ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 04/05/2014

דיון הוועדה המשותפת לעניין הכרזה על מצב חירום - בהמשך להחלטת הממשלה מיום 23/03/2014 להציע לכנסת להכריז לפי סעיף 38 לחוק יסוד: הממשלה, על מצב חירום לתקופה של שנה אחת

פרוטוקול

 
PAGE
5
ועדה משותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת החוקה חוק ומשפט

לעניין הכרזה על מצבי חירום

04/05/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
פרוטוקול מס' 4
מישיבת ועדה משותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת החוקה חוק ומשפט
לעניין הכרזה של מצבי חירום
יום ראשון, ד' באייר התשע"ד (04 במאי 2014), שעה 10:00
סדר היום
דיון הוועדה המשותפת לעניין הכרזה על מצב חירום - בהמשך להחלטת הממשלה מיום 23/03/2014 להציע לכנסת להכריז לפי סעיף 38 לחוק יסוד: הממשלה, על מצב חירום לתקופה של שנה אחת
נכחו
חברי הוועדה: אריה דרעי – היו"ר
מרדכי יוגב

אורי מקלב

אברהם מיכאלי
מוזמנים
עו"ד ישי יודקביץ - הלשכה המשפטית, משרד הביטחון

ד' - משרד ראש הממשלה

עו"ד הרצל רביניאן - היועץ המשפטי, משרד התחבורה והבטיחות בכבישים

עו"ד גאל אזריאל - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עוד דנה יפה - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עינת בכר - אגף הרוקחות, משרד הבריאות

אסתי שלי - מינהל טכנולוגיות רפואיות ותשתיות, משרד הבריאות

עו"ד סיגל מרד אברג'יל - ראש תחום הסדרה ואכיפה, משרד הכלכלה

משה שם טוב - היערכות לחירום, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

סטליאן גלברג - אגף מניעת רעש וקרינה, המשרד להגנת הסביבה

עו"ד דפנה גוטליב - מחלקת ייעוץ וחקיקה, המשרד להגנת הסביבה

עופר ששון - מנהל תחום היערכות לחירום, משרד התשתיות, האנרגיה והמים

עו"ד חגית אייזנמן - סגן היועץ המשפטי, משרד התשתיות, האנרגיה והמים

עו"ד אודליה אדרי - רשות האוכלוסין וההגירה, משרד הפנים

דקלה גרינברג - הלשכה המשפטית, רשות האוכלוסין וההגירה, משרד הפנים

עו"ד אפרת מאירי - ראש תחום ייעוץ וחקיקה, הרשות להגנת הצרכן והסחר ההוגן
ייעוץ משפטי
עידו בן יצחק
מנהל הוועדה
שמואל לטקו
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון – חבר המתרגמים
דיון הוועדה המשותפת לעניין הכרזה על מצב חירום - בהמשך להחלטת הממשלה מיום 23/03/2014 להציע לכנסת להכריז לפי סעיף 38 לחוק יסוד: הממשלה, על מצב חירום לתקופה של שנה אחת
היו"ר אריה דרעי
בוקר טוב. אני מתנצל על העיכוב. בהמשך לישיבה הקודמת, לפני שנשמע את נציגי המשרדים, אני מבקש לשמוע מחבר הכנסת מיכאלי, יושב ראש ועדת המשנה, שטרח ועמל בחודשים האחרונים, שיבשר לנו שאין צורך להאריך ובא לציון גואל. סיימתם לעשות את פקודת הטרור, התכנסתם וישבתם.
אברהם מיכאלי
התחילו ישיבות בוועדת החוקה במובן של התקדמות בחוק הזה והחלה התקדמות.

אדוני היושב ראש, בחודשים האחרונים קיימנו מספר ישיבות עם משרדי הממשלה ונגיד שבהתקדמות במספרים, לא התקדמנו הרבה. עוד שני צווים ירדו מהמאגר של צווי החירום. הם לא בוטלו אבל ירדו מהמאגר מאחר והממשלה כבר טיפלה בעניין והועברו לכנסת לטיפול. אם אני יכול לדבר על המספרים, עדיין אצל הממשלה והכנסת, החלוקה היא כך שיש לנו עדיין 52 צווים בטיפול כאשר 22 צווים הם כבר בכנסת לטיפול בוועדות ושלושים צווים עדיין בטיפול ממשלתי. אני רואה כרגע את תפקידנו כוועדה להסתכל על מכלול התמונה, אבל יחד עם זאת הלחץ הוא תמיד על הממשלה כדי שהצווים יצאו לכנסת ואת העבודה בכנסת אנחנו נעשה באמצעות יושב ראש הכנסת, באמצעותך כמובן ובאמצעות ראשי הוועדות שיזרזו את הנושא.

הוועדות בכנסת התקדמו וכבר דנו במספר נושאים שנמצאים אצלן אבל גם הן לא עומדות בקצב הראוי והמתאים. לכן תפקידנו גם ללחוץ עליהן כדי שהן יזרזו את הדברים.
היו"ר אריה דרעי
למיטב ידיעתי, ועדת המשנה שאמורה לטפל בחוק הגדול מטעם ועדת החוק, ועדת שטרן, עוד לא זכתה לראות בה אחד את השני והיא עוד לא ישבה ולו פעם אחת.
עידו בן יצחק
מליאת ועדת החוקה קיימה דיונים.
אברהם מיכאלי
היא קיימה שניים או שלושה דיונים.
עידו בן יצחק
ושניים נוספים צריכים להתקיים.
אברהם מיכאלי
פתיחת החוק או מבוא לחוק.
היו"ר אריה דרעי
הוקמה ועדת משנה?
אברהם מיכאלי
לא ידוע לי. חבר הכנסת מקלב חבר שם יחד אתי ולא ידוע לנו על ועדת משנה.
היו"ר אריה דרעי
יש כוונה כזאת? בזמנו דיווחתם על כך.
אברהם מיכאלי
יושב ראש הוועדה אמר שהוא רוצה לקדם את זה במסגרת ועדת משנה. אני לא יודע.
היו"ר אריה דרעי
אתם התחלתם לדבר על החוק?
אברהם מיכאלי
כן.
היו"ר אריה דרעי
היכן אתם נמצאים?
אברהם מיכאלי
עוד לא הגענו לסעיפים אבל החוק הזה הוא חוק כל כך מסובך שנתנו כמה דיונים רק לדיון כללי. עכשיו קיבלתי תאריכים לשבועות הקרובים אבל לדעתי הקצב שם לא מספק. היועצים המשפטיים של ועדת החוקה טוענים שייקח להם חודשים כדי להתקדם עם החוק הזה כי החוק הוא מורכב ומסובך. זה בנושא של החוק הספציפי הזה.

מעבר לזה, אני חייב לומר שמשרדי הממשלה, חלק גדול מהם, עשו מאמצים גדולים והיכן שהשר לקח את העניין לטיפולו וכך גם מנכ"ל המשרד, אני רואה שהדברים שם התקדמו. אני מציין לשבח את המשרד להגנת הסביבה. השר פרץ אמר לי שהוא יקיים מעקב אישי שלו אחר החוקים שנמצאים בהכנה ואכן הוא עמד בזה. לוח הזמנים שהוא נתן, הוא עמד בו. היום חוק אחד גדול ומורכב שאמרו שייקח זמן רב, הדברת מזיקים, הגיע כבר לכנסת ואמור לעלות בפתיחת המושב לקריאה ראשונה. זה אומר שהיכן שהשרים והמנכ"לים לקחו על עצמם את העניין בתשומת לב, הם הצליחו להתקדם. אני תמיד דורש ממשרדי הממשלה שייתנו לזה סדר עדיפות. במשרד יש להם נושאים רבים לטפל בהם. יש חוקים שאמרו לי שהם כל כך מורכבים ומסובכים, כך שהם לא יכולים להתחייב מעכשיו לעוד חצי שנה. לפי הקצב הזה אנחנו נצטרך להתכנס כאן עוד כמה וכמה פעמים כי החוקים האלה לא מקודמים וזה דבר שעלי לא מקובל. אני משאיר כרגע לוועדה את ההחלטה איך היא רוצה לעשות את זה בהמשך.

יש לנו כאן טבלה מאוד מסודרת.
היו"ר אריה דרעי
ראיתי. אולי בכל זאת נשמע בקצרה. נתחיל עם משרד המשפטים.
גאל אזריאל
כאשר הממשלה באה לבקש מהכנסת להכריז על מצב חירום, כמו שהיא עשתה גם הפעם עם הבקשה שלה להכריז על מצב חירום לתקופה של שנה כי יש צרכים ביטחוניים ויש חקיקה ביטחונית שדורשת את המשך תוקף מצב החירום כדי להתמודד עם איום הטרור, והגורמים הביטחוניים כאן יוכלו לפרט את הדברים, לפי תקנון הכנסת עלינו לפרט שלושה דברים:

הדבר הראשון הוא הצורך להכריז על מצב חירום מבחינה ביטחונית, ושוב, הגורמים הביטחוניים נמצאים כאן – ממשרד הביטחון וממשרד ראש הממשלה – והם יוכלו לפרט.

הדבר השני עליו עלינו לדווח לכנסת לפי תקנון הכנסת הוא התקנת תקנות לשעת חירום. כפי שכתבנו בעדכון שנשלח בשבוע שעבר ליושב ראש הוועדה, לא הותקנו תקנות לשעת חירום בתקופה של ההכרזה שהיא היום בתוקף.

הדבר השלישי הוא החקיקה שתוקפה מותנה בקיומו של מצב חירום. חבר הכנסת מיכאלי כבר מסר את השורה התחתונה בנושא הזה. היום יש 52 צווי פיקוח שהוצאו מכוח חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים שעדיין נמצאים בתוקף כאשר לפני חמש שנים היו בסביבות 170 צווים כאלה. מתוך 52 צווי הפיקוח האלה, יש 22 צווים שנמצאים על שולחן הכנסת ושלושים שנמצאים בעבודת ממשלה מתקדמת בשלב זה או אחר.

לדעתי כן נעשתה עבודה מאומצת בחודשים האחרונים, במיוחד לאור העובדה שההכרזה האחרונה הייתה מאוד קצרה - היו לנו חמישה חודשים של הכרזה – ובזמן הזה היה גם חודש וחצי של פגרה, כולל חג הפסח בתוכה. רוב המשרדים מקדישים לנושא תשומת לב ומאמצים רבים והנושא הוא בראש סדר העדיפויות של הממשלה. אפשר לראות את זה בדיווח ששלחנו במכתב לכנסת. בשבוע האחרון שני צווים בוטלו. יש לפחות ביטול של פרק של חוק שנמצא על שולחן הכנסת והוא כמעט מוכן. חוק הפיקוח על המזון לבעלי חיים כבר אושר בכנסת. שלוש הצעות חוק הונחו על שולחן הכנסת בדיוק לפני הפגרה ואנחנו מאוד מקווים שהן תתקדמנה בזמן הקרוב. בנוסף יש את הצעת חוק רישוי שירותים לרכב שנמצא כבר הרבה זמן בדיונים בוועדת הכלכלה. בנוסף על כך יש עוד תשעה דברי חקיקה, סטים של תקנות, שנמצאים על שולחן הוועדות השונות וגם הם יאפשרו ביטול של תשעה צווי פיקוח.
עבודת הממשלה די מתקדמת. יש לנו עוד הרבה מאמצים לעשות וכולנו מודעים לכך. כל משרדי הממשלה מקדישים לזה את מרב המאמצים. לעמדתנו יש צורך בתקופה של שנה לפחות כדי לסיים את העבודה הזאת. בכל מקרה, הצעת חוק המאבק בטרור, כפי שראינו, התחילו הדיונים לפני הפגרה.
היו"ר אריה דרעי
מבחינה חוקית לכנסת יש סמכות לתת יותר משנה?
גאל אזריאל
לא. לפי חוק יסוד: הממשלה.
היו"ר אריה דרעי
אני רוצה להבין כי כל פעם אתם צנועים ומבקשים שנה.
אורי מקלב
בפעם הקודמת הם קיבלו חצי שנה.
גאל אזריאל
בפעם הקודמת קיבלנו חמישה חודשים.
היו"ר אריה דרעי
שאלתי אם יש סמכות לבקש יותר. כל פעם הם מבקשים שנה.
אורי מקלב
בפעם הקודמת הם ביקשו שנה אבל קיבלו חמישה חודשים. הפעם הם מבקשים שנה, וכמה הם יקבלו?
היו"ר אריה דרעי
אני לא יודע.
גאל אזריאל
אני אתן את הרקע. לפני 1997, אם אני לא טועה, הכרזה על מצב חירום הייתה בתוקף לפי פקודת סדרי השלטון והמשפט. שם ההסדר היה שכל עוד לא תבוטל ההכרזה, היא תהיה בתוקף, כך שלא הייתה כל הגבלת זמן. אז נחקק מחדש חוק יסוד: הממשלה ושם הוכנס הסעיף של מצב חירום, הכרזה על מצב חירום, שהחליף את ההסדר בפקודת סדרי השלטון והמשפט ושם ההסדר הוא שיש אפשרות להכריז על מצב חירום רק לתקופה של שנה. אם אני לא טועה, זאת הייתה גם הצעת חוק ממשלתית.

הממשלה רואה חשיבות רבה בבחינת הנושא. זה לא פשוט כלל ועיקר להכריז על מצב חירום במדינה. אנחנו מבינים את המשמעויות אבל היום, לפי העמדה של הגורמים הביטחוניים, מדינת ישראל נמצאת במצב חירום ויש לה צורך בסמכויות של החוקים הביטחוניים כדי לפעול ולהתמודד עם איום הטרור. החקיקה שתוקפה תלוי במצב חירום ואין לה קשר לביטחון המדינה היא דבר משני מבחינתנו. אנחנו בכל זאת עומדים ועובדים על החלפת החקיקה הזאת אבל זאת לא הסיבה העיקרית להכרזה.
היו"ר אריה דרעי
מי מכל הגורמים כאן עובד מול ועדת החוקה בנושא החוק?
ד’
בוועדת החוקה היו שני דיונים ובשני הדיונים היו בעצם נאומי פתיחה של הגורמים השונים - של ארגוני זכויות אזרח שונים, גם של שירות הביטחון הכללי, גם של משרד המשפטים וגם של חברי הכנסת. בדיון הקרוב שקבוע מיד עם תום הפגרה, ב-13 במאי, קבועים דברי הפתיחה של הסנגוריה הציבורית שהוא הגורם האחרון שנותר בסבב ואז מתחיל בעצם הדיון לגופו של עניין בהגדרת ארגוני טרור.
היו"ר אריה דרעי
הכוונה לקיים את כל הדיונים במליאה או בוועדת המשנה?
ד’
גם אנחנו שמענו על דיון של ועדת המשנה בראשות חבר הכנסת שטרן, אבל כרגע עוד לא נאמר לנו דבר רשמי בנושא הזה. כרגע הכוונה היא לקיים דיונים אחת לשבוע וכבר נקבע דיון ליום ראשון אחרי הפגרה וליום שלישי שאחריו. הכוונה היא לקבוע דיונים לאורך כל המושב.
היו"ר אריה דרעי
כמה זמן את מעריכה זה יכול לקחת?
ד’
יש בחוק 130 ומשהו סעיפים עם הרבה סעיפי משנה. אני מניחה שזה אומר לא מעט ישיבות. מאוד חשוב לנו לקדם את זה ולסיים את זה בכנסת הנוכחית.
היו"ר אריה דרעי
בכנסת הנוכחית?
ד’
אנחנו אופטימיים. אנחנו אחרי דין רציפות ולכן אי אפשר להאריך את זה שוב.
היו"ר אריה דרעי
אחרי שנתיים ושמונה חודשים, אתם רוצים עוד זמן?
ד’
אנחנו לא רוצים. אנחנו רוצים את זה השנה.
אורי מקלב
כולנו יודעים כמה זמן. הדגש בוועדה הזו צריך להיות לא בקצב הדיון בתוך הכנסת. את זה אנחנו יכולים לעשות בסדר שלנו וזה לא כל כך קשור למשרדי הממשלה. הבעיה האמיתית שלנו היא בחוקים שעוד לא הגיעו לכנסת. כפי שאתה רואה אדוני היושב ראש, בצווים יש התקדמות מאוד מאוד גדולה.
אברהם מיכאלי
יש עדיין שלושים צווים.
אורי מקלב
כן. אני רוצה להגיד לך אדוני היושב ראש שחבר הכנסת מיכאלי עושה עבודה נפלאה. בפן אחר ראיתי שהוא יודע ללחוץ ולקדם דברים ולא להניח למשרדי הממשלה לא להשתתף בישיבות בראשן הוא עומד. אם הוא היה עושה את זה לצרכים שלו ולצורכי המפלגה שלו, היית רואה שהוא מתקדם אחרת.
היו"ר אריה דרעי
אני רואה את ההתקדמות של הצווים. אם אני עושה חשבון, מיולי 2013, עת התחלנו אנחנו לעסוק בזה, עד עתה, הממשלה שחררה 16 צווים. נכון? 46 ו-30. זאת התקדמות. הצווים האלה, עם כל הכבוד, בלי לפגוע בדבש, בדבורים, בנקניקיות ובכל הדברים הללו, הם דברים חשובים, אבל הליבה של כל הדברים הללו הוא החוק הגדול הזה, ממנו ייפול או יקום הכול. אתה יכול להתקדם בכל הצווים אבל אם נשארת עם החוק הזה, לא התקדמנו הרבה. לכן חשובה התקדמות החוק.
אורי מקלב
יש חוקים שעדיין לא הגיעו.
היו"ר אריה דרעי
אחד קשור בשני.
אברהם מיכאלי
ברשימה של הצווים בממשלה אני מגלה שכל נציג ממשלה שיושב כאן משכנע אותנו שזה כל כך מורכב ומסובך, לא פחות מפקודת הטרור. הם אומרים שאם החוק הזה לא יהיה, הם לא יוכלו להפעיל תחומים שלמים במשק. לכן אני לוחץ על השרים ועל המנכ"לים של המשרדים כדי שייקחו את זה בידיהם. לא סתם הזכרתי את השר פרץ. הוא הבטיח לי לוח זמנים מוגדר והוא עמד בו. הוא כינס את כל הצוות שלו, ישב אתו ואמר לו שאין להם זמן, שיפנו את הכול ויטפלו בזה. זה מה שאני דורש ממשרדי ממשלה אבל בעיני הם לא עושים מאמץ מספיק. עם כל הכבוד לעורכת הדין גאל שהיא נציגה נאמנה של כל משרדי הממשלה כי היא מטעם משרד המשפטים מטפלת בנושא, אני עדיין חושב שהמשרדים לא עושים מספיק מאמץ. יש חוקים רגישים.
היו"ר אריה דרעי
יש כאן 12 צווים שכלל לא התחילו לטפל בהם. איפה נמצאים הצווים האלה?
עידו בן יצחק
מתוך ה-12 הצווים האלה, עשרה הם צווים שתלויים בתיקון חקיקה שעדיין לא הגיע.
היו"ר אריה דרעי
בחקיקה של החוק הגדול או של חוקים אחרים?
עידו בן יצחק
לא. יש ארבעה צווים שאמורים להיות מוחלפים בתיקון של פקודת בריאות הציבור (מזון) שמשרד הבריאות אולי יכול להרחיב עליה.
היו"ר אריה דרעי
באיזה שלב היא נמצאת?
עידו בן יצחק
בשנה שעברה הופץ תזכיר אבל הממשלה החליטה ללכת למתווה אחר ולכן יהיה צורך בהפצת התזכיר מחדש.

מעבר לארבעת הצווים האלה, יש עשרה צווים שאותם החליפו בתקנות אלא שלא ניתן יהיה להתקין את התקנות האלה עד שאותו חוק יחוקק.
היו"ר אריה דרעי
של הבריאות?
עידו בן יצחק
כן.
היו"ר אריה דרעי
אם כן, הרוב הוא של משרד הבריאות.
עידו בן יצחק
הרוב. כן.
אורי מקלב
יש לך גם את משרד התחבורה.
היו"ר אריה דרעי
משרד הבריאות כאן.
קריאה
היועצת המשפטית בדרך והיא תוכל להרחיב.
אברהם מיכאלי
יש לנו דוגמה במשרד התחבורה.
היו"ר אריה דרעי
כמה צווים יש שם?
עידו בן יצחק
חוק אחד וחמישה צווים.
אברהם מיכאלי
חוק אחד פותר חמישה צווים.
היו"ר אריה דרעי
אני רואה שאצלם יש חמישה חוקים ושישה צווים.
אברהם מיכאלי
יש להם בסך הכול 11.
היו"ר אריה דרעי
מה עם החוק להארכת תוקף תקנות שעת חירום (פיקוח על כלי שיט)?
אברהם מיכאלי
לוקח להם שנה וחצי לפי לוח הזמנים שלהם. אני לא מקבל את זה. הם דיברו אתי על 2015.
עידו בן יצחק
לא. הם דיברו על יולי הקרוב.
אברהם מיכאלי
בסדר, אבל יש להם עוד משהו שהוא ל-2015.
עידו בן יצחק
כן.
היו"ר אריה דרעי
את מה מחליף החוק הזה?
עידו בן יצחק
הוא לא מחליף צו. הוא מחליף חוק.
היו"ר אריה דרעי
ומה עם חמשת הצווים?
עידו בן יצחק
חמשת הצווים האחרים, הם מפורטים בטבלה. אולי נציג משרד התחבורה יוכל לפרט טוב יותר.
היו"ר אריה דרעי
את הצווים האלה אמור להחליף חוק?
עידו בן יצחק
כן. שלושה בחוק ושניים בצו אחר.
היו"ר אריה דרעי
הכול בעבודה?
אברהם מיכאלי
הכול בעבודה, אבל שוב, הקצב. לאחרונה היה כאן מנכ"ל משרד התחבורה והוא הבין את הלחץ שלי עליו ואתמול הוא הוציא מכתב בו הוא נותן לוח זמנים שאני לא מקבל אותו אבל אנחנו נלחץ ונעשה ככל שניתן.

לדוגמה, צו היהלומים. אמרו לי שזה בלתי אפשרי לפתור כי זה פוגע בכל סדרי ההתנהלות שלהם מול כל מדינות העולם. עכשיו אני רואה שהם מתקדמים. משרד הכלכלה ישב אתם והם הגיעו להתקדמות לפיה אני רואה שם אופק למרות שזה עדיין לא מספיק וצריך לפתור את זה. יש לנו כאן עוד דברים שהם אולי יותר עניינים של משק – הסדר שעות עבודה ומנוחה במשק, נושא מורכב שלא שייך רק למשרדי הממשלה אלא להסתדרות ולכל הגורמים האחרים – שם צריכים לעשות מאמצים.

אני ביקשתי מראש הממשלה שישים את זה על סדר היום בממשלה ויאמר לשרים שהוא רוצה מכולם פתרון תוך חודש-חודשיים. לא יכול להיות שכל אחד מהשרים יקבל שוב שנה ושוב שנה והם לא יסיימו את העניין הזה. אנחנו התחלנו לטפל בוועדת מעקבים בשנת 2009.
היו"ר אריה דרעי
תראה איזו התקדמות יש. היו 158 צווים ועכשיו יש לך שלושים.
אברהם מיכאלי
בסדר, אבל עכשיו הגענו לליבת החוקים שהם החוקים הבעייתיים וכאן צריך לעשות מאמץ גדול יותר. התקדמנו, אבל שוב מגיעים לאותו שלב שאנחנו עולים במליאה ומתחילים להסביר למה לא. הכנסת נראית כאן לא טוב,. הכנסת נראית כאילו היא לא עושה מספיק מאמץ, למרות שאני חושב שאנחנו עושים כאן את המקסימום שאנחנו יכולים לעשות ככנסת, חוץ מהוועדות שצריכות להזדרז ולקדם את מה שיש אצלן. אנחנו נצטרך להחליט אם על הוועדה המשותפת מקובל הקצב או לא.
אורי מקלב
השאלה כמה זמן אתה רוצה לתת להם.
היו"ר אריה דרעי
זה באמת לא נעים. כל הזמן אנחנו באות סיפור.
אורי מקלב
שנה זה זמן ארוך מדי ואני חושב שזה לא יהיה מדרבן. אני חושב שצריך לקצר את התקופה וללכת לזמן יותר קצר כדי שזה יהווה דרבון ומשהו מחייב להזדרז. נעשתה עבודה ואי אפשר לזלזל במה שנעשה ולכן אנחנו גם מוכנים לאשר את ההארכה. נעשתה עבודה ורואים זאת גם בדיונים ורואים את זה גם באופן מעשי, אבל שנה זאת תקופת זמן מאוד מאוד ארוכה ואני חושב שתהווה נסיגה במוטיבציה ולהשקעת הזמן בגלל דברים אחרים דחופים בתהליך קידום כל הדברים האלה. זמן יותר קצר, יותר מורגש שאנחנו עומדים אתם עם שעון עצר ומבקשים לדעת על ההתקדמות. שנה זה זמן רב.
ישי יודקביץ
אני מבין שהוועדה לא מסכימה לקבל את בקשת הממשלה לגבי השנה, אבל מניסיון של השנים בעבודה לצמצום החקיקה, אנחנו רואים שגורם מאוד משמעותי בקידום של הדברים הללו זאת התקופות בהן הכנסת יושבת ופעילה. בתקופות כאלה, יש גם קצב העבודה בממשלה - ועדת השרים לחקיקה יושבת פעם בשבוע, התזכירים וההצעות זורמים ורצים וועדות הכנסת עובדות.

אם אתם מבקשים לקצר לתקופה של פחות משנה, אני מציע אולי לספור את זה לפי מושבים של הכנסת ואז תהיה לכם פרספקטיבה טובה יותר גם איך הכנסת התקדמה וגם איך הממשלה התקדמה בשני המושבים הקרובים למשל. המושב הקרוב מתחיל באמצע מאי ומסתיים בסוף יולי, אחרי כן תהיה פגרה מאוד ארוכה עד אחרי החגים, עד אוקטובר.
היו"ר אריה דרעי
בתקופה הזאת לא עובדים משרדי הממשלה?
ישי יודקביץ
עובדים, אבל הכנסת לא עובדת. אין ישיבות ועדות, אין ישיבות ועדות שרים לחקיקה והפעילות היא יותר נמוכה מטבע הדברים, גם בגלל שאלה חגים וחופשות גדולות. אתה לא יכול להתעלם מזה, גם מניסיון רב השנים שלך כשר בממשלה, שבתקופות פגרה יש פעילות נמוכה יותר. זה לא שלא עובדים אלא שיש פעילות נמוכה יותר.

אני מציע, כדי שתהיה לכם פרספקטיבה, שני מושבים של כנסת. לתת לשני מושבים של כנסת לעבור. זה אומר מושב החורף 2014-2015 שזה המושב הארוך של הכנסת, מאוקטובר עד מרץ, ולקראת סוף מרץ 2015 או שבוע-שבועיים לפני תום המושב, לקבוע את מצב החירום. כך תהיה לך פרספקטיבה של מושב הקיץ הקרוב שהוא קצר ומושב החורף הארוך שהוא ארוך. את זה אני מציע אם אתם רוצים לקצר את התקופה של השנה.
היו"ר אריה דרעי
אמרת את זה יותר יפה. ביקשת שנה.
ישי יודקביץ
נכון. ביקשתי שנה.
היו"ר אריה דרעי
הסברת את זה יותר יפה.
אורי מקלב
אני מאוד מעריך את הדברים. הוא אומר דברים של טעם אבל בגלל הדברים שנאמרים על ידי משרד הביטחון, הם דווקא צריכים להראות לנו שיש אפשרות לקדם את הדברים. אם הוועדה המשותפת יושבת בפגרה, אין שום סיבה שוועדת השרים לא תשב בתקופה זאת בדיונים מיוחדים. דווקא הם יזרזו. אם אנחנו יודעים שהזמן קצר וועדת שרים לענייני חקיקה תשב בתקופה בה היא לא רגילה לשבת ותבקש בקשות לגבי החוקים האלה, זה ידרבן להוציא את כל תהליך החוקים האלה מתהליך החקיקה הרגיל. הבעיה שקיימת בחוקים האלה היא רק בגלל שנכנסים לרוטינה של עבודה עם קצת קדימות בגלל לחץ ועדת המשנה. הם צריכים לדעת שהזמן קצר. השולחן שיושב כאן, לא מרגיש מה חברי הכנסת אומרים, שהם צריכים לקבל את האישור של חברי הכנסת ושל הכנסת בנושאים האלה.
אברהם מיכאלי
במליאה זה יהיה ביזיון.
אורי מקלב
זה ביזיון גם לעומדים בראשות הוועדה הזאת. המסר יהיה כן לקבוע בפגרה ואנחנו מצפים ממשרדי הממשלה שיעבדו בזמן הפגרה. אין שום סיבה שלא יהיה כך. אנחנו יודעים שהחלק הגדול והבעייתי הוא בחוקים שעדיין לא הגיעו לכנסת. אם תינתן להם תקופת זמן קצרה יותר, זה מה שיזרז.

באווירה ששוררת בוועדת המשנה, אם משך הזמן יהיה שנה, אין ספק שזה שהזמן קצר, לא יהיה נגד ויהיה רפיון בכל זירוז העבודה.
אברהם מיכאלי
לא הכול חוקים אלא יש גם תקנות. לא צריכים ועדת שרים לחקיקה. יש לי כאן מקרה אחד שיש ויכוח בין המשרד להגנת העורף לבין משרד הביטחון. הם רבים ביניהם על סמכויות והם לא מקדמים. מי צריך לדאוג למחלוקות האלה בין משרדי הממשלה? איפה ראש הממשלה? איפה מזכיר הממשלה שמגיש לנו בקשה? עם כל הכבוד, ביקשתי להיפגש אתו אבל עד היום הוא לא קבע מועד. אני חושב שהממשלה לא מראה כאן שהיא עושה את הכול כדי לקדם את הדברים ואחר כך באים אלינו באופן רוטיני וכל פעם מבקשים אורכה. בסדר, נתנו אורכות.
אורי מקלב
גם החוק של פיקוח על מזון לבעלי חיים, במיוחד תקנות משק החלב, דווקא ועדות הכנסת דנו בעניין. ועדת הכלכלה דנה. זה חומר שהיא כן מוצאת לנכון לדון בו בזמן הפגרה ואכן התקנות האלה קודמו בזמן הפגרה. את הדברים האלה אפשר לזרז יותר בתקופת הפגרה. אלה דברים שיושבי ראש הוועדות יכולים להביא בתקופת הפגרה וכאשר תקופת הפגרה יותר ארוכה, אפשר לקדם דווקא את החוקים והתקנות האלה. אין שום סיבה שזה לא יהיה כך.
היו"ר אריה דרעי
הניסיון בכנסת הוכיח שכאשר הונפה עליהם חרב של בג"ץ או איום פוליטי אחר, קידמו חוקים יותר מסובכים וגמרו אותם. אין ספק שהמניע העיקרי שלוחץ את כל המשרדים – ואני לא בא אליהם בטענות כי יש עליהם הרבה לחץ ואני יודע מהי עבודת היועץ המשפטי במשרד ממשלתי כאשר יש עבודה רבה וזה עניין של סדרי עדיפויות – ברור שמה שמאיץ את המשרדים זה לחץ הזמן כי עוד מעט פג התוקף.

אני אומר לכם משהו אישי. בשבועות האחרונים חיפשתי דרך. אני עדיין מבית המדרש שסמכות ואחריות הולכים יחד. יש לנו בחוק סמכות להאריך וזה גם עניין של אחריות. אני לא מרגיש שאני משפיע. אני אומר לכם את האמת. אני לא עושה את העבודה שלי נכון כיוון שאני חושב שעבודה כמו שלי, כיושב ראש ועדה, הייתה יום יום להאיץ, להיפגש עם ראש הממשלה, להיפגש עם שרים, להיפגש עם יושב ראש הכנסת אבל אין לי זמן לזה. אני מודה ומתוודה, אין לי זמן לזה. הבעיה היא שאנחנו נמצאים באיזושהי לקונה בוועדת החוץ והביטחון, כך שאין לנו דרך להשתחרר. אין דרך למנות מישהו אחר עכשיו ולכן בלית ברירה אני עושה את זה, אבל אני לא שלם עם הסיפור הזה. אני מקווה שבשבוע הבא ימנו יושב ראש ועדה. לכל הפחות, כך אומרים וכך הודיעו לנו, שבשבוע הבא יהיה יושב ראש ועדת חוץ וביטחון. הדבר הראשון בו הוא יצטרך לטפל, למצוא יושב ראש ועדה אחר במקומי כי אני לא רואה שאני יכול לעשות את זה. הייתי מאוד שמח אם חבר הכנסת מיכאלי היה עושה את זה כי הוא באמת משקיע בזה זמן, אבל יש כאן גם בעיה שזה צריך להיות יושב ראש מוועדת החוץ והביטחון. אולי ימצאו לזה פתרון אחר.

לכן אני מבחינתי רואה את עצמי פעם אחרונה יושב כאן בנושא הזה ואני מרגיש לא טוב. מאוד נחמד להיות אתכם יחד, אבל אני מרגיש לא טוב כי אני לא עושה את מה שאני צריך לעשות.

בכל זאת אני חייב להתחשב גם בכך שאני עושה צחוק אם אני נותן אורכה של חודשיים, שלושה, ארבעה חודשים כי זה לא רציני. קיבלתי היום פנייה גם מלשכת ראש הממשלה. אני מציע להאריך את התוקף עד סוף השנה, עד סוף דצמבר. אתם בעד?
אורי מקלב
תשעה חודשים.
היו"ר אריה דרעי
כן. זאת ההחלטה. תודה רבה.

הצבעה

בעד – פה אחד
אושרה אורכה עד סוף דצמבר 2014
היו"ר אריה דרעי
תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:30.

קוד המקור של הנתונים