ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 05/03/2014

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 4 והוראת שעה), התשע"ד-2014 (הפחתת מס הקנייה החל על טרקטור משא להובלת טובין)

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
05/03/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 306>
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, ג' באדר ב התשע"ד (05 במרץ 2014), שעה 09:30
סדר היום
<צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 4 והוראת שעה), התשע"ד-2014 (הפחתת מס הקנייה החל על טרקטור משא להובלת טובין)>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
מיכל בירן

באסל גטאס

משה גפני

יצחק כהן

סתיו שפיר

שמעון סולומון
מוזמנים
>
קובי בוזו - מנהל תחום בכיר, תכנון וכלכלה, רשות המסים, משרד האוצר

עמוס יוגב - מנהל תחום סיווג, רשות המסים, משרד האוצר

דליה אלמוג - מנהלת תחום צווים, רשות המסים, משרד האוצר

עו"ד גיא גולדמן - עוזר היועץ המשפטי, רשות המסים, משרד האוצר

אינג' עומרי סעד - מרכז בכיר תקינה, אגף הרכב, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

דניס מאיר - מנהלת תחום סיוע לתעשייה, משרד הכלכלה

יגאל להב - ראש מועצת קרני שומרון

עיסא ג'אבר - ראש מועצת אבו גוש

רם עוזיאל - סמנכ"ל אבניר, חברה לרכב

אורי ספקטור - סמנכ"ל חברות בנות, דוד לובינסקי בע"מ

רועי וולף - יועץ ליושב ראש הוועדה

צבי קסלר - לוביסט, חב' "פוליסי", מייצג את לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים
ייעוץ משפטי
אייל לב ארי
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון – חבר המתרגמים
<צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 4 והוראת שעה), התשע"ד-2014 (הפחתת מס הקנייה החל על טרקטור משא להובלת טובין(>
היו"ר ניסן סלומינסקי
בוקר טוב. אנחנו פותחים את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 4 והוראת שעה), התשע"ד-2014 (הפחתת מס הקנייה החל על טרקטור משא להובלת טובין).
קובי בוזו
בוקר טוב. הצו שמונח היום לפני הוועדה, מטרתו העיקרית הייתה להשאיר את מס הקנייה על טרקטור משא כפי שהוא היה גם טרם פרסום הצו. המדיניות ברשות המסים לגבי טרקטור משא היא להטיל מס קניה של שלושים אחוזים על טרקטור שמונע בבנזין ו-12 אחוזים על טרקטור משא שמונע בדיזל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
למי מאתנו שלא יודע, תסביר לנו את ההבדל. טרקטור משא הוא טרקטור משא.
קובי בוזו
כן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה הוא עושה? הוא עובד בשטח?
קובי בוזו
טרקטור משא זה טרקטור קטן עם ארגז נשיאה מאחור שמיועד גם לפנאי וגם לחקלאות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רוב השימוש שלו הוא לעבודה או גם לתיירות ולטיולים?
קובי בוזו
גם וגם. בזמנו, עת הצו היה בוועדת הכספים, לפני מספר שנים, הוחלט לבחון הקלות לטרקטור משא שמונע בדיזל היות והטרקטור הזה מיועד יותר לצורכי עבודה, לצורכי חקלאות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
סוג הדלק הוא זה שקובע מה יעשו אתו?
קובי בוזו
כן. הטרקטור שמונע בדיזל, הוא טרקטור שמן הסתם הוא גם יותר כבד ויש לו גם כושר נסיעה יותר גדול מטרקטור שמונע בבנזין. לכן, אחרי שהצו הובא לוועדת כספים לפני מספר שנים, בחנו את הנושא וקבענו בהתחלה בהוראת שעה מס קנייה ל 12 אחוזים על טרקטור שמונע בדיזל לעומת שלושים אחוזים על טרקטור שמונע בבנזין, ואחרי כן ראינו שאפשר להמשיך את הוראת השעה ומאז זה נקבע בצו תעריף המכס כשלושים לעומת 12 אחוזים.

בחודש יוני 2013 המכס שינה את הסיווג של טרקטור המשא שהיה בפרט 8703 לפרט 8704.
אייל לב ארי
לפני שפורסם הצו הזה.
קובי בוזו
לפני שפורסם הצו. צו תעריף המכס, יש בו אלפי פריטים וזה רק ערך אחד מתוך שניים. טרקטור משא היה בפרט 8703.
אייל לב ארי
מה ההבדל?
קובי בוזו
פרט 8703 הוא כלי רכב להובלת נוסעים ופרט 8704 הוא כלי רכב להובלת טובין. טרקטור משא, התפקיד שלו למשא ולכן הסיווג הנכון שלו הוא בפרט 8704 להובלת טובין. ברגע שהמכס קבע שהסיווג הנכון צריך להיות בפרט 8704 ולא הייתה אכסניה מתאימה של 12 אחוזים ושלושים אחוזים כמו שציינתי קודם, למעשה היבואנים היו צריכים לשלם מס קנייה לפי 83 אחוזים פחות ציון ירוק שזה מס הקנייה שחל היום על רכב נוסעים. ברגע שאנחנו בהנהלה גילינו את המעבר בין שני פרטי המכס, אנחנו התחלנו לעבוד על הצו שמונח היום לפני הוועדה והצו, שהוא גם רטרואקטיבי, קובע שבתוך פרט 8704 יהיה טרקטור משא בנזין וטרקטור משא דיזל עם השיעורים המתאימים, כך שלמעשה לא נוצר שינוי לגבי מס הקנייה בין מה שהיה לפני יוני ואחרי יוני.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו צריכים עכשיו רק לאשר את הסידור.
קובי בוזו
כן, אבל בינתיים מדובר על צו ללא שינוי. אם היה עובר רק השינוי הזה עם תאריך תחילה יוני, למעשה זה לא היה צו שמגיע לוועדת הכספים אבל בינתיים ראינו שבפרק של 8704 יש שם פרט אחד שלא היה חייב במכס של שבעה אחוזים. ככלל, כל כלי הרכב שנמצאים בפרקים 8703 ו-8704 חייבים במכס של שבעה אחוזים למעט כלי רכב כמו אמבולנסים או רכבי קבורה. ברגע שראינו שהפרט הזה, שהוא פרט בודד, לא חייב במכס של שבעה אחוזים, הכנסנו אותו לצו וקבענו כאן שבעה אחוזים מכס על הפרט הזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שוב. לפני הצו הוא כאילו התחמק ולא היה חייב בכלום?
קובי בוזו
כן. היה שם פרט פטור ממכס. זה פרט 8704, 3,190.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כל מי שרוצה להצטרף לרשות המסים עובר בחינה על הספר הזה?
קריאה
יש תקציר.
קובי בוזו
יש קורס מיוחד ויש בו פרק שלם על סיווג ולומדים איך לסווג כל פרט ופרט כי כמו שאתה יכול לראות, יש כאן אלפי פריטים וזה רק כרך אחד.

בגלל שאנחנו בפרק של הובלת טובין, יש שם בעיקר טנדרים.

תוך כדי עשיית הצו עשינו עוד שינוי. טרקטור משא היה גם בפרק 8703, בפרק של הובלת נוסעים. טרקטור משא בתוך פרק של הובלת נוסעים, נשמעת כאן סתירה. אם הייעוד של הרכב הוא להוביל נוסעים, מן הסתם לא יכול להיות שם טרקטור משא. הוצאנו את טרקטור המשא מהפרק של הובלת נוסעים והוצאנו את פרט המכס, מחקנו אותו, ולמעשה כל הטרקטורים אמורים לעבור לפרט 8704 אלא ראינו שברגע שאנחנו נמחק את ההגדרה, יהיו כלים שמיועדים להסעת נוסעים והם לא ייפלו תחת ההגדרה של רכב שטח. רכב שטח הוא רכב שמיועד לפנאי ודומה לטרקטור משא אבל הייעוד שלו הוא אחר והארגז שלו הוא הרבה יותר קטן. כדי למנוע את ההעלאה משלושים או 12 אחוזים ל-83 אחוזים פחות ציון ירוק, הרחבנו את ההגדרה של רכב שטח בהוראת שעה עד סוף השנה כדי שהכלים האלה ישלמו את מה שבאמת הם צריכים לשלם, את החמישים אחוזים מס קנייה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ואחר כך?
קובי בוזו
עשינו את זה בכוונה בהוראת שעה כי בינתיים יש רפורמה שצריכה להתפרסם, שמשרד התחבורה ומשרד החקלאות מקדם, והם משנים את ההגדרות של רכב שטח וטרקטור משא. לקחנו את ההגדרה של רכב שטח שאמורה להתפרסם ברפורמה, הכנסנו אותה לתוך צו תעריף המכס כך שהכלים האלה באמת ישלמו חמישים אחוזים ולא יותר.
אייל לב ארי
יצרתם גם הבחנה בין ההגדרה לטרקטור משא לעומת מה שמוגדר.
קובי בוזו
בנוסף לקחנו הגדרה של טרקטור משא והרחבנו אותה גם לכלים שלא רשומים במשרד התחבורה כדי לתת את הטבה במס גם לטרקטור משא שהוא תפעולי, שהוא לא נע בכבישים אלא הוא נמצא בשטח. הרחבנו את ההגדרה של טרקטור משא כדי שייכנסו לשם גם כלים נוספים במס קנייה המופחת.
אייל לב ארי
מה עם ההוראה הרטרואקטיבית ולמה היא כוללת גם את סעיף קטן (ג) בפסקה (3)?
קובי בוזו
ההוראה הרטרואקטיבית היא כדי שזה יהיה החל מיוני ועד פרסום הצו, שהכלים יוכלו לקבל את האכסניה המתאימה בתוך פרט 8704.
אייל לב ארי
פטרתם אותם מהוראת השעה.
גיא גולדמן
בדיוק. בהוראת השעה פטרנו את (ג).
אייל לב ארי
פטרתם את (ג) אבל היה מצב שמישהו שילם בתקופה הזאת?
קובי בוזו
אתה מדבר על מס קנייה?
גיא גולדמן
אלה ערבויות.
קובי בוזו
הוא שילם 12 אחוזים ושלושים אחוזים מס קנייה, תלוי בכלי. כמו שאמרתי, הוא היה אמור לשלם 83 אחוזים החל מיוני כי לא היה צו מתאים. ברגע שאתה עובר לפרט 8704, הוא אמור לשלם 83 אחוזים פחות ציון ירוק כי אין צו מתאים. ברגע שאתה עושה את הצו רטרואקטיבית, זה אומר שהחל מיוני יש עכשיו שני פרטי מכס ובהם הוא יכול לסווג את טרקטור המשא וזה עדיין 12 אחוזים ושלושים אחוזים.
אייל לב ארי
לכן בעצם הפטור מה-83 אחוזים.
קובי בוזו
זאת הפחתה מ-83 אחוזים.
גיא גולדמן
כן. הפחתה מ-83 אחוזים ל-12 או לשלושים אחוזים. מדברים על מס הקנייה, רטרואקטיבית 12 ושלושים אחוזים.
אייל לב ארי
עדיין יש כאן הוראה רטרואקטיבית. זה נעשה ביוני בלי לשנות את צו תעריף המכס כשהעברתם את זה מסיווג 8703 ל-8704, קבעתם בלי קביעה בצו מס קנייה של 12 ושלושים אחוזים שזה היה יותר מאוחר 83 אחוזים פחות ציון ירוק. בעצם אנחנו עכשיו מכשירים את זה בדיעבד.
קובי בוזו
נכון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רטרואקטיבית, ממתי?
אייל לב ארי
מיוני.
קובי בוזו
זאת הפחתה לעומת המצב.
אייל לב ארי
עד יוני זה היה פרט 8703. מיוני העברתם סיווג בלי תיקון צו המכס ל-8704 ושם זה 83 אחוזים כשאנחנו מדברים על מס הקנייה. יש את המכס הכללי שהוא שבעה אחוזים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה הרטרואקטיביות? הפחתה של כמה?
אייל לב ארי
בגדול מ-83 אחוזים מס קנייה כשהם העבירו את הסיווג בלי לתקן את הצו, פחות הציון הירוק, למה שהם גבו בפועל, את ה-12 והשלושים אחוזים כמו שזה היה ב-8703.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה ההפחתה בפועל?
אייל לב ארי
ההפחתה שנוצרת בגלל שינוי הסיווג, מ-83 אחוזים פחות הציון הירוק ל-12 ושלושים אחוזים מס קנייה לפי דיזל או בנזין. ברגע שהם העבירו את זה לפרט 8704, בעצם מס הקנייה שם הוא 83 אחוזים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כמה ישלמו עכשיו?
אייל לב ארי
קיבעו אותו על 12 ושלושים אחוזים דיזל ובנזין.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מס קנייה.
קובי בוזו
כן. בדיוק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זאת הורדה מ-83 אחוזים ל-12 אחוזים או לשלושים אחוזים. איך תעשו את זה בפועל? תחזירו לאלה ששילמו?
גיא גולדמן
לקחנו ערבויות. ידענו שיש כוונה לתקן את זה. לא גבינו את המס המלא, את המס הגבוה, אלא לקחנו ערבות עד לתיקון הצו ומאז הצו פורסם החזירו להם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם אתם מורידים, אני מברך אתכם. אם ידעתם, למה לא הבאתם את הצו כבר אז?
גיא גולדמן
ברגע שידענו, התחלנו בהליך. כפי שקובי הסביר, הצו הזה מסדיר כמה נושאים. לא היה פשוט לעשות רק את התיקון הזה. הצו הזה מסדיר את כל התחום הזה של רכבי שטח וטרקטור משא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא הסביר לנו יפה. זה מבנה יפה, אבל הוא עשה את זה ברבע שעה. למה זה צריך לקחת שמונה חודשים?
גיא גולדמן
כי להכין את הצו כדי שזה ייקח רבע שעה, כדי להביא צו בלי טעויות צריך לעבור דרך אנשי שטח, לבחון את כל ההגדרות מול ההצעות של משרד התחבורה, לבחון את התמונה הכוללת ורק אחרי שעוברים את התהליך הזה ומקבלים את כל האישורים, אפשר להביא צו מסודר ונכון ולדון בו רבע שעה. זה עדיף מאשר נביא צו לא טוב ונדון בו שעתיים או נצטרך לא עלינו לחזור אליכם למקצה שיפורים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה אומר שלגבי הרטרואקטיביות, למעשה בפועל לא לקחתם. זה לא שצריך להחזיר לאנשים.
גיא גולדמן
לא. וידאנו את זה.
עומרי סעד
שלום לכולם. אני מהנדס, מרכז בכיר באגף הרכב במשרד התחבורה. חשוב לי להבהיר כמה נקודות שעלו כאן בסיווג של כל קטגוריה. טרקטור משא הוא משהו אחד ורכב שטח הוא משהו אחר. טרקטור משא, בגדול מותר לו לנסוע בכביש והוא מיועד לגרירה ולהובלת טובין בלבד. רכב שטח הוא רכב שמיועד לנסיעה בדרכים שהן לא סלולות. כך זה על פי התקנות. משרד התחבורה הקים ועדה מקצועית לבחון את ההגדרות האלה שוב והוועדה סיימה את עבודתה ויש המלצות סופיות שנמצאות כרגע בלשכה המשפטית של משרד התחבורה לאישורה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההמלצות הסופיות יהיו שונות מאלה שאנחנו מדברים היום?
עומרי סעד
רציתי לציין שמשרד האוצר הקדים את ההמלצות האלה ובצו שינה את ההגדרה של רכב שטח והכניס שם את ההגדרה של רכב שטח בלי להגדיר טרקטור משא. יש חלק מהכלים שנופלים בקטגוריה של טרקטור משא ובסופו של תהליך יורדים להגדרה של רכב שטח.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני רוצה להבין. מה קורה עת יסתיים הדיון שלכם?
עומרי סעד
הדיון נגמר. הדיון נמצא בלשכה המשפטית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם כן, כל זמן שהוא בלשכה המשפטית, הוא לא נגמר.
עומרי סעד
אני מדבר על הדיון המקצועי של הוועדה המקצועית. הדרג המקצועי סיים את עבודתו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כאשר זה יאושר, אחרי שתסיימו שם, זה יהיה שונה מזה שאנחנו עומדים לאשר כאן עכשיו?
עומרי סעד
צריך להגדיר בצו של משרד האוצר את העניין של טרקטור משא, אם בכלל, וגם את רכב השטח בהתאם כך שיהיה משהו אחיד במשרד התחבורה ובמשרד החקלאות. הוא העלה כאן נקודה לגבי רכבים שהם תפעוליים שנכנסים בקטגוריה של טרקטור משא. לרכב תפעולי יש תקנה, תקנה 95 סעיף (א) שמדברת על רכב תפעולי בכלל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני שואל שאלה פשוטה ותענה לי כן או לא כי אם תמשיך אני אבקש שתביאו לנו דוגמאות כדי שנבין.
עומרי סעד
תשובתי היא שיכול להיות שכן. אנחנו צריכים ללמוד את הדוח שלהם ואת התוצאות הסופיות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כמה זמן ייקח עד שתסיימו?
עומרי סעד
זה בלשכה המשפטית. זה במעמד של חתימה בלשכה המשפטית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה יהיה היום, מחר, מחרתיים?
עומרי סעד
אני לא יודע. אני לא יכול להגיד לך.

יש עוד דבר. לגבי קוד המכס. אני לא רוצה להיכנס לעניין של מס קנייה אבל תדעו לכם שהעניין של טרקטור משא, בקשות יבוא לטרקטור משא מטופלות במשרד החקלאות. היו בקוד מכס מסוים שמשרד החקלאות היה מאשר את היבוא של טרקטור משא ומשרד החקלאות הוא הגוף שבודק מעשית ופיזית את טרקטור המשא טרם היבוא. כאשר שינו את קודי המכס, העניין התהפך. כל קוד המכס החדש מפיל את העניין של בקשות היבוא לטרקטור משא למשרד התחבורה ולכן השאלה שלי היא למה שינו את הדבר הזה. לא ברור לי למה שונה קוד המכס ואם שונה קוד המכס, האם ידעו שזה עובר ממשרד החקלאות למשרד התחבורה או לא? חשוב לציין זאת כי קודי מכס זה דבר חשוב ליבואנים ואני רואה חלק מהיבואנים יושבים כאן ורוב הזמן הם שואלים אותנו את השאלות האלה. רשות המסים שינתה את קוד המכס וזה עובר מטיפולו של משרד החקלאות לטיפולו של משרד התחבורה וחשוב לנו לדעת את זה.
רם עוזיאל
אני סמנכ"ל באבנר, חברה לרכב. אנחנו מייבאים רכבים מהסוג שנדון כאן. ברשותכם, קודם כל, אנחנו מברכים על הצו הזה. אנחנו לא מתנגדים למהות שבו. אנחנו טוענים שיש תקלה בניסוח שלו ולראיה אנחנו נתקלים, בה, לרבות היתקלות בתקלות מול פקידי מכס שכל אחד מבין בצורה קצת שונה.

למעשה הצו הזה בא להסדיר את הפחתת המכס, את מס הקנייה כפי שתואר כאן על ידי קובי, כדי להסדיר את ה-83 אחוזים ולהחזיר ל-12 אחוזים ושלושים אחוזים ועל כך הם מבורכים. הנושא השני שהוא בא להסדיר זה את ההפרדה בין רכב שטח לבין טרקטור משא.

היום ההגדרה שאומצה לצורכי הצו היא של רכב שטח לפי התקנות הצפויות. התקנות הצפויות הגדירו במפורש מהו רכב שטח. מאידך לגבי טרקטור משא, לפני הצו טרקטור משא כהגדרתו בתקנות. איזה תקנות? תקנות קיימות. כפי שאמר עומרי וכפי שאני טוען, בתקנות הקיימות טרקטור משא ורכב שטח, יש גורמים משיקים ביניהם, מה שמייצר סוג של בלבול. הבלבול הזה מייצר את אותם דברים שציין עכשיו עומרי. הפתרון הוא מאוד מאוד פשוט. אילו היו מאמצים בצו את הגדרות התקנות הצפויות בטרקטור משא כפי שעשו ברכבי שטח, היו פותרים את הנושא. מה שצריך היה לעשות זה להגדיר טרקטור משא ולפרט כפי שכתוב ברכב שטח, 1, 2, 3, 4. שניהם בתקנות הצפויות. בזה תם ונשלם והיו מייצרים את המצב הזה מלמטה, הפרדה מוחלטת והנה רכב שטח והנה טרקטור משא, חיץ ביניהם מוגדר, ברור ובלתי ניתן לערעור. לא היו נוצרות לנו בעיות, לנו כיבואנים, של תכנון מלאים, הזמנות, הפתעות כאלה ואחרות או פרשנויות של פקידי מכס כאלה ואחרים.
אני העליתי את הנושא הזה בפני משרד האוצר וביקשנו מהם לתקן את הדבר הזה. אנחנו מאוד נשמח אם הצו הזה יאושר אבל שהתיקון יבוצע כדי להסדיר את הנושא הזה.
אורי ספקטור
אני מחברת דוד לובינסקי. אני פועל באותו שוק של רם עוזיאל שדיבר עכשיו. אני תומך בכל מה שהוא אמר. גם אנחנו בעד הצו שנועד למעשה לתקן בדיעבד מחלוקת סיווגית משפטית שהתחילה ביוני 2013. המסקנות שלי הן בדיוק הפוכות למסקנות של רמי. כלומר, המצב היום הוא קצת אבסורדי. יש לכם טיוטת תקנות של משרד התחבורה שעדיין לא עברה וצו המכס הזה בא לקבוע סיווג על פי טיוטת תקנות עתידית שאנחנו עוד לא יודעים מה היא תהיה והוא מגדיר רכב שטח על פי טיוטת תקנות. לדעתנו צריך לתקן את הצו כמו שמוצע כאן, להעביר ל-8704 או ל-8703, אבל לקבוע את הגדרות רכב שטח וטרקטור משא כפי שהן היו לפני כן, כהגדרתן בתקנות התעבורה. זה מה שהיה כתוב לפני כן. אנחנו לא מצליחים להבין את הריצה קדימה כאשר על סמך טיוטת תקנות עתידית מגדירים כבר בצו המכס בלי שהתקנות עברו. זה ייצור בלבול מבחינת אישורי יבוא מול מכס.

זה נושא מאוד מאוד מסובך. אני רואה את התגובות. זה נושא איזוטרי שהוא קטן ומסובך ומבולבל.
רם עוזיאל
זה המשך למס היוקרה שהיה. הרי במס היוקרה אמרו שרכבי שטח, כפי שמנסה להגדיר עכשיו הצו, הם בעצם רכב לפנאי. אז אמרו שלגבי טרקטור משא אנחנו עכשיו מתקנים תקנות חדשות ואנחנו נבדיל בין טרקטור משא שמשמש לעבודה ונוציא מתוך העוגה של טרקטור המשא את אותם רכבים שבעצם מופיעים בהגדרה כטרקטור משא ואמורים להיות ברכב שטח. מה שעושות התקנות החדשות, ויעיד על כך עומרי ויציג את זה בצורה הכי מסודרת כי הוא איש ציבור, התקנות החדשות של משרד התחבורה אמורות לעשות את ההפרדה הזאת ולהוציא מהגדרת טרקטור משא רכבים שאמורים להיות ברכב שטח לצורכי פנאי. הצו החדש של המכס, אילו היה כפי שהגדיר את ההגדרות של רכב שטח, רכב פנאי, צריך היה להגדיר טרקטור משא ואז היה מונע את הבלבול הזה שאנחנו היום נמצאים בו מול פקידי המכס שמתחילים לייצר כל מיני פרשנויות. אגב, אני חייב לציין שהפרשנות בה אנחנו נתקלנו מול פקידי המכס עת באנו לשחרר כלים, הייתה כשהם לקחו את התקנות הצפויות לגבי טרקטור משא ואמרו שזה צריך להיות כך ושלכם לפי התקנות הישנות הן ככה, ואז נוצר כאן סלט גדול.
גיא גולדמן
אני רוצה להתייחס בקצרה. קודם כל, אדוני קיבל תשובה מצוינת למה לקח לנו הרבה זמן להביא את הצו. כל הטענות שעלו כאן נשמעו, נבדקו ולקח זמן לבדוק את הדברים עד תומם. הצו הזה הוא הצו שנותן מענה לכל הנושאים שהועלו כאן.

בנוגע לטיוטה של משרד התחבורה. מבחינתנו דרך המלך הייתה אם משרד התחבורה היה מתקן את התקנות שלו.
קובי בוזו
אם מחר הם יתקנו את התקנות, הכול יסתדר.
רם עוזיאל
אם הם לא מתקנים ארבע שנים, למה אתם לא בחרתם לאמץ, כפי שאימצתם רכב שטח, גם טרקטור משא?
גיא גולדמן
משרד התחבורה, אנחנו מחכים חודשים לתשובות ממנו אם הוא מעביר את התקנות או לא.
רם עוזיאל
לצערנו משהו מעכב אותם.
גיא גולדמן
זה לא בשליטתנו. ההגדרה של רכב שטח שאימצנו לפי המלצות של משרד התחבורה, היא הגדרה מקלה. אם לא היינו קובעים אותה בצו, רכבים שהיום אחרי הצו הם בחמישים אחוזי מס, היו יוצאים ב-83 אחוזי מס. זאת הגדרה מקלה. הגדרת טרקטור משא שלא אומצה בשלב הזה, ראשית, לא הייתה מיטיבה עם אף רכב ונותנת לו הקלה במס אם לא היינו מאמצים אותה, ושנית, מאוד יתכן שהיא הייתה מחמירה עם רכבים אחרים. הדברים נבדקו.

הדבר האחרון שאני רוצה לומר הוא שהטענות של מר עוזיאל נבדקו אצלנו לגופו של עניין ועניינן מחלוקת סיווגית שנמצאת בבדיקה. זה לא קשור לצו אלא זה עניין סיווגי.
רם עוזיאל
זאת לא מחלוקת סיווגית. זה לא המקום להעלות את זה כאן.
גיא גולדמן
זאת מחלוקת סיווגית ספציפית. זה לא המקום להעלות את זה כאן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתם מדברים עם משרד התחבורה?
גיא גולדמן
כן.
קובי בוזו
אנחנו לקחנו מהם את ההגדרה הזאת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם זה לא יאושר אצלם, נצטרך שוב לשנות כאן?
גיא גולדמן
לא. ההגדרות האלה מתאימות כי מבחינתנו הרכבים האלה במהותם לא מתאימים ל-83 אחוזי מס. הם מתאימים לשיעור מס של רכב שטח של חמישים אחוזי מס. יש כוונה של משרד התחבורה בכל מקרה לאמץ את ההגדרה הזאת ולכן מצאנו ועשינו את זה במסגרת הוראת שעה לשנה, עד סוף השנה, כדי לראות אם משרד התחבורה מאמץ את ההגדרות האלה או לא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ואם הוא לא יאמץ?
אורי ספקטור
אז אנחנו חוזרים להגדרה הישנה של רכב שטח.
גיא גולדמן
אלא אם כן נאריך את הוראת השעה.
עומרי סעד
משרד התחבורה לוקח את זה כחבילה אחת, גם טרקטור משא , גם רכב שטח וגם טרקטורון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתם שמים לב מה אתם עושים אתנו? יש שני משרדי ממשלה ואני צריך לאשר משהו רטרואקטיבית. אם הרטרואקטיביות תהיה בעוד חודש, זה לא משנה אלא שבמקום חמישה חודשים רטרואקטיביות אלה יהיו שישה חודשים. זה אומר שאתם מסתמכים על משהו שלהם.
גיא גולדמן
לא. זה משהו שלנו. מהרגע שקבענו את זה, זה משהו שלנו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל הסתמכתם על הסיווגים שלהם וזה נמשך כבר ארבע שנים ואולי זה יימשך עוד ארבע שנים. אתם בעצמכם אומרים שאם הם לא יוציאו, בהחלט יכול להיות שנצטרך לשנות את זה.
גיא גולדמן
אני לא יודע אם זה ברור, אבל זאת הוראה מקלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מסכים לכך שזאת הוראה מקלה.
קובי בוזו
אם הם לא יאשרו את זה, מס הקנייה על סוג של כלי רכב יקפוץ עכשיו מחמישים אחוזים ל-83 אחוזים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מסכים, אבל זה יקרה אם משרד התחבורה לא יפרסם ונצטרך לשבת כאן ולהחמיר?
קובי בוזו
לא. נצטרך לבחון את זה ונצטרך להביא צו אחר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתם תצטרכו להביא צו חדש שמחמיר.
קובי בוזו
לא, צו מקל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם הם לא יפרסמו, תצטרכו להחזיר את זה ל-83 אחוזים.
גיא גולדמן
זה יחזור אוטומטית. לא נצטרך לשבת כאן ולהחמיר. ההחמרה תהיה אוטומטית כיוון שהחל מ-1 בינואר 2015, אם לא נאריך את הוראת השעה, יש שתי דרכים להמשיך את ההקלה. דרך אחת היא שמשרד התחבורה יאשר את התקנות ואז ההקלה נמשכת ולא צריך לעשות כלום.
רם עוזיאל
זה סוכם בוועדת הכספים שיבוצע.
גיא גולדמן
דרך אחרת להמשיך את ההקלה היא שאם משרד התחבורה לא מעביר, אנחנו מאריכים את הוראת השעה ואפילו לא צריך דיון של ועדת הכספים כיוון שזאת הקלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כמה זמן זה נמצא במחלקה המשפטית של משרד התחבורה?
עומרי סעד
זה עובר לפני כמה חודשים וזה עדיין שם. מתי זה יסתיים, אין לי תשובה.
גיא גולדמן
אין צפי. זאת התשובה שקיבלתי מהייעוץ המשפטי של משרד התחבורה. אני באופן אישי הייתי בקשר אתם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אחרי שהלשכה המשפטית תאשר את זה, זה צריך לבוא לאישור שלנו או של מישהו אחר?
גיא גולדמן
יש מחלוקת האם זה צריך לעבור לאישור ועדת הכלכלה. זאת אחת הסיבות לעיכוב. משרד המשפטים עוד לא אישר אם זה צריך אישור ועדת כלכלה או לא צריך אישור ועדת כלכלה וזאת אחת הסיבות שהתקנות האלה מעוכבות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה אני עושה כדי לגרום לכם לסיים את הסאגה הזאת? הרי לא יכול להיות שהכול תלוי בכך שזה אצלכם.
עומרי סעד
אפשר להפנות את השאלה הזאת ללשכה המשפטית. אני לא נציג הלשכה המשפטית. אני איש טכני.
רם עוזיאל
אילו היו מכניסים כאן בצו את ההמלצה של טרקטור משא כפי שעשיתם לגבי רכב שטח, הייתם פותרים את כל הבעיות.
עמוס יוגב
אם היינו מכניסים, היה סיכוי שהרבה רכבים היו נפגעים.
רם עוזיאל
לא נכון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא רוצה את זה כאן. גם כך אנחנו על גבול ההבנה ואני מבקש לא לסבך את זה. אלה דברים שאתם צריכים לסגור ביניכם.
עומרי סעד
אדוני, אפילו אם ישתנו התקנות, אתם הרי יודעים שיש תקופת ביניים מסוימת. אנחנו כוועדה מקצועית כן טיפלנו בכל הסוגיות האלה.
רם עוזיאל
אגב, היועצת המשפטית של משרד התחבורה אומרת שהדברים הם באישור סופי.
גיא גולדמן
היועצת המשפטית של משרד התחבורה אמרה לי שהיא לא יודעת מתי התקנות האלה יעברו וכי אני חופשי לעשות מה שאני רוצה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה בעצמך אמרת שזה שם ארבע שנים. מצד אחד אנחנו רוצים להקל ומצד שני איך מוחים על מה שקורה? דבר כזה הרי לא יכול להיות. לא יכול להיות שמשרד אחד מעכב כל כך הרבה זמן ומשרדים אחרים יודעים שזה צפוי להיות ולכן הם כבר בונים על הדברים האלו. הבלגן חוגג. זה ממש לא משהו בריא. אני לא יודע איך האנשים פועלים בשטח, אם הם מבולבלים או לא והאם יש להם כל הזמן מחלוקות עם פקידים של משרד התחבורה או של רשות המסים. זאת סיטואציה מאוד לא בריאה.
גיא גולדמן
אני מסכים אתך אבל מה שחשוב זה שתזכור שמהדיון הזה שמתקיים היום בוועדה אנחנו יוצאים עם שיעור מס מופחת ונכון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
את זה אני מבין אבל אני מבין שפרט להורדה עשיתם כאן עוד כמה שינויים שאמור להיות להם קשר למה שהם עושים. הם נמצאים בהגדרה אחת ואתם הקלתם בהגדרה אחרת.
גיא גולדמן
הם עשו ערבוב.
קובי בוזו
כמו שאמרתי, נצטרך להאריך את הוראת השעה.
רם עוזיאל
למה לא עושים גם לטרקטור משא? גם זה רכב שטח.
גיא גולדמן
אין קשר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יוצא שאני מאשר לכם רטרואקטיבית בתנאי שאני יודע שיכול להיות שעוד מעט זה יתבטל ויחזור למצב הקודם.
קובי בוזו
לא, הרטרואקטיביות לא תחזור למצב הקודם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא הרטרואקטיביות אלא ההמשך.
קובי בוזו
יש כאן משהו שהוא מוגבל בזמן. זה לא קשור לרטרואקטיביות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני רוצה לומר שיש כאן משהו שהוא רטרואקטיבי ומהבחינה הזאת, אם אלה יהיו חמישה חודשים או שישה חודשים, זה לא הבדל גדול. אנחנו הולכים לעשות כאן משהו רטרואקטיבית אבל בראייה קדימה יכול להיות שבעוד כמה חודשים זה ייעלם ויחזור למה שהיה קודם. תבין את הסיטואציה. איך אפשר לעבוד כך? זה לא יכול להיות.
רם עוזיאל
המכס רשאי לקבוע את הגדרת הרכב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל מה רוצים מאתנו? אני לא עובד כך, מאשר רטרואקטיבית כשאני צריך לעשות מאמץ שאני בדרך כלל לא עושה, ומצד שני אני יודע שאם הם ימשיכו הלאה לדגור על זה, בעוד תקופה מסוימת, חצי שנה או פחות, חלק מזה יחזור למה שהיה. זאת לא תחושה נעימה.

אני אאשר את זה, אבל אני אומר לכם שוב שתגמרו אתם ותמסור למשרד התחבורה את מחאתנו ואת אי שביעות רצוננו ממה שקורה. דבר כזה לא יכול להיות.

מי בעד אישור צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 4 והוראת שעה), התשע"ד-2014 (הפחתת מס הקנייה החל על טרקטור משא להובלת טובין)?

הצבעה

בעד – פה אחד
הצו אושר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הצו אושר פה אחד. אני מודיע לכם שזה מאושר תחת מחאה.
רם עוזיאל
אם אדוני יסכים לפנות לשר התחבורה ולבקש ממנו לסיים את התקנות האלה, זה מאוד יעזור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ביקשתי דרכו. הוא אומר שזה לא השר אלא המחלקה המשפטית שלו.
עומרי סעד
הוועדה יכולה לפנות באופן ישיר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא משנה. כרגע אני עושה את זה דרכך. ניפגש עם המשרד גם בנושאים אחרים וחבל שזה יהיה כך.

תודה רבה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:15.>

קוד המקור של הנתונים