרד המקצועי ביותר שאנחנו באמת רואים, ולא אני רק אומר את זה, כל גוף מבוקר שבא לדיונים בוועדה מציין את המצוינות והמקצועיות של אנשי משרד מבקר המדינה. אני מודה לו על כך שהוא בוחר אותם בפינצטה, בציציות אחד אחד, שבאמת אין עוררין על ההערות, או על הדברים או על הביקורת שהם מביאים וכשהם מביאים את הביקורת האמיתית, אז ודאי גם הם נשמעים טוב. אני לא פעם שומע ממנכ"לי משרדי הממשלה שאומרים 'זו תכנית עבודה שלי לטובת המשרד שלי', וזה מוטמע בתוך תכנית העבודה והם מתקנים את הליקויים. רובם באים לידי תיקון על ידי דיון אחד, ואם יש רגישות ציבורית ואנחנו רואים שהדברים לא תוקנו אחרי דיון אחד, יש דיוני מעקב, כמו שהיה היום בנושא הבריאות. אני חושב שבכוחות משותפים, יש לנו גם ועדה מאוד הטרוגנית, חברי ועדה מכל סיעות הבית, הדברים שאנחנו מסתכלים עליהם, אין קואליציה-אופוזיציה, הם לטובת הציבור, לטובת הצרכן, לטובת עם ישראל.

תודה רבה, כבוד המבקר ואדוני היושב ראש, על הזמן שלכם. גם לתקשורת יש פה תרומה רבה, אתם מציפים את הדברים האלה והגוף המבוקר שומע את הדברים ולא פעם כשאנחנו מוציאים טרום דיון את ההודעה לעיתונות לדיון כבר מגיעים הגופים עם חלק מהתיקונים שכבר תוקנו. לכן תרומה רבה יש גם לתקשורת, אני רוצה להודות לכם גם, לכל מערכות התקשורת, הכתובה, אינטרנט, וגם אלה שמצלמים אותנו. תודה רבה.
יו"ר הכנסת יולי יואל אדלשטיין
אדוני רוצה שמישהו מן הצוות שלו יתייחס לדוח, מאנשי המקצוע?
מבקר המדינה יוסף שפירא
יובל, רוצה להגיד כמה מילים?
יובל חיו
הדוח מדבר בעד עצמו, אני לא חושב שכרגע יש מה להציג באופן פרטני.
קריאה
ברשותכם נעשה הגשה נוספת לערוץ 7 וערוץ 1, אם תוכלו להגיש עוד פעם?
היו"ר אמנון כהן
להסתכל ופעם נוספת ללחוץ את ידו של מבקר המדינה ויושב ראש הכנסת.
יו"ר הכנסת יולי יואל אדלשטיין
תודה, אדוני.

<הישיבה ננעלה בשעה 12:15.>

קוד המקור של הנתונים