ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 07/04/2014

אישור מוסדות ציבור לענין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה שסימנה 2-1238-14), אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה שסימנה 1-4-340-14)

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
07/04/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 323>
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, ז' בניסן התשע"ד (07 באפריל 2014), שעה 11:25
סדר היום
<1. אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה שסימנה 2-1238-14)>
<2. אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה שסימנה 1-4-340-14)>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
רוברט אילטוב
מיכל בירן
גילה גמליאל

משה גפני

יצחק כהן

יעקב ליצמן

זבולון קלפה

אלעזר שטרן
מוזמנים
>
שרת הקליטה והעלייה סופה לנדבר
ארז אורעד - מנהל תחום מפקח ארצי, משרד האוצר

בנימין למקין - מנהל מחלקה, רשם העמותות

אופיר להב - מנהל אגף תקציבים, משרד הקליטה
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אתי בן-שמחון
<אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה שסימנה 2-1238-14)>
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותיי, הסעיף הבא זה סעיף 46. אני רק רוצה להזכיר לכל חבריי שהיו כ-64 בקשות, אנחנו קיבלנו לפעם הקודמת רק 19 בקשות מתוכן. קיימנו דיון על ה-19, אבל סירבנו לקיים את ההצבעה עד שלא נקבל את כל התיקים כולם, כי אמרנו לא יכול להיות שתיקים שאושרו גם על ידי רשם העמותות וגם על ידי המחלקה - כך שהמטרות, הכול בסדר, לא יכול להיות שתהיה עוד איזושהי סלקציה או מיון של השר. לכן אמרנו שזה יהיה מונח עד שהשר יואיל בטובו להעביר לנו את כל התיקים. לא יכול להיות מצב שהשר עושה איזושהי סלקציה מעצמו.
אכן, לאחר שהיה פרסום גם בתקשורת, אכן קיבלנו את כל התיקים כולם, והם נמצאים פה בפנינו.
משה גפני
ירדו ברשימה הזאת שניים, אחד אישרנו, ומה עוד אחד שירד? היה 19. אחד אישרנו ואיפה עוד אחד?
טמיר כהן
מה זה עוד אחד?
משה גפני
יש פה עכשיו 17.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רצינו לדון בהם בנפרד אבל לא קיימנו דיון.
משה גפני
אישרנו אחד לגבי הרפואי - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
היה גם אחד של האוטיסטים שרציתי להחריג אותו, אבל בינתיים קיבלנו את הכול אז הוא גם צריך להיות.
משה גפני
אז חסר פה אחד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
דנו בו אבל אני צריך לאשר אותו.

רבותיי, יש לי אם כך עוד בקשה.
משה גפני
- - - יש רביזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היה לנו העברה של משרד הקליטה שלא קיימנו עליה דיון בגלל שלא היו חברי הכנסת, השרה הגיעה, מפני כבודה רציתי לגמור. האמת היא שכולנו רצינו כן להעביר את הבקשה הזו, רק מאחר ולא היו חברי כנסת אז אמרנו שלא נקיים דיון. הגיע בינתיים גם חבר הכנסת שמעון, שמלווה אותנו כל הזמן, ועכשיו כבוד השרה הגיעה, אני כן מציע לאשר את ההעברה של משרד הקליטה.
מיכל בירן
אחרי שהבאת את השרה, אתה מפעיל עלינו מכבש - - -
סופה לנדבר
השרה פשוט תורנית במליאה ולא יכולתי לצאת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אבל את לא היית צריכה להגיע.
יצחק כהן
כל הכבוד שבאת. שר השיכון, למשל, לא בא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא ביקשנו את השר, ביקשנו את חברי הכנסת.

העברה מס' 17, 18 – קיימנו דיון, כולנו באמת רצינו מאוד לאשר אותה.
משה גפני
מה אתה מדבר בשמנו?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כולם ביקשו ממני להצבעה.
משה גפני
אני לא ביקשתי. אני אומר שהממשלה הזאת ממשלה רעה, היא עושה את הדברים הכי רעים. כל רגע תביא עוד העברה - - -


אני מאוד מכבד את השרה, מאוד, חבל שהיא בממשלה הרעה הזאת. בסדר, מה, ישראל ביתנו לא אישרו את כל הגזרות?
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותיי, מי בעד לאשר את העברה מס' 17, 18 משרד הקליטה – ירים את ידו? מי נגד ירים את ידו? מי נמנע?
הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין
העברה 17, 18 נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
העברה 17, 18 אושרה.

רבותיי, יש הודעה, היא תעבור עד אחרי פסח, בין כה וכה היא תעבור, אז חבל, לא רוצה לפתח, לקיים הודעה, זו רק הודעה. לגבי ההודעה של העודפים היא תעבור.
אופיר להב
משרד הקליטה העברנו 50% לפני שבועיים, עכשיו זה 30%, זה אותו הסבר.
יעקב ליצמן
למה לא יכלו להביא את זה ביחד?
אופיר להב
האוצר עשה בדיקה מדוקדקת על כל ההתחייבות, הכול לקח זמן, בגלל זה העבירו את זה בשתי מנות. אנחנו מאוד נשמח אם יהיה אפשר לאשר את זה עכשיו, זה ייתן למשרד הרבה אוויר.
משה גפני
אני גם אשמח שאתם תביאו עוד גזרות, עוד כמה שאפשר. אתם יכולים להעביר מה שאתם רוצים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותיי, זה הודעה.
משה גפני
שיחכו 21 יום.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אפשר.

30,006 – אני חושב שדעת חבריי היא גם כן, אז בוא נאשר אותה כדי שלא הצטרכו לחכות את השלושה שבועות האלה.
משה גפני
בניגוד לסיכום.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, זה משרד הקליטה.
סופה לנדבר
זה משרד הקליטה. זה תושבים חוזרים.
משה גפני
אני יודע, אנחנו צריכים לעמוד מול הציבור, ולהגיד שאנחנו תומכים במה שהממשלה הרעה הזאת עושה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
את זה עזוב, זה לא שייך.
משה גפני
את זה אני אעזוב, מה עוד אני לא אעזוב? אני לא רוצה כלום.
יעקב ליצמן
הכסף הזה בין כך לא ייצא לפני החג. האוצר סגר את הקופות.
רוברט אילטוב
הממשלה הרעה הזאת עושה גם דברים טובים.
קריאות
- - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את ההודעה 30006 של משרד הקליטה? מי בעד לאשר אותה ירים את ידו?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – 2
נמנעים – אין

הודעה 30006 נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הודעה 30006 של משרד הקליטה אושר.
אופיר להב
תודה רבה.
סופה לנדבר
תודה רבה. חג פסח שמח.
משה גפני
אני מבקש רביזיה על שניהם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה תהיה בסביבות השעה אחת ועשרה.

רבותיי, כפי שמקובל עלינו, אנחנו עוברים עמותה עמותה במהירות, ונצביע על כולם, כולל על ה-18 הקודמים. תפתחו אותה לכולם.
אלעזר שטרן
יש לי שאלה, אני שאלתי גם בדיונים קודמים שהיו פה, האם העמותות האלה נבדקו כולם בקשר לשכר הבכירים שלהם?
היו"ר ניסן סלומינסקי
נתחיל ונשאל את זה.
אלעזר שטרן
אולי במקום לשאול את זה על כל אחד כדי שלא נצטרך לשאול אחד אחד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ארז, אתם בדקתם את זה?
ארז אורעד
אנחנו בודקים את שכר הבכירים, אמרתי את זה כבר קודם. בדיון שעבר אמרתי באופן סביר, כאשר אני רק מביא לידיעת ועדת הכספים, שהוועדה הציבורית לעניין סעיף 45 שסיימה את עבודתה כבר בשבוע שעבר, ואמורה להגיש את המלצותיה לשר האוצר, התייחסה לנושא של שכר הבכירים באופן פרטני, זה יפורט ברגע שיפורסמו המלצות הוועדה. לעניין הזה רק אני רוצה לעשות סדר בנושא הזה. נעשה את זה בצורה מסודרת כדי שיהיה קצר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
קודם כל תן לו תשובה.
ארז אורעד
הנושא של שכר הבכירים נבדק כחלק מההוצאות הכלליות.
גילה גמליאל
השכר המקסימלי זה 3.5 מיליון שקלים?
ארז אורעד
אין שכר מקסימלי.
אלעזר שטרן
כיוון שזה סעיף 46 ואנחנו מאשרים עכשיו, אם אתה רוצה לחכות, נגיד עם אלה שיש להם עלות שכר של מעל 600 אלף בשנה, אז אפשר לחכות איתם. אם אתה מביא עכשיו לכאן גם עמותות שיש שם שכר בכירים - - -
יעקב ליצמן
אפשר - - - שרות המסים - - -
אלעזר שטרן
אני אחדד. אם אתה מביא לכאן עמותות שיש להם שכר בכירים של מעל 600 אלף שקל בשנה שכר, אני עוד לא מדבר על עלות, לי לפחות, חיים יותר קלים, נדחה את זה לאחר הפרסום ושזה ייבדק.
ארז אורעד
למעשה, אתה מכוון לשכר הבכירים באוניברסיטאות אני מעריך. באוניברסיטאות, במוסדות להשכלה גבוהה, יש שכר בכירים שהוא, איך אומרים, הנושא הזה קצת יוצא מגדר הסבירות כשמדברים על הנושא הזה, אבל יחד עם זאת, מכיוון שלא נקבעו מסמרות והם כן ייקבעו המסמרות האלה בהמלצות של הוועדה הציבורית לעניין סעיף 46, אני מציע לעשות מה שהיה נהוג עד עכשיו – לאשר את הכול, בתנאי גם האישורים פה הם לתקופה מוגבלת, ושיהיו המלצות הועדה הציבורית שייצאו והתקבלו על ידי שר האוצר, ואני מעריך לוועדת הכספים של הכנסת, יהיה לכם את כל הבמה לומר מה שצריך.
אכן, קיימת בעיה עם שכר הבכירים.
גילה גמליאל
לא הבנו אם בדקת או לא בדקת.
ארז אורעד
בדקנו, ותמיד בודקים בנושא הזה, ובאיזשהו שלב, אם זה נמצא במסגרת של הוצאות הנהלה וכלליות שמגיעות לגדר של כללים שנקבעו על ידי החשב הכללי 22% וכיוצא בכך, מאשרים את זה. לא אומר שאין לנו בעיה עם זה.
גילה גמליאל
סליחה, זה לא מספיק מחודד. מה ששאל כאן חבר הכנסת שטרן, האם שר האוצר יכול מאוד להיות הביא לכאן לאישור הוועדה עמותות שהשכר של הבכירים שלהם הוא לא שכר ראוי שהוועדה תאשר את הכסף.
ארז אורעד
השאלה ששואלים מה זה שכר ראוי או סביר, זה הכול לפי ראות המתבונן, זה סובייקטיבי.
גילה גמליאל
מה זה ראות המתבונן? המתבונן במקרה הזה זה היה שר האוצר, לצורך הדיון - אז בדקתם או לא בדקתם? אלעזר, לתשובתך, לא נבדק.
רוברט אילטוב
אפשר לדעת מה - - -
ארז אורעד
נבדק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותיי, יש לנו לוח זמנים ונמצאים כאן אנשים המון זמן. אין יכולת לא לארז ולא לשר לעשות מה שבא להם. הם לא יכולים לעצור עמותה, כנ"ל גם לנו שפועלת, אם היא עונה על כל הקריטריונים של החוק. אם החוק קבע רק מגבלה בנושא של הוצאות נלוות, זאת אומרת, הנהלה ונלוות לאחוז מסוים, אז עמותה שעוברת את זה יכולים לעצור אותה. איך זה בתוכו מתנהל אם החוק לא קבע, הוא לא יכול לעצור את זה.
גילה גמליאל
הוא לא יכול לעצור, אנחנו יכולים לא לאשר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
גם אנחנו לא יכולים.
גילה גמליאל
מה אתה אומר? אז אתה חותמת גומי כאן בוועדה - - - בבקשה, תאשר. מה זה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אומר שוב, הייתה ועדה ציבורית, הייתה מגמה גדולה מאוד בוועדה הציבורית להוציא את ועדת הכספים.
יעקב ליצמן
זה מופיע בסעיף 5.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הסברנו להם בדיוק הפוך, שאם כבר מישהו צריך להוציא אותו, מי שעושה כן פוליטיקה זה דווקא השר ולא אנחנו. ההיפך, הראנו להם, בדיוק הדוגמה האחרונה הייתה דוגמה הכי טובה.
יעקב ליצמן
אלעזר שטרן הציע הצעה פשוטה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רגע, שנייה, תנו לי דקה לסיים. הוועדה כן כנראה התייחסה לנושא הזה, ויש החלטות. ברגע שהם התקבלו זה יחייב. אז מה שיקרה בפועל, יכול להיות שנאשר פה – אני אומר שוב – איזה עמותה שהשכר גבוה, אבל בעוד חצי שנה היא תיפול.
קריאה
זה לשנתיים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה לחצי שנה. עכשיו זה לחצי שנה. אני אומר בעוד חצי שנה העמותה הזאת תיפול, והיא תיפול אז בסדר. לכן אני אומר, אני מציע שלא נתחיל עכשיו לדון אנחנו דווקא אם זה 600 אלף, או 800 אלף, או לא יודע כמה, ולכל אחד יש לו את המספר שהוא ירצה לזרוק, אין לזה גיבוי מבחינת החוק.
אלעזר שטרן
אני חושב שאתה טועה, ניסן. אני חושב שיש בחוק הסתכלות על שכר סביר. אנחנו רשאים עם שר האוצר - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
ארז נמצא פה, הוא יגיד, אם יש אז הוא יכול.
ארז אורעד
זה נושא ששרות המסים מתלבטת בו מזה זמן ארוך בנושא של שכר סביר. מהו שכר סביר, אין לנו חוק, החוק שותק בעניין הזה.
אלעזר שטרן
בדיוק, לכן זה לא בעיה.
ארז אורעד
מה שיש לנו החוק שותק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, הוא צריך להגדיר מה זה, אחרת מה?
ארז אורעד
בעניין הזה החוק שותק אלעזר.
אלעזר שטרן
הוא לא שותק.
ארז אורעד
יש לנו את סעיף 92.
אלעזר שטרן
כשהוא אומר סביר, הוא לא שותק.
ארז אורעד
איפה הוא אומר סביר? איפה זה כתוב?

אלעזר, בוא נדבר בעובדות. גם בדיון שעבר העלית את הנושא, ואותה תשובה. החוק שותק, הוא מדבר בצורה כללית סעיף 92 מטרות ציבוריות, סעיף 46 וכיוצא בכך. יש נוהל תמיכות שמדבר בפירוש על גובה ההוצאות עליו הכלליות כשיעור מהמחזור, והוא מדרג את זה לפי מחזורים – מחזור של 10 מיליון עד 22.5%, כמו שהמחזור הולך ועולה, אז פחות הוצאות הנהלה וכלליות, והוא מדבר באופן כללי ועמום בנושא של שכר סביר.
אלעזר שטרן
אין בתקנות אצלכם שכר סביר?
ארז אורעד
שכר סביר זה עניין שנתון לפרשנות.
אלעזר שטרן
אבל הוא כתוב?
ארז אורעד
לא כתוב. בתקנות שלנו זה לא כתוב. יש תקנות של שר האוצר שמפרטות מטרות ציבוריות וכיוצא בכך. מה שאנחנו רוצים עכשיו לעשות, אנחנו רוצים לדבר על הקטע של מהו השכר הסביר, וזה המלצות הוועדה הציבורית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לחצי שנה.
ארז אורעד
לכן, השאלה שלך היא במקום. מכיוון שאנחנו - - -
משה גפני
יש מישהו שפנה לוועדה הציבורית לבקש הקלות בעניין הזה של השכר הגבוה?
ארז אורעד
לוועדה הציבורית אני לא יודע אם אני רשאי לומר את זה פה, אבל בכל אופן בדיוני הוועדה פנו אלינו גם אוניברסיטאות, זאת אומרת, ברור לך שכל מי שיש לו את השכר הסביר פנה אלינו לא להגביל את זה, כאשר הוועדה הציבורית כן שמה את ידה - - -
משה גפני
הוועדה הציבורית אמורה לקבל החלטה על הגבלת השכר הגבוה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היא כבר קיבלה החלטה על הגבלת השכר הגבוה, ועשתה מפתח מסוים - - -
טמיר כהן
1 באפריל - הרשימה הקודמת כבר דנו בה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הקודמת דנו.
ארז אורעד
אני רק רוצה שיהיה רשום בפרוטוקול, שרשימה שסימנה – יש לכם שתי רשימות.
יצחק כהן
יש לי 20 לפברואר, ויש לי 31 למרץ.
היו"ר ניסן סלומינסקי
31 במרץ זה הרשימה.
ארז אורעד
רשימה שסימנה 2, 123814 – זאת רשימה שמונה 19 עמותות, דרך אגב, הוצאתי אותה מאתר הכנסת. כאשר אחת אושרה, העמותה בשם עד"י, עמותת דושן ישראל הגיעה לפה בגלל שהיא עוסקת בנושא של הצלת חיים, אישרתם אותה ב-26 למרץ. אני מבקש מכם לאשר את הרשימה - - -
משה גפני
שניהם יחד.
יעקב ליצמן
מה התקופה שלהן?
ארז אורעד
הרשימה הזאת כבר עלתה לדיון, ואני מזכיר לכם שאישרתם אותה על תנאי שנביא את ה-61, זאת אומרת היא אושרה כבר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היא לא אושרה, לא קיימנו הצבעה, קיימנו רק דיון.
משה גפני
לכמה זמן אתם מבקשים לאשר?
ארז אורעד
הרשימה הזאת החדשה לחצי שנה, ה-19 - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא הייתה מגבלה, בוא נצביע בנפרד.
משה גפני
אבל איך אתה יכול להצביע על שוני במגבלת הזמן?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה רוצה עכשיו לעצור את זה גם?
משה גפני
אבל למה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז הוא הסביר, כי בינתיים יש כבר המלצות של הוועדה הציבורית.
ארז אורעד
הרב גפני, רק להניח את דעתך, אם תשתמש ברשימה החדשה, אם אתה קורא את הסעיף בפרוטרוט, כתוב פה אמנם חצי שנה, אבל היא תוארך כל פעם לשלוש שנים נוספות מבלי להחזירה לוועדת הכספים של הכנסת, זאת אומרת, זה כבר סוברניות - - -
משה גפני
היא צריכה אישור של שר האוצר.
ארז אורעד
היא לא צריכה לחזור לפה שנית.
משה גפני
לא, אבל היא צריכה אישור של שר האוצר.
ארז אורעד
לא. לאחר חצי שנה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה לשנתיים.
משה גפני
מה הבעיה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את הרשימה הקודמת שקיימנו שסימנה 123814, מי בעד לאשר אותה, למעט את עמותת דושן שכבר אושרה. זאת רשימה שדנו בה בפעם הקודמת, רק לא הצענו את ההצבעה.
זבולון קלפה
ארז, מאיפה נולד המדרגה משנה לחצי שנה?
ארז אורעד
בגלל וועדת – אני יכול לתת לכם הסבר רציונלי. כיוון שהוועדה הציבורית - - -
יצחק כהן
עד שהוועדה תגמור.
יעקב ליצמן
האם שר האוצר עיכב רשימות, עמותת שהיו ברשימה הראשונה לרשימה השנייה, שיהיה רק חצי שנה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, הוא לא ידע על החצי שנה, כשעיכב הוא לא ידע את כל זה.
יעקב ליצמן
מה הוא כן ידע?
היו"ר ניסן סלומינסקי
תקרא את מה שכתבתי.

רבותיי, בואו נאשר את זה.
משה גפני
למה ניסן, אני לא מבין אותך?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כי זה לשנתיים, וזה לחצי שנה.
משה גפני
למה, מה השוני?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה רוצה שגם זה יהיה לחצי שנה?
משה גפני
אותו נוהל הוא אומר שאין בעיה, למה אנחנו צריכים לאשר נוהל אחר, למה? לאשר את כולם לחצי שנה עם הארכה בלי אישור של ועדת הכספים לעוד שנתיים, לעוד שלוש שנים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה רוצה שגם זה יהיה לחצי שנה?
משה גפני
אני לא רוצה שיהיה שוני, מצדי שהכול יהיה אותו דבר - איך תסביר את זה לציבור למה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר, נעבור ל-31 במרץ 2014.
ארז אורעד
רשימה שסימנה 1434014. רשם העמותות.
משה גפני
לכולם חצי שנה עם הארכה אוטומטית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בבקשה, שקט.

רשם העמותות, בדקת את כל הרשימה הזאת?
בנימין למקין
כל העמותות נבדקו ולכולם יש ניהול תקין.
אלעזר שטרן
תודה.
ארז אורעד
יש לנו פה 61 עמותות. ואם זמנכם קצר או שזה מייגע, אני מציע לאשר אותם כלשונם, או שאתם רוצים לעבור - - -
קריאות
לא.
זבולון קלפה
לא, יש בעיה עם שתי עמותות שם - - -
קריאות
- - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני רוצה על כל עמותה שיסביר במשפט. תאמינו לי, אני יודע, עבדתי מספיק עם הוועדה הציבורית אז תנו לנו, כדאי.
ארז אורעד
זה ייקח 10 דקות לכל אחת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני הייתי צריך לשכנע אותם למה אנחנו חשובים בתהליך.
משה גפני
בסדר, עברנו על הרשימה, אף פעם לא עשינו את זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כי אף פעם לא רצו להוציא אותך מהתהליך, אתה לא מבין?
יצחק כהן
61 רשימות כפול 10 דקות, אתה יודע כמה זמן זה?
משה גפני
אתה יכול להצביע, תאמין לי. אתה יכול להצביע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ייקח דקה.
יצחק כהן
אז זה שעה.
משה גפני
זה שעה ודקה. נצביע, ניסן, חבל על הזמן, אחרי זה מגיע הוועדה הציבורית.
קריאות
- - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
ארז, אתה עברת על כולם?
ארז אורעד
אני עברתי על כל הרשימה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כולם עונים על המטרות?
ארז אורעד
אתם גם עברתם. הרשימה הזאת אני מבקש לציין פה בוועדת הכספים של הכנסת - - - היא נמצאת, וכל הציבור יכול לראות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ארז, תענה לי בבקשה, עברת על כולם?
ארז אורעד
כל הרשימה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כל אחד מהם עונה על כל המטרות?
ארז אורעד
כל אחד ואחד מהם, ויש לי גם לשאלות את כל - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא חשוב, אין כאן שום בעיה עם אף אחת מהן?
ארז אורעד
אין שום בעיה עם אף אחת מהן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר, נצביע על שתי הרשימות ביחד. על רשימה מספר 2123814, ועל הרשימה 1434014. מי בעד לאשר את הרשימות כולן ירים את ידו.

הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין

רשימה מספר 2123814, ורשימה מספר 1434014 נתקבלו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אושר פה אחד.

אני מציע שתודיע לשר האוצר שאכן אישרנו את הרשימות ולא היה צורך לעכב את הרשימה השנייה מכל השבועות האלה.
זבולון קלפה
ארז, שאלה אחת קטנה. תגיד לי, כדי לקבל טופס 46, העמותה נדרשת בכמה זמן ותק?
ארז אורעד
אנחנו גם את זה הולכים לשנות ולהקל פה, בפועל שנתיים.
זבולון קלפה
יש פה עמותות שיש להן - - -
ארז אורעד
עמותות שהן פחות משנתיים, אנחנו לוקחים מרשם העמותות את האישור הזמני, אישור הגשת מסמכים מקלים להם במקרים חריגים.
זבולון קלפה
אתה מודע לזה.
ארז אורעד
מודע בוודאי.
ארז אורעד
תודה רבה לכולם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה רבה.

<הישיבה ננעלה בשעה 12:45.>

קוד המקור של הנתונים