ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 29/04/2014

אישור מסגרת ערבות מדינה לבנקים, במסגרת קרנות אשראי לעסקים קטנים ובינוניים

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
29/04/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 330>
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, כ"ט בניסן התשע"ד (29 באפריל 2014), שעה 10:00
סדר היום
<אישור מסגרת ערבות מדינה לבנקים, במסגרת קרנות אשראי לעסקים קטנים ובינוניים>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
משה גפני

בועז טופורובסקי

יצחק כהן

יעקב ליצמן

זבולון קלפה

אלעזר שטרן

דב ליפמן

שמעון סולומון
מוזמנים
>
יהונתן לוי - עורך דין, משרד האוצר

עמית מרזאי - רפרנט ערבויות מדינה, משרד האוצר

טל רביב - רכזת ערבויות מדינה, משרד האוצר

שרית מור - מנהלת תחום תוכניות עבודה, פרוייקטים ותקציב, משרד הכלכלה

צבי כהן - מנהל קרנות לעסקים, בנק מרכנתיל-דיסקונט

עדה ליסאור - מנהלת אגף אשראי ובקרה, בנק מרכנתיל-דיסקונט

אלכס סטולבוב - מנהל המטה העסקי, בנק אוצר החייל

דורון כליף - סמנכ"ל, בנק אוצר החייל

אורן הרמבם - מנהל אגף לתעשייה קטנה ובינונית, התאחדות התעשיינים

דנה אלמן-וישקין - עו"ד, התאחדות התעשיינים
ייעוץ משפטי
אייל לב-ארי
מנהל/ת הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
יפעת קדם
<אישור מסגרת ערבות מדינה לבנקים, במסגרת קרנות אשראי לעסקים קטנים ובינוניים>
היו"ר ניסן סלומינסקי
אישור מסגרת ערבות מדינה לבנקים, במסגרת קרנות אשראי לעסקים קטנים ובינוניים.
טל רביב
הגענו לבקש את אישור ועדת הכספים להעמדת מסגרת ערבות מדינה בסך 400 מיליון ש"ח לטובת הקרן לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה. אני אפרט קצת. המדינה מפעילה קרנות סיוע לעסקים במבנים שונים מאז שנות ה-90. במתכונת הנוכחית הקרן פועלת מאז אפריל 2012. היא מעמידה הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים מתוקף התחייבות המדינה כלפי הבנקים שזכו במכרז לשפות אותם בגובה של 500 מיליון ₪ על הפסדים שהם יקבלו מאותן הלוואות שהם מעמידים. המסגרת של 500 מיליון ₪ מורכבת מ-100 מיליון שקל בתקציב ו-400 מיליון שקל בערבות. היקף האשראי שמעמידים הבנקים כנגד ההתחייבות הזאת הוא 4.4 מיליארד שקל. הם ממנפים את ההתחייבות של המדינה. היקף האשראי האמור של 4.4 מיליארד שקל היה אמור להספיק לפעילות של 4 שנים שהיו לפי התחזיות. היום, בערך שנתיים מהמועד שבו התחילה לפעול הקרן, היקף האשראי הזה עומד להיגמר. אחד מתוך 4 הבנקים שפעילים בקרן כבר סיים את היקף האשראי שהוקצה לו לפני חצי שנה. עוד 2 בנקים אמורים לסיים את היקף האשראי שהוקצה להם בחודשים הקרובים. כדי למנוע הפסקה של הקרן אנחנו מבקשים כבר עכשיו את אישור הוועדה למנה נוספת, שיש לנו את הזכות להעניק מתוקף המכרז שיצאנו בו בשנת 2012.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה הסכום?
טל רביב
400 מיליון שקל זה מסגרת הערבות. ה-100 מיליון שקל בתקציב כבר אושרו כאן בוועדה לפני החג.
יצחק כהן
אנחנו בעד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מישהו עוד רוצה לשאול?
יצחק כהן
אנחנו מכירים את זה. אנחנו בעד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני רק רוצה לציין שרוברט אילטוב, שהוא יושב-ראש ועדת המשנה לעסקים קטנים, היה מעורב, סייע בעניין. הוא נמצא בצרפת. אני רוצה להודות לו מאחר והוא לא נמצא פה. מגיע לו גם יישר כוח. מי בעד לאשר ערבות מדינה לבנקים, במסגרת קרנות אשראי לעסקים קטנים ובינוניים? מי נגד? מי נמנע?
הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין
נמנעים –אין

אושר
משה גפני
האם בעבר היו נותנים אשראי לעמותות?
טל רביב
גם היום נותנים.
משה גפני
אין שינוי בזה?
יעקב ליצמן
כל עמותה מקבלת אשראי?
משה גפני
בהתאם לזה של הבנקים. מישהו אמר לי שלא נותנים היום אשראי לעמותות.
טל רביב
נותנים.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:15.>

קוד המקור של הנתונים