ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 19/03/2014

טענת נושא חדש - מיזוג - הצבעות, בקשת יו"ר ועדת הכספים להקדמת הדיון בהצעת חוק, לפני הקריאה השניה והשלישית

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת
19/03/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 86>
מישיבת ועדת הכנסת
יום רביעי, י"ז באדר ב התשע"ד (19 במרץ 2014), שעה 12:00
סדר היום
<1. רוויזיה על החלטת ועדת הכנסת בדבר פניית יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט בדבר טענת נושא חדש בעת הדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת העדה הדתית (המרה) (מס' 3) (מערך הגיור ובתי דין לגיור), התשע"ד-2014, של חה"כ אלעזר שטרן וקבוצת חברי הכנסת (כ/540) (פ/795/19)>
<2. רוויזיה על החלטת ועדת הכנסת בדבר בקשת יו"ר ועדת הכלכלה להקדמת הדיון בהצעת חוק התאמת יצירות, ביצועים ושידורים (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014 (מ/823), לפני הקריאה השנייה והשלישית.>
נכחו
חברי הוועדה: >
צחי הנגבי – היו"ר
רוברט אילטוב

איתן כבל

יריב לוין

דב ליפמן

אברהם מיכאלי

אורי מקלב

דוד רותם

קארין אלהרר
משה גפני

נסים זאב

עליזה לביא

אורית סטרוק

מיכל רוזין

אלעזר שטרן
מוזמנים
>
סגן השר לשירותי דת אלי בן-דהן
איגי פז - משרד המשפטים

לורין פוריס - המרכז הרפורמי לדת ומדינה

עדי שטיין - מכון על משמר הכנסת

גלעד קריב - התנועה הרפורמית

יזהר הס - התנועה המסורתית
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
אלעזר שטרן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רישום פרלמנטרי
ירון קוונשטוק
<1. רוויזיה על החלטת ועדת הכנסת בדבר פניית יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט בדבר טענת נושא חדש בעת הדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת העדה הדתית (המרה) (מס' 3) (מערך הגיור ובתי דין לגיור), התשע"ד-2014, של חה"כ אלעזר שטרן וקבוצת חברי הכנסת (כ/540) (פ/795/19)>
<2. רוויזיה על החלטת ועדת הכנסת בדבר בקשת יו"ר ועדת הכלכלה להקדמת הדיון בהצעת חוק התאמת יצירות, ביצועים ושידורים (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014 (מ/823), לפני הקריאה השנייה והשלישית>
היו"ר צחי הנגבי
הישיבה נפתחת. אבקש מנציג "הרוויזיוניסטים" להציג את הרוויזיה. מיהו?
קריאה
אתה רוויזיוניסט.
קריאה
גפני.
היו"ר צחי הנגבי
אני כבר עברתי לקדימה. יש נציג ל"רוויזיוניסטים" שיציג את הרוויזיה?
משה גפני
כן, אני.
היו"ר צחי הנגבי
בבקשה. אנא שב ושוחח עמנו.
קארין אלהרר
גפני, איזה דרמה.
היו"ר צחי הנגבי
כן, אדוני, רשות הדיבור ניתנה לך. זו פעם ראשונה ב-22 שנותיך בכנסת שאתה לא מנצל אותה.
משה גפני
אדוני היושב-ראש, אדוני סגן השר, אני נורא מצטער על העובדה הזאת שאתה לא מאפשר ליועצת המשפטית לומר את דעתה.
היו"ר צחי הנגבי
נעשה הפסקה. יש לך מה לומר?
ארבל אסטרחן
כפי שאמרת, לא הייתי.
אברהם מיכאלי
לא שומעים אותך. עד שנותנים לך לדבר - - -
ארבל אסטרחן
כפי שאמר יו"ר הוועדה, לא הייתי בוועדה ולא אוכל להגיב.
משה גפני
אני שואל אם זה נכון מה שאמרתי.
ארבל אסטרחן
אני לא יכולה להתייחס לדברים תיאורטיים. אבל נמצא פה היועץ המשפטי של ועדת החוקה שהיה במקום, יוכל להסביר.
משה גפני
טוב, אוקיי, אני ממשיך.
היו"ר צחי הנגבי
אז אני באמת מבקש ממך.
משה גפני
לא לא, בסדר.
היו"ר צחי הנגבי
לא לא, זה חשוב מה שאמרת. היועץ המשפטי של ועדת החוקה, בבקשה.
משה גפני
לא, לא זה מה ששאלתי, עם כל הכבוד.
היו"ר צחי הנגבי
אה. זאת אומרת, חוות דעת שלו לא מספיק טובה?
משה גפני
תאמין לי, במריחות אני יותר טוב ממך.
היו"ר צחי הנגבי
זה בטוח. בבקשה.
משה גפני
עם כל הכבוד, אני שאלתי, יש יועצת משפטית לוועדת הכנסת, זו ההתמחות שלה. אמרתי: זאת הייתה תמונת המצב. אם זו תמונת המצב, האם צריך להצביע עכשיו על נושא חדש? אם היא לא אומרת, אז לא, בסדר, אין בעיה. בלאו הכי, הרי מה זה משנה מה שהיועצים המשפטיים יגידו, אתם תצביעו כפי שהייתה הוראת הקואליציה. בסדר.
היו"ר צחי הנגבי
היועצת המשפטית של הוועדה, אני חייב להגן עליה, אתה יודע כמוני, שהיועצת המשפטית של ועדת הכנסת מעולם לא נמנעת מלומר את דעתה.
משה גפני
לא, אבל מה שהיא אמרה עכשיו - - -
היו"ר צחי הנגבי
היא לא יכולה לגבש דעה כי היא לא הייתה שם.
משה גפני
אין בעיה.
היו"ר צחי הנגבי
יש יועץ משפטי שהיה שם. אותו אתה לא רוצה לשמוע כי כנראה ש - - -
משה גפני
לא, אני רוצה לשמוע אותו, אבל את ההחלטה המשפטית, אם אפשר להצביע על נושא חדש, זה ועדת הכנסת. אני בעד לשמוע את היועץ המשפטי. בבקשה.
היו"ר צחי הנגבי
אתה רוצה לומר משהו? אתה לא חייב, רק אם אתה מרגיש שאתה רוצה.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
יש שתי שאלות. שאלה אחת שאלה של התנהלות ושאלה אחת שאלה תקנונית. השאלה אם נטענה טענת נושא חדש או לא זו שאלה עובדתית. אני יכול להגיד את דעתי, היא לא כל כך משנה, זו שאלה עובדתית, זו לא שאלה משפטית.
אורית סטרוק
אנחנו נשמח לשמוע, בתור אחד שישב בחדר - - -
קארין אלהרר
אורית, למה את מפריעה לו?
אורית סטרוק
סליחה?
משה גפני
זה התפקיד שלנו, להפריע.
קארין אלהרר
לא, זה לא התפקיד שלה.
היו"ר צחי הנגבי
קארין.
קארין אלהרר
שאלתם שאלה, תנו לו לענות. קצת כבוד לבן-אדם.
היו"ר צחי הנגבי
חברת הכנסת אלהרר, אבל היועץ המשפטי מגיב, אני מבקש לא להפריע.
אורית סטרוק
אנחנו נשמח לשמוע, בתור אחד שישב בחדר, אם לדעתך אני ביקשתי נושא חדש.
היו"ר צחי הנגבי
סליחה. אורית.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
אומר את האמת.
היו"ר צחי הנגבי
בוא נשמע אותו.
אורית סטרוק
אולי אני לא יודעת איך לדבר, אני לא יודעת.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
אומר את האמת. אני לא זוכר אם את טענת או לא, שמעתי חברי כנסת שזרקו את המילים: "אני טוען נושא חדש". השאלה אם הם התכוונו למילים נושא חדש במובן התקנוני - -
משה גפני
התשובה: לא.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
- - או במובן של ההתנהלות, שיש פה משהו שלא ראינו, זו שאלה של איך לפרש מילים.
היו"ר צחי הנגבי
מדיניות, זו לא שאלה של - - -
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
אבל את המילים "אני טוען נושא חדש" – אולי לא את, אבל אני שמעתי חברי כנסת אחרים.
אורית סטרוק
את המילים "אני טוען"? אני אמרתי, אלעזר - -
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
לא, לא את.
אורית סטרוק
- - אני אמרתי: אחרי שנבין אז נוכל לשקול אם יש כאן נושא חדש.
אלעזר שטרן – הלשכה המשפטית
אני אומר, חברת הכנסת סטרוק, אני לא מדבר עלייך.
אברהם מיכאלי
אורית, אעזור לאלעזר, אני אמרתי, ישבתי לידו: זה דבר חדש כי לא היה אתמול בנוסח.
יריב לוין
אתה אמרת שאתה טוען נושא חדש.
אברהם מיכאלי
למה אתם לא מבינים מה שמדברים אפילו?
היו"ר צחי הנגבי
תודה. משה, אתה יכול להמשיך.
אברהם מיכאלי
תפסיקו. אמרתי: זה נוסח חדש שלא היה אתמול. מה, אני מתבייש בזה?
יריב לוין
לא. כולנו היינו שם.
משה גפני
אני אמרתי - - -
אברהם מיכאלי
רגע, חבר'ה, תפסיקו לפרשן.
יריב לוין
לא צריך לפרשן.
אברהם מיכאלי
אתמול זה היה בנוסח, יריב?
יריב לוין
לא צריך לפרשן.
אברהם מיכאלי
אתמול זה היה בנוסח? לא היה.
משה גפני
רק שנייה. אני אמרתי - - -
יריב לוין
מאה אחוז. ביקשת נושא חדש, לכן אנחנו פה. מה, נו, גמרנו.
משה גפני
אי-אפשר לדבר בוועדה הזו.
אברהם מיכאלי
יש פה פרשנים שמפרשנים במקום הדובר שהוא חי מדבר.
משה גפני
אני אמרתי "נושא חדש".
נסים זאב
אני יכול לקבל הסבר מה זה הנושא החדש?
משה גפני
רק שנייה.
נסים זאב
אני גם חדש בוועדה עכשיו.
משה גפני
ר' נסים, אני מסביר, שנייה. אני אמרתי "נושא חדש". כוונתי הייתה בוודאי לא משפטית אלא כוונתי הייתה עובדתית, עובדתית הנושא חדש.
עכשיו, אני רוצה לספר לוועדה מה הנושא החדש. הנושא החדש הוא שבלילה הגיעו להסכמה עם מפלגת העבודה, שמפלגת העבודה תצביע בעד חוק הגיור, אם יכניסו את הנוסח הזה, שלפי דעתם זה משנה מהותית את היחס לרפורמים. אמרתי את זה גם לרב בן-דהן, שהוא חבר בכיר בקואליציה, שהוא סגן השר המופקד על העניין הזה, שתמורת ההצבעה של מפלגת העבודה הגיעו להסכמה עם ה - - -
אורית סטרוק
מתי אמרת את זה לרב בן-דהן?
משה גפני
עכשיו, במליאה.
סגן השר לשירותי דת אלי בן-דהן
לפני כמה דקות.
אורית סטרוק
אה, עכשיו, אוקיי.
משה גפני
לא, לא קודם. הלכתי לבדוק למה הם מתעקשים על זה. הרי אם זה רק הסבר – אז הסבר, תסביר.
אורית סטרוק
בסדר. רציתי רק לדעת מתי - - -
משה גפני
זה סיפור מהותי.
אורי מקלב
אבל תגיד שזה לא אומר שום דבר.
משה גפני
כן כן. האמת היא שזה - -
אורי מקלב
שום דבר.
משה גפני
לא קשור. אני לא בטוח - - -
היו"ר צחי הנגבי
אורי, אתן לך גם, אתה גם ביקשת.
משה גפני
אדוני היושב-ראש, אני לא בטוח שזה משנה. אני לא בטוח שזה משנה, אולי אפילו אנחנו בטוחים שזה לא משנה.
יריב לוין
בדיוק. יפה. בוא נשים את הדברים - - -
משה גפני
רגע, יריב, אל תדבר במקומי.
יריב לוין
לא, אני מחזק.
משה גפני
אל תדבר במקומי, אני מדבר עם צחי הנגבי, הוא המועמד ליושב-ראש ועדת החוץ והביטחון.
יריב לוין
זה נכון.
היו"ר צחי הנגבי
המועמד הנצחי.
אורי מקלב
- - - שנתנו לו מזל טוב.
משה גפני
כן, נתנו לו מזל טוב.
אורי מקלב
נתנו לך מזל טוב על המינוי הזה, שמעתי היום.
משה גפני
אה, זה לא על זה, זה לא על זה.
היו"ר צחי הנגבי
נתנו לי מזל טוב על הדרבי שהוא יותר חשוב, עם כל הכבוד לוועדה.
סגן השר לשירותי דת אלי בן-דהן
חבר'ה, הקמנו קבוצה של נבחרת הכדורגל של הכנסת.
עליזה לביא
אתמול בלילה שמענו על זה.
סגן השר לשירותי דת אלי בן-דהן
ונכנסנו לקבוצה. נו, מזל טוב.
אורי מקלב
זה גם נמצא בלימודי הליבה שאתם רוצים לדרוש מאתנו לדעת? זה חלק מלימודי הליבה? שרק אדע מה אתם כופים עלינו לדעת. זה חלק מלימודי הליבה?
משה גפני
אדוני היושב-ראש, תגן על זכותי אפילו להגיד בדיחה.
יריב לוין
לימודי הליבה זה לא התחום שלו.
אורי מקלב
זה שאני לא יודע, מה זה אומר? שאני לא יודע מה עיקר ומה טפל. אני אומר מזל טוב על דברים יותר ערכיים, אני לא יודע שנתנו לו על כדורגל.
היו"ר צחי הנגבי
אני לא יודע, חבר הכנסת גפני, כמה פעמים יצא לך לעמוד מול בעיטה של סגן השר בן-דהן.
אורי מקלב
מול בעיטה של גפני לא תוכל לעמוד. החלוץ הכי חזק שהיה בדרום תל-אביב היה גפני.
משה גפני
לא דרום תל-אביב.
היו"ר צחי הנגבי
אני חייב לומר לך, שגם מסי וגם רונאלדו, אין להם את עוצמת הבעיטה שלו. אני אומר את זה בתור שוער שעמד מול הבעיטות שלו.
אורי מקלב
חלוץ שקרקס את כולם על כל המגרש במשך כמה שעות זה היה גפני.
אלעזר שטרן
אורי, הכול פה מסביב להיעלבות שלא הזמינו אותו גם.
אורי מקלב
לא, אבל הוא אפילו לא מכחיש.
משה גפני
על כל פנים, אני חוזר, אדוני היושב-ראש.
אורית סטרוק
גפני, למה אתה לא בנבחרת?
סגן השר לשירותי דת אלי בן-דהן
בוא לנבחרת.
אורי מקלב
מה, איזו נבחרת?
סגן השר לשירותי דת אלי בן-דהן
של הכדורגל.
אורית סטרוק
למה אתה לא בנבחרת?
משה גפני
בסדר, אסביר לך למה אני לא בא. אבל לא עכשיו.
אורית סטרוק
למה לא?
משה גפני
בגלל שאני צריך ללכת לדבר נגד ראש הממשלה למעלה – מה, לדבר בעדו, שהוא חבר שלכם?
אורי מקלב
יש מישהו שלא רוצה לשמוע אותו?
משה גפני
אדוני היושב-ראש, יש ויכוח לגבי התוספת הזאת. אני סבור, נדמה לי שגם חבר הכנסת מקלב – אנחנו סבורים שזה לא משנה את המצב. יש כאלה שסבורים שזה משנה את המצב באופן מסוים לטובת הרפורמים. זאת הסיבה שמפלגת העבודה בסיכום עם הליכוד החליטו להצביע בעד חוק הגיור.
באנו בבוקר אחרי ההצבעות על ההסתייגויות, וראינו את הנוסח הזה, נוסח חדש שלא היה קודם. מיד קפצתי מהמקום, וכמוני חלק מחברי הוועדה, ואמרנו: זה נושא חדש, שיסבירו, שיסבירו מה זה. האם זה משנה? האם זה לא משנה? האם זה רק הסבר למה שהיה קודם? לא הסבירו. קבעו ישיבה ל-10:45, כדי להסביר. בסדר, מה לעשות.
אחרי שהתפזרנו, אחרי שיושב-ראש הוועדה אמר שיש ישיבה ב-10:45 בוועדת החוקה, קיבלנו הודעה שיש ישיבת ועדת הכנסת ב-10:50 על טענה של נושא חדש. אני הייתי הראשון שאמרתי אותו ולא התכוונתי משפטית. רצנו אחרי זה, אני וחבר הכנסת מיכאלי, לוועדת החוקה, לראות אם יש ישיבה ב-10:45. אמרו: לא, ביטלו.
עליזה לביא
אתה לא רצת לבד לשם.
משה גפני
עם מיכאלי.
עליזה לביא
גם אני רצתי.
אברהם מיכאלי
גם עליזה רצה, גם עליזה.
משה גפני
אה, אז לא שמתי לב.
אורית סטרוק
גם עליזה רצה אתך. אתה רוצה להיות בתחרות ריצה עם עליזה?
עליזה לביא
כן, אני כל היום - - -
משה גפני
בואי לא נדבר על תחרויות ספורט, זה לא הנושא שלנו היום. היום זה נושא אחר לגמרי.
היו"ר צחי הנגבי
זה נושא חדש.
עליזה לביא
למה דרבי כן ותחרויות ספורט לא?
משה גפני
אני אמרתי דרבי כן? תראי עם החברים שלך בקואליציה.

על כל פנים, אני סבור באמת שאין דבר כזה. אני אומר לך את האמת, אתה יכול להצביע, אני מתאר לעצמי גם שתצביע, אני רואה את המכבש שמתנהל כאן – בסדר גמור. זה לא בסדר, אבל לא היה דיון. להצביע עכשיו על נושא חדש זה לעשות פלסתר מתקנון הכנסת.
אם הייתי בלשכה המשפטית הייתי מבקש מהיועצים המשפטיים שיגידו את הדבר הפשוט, הרי זה לא הולך להשתנות דרמטית. קיימו את הדיון בוועדה. אם תטענו אחרי זה נושא חדש, תבואו עוד הפעם לוועדת הכנסת, בלאו הכי יש לנו פה יום ארוך.
יריב לוין
הוראות חדשות בתקנון.
משה גפני
נעשה הפסקות או נגיע להסכמות על החוקים שהחוקים האלה לא שנויים במחלוקת, ואז נעשה את הדיונים האלה, כדי לקיים דיון נורמלי. הרי ככה אתם עושים צחוק מכל העניין.
היו"ר צחי הנגבי
תודה. חבר הכנסת אורי מקלב.
אורי מקלב
אם אתה מקבל את מה שהוא מציע, אז אני לא מוסיף ואומר שום דבר.
היו"ר צחי הנגבי
הוא לא הציע.
אורי מקלב
לא, הוא הציע.
משה גפני
בטח שהצעתי.
אורי מקלב
הוא הציע לא לקבל עכשיו - - -
משה גפני
הראש שלך היה בכדורגל.
עליזה לביא
בדרבי. אמרתי לך: עדיף לרוץ.
היו"ר צחי הנגבי
הוא לא הציע.
אורי מקלב
הוא הציע עכשיו, ונימק גם.
היו"ר צחי הנגבי
הוא נימק מדוע צריך להצביע בעד הנושא החדש.
משה גפני
לא, לחזור לוועדת החוקה.
היו"ר צחי הנגבי
זה אתה צריך לשכנע את דוד רותם, כי הוא הגיש בקשה. אין לי את הסמכות להגיד לו: הבקשה שלך לא נמצאת על שולחן הוועדה.
יריב לוין
בוודאי שלא מקבל.
משה גפני
חבל על הזמן. אז תצביעו וזהו.
דוד רותם
אני רוצה הצבעה, כי אני רוצה החלטה.
אורי מקלב
אוקיי, אז אם אתה לא מקבל, אני בכל אופן רוצה לנמק.
אורית סטרוק
הנמקה על מה? נו, באמת. אני רוצה גם כן לדבר.
אורי מקלב
אדוני היושב-ראש, אם בכל אופן אתה לא מקבל, אני חושב שעל זה תהיה הסכמה של שני היועצים המשפטיים, שבוועדת החוקה לא היה נימוק על הסעיף הזה. לא היה נימוק, ואין על זה מחלוקת, שבוועדת החוקה אף אחד לא הסביר, כפי שדרשנו. זה נכון, אדוני היושב-ראש?
דוד רותם
זה נכון שלא הסבירו לכם.
אורי מקלב
נכון. אז אם ככה, איך שלא יהיה, אני כבר מודיע לכם, שאנחנו נבקש הסבר בסעיף הזה.
יריב לוין
מאה אחוז, זה מותר לכם.
אורי מקלב
ומי שלא הבין את ההסבר, יכול להיות שהוא יטען - - -
יריב לוין
הוא לא יוכל לטעון, כי אנחנו מכריעים בטענה עכשיו.
אורי מקלב
הוא כן יכול.
אורית סטרוק
אתה מבין מה שקורה פה, אדוני היושב-ראש? הרי זה מחטף גועלי.
היו"ר צחי הנגבי
הוא יכול להגיש בקשה להסתייגות ורוויזיה ולהתייעצות סיעתית.
יריב לוין
היושב-ראש, עם כל הכבוד, אתם טענתם. ואפשר לטעון נושא חדש בהתחלת הדיון, באמצע הדיון, בסוף הדיון, מתי שרוצים.
אורי מקלב
מי טען? גפני טען?
אורית סטרוק
אנחנו לא טענו.
יריב לוין
ואתם טענתם.
דוד רותם
אתם טענתם, כן נכון.
יריב לוין
ולא חיכיתם להסברים, אלא טענתם קודם.
אורי מקלב
מי טען?
יריב לוין
כי חשבתם שזה יעכב את הדיונים. אז טענתם. ואנחנו הקפדנו על זכויותיכם, ולכן אנחנו פה.
אורית סטרוק
תודה רבה שאתה מגן על הזכויות שלנו.
אורי מקלב
אני מצפה מהיושר האישי שלך, אדוני היושב-ראש.
יריב לוין
זה הכול. אלה העובדות ולא אחרות. אין אחרות.
אורי מקלב
מה אמרת? שאני אצטט אותך? "אתם לא דורשים – אני דורש". אתה אמרת את זה? אמרת את המילים האלה?
יריב לוין
חבר הכנסת מקלב, אמרתי לך בחיוך, אחרי שניסית לחזור בך כשהישיבה ננעלה. אז תעשה לי טובה, נו באמת.
אורי מקלב
לא, אתה אמרת לי לפני שהישיבה ננעלה. הישיבה ננעלה ומיד כולם - - -
יריב לוין
קודם אתם טוענים, אחר כך אתם חושבים: רגע רגע, אולי לא טוב לנו לטעון. באמת, זה לא עובד ככה.
אורי מקלב
יריב, אתה אמרת את זה.
היו"ר צחי הנגבי
יכול להיות שעשיתם טעות כשטענתם.
יריב לוין
בטוח הם מצטערים שטענו.
אורי מקלב
לא צריך לאבד את היושר.
יריב לוין
נו, אבל מה לעשות?
אורי מקלב
לא התקיים דיון.
יריב לוין
מאה אחוז. אבל להיפך, הרבה מאוד פעמים טוענים נושא חדש ולא מקיימים דיון או מפסיקים את הדיון.
אורי מקלב
אתה יכול להתכחש. גפני אמר: זה לא נושא חדש, אני רוצה להבין מה קורה פה.
היו"ר צחי הנגבי
חבר הכנסת מקלב. תודה.
יריב לוין
לא הולכים, גומרים את הדיון, ואז דנים. ושני הדברים הם בסדר.
היו"ר צחי הנגבי
חברת הכנסת אורית סטרוק.
אורי מקלב
אף אחד לא יכול להתכחש.
יריב לוין
שני הדברים הם בסדר.
היו"ר צחי הנגבי
חברת הכנסת אורית סטרוק.
אורי מקלב
יכול להיות שאתה טענת נושא חדש. אתה לא יכול למנוע ממי שאמר: אני לא טוען נושא חדש, אני רוצה להבין את הסעיף. הוא אמר את זה שמונה פעמים ואפשר להסתכל בפרוטוקול.
יריב לוין
זה הוא אמר אחרי שהוא התחרט וחבר הכנסת רותם הודיע - -
אורי מקלב
הוא גם אמר את זה אחרי ההצבעה.
יריב לוין
- - שהוא פונה לוועדת הכנסת.
אורי מקלב
לא לא.
היו"ר צחי הנגבי
חברת הכנסת אורית סטרוק, בבקשה.
יריב לוין
תדייק בעובדות.
אורי מקלב
הרי אפשר לבדוק בפרוטוקולים.
יריב לוין
כשמתחשק זה ישנו, כשלא מתחשק - - -
היו"ר צחי הנגבי
אורית סטרוק, בבקשה.
אורי מקלב
אני מודיע לך עכשיו - - -
היו"ר צחי הנגבי
אורי, אתה מפריע לחברת הכנסת סטרוק. תודה.
אורית סטרוק
חבר הכנסת מקלב, אשמח אם תיתן לי לדבר.

אדוני היושב-ראש, אני גם מבקשת פה מהיועצים המשפטיים, אני מאוד מבקשת, אני חושבת שאפשר לעשות מחטפים פוליטיים כאלה ואחרים, אפשר לבוא ולדבר במליאה, יריב, עם איתן כבל ולסגור אתו שבתמורה לזה שהח"כים שלו יצביעו בעד חוק הגיור, אתה מכניס פנימה את הזרמים. אפשר לעשות את זה – יריב, אתה שומע אותי, חבר הכנסת יריב לוין? חבר הכנסת יריב לוין, שומע אותי? ואיתן כבל? אפשר לעשות מחטפים פוליטיים ציניים כאלה.
איתן כבל
הגיע הדילר.
סגן השר לשירותי דת אלי בן-דהן
ה-changer.
יריב לוין
זה משום שהוא בא לחפש אותי.
אורית סטרוק
וזה לא בסמכותם של היועצים המשפטיים להתערב במחטפים פוליטיים כאלה, שהם באמת לא לתפארתו לא של הליכוד ולא של מפלגת העבודה. אבל לעשות מחטפים במה שקשור לתקנון הכנסת זה כבר מוגזם, וזה דבר שלא ייתכן לאפשר אותו.
אתמול היה מחטף אחד כזה. יושב-ראש הוועדה הודיע על רוויזיה בשעה 11:30, ישבו חברי כנסת על כסאותיהם, המתינו לרוויזיה, ואז היושב-ראש אמר: אני לא מצביע על הרוויזיה. וקמו חברי הכנסת ויצאו, ואז לפתע פתאום הוא החליט שבלי להודיע מראש הוא כן מצביע על הרוויזיה. ואני מחיתי על כך. בסופו של דבר אני שמחה שהוא חזר בתשובה וביטל את אותה הצבעה שבאמת אין לה שום מקום. אותו דבר קורה עכשיו.
קארין אלהרר
לא, מה שקורה, שאז הוא טעה והפעם לא.
אורית סטרוק
קארין, את רוצה רשות דיבור? תצביעי.

אנחנו בשום פנים ואופן לא ביקשנו – לא אני, שהוזכרתי פה בכל הסיפור הזה, לא אמרתי ואני מבקשת מאוד – מאוד – שהדבר הזה ייבדק בפרוטוקול הוועדה. הרי בדיוק בשביל זה יושבת שם גברת שמקבלת משכורת רק בשביל לרשום את הפרוטוקול, ויש הקלטות ויש הכול. שייבדק בבקשה.
אני יודעת שיושב-ראש הקואליציה, יש לו כל מיני טענות על מה נאמר בחדר הסגור של הנהלת הקואליציה לגבי החוק הזה, דברים שחברי, חברת הכנסת איילת שקד, יושבת-ראש הסיעה שלנו, וחברי סגן השר הרב אלי בן-דהן, שנכח באותה הנהלת קואליציה, וגם חבר הכנסת עפר שלח, יושב-ראש הסיעה שלך, קארין, מכחישים שהדברים האלה נאמרו בהנהלת הקואליציה, ובכל זאת יושב-ראש הקואליציה מתעקש שהם נאמרו. אז זה אני לא יודעת, זה היה חדר סגור, לא היה פרוטוקול, היה רק תרשים.
קארין אלהרר
אני יודעת שבאים לכנסת לדון באופן מהותי ולא בפוליטיקה.
אורית סטרוק
קארין, עכשיו אני ברשות דיבור. קארין. אדוני היושב-ראש, תגן על הזכות שלי לדבר, זה לא יכול להיות.
יש מייל מסודר שנכתב על-ידי חברת הכנסת שקד ועל-ידי חבר הכנסת שלח, שמאשר את הגרסה שלנו לגבי אותה החלטה בהנהלת קואליציה. ובא יושב-ראש הקואליציה וטוען גרסה אחרת. אז זה אין פרוטוקול, אנחנו לא יודעים, יש רק מייל ששני יושבי-ראש סיעה אשרו אותו ואחד אחר מכחיש אותו.

אבל פה יש פרוטוקול, הפרוטוקול מעיד בצורה הכי ברורה מה כן אמרתי, מה לא אמרתי. ויתירה מכך, אחרי שאמרתי שאולי נשקול נושא חדש ויושב-ראש הוועדה אמר: אם ככה, אז אני עולה לוועדת הכנסת, אמרתי מיד: לא טענתי נושא חדש. מיד אמרתי את זה. זה נמצא בפרוטוקול ואני בטוחה בכך. ואז אמר יריב לוין: אז אני טוען נושא חדש, בסדר? הוא פתאום. זה מה שהוא אמר. ואמרתי: לא נכון, אנחנו לא טוענים נושא חדש, אנחנו רוצים קודם לשמוע הסבר, וחזרתי על זה כמה וכמה פעמים.
רוברט אילטוב
אז מה, ליריב לוין אסור לטעון נושא חדש?
אורי מקלב
מאה אחוז, כן, אבל זה לא מונע ממך.
אורית סטרוק
הוא יכול לטעון, אבל זו לא הייתה הטענה שלי, בסדר? אני מבקשת שלא יובא בשמי. ואני רשאית אחרי ההסבר שיינתן בוועדת החוקה לשקול - -
אורי מקלב
להחליט או כן או לא.
אורית סטרוק
- - אם אני כן מגישה נושא חדש או לא מגישה נושא חדש. זה דבר ראשון. אני מאוד מבקשת, אדוני היושב-ראש, שלא יעלילו עלי עלילות ולא יאמרו בשמי דברים שלא אמרתי, ויבדקו בפרוטוקול מה כן אמרתי ולא יאסרו עלי - -
היו"ר צחי הנגבי
חבר הכנסת מיכאלי כבר אמר שהוא ביקש נושא חדש.
אורי מקלב
בסדר, אבל זה לא מונע ממנה עכשיו את הדיון.
אברהם מיכאלי
צחי, תצטט במדויק.
אורית סטרוק
שנייה, מיכאלי, תן לי בבקשה.

- - ולא יאסרו עלי לבקש נושא חדש לאחר מכן. זה דבר ראשון.
היו"ר צחי הנגבי
רק שתדעי, שלפי התקנון, משהוגשה בקשה לנושא חדש, לא משנה על-ידי איזה חבר, והיה על זה דיון והצבעה, אין לאף חבר אחר את הזכות להגיש בקשה לנושא חדש.
אורית סטרוק
בסדר, אז אם ככה - - -
היו"ר צחי הנגבי
זה התקנון. זה לא אופוזיציה וקואליציה.
אורי מקלב
אוקיי, שהוא יסביר מה הנושא החדש שלו.
אורית סטרוק
בסדר. אז שהוא יסביר מה הבקשה ולמה זה נושא חדש.
אורי מקלב
אני מבקש שמי שביקש שיסביר. מאה אחוז. אני מבקש שמי שביקש, שיסביר.
היו"ר צחי הנגבי
אנחנו נסביר. נבקש מיושב-ראש הוועדה להסביר על מה אנחנו מצביעים בהקשר של נושא חדש.
אורי מקלב
אז נבקש נושא חדש על משהו אחר.
אורית סטרוק
אני רוצה להגיד עוד משהו, לטובתך עכשיו כמי שמנהל פה את הדיון, ואתה יודע שלפעמים מי שמנהל דיון צריך לחשוב אם הוא רוצה שהדיון יהיה ארוך או יהיה קצר.
היו"ר צחי הנגבי
אני מוכן לעבור להצבעה בכל רגע שתגידי לי שאת מוכנה.
אורית סטרוק
אז אני רק אומרת לך, שמבחינתי כל הדיון שמתנהל פה, וגם הדיון שיתנהל אחר כך למטה בוועדת החוקה הוא הדיון הפחות רלוונטי. כי הדבר הרלוונטי, שאנחנו, הבית היהודי, לא נצביע עם הקואליציה בשום דבר ועניין היום במליאה - -
קארין אלהרר
התרגלנו, אורית.
אורית סטרוק
- - אם הדבר הזה ממשיך להיות על סדר-היום. זה הכול. אנחנו לא נקבל את הזרמים.
קארין אלהרר
זו לא תהיה הפעם הראשונה.
היו"ר צחי הנגבי
זה לא שיקול של ועדת הכנסת.
אורית סטרוק
אני יודעת, אבל אני אומרת לטובתך, כי יכול להיות שאתה תרצה לתת לראש הממשלה זמן לדון בזה או לא תרצה לתת זמן לדון בזה.
אורי מקלב
לצורך הפרוטוקול, מי שביקש נושא חדש שינמק אותו. אף אחד לא נימק.
היו"ר צחי הנגבי
קיבלנו את הבטחת יושב-ראש הקואליציה שהוא דן לגופו של עניין.
דוד רותם
תודה.
אורי מקלב
אבל מתברר שאף אחד לא נימק.
היו"ר צחי הנגבי
בסדר.
דוד רותם
אפשר להצביע כבר?
היו"ר צחי הנגבי
כן. עכשיו אני רוצה להגדיר את מסגרת ההצבעה, ואז לתת שתי דקות למיכאלי ושתי דקות לזאב.
נסים זאב
ואני? ומה עבדך הנאמן, מים אחרונים?
היו"ר צחי הנגבי
שמעת אותי? שתי דקות למיכאלי ושתי דקות לזאב. רק שנבין את נושא ההצבעה שתהיה בעוד ארבע דקות. האחת היא הצבעה על בקשה לרוויזיה, על נושא חדש כבר הצבענו והושגה תוצאה. עכשיו הייתה בקשה לרוויזיה, מצביעים על הרוויזיה. אם יהיה רוב לבקשת הרוויזיה, נקיים הצבעה נוספת על הנושא החדש. חבר הכנסת מיכאלי.
אברהם מיכאלי
טוב, אדוני היושב-ראש, אני חושב שאנחנו נכנסים פה לדברים, שלא מתאים ברמה של חברי כנסת שנשחק כמו גן ילדים. נתחיל לדייק ולומר מי אמר איזה מילה ומתי, ועל סמך זה לנהל דיון.
אגיד לאדוני דבר שמאוד מאוד חורה לי, מה שמצאתי הבוקר בהתפתחות של ההצבעה בוועדה, שעושים שינויים בנוסח החוק, שאם חבר הכנסת אלעזר שטרן לא היה מעיר את ההערה שלו לא הייתי בכלל מודע לזה. אלעזר שטרן הודה למשרד הפנים ולזרמים שהסכימו על נוסח חדש. אנחנו מדפדפים, פתאום מגלים נוסח, שאתמול ישבנו שמה שש שעות, חמש שעות בוועדה, בעקבות הדיון אתמול ניסחנו הסתייגויות, והבוקר הצבענו כבר על ההסתייגויות – לא הייתי מגלה.
עכשיו, אתה יכול להגיד
מישהו זרק מילה של נושא חדש או מישהו אמר שזה סעיף חדש. אדוני יושב-ראש ועדת הכנסת, זאת האינסטנציה הנכונה שגם נעלה את הדברים האלה בכאב על התנהלות הבית. לא יכול להיות שהיועצים המשפטיים צריכים לעבוד תחת פחד של מישהו. היועצים המשפטיים הם יועצים משפטיים של כולנו, לא של יושב-ראש כזה או יושב-ראש אחר. אתמול בלילה כנראה הכניסו נוסח חדש בתוך החוק שהבוקר יושב-ראש הוועדה רצה להצביע. בעקבות מה שגילינו אז התחלנו לצעוק.
היו"ר צחי הנגבי
ברור.
רוברט אילטוב
מה זה אם לא טענה לנושא חדש? בואו תסבירו לי.
דוד רותם
גמרנו. זו הייתה הטענה של נושא חדש.
אברהם מיכאלי
לכן איזה הגדרה ניתן כמו ילדים קטנים?
היו"ר צחי הנגבי
אתה צודק.
אברהם מיכאלי
אז תגיד אתה.
רוברט אילטוב
אבל זאת הטענה לטענת נושא חדש.
היו"ר צחי הנגבי
ברור. הטענה היא לנושא חדש לגבי סעיף 18(ב), שכותרתו נפקות הגיור.
רוברט אילטוב
אתם עושים קרקס - - -
היו"ר צחי הנגבי
נסים זאב, הדובר האחרון. שתי דקות, בבקשה.
נסים זאב
אדוני היושב-ראש, מאוד התפעלתי מהיושב-ראש שלמעלה נמצא, בבית העליון – הנה, אנחנו בבית התחתון עכשיו, יש ועדת כנסת ויש יושב-ראש הכנסת. הוא אמר שצריכים לנקות את השולחן. אבל אף פעם לא הבנתי איך אפשר לנקות שולחן בבוץ, מנקים שולחן במגבת נקייה. בעצם רוצים פה לנקות שולחן, רוצים לנקות אותנו, לטאטא אותנו.
ואני רוצה לומר לך על מה מדובר. אנחנו לא עוסקים במהות, אנחנו עוסקים בנושאים הטכניים. ואני רוצה לומר לך: זה דבר שהוא בציפור נפשנו ושל העם היהודי. מי מבטיח לך, ר' יוחנן כהן גדול שימש בכהונה גדולה 80 שנה, ומי כמו חכם דוד רותם, שגם הוא בסופו של דבר יצא אפיקורס. אז מה לעשות, אדם יכול לשמור יהדות, יכול לשמור תורה, ויכול לצאת אפיקורס. אתה מסכים אתי, דוד, או לא?
דוד רותם
כן.
נסים זאב
יכול לקרות דבר כזה. אנחנו הולכים היום להפקיר את המערכת הזו.
עליזה לביא
להפקיר?
נסים זאב
להפקיר.
עליזה לביא
להפקיר?
נסים זאב
להפקיר את המערכת הזו.
היו"ר צחי הנגבי
לא, הוא צריך להגיד.
קריאה
לעלות בקודש.
היו"ר צחי הנגבי
רבותי. יש לו חצי דקה אחרונה, לכל אחד מאתנו יש עיסוקים נוספים. בבקשה.
נסים זאב
אני כבר לא מדבר על החורבן שאתם מביאים על הרבנות הראשית, על הכרסום במעמדה של הרבנות הראשית. מבחינה טכנית מחר יבוא עבריין רפורמי שיאמר: אני מתמודד לרב עיר. מי יחסום אותו? מחר הוא ירכיב את הבית-דין שלו.
היו"ר צחי הנגבי
ולכן אתה תומך ברוויזיה.
נסים זאב
ומה יעשה הסיניור אלעזר שטרן?
היו"ר צחי הנגבי
ולכן אתה תומך ברוויזיה.
נסים זאב
יגיד שהוא היה יושב-ראש אכ"א של כוח אדם.
היו"ר צחי הנגבי
תודה.
נסים זאב
אז מאיפה תביא את הכוח אדם?
היו"ר צחי הנגבי
אני עובר להצבעה.
נסים זאב
מאיפה אתה תביא את האנשים האלה שירכיבו את הוועדה? מאיפה תביא את השלישיה הזאת?
היו"ר צחי הנגבי
תודה רבה. אני עובר להצבעה. ההצבעה היא משותפת.
נסים זאב
לכן, אדוני היושב-ראש, אני חושב שעכשיו תפקידנו לעשות הכול ולדחות את הדיון למושב הבא. אני אומר לכם: לא יקרה שום דבר. שום דבר, גם אם זו המטרה.
היו"ר צחי הנגבי
אני הבנתי מיושב-ראש ועדת החוקה שהוא לא מביא את החוק הזה לקריאה שנייה ושלישית.
נסים זאב
גם אם זו המטרה, אני חושב שצריך להיות כבוד אחד לשני.
היו"ר צחי הנגבי
הוועדה בסדר. יש לנו את כל הפגרה.
עליזה לביא
אדוני, יש לי בשורה משמחת. ציפי חוטובלי ילדה בת.
היו"ר צחי הנגבי
מזל טוב.
אורית סטרוק
רגע, בואו קודם כול נדון בזה.
עליזה לביא
אבל היא כבר ילדה בת.
היו"ר צחי הנגבי
רבותי, אורך רוח זו תכונה חיובית, אני חושב, אבל - - -
משה גפני
שנייה, מי ביקש את הנושא החדש?
היו"ר צחי הנגבי
יריב לוין.
משה גפני
אתה ביקשת נושא חדש?
יריב לוין
לא, מי שביקש היה מיכאלי.
משה גפני
אתה לא ביקשת?
איתן כבל
צחי, בסוף אתה תצביע על מה שאף אחד לא ביקש.
משה גפני
אתה ביקשת?
יריב לוין
אנחנו ברוויזיה. אין בעיה, תסיר את הרוויזיה, אז אין רוויזיה ויש החלטה.
איתן כבל
בואו נלך לוועדה וזהו, חבר'ה. די, חלאס.
משה גפני
אני מסיר את הרוויזיה.
היו"ר צחי הנגבי
אוקיי. אורי, גם אתה מסיר את הרוויזיה?
יריב לוין
תסיר את הרוויזיה, אז גמרנו.
אורי מקלב
כן.
היו"ר צחי הנגבי
אוקיי, אני רוצה לסכם את הדיון. שתי הבקשות לרוויזיה הוסרו ולכן - -
איתן כבל
הולכים לוועדה.
היו"ר צחי הנגבי
- - ההחלטה שהתקבלה קודם תקפה.

תודה. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 12:30.>

קוד המקור של הנתונים