ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 05/03/2014

רביזיה בדבר סדרי דיון מיוחדים בהצעות חוק

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת
05/03/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 79>
מישיבת ועדת הכנסת
יום רביעי, ג' באדר ב התשע"ד (05 במרץ 2014), שעה 14:45
סדר היום
<רביזיה בדבר סדרי דיון מיוחדים בהצעות חוק>
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין- מ"מ היו"ר
רוברט אילטוב

באסל גטאס

אילן גילאון

אחמד טיבי

איתן כבל

דב ליפמן

אברהם מיכאלי

אורי מקלב

משה זלמן פייגלין

יפעת קריב

דוד רותם

איילת שקד
שמעון אוחיון
משה גפני

דוד צור

רות קלדרון
מוזמנים
>
מזכירת הכנסת ירדנה מלר הורוביץ
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רישום פרלמנטרי
לאה קיקיון
<רביזיה בדבר סדרי דיון מיוחדים בהצעות חוק>
היו"ר יריב לוין
רבותי, אני פותח את הישיבה, אנחנו דנים ברביזיות על החלטת ועדת הכנסת בדבר סדרי דיון מיוחדים בקריאה השניה ובקריאה השלישית, לעניין הצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון), הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 62), התשע"ד-2014, הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 19), התשע"ד-2014, הצעת חוק שירות לאומי אזרחי, התשע"ד-2014, והצעת חוק יסוד: משאל עם.

אני מציע שנתחיל בהנמקת הרביזיות אחר כך נשמע אם תהיינה התייחסויות, ובסוף ננסה לראות אם אנחנו מגיעים להסכמה ואם לא – נצביע. אני מבקש מחברי הכנסת מקלב ומיכאלי – שני אלה שהגישו את הרביזיה.
משה גפני
אדוני היושב ראש, אל"ף, אני אומר שמדינת ישראל הופכת היום להיות מדינה אחרת ממה שהיא היתה קודם, לפי מה שאני מכיר אותה. לא היה דבר כזה, לא היתה מציאות כזו – מדובר בשלושה חוקים ששניים מהם הם חוקים שנוגעים לציבורים גדולים במדינת ישראל, מיעוטים, אמנם, אבל ציבורים גדולים במדינה שאצלם זה קריטי. אחמד טיבי מגדיר את זה "ציפור הנפש", וזה ציפור הנפש. החוק של המשילות גם פוגע בנו, גם פוגע בעוד מפלגות, בסופו של דבר זה גם יפגע במי שהציע את זה, שלא יעבור את אחוז החסימה, כמו שהיה בעבר, אבל עליהם אני לא מדבר, כי להם יש מפלגות אחרות שהם יכולים להצביע עבורן. לציבור הערבי המשמעות של העניין היא שכאילו שהכנסת אומרת – הם לא יבואו לכאן, רק אם הם יעשו קומבינות, הקומוניסטים יתאחדו עם המוסלמים, כל מיני דברים כאלה שאו ואבוי אם היו עושים את זה אצל היהודים. זה כאילו אומרים לעולם: מדינת ישראל בעניין הזה הופכת להיות לא דמוקרטית. אי לא אומר. מקיימים דיון בהליך, נותנים לאנשים להתבטא כמו שצריך - - אלא אם כן אתם יודעים משהו שאנחנו לא יודעים, שיש מחר בחירות. אם לא – מה המהירות הזו? למה לא לקיים דיון נורמלי, להגיע להסכמה, כמו שמגיעים להסכמה בדברים שהם בציפור הנפש? זה הפירוש, אומרים – מדינת ישראל הופכת להיות מדינה כמו השכנות שלה. זה מה שאנחנו הולכים לומר: הערבים לא יוכלו להיבחר. זה דבר אחד.
אחרי זה מגיע החוק של מעמדם של בני הישיבות. כולם יודעים שזה אצלנו נושא שהוא נושא קריטי במלוא מובן המילה. היה צריך למצות את הדיון בעניין הזה. בוודאי כשזה מגיע למליאת הכנסת. עם כל הכבוד, מה שהיה בוועדת שקד שכל הזמן עופר שלח הכתיב לראש הממשלה. לפחות תתנו לנו להביע את דעתנו.
היו"ר יריב לוין
24 שעות רצוף של דיון - - -
משה גפני
אין 24 שעות רצוף. לא מקיימים דיונים בלילה. עם כל הכבוד.
היו"ר יריב לוין
למה? למה לא מקיימים דיונים בלילה? מהיום הראשון שהגעתי לכאן כל הזמן אני יושב בלילות.
משה גפני
יריב, אל תהיה נגדי.
היו"ר יריב לוין
לא נגדך, אני רק שואל.
משה גפני
למה בוער העניין? הרי בחירות, לפי מה שאני מבין, אין, בשבוע הבא. מקסימום יהיה בקיץ.
היו"ר יריב לוין
מי יודע? מישהו יודע?
משה גפני
גם אם יחליטו, אנחנו מתחייבים שגם אם תביאו הקדמת בחירות, אנחנו נצביע על זה, שזה לא יהיה בפסח. זאת אומרת שאפשר יהיה לעשות את החוק. הנה, אנחנו מתחייבים. אז זה יהיה בקיץ, סביר להניח שזה מה שיקרה. החוק לא דחוף, ודאי לא בבת אחת. החוק שמדבר על מעמדם של בני הישיבות – גם מדובר על עוד למעלה משלוש שנים. גם על זה מדובר. ואני אומר לכם באופן רשמי – גם בעוד למעלה משלוש שנים לא יהיה אחד שכתוצאה מהחוק הזה יתגייס ויפסיק ללמוד תורה. לא יהיה דבר כזה.
היו"ר יריב לוין
מה זה שייך לזמן הדיבור?
משה גפני
אני אגיד לך מה זה קשור. אם היה מדובר על דבר שיש לו דד ליין, שאם לא מחוקקים אותו במליאת הכנסת קורה משהו, שהכנסת מתפזרת, הממשלה נופלת, הקואליציה נופלת – אני לא יודע מה - - -
באסל גטאס
כך זה יהיה. הקואליציה תיפול.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת גפני, בינתיים חל חוק שירות ביטחון, וצריך להוציא צווי גיוס לכולם, למיטב הבנתי.
משה גפני
תאמין לי שעם הכל בעניין הזה אפשר להסתדר. אתה יודע מה? תביא את החוק הזה בשבוע הבא, תיתן שלושה ימי דיונים. אבל מה שאתם עושים, אני לא רוצה לחזור על אוקראינה, אתם עושים בתוך צפיפות כזו של שבוע אחד שלושה חוקים שהם מאד מאד משמעותיים, רק בגלל שמרכיבי הקואליציה לא מאמינים אחד לשני. זה הסיפור, אין סיפור אחר. מעוותים את הדמוקרטיה, קובעים את סעיף 98 שהוא סעיף דרקוני, שצריך להשתמש בו רק במקרים נדירים, רק בגלל שיש שנאה בין המפלגות שמרכיבות את הקואליציה. כל אחד חושב שהשני שקרן, כל אחד רוצה את לטרת הבשר – אני לא אצביע בעד חוק הגיוס אם לא תצביע לי בעד חוק המשילות, אני לא אצביע על חוק המשילות אם לא תצביע על חוק משאל עם. זו הסיבה, על זה אתם הולכים והורגים את הכנסת.
אני לא רוצה להגיד, אבל היתה ישיבה של הנהלת האופוזיציה. אני 25 שנה בכנסת, ולא שמעתי משפט כזה, גם אם הוא לא יתבצע. אחד מחברי הכנסת הערבים, אני לא יודע אם הוא רוצה שאני אגיד את שמו, הוא אמר: אני שוקל, אני אומר לא על דעת חברי – וחבריו אמרו שהם לא מסכימים, באמת – הוא אמר: אני שוקל להחזיר את פנקס חבר הכנסת שלי בשבוע הבא. הוא אמר את זה. אני לא שמעתי משפט כזה בדמוקרטיה הישראלית 25 שנה שאני כאן.
היו"ר יריב לוין
בוא נראה אם יחזיר, אוחר כך נבדוק.
דב חנין
חבל על הציניות, חבר הכנסת לוין.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת גפני, המיעוט לא יכול להכתיב את הדברים בכוח איומים. גם את זה צריך לזכור. זה גם חלק מהדמוקרטיה.
משה גפני
אבל אתה אדם אחראי.
היו"ר יריב לוין
נכון, לכן הצעתי לכם 24 שעות דיון בחוק. לא מספיק?
משה גפני
תן לי, אני מסיים, אני עוד מתקשר להוא – איך אמרת? שהדיחו אותו. לא חשוב. אני רוצה להגיד לך: אתה אדם אחראי. אתה חבר כנסת ציוני. חשוב לך מוסדות השלטון. חשוב לך הציונות והדמוקרטיה. חשוב לך. משפט כזה שייאמר בכנסת ישראל, שייאמר, לא שיתבצע – אני אומר לך שזה דבר חמור. אני חבר כנסת חרדי. אני לא אומר דבר כזה, אלא אם כן גדולי התורה יגידו לי. אני לא אומר, אבל תדע לך שכשהוא אמר את זה – אצלי זז משהו בלב. אם חושבים שידחקו ציבור כזה, של מיליון איש, שידחקו אותו לפינה, וגם לא יתנו לו להביא את הדברים שלו לידי ביטוי, אני אומר לך, כחבר כנסת ציוני – תחשוב פעמיים.
היו"ר יריב לוין
עוד 12 שעות דיון – זה יפתור את זה?
משה גפני
לא אמרתי.
היו"ר יריב לוין
נו, אז באמת. הרי אין טענה שאין לך זמן לדבר. יש טענות לגוף החוק, שאני מבין אותן. אבל זה לא המקום.
אברהם מיכאלי
אדוני היושב ראש, לכל דבר יש תקדימים. השינויים פה הולכים להיות דרמטיים, בכנסת ובעם. צריך להתייחס לדיון במליאה בחוקים האלה, בצורה הרבה יותר מחמירה ויותר זהירה מאשר אנחנו עושים את זה. אני מבין את הלחץ שיש עליך. חבר הכנסת גפני אומר את זה בצורה גלויה וזה ידוע לכולנו כבר. אנשי הקואליציה לא סומכים אחד עם השני, לכן הם מביאים עלינו את כל הלחץ הזה. אנשי הקואליציה לא מסתדרים ביניהם, ואנחנו צריכים לשלם על כך כאופוזיציה ולבקש תחינה לתת לנו לדבר. מה יש לנו לעשות במליאה, חוץ מלדבר? הרי אנחנו יודעים שאין לנו רוב. חוץ מלדבר, מה נשאר לנו? לבוא ולהביע מחאה על החוקים שאנחנו מתנגדים להם.
עכשיו, אם אתה היית באופוזיציה בדיוק היית נוהג בדרך הזו. לכן אני יודע שאתה הגון בגישה שלך לתת לכנסת למצות את הדיון בצורה הכי סבירה. עכשיו אתה אומר- נתתי לכם 24 שעות. אני לא יכול להכתיב לכל החברים שלי באופוזיציה איך לדבר, אבל אתה יודע מה זה דיוני לילה. אנשים באים רדומים, חצי ישנים וחצי עם פיז'מה. ואז מנסים לדבר. הכנסת גם לא נראית הכי מכובדת, באמצע הלילה לקיים דיון. מה מבקשים פה? מבקשים פה להרחיב את הדיונים האלה, לדחות את הדיונים האלה לעוד כמה ימים, עוד פעם – דיונים ארוכים יותר, בימים. עד 12 בלילה להפסיק את הדיונים. אני הבנתי – אנשים הסתייגו גם מדיוני לילה ואמרו - אנחנו לא יכולים, כל אחד מאתנו, להרשות לעצמנו - - -
היו"ר יריב לוין
אבל תמיד היו כאן דיוני לילה.
אברהם מיכאלי
היו, בסדר. איך שהם נראו – אתה יודע.
היו"ר יריב לוין
אני מניח שלפחות האופוזיציה תהיה במלוא נוכחותה. יישבו 50 חברי הכנסת - - -
אברהם מיכאלי
האופוזיציה תשב פה, האופוזיציה תנהל את הדיון.
היו"ר יריב לוין
אני מניח, לפחות. אנחנו גם נשתדל לבוא, כמובן, אבל אני מניח שמבחינתכם לפחות אין שום בעיה של נוכחות.
אברהם מיכאלי
אני אומר לך, אני מאד חושש פה לתקנון הכנסת. תקנון הכנסת – אנחנו יושבים בימים האלה ומנסים שוב לשפר את תדמית הכנסת, לשפר כללי אתיקה. רבותיי, על מה אנחנו דנים פה, שהכנסת פורצת גדר מתי שהיא רוצה? מתי שהקואליציה לוחצת - אני לא רוצה להשתמש במילים בוטות כלפי אותה מפלגה שסוחטת אתכם, אבל חברה', תתאוששו. לא כל דבר צריכים להסכים. אתם יכולים להגיד – את החוקים האלה נעביר בקצב של דיונים יותר ארוכים, יותר מסודרים.
לכן אני לא יודע מה רכז האופוזיציה, יושב ראש סיעות האופוזיציה סיכם, אולי צריך לדווח לנו, אולי, אנחנו לא יודעים מה היה הסיכום.
היו"ר יריב לוין
הוא עוד לא סיכם.
אברהם מיכאלי
אנחנו בתחושה שבעצם סותמים לנו פיות. האופוזיציה צריכה להחליט מה היא רוצה לעשות: להשתתף בדיון שהוא דיון דמה, דיון שרק נותן לנו שלוש דקות או עשר דקות, כל מי שרוצה.
היו"ר יריב לוין
איזה עשר דקות? יש 24 שעות לכל חוק.
אברהם מיכאלי
אם אתה לוקח בחשבון שלא כולם יכולים לשבת פה באמצע הלילה ולדבר – מה לעשות?
היו"ר יריב לוין
עד היום יכלו ומעכשיו הם לא יכולים.
אברהם מיכאלי
אני לא חושב שעד היום גם, זה התנהל בצורה מכובדת. אז מבקשים להוסיף יום נוסף לכל חוק.
היו"ר יריב לוין
אי אפשר.
אברהם מיכאלי
מה זה אי אפשר?
היו"ר יריב לוין
קיבלת 24 שעות רצוף לנהל דיון רצוף.
אברהם מיכאלי
חבר הכנסת לוין, איפה כתוב את זה שאי אפשר בגלל ש "יש עתיד" סוחטת אתכם. אני לא מבין.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת מיכאלי, קיבלת דיון. אי אפשר לשתק את כל עבודת הכנסת.
אברהם מיכאלי
אני מצפה פה שהכנסת הפעם – כולנו, במיוחד יושב ראש הכנסת, הייעוץ המשפטי של הכנסת – לא יתנו לדבר הזה לעבור בצורה כזו.
איתן כבל
אדוני היושב ראש, אני אומר בכנות רבה. האמת, כל מה שאנחנו עושים עכשיו זה זוג של פאסדה, ולו רק מהסיבה הפשוטה, ונכון, ישבנו והצעת לי הצעה, לשיטתך היא מרחיקת לכת. אני לא במצב רוח לצחוק, או דברים מסוג הזה, אבל לשיטתנו אין מצב, כי מה קורה פה? זו לא התגמשות אמיתית כי מהרגע שהוחלט, גפני, שאתם, הדיון שלכם מסיבות כאלה ואחרות לא ייצא מתוך המתחם של שני-שלישי-רביעי – נגמר הסיפור. נגמר הסיפור. אין לך מנדט. זאת אומרת, מה שאנחנו עכשיו - - על זה נאמר "מכדררים ברחבה". אין לנו מצב בכלל שאנחנו עומדים שבו מי מאתנו יכול לצאת מתוך המסגרת ולעשות מעשה. כי מבחינתך אתה כבול בתוך קואליציה בעייתית, קשה, שכל מילה קשה שאני אומר רק תמעיט ממה שמתקיים שם. כולם נהיו משגיחי כשרות אחד של השני. כולם מוסמכי כשרות. כל אחד בודק, כולם מסתובבים עם מכשירי בדיקה, לבדוק מה מידת הכשרות. ברגע שזה קורה, אז אתה ואני יושבים, רק, אתה יודע – אתה עושה את עבודתך - -
היו"ר יריב לוין
זה לא נכון.
איתן כבל
- - אתה עושה את עבודתך נאמנה, אתה שליח של הקואליציה, אתה יושב ראש הקואליציה. הנחו אותך, כמו שמנקודת המבט שלי הנחו אותי לבואו ולומר: איש יקר, ההצעה שלכם בתהליך הזה – אתם מחליטים שהפוליטיקה יותר חשובה מהמהות. אני לא מזלזל, אני לא טהרן, לא צדקן, עשיתי כאן מספיק תרגילים פוליטיים בבית הזה. אני לא בא מהמקום של טהרנות וצדקנות. לא ביקשתי מאף אחד שימליץ עלי להדליק משואה של טהרן או צדקן. יחד עם זאת, בכל זאת, נער הייתי וגם זקנתי – ובסופו של דבר, כשאתה נכנס לתוך המהות ואתה מנסה לבדוק באמת כמה רגעים היו כאלה, כמו היום - - -
היו"ר יריב לוין
בכמה חוקים היו 24 שעות דיון?
דב חנין
אתה יודע שלאחד הדוברים יש 27 - - -הסתייגויות? מה אתה אומר?
היו"ר יריב לוין
אפשר גם להגיש 27 שעות הסתייגות. זה קנה מידה למשהו?
דב חנין
זו זכותנו.
היו"ר יריב לוין
זה קנה מידה למשהו? רוצה שאני אקריא לך את ההסתייגויות, או שאני אחסוך ממך?
דב חנין
תקריא ואני אסביר אותן.
היו"ר יריב לוין
"במקום "להביע אמון" - - -במקום "מאותה שעה", ל "מאותה עת". בוא תלמד אותי איך מנמקים את ההסתייגויות האלה, לא יספיקו 24 שעות לנמק את הדבר הזה?
אילן גילאון
ההסתייגויות האלה יותר מהותיות מהחוקים שחייבים לעבור.
היו"ר יריב לוין
נו, באמת. חבר הכנסת. תמיד מה שאתם עושים זה מהותי. חבר הכנסת כבל, בשביל ההסתייגויות האלה – 24 שעות, הרי זו הבעיה שלכם, איך תמלאו את ה 24 שעות שצריך לנמק את ההסתייגויות האלה, שלא אומרות כלום. זו הרי הבעיה. באמת. מה ההצגה הזו?
איתן כבל
קודם כל, הכנסת הזו העבירה חוקים למכביר, שבמקום "ו" ייאמר "גם". ישבו פה וקיימו דיונים ואלה חוקים בספר החוקים של מדינת ישראל.
היו"ר יריב לוין
לכן אני אומר – 27 יממות, אפשר גם 27 כנסות. נו, באמת. איזה קנה מידה זה?
איתן כבל
אני באתי לפה ואני באמת אומר את זה, לך – מה אתה עכשיו, נכנס לי למהות?
היו"ר יריב לוין
לא, אני אמשיך: "משהביע" – "מיד לאחר שהביע", "בין השרים" – "בין חברי הממשלה". סתם דף מקרי שלקחתי פה – עם ההסתייגויות המהותיות ש 24 שעות לא יספיקו לנמק אותן. נו, באמת.
דב חנין
חבר הכנסת לוין, אל תעשה מעצמך צחוק. לא מתאים לך לעשות מעצמך צחוק.
היו"ר יריב לוין
אה, אני עושה מעצמי צחוק. להגיש את ההסתייגויות האלה ולהגיד שצריך 27 יום לנמק אותן, זה לא צחוק?
אילן גילאון
ואתם, להגיש את החוקים האלה ולהגיד שמתחייבים לעשות אותם ב 72 שעות – זה כן רציני? זה כן מהותי?
איתן כבל
זה בכלל לא משנה. גם אם כל ההסתייגויות שלנו יהיו מהסוג הזה – זה לא עניינך.
היו"ר יריב לוין
זה לא ענייני? 24 שעות לא מספיקות לנמק אותן, חבר הכנסת כבל?
דב חנין
תבטלו את הכללים, תבטלו את התקנון.
איתן כבל
יריב, אתה מדבר על שני דברים שונים. אתה מדבר אתי על מה אולי ראוי להצביע עליו או לא. יש לאנשים מה לומר.
היו"ר יריב לוין
רק צריך להגיע להצבעה בזמן סביר, זה הכל.
איתן כבל
אז אני אומר לך, גם – שוב, אני אומר על ציפור הנפש. אני זוכר, הייתי פה בהתנתקות, והצבעתי נגדכם בעניין ההוא. אני זוכר איך ביקשתם ונאבקתם, בצדק, מהמקום שלכם - - -
היו"ר יריב לוין
10,000 איש - - -
איתן כבל
ומה אתה רוצה לעשות עכשיו, לגרש – כמה ערבים יש בישראל? זה מה שאתה עושה.
היו"ר יריב לוין
מישהו מגרש פה מישהו? אתה משווה בכלל?
איתן כבל
כן, כן. אתה מגרש אנשים ברגע שאתה עושה את כל מה שאתה עושה.
היו"ר יריב לוין
- - -
דוד רותם
תקרא את חוות הדעת של פרופ' סמי סמוכה ותראה שאתה סתם מקשקש.
איתן כבל
נהיה לך פרקינסון בלשון, אחי. זה - חצית אצלי קו אדום, עוד ניפגש, אבל זה דיון אחר. אני לא רוצה להיתלות באילן כל כך גבוה. אני אומר לך את זה בשורה התחתונה – אני מבקש ממך. אני באתי אליך ודיברתי אתך, שתינתן לנו - - תקשיב מה אתה אומר לי: אתה לא יכול לתת לי אפילו חצי יום, אפילו רבע יום. אתם לא מוכנים לתת אפילו להיכנס ליום חמישי - - -
היו"ר יריב לוין
יש לך 24 שעות בכל חוק.
איתן כבל
תסלח לי, אנחנו לא נעשה דיונים יותר בלילה. לא יהיה יותר, פה. במה שתלוי בי, לא יהיו יותר דיונים בלילה.
היו"ר יריב לוין
עכשיו - - -. בדיוק בחוקים האלה נקבע את ההלכה החדשה.
איתן כבל
לגופו של עניין אנחנו מבקשים, ואני חוזר ואומר – שכל דיון יהיה כמו שצריך, מצדי מ 11 בבוקר או מ 9 בבוקר, אפילו, עד הלילה, ישבו כולם פה, ידברו, ינאמו, נצביע ונמשיך מכאן ליום - - - גם תזכור – היום הוא ברוטו. יש אי אימון, יש עוד סדרה של פעולות שהכנסת הזו צריכה להמשיך ולתפקד. אתה בא ומציג לי עכשיו כאילו הלכת לקראתי. לא הלכת לקראתי בכלום כי הם לא הלכו לקראתך, ראשי המפלגות שהנחו אותך כיצד לפעול, הם אלה שלא מוכנים לזוז בשום פנים ואופן, כי הם קשורים זה בזה. הם לא סומכים אחד על השני, לא מאמינים אחד לשני, בעצם הם אומרים שכל אחד מחברי הקואליציה הבכירים הוא שקרן, מבחינתם. הם לא סומכים על מילתו, שהוא יעמוד במילתו, איך הוא יצביע, וזו הסיבה, נכון, אתה צודק, דוד רותם. חושבים שאתה שקרן, ואתה חושב שהם שקרנים, השותפים שלך בקואליציה. אתה מהנהן, אבל גם בלי שתהנהן אני יודע את זה.
היו"ר יריב לוין
תודה.
דב חנין
אני אומר את הדברים שאני אומר רק למען הפרוטוקול, ברור לי שאין עם מי לדבר ואין על מה לדבר, אז אני אומר את זה למען הפרוטוקול ולמען הרקורד ההיסטורי. המהלך של הקואליציה הפעם הוא מהלך חסר תקדים. לא קרה כדבר הזה ששלושה חוקים כל כך מהותיים מובאים בשבוע אחד בסדרי דיון מיוחדים. אתם שוברים את כל הכלים. אני רוצה רק שתבינו דבר אחד נורא פשוט: אתם יכולים לחשוב עלינו מה שאתם רוצים. טיפשים אנחנו לא. אתם שוברים את כל הכלים, שלא תחשבו שאנחנו לא מבינים את זה. שלא תחשבו שאנחנו לא מבינים את זה. אתם רוצים לשרוף את המועדון – אתם יכולים לשרוף את המועדון, אתם הרוב, אבל כאשר המועדון נשרף, כל מי שנמצא בתוכו נשרף יחד אתו. תודה.
אורי מקלב
גם אני הגשתי רביזיה אני רק רוצה לומר כמה מילים. אתה יודע שבמשך שלושה הימים האלה מדובר על דיוני מליאה רגילים, עם כל הצעות החוק, עם ביקור של ראש הממשלה, עם הצעות אי אמון, עם נאומים בני דקה – כל מה שאתה רוצה נמצא בתוך השלושה ימים האלה. חקיקה פרטית, הכל נמצא.
היו"ר יריב לוין
בתוך השעות האלה, אולי שש שעות.
אורי מקלב
לא, לא. שבוע מלא. חוץ מזה, וזה העיקר – אל תציג את זה כ 24 שעות. זה 24 שעות ועוד 24 שעות ועוד 24 שעות. מי, אתה חושב, יכול לעמוד בזה?
היו"ר יריב לוין
אני לא יודע. אני יכול לומר לך, חבר הכנסת מקלב, כאן אני למדתי הלכה מפי מכתבו של חבר הכנסת כבל, אלי, שכתב לי שהוא מבקש שלושה ימים מלאים לכל חוק. כלומר, לשיטתו הוא יכול תשעה ימים רצוף לשבת.
אורי מקלב
אז גם דיברנו - - 24 שעות, אבל הצעת חוק אחת. לא יכול להיות - - - שלושה חוקים. על זה דיברנו, ואתה לא ענית.
אילן גילאון
לא, זה שיח של חרשים. חבל על הזמן.
אורי מקלב
הכנסת ישבה בחוקים האלה עשרות ישיבות. זה לא סתם שאנחנו מגישים הסתייגויות. אתה יודע שמאחורי ההסתייגויות יש נאומים שדיברו פה כמה ישיבות על הסתייגות אחת. הצעת דיסקין – דיברו על זה כמה וכמה ישיבות, וזו הסתייגות אחת, רק.
היו"ר יריב לוין
אין שום בעיה, יש 24 שעות לנמק.
אורי מקלב
אל תציג את זה ככה. המצג שאתה מציג אינו נכון. "יהדות התורה" חשוב לה גם חוק המשילות, גם חוק גיוס בכפיה, וגם חוק יסוד: הממשלה, ואתה יודע שאני השתתפתי כאן בכל הישיבות של כל שלושת החוקים האלה.
היו"ר יריב לוין
אני יודע, נכון. גם אני, נו, אז מה? זה אומר שאני צריך 12 שעות בשביל להסביר את עמדתי?
אורי מקלב
אני צריך 12 שעות.
היו"ר יריב לוין
טוב, רבותי. רק כדי לסכם: יש לנו שתי אפשרויות. האחת היא שאנחנו נאשר, פשוט, נצביע על הרביזיה. אם הרביזיה תתקבל אז אנחנו נפתח את הדיון, אם היא תדחה, אז אנחנו נשארים עם ההחלטה שקיבלנו קודם.
האפשרות השניה היא – אני הצעתי, בעקבות שיחות שהיו גם לראשי האופוזיציה עם יושב ראש הכנסת וגם שיחות שלי היו עם יושב ראש הכנסת, וגם עם חבר הכנסת כבל, מאחר שאני מבין שהרצון שתהיינה הרבה שעות דיון, הוא בכל אופן משני לרצון שלא יהיו דיונים בלילה, בניסיון ליישב את העניין הזה בין שני הקצוות האלה, הצעתי הצעה נוספת אבל היא מחייבת הסכמה, כי המשמעות שלה היא באמת שאנחנו עושים איזשהו שינוי, כי – ההצעה היתה להתחיל את חוק המשילות, לקיים בו דיון רציף מ 10:00 בבוקר עד 01:00 בלילה ביום שני, לאחר מכן לנמק את אי האמון בין 01:00 ל 02:00, כאשר אפשר גם, אגב, להתחיל בין 10:00 בבוקר לנמק אי אמון, ואז להמשיך את המשילות עד 02:00, איך שרוצים, אחר כך, ביום שלישי להמשיך ולנמק את חוקי המשילות, מ 08:00 בבוקר עד 23:00, לעבור אחר כך להצבעות על האי אמון ועל המשילות, מכאן להתחיל בדיון בחוקי הגיוס שיסתיימו עד השעה 02:00 בלילה, לחדש את הדיון ביום רביעי, בשעה 07:00 בבוקר ולהמשיך עד השעה 11:00 בבוקר בחוקי הגיוס, אז לעבור להצבעה עליהם, לשאילתות, חקיקה פרטית, הנאום של ראש ממשלת בריטניה, ולאחר מכן – דיון בחוק משאל העם עד סביבות 02:00 בלילה, ושם – הצבעות. היתרון של הדבר הזה שמתחנו עוד יותר את השעות תוך שחסכנו את הדיונים בשעות המאוחרות של הלילה, אם רוצים את זה.

אני פונה אליך, חבר הכנסת כבל, אני מבין שאתם לא מאושרים מכל ההסדר, אבל במציאות שבה אלה הן שתי האלטרנטיבות, אני מעדיף ללכת לקראתכן - יש אחת מהן שעדיפה מבחינתכם. אז תאמר לי, כי אם אתה רוצה אני מוכן לפתוח את הרביזיה ולאשר את המתווה השני בהצבעה. אם מעדיפים להשאיר את המצב הקיים, כולל דיוני הלילה, אין לי בעיה.
איתן כבל
זה לא עניין של העדפה. אנחנו הגשנו רביזיה, אני מבקש להצביע עליה, ו- - -
היו"ר יריב לוין
מאה אחוז. אז אני מבין שלא רוצים את האלטרנטיבה השניה ולפיכך נעבור להצבעה על הרביזיה. מי שתומך ברביזיה מצביע בעד - - -
משה גפני
למה אתה הולך בדרך הזו?
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת גפני - - -
דוד רותם
אתה מוכן להצביע, ולהפסיק את הוויכוחים האלה?
היו"ר יריב לוין
לא, אני אסביר לו, ברשותך, חבר הכנסת רותם.
דוד רותם
הוא לא יבין. מה זה יעזור לך? אתה מוכן לעבור להצבעה?
היו"ר יריב לוין
אני אסביר לו. אם אתם באים ואומרים לי – תראה, אנחנו את הדיון סיימנו, אלה שתי ההצעות שעכשיו עומדות על השולחן, יש אפשרות אחת והיא – להצביע על הרביזיה ואם הצבענו על הרביזיה וקיבלנו את הרביזיה, נוכל לאשר את ההצעה השניה. אם דחינו את הרביזיה, אז ההצעה השניה מתה, ונשארנו עם החלטה.
משה גפני
לכן אני שואל – למה אתה הולך לדחות - - -
היו"ר יריב לוין
כי אני שומע מה אומר חבר הכנסת כבל.
משה גפני
אבל מה זה רלבנטי?
היו"ר יריב לוין
אם תגידו לי שאתם מעדיפים את ההצעה השניה – אני מסכים, אני רק רוצה לדעת.
משה גפני
אני מעדיף את מה שהצעתי בבוקר, שיהיה שעה לכל דיון.
היו"ר יריב לוין
זה לא על הפרק.
משה גפני
אני לא מבין אותך. הרי אנחנו נקיים אחרי זה דיון. מה שתחליטו פה – אנחנו נקיים דיון. בין יתר הדברים שהנהלת האופוזיציה תקיים דיון – זה מה שסיכמנו היום, אם אנחנו לא באים בכלל לדיונים.
היו"ר יריב לוין
מאה אחוז, זה לא ענייני.
משה גפני
אבל תקשיב, אני אומר לך בידידות, אני לא מאיים עליך, אני בעניין הזה לא חייב לאיים. אני לא אבוא, ושלום על ישראל. לא זה הנושא. אחד השיקולים שיעמדו בפני הנהלת האופוזיציה – איזו החלטה החלטתם.
היו"ר יריב לוין
אני מסכים, אבל אני שואל אתכם מה אתם מעדיפים.
משה גפני
אני לא יודע לענות לך. גם הוא לא יודע.
איתן כבל
מנקודת המבט שלי – הוא הציע הצעה, עשינו רביזיה. אין - - - מה, אני מנהל אתו משא ומתן עכשיו? זה העניין ונגמר הסיפור.
משה גפני
נכון, אני מצטרף אליך.
היו"ר יריב לוין
תודה רבה. אני עובר, אם כך, להצבעה על הרביזיה. מי שבעד הרביזיה - בעד לפתוח את הדיון מחדש. אני אקיים הצבעה שמית, כדי שלא תהיה דאגה והכל יהיה בסדר.
צחי הנגבי – איננו, במקומו – חבר הכנסת שמעון אוחיון – נגד

יריב לוין – נגד

משה פייגלין - נגד

דוד רותם – נגד

רוברט אילטוב – נגד

יפעת קריב – נגד

במקום חברת הכנסת פנינה תמנו- שאטה – רות קלדרון – נגד
דב ליפמן – נגד

איתן כבל - בעד

אילן גילאון – בעד

איילת שקד – נגד

אברהם מיכאלי – בעד

יצחק וקנין – אינו נוכח
אורי מקלב – בעד
אחמד טיבי – בעד

באסל גטאס – בעד
התוצאה היא – בעד הרביזיה 6, נגדה – 9. אם כך, ההחלטה עומדת על כנה.

<הישיבה ננעלה בשעה 15:25.>

קוד המקור של הנתונים