ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 07/04/2014

אישור מוסדות ציבור לענין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה שסימנה 2-1238-14), אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה שסימנה 1-4-340-14)

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
07/04/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 323>
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, ז' בניסן התשע"ד (07 באפריל 2014), שעה 11:25
<סדר היום:>
1. אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה שסימנה 2-1238-14)
2. אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה שסימנה 1-4-340-14):
הישיבה ננעלה בשעה 12:45.

קוד המקור של הנתונים