ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 10/03/2014

חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 14), התשע"ד-2014

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
10/03/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 308>
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, ח' באדר ב התשע"ד (10 במרץ 2014), שעה 9:30
סדר היום
<הצעת חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 14), התשע"ד-2014>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
רוברט אילטוב

מיכל בירן

באסל גטאס

משה גפני

בועז טופורובסקי

אראל מרגלית

עיסאווי פריג'

זבולון קלפה

עפר שלח

סתיו שפיר

שמעון אוחיון

משה זלמן פייגלין
מוזמנים
>
יעל מבורך - סגנית הממונה על התקציבים, משרד האוצר

אלי קדוש - הפורום המשפטי למען ארץ ישראל

נחום גוטנטג - הפורום המשפטי למען ארץ ישראל
ייעוץ משפטי
אייל לב ארי
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון - חבר המתרגמים
<הצעת חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 14), התשע"ד-2014>
היו"ר ניסן סלומינסקי
בוקר טוב. אנחנו פותחים את ישיבת ועדת הכספים בבקשות לדיון מחדש, מה שנקרא אצלנו רביזיות, בהצעת חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 14), התשע"ד-2014.
משה גפני
אני ביקשתי את הרביזיה.
משה זלמן פייגלין
אני באתי להתנגד לרביזיה.
משה גפני
אני יודע.
מיכל בירן
ניסן, התגעגעת אלינו?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מאוד.
משה גפני
אני ביקשתי את הרביזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
איזה רביזיה ביקשת? יש 13 רביזיות.
אייל לב ארי
יש רביזיה על ההסתייגות של קבוצת העבודה על הגדרת שיעור התוספת המרבית, שיהיה ממוצע שיעורי הצמיחה הצפוי שהתוצר המקומי הגולמי בעשר השנים.
יעקב ליצמן
אני טוען נושא חדש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה לא רלוונטי. רביזיה זה לא נושא חדש.
יעקב ליצמן
אני רוצה חוות דעת משפטית.
מיכל בירן
אני רוצה חוות דעת משפטית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
על מה?
יעקב ליצמן
האם זה נושא חדש. אני כרגע טוען על זה נושא חדש. אדוני, עם כל הכבוד לך, אתה לא יכול לפסוק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא שינו שום דבר.
יעקב ליצמן
לא משנה. אני טוען גם לגבי הקודם. אני טוען נושא חדש.
מיכל בירן
אני ממש מעריכה את ליצמן. לפחות צריך לעשות על זה בדיקה משפטית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הסעיף נשאר כמו שהוא.
יעקב ליצמן
אתה לא יכול לפסוק. זכותי להגיד בכל שלב נושא חדש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. אין לך זכות להגיד בכל שלב.
מיכל בירן
פעם הבאה שיבואו אנשים מסכנים לכנסת תגיד להם שאין תקציב.
אייל לב ארי
לגבי הנושא החדש. רק אם בוועדה בוצע תיקון להצעת החוק, ניתן לטעון שהתיקון המוצע חורג מגדר הנושא של הצעת החוק.
יעקב ליצמן
ומה כאן?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אין תיקון.
אייל לב ארי
אנחנו מדברים על הרביזיות. אם הרביזיה הייתה מתקבלת והיה נפתח הדיון, זה משהו אחר.
יעקב ליצמן
על רביזיה אי אפשר לטעון נושא חדש. אני אבדוק את זה משפטית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה הראשונה?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 6
הרביזיה לא התקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.
אייל לב ארי
הרביזיה השנייה היא על הסתייגות של סיעת העבודה ויתר חברי הקבוצה.
מיכל בירן
אני ביקשתי להפריד ברביזיות בין סיעת העבודה לשאר הקבוצה ואני מבקשת להצביע בנפרד.
אייל לב ארי
לא. מצביעים על הרביזיה יחד.
מיכל בירן
גם אם היא הוגשה בנפרד?
אייל לב ארי
כן, כי זה על אותו נושא.

הרביזיה היא על ההסתייגות האומרת ששיעור התוספת המרבית יהיה עשרה אחוזים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה?
מיכל בירן
רגע. אני רוצה התייעצות סיעתית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
התחלתי בהצבעה.
מיכל בירן
מותר לי לקבל התייעצות סיעתית עכשיו?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן, אבל לא אחרי שאני מבקש הצבעה.
מיכל בירן
אני ביקשתי בזמן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אחרי ההצבעה תוכלי לקבל.
מיכל בירן
לא. אני צריכה להתייעץ לפני ההצבעה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני התחלתי בהצבעה.
מיכל בירן
בשנייה שהסתיימה ההקראה, אני ביקשתי התייעצות סיעתית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
התחלתי בהצבעה וכבר שאלתי מי בעד. כבר התחלתי את ההצבעה ואחרי תחילת ההצבעה אין התייעצות.
מיכל בירן
אני מודיעה מראש שלקראת הקראת הרביזיה הבאה אני מבקשת התייעצות סיעתית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תבקשי.
מיכל בירן
שלא תקדים אותי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 6
הרביזיה לא התקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.
מיכל בירן
סתיו הגיעה ואני רוצה התייעצות סיעתית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא יקריא. אני אתן לך.
יעקב ליצמן
אנחנו נתחיל להחרים את ועדת הכספים. יש גבול לכל התעלולים שלכם. אתה חושב שאתה דיקטטור, אתה כמו המטורפים למעלה אבל נחנך גם אותך.
אייל לב ארי
יש רביזיה נוספת על הסתייגות של סיעת העבודה ויתר חברי הקבוצה, ששיעור תוספת המרבית היא 11 אחוזים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
את רוצה התייעצות סיעתית?
מיכל בירן
אני רוצה התייעצות סיעתית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בבקשה. חמש דקות הפסקה. חוזרים לדיון בשעה 09:43.

<(הישיבה נפסקה בשעה 09:37 ונתחדשה בשעה 09:43.)>
היו"ר ניסן סלומינסקי
הסתיימו חמש הדקות ואנחנו מחדשים את הישיבה. תקרא בבקשה את ההסתייגות.
מיכל בירן
תודה. הייתה התייעצות משמעותית והחלטתי שאני אהיה בעד הרביזיה.
אייל לב ארי
אנחנו חוזרים לרביזיה על ההסתייגות של שיעור התוספת המרבית תהיה 11 אחוזים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 6
הרביזיה לא התקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.
מיכל בירן
אני רוצה התייעצות סיעתית על הנושא הבא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אין יותר.
מיכל בירן
לא ניתן?
אייל לב ארי
ניתן במקרה הזה רק התייעצות סיעתית אחת.
יעקב ליצמן
אבל אני יכול.
אייל לב ארי
לא.
יעקב ליצמן
אני לא מאותה מפלגה.
אייל לב ארי
זה חל על כולם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נעשתה בדיקה משפטית.
מיכל בירן
אני יכולה לראות אותה? אני רק רוצה להיות משוכנעת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בינתיים תקרא את הרביזיה הבאה.
אייל לב ארי
הרביזיה היא ההסתייגות של שיעור התוספת המרבית תהיה 12 אחוזים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 6
הרביזיה לא התקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.
אייל לב ארי
הבקשה הבאה לרביזיה היא על ההסתייגות של שיעור התוספת המרבית יהיה 13 אחוזים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד ההסתייגות?
מיכל בירן
רגע. קראתי את הסעיף בתקנון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני שאלתי מי בעד ואת נכנסת לדבריי.
מיכל בירן
אתה לא נושם בין לבין כך שאין זמן אחר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 6
הרביזיה לא התקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.
מיכל בירן
לפני שאתה ממשיך לרביזיה הבאה, אני רוצה לומר שקראתי את הסעיף והסעיף אכן אומר שתהיה רק התייעצות סיעתית אחת גם אם היא מחברי ועדה מסיעות שונות אבל לא כתוב שם שום דבר על כך שאסור לבקש על כל רביזיה. אני מצטערת, איפה זה כתוב? אני ממש טובה בהבנת הנקרא אבל לא כתוב שם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא התייעץ לצורך הנושא עם ארבל וכך נמסר.
אייל לב ארי
הרביזיה הבאה היא על ההסתייגות של שיעור התוספת המרבית יהיה 14 אחוזים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 6
הרביזיה לא התקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.
אייל לב ארי
הרביזיה הבאה היא על ההסתייגות ששיעור התוספת המרבית תהיה 15 אחוזים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 6
הרביזיה לא התקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.
מיכל בירן
נדמיין שלוועדת אלאלוף יאמרו שבמקום תוספת התקציב שהם מבקשים יצטרכו לקצץ. קצבאות הזקנה גבוהות מדי ונראה לי שבאמת צריך לקצץ בהן. אני רק מנסה להמחיש לחברים שבאו להצביע בעד הקיצוץ, מה יהיה.
אייל לב ארי
הרביזיה הבאה היא על ההסתייגות ששיעור התוספת המרבית תהיה ממוצע שיעור הצמיחה הצפוי של התוצר המקומי הגולמי בעשר השנים הבאות בתוספת שיעור הגידול באוכלוסייה שקדמה לחוק התקציב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4

נגד – 6
הרביזיה לא התקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.
אייל לב ארי
הרביזיה הבאה היא על ההסתייגות של הוספת הסעיף, על אף האמור בחוק זה לא תוגבל ההוצאה המרבית אם לא עלה משקל ההוצאה הציבורית האזרחית ללא ריבית בתוצר על 45 אחוזים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד? מי נמנע?
הצבעה

בעד – 4

נגד – 6
הרביזיה לא התקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.
אייל לב ארי
הרביזיה הבאה היא על ההסתייגות של ש"ס לגבי השארת ההגדרה הקיימת בחוק. שיעור התוספת המרבית. ההסתייגות של ש"ס היא להשאיר את ההגדרה הקיימת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4

נגד – 6
הרביזיה לא התקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.
עיסאווי פריג'
לא תיתן לאופוזיציה אפילו הצבעה אחת?
אייל לב ארי
רביזיה נוספת, גם היא הסתייגות של ש"ס, ששיעור התוספת לא יפחת מארבעה אחוזים מהתוצר לפי הגבוה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4

נגד – 6
הרביזיה לא התקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות נפלה.
אייל לב ארי
רביזיה נוספת על ההסתייגות של חבר הכנסת באסל גטאס להשאיר את ההגדרה של שיעור התוספת המרבית כפי שהיא כיום.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4

נגד – 6
הרביזיה לא התקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההסתייגות נפלה.
אייל לב ארי
כל ההסתייגויות כתובות והן של כל הסיעות.
באסל גטאס
האם אחד מכם יכול לעמוד ולהסביר מה זאת המשוואה שמציע האוצר?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אחרי שנסיים את ההצבעה.
מיכל בירן
ולמה יש שם חמישים אחוזים שזה מספר שרירותי כאשר ההמלצה של ה-OECD ליחס חוב-תוצר היא שישים אחוזים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תוכלי לנאום במליאה.
יעקב ליצמן
שר האוצר מסרב להתייחס לזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה האחרונה היא לעצם אישור החוק.

מי בעד הרביזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4

נגד – 6
הרביזיה לא התקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה.

הצעת חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 14), התשע"ד-2014 אושרה.

אני רוצה להזכיר לחבריי שבסיכום עם האוצר ייעשה כל מאמץ שההפחתה הזאת בהיקף ההוצאה מארבעה אחוזים ל-.2.26 אחוזים לא תחול על המשרדים החברתיים, בעיקר רווחה ובריאות.
מיכל בירן
אמיר לוי ישב כאן והוא לא הסכים לכך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אומר את הסיכום. כאשר יגיע התקציב, אני רוצה שנשים לב לדבר הזה.
עיסאווי פריג'
הערה מיותרת. זה לא מקבל כל ביטוי. זה צחוק.
סתיו שפיר
הוא ישב כאן והוא אמר שהוא הולך להקטין את ההוצאה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אמרתי שזה לא קשור להצבעה. אני רק אומר לכם מה אני סיכמתי אתם וזה בלי קשר.
עיסאווי פריג'
אם כך, הצבעת נגד מה שאתה חושב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. מה זה קשור?
יעקב ליצמן
אני מבקש לקבל מהם חתימה. גם הם לא מאמינים לעצמם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא אמרתי את זה כתנאי להצבעה. אמרתי שאחרי שהחוק אופשר ואחרי הכול.
עיסאווי פריג'
לשם מה ההערה הזאת? אתה הצבעת נגד מה שאתה אומר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. ממש לא. אמרתי שזה לא יחול על שני משרדים.
עיסאווי פריג'
אז בוא נכתוב אותם בצורה מסודרת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אי אפשר לכתוב. ההיקף הוא על סך כל התקציב.
עיסאווי פריג'
בוא נחריג אותם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אי אפשר.
עיסאווי פריג'
שתף אתנו פעולה. בוא נחריג אותם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כשנגיע לתקציב, נשתף פעולה.

רבותיי, נעים לנו לשבת כאן ביחד ואם אתם רוצים לשיר, בבקשה. הישיבה למעשה הסתיימה.
יעקב ליצמן
גם הממשלה הסתיימה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה רבה. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 09:50.>

קוד המקור של הנתונים