ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 26/02/2014

צו לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה)(דחיית מועד לעניין סעיף 15 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(תיקון מס' 3), התשע"ד - 2014

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
26/02/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 302>
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, כ"ו באדר א התשע"ד (26 בפברואר 2014), שעה 10:50
סדר-היום
<צו לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה)(דחיית מועד לעניין סעיף 15 לחוק מיסוי מקרקעין) (שבח ורכישה) (תיקון מס' 3), התשע"ד– 2014>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
יעקב ליצמן

חמד עמאר

ראובן ריבלין

אלעזר שטרן
מוזמנים
>
שי אהרונוביץ - מנהל אגף א מסמ"ק רשות המסים, משרד האוצר

ברוך משולם - עוזר ראשי רשות המסים, משרד האוצר
ייעוץ משפטי
שלומית ארליך
אייל לב-ארי
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
רונית יצחק
<צו לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) (דחיית מועד לעניין סעיף 15 לחוק מיסוי מקרקעין) (שבח ורכישה) (תיקון מס' 3), התשע"ד– 2014>
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני פותח את הישיבה, יש לנו עוד דבר אחד.
ראובן ריבלין
מה עכשיו? להצביע?
היו"ר ניסן סלומינסקי
צו לשינוי נטל המס.
ראובן ריבלין
הוא צריך להקריא אותו?
יעקב ליצמן
מה זה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
דחיית מועד לעניין סעיף 15.
יעקב ליצמן
אני רואה שכולם נרדמים, זה סימן, זה מסוכן כאן.
ברוך משולם
צו לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) (דחיית מועד לעניין סעיף 15 לחוק מיסוי מקרקעין) - - -
קריאה
- - -
ברוך משולם
לא, אני לא מקריא, מסביר, בוודאי. אני רק שם את הנושא על השולחן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רגע, רגע.
יעקב ליצמן
לא שמענו כלום.
ברוך משולם
אתחיל מהתחלה. הנושא שהבאנו לוועדה זה צו לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) (דחיית מועד לעניין סעיף 15 לחוק מיסוי מקרקעין). ביום שני האחרון עברה בקריאה הראשונה הצעת החוק בנושא, שמעגנת את הוראת השעה שיש לנו כרגע בסעיפים 15(ב) עד (ה) כהוראת קבע. זה תיקונים שונים. אנחנו נניח את ההצעה בפני הוועדה בהקדם. אנחנו מבקשים להאריך את הצו היום בתקופה נוספת של עד 31 במאי, כדי שנוכל לדון בהצעת החוק בנחת ולא נעשה את זה בלחץ, ולכן - - -
שלומית ארליך
בעצם המשמעות היא לדחות את המועד לביטול המקדמות עד 31 במאי כדי לאפשר הארכה - - -
ראובן ריבלין
כדי לאפשר להם להכין את - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
כדי שיהיה גילוי נאות, לא הייתי מאשר להם יותר כי כבר פעם קודמת קבענו שזהו, אבל - - -
ראובן ריבלין
- - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
רגע, רגע, אבל מאחר שהם כבר הניחו את הצעת החוק - - -
ראובן ריבלין
זאת אומרת, הם מתקדמים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הניחו, וזה ביום שני בעזרת השם - - -
שלומית ארליך
זה אושר כבר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אה, זה אושר. רגע, סליחה, זה אושר בקריאה ראשונה. רק אמרתי שאנחנו רוצים לעשות את הדיון בניחותא, שהייעוץ המשפטי שלנו יעבור וכו', לכן סיכמנו שאנחנו נותנים את הדחייה ונעשה את הדיון על החוק בניחותא.
ראובן ריבלין
מי בעד?
יעקב ליצמן
הביאו משהו שהוא לא נחת ולדון בנחת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן. מי בעד? ירים את ידו.
הצבעה

בעד – פה אחד
הארכת הצו אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אושר. הישיבה נעולה, רבותי.
<הישיבה ננעלה בשעה 10:58.>

קוד המקור של הנתונים