פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכספים
19/03/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 314>
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, י"ז באדר ב התשע"ד (19 במרץ 2014), שעה 9:00
סדר היום
<שינויים בתקציב לשנת 2014>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
קארין אלהרר

בועז טופורובסקי

עליזה לביא

יעקב ליצמן

אראל מרגלית

חמד עמאר

עיסאווי פריג'

זבולון קלפה

ראובן ריבלין

אלעזר שטרן

עפר שלח

סתיו שפיר
מוזמנים
>
עדי כרמיאל - מתאם פעולות הממשלה בשטחים, משרד הביטחון

גיא גולדשטיין - סגן מתאם פעולות ממשלה בשטחים, משרד הביטחון

יפה יעקב-ברסאנו - מנהלת אגף תשתיות תוכנה ברשות המיסים, משרד האוצר

שניר ניב - רפרנט אנרגיה, אגף התקציבים, משרד האוצר

ערן הראל - חשב תאום הפעולות בשטחים, משרד האוצר

שחר ינאי - רפרנט ביטחון, משרד האוצר

אורנה הפנר - תקציבנית, רשות המסים, משרד האוצר

נורדן שלאבנה - רפרנטית אנרגיה, משרד האוצר

מורי אמיתי - רפרנט בריאות, משרד האוצר

אליאן רובנוביץ' - אגף כלכלה ותקציבים, משרד התקשורת

יוני רובין - מנהל אגף תקציבים, משרד המשפטים

פנחס פרנקל - סגן מנהל תקציבים, משרד המשפטים

אילן בכר - תקציבן המשרד, משרד התשתיות הלאומיות

יורם עוזרי - מנהל תחום בכיר תקציב, מינהל המחקר למדעי אדמה וים, משרד התשתיות הלאומיות

יונתן בצלאל - סגן חשב בכיר, מינהל המחקר למדעי אדמה וים, המשרד לתשתיות לאומיות

אורלי ביטרמן - סגנית מנהל תחום תקצוב, משרד הבריאות

יונתן גנסבורג - מרכז תחום תכנון בתי חולים כלליים, משרד הבריאות

שרי שלזינגר - ממונה תקציבים, אגף בכיר לתכנון מדיניות ת, המשרד לקליטת העלייה

דליה ציוני - מרכזת בכירה באגף תקציבים, משרד הבינוי והשיכון

דוד שטיינמץ - מנהל אגף תקציבים, משרד הכלכלה

יורם רביב - משנה למנכ"ל, לשכת נשיא המדינה

אילנה בן עזרא - פעילה, המשמר החברתי
ייעוץ משפטי
אייל לב-ארי
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
יפעת קדם
<שינויים בתקציב לשנת 2014>
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו עוברים לשינויים בתקציב לשנת 2014. החוברת הזאת אלה עודפים מחויבים של המשרדים. אני רק אתן תזכורת. עודפים מחויבים אלה נושאים שאושרו בתקציב. בשנת התקציב המשרד נכנס להתחייבויות. אני נותן כדוגמה רק כדי שנוכל להיכנס. נניח הוא חותם על חוזה לביצוע כביש שמתבצע במשך שנתיים או שלוש. התקציב שאושר לו מתחלק ל-3 שנות תקציב. בשנה קודמת אושר חלק. חלק אחר שיש בתקציב לאותו סעיף יוציאו רק השנה. חלק אולי יוציאו בשנה הבאה. זה נקרא עודף מחויב. אלה דברים שכבר אושרו בתקציב. אלה סעיפים שאישרנו בתקציב. הסעיפים שיש להם המשכיות בשנה זו נקראים עודף מחויב. כל עודף רגיל האוצר בדרך כלל לוקח. עודף מחויב עובר. הנושא עצמו אושר בתקציב, מופיע בתקציב. היתרות נמצאות פה.
סתיו שפיר
ניסן, על השאלות שהעברתי לאוצר לא קיבלתי תשובות. שלחנו מראש שאלות לאוצר. לא קיבלנו תשובות. לפחות אני לא קיבלתי.
אלעזר שטרן
למה? אני קיבלתי הבוקר.
סתיו שפיר
אני טרם קיבלתי תשובות. אנחנו יושבים עכשיו בוועדה. מה זה עוזר לי - -?
אלעזר שטרן
טמיר, מה זה אומר שקיבלת הבוקר והעברת בזמן?
טמיר כהן
כל סדר היום השתבש בגלל חג הפורים.
יעקב ליצמן
חג הפורים היה ידוע לפני הרבה שנים.
ראובן ריבלין
הייתה בעיה השנה רק עם תענית אסתר.
סתיו שפיר
יכול להיות שהעברות לא כל כך דחופות. אני לא באה אליך בטענות, טמיר. אני שואלת את האוצר למה הם לא מעבירים לנו תשובות מוקדם יותר.
יעקב ליצמן
צריך לזכור שבראשון ושני היה פורים ולא עבדו. רק ביום שלישי הם קיבלו את זה. הם נתנו את התשובה למחרת.
טמיר כהן
השאלות הוגשו עד יום שלישי ב-10:00 והועברו מיד לאגף תקציבים.
אלעזר שטרן
למה אי אפשר להתכנס מחר?
סתיו שפיר
או בשבוע הבא.
אלעזר שטרן
אני חושב שגם להבין את מה שמוכרים לנו קשה לנו. יש הרבה דברים שאני שומע. לחלק יש לי הוכחות, לחלק אין לי הוכחות. אני שומע שכספים מתועלים לכל מיני מקומות של כספים קואליציוניים. אם אתם מושיבים אותנו עכשיו בבוקר אחרי שקבעתם את הנוהל, הצעתם את הנוהל הזה, אז יש פה מן כיבוש זוחל כזה. בהתחלה זה היה מגיע ערב קודם, עכשיו זה מגיע באותו בוקר. אני אומר לך את האמת, זה לא רציני. איך יתייחסו למילה שלנו ברצינות? איך נמלא את האחריות שלנו ברצינות אם זה נוהל שאתה עם הניסיון שלך וטמיר עם הניסיון שלו קבעתם? אתם אומרים לנו עכשיו, כמו שאומר חבר הכנסת ליצמן, שפתאום נפלה עלינו תענית אסתר.
יעקב ליצמן
אני לא אמרתי. אמרתי שזה לא יכול להיות.
אלעזר שטרן
זה לא רציני. אני אומר את האמת.
סתיו שפיר
גם זה לא שאנחנו מתקשים להצביע פה - -
אלעזר שטרן
אם הייתי יכול לסמוך על עצמי, לא עליכם, אז בסדר. אם אני לא יכול להבין את זה ואני רק יודע ושומע שעובדים עלי, אז לפחות תנו לי את הזמן לנסות.
סתיו שפיר
ניסן, גם לא מדובר בסכום קטן. אנחנו הולכים להצביע היום על סכום של יותר מ-10 מיליארד שקלים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
14 וחצי.
סתיו שפיר
יש פה סכום אדיר של כסף. זה נתח ענק מתקציב המדינה. זה לא איזה משהו שולי. זה לא איזה כמה מיליונים שזזים לכאן ולכאן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אלעזר, מאחר ואתה חוזר על זה כל הזמן, אני מציע שתהיה זהיר בדבריך.
אלעזר שטרן
מעולם לא ביקשתי חסינות על כל מה שאני אומר. על כל מה שאמרתי אני פתוח להסיר את החסינות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא מדבר על חסינות.
אלעזר שטרן
נראה אתכם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה אומר "אתכם" כאילו יש חברי כנסת אנונימיים שגונבים.
אלעזר שטרן
ניסן, אתה רוצה שאני אגיד באמת?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא רוצה שתגיד באמת.
אלעזר שטרן
אם תבקש, אני אגיד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה אומר את זה בין כה וכה מבלי שמבקשים.
אלעזר שטרן
אתה כותב וגם יודע את זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. אני יודע את מה שאתה אומר.
אלעזר שטרן
אתה יודע את זה.
סתיו שפיר
ניסן, תסתכל בפרוטוקולים של הוועדה לגבי הסיפור של הכספים הקואליציוניים.
אלעזר שטרן
ברור שאני חוזר. אם אני חוזר וקבעת נוהל, תעמוד בנוהל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
דיברתי על הדברים האחרים. אני עכשיו אחזור לנוהל.
אלעזר שטרן
זה קשור אחד בשני.
סתיו שפיר
על איזה דברים דיברת? על כספים קואליציוניים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, הוא חוזר - -
סתיו שפיר
חבר הכנסת שטרן צודק לחלוטין. הדברים האלה נאמרו בפרוטוקולים של הוועדה הזאת. דובר על כספים קואליציוניים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הזכרתי את המילה "כספים קואליציוניים"? דיברתי רק על סגנון הדיבור שאני חושב שהוא צריך לשנות כשהוא מדבר, בפרט כשהוא מדבר על אנונימיים. זה אומר שכל חברי הכנסת, חוץ ממך אולי - -
אלעזר שטרן
התכוונתי לתרגילים של הבית היהודי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני חוזר שוב. ביום ראשון ושני היה פורים. אני מניח שזו הסיבה שהתשובות הגיעו באיחור. מאחר ואנחנו לא מדברים בהעברות כספיות אלא רק בעודפים מחויבים - -
סתיו שפיר
יש פה בהחלט גם העברות כספיות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זו רק הודעה, זו לא העברה מהבחינה הזאת. התקציב הזה אושר על ידי הכנסת, על ידנו בהצבעה. זה לא שדנים על התקציב. נשארו עודפים מחויבים שעוברים. בדרך כלל בכל הוועדות היו עוברים דבר דבר למרות שלא היו צריכים. אמרתי שאני רוצה להעביר את זה בוועדה ולאשר את זה. מאחר וזה עודפים מחויבים, אני מציע שנעבור על זה.
סתיו שפיר
העברה תקציבית לא נעביר היום?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם תהיה אחר כך העברה כספית נדבר על זה. כרגע החוברת הזאת כולה היא עודפים מחויבים.
ראובן ריבלין
הוא צודק במובן זה שקבענו נוהל ורצוי שניצמד לנוהל הזה. יחד עם זה יש פה דבר שהוא שונה בתכלית. אני אתכם לגבי העברה תקציבית שאם אתם רוצים זמן צריך לדחות. כל מה שקשור בנושא התקציבי עצמו, לא בהעברה, אני חושב שחובתנו לאשר או לדחות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
במשרדים נתקעים. מדברת איתי שרת הקליטה. היא משותקת יותר מחודש. היא לא יכולה לעבוד. הכספים שלה תקועים פה.
ראובן ריבלין
זה נכון. יש הבדל בין העברות תקציביות - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
המשרדים משותקים כי אלה הכספים שהם עובדים איתם.
סתיו שפיר
הכל נשמע נורא טוב ויפה, אבל בדצמבר האחרון, כשעשינו את גל העברות התקציביות הגדול הדבר הזה נעשה לפעמים על חשבון זמן המליאה מבלי שקיבלנו את התשובות של האוצר, מבלי שהייתה הכנה מראש. חלק מהעברות הגיעו אלינו בזמן הישיבה. זה לא שאנחנו עוקבים אחר הנוהל בכל כך אדיקות שזה בסדר. אני עברתי על העברות התקציביות האלו. עודפים מחויבים זה קצת מכבסה בהקשר הזה.
ראובן ריבלין
ב-2011 היה שר רווחה מעולה למדינת ישראל, קראו לו בוז'י הרצוג. הוא בא אלינו בתחינה ובבקשה לבוא ולאפשר למשרד שלו משום שלא מדובר בהעברות תקציביות אלא בתיאומים תקציביים. בכל מה שקשור להעברות תקציביות זו זכותכם המלאה לדרוש את זה.
סתיו שפיר
אני חושבת שאם דנים כבר בעודפים מחויבים צריך לראות מה היה קצב הביצוע. הייתי מצפה לראות פה את נציגי האוצר, את בכירי האוצר, שיסבירו לנו אם המשרדים לא עמדו בקצב הביצוע, אם הייתה פה אי יעילות, אם היו תכניות מיותרות. איך יכול להיות שנוצרים עודפים בכאלה סכומים? אם זה כך, יכול להיות שיש כאן בעיה.
ראובן ריבלין
אלה המשרדים עצמם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני הסברתי לפני שתי דקות מה זה עודפים מחויבים. כל עודף מהסוג שאת מתארת זה עודף שהאוצר לוקח ונגמר. זה עודף מחויב.
ראובן ריבלין
האינטרס של האוצר לקחת את זה מהם.
סתיו שפיר
האינטרס של האוצר הוא גם להחביא את זה בסעיפים שהם לא יכולים להשתמש בהם. בגלל זה אני הולכת לשאלה הזאת.
ראובן ריבלין
אנחנו מונעים מהאוצר את זה.
סתיו שפיר
מראש הם לא יכולים לגעת - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו מדברים על עודפים מחויבים.
ראובן ריבלין
עודפים מחויבים זה דבר שונה בתכלית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נניח שחותמים חוזה על כביש שמשתרע על שנתיים עבודה. התקציב כולו נמצא בשנת התקציב הראשונה.
ראובן ריבלין
לא צריך לשבת פה האוצר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרפרנטים נמצאים כאן.
יעקב ליצמן
האם כולם מבינים את הנוהל הזה? אני מניח שכן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני הסברתי. בקשה 01-004.
ניר אמסל
הפנייה הזאת נועדה להעברת עודפי התקציב של בית הנשיא משנת התקציב 2013 לשנת התקציב 2014.
זבולון קלפה
לא סיכמנו על סגירה של המוסד הזה?
ראובן ריבלין
רובי, אתה יכול להצביע על דבר כזה לבית הנשיא?
ראובן ריבלין
אם אתה מבטיח לי שאני לא יכול להצביע בעד זה, אני לא אצביע בעד זה. כרגע אני משמש כחבר כנסת.
סתיו שפיר
האם אפשר להבין מה הן ההתחייבויות שעליהן אנחנו מדברים?
ניר אמסל
מדובר בפעילות שוטפת של בית הנשיא ברבעון האחרון של שנת 2013, שחלקו טרם שולם.
יעקב ליצמן
איזה סוג דברים?
ניר אמסל
פעילויות שוטפות עבור עבודות מול חברת ניקיון, אירועים שבוצעו בבית הנשיא, חשמל, מים, טלפונים. על חלק מהפעילות אתה לא משלם באופן מידי, אתה משלם בשוטף פלוס.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה הסכום שמדובר עליו?
יעקב ליצמן
אתה מדבר על 3 חודשים עד שישלמו מים, טלפון. זה הרבה זמן.
ניר אמסל
חלק מהדברים לא משולמים באופן מידי. חלק מהדברים זה פעילות שוטפת. חלק מהדברים - -
יעקב ליצמן
אם אני לא משלם 3 חודשים חשמל מנתקים אותי.
יורם ארביב
אני רוצה לעזור לך רגע. זה לא רק השוטף.
יעקב ליצמן
אני תומך בזה, חבל שתסביר.
יורם ארביב
חסכת לי אנרגיה. אני מודה לך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את העברה, ירים את ידו?
הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין
העברה 01-004 נתקבלה.

בקשה מספר 05-003.
ניר אמסל
מדובר בהעברת עודפי התקציב של משרד האוצר, בכללו גם רשות המסים, משנת 2013 לשנת 2014, בסכום של 370 מיליוני שקלים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
של האוצר עצמו?
ניר אמסל
זה משרד האוצר ורשות המסים.
סתיו שפיר
איזה התחייבויות יש למשרד האוצר לרשות המסים?
ניר אמסל
יש פה את מנהלת התקציבים של משרד האוצר. היא תסביר.
אפרת תבור
כמו כל יתר המשרדים קיבלנו את התקציב מאוד מאוחר בשנת 2013. עיקר ההתקשרויות בגין הפרויקטים השונים בוצע ברבעון האחרון. מן הסתם אתה לא מספיק לשלם אותם עד שאתה מייצר את ההתחייבות, לכן הרבה מהתקציב עבר מהשנה הבאה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
את יכולה לתת לי דוגמה של פרויקט אחד?
אפרת תבור
אנחנו צריכים לבנות חדר מחשב חדש. קרס לנו חלק מחדר המחשב.
יעקב ליצמן
זה דווקא לא רע. מה הבעיה ברשות המסים?
אפרת תבור
זה פרויקט של בערך 10 מיליון שקל. את רוב ההתקשרויות עשינו בסוף 2013.
סתיו שפיר
אנחנו מדברים על 370 מיליון שקל. את יכולה להסביר קצת יותר איך זה מתחלק?
ראובן ריבלין
רשות המסים 130.
יעקב ליצמן
רשות המסים 144 מיליון שקל.
סתיו שפיר
370 מיליון שקל זה לא כסף קטן.
זבולון קלפה
144 זה רשות המסים.
סתיו שפיר
אני בעד חדר המחשבים של האוצר. אני מוכנה לסייע לכם בכל עניין טכנולוגי בעבר ובהווה, אבל 370 מיליון שקל זה קצת יותר מחדר מחשבים.
אפרת תבור
זה מחולק לתכניות. במשרד האוצר יש גם את מינהל הרכב, שזאת יחידה מאוד גדולה. גם היא ברוב שנת 2013 הייתה משותקת מחוסר תקציב. את עיקר רכישות הרכבים עבור כל משרדי הממשלה ביצעו בסוף 2013. רק שם יש כ-100 מיליון שקל עודפים.
זבולון קלפה
55 מיליון.
סתיו שפיר
הגענו ל-260 מיליון.
אפרת תבור
על איזו תכנית את שואלת?
סתיו שפיר
אני שואלת באופן כללי. אני רוצה לפרט את כל הסכום הזה.
יעקב ליצמן
כמו למשל מטה האוצר - 100 מיליון שקל.
אפרת תבור
התכנית שנקראת מטה משרד האוצר מורכבת מכל היחידות במשרד שאין להן מנכ"ל או שווה מנכ"ל. זה אומר אגף הביטחון, היחידה לשיפור השירות, הלשכה לפיצוי אישים, מינהלת הגמלאות. אלו אמנם היחידות שנמצאות תחת כותרת "מטה משרד האוצר", אבל אלו יחידות שלמות שנמצאות באותה תכנית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
את יכולה להגיד לנו על רשות המסים?
ניר אמסל
רשות המסים לא קשור לאפרת, זה נציגים אחרים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה חלק מהרשימה. זה 144 מתוך הסכום.
ניר אמסל
רשות המסים מתחלקת לשניים. יש את רשות המסים, את הגוף עצמו של הרשות. בסך הכל מדובר בעודפים של 127 מיליוני שקלים, שהם בעיקרם עודפים בגין מערכת סחר חוץ שהכסף עבורה הועבר פה בוועדה בשנה שעברה. זה פרויקט ארוך טווח.
סתיו שפיר
אתה מתכוון למה שהועבר בספטמבר?
ניר אמסל
כן. זה פרויקט ארוך טווח. זה פרויקט שהועבר בכמה שלבים. הוא גם הוסבר בוועדה. חלקו טרם שולם.
סתיו שפיר
מה הסכום הכולל של הפרויקט?
ניר אמסל
העודפים שמועברים פה זה 60 מיליון שקל.
סתיו שפיר
מה הסכום הכולל של כל הפרויקט?
ניר אמסל
אני לא זוכר. אני יכול לבדוק. זה הוסבר בוועדה פעם קודמת.
סתיו שפיר
אתה זוכר כמה העברתם בספטמבר?
ניר אמסל
לא, אני לא זוכר בדיוק.
סתיו שפיר
אני אגיד למה אני שואלת את זה. האוצר יודע שהולכות להיות לו התחייבויות שהוא לא הולך לשלם ב-2013 אלא ב-2014. כנראה אתם יודעים עכשיו על דברים שאתם הולכים לשלם רק ב-2015. למה אתם לא מכניסים את זה לתקציב בצורה מסודרת?
אפרת תבור
הוראות החשב הכללי דורשות מאיתנו - אלו ההנחיות - בכל התקשרות שאנחנו מבצעים מספק לסגור את כל סכום התקציב בגין אותו פרויקט. אלו ההנחיות.
סתיו שפיר
אחלה. למה זה לא נכנס לתוך התקציב באופן שנתי כמו שצריך, כדי שלא כל פעם נגלגל פה מיליוני שקלים משנה לשנה? בסופו של דבר יושב שם כסף של משלם המסים שלא משתמשים בו לדברים אחרים כי אתם מגלגלים אותו.
אפרת תבור
השתמשו בו. הכסף המועבר הוא בגין התקשרויות קיימות. אני בסוף אצטרך לשלם את זה, אלא אם כן הפרויקט - -
סתיו שפיר
בסוף, לא עכשיו. אתה יודעת כבר עכשיו שלא תשלמי את זה ב-2014.
אפרת תבור
לא בסוף, זה באופן הדרגתי. אני לא אוכל להתחיל פרויקט אם לא שריינתי לו את הכסף. אף ספק לא יעבוד.
סתיו שפיר
אני מדברת פה על האופן שבו אתם מנהלים את התקציב. אתם משרד האוצר. בגלל זה זו דוגמה כל כך מופלאה.
ראובן ריבלין
את יודעת למה זה לא נכנס לבסיס התקציב? הואיל והיא כנראה לא מבינה את השאלה שלך - -
סתיו שפיר
בוודאי שהיא מבינה. תסמוך עליה שהיא מבינה.
ראובן ריבלין
. אצלה ברור מאליו שזה לא ייכנס לבסיס התקציב, כי היא משלמת לפי פעולות שמבוצעות. הם לא יכולים לדעת מה יבוצע ומה לא יבוצע. במפעל הכי קטן זה דבר שהוא ברור.
סתיו שפיר
בוודאי שהם יודעים. הם מכירים את תכנית העבודה. הם יודעים מה יבוצע. אם לאוצר אין תכנית עבודה מסודרת של מה הולך להתבצע ומתי, יש פה בעיה אחרת שצריך לדבר עליה.
ראובן ריבלין
זה נכון.
סתיו שפיר
הם יודעים. יושב שם כסף שפשוט נח בלי שנעשה בו שימוש. זה כסף של אנשים כמוני וכמוך, של אזרחים טובים שמרוויחים פחות ממני וממך. הוא לא בשימוש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה לא כסף שנח.
ראובן ריבלין
זה חוזר לרזרבה. אם את אומרת לי שהכסף הזה עובר, כמו שאומר אלעזר, זאת שערורייה, אבל פה הם פשוט לא יכולים. עד אשר הם מיישמים ומזמינים זה צריך לעמוד לרשותם. זה הולך בהתאם לביצוע של התכניות. לא תמיד התכניות מבוצעות בסדר שאנחנו יכולים לצפות אותו.
סתיו שפיר
כולנו מכירים את הבעיה. זה אופן שיטת ניהול תקציב שהוא פשוט לא ברור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההיפך.
ראובן ריבלין
אחרת היינו צריכים לעשות העברות תקציביות כל שעה.
סתיו שפיר
אנחנו עושים מספיק העברות תקציביות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם יש פרויקט שמשתרע על פני שנתיים, שלוש, הכסף על כל הפרויקט חייב להיות מונח בתקציב של השנה הראשונה. זה החובות. לפי זה גם מחשבים. זה לא שהכסף מונח. זה רשום שם. מה שמבוצע באותה שנה יורד, מה שלא מבוצע באותה שנה עובר בעודף מחויב לשנה הבאה.
ראובן ריבלין
אלא אם כן - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא חייב להיות רשום בתקציב כדי שידעו שבסך הכל הכללי הכסף הזה אמור לצאת.
סתיו שפיר
אתה מבין שאז הוא רשום בתקציב באופן כפול, מכופל, משולש, מרובע או מחומש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ממש לא.
סתיו שפיר
כי הוא עובר משנה לשנה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא עובר בעודפים מחויבים.
סתיו שפיר
משנה לשנה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן, אבל לא בתקציב. בתקציב הוא רשום פעם אחת.
סתיו שפיר
לא קיבלתי עדיין תשובה לגבי 370 מיליון.
ניר אמסל
החלוקה מתחלקת בין משרד האוצר - -
סתיו שפיר
את החלק הזה הבנתי. שכר והסכמי עבודה זה שכר שלא שילמתם? זה משכורות? מה זה?
אפרת תבור
זה פעולות האגף.
ניר אמסל
לכל אגף במשרד האוצר יש תכנית משלו בתקציב המדינה, לכן את רואה את זה בנפרד. שכר והסכמי עבודה זה בעצם אגף השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר.
סתיו שפיר
מה ההתחייבויות שלו?
אפרת תבור
התחייבויות לבדיקות ביקורת על עמותות וכל מיני גורמים ציבוריים וממשלתיים שעושים שם ביקורת שכר. יש להם התקשרויות עם יועצים שונים בתחום הזה שעושים ביקורת שוטפת מידי חודש. זה התקשרויות שוטפות לפעילות האגף.
סתיו שפיר
אגב, אתם יודעים מה היה חוסך מאיתנו את הדיון הזה? במקום להעביר לנו רק עד רזולוציה של 6 ספרות, הייתם מעבירים לנו ברזולוציה יותר מעמיקה כך שיכולנו לראות לפחות 8 ספרות והלאה. אז גם היינו מבינים על מה מדובר. מה שאני מקבלת פה זו טבלה שיש בה עד לרמת התכנית. זה לא מאפשר לי לראות שום דבר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היא לא הכתובת לנושא הזה. זה הנוסח המקובל. כולנו אולי היינו רוצים את הספר הירוק, מה שנקרא, אבל זה הסטנדרט.
סתיו שפיר
אני בטוחה שיש בכוחך כיושב-ראש ועדת הכספים לבקש מהם, לדרוש מהם את המידע הזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אולי כן, אולי לא. יש סיבות לכאן ולכאן למה זה לא מופץ אלא רק ברמה הזאת.
סתיו שפיר
אלו סיבות?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא חשוב.
סתיו שפיר
מה יכולה להיות הסיבה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה שאת אומרת זה הנושא הכללי על מבנה התקציב, הוא לא קשור להעברות של עודפים מחויבים.
סתיו שפיר
אני מנסה לחסוך מאיתנו זמן עבודה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הפוך. אני לא רוצה לעשות את זה בפגרה, אלא אם כן לא תהיה לי ברירה. אני מעדיף לעשות את זה לא בפגרה.
סתיו שפיר
אפשר גם להתכנס בפגרה כדי להבין מה קורה פה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
את שואלת שאלה כללית על המבנה שמעבירים את הדבר. זה גם תקציב המדינה. זו שאלה כללית שלא קשורה להעברות של עודפים מחויבים. אני רוצה כמה שיותר להתקדם לא בזמן הפגרה בהעברות כספיות דווקא מתוך זה שאני מכבד את חברי ועדת הכספים. מי בעד לאשר את העודף המחויב 05-003?

הצבעה
בעד – 5
נגד –3

נמנעים – אין
בקשה 05-003 נתקבלה.
חמד עמאר
רביזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
06-003.
יוסי עדס
העברת עודפים מחויבים בסעיף 06 בסך של 88,627 אלפי שקלים חדשים. סעיף 06 הוא סעיף התפעול של משרד הפנים. בנוסף יש בו גם את מינהל השילטון המקומי, את מינהל התכנון, את האגף לעדות לא יהודיות. העודפים שעוברים כאן הם בגין אותן פעולות. בחלק מהפעולות העברת העודפים השנה גבוהה יחסית כיוון שתקציב 2013 הועבר בשליש האחרון של השנה. ההתקשרויות שנעשו בסוף השנה הן לתקופה ארוכה יותר, לכן יש לנו כאן עודפים יחסית גבוהים יותר. העודפים עוברים בגין התקשרויות לתקציבים שוטפים, לתפעול המשרד, ליועצים במינהל התכנון ולתקציבי פיתוח באגף עדות לא יהודיות.
סתיו שפיר
תספר לנו בבקשה מה מסתתר תחת הסעיף שמכונה בשם המופלא "כללי".
יוסי עדס
השם המופלא "כללי" זה בעצם תקציב תפעול המשרד. בכל סעיף יש את הסעיף הכללי הזה של תפעול המטה, שכולל את כל האחזקה של הבניין, את ההוצאות השוטפות בגין זה.
ראובן ריבלין
זה לא לפרויקט מיוחד אלא לעבודת המשרד.
עיסאווי פריג'
זה על פי חוזים?
יוסי עדס
עודפים לא יכולים לעבור בלי חוזים. זה התקשרויות קיימות ומחויבויות שהן לתקופה ארוכה יותר.
סתיו שפיר
מה זה הפיקוח הארצי על הבחירות?
יוסי עדס
הפיקוח הארצי על הבחירות זה יחידת הבחירות של הרשויות המקומיות. בסעיף הזה יש גם את מימון המפלגות לרשויות המקומיות. יש פה שני תקציבים. יש פה את התקציב של תפעול הבחירות. בשנת 2013 היו בחירות כלליות לרשויות המקומיות.
סתיו שפיר
באוקטובר.
יוסי עדס
באוקטובר זה לקראת סוף שנה.
סתיו שפיר
היה מספיק זמן לשלם, לא?
יוסי עדס
לא, זה לא מספיק זמן לשלם. זה היה ב-22 באוקטובר. זה לא מספיק זמן לשלם. בנוסף היו בחירות בדצמבר למועצות אזוריות. חלק מהתשלומים תלויים בדוחות שמוגשים, בבדיקות, לכן לא הכל שולם עד סוף השנה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כל העברות האלו נלקחו השנה על ידי החשכ"לית. היא בדקה שהכל כדת וכדין, מה שלא קורה כל שנה. השנה החשכ"לית לקחה את זה ובדקה, לכן זה התאחר קצת יותר. הייתה כאן ביקורת על ביקורת שאכן כל מה שאנחנו מקבלים זה עודפים מחויבים ולא משהו אחר.
עיסאווי פריג'
אתה יכול לפרט לגבי הסכום שלא נוצל באגף הלא יהודי?
יוסי עדס
הסכום שלא נוצל באגף העדות הלא יהודיות הוא תקציבי פיתוח של מבני דת, בתי עלמין וכדומה עבור עדות לא יהודיות – דרוזים, צ'רקסים, בדואים, מוסלמים, שומרונים, יהודים קראים.
עיסאווי פריג'
למה זה לא נוצל?
יוסי עדס
תקציבי פיתוח מאופיים מתפרסים על פני שנים. קשה לחזות בדיוק מה יהיה הביצוע כל שנה. לעיתים נוצרים עודפים.
עיסאווי פריג'
את זה אני מבין. האם זה לא נוצל כתוצאה מחסמים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא.
עיסאווי פריג'
יש סוגיה בהמשך למה שאמרה חברת הכנסת סתיו. כשבאים ואומרים פיתוח לאגף הלא יהודי משתמשים בסכום הזה שוב כהוצאה וכהשקעה באותה שנה. אני יודע מה אני שואל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
התקציב הזה לעדות לא יהודיות - -
ראובן ריבלין
אני יכול להבין רק אם תיתן לי דוגמה.
חמד עמאר
אני אסביר לך. לוקחים את התקציב הזה, שמים אותו ב-2013 ומעבירים אותו ל-2014. עכשיו יופיע בתקציב 2014 אותו תקציב של 20 מיליון. אותם 20 מיליון מועברים משנה לשנה. את זה אני מכיר מכמה משרדים.
ראובן ריבלין
זה לא מתווסף.
חמד עמאר
אני מכיר את זה מהתכנית של המגזר הדרוזי. אומרים לך: העברנו לך 40 מיליון. כשאתה בודק שנים אחורה אתה רואה את אותם 40 מיליון שמזיזים משנה לשנה.
עפר שלח
למה הם לא מתבצעים?
חמד עמאר
שמים לך כל מיני חסמים בדרך.
סתיו שפיר
שמים אותם במכוון כך שלא יוכל להתבצע.
חמד עמאר
אומרים לך שיש לך תקציב של 100 מיליון שקל.
עפר שלח
אם העבירו את זה בתקנה, מה גורם לזה שזה לא - -?
חמד עמאר
זה כמו עכשיו. שירותי דת 20 מיליון, ביטוח מבני דת 18 מיליון. 38 מיליון שקל, כמעט 40 שלא בוצעו. אתה תראה אותם בתקציב 2014.
עיסאווי פריג'
למה לא נוצל?
חמד עמאר
מה שהוא אומר זה אמת.
ראובן ריבלין
זה לא נוצל כי אומרים לך שאין ביוב.
חמד עמאר
זה כמו שנותנים עכשיו תקציב לתכניות מתאר ואומרים לך: יש לך חסם של ביוב. כל שנה מעבירים לך 20 מיליון, 20 מיליון, 20 מיליון. ככה במשך 10 שנים. הוא צודק במה שהוא אומר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
העודף הזה הוא עודף שנחתם לגביו חוזה או משהו?
יוסי עדס
תקציבי הפיתוח באגף העדות הלא יהודיות מתוקצבים בדרך כלל - -
חמד עמאר
יש לך שני סעיפים. יש לך ביטוח ושירותי דת. שניהם ביחד כמעט 40 מיליון.
יוסי עדס
שירותי דת זה תקציבי תמיכות, תקציבים שוטפים, תפעולי ועדים.
עיסאווי פריג'
למה תמיכות צריכות לעבור משנה לשנה? הגוף מתקשר עם ספק. הגוף נחנק.
יוסי עדס
התקציב עבר בסוף השנה. חלק מהתמיכות משולמות כנגד - -
חמד עמאר
אם נברר נראה שבשנה שעברה התקציב היה 18 מיליון. לא התווסף אף שקל.
יעקב ליצמן
מה שכתוב כאן זה פיתוח מבני דת למגזר הלא יהודי?
יוסי עדס
כן.
יעקב ליצמן
כמה זה ליהודי?
עיסאווי פריג'
יהודי אצל אלי דהן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יהודי זה 0. המגזר היהודי זה 0 בנושא של מבני דת.
יעקב ליצמן
למה נותנים להם?
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה עודף מחויב. ה-0 עובר משנה לשנה.
יוסי עדס
באגף לעדות לא יהודיות תקציבי התמיכות מתוקצבים במזומן, תקציבי הפיתוח מתוקצבים בהרשאה להתחייב. בכל שנה יש הרשאה להתחייב חדשה. היא מצטברת. במידה והפיתוח נעשה באופן איטי יותר ישנה הצטברות משנה לשנה. התקציבים האלה הם תקציבים שעוברים, זה לא במקום התקציב שמתוקצב בבסיס.
היו"ר ניסן סלומינסקי
האם מתוך 61 מיליון שנמצאים בתקציב, 20 עדיין לא נוצלו ועוברים?
חמד עמאר
לא, אדוני היושב-ראש. ביטוח מבנה זה 22 מיליון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מדבר על שירותי דת.
חמד עמאר
אנחנו מדברים על דמי ביטוח. בהתחלת השנה היה 22 מיליון, עכשיו זה 18 שעוברים משנה לשנה.
יעקב ליצמן
כמה זה ביהודי?
היו"ר ניסן סלומינסקי
ה-0 עובר משנה לשנה. שירותי דת זה ברור. איפה זה הביטוח?
יעקב ליצמן
ביהודי אין.
יוסי עדס
ביטוח מבני דת כולל גם בתי עלמין. אני לא יודע איך זה מתוקצב אצל היהודים.
ראובן ריבלין
בתי עלמין לא שייכים לרשויות המקומיות.
יעקב ליצמן
למה אתה לא יודע כמה זה היהודים?
יוסי עדס
הסעיף הזה לא קשור לרשויות המקומיות. זה סעיף שירותי דת במגזר הלא יהודי.
יעקב ליצמן
אתה לא יודע מה קורה ביהודי?
יוסי עדס
אני לא יודע מה קורה ביהודים. אני לא מתעסק בזה.
זבולון קלפה
זה במשרד לשירותי דת, לא פה.
יעקב ליצמן
איך אתה לא יודע? זו בושה להגיד.
חמד עמאר
כמה היה הניצול בכל שנת 2013 בפיתוח מבני דת?
עיסאווי פריג'
יוסי, אני מבקש לקבל את הפירוט של הכסף שמועבר ולא נוצל.
חמד עמאר
אני רוצה לדעת כמה התקציב בבסיס משנת 2013. אז נדע כמה בכלל נוצל.
יוסי עדס
ב-2013 בוצעו בפיתוח מבני דת כ-14 מיליון שקל. בכל שירותי דת לעדות לא יהודיות הביצוע היה כ-74 מיליון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יוסי, תעביר פירוט לוועדה.
יעקב ליצמן
גם ליהודי.
יוסי עדס
של היהודי אין לי.
עיסאווי פריג'
אתה אומר שהעודפים שאתה מעביר מ-2013 זה כסף על פי כסף והתחייבות, נכון?
יוסי עדס
כן.
עיסאווי פריג'
. אני רוצה לראות את רמת ההתחייבות ואת רמת יישום הפרויקט.
ראובן ריבלין
רמת התחייבות וגם רמת הביצוע.
יוסי עדס
אני אבקש ממשרד הפנים את הנתונים האלה.
חמד עמאר
מתוך 22 מיליון - -
יוסי עדס
את פירוט ההתחייבויות אני אצטרך לבקש ממשרד הפנים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תרכז את זה ותעביר. מי בעד לאשר את בקשה 06-003 של משרד הפנים לגבי עודפים מחויבים, ירים את ידו?
הצבעה

בעד – 5
נגד –2

נמנעים – אין
בקשה 06-003 נתקבלה.
סתיו שפיר
רביזיה. ההתנהלות הזאת היא בלתי נתפשת. נותנים כסף, כשאת הכסף הזה שומרים בצד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיות יהיו ב-10:55. בקשה 07-003 – המשרד לביטחון פנים.
סתיו שפיר
המשרד היחידי שמשתמש בכסף בקצב ביצוע של 130% זה משרד הביטחון, שידע יפה לבוא לפה ולבקש עוד כספים.
אסף וסרצוג
הפנייה נועדה להעביר את עודפי המשרד לביטחון פנים. בתוך המשרד לביטחון פנים הגופים העיקריים זה משטרת ישראל, שב"ס ורשות הכבאות. יש גם את הגופים של המשרד. מכיוון שהתקציב עבר יחסית בשלב מאוחר של השנה והוקמו לא מעט מערכים חדשים או הרחבה של מערכים קיימים, יש הצטיידות שמועברת כעודפים מחויבים לשנת הכספים הזאת. יש את כל הנושא של אבטחת מוסדות חינוך שמתוקצב על ידי משטרת ישראל. מכיוון שההתקשרות היא מספטמבר לספטמבר אין ברירה וההתקשרות עוברת משנה לשנה. יש גם רכש של ציוד ואמל"ח כנגד התחייבויות. בשב"ס זה בעיקר כל התחום של הלוגיסטיקה. יש שם התחייבויות על פני שנים שהם מחויבים להקצות מזומן בעודפים מחויבים, כמו לדוגמה בתחום המזון, תרופות, תחבורה וכן הלאה. בכבאות זה בעיקר בתחום ההצטיידות.
קארין אלהרר
מה ההבדל בין שירותי כבאות והצלה לכיבוי אש?
אסף וסרצוג
אין הבדל .
ראובן ריבלין
הצלה זה במשרד הבריאות, כיבוי אש הוא במשרד לביטחון הפנים.
קארין אלהרר
יש שני פריטים.
אסף וסרצוג
אני מניח שהכוונה למד"א. אני לא מכיר. שירותי כבאות והצלה נמצאים בסעיף 07, תכנית 0760. אין עוד מקום בתקציב המדינה שמתקצב אותם. אם זה בסעיף הבריאות אולי זה מד"א.
ראובן ריבלין
מד"א בסעיף הבריאות.
חמד עמאר
מד"א לא שייך למשרד לביטחון פנים.
סתיו שפיר
קניות ב-415 מיליון. מה קנינו?
אסף וסרצוג
יש פה את עיר ללא אלימות.
זבולון קלפה
היא צודקת. מופיע בפנייה אחרת, בבקשה - -
אסף וסרצוג
בתוך המשרד לביטחון פנים יש תכניות שהמשרד עצמו מנהל, כמו עיר ללא אלימות, הרשות למלחמה בסמים. יש גם את הרשות להגנה על עדים, שגם לה יש את העודפים המחויבים. עיר ללא אלימות והרשות למלחמה בסמים זה בעיקר התקשרות מול רשויות שהרבה פעמים גולשת משנה לשנה כיוון שלא ניתן ויש הרבה עיכובים.
סתיו שפיר
לעיר בלי אלימות העברנו השנה כסף?
אסף וסרצוג
השנה עוד לא העברנו להם שקל.
סתיו שפיר
העברנו בספטמבר.
אסף וסרצוג
זה היה שנה שעברה. לעיר ללא אלימות יש סכום גבוה של עודפים, קרוב ל-60 מיליון שקל. מכיוון שזה התקשרויות מול רשויות יש רשימה ארוכה ומפורטת. נשמח להעביר לכם.
סתיו שפיר
למה אתם לא מתקצבים את זה באופן שנתי?
אסף וסרצוג
הם מתוקצבים שנתי.
סתיו שפיר
זה לא שנתי. אתם כותבים את זה בהתחלה ומגלגלים את הכסף.
אסף וסרצוג
הכסף של העודפים המחויבים של עיר ללא אלימות זה כסף שמתוקצב בבסיס.
סתיו שפיר
מה הסכום בבסיס?
אסף וסרצוג
אם אני לא טועה, זה בסביבות ה-60 מיליון שקל.
סתיו שפיר
בנוסף ל-60 מיליון שקל בבסיס, כמה התחייבות יש לך?
אסף וסרצוג
היום יש להם 50 וקצת.
סתיו שפיר
שזה בנוסף?
אסף וסרצוג
זה לא בנוסף.
סתיו שפיר
זה חלק מה-60 מיליון?
אסף וסרצוג
כן.
סתיו שפיר
60 מיליון שנתי, 50 מיליון אתם מעבירים שנה הבאה.
אסף וסרצוג
זה לא שנה הבאה. סך כל תקציב הרשות השנה של עיר ללא אלימות יעמוד - -
סתיו שפיר
מה היה תקציב 2013?
אסף וסרצוג
אני אצטרך להסתכל כדי להגיד לך במדויק. אני לא רוצה לומר סתם סכום. יש רשימה ארוכה ומפורטת של התחייבויות. אפשר להעביר אותה לעיר ללא אלימות.
סתיו שפיר
ביקשתי ממך שתעביר לי את כל רשימת ההתחייבויות. אני לא סתם שואלת אותך.
ראובן ריבלין
50 מיליון עבור התחייבויות של השנה.
אסף וסרצוג
על עיר ללא אלימות לא התבקשנו. את ספציפית גם לא שאלת על 07.
סתיו שפיר
כמה תשובות שיש לי במייל על עיר ללא אלימות מהשנה שאני יושבת בוועדת כספים.
אסף וסרצוג
מה שתרצו לקבל תקבלו, אין שום בעיה.
סתיו שפיר
העיקר שנמנע אלימות.
קארין אלהרר
בהעברה 06-003 זה הוצאות חירום אזרחיות.
אסף וסרצוג
תיכף יגיעו לסעיף ויסבירו.
קארין אלהרר
אם זה אותו כסף, אני לא אעביר פעמיים.
אסף וסרצוג
זה לא אותו כסף.
קארין אלהרר
מה ההבדל?
קריאה
ההבדל שבסעיף 16 מתוקצב מערך הכבאות של פיקוד העורף. הייתה החלטת ממשלה 2699 ב-2011.
קארין אלהרר
שהוא שונה ממערך הכבאות הארצי?
קריאה
זו כבאות כתומה של פיקוד העורף, שזה כוח עזר לכבאות הרגילה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
פיקוד העורף זה משרד אחר.
ראובן ריבלין
פיקוד העורף זה משרד הביטחון לעתה עתה. זה הוויכוח.
חמד עמאר
המשרד לביטחון פנים מעביר למשרד הביטחון?
אסף וסרצוג
היא שאלה על סעיף אחר.
קארין אלהרר
זה הכבאות של משרד הביטחון?
ראובן ריבלין
הכבאות מסייעים לפיקוד העורף דרום. נתנו להם עוד מערכת שעומדת לרשותם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מערכת חירום, מה שנקרא.
חמד עמאר
אז זה לא קשור למשרד לביטחון פנים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה בהעברה אחרת.
ראובן ריבלין
יכול להיות שזאת העברה תקציבית.
חמד עמאר
לא, היא אמרה שהמשרד לביטחון פנים לא מעביר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
להעברה הזאת נגיע עוד מעט. מי בעד 07-003, ירים את ידו? מי נגד, ירים את ידו?
הצבעה

בעד – 5
נגד –3

נמנעים – אין
בקשה 07-003 נתקבלה.

08-003 – משרד המשפטים.
ניר אמסל
הפנייה הזאת נועדה להעברת העודפים התקציביים של שנת 2012,2013 של משרד המשפטים, בתי הדין הרבניים, מערכת בתי המשפט לשנת 2014.
יעקב ליצמן
אנחנו לא אוהבים שם את הגיורים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה יכול לתת לנו דוגמה?
ניר אמסל
לגבי משרד המשפטים מדובר בהתחייבויות בגין פרויקטים בתחום המחשוב, כגון רימון של הטאבו, פרויקט תנופה של הפרקליטות.
זבולון קלפה
מה זה רימון של הטאבו?
ניר אמסל
אתה רוצה הסבר על הפרויקטים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, רק את המושג מה זה.
זבולון קלפה
חשבתי שרימון זה מושג צבאי.
ניר אמסל
מדובר על מערכת מחשוב שמשתמשים בה במשרד המשפטים. אם אתם רוצים הסבר, יש כאן את נציג משרד המשפטים שיכול להסביר על הפרויקטים. מדובר על תשלום לעורכי דין של הסנגוריה הציבורית ושל הסיוע המשפטי. מבחינת עודפי בתי הדין הרבניים מדובר על הצטיידות והעברת בתי דין לדיור חדש, מימוש תכניות עבודה של הדרכה והשתלמויות לדיינים ועובדים.
יצחק כהן
מאיפה הכסף?
ניר אמסל
נציבות שוויון זכויות זה תחום בתוך משרד המשפטים.
יוני רובין
נציבות שוויון זכויות מוגבלים וכל הנושא של הסיוע והטיפול באנשים עם מוגבלויות - -
עיסאווי פריג'
כמה כסף למוגבלויות?
ניר אמסל
מספר המילים שנכנסות בתוך השם של התכנית הוא מוגבל. אם תיכנס במערכת לשם המלא אתה תראה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מספר המילים מוגבל. מי בעד 08-003, ירים את ידו? מי נגד, ירים את ידו?
הצבעה

בעד – 5
נגד –3

נמנעים – אין
בקשה 08-003 נתקבלה.

09-003 – משרד החוץ.
ניר אמסל
הפנייה הזאת מבקשת להעביר את עודפי התקציב של משרד החוץ משנת 2013 לשנת 2014.
יצחק כהן
מה עם השביתה?
ניר אמסל
השביתה מתקיימת, ככל הידוע לי.
יצחק כהן
אז בשביל מה צריכים כסף?
היו"ר ניסן סלומינסקי
האפיפיור יגיע או לא?
ניר אמסל
אני פחות מתעסק באירוח אישים. אני לא יודע לענות על השאלה הזאת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד 09-003, ירים את ידו? מי נגד, ירים את ידו?
הצבעה

בעד – 5
נגד –3

נמנעים – אין
בקשה 09-003 נתקבלה.
בועז טופורובסקי
רביזיה. חמד יודע למה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה יידון ב-10:55. 10-003 – המטה לביטחון לאומי.
ניר אמסל
מדובר בהעברת עודפי תקציב של המטה לביטחון לאומי משנת 2013 לשנת 2014. מדובר על תשלומי שכר דירה של המטה לביטחון לאומי ועל פרויקטים של המטה לביטחון לאומי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את 10-003, ירים את ידו? מי נגד, ירים את ידו?
הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין
נמנעים –אין

בקשה 10-003 נתקבלה.
12-003 – גמלאות ופיצויים. אני מציע לאשר את זה. אין הרבה.
עיסאווי פריג'
זה 10 מיליון שקל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
חבל שלא נאשר את זה.
יצחק כהן
אני בעד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר, ירים את ידו? מי נגד, ירים את ידו?

הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין
נמנעים –אין

בקשה 12-003 נתקבלה.
13-003 - הוצאות שונות.
ניר אמסל
מדובר בהעברת עודפי התקציב בסעיף 13 – הוצאות שונות משנת 2013 לשנת 2014. התקציב הזה בנוי מהתחייבויות שונות. זה לא ממשרד אחד. דוגמה של אשראי לרשויות מקומיות.
עיסאווי פריג'
לך למשרד הפנים. בשביל מה - -?
יצחק כהן
באיזה משרד זה נמצא? למה זה פה?
יוסי עדס
אשראי לרשויות מקומיות זה אשראי שמנוהל על ידי החשב הכללי במשרד האוצר, לכן זה נמצא בסעיף 06.
זבולון קלפה
למה רשות השידור נמצאת בסעיף הזה?
ניר אמסל
מדובר באשראי.
יצחק כהן
זה 113 מיליון.
עופר מרגלית
בסעיף הזה מרוכזות כל מיני הוצאות שלא משויכות לסעיפים ספציפיים, כמו למשל האשראי לרשויות המקומיות שהסבירו כרגע.
סתיו שפיר
כדוגמת הפרטת בנקים?
עופר מרגלית
דוגמה נוספת שנמצאת בסעיף הזה, לצורך העניין, זה אשראי שהיה אמור להינתן לרשות השידור במסגרת הרפורמה. רשות השידור היא לא גוף מתוקצב. היא לא נמצאת באף סעיף ותחת אף משרד. היא נמצאת בסעיף כללי, שזה בדיוק הסעיף הזה. זאת דוגמה לעוד הוצאה שהייתה שם.
חמד עמאר
איך לא באף משרד?
עיסאווי פריג'
שיפוי רשויות מקומיות.
חמד עמאר
רשות השידור לא יושבת באף משרד?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כשלא תהיה גבייה האוצר יעביר 200 מיליון במקום הגבייה. עד היום המדינה לא הייתה משתתפת ברשות. תענו רק על הנושא של הוצאות רשויות מקומיות.
עיסאווי פריג'
לא, שונות בתוך שונות.
סתיו שפיר
מה זה השתתפות בחברה?
ניר אמסל
החברה למפעלי כלכלה זו חברה משותפת של הממשלה ושל - -
סתיו שפיר
השמטתם את המילה "כלכלה" מהטבלה.
ניר אמסל
יש מספר מילים - -
סתיו שפיר
כמה שפחות.
אראל מרגלית
בוא תגיד לנו מה זה.
ניר אמסל
החברה למפעלי כלכלה זו חברה משותפת של הממשלה והסתדרות העובדים. היא פועלת לדברים כמו "מועדון טוב". המדינה משתתפת בחלקה, אם אני לא טועה.
חמד עמאר
מה זה הפרטת בנקים?
ניר אמסל
אני לא מתעסק עם הפרטת בנקים.
סתיו שפיר
מי מתעסק עם הפרטת בנקים?
יצחק כהן
מה זה הרשויות המקומיות?
סתיו שפיר
מי אחראי על זה? הייתי מגישה שאילתה לשר להוצאות שונות, אבל אני לא מכירה אותו.
יוסי עדס
עיקר התקציב לרשויות מקומיות זה אשראי תקציבי. מדובר באותן רשויות שלא מצליחות לקבל אשראי מהבנקים כיוון שהבנקים החליטו שלא כדאי לתת להן הלוואה.
עיסאווי פריג'
איזה רשויות קיבלו את האשראי?
יוסי עדס
בין היתר בית שאן, שדרות.
יצחק כהן
זה בנוסף למענק האיזון?
חמד עמאר
זה הלוואות.
יוסי עדס
כשרשות צוברת גירעונות ולא מצליחה לקבל אשראי מבנקים, בונים לה במשרד הפנים תכנית הבראה או התייעלות שחלק ממנה מבוססת גם על הלוואות שהרשות צריכה לקחת כדי לפרוס ולהסדיר את החובות שלה בצורה מסודרת. רשות שלא מצליחה לקבל הלוואה מהבנקים מקבלת הלוואה מהמדינה דרך בנק דקסיה. התקציב הזה מנוהל באגף החשב הכללי במשרד האוצר, לכן זה נמצא בסעיף 13 ולא בסעיף משרד הפנים. זה לא תקציב שמשרד הפנים מנהל.
יצחק כהן
זו הלוואה על מנת להחזיר, או שזאת הלוואה one way ticket?
יוסי עדס
הלוואה על מנת להחזיר. הרשויות צריכות לפרוע את ההלוואה הזאת.
חמד עמאר
מי מחליט איזה רשויות?
יצחק כהן
איפה רואים את ההחזרים?
יוסי עדס
ההחזרים לא בסעיף הזה. זה בהכנסות.
עיסאווי פריג'
זאת בעצם הערבות.
סתיו שפיר
זה לא ייאמן. האם אין לכם מספיק סעיפים סודיים להחביא בהם תקציבים שאתם צריכים להמציא משרד שנקרא "הוצאות שונות"?
יצחק כהן
האם החזירו את זה, לא החזירו את זה?
יוסי עדס
יש מעקב אחרי ההחזר.
יצחק כהן
איפה?
סתיו שפיר
איזה מעקב?
היו"ר ניסן סלומינסקי
בין כה וכה שאר הדברים יעברו לשבוע הבא, אז גם הסעיף הזה. יוסי, תביא פירוט בנושא הזה. אנחנו לא מצביעים כרגע על זה. בין כה וכה אנחנו צריכים לעצור.
יצחק כהן
אני בעד. לא צריך לעכב רשויות בהבראה. מה שכן, יוסי, תביא פירוט על ההחזרים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את 13-003?
הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין
בקשה 13-003 נתקבלה.
יש לנו רביזיה מהדיון הקודם.
טמיר כהן
אנחנו מעלים על סדר היום את הרביזיה שהוגשה בעקבות הדיון הבוקר לקביעת סכום ההשתתפות המיוחד בהוצאות התקציב של המועצות הדתיות בהתאם לסעיף 11 ב' לחוק שירותי הדת היהודיים (נוסח משולב).
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה, ירים את ידו? מי נגד, ירים את ידו?
הצבעה

בעד – 2
נגד –5

נמנעים – אין
הרביזיה נדחתה.
עפר שלח
עליזה ביקשה ממני להגיד שברור לה שזה לא ייעצר עכשיו, אבל שצריך לקיים דיון מיוחד על הנושא של נתניה. אני מבקש שהדיון הזה יתקיים.
ראובן ריבלין
דיברתי כרגע עם ראש העיר. אמרתי לה שהנושא הוא נושא שונה בתכלית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אי אפשר. אם יאשרו אותה יצטרכו לאשר את חדרה, את חולון ועוד כמה ערים שהן באותו סטטוס.
ראובן ריבלין
נכון, גם את חדרה ואת כל - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו אישרנו רק את מה שיש לגביו שיקול ביטחוני. אנחנו נעצרים פה. שאר העברות יעברו לשבוע הבא. ב-10:55 נצביע על הרביזיות. ביום שני הבא, בעזרת השם, תהיה ועדת כספים.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:00.>

קוד המקור של הנתונים