ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 19/03/2014

טענת נושא חדש - מיזוג - הצבעות

פרוטוקול

 
הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני

<פרוטוקול מס' 85>
מישיבת ועדת הכנסת

יום רביעי, י"ז באדר ב התשע"ד (19 במרץ 2014), שעה 10:50
סדר היום
<1. פניית יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט בדבר טענת נושא חדש בעת הדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת העדה הדתית (המרה) (מס' 3) (מערך הגיור ובתי דין לגיור), התשע"ד-2014, של חה"כ אלעזר שטרן וקבוצת חברי הכנסת (כ/540) (פ/795/19)>
<2. בקשת יו"ר ועדת הכלכלה להקדמת הדיון בהצעת חוק התאמת יצירות, ביצועים ושידורים (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014 (מ/823), לפני הקריאה השנייה והשלישית>
נכחו
חברי הוועדה: >
צחי הנגבי – היו"ר

רוברט אילטוב

יצחק וקנין

איתן כבל

יריב לוין

דב ליפמן

אברהם מיכאלי

אורי מקלב

משה זלמן פייגלין

יפעת קריב

דוד רותם

איילת שקד

פנינה תמנו-שטה

דוד אזולאי

קארין אלהרר
יעקב אשר

משה גפני

ניצן הורוביץ

אליהו ישי

שולי מועלם-רפאלי

מרב מיכאלי

אורית סטרוק

זבולון קלפה

אלעזר שטרן
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן

אלעזר שטרן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רישום פרלמנטרי
ירון קוונשטוק

<1. פניית יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט בדבר טענת נושא חדש בעת הדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת העדה הדתית (המרה) (מס' 3) (מערך הגיור ובתי דין לגיור), התשע"ד-2014, של חה"כ אלעזר שטרן וקבוצת חברי הכנסת (כ/540) (פ/795/19)>
היו"ר צחי הנגבי
שלום לכולם. אני פותח את הישיבה. אני מבקש מכל מי שאיננו חבר כנסת לשבת, ומכל מי שחבר כנסת בוודאי לשבת. יש לנו אישור מיושב-ראש הכנסת לנהל את הישיבה, ואנחנו פותחים בישיבה. חברת הכנסת פנינה, רבותי, אני מבקש מאוד. הישיבה, אני מבין, יש בה מתח כלשהו.
אברהם מיכאלי
לא כלשהו. יש פה שירקעס.
היו"ר צחי הנגבי
נקיים את הדיון, אני מבין את מקור המתח, נראה אם יש לו פתרון, אבל בואו ננהל את זה בצורה מסודרת. חבר הכנסת יריב לוין, אנא הסבר את נושא הישיבה, או שאתה רוצה שדוד רותם ידבר. יריב.
יריב לוין
לא, היושב-ראש, הבקשה היא של יושב-ראש ועדת החוקה.
היו"ר צחי הנגבי
אוקיי, הבקשה של יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, בבקשה.
דוד רותם
אדוני, התנהל ויכוח על סעיף אחד בחוק הגיור לגבי הנושא של סעיף 18. אתמול בערב הגיע שר - -
אורית סטרוק
אנחנו כן יכולים.
היו"ר צחי הנגבי
רבותי, הכול במסגרת רשות הדיבור. לא, סליחה, לא נתתי לך רשות דיבור. בבקשה.
דוד רותם
- - הגיע שר הפנים להסכמה לגבי נוסח הסעיף.
אברהם מיכאלי
עם מי הגיע?
דוד רותם
שר הפנים עם משרד המשפטים.
אברהם מיכאלי
אבל לא ידענו אתמול על הסעיף הזה.
היו"ר צחי הנגבי
אברהם, בוא נקיים דיון.
דוד רותם
היה ניסוח אחר אתמול של הסעיף. ומכיוון שמשרד הפנים הודיע אתמול שהוא מתנגד לסעיף, התקיים משא ומתן בין משרד המשפטים ומשרד הפנים והגיעו לנוסח של סעיף. אין שום הבדל מהותי בין הסעיפים. ולכן צריך לקבוע שזה לא עניין חדש.
אורי מקלב
על מה הם רבו אם אין הבדל?
היו"ר צחי הנגבי
מה בקשתך מהוועדה?
דוד רותם
שלא לקבוע שזה עניין חדש. לקבוע שזה לא עניין חדש.
היו"ר צחי הנגבי
לדחות את טענת נושא חדש.
דוד רותם
כן.
היו"ר צחי הנגבי
תודה. חבר הכנסת גפני.
משה גפני
אדוני היושב-ראש, אנחנו לא ביקשנו נושא חדש. לא טענו את הטענה הזאת מכיוון שעדיין לא הגיע הזמן. יש פה סדרים חדשים בבית הזה.
היו"ר צחי הנגבי
אז אין טענת נושא חדש?
משה גפני
אין טענת נושא חדש.
קריאה
הוא כן טען את זה.
משה גפני
אדוני היושב-ראש, אני יכול להמשיך?
היו"ר צחי הנגבי
לא, אני רוצה להבין על מה בסוף נצביע.
משה גפני
אז אני מסביר. אל תשאל אותו, תשאל אותי.
היו"ר צחי הנגבי
הוא חייב להגיד לי מה אתה רוצה שנצביע.
דוד רותם
הם טענו. אני רוצה שתקבע - - -
היו"ר צחי הנגבי
אם אין טענה, אז אין טעם לדיון.
אורית סטרוק
לא נכון.
משה גפני
אני רוצה להסביר לך, אדוני היושב-ראש.
יריב לוין
הם טענו וגם אני טענתי.
אורית סטרוק
אתה טענת, אז תסביר אתה את הנושא החדש שלך.
היו"ר צחי הנגבי
אוקיי. אז לפי מה שאני מבין יש טענת נושא חדש.
משה גפני
אני הולך להסביר.
היו"ר צחי הנגבי
אוקיי, בבקשה.
יריב לוין
זו הייתה פעם שלישית שאמרתי את זה. ראיתי מתי נכנסת.
היו"ר צחי הנגבי
כן, בבקשה, אדוני.
משה גפני
אני מבקש להסביר, אדוני היושב-ראש, ואני מבקש את ההקשבה של היועצת המשפטית, שזה הדבר הכי חשוב פה. מה שקרה זה שבלילה – לא חשוב שר הפנים או לא שר הפנים, אולי איזה פקיד במשרד הפנים, אולי מישהו מהרפורמים, אני לא יודע מי – הביאו נייר אחרי שהסתיים הדיון, כבר הוגשו הסתייגויות, הביאו נייר חדש לוועדה, ברגע האחרון הניחו לנו את זה על השולחן, ואנחנו רואים נוסח אחר, שלא היה אתמול כשהוגשו כבר ההסתייגויות, כשכבר הכול נעשה.
טענו שאנחנו לא יודעים מה זה. זאת אומרת, אף אחד בוועדה לא הסביר ששר הפנים, לא שר הפנים, קודם כול מה כתוב, מה הניקוד של מה שכתבו, זה לא היה בדיון כשכבר הוגשו הסתייגויות. לא הגשנו הסתייגויות, אנחנו לא יודעים על מה מדובר, אנחנו לא יודעים אם זה נושא חדש, אנחנו לא יודעים לטעון כלום.

לראשונה הולכים לוועדת כנסת, כשוועדת החוקה עדיין לא דנה – יכול להיות שנטען נושא חדש, אבל עדיין לא דנה על הסעיף הזה. זה סעיף שלא היה קיים קודם, אפילו לא נאמר בוועדה שזה רק נוסח של מה שהיה אתמול. גם זה לא נאמר. שמו לנו נייר על השולחן, אמרו: על זה אנחנו הולכים להצביע וזהו. לא היה שום הסבר של אף אחד – לא היועץ המשפטי בוועדה הסביר, בגלל שהיושב-ראש גם לא נתן לו, הוא אמר: מצביעים.
עכשיו, היה משהו יותר חשוד בכל הסיפור הזה, מכיוון שהיושב-ראש כנראה היה הגון, וככה הוא אמר בסיום הישיבה: ועדת החוקה מתכנסת ב-10:45. בסדר, אני לא יכול לעשות נגד זה שום דבר, היא מתכנסת לדיון. אז ב-10:45 ועדת החוקה תדון על הסעיף הזה החדש.
פתאום הודיעו לנו שהוועדה לא מתקיימת, היא מתקיימת ב-11:15. פניתי ליושב-ראש, תיכף אדבר אתו, זה 40 חתימות עם ראש הממשלה, שלפי דעתי זה בניגוד לתקנון בגלל שכולם צריך להיות שם. אני צריך לדבר, אחרים צריכים לדבר, ראש הממשלה נמצא. לא יכול לקיים דיון ב-11:15.
אורי מקלב
אף אחד לא מוכן להפסיד לשמוע אותך מדבר. אף אחד לא מוכן להפסיד.
משה גפני
בסדר. ואז ביטלו את הישיבה של 10:45 ובמקומה הודיעו על ישיבת ועדת כנסת בנושא חדש בשעה 10:50. מה זה אומר? זה אומר שפשוט מפרקים את המסגרות, מפרקים את המסגרות בכנסת. עוד לפני שדנים על החוק – יכול להיות שאף אחד לא יטען נושא חדש, יכול להיות שנגיע למסקנה, אחרי שיהיה הסבר של יושב-ראש הוועדה, של היועץ המשפטי של הוועדה, של החברים בוועדה, הרי מישהו עבד על זה. היו באים והיה בא משרד הפנים ואומר: תדעו לכם, לא קרה שום דבר בסעיף הזה – אני אומר שכן קרה.
קריאה
- - -
משה גפני
לא, רגע, שנייה, אני אומר שכן קרה.
היו"ר צחי הנגבי
יש פה אנשים שנרשמו לדיבור.
משה גפני
בגלל שאני ראיתי איך הרפורמי הזה, המושחת הזה – למה הוא מושחת? בגלל שהוא איים על זחאלקה – הסתובב בין החברים וניסה לשכנע אותם לתמוך בזה, כשאתמול הוא היה נגד.
פנינה תמנו-שטה
מי זה?
משה גפני
מי שאיים על חבר הכנסת זחאלקה.
אורית סטרוק
גלעד קריב.
אברהם מיכאלי
שהוא חבר לחרדים – להחרים אותו בתקשורת.
משה גפני
פניתי עכשיו בתלונה נגדו.
על כל פנים, אדוני היושב-ראש, אני מבקש מהיועצת המשפטית של הוועדה שתאמר, האם אני שוגה בזה? אם אני לא שוגה, אני מבקש לא לקיים את הדיון כאן בוועדת הכנסת ולקיים את הדיון בוועדת החוקה.
היו"ר צחי הנגבי
תודה. רק אקריא את המכתב שקיבלנו, כי זה לא עולה בקנה אחד עם מה שאתה אומר. מה שכותב לי חבר הכנסת דוד רותם זה שחברת הכנסת אורית סטרוק ואברהם מיכאלי טענו - -
אורית סטרוק
ממש לא, אדוני היושב-ראש.
היו"ר צחי הנגבי
סליחה, אז מיד נשמע אותך. - - שההגדרות שקיימות חורגות מגדר הנושא.
יריב לוין
מה ממש לא? את אמרת נושא חדש.
אורית סטרוק
יריב. אם אני אמרתי נושא חדש כמו שאיילת אמרה לך את מה שהיא אמרה לך בהנהלת קואליציה - - -
יריב לוין
את אמרת נושא חדש. לא אמרת נושא חדש? ומיכאלי לא אמר נושא חדש? ומקלב לא אמר נושא חדש?
היו"ר צחי הנגבי
בבקשה, אורית ואחרי זה אברהם.
משה גפני
יריב, אתם יכולים לפרק את הכנסת בכלל. אל תשאירו אבן על אבן.
יריב לוין
לא צריך לפרק. אתם קודם צועקים נושא חדש ואחר כך - - -
משה גפני
מה זה נושא חדש? - - - בוועדה.
היו"ר צחי הנגבי
אורית, בבקשה.
רוברט אילטוב
אם אתה טוען בוועדה שזה נושא חדש, זו טענה שצריכה לדון פה.
משה גפני
לא, אבל לא דנו.
אורית סטרוק
אבל זה לא מה שהיה, רוברט. זה לא מה שהיה.
היו"ר צחי הנגבי
רבותי.
שולי מועלם-רפאלי
רוברט, מה שביקשנו זה להבין מה זה הסעיף כדי לדעת אם לטעון את הטענה. יריב הסכים אתנו.
היו"ר צחי הנגבי
חברת הכנסת אורית סטרוק חייבת להשתלט על חברת סיעתה.
שולי מועלם-רפאלי
יריב ביקש מיושב-ראש הוועדה לאפשר ליועצת המשפטית - - -
רוברט אילטוב
ברגע שאתם טוענים בוועדה שזה נושא חדש שנדון בוועדה, הוא חייב להביא את זה לפה.
שולי מועלם-רפאלי
לא טענו את זה.
אורית סטרוק
רוברט, אתה לא היית, אז בבקשה, תירגע.
היו"ר צחי הנגבי
אוקיי. אורית, בבקשה.
אורית סטרוק
אדוני היושב-ראש - -
היו"ר צחי הנגבי
אתם מפריעים לחברת הכנסת סטרוק. בבקשה.
אורית סטרוק
- - אני חושבת שאולי אנחנו צריכים להעביר את הדיון לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, כדי לתקן ליקויים בשמיעה של חלק מחברי הכנסת. ראיתי את התוספת החדשה הזו שכרגע חבר הכנסת גפני דיבר עליה ואמרתי שאני מבקשת לקבל הסברים מחבר הכנסת אלעזר שטרן וממשרד הפנים על התוספת הזו, כדי שאחר כך, אחרי שנשמע את ההסברים, אולי נרצה לטעון נושא חדש, אולי נרצה להגיש הסתייגות שעוד לא הגשנו, כי יש פה דבר חדש.
יעקב אשר
בדיוק ככה.
אורית סטרוק
ואז ישר קפץ יושב-ראש הוועדה ואמר: אז אני קובע כבר דיון בוועדת הכנסת והדיון פה יתחדש בשעה כך וכך.
משה גפני
10:45.
אורית סטרוק
אמרתי: רק שנייה, אדוני היושב-ראש.
יצחק וקנין
כרגיל אתה כזה, חושב שאתה מלך של העולם.
אורית סטרוק
אדוני היושב-ראש, תגן על הזכות שלי לדבר בבקשה.
היו"ר צחי הנגבי
בהחלט.
ניצן הורוביץ
מה קורה בקואליציה?
היו"ר צחי הנגבי
למה האופוזיציה לא נותנת לקואליציה להיות באופוזיציה?
משה גפני
ניצן, בקואליציה יש הרבה בעיות, באופוזיציה עוד יותר.
אורית סטרוק
אמרתי ליושב-ראש ועדת החוקה שאין מקום להעלות - - -
משה גפני
היינו יכולים להפיל את הקואליציה עכשיו.
אורית סטרוק
גפני, תעשה לי טובה, אני לא יכולה כל הזמן לצעוק.
איתן כבל
גפני, אם נפיל את הקואליציה לא נוכל להיות בקואליציה הבאה אתה ואני.
אברהם מיכאלי
טוב, די די.
משה גפני
פה מדובר על דיל מסריח. זה לא הנושא של הדיון.
היו"ר צחי הנגבי
בבקשה.
איתן כבל
אבל זה לא הדיל. כל דבר זה היום הרת עולם. אי-אפשר, תנו לנו הנחה, תגידו: יש משהו שהוא חשוב אבל לא הכי חשוב.
אליהו ישי
אני אומר לך: גיור זה חשוב מאוד, גיור זה הכי חשוב.
שולי מועלם-רפאלי
או-אה, פתאום בוז'י הוא לא ראש הממשלה הבא, איתן.
איתן כבל
חשוב. משהו היה לא חשוב שבוע שעבר?
אליהו ישי
הגיור זה אחד הדברים הכי חשובים.
איתן כבל
ושבוע הבא לא יהיה חשוב?
משה גפני
איתן, זה לא הדיון.
שולי מועלם-רפאלי
פתאום החרדים מתחרטים על המלכתו של בוז'י. וואו.
משה גפני
לא, אף אחד לא מתחרט.
איתן כבל
גברתי, סליחה, פתאום איפה היית?
שולי מועלם-רפאלי
האלטרנטיבה - - -
איתן כבל
תסלחי לי, איפה היית כשישבת עם שטרן? אז טחו עינייך מלראות את הגיור?
שולי מועלם-רפאלי
לא, לא טחו עיני בכלל.
איתן כבל
מה קרה? מישהו - - -
היו"ר צחי הנגבי
איתן, אתה רוצה להירשם?
איתן כבל
לא, אני סתם נהנה.
שולי מועלם-רפאלי
עד שלב מסוים שזה התקדם בהסכמה אני תמכתי. ואני חושבת שצריך לקדם את מערך הגיור.
היו"ר צחי הנגבי
שולי, את מפריעה לחברת סיעתך להשלים. אורית, בבקשה.
שולי מועלם-רפאלי
אבל לא כשמאפשרים לרפורמים לגייר.
קארין אלהרר
מה רע ברפורמים?
שולי מועלם-רפאלי
מה רע ברפורמים? זה לא גיור מקובל.
היו"ר צחי הנגבי
רבותי, אם אי-אפשר לקיים דיון, אנחנו נעבור להצבעה.
שולי מועלם-רפאלי
זה לא גיור שאנחנו יכולים לקבל אותו.
היו"ר צחי הנגבי
נו, אז תשלטי עליה, אני לא יכול להשתלט עליה. היא חברת הסיעה שלך.
קארין אלהרר
זה לא החוק, אבל מה רע בהם?
שולי מועלם-רפאלי
זה בדיוק החוק. קארין, אל תיתממי, זה בדיוק החוק.
אורית סטרוק
חברת הסיעה שלך, אני לא יכול.
אורית סטרוק
חברת הסיעה שלי, תני לי לדבר. אני אחראית על חברת הסיעה שלי ואתה אחראי על כל - - -
היו"ר צחי הנגבי
על היתר, בדיוק. תודה.
אורית סטרוק
זה לא יכול להיות. ניסיתי לדבר, כל הזמן הפריעו לי.
היו"ר צחי הנגבי
בבקשה.
קארין אלהרר
סליחה, עם כל הכבוד, היהדות לא רשומה על שם אף אחד.
היו"ר צחי הנגבי
חברת הכנסת קארין אלהרר, נא לאפשר לה.
שולי מועלם-רפאלי
היא בעיקר לא רשומה על שם מי שלא רוצה להיות יהודי כדין.
היו"ר צחי הנגבי
שולי. בבקשה.
קארין אלהרר
לא, היא לא רשומה על שם אף אחד.
שולי מועלם-רפאלי
אני הראשונה שאומרת את זה.
אורית סטרוק
קארין, את לא היית שם.
היו"ר צחי הנגבי
חברת הכנסת שולי מועלם, אני לא רוצה להוציא אותך מהישיבה, זה לא מכובד.
קארין אלהרר
אורית סטרוק - - -
אורית סטרוק
את לא היית, אז את לא ראית מה שקרה. אז אחזור כדי שתביני.
קארין אלהרר
הייתי.
שולי מועלם-רפאלי
את לא.
קארין אלהרר
סליחה, את עכשיו רוצה - - -
היו"ר צחי הנגבי
חברת הכנסת קארין אלהרר. בבקשה.
אורית סטרוק
אני בסך הכול אמרתי שאנחנו רוצים לשמוע דברי הסבר מה משמעות הסעיף הזה, איך פתאום הוא התווסף ברגע שאחרי האחרון, ומי היו פה בהסכמות, כי חבר הכנסת אלעזר שטרן דיבר על - - -
היו"ר צחי הנגבי
כלומר לא הייתה בקשה מטעמך לדרוש חריגה מגדר הנושא.
אורית סטרוק
דקה, כי זה חשוב להבין את זה. ולמה חבר הכנסת אלעזר שטרן דיבר על – איך קראת להם, סליחה?
שולי מועלם-רפאלי
זרמים.
אורית סטרוק
הזרמים, על הזרמים, ואיזה מן זרמים מדובר. ולהבין גם ממשרד הפנים למה הם שינו את עמדתם מאתמול, להבין את כל זה. ואמרתי שאולי אחר כך נרצה לטעון נושא חדש.
היו"ר צחי הנגבי
אוקיי.
אורית סטרוק
ואז פתאום אמר יושב-ראש הוועדה: זהו, קבעתי כבר בוועדת הכנסת וקבעתי כבר המשך דיון. ואמרתי לו מפורשות, ואני בטוחה שאם ייבדק עכשיו בפרוטוקול, זה יימצא, אמרתי לו: דודו, אנחנו לא ביקשנו נושא חדש, לא ביקשנו.
היו"ר צחי הנגבי
תודה.
אורית סטרוק
ובכל זאת הוא המשיך עם ההליך הזה.
היו"ר צחי הנגבי
הבנתי. חבר הכנסת מיכאלי.
אורית סטרוק
רק דקה אחת, אני רוצה פה להוסיף דבר חשוב.
היו"ר צחי הנגבי
משפט סיכום.
אורית סטרוק
לטובת איתן כבל שהצטרף אלינו, שמה שאני מבינה עכשיו שכל הנושא החדש הזה נכנס, ותרד אתנו אחר כך לוועדת החוקה כי שם אנחנו נברר את זה, הוא הוכנס לבקשת המפלגה שלך, המפלגה שהחרדים רוצים לראות בראשות הממשלה. אתם כדי לתמוך באלעזר שטרן - - -
היו"ר צחי הנגבי
לא, אין בקשה של מפלגת העבודה לנושא חדש.
איתן כבל
מה זה חשוב, תן לה להגיד. מה זה, שבוע שעבר היא נלחמה בשיניים שהם לא יתגייסו.
היו"ר צחי הנגבי
תודה. אברהם מיכאלי, בבקשה.
אורית סטרוק
ביקשתם להכניס פנימה את הזרמים.
איתן כבל
אני נהנה.
אורית סטרוק
אז בזכותכם יש פה זרמים. גפני, אתה שומע, הזרמים - -
איתן כבל
אני בעד.
אורית סטרוק
- - זה בזכות החבר שלך איתן כבל והחבר של החבר שלך בוז'י.
היו"ר צחי הנגבי
תודה. חבר הכנסת אברהם מיכאלי.
איתן כבל
אורית, תראי איזה זיווג יכול היה להיות שהתפספס. תראי, תענוג, הייתם יכולים לחיות באושר אל תוך השקיעה. מה את עכשיו באה וזורקת את זה עלינו?
היו"ר צחי הנגבי
איתן.
איתן כבל
לא, אבל זה בעיות שלכם בבית.
אורית סטרוק
זה לא שלי.
איתן כבל
התבלבלת בדרך מחברון.
אורית סטרוק
כל הפרצוף של הרצוג מרוח על כל העיתונים החרדים, אז לא הבנת.
היו"ר צחי הנגבי
רבותי.
אברהם מיכאלי
אדוני היושב-ראש - - -
אורית סטרוק
עכשיו רק אשלים את דברי.
היו"ר צחי הנגבי
אין להשלים, יש לך בדיוק משפט.
אורית סטרוק
לא, את השורה התחתונה.
היו"ר צחי הנגבי
משפט, כן.
אורית סטרוק
מה שאני מבקשת, אנחנו צריכים לחזור לדיון בוועדת חוקה, לשמוע שם את ההסברים.
היו"ר צחי הנגבי
הבנתי. תודה. חבר הכנסת מיכאלי, בבקשה.
אברהם מיכאלי
אדוני היושב-ראש, כשאומרים משפט החיפזון מן השטן, זה מה שקורה בימים האלה לפחות בעיני בוועדת החוקה. לוחצים את יושב-ראש הוועדה מכל מיני גורמים, אז כל הדיון מתנהל שם בדיוק בסגנון הזה, שכל מילה שיוצאת ממישהו מפרשים את זה אחרת.

הופתענו מאוד מאוד אחרי ההערה של חבר הכנסת שטרן, שהוא מודה פתאום למשרד הפנים על איזה ג'סטה שהוא עשה, ופתאום פותחים את הסעיף, מגלים שם סעיף שלא היה בסיכום הדיון אתמול לפני הגשת הסתייגויות. ושאלנו: מה זה הדבר החדש הזה? זה לא שאני מתנגד שנדון כנושא חדש, אמרנו אבל: בוא ניתן לעורך-דין אלעזר שטרן להסביר לנו מה עשית, כי גם מטעים את היועץ המשפטי לוועדה שהוא בחור הכי הגון.
היו"ר צחי הנגבי
תודה. שני הדוברים האחרונים.
אברהם מיכאלי
אדוני היושב-ראש - - -
היו"ר צחי הנגבי
לא, סליחה, אלי ישי ממפלגתך גם מבקש.
אברהם מיכאלי
לא, אתן לו את כל הכבוד.
יצחק וקנין
אני נותן גם את הזכות שלי לאלי.
אברהם מיכאלי
אני מדבר כרגע על מנהגים חדשים שיש פה בבית. חבר הכנסת גפני אמר את זה נכון. אדוני היושב-ראש, בוא נחשוב על יום המחר. אם ככה רוצים לנהל פה ג'ונגל, ככה זה יהיה.
היו"ר צחי הנגבי
חבר הכנסת ישי, ואחרונת הדוברות היא שולי מועלם. בבקשה.
אליהו ישי
ידידי היושב-ראש, הנושא הזה הוא נושא מהותי מאוד, כבד משקל. יש פה השלכות לספרי יוחסין, השלכות מאוד חריפות וחמורות, ואני אומר לך את זה כשר הפנים, שכיהנתי בשנתי קדנציות. יש פה ניסיונות של מחטפים כמו ג'ונגל במושב הזה, בכנסת הזאת ובשנה הזאת מיום הקמת הממשלה.

הגענו לעוד איזה נושא של מה שנקרא מכירת חיסול של כל הערכים היהודיים במדינה הזאת, ועכשיו אנחנו מגיעים ממש לאחד הנושאים המורכבים והדרמטיים שיש. ואני אומר לך בצורה משמעותית: דרמטיים ביותר. לפי החוק החדש יהיה יותר קל להיכנס, לכאורה להתגייר ולהיות יהודי ולקבל את כל התנאים של יהודי, יותר קל מאשר להיכנס לאגודה שיתופית.

עכשיו, מה שאנחנו מבקשים בנושא כל כך משמעותי, אתה כיושב-ראש הוועדה, אנחנו מבקשים להגיע לוועדת החוקה, לקיים את הדיון, ולאחר מכן נראה ונמשיך הלאה. אני מבין שאתה מחויב גם כן לקואליציה וליושב-ראש הכנסת ולראש הממשלה, אבל יחד עם זאת, יש לך את שיקול הדעת בנושא כל כך דרמטי ומשמעותי לטפל בזה. וכרגע זה לא קשור לברית, אני רואה בינתיים דם, לא רואה פה ברית.
אבל חשוב לנו ככנסת, כאזרחי מדינת ישראל, כנבחרי ציבור, ולך כיושב-ראש הוועדה, עם כל הניסיון הגדול והאישיות שיש לך, לקבל את ההחלטה הנכונה, לשלוח אותם לוועדת החוקה, לקיים דיון ולבחון וללמוד את הדברים היטב, ואז לאחר מכן לבוא לפה. זה ממש מחטף על מחטף על מחטף, נשמע הזוי לחלוטין. אני, תאמין לי, לא מאמין למה שאני רואה בכנסת הזאת, שנים אני נמצא פה וזה דבר הזוי לחלוטין.
היו"ר צחי הנגבי
תודה, אלי. שולי, בבקשה.
אורית סטרוק
זה הסיפור. אתם עם הזרמים שלכם.
היו"ר צחי הנגבי
שולי.
יצחק וקנין
פעם זה ככה, העיקר שהוא יעביר את ההחלטה. אם זה מפלגת העבודה, עם לפיד, לא משנה איך הם יעבירו את זה, הם יעבירו - - -
אורית סטרוק
זה מה שביקשתם, איתן, בשביל להצביע נגד החברים שלכם החרדים – להכניס את הזרמים.
היו"ר צחי הנגבי
כן, שולי, בבקשה.
איתן כבל
אני מציע קפה אחרי הוועדה.
אורית סטרוק
אני לא שותה קפה.
איתן כבל
לא, אני רוצה לראות אותה יחד איתם, זה עושה לי עונג.
היו"ר צחי הנגבי
אנחנו בשלהי הישיבה. בבקשה.
אורי מקלב
במצב הזה זה יהיה קפה הפוך.
שולי מועלם-רפאלי
אני רוצה לחזור להצעה המקורית שיושב-ראש הקואליציה תמך בה.
איתן כבל
חבל שאתה לא יכול לצייץ ב"טוויטר".
אורית סטרוק
עוד מעט בוץ זה יהיה.
שולי מועלם-רפאלי
ומשום מה יושב-ראש הוועדה החליט להפוך את כל הקערה הזאת על פיה – לחזור לוועדת החוקה ולקבל הסבר מהיועצות המשפטיות של משרד הפנים על הסעיף הזה, על המשמעויות שלו, בין מי למי הוא סוכם, ואז האם אנחנו רוצים להגיש הסתייגות, כמו בשאר הסעיפים של החוק? האם אז אפשר או אי-אפשר לטעון נושא חדש? כי אומר פה אלעזר: חברים, גם אחרי שתקבלו את ההסבר, כנראה נושא חדש אי-אפשר יהיה לטעון פה. מצוין, אז תנו לנו לקבל את ההחלטה הזאת.
היו"ר צחי הנגבי
אז יש שתי אפשרויות שאני רואה. או שאתם מוותרים על הבקשה לנושא חדש, ותוכלו להעלות כל הסתייגות לאחר שוועדת החוקה תשלים את פעילותה.
יריב לוין
אבל לא נושא חדש עוד פעם.
היו"ר צחי הנגבי
או שנעשה פה הצבעה על נושא חדש. אין שתי ברירות. זאת אומרת, צריכים להחליט מה יותר נוח.
אברהם מיכאלי
מותר לנו לבקש הסבר על הסעיף הזה?
שולי מועלם-רפאלי
הסבר בוועדת החוקה.
היו"ר צחי הנגבי
בוודאי שאפשר.
אברהם מיכאלי
לא קיבלנו עדיין.
שולי מועלם-רפאלי
יריב חשב שאנחנו צריכים לקבל הסבר.
היו"ר צחי הנגבי
בוועדת החוקה אפשר יהיה להתמודד עם הנושא ולהעלות הסתייגויות ורוויזיות וכל כללי המאבק האופוזיציוני.
יעקב אשר
כולל נושא חדש.
היו"ר צחי הנגבי
נושא חדש יש עכשיו הצבעה.
יריב לוין
ואגב, למען הסדר, הדבר הזה פורסם - - - הוועדה מראש - - - בלילה.
היו"ר צחי הנגבי
אלא אם כן אתם רואים שאתם לא רוצים לעשות שימוש בנושא חדש.
משה גפני
מה שאנחנו רוצים - - -
יריב לוין
צריך להגיד את האמת.
היו"ר צחי הנגבי
כי הוועדה חייבת לקבל החלטה על-פי בקשת יו"ר ועדת החוקה. אין לה סמכות להימנע מהחלטה.
משה גפני
אדוני, היושב-ראש, בסדר, אני מבקש לפעול על-פי החוק והתקנון.
היו"ר צחי הנגבי
זה ועדת הפירושים. פה אין לנו, אני לא פרשן של החוק.
משה גפני
לא, אני מבקש לדעת, ביקשתי בתחילת דברי לשמוע את היועצת המשפטית, האם אפשר בכלל לקיים את הדיון הזה? ביקשתי מהיועצת המשפטית.
היו"ר צחי הנגבי
אתה יכול לבקש מוועדת החוקה, אבל במסגרת שלנו כוועדת כנסת, הרי אנחנו לא עוסקים בביקורת על ועדת החוקה.
משה גפני
אני שואל האם אנחנו יכולים - - - את הדיון הזה?
יריב לוין
חבר הכנסת גפני, מאחר שהטענה נטענה, טענת נושא חדש אתה יכול לטעון בדיון בוועדה בכל שלב, כפי שאתה יודע.
משה גפני
אני לא טוען נושא חדש, הם לא הביאו בכלל - - -
יריב לוין
אבל נטענה הטענה, מה לעשות. זה שאחר כך מישהו חשב: טעיתי כשטענתי.
משה גפני
לא, זה לא נכון. לא היה דבר כזה.
יריב לוין
מה לעשות, היא נטענה.
היו"ר צחי הנגבי
דודו, אתה משתתף בהצבעה?
אורי מקלב
גפני מהרגע הראשון אמר: זה כמו שהתחלתם נושא חדש, זה בכלל לא נושא.
אורית סטרוק
באמת, יריב, די.
יריב לוין
מה לעשות.
אורית סטרוק
מה מה לעשות?
היו"ר צחי הנגבי
אוקיי, אשאל את יו"ר ועדת החוקה.
משה גפני
לא, אבל אני מבקש את היועצת המשפטית.
היו"ר צחי הנגבי
אתה עומד על בקשתך?
דוד רותם
אני עומד על בקשתי. הייתה בקשה, עם כל הכבוד, גם של - - -
אורית סטרוק
אז בוא נלך לפרוטוקול.
אורי מקלב
אני רוצה לשאול את יושב-ראש הוועדה שאלה, אדוני היושב-ראש.
אורית סטרוק
בוא נלך לפרוטוקול. סליחה, בוא נלך לפרוטוקול.
קריאה
אדוני, הרי הסברתי את הדברים שלי. אני מכחיש את זה?
משה גפני
אדוני היושב-ראש, אני יכול לקבל את חוות דעתה של היועצת המשפטית?
היו"ר צחי הנגבי
כן, אנחנו נקרא את זה רק שמית, כדי שלא יהיו תקלות בהצבעה.
משה גפני
אני שואל האם אפשר לקבל חוות דעת של היועצת המשפטית?
היו"ר צחי הנגבי
באיזה עניין?
משה גפני
האם היה דיון בכלל שאפשר לטעון נושא חדש?
היו"ר צחי הנגבי
היא לא הייתה בוועדת החוקה. יש יושב-ראש ועדת החוקה, פנה אלינו בכתב.
איתן כבל
אדוני היושב-ראש, ראש הממשלה עולה לנאום, אנחנו מפסידים.
היו"ר צחי הנגבי
אוקיי, אני שואל עכשיו אחד אחד את הח"כים.
אורית סטרוק
אדוני, סליחה דקה. אני לא מבינה, יש פה מחלוקת בעובדות, יש פרוטוקול.
היו"ר צחי הנגבי
המחלוקת לא קשורה לוועדת הכנסת.
יעקב אשר
אדוני היושב-ראש, צריך חוות דעת משפטית על ההליך הזה.
היו"ר צחי הנגבי
סליחה, אעשה את זה, כי ועדת הכנסת קיבלה מכתב מיושב-ראש ועדת החוקה. אם יש לכם בעיה עם הדרך שבה התנהל הדיון בוועדת החוקה, שם הדרך לתקוף את זה.
אורית סטרוק
לא לא.
משה גפני
אני שואל: האם אני יכול לקבל חוות דעת של היועצת המשפטית של הוועדה? האם אפשר לטעון נושא חדש?
היו"ר צחי הנגבי
היועצת המשפטית לא הייתה בוועדת החוקה.
אורי מקלב
אלעזר נמצא פה.
משה גפני
האם אפשר לטעון נושא חדש?
היו"ר צחי הנגבי
היא לא הייתה בוועדת החוקה, היא לא יכולה לתת לך תשובה.
משה גפני
אבל אמרתי: אלה העובדות. האם בעובדות האלה - - -
היו"ר צחי הנגבי
העובדות, הוא אומר אחרת.
אורי מקלב
אבל אלעזר שטרן נמצא פה.
משה גפני
לא.
היו"ר צחי הנגבי
כן, הוא אומר שהייתה בקשת נושא חדש.
משה גפני
לכל הדעות לא הוצג הסעיף לוועדה, לא הוצג.
יריב לוין
הייתה בקשה כזאת. נו, באמת, בחייכם. מה, לא היינו שם כולנו?
היו"ר צחי הנגבי
רבותי, אני מבין את המאבק, הוא לא במקום הנכון.
יעקב אשר
זה לא נכון. במקרה הזה אתה טועה.
היו"ר צחי הנגבי
יכול להיות שאני טועה. אני מעלה עכשיו להצבעה את הנושא.
יעקב אשר
אדוני, יש לזה עוד שם, שקוראים לזה נושא חדש, כי הוא באמת היה בהסתכלות חדשה. אבל אתה לא יכול להחליט אם הוא נושא חדש כל עוד שלא הסבירו בוועדה את אותה תוספת.
היו"ר צחי הנגבי
עזוב, זה לא לעניין.
יריב לוין
זה לא הפריע לטעון את זה - - -
היו"ר צחי הנגבי
אני מתחיל את ההצבעה. יריב לוין, האם אתה בעד או לא?
יריב לוין
אני נגד הנושא החדש.
היו"ר צחי הנגבי
אוקיי, ההצבעה היא נגד.
אורית סטרוק
אתה טענת נושא חדש ואתה נגד?
היו"ר צחי הנגבי
מי מייצג פה את משה פייגלין? אף אחד. דודו רותם.
דוד רותם
נגד.
היו"ר צחי הנגבי
רוברט אילטוב.
רוברט אילטוב
נגד.
היו"ר צחי הנגבי
יפעת קריב.
יפעת קריב
נגד.
היו"ר צחי הנגבי
פנינה תמנו-שטה.
קארין אלהרר
אני במקומה – נגד.
היו"ר צחי הנגבי
קארין אלהרר במקומה.
אורי מקלב
אנחנו כולנו גם נגד. אנחנו נגד עכשיו ההצבעה הזאת, אנחנו נגיד נגד. אל תשתמשו ברוב.
היו"ר צחי הנגבי
זה בסדר. עוד לא הגענו - - -
אורי מקלב
אני אומר גם על אחרים.
היו"ר צחי הנגבי
אבל אנחנו בתוך מהלך הצבעה. דב ליפמן.
אורי מקלב
זה תהליך דורסני. בכלל לא דנים בעניין, לא נותנים תשובות.
היו"ר צחי הנגבי
אנחנו לא צריכים לדון בעניין. איתן כבל.
אורי מקלב
ודאי שצריך.
איתן כבל
נגד.
אורית סטרוק
דודו רותם עשה - - - בוועדת החוקה.
היו"ר צחי הנגבי
אני לא שופט של ועדת חוקה. זו לא ועדת הפירושים.
אורי מקלב
יש פה יועץ משפטי של הוועדה.
אורית סטרוק
לא הבאנו אליך נושא חדש. אתה עושה עכשיו - - -
היו"ר צחי הנגבי
אני מעלה להצבעה את בקשת יושב-ראש ועדת החוקה. דב ליפמן.
דב ליפמן
נגד.
היו"ר צחי הנגבי
איתן כבל.
איתן כבל
נגד.
היו"ר צחי הנגבי
אילן גילאון.
ניצן הורוביץ
- - -
היו"ר צחי הנגבי
ניצן הורוביץ, מה עמדתך?
ניצן הורוביץ
נגד.
היו"ר צחי הנגבי
איילת שקד.
זבולון קלפה
אני במקומה – בעד.
היו"ר צחי הנגבי
בעד. אברהם מיכאלי.
אברהם מיכאלי
אני לא יודע מה להצביע.
היו"ר צחי הנגבי
אז תחליט.
אברהם מיכאלי
לא קיבלתי הסבר לסעיף.
היו"ר צחי הנגבי
אוקיי, אז אתה נמנע. יצחק וקנין.
יצחק וקנין
גם אני לא קיבלתי הסבר, אני לא - - -
היו"ר צחי הנגבי
אורי מקלב.
אורי מקלב
בהתייעצות סיעתית.
היו"ר צחי הנגבי
אורי מקלב.
יריב לוין
אי-אפשר באמצע הצבעה.
היו"ר צחי הנגבי
אנחנו באמצע הצבעה כרגע.
משה גפני
אם פה מפרקים את המסגרות, אנחנו יודעים לפרק יותר טוב.
היו"ר צחי הנגבי
אורי מקלב, אתה לא משתתף?
יריב לוין
אתה שבוע בכנסת? נו, באמת.
משה גפני
פשוט לא יאומן הדבר הזה.
היו"ר צחי הנגבי
אורי.
אתי בן יוסף
אתה לא משתתף בהצבעה, חבר הכנסת מקלב?
היו"ר צחי הנגבי
אוקיי. מאיר שטרית.
אלעזר שטרן
נגד.
היו"ר צחי הנגבי
אחמד טיבי.
יצחק וקנין
הכסף של הרפורמים יקנה את הכול, אל תדאג.
היו"ר צחי הנגבי
אחמד טיבי – לא משתתף. באסל גטאס – תודה.
יצחק וקנין
אתה לא מלפפון, אתה יהודי. חמש דקות, אל תדאג.
היו"ר צחי הנגבי
אני נמנע.
דב ליפמן
אתה לא מכיר בכלל את הסעיף. כמו שציטטת אותי כל הזמן, שאתה לא מכיר.
יצחק וקנין
אני מכיר איך אתה רוצה לגייר.
דב ליפמן
אתה לא מכיר בכלל. מה כתוב בסעיף 18?
יצחק וקנין
אל תדאג, אל תדאג, אני יודע מה אתה רוצה.
דב ליפמן
מה כתוב בסעיף? אה, אין לך תשובה? אין לך תשובה, כי אתה לא מכיר.
יצחק וקנין
אל תעשה לי מבחן.
קריאה
תתביישו לכם.
איתן כבל
אני צריך להתבייש? נכון, הוא מוזמן לחזור לקואליציה איתך. תקבל צווי קריאה לבקו"ם, מה אתה רוצה ממני? הוא עושה את החשבון שלו עם אריה על הגב שלי. די.
היו"ר צחי הנגבי
תוצאות ההצבעה: 9 הצביעו נגד הגדרת הנושא כנושא חדש, 1 הצביע בעד, 4 נמנעים, כולל אני, 3 לא נכחו. הבקשה לנושא חדש נדחתה. הישיבה נעולה.
<2. בקשת יו"ר ועדת הכלכלה להקדמת הדיון בהצעת חוק התאמת יצירות, ביצועים ושידורים (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014 (מ/823), לפני הקריאה השנייה והשלישית>
היו"ר צחי הנגבי
יריב לוין פה? יש בקשה לרוויזיה, אני רוצה לשמוע את עמדת יושב-ראש הקואליציה. פתחתי מחדש כי הייתה בקשה לרוויזיה.
משה גפני
אתה מחכה ליושב-ראש הקואליציה? הוא כנראה הלך לשמוע את ראש הממשלה.
היו"ר צחי הנגבי
אני רוצה לתת תוקף לבקשת הרוויזיה שלכם, אז רק רגע.
משה גפני
של אורי מקלב.
היו"ר צחי הנגבי
לא משנה של מי.

בקשת יו"ר ועדת הכלכלה להקדמת הדיון בהצעת חוק התאמת יצירות, ביצועים ושידורים (תיקוני חקיקה), לפני הקריאה השנייה והשלישית. זה על סדר-היום. זה בקשה של האופוזיציה לפטור מחובת - - -
אתי בן יוסף
הם לא הספיקו.
אורי מקלב
מפלגת העבודה, אני כבר לא יודע איפה היא, בקואליציה או באופוזיציה.
היו"ר צחי הנגבי
אתה יכול להצביע נגד.

אז אנחנו נעלה את זה להצבעה. מי בעד? תודה. מי נגד?

הצבעה

בעד אישור בקשת יו"ר ועדת הכלכלה – רוב
נגד – מיעוט
הבקשה נתקבלה.
היו"ר צחי הנגבי
אושרה הבקשה.

אוקיי, יו"ר הקואליציה איננו. אני קובע שהוגשה בקשה לרוויזיה. הרוויזיה תתקיים, אם יושב-ראש הכנסת יאשר אותה, בשעה 12:00. תודה.
משה גפני
מה היה הסעיף הזה?
קריאה
פטור מחובת הנחה של ברוורמן.
משה גפני
על מה?
קריאה
יצירה ויוצרים.
משה גפני
אנחנו מבקשים רוויזיה.
היו"ר צחי הנגבי
אוקיי. הרוויזיה גם על בקשת – כן, בשעה 12:00. תודה. בקשה לרוויזיה על בקשת יו"ר ועדת הכלכלה.
<הישיבה ננעלה בשעה 11:22.>

קוד המקור של הנתונים