ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 04/03/2014

תקנות תאגידי מים וביוב (אמות מידה לזכאים להפחתה בתשלום), התשע"ד-2014, סיוע לנכי צה"ל - הנחה בתעריפי החשמל, הנחה בתעריפי המים לאוכלוסיות נוספות

פרוטוקול

 
PAGE
90
ועדת הכספים
04/03/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 305>
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, ב' באדר ב התשע"ד (04 במרץ 2014), שעה 11:15
<סדר היום:>
1. תקנות תאגידי מים וביוב (אמות מידה לזכאים להפחתה בתשלום), התשע"ג-2013
2. הנחה בתעריפי המים לאוכלוסיות נוספות:
1. תקנות תאגידי מים וביוב (אמות מידה לזכאים להפחתה בתשלום), התשע"ג-2013
2. הנחה בתעריפי המים לאוכלוסיות נוספות:
זה יהיה
ובלבד שההפחתה כאמור תתבצע לאחר שניתנה הודעה לוועדת הכספים לפחות שבועיים מראש.
<שרה זילברשטיין:>
בעצם זה חוזר לאותו מצב שהיה קודם.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא. אם עברה שנה והוא יודע, אז בינואר הוא יתחיל מראש לתת פחות. באופן תיאורטי.

<קריאה:>
או שהוא יוריד קריטריונים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אם הוא רואה כמה הגבייה שלו בשנה, זה רק ילך ויגדל. זה הראש שלהם אלא אם כן נקיים כאן דיון ונמצא פתרון.

<דבי גילד חיו:>
במידה ומורידים את הזכאויות האלה, כאן ההודעה אומרת שזה יישלח עם החשבון או באותו חודש או אם אפשר בחודש הבא. מדובר באוכלוסיות מאוד מאוד מוחלשות ששימוש במים מעבר הוא קריטי עבורן מבחינת המחיר והעלויות, ויכול אפילו להביא לניתוק מים אם הן לא יכולות אחר כך לעמוד בחשבון. אני חושבת שחייבים לזה הודעה מיוחדת או מכתב מיוחד ובטח לא אחרי שכבר מתחילים להפחית כי הבן אדם לא יכול להיערך.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני אומר לך יותר מזה. או שנצליח למצוא לזה תקציב, ולהערכתי נמצא לזה תקציב, אבל גם אם לא, יכול להיות שנעשה פילוח בין הדברים. יש כאלה שמבחינת העניין אסור לגעת בזה כי אי אפשר ויש כאלה שאפשר לצמצם. יכול להיות שלא נעשה את זה על כולם פלט על אותו סכום ויכול להיות שניכנס פנימה לעשות פילוח פנימי בתוך זה. חלק בכלל לא יקצצו ולחלק אולי יקצצו יותר. אני לא יודע לומר לך אבל לפחות יהיה לנו שיקול דעת. התחושה שלי היא שנמצא את הכסף. מדובר כאן על עשרים מיליון.

<דבי גילד חיו:>
בכל מקרה, למי שמקצצים, שההודעה תהיה מראש ולא בתוך החשבון רטרואקטיבית.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא בחשבון של הקיצוץ אלא בחשבון הקודם, לקראת הקיצוץ.

<אלון מסר:>
בחשבון שמגיע אליך באוקטובר יודיעו לך שבנובמבר-דצמבר אין לך את זה.

<משה גפני:>
זה מה שהיא אומרת, להודיע להם קודם.

<אשר רוכברגר:>
אדוני היושב ראש, עוד הערה קטנה לגבי ההודעה לוועדה תוך שבועיים. בוא לא נשכח שבחודשים ספטמבר-אוקטובר, לפי הלוח העברי, נופלים הרבה פעמים חגים. שלא ייווצר מצב שבתוך שבועיים ייפלו לנו ראש השנה, יום כיפור וסוכות.

<משה גפני:>
אדוני היושב ראש, אתה הולך להצביע?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ודאי.

<משה גפני:>
אני רוצה לשבח אותך. אני משבח את יושב ראש הוועדה על כך שהוא העלה את העניין הזה של נכי צה"ל. אני הרגשתי מאוד רע עם הנושא ואני גם פניתי אליך במכתב מכיוון שאני הבנתי במהלך הדיונים שהתקיימו כאן שנכי צה"ל כלולים במשרד הבריאות אבל ברבות הימים התברר שזה לא היה נכון והם לא קיבלו. אני סברתי אז ואני סבור גם היום שהפגיעה בנכי צה"ל, מבחינת הקריטריונים שהם בחוץ, שזה עוול גדול והיה אסור שהוא יקרה. אני משבח אותך על כך שהבאת את זה. אני משבח את משרד האוצר.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
את העוסקים במלאכה.

<משה גפני:>
אני משבח את משרדי הממשלה שעסקו בעניין הזה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
את הביטוח הלאומי.

<משה גפני:>
כן. את כל המשרדים – האוצר, המשפטים, ביטוח לאומי.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
גם את האזרחים שהצטרפו אלינו.

<אליהו יצחק:>
מה עם משפחות ברוכות הילדים?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אמרתי. האזרחים שהצטרפו אלינו.

<אליהו יצחק:>
כן, אבל מה עם המים עבורן?

<משה גפני:>
אני משבח את ארגון נכי צה"ל, את ארגון נפגעי פעולות איבה ואת כל הארגונים שעסקו בנושא הזה. אני משבח אותך על כך ואני מברך על ההחלטה שתתקבל כאן. אני אומר לך שלא הושלמה המלאכה. יש דברים רבים נוספים. גם הנושא הזה של משפחות ברוכות ילדים ועוד נושאים. תדע שיש בעיה עם הנושא הזה של מחירי הבית לבתי חולים ומקוואות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
גם מוסדות. גם פנימיות. בלי קשר לנכים, מוסדות פנימייתיים.

<משה גפני:>
כן. אני מבקש שאתה תקיים על כך דיון אבל כפי שאמרתי, אני משבח אותך על כך אבל אני לא הולך להיסחף עם התשבחות.

<עידן קלימן:>
אני רוצה להצטרף לדברים של חבר הכנסת גפני. קודם כל, גם תודה לך על התמיכה ובמיוחד לך אדוני היושב ראש בשם חמישים אלף נכי צה"ל, חברי ארגון נכי צה"ל. תודה על התמיכה שלך. אני יודע על המסירות שלך והעמידה האיתנה וגם צריך להגיד תודה ומילה טובה לאנשי משרד האוצר ואנחנו לא מתביישים בזה. נכון, לא יותר מדי מה גם שיש לנו אתם עוד ישיבה קשה.
אדוני יושב ראש הוועדה, באמת תודה ואנחנו מצפים לישיבה הבאה ולאתגרים.

<רות פרמינגר:>
גם אנחנו רוצים לברך. יישר כוח ותודה רבה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
קודם כל נאשר את התקנות ואחר כך אני אומר מילת סיכום.

אני מעלה להצבעה את תקנות תאגידי מים וביוב (אמות מידה לזכאים להפחתה בתשלום), התשע"ד-2014 עם התיקונים שהתקבלו בוועדה. מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד
התקנות אושרו.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
התקנות אושרו פה אחד.

אני רוצה להודות לכולכם, קודם כל לאוצר, לרשות המים ולכל מי שאתו עבדנו יפה. מצד שני אני רוצה להודות לאנשי הביטוח הלאומי, למשרד לאזרחים הוותיקים ולכל אלה שהצטרפו אלינו. אני רוצה להודות מאוד לארגון נכי צה"ל.

<משה גפני:>
שכחתי לציין את המשרד לאזרחים ותיקים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני רוצה להודות לארגון נכי צה"ל ולומר שרק התחלנו את המהלך. עברנו את הנושא הראשון והנושא היותר גדול עומד לפנינו ואת הדיון נקיים בקרוב. כמובן אני רוצה להודות לחברי חבר הכנסת משה גפני שהתחיל בזה בקדנציה שלו כיושב ראש הוועדה.

תודה רבה. הישיבה נעולה.
הישיבה ננעלה בשעה 14:00.

קוד המקור של הנתונים