ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 19/03/2014

העברת עודפי תקציב משנת 2013 ושינויים בתקציב שנת 2014.

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדה משותפת של ועדת הכנסת ושל ועדת הכספים

לתקציב הכנסת
19/03/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 4>
מישיבת הוועדה המשותפת
של ועדת הכנסת וועדת הכספים לתקציב הכנסת
יום רביעי, י"ז באדר ב התשע"ד (19 במרץ 2014), שעה 10:00
סדר היום
<העברת עודפי תקציב משנת 2013 ושינויים בתקציב שנת 2014.>
נכחו
חברי הוועדה: >
צחי הנגבי – היו"ר
יעקב ליצמן

בועז טופורובסקי
מוזמנים
>
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
מירה פיירשטיין - ראש אגף בכיר משאבי אנוש, הכנסת

דן עמר - מנהל חטיבת התפעול, הכנסת

חיים אבידור - חשב הכנסת

נדב כספי - חשבות הכנסת

ליאור רותם - יועץ למנכ"ל הכנסת לטכנולוגיה

רובי סנדמן - אגף טכנולוגיה ומחשוב, הכנסת

פיני מור - יועץ בכיר למנכ"ל הכנסת
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רישום פרלמנטרי
ירון קוונשטוק
<העברת עודפי תקציב משנת 2013 ושינויים בתקציב שנת 2014.>
היו"ר צחי הנגבי
בוקר טוב לכולם, אנחנו פותחים את ישיבת ועדת התקציב, הוועדה המשותפת לענייני תקציב הכנסת, משותפת לוועדת הכנסת ולוועדת הכספים. ועל סדר יומנו הבקשה של מנכ"ל, של למעשה יושב-ראש הכנסת, להעברת עודפי תקציב משנת 2013 ושינויים בתקציב שנת 2014. מנכ"ל הכנסת, בבקשה.
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
בוקר טוב לכולם. אנחנו לקראת סוף הפגרה - - -
היו"ר צחי הנגבי
תחילת הפגרה.
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
תחילת הפגרה, כן, ויש לנו הרבה העברות שלנו, שאנחנו אמורים לעשות אותן היום, כדי שנוכל לחיות ולתת דברים שונים כבר מ-1 באפריל. סך הכול ביקשתי מהחשב לשבת עם חברי כנסת וגם להסביר להם. אז אני מניח, מכיוון שישבו אתמול עם רוב חברי הכנסת, הם הבינו שאין צורך להגיע והם מצביעים פה אחד. יחד עם זאת, אבקש מחשב הכנסת להציג את כל ההעברות.
חיים אבידור
אבקש אישור להעביר 243,000,000 ש"ח מעודפים משנת 2013 לשנת 2014, כאשר מתוך ה-243,000,000 ש"ח 140,000,000 ש"ח הן העברות מתגלגלות של תביעות שעומדות כנגד הכנסת בגין בית-פרומין. היזם שהופקע ממנו בית-פרומין הגיש תביעה, עשינו איזושהי הפרשה של 100,000,000 ש"ח שבגינה שילמנו חלק ונשאר לנו כ-65,000,000 ש"ח בהפרשה, פן ייווצר איזשהו פסק-דין שיחייב אותנו לשלם, למרות שאין אינדיקציה לדבר כזה, והמומחים אומרים שאין שום סיבה לשלם מעבר למה ששילמנו עד עתה לפי פסיקת השמאי הממשלתי.
היו"ר צחי הנגבי
באיזה בית-משפט זה מתנהל?
חיים אבידור
פה בירושלים, מחוז ירושלים.
היו"ר צחי הנגבי
מחוזי?
חיים אבידור
כן.
היו"ר צחי הנגבי
מי מייצג את הכנסת?
חיים אבידור
זה בכלל מתנהל על-ידי מינהל הדיור הממשלתי, הם מנהלים את כל העסק הזה.
היו"ר צחי הנגבי
משרד המשפטים למעשה מייצג את משרד האוצר.
יעקב ליצמן
אגב, אני לא בטוח אם זה צריך להיות כך, אבל זה לא מפריע לי. לפי הנוהל לא בטוח שזה צריך להיות כך.
חיים אבידור
החלק השני של ה-140,000,000 ש"ח זה התביעה ש"שפיר" הגישה נגד הכנסת. גם פה עשינו איזושהי הפרשה, למרות שלדעתנו לא נצטרך לשלם, גם לדעת היועצים המשפטיים אין שום סיבה שנשלם. ההיפך הוא הנכון, היועצים המשפטיים טוענים שחייבים לנו. בכל אופן ישנה פה הפרשה שמתגלגלת כבר כמה שנים ואנחנו מעבירים אותה משנה לשנה.
יעקב ליצמן
אנחנו תובעים מהם גם את הריבית הפוך?
חיים אבידור
אם נזכה, אז כן.
כל השאר זה העברת עודפים תפעוליים לצורכי שיפוצים ולצורכי פעילות שוטפת.
בנוסף לכך, אני מבקש אישור להעביר מהרזרבה סכום של 14,200,000 ש"ח בשנת 2014 לשתי תוכניות. תוכנית אחת, תוכנית עובדי הכנסת, שאנחנו מייעדים לשדרוג מבצע פרישה של עובדי הכנסת. יש לנו מצבע פרישה שמתגלגל כבר כמה שנים ולא מניב תוצאות. אנחנו מעוניינים לשדרג אותו, ולצורך זה אנחנו מבקשים העברה של 2,000,000 ש"ח.
2,000,000 ש"ח נוספים זה לצורך כוננויות שאנחנו צריכים לתת לעובדי הכנסת. לאור הפעילות המורכבת והארוכה שיש לכנסת אנחנו מייעדים להם.
יש 600,000 ש"ח נוספים לסטודנטים, כשמרבית הסטודנטים הם למרכז המבקרים לצורך תוכנית דמוקרטיה שבעבר נוהלה על-ידי המכון לדמוקרטיה במשרד החינוך. העברנו את זה לכנסת ואנחנו מנהלים את זה באמצעים עצמיים עם סטודנטים.
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
מ-1 ביולי בעצם אנחנו מפסיקים לעבוד איתם, קבוצה גדולה של עובדים שבאים מחוץ לכנסת, ועושים את זה בתוך הכנסת באמצעות הסטודנטים, מוסיפים עוד סטודנטים ועושים את זה לבד. קודם זה היה בשני ראשים, עכשיו אין צורך, כי התקדמנו ואין לנו שום עניין שהם יעזרו לנו בשום דבר.
חיים אבידור
יש גם סטודנטים שאנחנו מייעדים לצורך פרויקט מאגר חקיקה שהכנסת עוסקת בו עכשיו, שזה פרויקט שעכשיו האיצו את הטיפול בו, והסטודנטים הם לצורך הכנסת הנתונים למערכת.
יעקב ליצמן
עד מתי המחשב של הכנסת מעודכן אחורה, עד איזה שנים? למשל נאומים תיאורטית.
היו"ר צחי הנגבי
פרוטוקולים של דברי הכנסת, הוא שואל ממתי ניתן לאתר אותם באינטרנט.
יעקב ליצמן
כן, פרוטוקולים.
בועז טופורובסקי
תש"ח.
יעקב ליצמן
לא חושב. עד איזה שנה?
חיים אבידור
לא יודע. לא יכול לענות על זה.
יעקב ליצמן
זה לא כל השנים.
ליאור רותם
מתנהל במקביל פרויקט סריקה, שהמטרה שלו היא להביא את כל דברי הכנסת הכתובים, דברי המערכת ודברי הכנסת עד הכנסת הראשונה. יש היום כבר חלקים ניכרים מכנסת ראשונה עד כנסת 14 ומכנסת 16 עד כנסת 19, אבל זה לא שלם עדיין.
יעקב ליצמן
היום זה לא צריך להיות בעיה.
פיני מור
כן, מה שלוקח זמן זה הסריקות, להכניס את זה למערכת, אבל זה קיים.
חיים אבידור
החלק השני של העברה מרזרבה זה לשיפוצים, כאשר עיקר השיפוצים הם שיפוץ קומה 4 – בעיקר טרקלין שאגאל, שיפוץ יסודי שהולכים לעשות שם – שיפוץ האודיטוריום, שיפוץ המרפסות של הכנסת, שחלקן נעשה לצורך איטום וחלקן נעשה לצורך שימוש במרפסות עצמן. מתכננים לפתוח את המרפסות גם על יד מזנון הח"כים וגם על יד טרקלין שאגאל.
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
במזנון הח"כים תוכל לשבת במרפסת, לשתות כוס קפה וליהנות מהנוף.
היו"ר צחי הנגבי
אני לא שותה קפה.
יעקב ליצמן
ולנהל ישיבת אופוזיציה גם שמה.
מנכ"ל הכנסת מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
גם שמה. אין שום בעיה.
חיים אבידור
בקיצור, זה הפירוט של ה-14,200,000 ש"ח שאנחנו מבקשים להעביר מהרזרבה לתוכניות שציינתי.
היו"ר צחי הנגבי
תוכנית הפרישה, לאיזה תוצאה אתם מקווים להגיע?
חיים אבידור
יש לנו הסכם עם נציבות שירות המדינה, כי נציבות שירות המדינה שותפה בחלק מהעסק הזה ונשארו עוד כ-20 איש. אנחנו לא מתכוונים את כל ה-20 איש להוציא בשנת 2014, ה-2,000,000 ש"ח האלה לא יספיקו. בשנת 2015 נבקש בתקציב של 2015 סכום נוסף.
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
והתוצאה היא שאנחנו רוצים שאנשים יקבלו פנסיה קודמת, אלה שאנחנו רוצים. יש אנשים, אנחנו מאתרים בכנסת אנשים שפשוט מאוד עם הזמן כנראה נגמר להם האוויר וטוב יהיה שאנחנו נפנה לאותם העובדים כדי שיוכלו לצאת, לרענן את השורות.
יעקב ליצמן
גם חברי כנסת - - -
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
לא אמרתי. לי אסור לומר. לך מותר. לבועז מותר, לי אסור להגיד.
בועז טופורובסקי
אני לא אמרתי כלום.
היו"ר צחי הנגבי
זאת פרישה מרצון, אצל חברי כנסת אין מושג כזה. זה אוקסימורון.
בועז טופורובסקי
בדיעבד זה מרצון כביכול.
יעקב ליצמן
גם להם אין מרצון. רצון בטח אין.
היו"ר צחי הנגבי
כן, זה נכון. יש שאלות לחברים?
בועז טופורובסקי
היו להם הרבה שאלות והם ענו. אני חייב להגיד ולציין לטובה, נפגשו וענו על כל השאלות בפרוטרוט ובסבלנות. יש לי שאלה אם יש איזשהן תוצאות מהפגישה של העוזרים אתמול, הייתה הבנתי איזה פגישה של נציגי העוזרים.
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
אגיד לך. ניהלנו משא ומתן עם העוזרים, כאשר בצד של העוזרים היה ועד, הם הקימו ועד, וההסתדרות הייתה יחד איתם. כחודשיים וחצי עד שלושה ניהלנו משא ומתן, ובסיכומו של דבר הגענו להסכמה איתם ביחד שאנחנו הולכים להעלות להם שכר. הם לא יהיו עובדי כנסת, זה בלתי אפשרי לעשות, הם יישארו כמו שהם היום, רק כל אחד מהם הולך לקבל תוספת של בין 2,400 עד 2,700 שקל. זה מגיע להם, גם קודם אמרתי שזה מגיע להם, הם עובדים מאוד מאוד קשה.
יעקב ליצמן
כל התוספות האחרות גם יקבלו?
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
כל מה שמקובל, כן. דרך אגב, לפני כמה שנים ישבו איתם ורצו להגיע להסכם ולא הגיעו, ואני מברך את האנשים, גם החשב, ופיני ישב ואלברט, ובסיכומו של דבר כולם מרוצים. יש הסכם.
ארבל אסטרחן
זה עוד לא נגמר, אולי צריך להגיד.
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
כן כן, כבר אגיד. על מנת שזה ייגמר זה צריך לעבור ועדה ציבורית. הופעתי בוועדה ציבורית, הסברתי. אתמול החברים היו בוועדה ציבורית. אני מניח שוועדה ציבורית, ברגע שהיא רואה שיש שני צדדים שמעוניינים להגיע לאיזשהו הסכם, אין שום מניעה שהם לא יאשרו.
בדיעבד מנכ"ל הכנסת והנהלת הכנסת עמדו מהצד ונתנו לעוזרים לשבור את הראש, והם שברו את הראש. הפעם אמרתי: לא, אנחנו יחד אתכם. הדרישות שאתם מבקשים בדיוק אי-אפשר לעשות, אי-אפשר תוך יום אחד להפוך אתכם לעובדי כנסת, אבל יש דברים שאפשר לעשות. ובאמת ישבנו הרבה ישיבות ואני מברך על הצעד הזה, שבעוד כמה חודשים, קודם כול הוועדה הציבורית תאשר את זה, זה יבוא לשולחן שלכם, אתם אם תמצאו לנכון לאשר את זה, מיד אחרי שאתם תאשרו העניין ייכנס לפה.
בועז טופורובסקי
יפה וכל הכבוד.
היו"ר צחי הנגבי
יפה מאוד.
יעקב ליצמן
קח בחשבון שכל מה שתסכם אנחנו נבקש תוספת.
בועז טופורובסקי
אנחנו נתנגד אבל.
יעקב ליצמן
לא מאמין. אני רוצה לראות את העוזר שלך, שתתנגד.
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
אני רוצה לומר משהו. באמת ניהלנו משא ומתן שקול, סביר, אף אחד לא פתאום הביא סכומים, הכול בגדר ההיגיון. ואני שמח, ואני גם מברך את העוזרים וגם את ההסתדרות. ולי היה מאוד חשוב שההסתדרות תהיה יחד איתם, מכיוון שהם בנו ועד – ועד – הם קוראים לזה ועד, אבל מחר יכול לקום עוד ועד ועוד ועד. זאת אומרת, כל מה שאתה מסכם עם קבוצה אחת לא יהיה מקובל על קבוצה שנייה.

על מנת שזה לא יהיה דרשנו שההסתדרות תכיר בהם ותהיה יחד איתם. והיה שמה מישהו מההסתדרות שהוא רואה חשבון, ליווה את החבר'ה האלה, ויחד איתם ועל דעת ההסתדרות התקבלה ההחלטה.
יעקב ליצמן
אתה יכול גם לקחת גם את הפרויקט של "הדסה" אולי?
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
אם אתה תסמיך אותי, אשמח מאוד.
היו"ר צחי הנגבי
אתה לא אמרת בתחילת הישיבה שאתה ממהר?
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
מר ליצמן, אבל במחיר סמלי. שיהיה מחיר אבל.
יעקב ליצמן
יהיה מחיר כל פעם.
בועז טופורובסקי
רק לוודא שבתקציב אין בעיות מבחינת הסכומים האלה שאמורים להתווסף לשכר העובדים.
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
לא, בגלל זה, בועז, אנחנו פונים לרזרבה. יש לנו כסף ברזרבה, גם נשאר אחרי כל מה שדיברנו.
בועז טופורובסקי
אפשר גם לא לנצל את כל ה - - -
פיני מור
כן, זה מה שהוא אומר, לא מנצל את הכול.
מנכ"ל הכנסת רונן פלוט
לא, לא ניצלנו את הכול, נשאר כסף ברזרבה. אני רק רוצה שתדע שבתקציב 2015-2014 הרזרבה חוזרת לעצמה עוד פעם. זאת אומרת, אנחנו מסתדרים כמו שצריך בלי להשתולל והכול בסדר.
בועז טופורובסקי
כל הכבוד. רק מילים טובות.
היו"ר צחי הנגבי
ארבל, יש נוהל לעניין ההצבעה או שזה פשוט - - -
ארבל אסטרחן
חברי הוועדה יכולים להצביע.
היו"ר צחי הנגבי
אוקיי, אז אני רק אקרא.
יעקב ליצמן
מה, את כל המספרים?
היו"ר צחי הנגבי
זה לא הרבה. זה מונח לנגד עיניכם, אבל בכל זאת מדובר באישור לשימוש בעודפי תקציב 2013 לפי הפירוט בנספח שמצורף בזה – 243,560,000. והשימוש בעודפים נועד בעיקר לכיסוי ההתחייבויות שנוצרו ב-2013, כפי שהוסבר כאן. ואישור של הוועדה המשותפת להעברה מסעיף לסעיף בתקציב לשנת 2014 לפי הפירוט בנספח בסך 14,200,000. מי בעד?

הצבעה
בעד אישור ההעברות – פה אחד
ההעברות אושרו.
היו"ר צחי הנגבי
תודה. פה אחד.
אנחנו מודים למנכ"ל ולצוותו. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:18.>

קוד המקור של הנתונים