ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 26/02/2014

תיקון תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות) תשס"ז-2007, דחיית מועד להגשת בקשות לאישור חריג בארנונה לאחר קיום בחירות

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
26/02/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 301>
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, כ"ו באדר א התשע"ד (26 בפברואר 2014), שעה 10:30
סדר-היום
<תיקון תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות) תשס"ז–2007, דחיית מועד להגשת בקשות לאישור חריג בארנונה לאחר קיום בחירות>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
יעקב ליצמן

חמד עמאר

זבולון קלפה

ראובן ריבלין
מוזמנים
>
איתיאל מלאכי - עו"ד, לשכה משפטית, משרד הפנים

סיון להבי - תקציבים, משרד הפנים

גליה כהן - המינהל לשלטון מקומי, משרד הפנים

יוסי עדס - רפרנט פנים, משרד האוצר

אפרת כחלון - לשכה משפטית, משרד האוצר

עירית ורונין - ע. יועמ"ש מש"מ, מרכז השלטון המקומי

חזקיה ישראל - מנהל מחלקה לקשרי גומלין, התאחדות התעשיינים
ייעוץ משפטי
שלומית ארליך
אייל לב-ארי
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
רונית יצחק
<תיקון תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות) תשס"ז–2007, דחיית מועד להגשת בקשות לאישור חריג בארנונה לאחר קיום בחירות>
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי, אני פותח את הישיבה. אנחנו עוברים לתיקון תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות) תשס"ז–2007, דחיית מועד להגשת בקשות לאישור חריג בארנונה לאחר קיום בחירות. רבותי, אתן לכם להסביר. רק אגיד בגדול שאם מועצות ערים או מועצות מקומיות צריכות להגיש בקשה לארנונה, בקשה לשינויים, בדרך כלל באופן טבעי – נניח, אני מדבר עוד לפני החוק שעבר – עד דצמבר כדי שהשרים יאשרו להם. מה שקרה בשנה שעברה כשהבחירות היו בנובמבר, ואז אי-אפשר לדרוש מרשות מקומית שנבחרת, נניח ב-1 בדצמבר, ב-2, ב-5 בדצמבר שהיא כבר תדע מה קורה ועד סוף דצמבר היא תוכל לדעת לבקש, להגיש בקשה להעלות, להוריד, לשנות, לא חשוב, מה שהיא רוצה. ולכן, הסביר וההגיוני לתת להם את הזמן עד 28 בפברואר, סוף פברואר. מאחר שהתאריך שדובר, נדמה לי שזה 28 בפברואר שחל בשבוע זה ביום שישי, ביקשו שנאשר את הצו הזה שמאפשר לשרים לקבל באמת מה שבפועל ולאשר או לא לאשר את הבקשות של הרשויות המקומיות, זה הצו. בנוסף לזה - - -
יעקב ליצמן
זה עם אישור ועדת הכספים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן.
יעקב ליצמן
החלטת השרים באישור ועדת הכספים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא.
קריאה
ללא אישור ועדת כספים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא יודע אם אנחנו נכנסים.
ראובן ריבלין
שר הפנים מבקש את זה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא יודע אם אנחנו נכנסים.
אייל לב-ארי
זה תקנות של שר הפנים.
ראובן ריבלין
זה של שר הפנים, הוא חתום.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן. דקה, אני רוצה לעשות סדר. מצד שני, - - -
ראובן ריבלין
- - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, זה בסדר, זה דבר סביר, אחרת איך אתה - - -
קריאות
- - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
רגע, רבותי, מצד שני, ומאחר שאני נמצא אתם בדיונים ארוכים על משהו אחר שבינתיים אנחנו לא מביאים אותו לדיון, לא יודע אם כבר יגיע או לא, אולי כן, אולי לא, אין לי - - -
זבולון קלפה
באיזה עניין?
היו"ר ניסן סלומינסקי
של הארנונה שאנחנו מסרבים עוד להביא את זה.
זבולון קלפה
איפה יש ארנונה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
צורת החישוב, נו, מה?
זבולון קלפה
לא, אני יודע, אני צוחק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל תוך כדי זה אנחנו פה נחשפים לעוד הרבה דברים. מצד שני, יש כאן הצעת חוק שהם הגישו, שבהם באמת, זה דבר מבורך, הם מבקשים – ועליו אנחנו לא דנים כרגע – אבל זה אושר ביום שני נדמה לי בקריאה ראשונה, נקיים על זה דיון, אבל לא עכשיו. אני רק אומר, שלא נתבלבל בין שני הדברים שבו ההפך, הם מבקשים שבשנים רגילות, לא בשנים של בחירות, במקום שתהיה אפשרות לרשויות להגיש את הבקשות עד סוף דצמבר, הם מקדימים את זה ומבקשים שהרשויות יגישו עד סוף יוני או יולי, משהו כזה, כדי שלשרים יהיה זמן לבדוק את הבקשה, לראות אם באמת יש צורך, ולא. כי אם מגישים להם עד סוף השנה היכולת שלהם לבדוק - - -
יעקב ליצמן
זה נראה מדי מוגזם ביוני, הם עדיין - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל אנחנו לא דנים בזה היום. אני רק אומר, שנדע שיש הצעת חוק. היום אנחנו דנים בהוראת שעה כתוצאה מזה שהבחירות היו בנובמבר.
ראובן ריבלין
היועץ המשפטי מסכים? אתה מסכים?
אייל לב-ארי
עם הוראת שעה אין לנו בעיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן, עם הוראת השעה אין בעיה, על החוק נדבר.
איתיאל, אתה רוצה להציג את זה?
איתיאל מלאכי
כן, אדוני הציג כבר, אבל בכל זאת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רק אל תקלקל, זה שאמרתי - - -
איתיאל מלאכי
מה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אל תקלקל, רק תציג את זה קצר.
איתיאל מלאכי
בסדר גמור. כמו שנאמר, היום החלטת מועצה בדבר הטלת ארנונה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, האוצר רצה רק להגיד שחוץ מזה הם רוצים להקציב לנו עוד 100 מיליון שקל כדי שנוכל לחלק את זה לנכים.
אפרת כחלון
האוצר היה בטלפון עם משרד המשפטים אז - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אה, טוב.
זבולון קלפה
מה זה משרד המשפטים? הוא לא רלוונטי.
יעקב ליצמן
הוא רוצה את הכנסת, משרד המשפטים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
איתיאל, קצר, רק תעשה את זה קצר כי יש לנו עוד משהו.
איתיאל מלאכי
החלטת מועצה בדבר הטלת ארנונה צריכה להתקבל עד 1 בדצמבר שלפני שנת הכספים שבגינם מוטלת הארנונה. הבקשה לשרים יכולה להיות מוגשת עד 28 בפברואר של שנת הכספים שבגינה מוטלת הארנונה.
ראובן ריבלין
זה מחרתיים.
איתיאל מלאכי
נכון.
איתיאל מלאכי
במהלך השנה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל הם כבר יודעים מזה, לכן הם הגישו. אלה בתקופה שאחרי בחירות.
איתיאל מלאכי
במהלך השנה השרים דנים בבקשות ומקבלים בהם החלטות. לפני כשלושה חודשים התקבל תיקון חקיקה שנועד לפתור מצב שבו מתקיימות בחירות בשלושת החודשים האחרונים של השנה, שזה מה שקורה בדרך כלל. הבחירות בדרך כלל בשלושת החודשים האחרונים של השנה, והוא קובע שכאשר יש בחירות אז המועצה היוצאת לא תקבל את ההחלטה בדבר הטלת הארנונה כי זה לא ראוי, הם צריכים לנהוג באיפוק וכו', ונותנים זמן למועצה הנכנסת לקבל את ההחלטה.
מה שנקבע בחוק - שלושה חודשים מיום תחילת הכהונה של ראש המועצה. דהיינו, הבחירות יתקיימו באוקטובר, מחכים 21 יום לתחילת הכהונה ועוד שלושה חודשים. תיקון החקיקה הזה הביא את הצורך לתקן גם את התקנות. התקנות הן אלה שקובעות את המועדים שבהם מוגשות הבקשות. וכמו שאיחרנו את המועדים לקבלת ההחלטה במועצה, צריך להאריך את המועדים - - -
יעקב ליצמן
מה החוק אומר היום, למשל בארה"ב היו בחירות לפני ארבעה שבועות, חודש, משהו כזה, - - -
קריאה
זה לא בשלושה חודשים האחרונים.
איתיאל מלאכי
זה לא בתוך.
יעקב ליצמן
אני שואל מה דינו, למשל, לפי החוק הקיים?
איתיאל מלאכי
לפי החוק של היום?
יעקב ליצמן
של היום. כמה זמן יש לו - - -
ראובן ריבלין
החשוב הוא כמה זמן – פה עוד מופיע החוק הקודם.
יעקב ליצמן
היו עכשיו בחירות לא - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
יהיו בבית-שמש ובנצרת.
יעקב ליצמן
או בבית-שמש מה שיהיה בשבוע הבא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כאן כתוב שלושה חודשים או 28 בפברואר, מה שקודם.
יעקב ליצמן
בפברואר לא יכול להיות – שלושה חודשים.
קריאה
מכינון המועצה.
אייל לב-ארי
לא, לא, שבועיים. אחרי שלושה חודשים עושים - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אה, שבועיים.
איתיאל מלאכי
בעיקרון זה לא פוטר מצב של בחירות מיוחדות, וזה תלוי בכל מקרה לגופו מתי נערכות הבחירות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אה, הבנתי.
איתיאל מלאכי
במקרה של בחירות מיוחדות צריך לראות את המועדים, מה היחס ביניהם לבין 1 בדצמבר. יכול להיות שהמועצה היוצאת תספיק לקבל, יכול להיות שהיא לא תספיק לקבל, אבל זה מקרה פרטני.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר, בוא תקריא.
אייל לב-ארי
לנו יש הערה בתקנות - - -
חזקיה ישראל
יש לי גם הערה, בבקשה.
טמיר כהן
חזקי רשום.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן.
אייל לב-ארי
בתקנות שכאן יש גם הוראה קבועה וגם הוראת שעה. אנחנו סוברים שנכון יהיה לאשר רק את הוראת השעה, כיוון שההוראה הקבועה מתייחסת למצב החוקי היום, ואנחנו לא יכולים להתעלם מהצעת החוק - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
מהצעת החוק שמשנה.
אייל לב-ארי
- - שעברה קריאה ראשונה שמשנה בעצם את מועדי אישור הארנונה על-ידי המועצה - - -
ראובן ריבלין
יש לכם קושי עם זה?
איתיאל מלאכי
תראו, חשבנו גם על העניין הזה - - -
אייל לב-ארי
אחרי תיקון החוק זה יחייב אתכם שוב לבוא אלינו לתיקון והתאמות.
ראובן ריבלין
יש לכם בעיה עם זה?
איתיאל מלאכי
כן, רק אסביר.
ראובן ריבלין
אתה ממשרד הפנים?
איתיאל מלאכי
כן. חשבנו גם על הסוגיה הזאת. בכל מקרה נצטרך לבוא שוב לתקן את התקנות - -
ראובן ריבלין
נכון.
איתיאל מלאכי
- - כדי להזיז את המועד הרגיל של 28 בפברואר. חשבנו שלא נכון לעשות רק הוראת שעה כשבעצם החוק עדיין לא נחקק, אומנם הוא עבר בקריאה ראשונה, אבל חשבנו שלא ראוי לבנות על חקיקה עתידית שטרם נחקקה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר.
ראובן ריבלין
הוא צודק, הוא יבוא אליך פעם נוספת כדי שתאשר.
איתיאל מלאכי
ולכן, מכיוון שבכל מקרה נבוא פעם נוספת חשבנו שכך - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
חזקי.
חזקיה ישראל
אנחנו חושבים שהתקנות בעייתיות. כל נושא האישורים החריגים, הארנונה הפכה להיות נטל מאוד משמעותי על המגזר העסקי, על המפעלים. בשנה האחרונה העלו את הארנונה פעם אחת עם ההסדר של ה-450 מיליון שקל עם הרשויות החזקות, הרשויות האלה מקבלות 0.3%, אחר כך העלו את הארנונה בגין ביטול מקדם ההתייעלות שהייתה בנוסחה וגם בוטל, ועכשיו נותנים פה עוד אפשרות להעלות ארנונה באמצעות אישורים חריגים, כאשר בשנה החולפת האישורים החריגים ניתנו בצורה גורפת כמעט בלי בדיקה או בלי בדיקה, והם ניתנו כי היה לחץ זמנים וכדומה.

אני חושב שלא צריך לאפשר לרשויות המקומיות להעלות את הארנונה או מתן אפשרות בשנה כזאת שעלו כבר בצורה המצטברת, גם הנוסחה הרגילה, גם ביטול מקדם ההתייעלות - - -
יעקב ליצמן
חזקי, למה אתה לא מבקש לבטל את החריגים בכלל?
חזקיה ישראל
כל נושא האישורים החריגים האלה הוא פרובלמטי ביותר, - -
יעקב ליצמן
בדיוק.
חזקיה ישראל
- - הוא מאפשר להעלות את הארנונה בצורה בלתי מבוקרת, ואני חושב שלא צריך - - - בכלל, ובמיוחד בשנה 2014, - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל זה לא קשור למה שאנחנו מדברים.
חיזקיה ישראל
- - כאשר במצטבר בגלל שלוש פעולות שננקטו, הארנונה עלתה פעם אחת, פעם שנייה ופעם שלישית.
יעקב ליצמן
לוועדת הכספים אפילו אין say בזה. ועדת כספים אין לה say בחריגים, רק מודיעים לה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני רוצה שנבין, לפעמים, תראה, בחלק גדול מהמקומות שר הפנים או משרד הפנים דורש מהרשות שיש לה רמת - - -
יעקב ליצמן
מה, מי אמר שאנחנו - - - . זה נכון מה שאתה אומר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תשמע לי רגע, גובה הארנונה שגובים שם היא נמוכה מאוד וכתוצאה מזה - - -
יעקב ליצמן
זה לא המצב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה חלק גדול – כתוצאה מזה הרשות בגירעונות, הרי מה הכי פשוט? ראש רשות רוצה להיות פופולרי, הוא לא נותן ארנונה, אבל אני אומר – כל זה לא קשור לצו.
יעקב ליצמן
זה לא המצב. הוא תמיד בא למשרד הפנים, הוא בוכה על המצב שאין לו כסף, בא משרד הפנים ואומר לו: בסדר, תלך - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, הפוך, משרד הפנים מסתכל, אם הוא רואה שהארנונה שהוא גובה היא נמוכה ביחס לערים אחרות - - -
יעקב ליצמן
זה לא החריגים, החריגים בדרך כלל – אני זוכר, יש רשימות חריגים, אני יודע בדיוק לומר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תלוי, יש ויש. לכן אני אומר, אבל זה לא קשור לפה.
יעקב ליצמן
החריגים האלו סתם מעלים את זה, הוא בא לבכות, הוא אומר: אין לי כסף, - - -
חזקיה ישראל
יש סכומי מינימום וסכומי מקסימום, זה לא קשור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יעקב, אבל זה לא קשור, זה הדיון על החוק עצמו שאם נרצה נעשה את זה, אם זה אצלנו או לא. על החוק עצמו - - -
יעקב ליצמן
אין קריטריונים לחריגים ולא צריכים שום - - - , וזה חמור מאוד.
ראובן ריבלין
החוק יכול להגביל, בא להגביל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בתקנות גם, אבל כאן אתה מדבר על תעריף, אתה לא מדבר על הדבר עצמו.
חזקיה ישראל
אבל אין שום קריטריונים במסגרתם מאשרים, אין שום קריטריונים שמאשרים אישורים חריגים.
ראובן ריבלין
הבנו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עצם העניין זה סיפור נפרד.
חזקיה ישראל
אבל לא בשנה שזה עלה גם לפי הנוסחה, גם לפי סידור 450 מיליון שקל וגם ביטול מקדם ההתייעלות. אתם נותנים פה אפשרות ב-2014 להעלות עוד פעם בגלל אישורים חריגים. זה אחד מצטבר על השני.
יעקב ליצמן
חזקי צודק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עוד פעם אני אומר, כאן אתה מדבר על ראשי רשויות שנבחרו רק בנובמבר, הם מתחילים לעבוד, לראות מה קורה, רוצים לבקש, לא יודע אם בכלל על מה, אולי חריגות אולי הורדות, אני שמעתי ראשי ערים - - -
אייל לב-ארי
מה עם החריגות של 2008? איך הם נהגו ב-2008?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא יודע איך הם נהגו, אני מדבר על עכשיו, היו לנו בחירות בנובמבר, אתה מדבר על ראשי רשויות, אני יודע שאצלנו ראש רשות חדש נפגש, הוא עוד לא יודע מימינו, משמאלו, לוקח לו קצת זמן להבין. ויכול להיות שהוא בכלל מבקש לשנות את מה שקודמו עשה, שעשה את זה אולי מסיבות כאלו או אחרות, לא יודע להגיד. מה שנותנים פה, אומרים, יש לך זמן עד 28 בפברואר שזה השבוע, ואחר כך שרים צריכים להחליט - - -
ראובן ריבלין
מחרתיים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל למעשה זה מאשר את זה, והשרים עכשיו צריכים להחליט. אם יש לנו טענות, ואתה יודע שיש לי, ובמה שהגיע אלי אני בינתיים לא נותן להעלות את זה בכלל, אז זה סיפור נפרד, זה על עצם העניין, לא על הנושא של תאריך. להעניש ראש רשות חדש שנבחר, להגיד לו: אדוני, אנחנו מענישים אותך בגלל שנבחרת בנובמבר ולא בפברואר, אנחנו מענישים אותך לא לתת לך להסתכל ולא כלום.
ראובן ריבלין
דרך אגב, בדיון על החוק עצמו, שנמצא עכשיו בהליכי חקיקה, ידונו על כל הנושא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נכון, גם על זה. איתיאל, בוא, תקרא את זה.
אייל לב-ארי
מה קרה ב-2008? ב-2008 מה היה?
איתיאל מלאכי
ניסו לעשות - - -
שלומית ארליך
מה קרה, איתיאל, ב-2008?
איתיאל מלאכי
דיברו על לעשות אורכה, בסופו של דבר זה לא יצא לפועל. הסוגיה עלתה לדיון.
שלומית ארליך
למה לא יצא?
איתיאל מלאכי
אני לא יודע.
אייל לב-ארי
אז הם עמדו בתאריך של ה-28 בפברואר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא עמדו.
איתיאל מלאכי
לא, לא עמדו. לא דנו בבקשות של מועצות יוצאות בגלל - - -
חזקיה ישראל
למה לא דנו?
היו"ר ניסן סלומינסקי
איתיאל, תקרא בבקשה.
ראובן ריבלין
זה הרבה הקראה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא יודע. איתיאל, כמה זה?
איתיאל מלאכי
"תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות) (תיקון), התשע"ד–2014
בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 8(ב) ו-9 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג–1992 (להלן – החוק) ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 9(ד) לחוק, אנו מתקינים תקנות אלה:
"תיקון תקנה 10
1. בתקנה 10 לתקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות), התשס"ז–2007 (2) (להלן-התקנות העיקריות), אחרי תקנת משנה (ב) יבוא:

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), התקיימו בחירות לראש העירייה או לראש המועצה בתקופה שמ-1 באוקטובר עד 31 בדצמבר שלפני שנת הכספים שלגביה מוגשת בקשה כאמור בתקנת משנה (ב), תוגש הבקשה לאותה שנת כספים עד תום שבועיים מהמועד האחרון לקבלת החלטה בדבר הטלת ארנונה כללית כאמור בסעיף 276(ב) לפקודת העיריות (3).
תחולה

1. תקנות אלה יחולו לגבי ארנונה המוטלת בעד שנת הכספים 2014 ואילך.
הוראת שעה

2. לגבי ארנונה המוטלת בעד שנת הכספים 2014, יראו כאילו בתקנה 10(ג) לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 1 לתקנות אלה, בסופה נאמר "או עד ה-28 בפברואר של שנת הכספים שבעדה מוטלת הארנונה, המאוחר מביניהם""
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו יודעים שנקיים דיון על הצעת החוק ששם נכניס את הדברים.
ראובן ריבלין
ודאי. ודרך אגב, צריך להעביר את זה לוועדת הכספים, שלא יעבירו לוועדת הפנים את העניין הזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
החוק נמצא אצלנו, לא? היה דיון?
זבולון קלפה
הדיון על החוק היה בוועדת הפנים.
ראובן ריבלין
אני חושב שהשר רוצה שזה יהיה בוועדת הכספים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בוא נצביע. מי בעד לאשר קודם כל את התקנות? ירים את ידו.
יעקב ליצמן
רגע, זו הוראת שעה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן.
אייל לב-ארי
והוראת השעה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
והוראת השעה, כן. מי בעד?
יעקב ליצמן
אני עם רובי.

הצבעה
בעד – פה אחד
התקנות נתקבלו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אושר למעשה פה אחד. איך מוודאים שזה יגיע אלינו?
ראובן ריבלין
אנחנו צריכים במליאה לומר. אדבר עם השר עכשיו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה מדבר על החוק שעבר?
ראובן ריבלין
אדבר עם השר שיאמר ליושב-ראש הקואליציה שהוא רוצה להעביר את זה - - -
חזקיה ישראל
רובי, זה עבר במליאה כבר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לאן זה עבר?
ראובן ריבלין
עבר לוועדת הפנים?
חיזקיה ישראל
אני לא יודע למה, אבל זה עבר בקריאה ראשונה, לדעתי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן, אני יודע.
ראובן ריבלין
אם זה עבר בקריאה ראשונה, יכול להיות שזה עבר לוועדת הפנים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לכן אני אומר, למה זה עבר? מישהו יודע?
אייל לב-ארי
אני לא יודע לאן זה עבר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתם יודעים?
ראובן ריבלין
החוק יכול לעבור לוועדת הפנים.
איתיאל מלאכי
בדרך כלל חוק פקודת העיריות עובר לוועדת הפנים, כי התיקון - - -
ראובן ריבלין
אתם רציתם בוועדת הפנים?
איתיאל מלאכי
אני לא רציתי שום דבר.
ראובן ריבלין
שרק אז אל תבואו אלינו פה לתקן.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:53.>

קוד המקור של הנתונים