ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 18/02/2014

תיקון תקנות האזרחות (תיקון), התשע"ד-2013

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
18/02/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 294>
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, י"ח באדר א התשע"ד (18 בפברואר 2014), שעה 13:15
סדר היום
<תיקון תקנות האזרחות (תיקון), התשע"ד-2013>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
מוזמנים
>
רונן ירושלמי - רשות האוכלוסין וההגירה, משרד הפנים

עו"ד עירית ויסבלום - הלשכה המשפטית, רשות האוכלוסין וההגירה, משרד הפנים
ייעוץ משפטי
שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון – חבר המתרגמים
<תיקון תקנות האזרחות (תיקון), התשע"ד-2013>
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו ממשיכים בסדר היום. על סדר היום תיקון תקנות האזרחות (תיקון), התשע"ד-2013.
עירית ויסבלום
אנחנו מבקשים את אישור הוועדה לתיקון תקנות, תיקון שמהותו הוא תיקון טכני. למעשה מדובר בשני תיקונים כאשר הראשון בא להסיר את עמודת הדולרים מהתוספת. העמודה הזאת, כבר לא נעשה בה שימוש במשך שנים די רבות.
שלומית ארליך
כדי שיהיה ברור אני אומר שבתוספת לתקנות האזרחות יש חמישה-שישה סוגים של שירותים בעדם נגבית אגרה לפי תקנות האזרחות, בין היתר בקשה לתעודה המעידה על אזרחות ישראלית, אישור או תעודה המעידים על אי הקניית אזרחות ישראלית, ויתור על אזרחות ישראלית. היום בתוספת יש שתי עמודות שמתייחסות לאגרה בשקלים ולאגרה בדולרים. אתם בעצם מבקשים להוריד את האגרה בדולרים.
עירית ויסבלום
נכון. הבקשות שמוגשות בחוץ לארץ, בקונסוליות, האגרה נגבית שלא בהסתמך על עמודת הדולרים אלא לפי הנחיות ששולח משרד החוץ לקונסוליות מדי שנה איך לגבות את האגרות. למעשה משרד החוץ מתרגם את העדכונים שלנו – מדי שנה אנחנו מעדכנים לפי מדד את האגרות – לדולר/יורו ואומר שהם יכולים גם לגבות במטבע מקומי לפי השער שלו מול הדולר או מול היורו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש כאן שני מהלכים. מהלך אחד הוא שהאגרה בישראל עולה כל שנה לפי המדד.
עירית ויסבלום
כן. רק לפי המדד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הדבר השני הוא שמעכשיו להבא יהיה תרגום ממשי לפי שער הדולר שקובע בנק ישראל.
עירית ויסבלום
כן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מתורגם לכמה דולרים זה ואת זה משלמים.
עירית ויסבלום
כן, בתרגום לשער המקומי של כל מדינה ומדינה.
שלומית ארליך
את אומרת שזה נעשה גם היום בפועל, אבל זה לא בהתאם למה שנקבע בתוספת היום.
עירית ויסבלום
לא. זה כן בהתאם משום שהתקנות גם היום מאפשרות לגבות לפי שער מקומי. הן כן נוהגות כדין אלא שהן לא מסתכלות על עמודת הדולרים. היום בתקנות האזרחות בסעיף 9(א) יש את האופציה להמיר את השווי למטבע מקומי.
שלומית ארליך
סעיף 9(א) אומר ש"אם הוגשה בקשה בישראל, תשולם האגרה בשקלים, ואם הוגשה בקשה בחוץ לארץ, תשולם האגרה בדולרים".
עירית ויסבלום
נכון, תשולם בדולרים או בשווי של סכום כאמור במטבע מקומי. גם היום יש את האופציה להמיר את השווי למטבע מקומי וזה מה שהם עושים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
את מה ממירים?
עירית ויסבלום
את הסכומים שמשרד החוץ מעביר להם מדי שנה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה היה עד עכשיו?
עירית ויסבלום
זה קורה כבר שנים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לפני שאנחנו משנים את התקנות.
עירית ויסבלום
כבר היום אפשר להמיר לשער מקומי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן, אבל בתוספת הזאת כתובים מספרים שאין להם שום קשר למספרים השקליים.
עירית ויסבלום
נכון. כי מסתבר שכבר שנים לא מעדכנים את זה. בעקבות השאלות מאתמול ניסיתי לברר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה שילמו בפועל, לפי הטור הזה?
עירית ויסבלום
משלמים לפי הטור של ישראל בשקלים וממירים את זה, לפי הנחיות של משרד החוץ, למטבע המקומי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זאת אומרת, לא לפי התקנות. טור ב' היה צריך להיות שמשלמים לפיו.
עירית ויסבלום
יש אופציה בנוסח של סעיף 9(א) היום לשלם או לפי דולרים בסכום הנקוב בטור ב' או בשווי של סכום כאמור במטבע המקומי לפי שער החליפין שהיה קיים וכולי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא כתוב מה שגבוה יותר או נמוך יותר?
עירית ויסבלום
לא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לפעמים זה נמוך יותר ולפעמים זה גבוה יותר. לפי זה קובעים?
עירית ויסבלום
יש מנגנון של עיגול.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרבה שנים יש הנחיות אבל בפועל עובדים אחרת לגמרי.
עירית ויסבלום
לא. הם עובדים לפי הנחיות משרד החוץ. אולי זה קצת שונה מהתקנות במובן הזה שלא מסתמכים על טור ב' אלא על טור א'. הולכים לפי השווי של האגרה בישראל ומתרגמים אותו לשער מקומי במדינה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
התקנות שלנו עכשיו אומרות שאין אופציה. נקודה.
עירית ויסבלום
כן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
משאירים את הדבר האחד וזהו.
עירית ויסבלום
כן. לא צריך את טור ב'.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עד עכשיו זה היה הליך אפשרי אלא שהיו שתי אופציות.
עירית ויסבלום
נכון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
משונה מאוד שנותנים שתי אופציות שיש ביניהן הבדל כספי. השגרירות הייתה לוקחת את האופציה הגבוהה והפונה היה רוצה לקחת את האופציה הנמוכה.
עירית ויסבלום
כבר שנים לא עובדים עם טור ב'.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם כן, למה זה קיים כל הזמן?
עירית ויסבלום
אני לא יודעת מה קדם למה, אם הפסיקו לעבוד לפי טור ב' ולכן הפסיקו לעדכן אותו או הפוך, אבל עובדתית כבר הרבה שנים לא מעדכנים את טור ב' ו הקונסוליות גם לא עובדות עם טור ב'.
היו"ר ניסן סלומינסקי
למה לא שיניתם את זה עד עתה?
עירית ויסבלום
הנה, אנחנו באים לשנות. התקנות הן בחתימת שר הפנים ולכן אנחנו מביאים אותן כדי להתאים את המציאות למצב התקנות. ההתנהלות כל השנים היא של משרד החוץ שמעביר את הכספים למשרד האוצר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר. אנחנו מוחקים את טור ב' ואת ההשלכה שלו. עכשיו יהיה רק דבר אחד.
עירית ויסבלום
נכון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
למעשה יהיו שני דברים. דבר אחד, המחיר בישראל יהיה צמוד למדד וייקבע פעם בשנה. נכון? פעם בשנה.
עירית ויסבלום
אנחנו מפרסמים עדכון לפי המדד פעם בשנה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
דבר שני, בשגרירויות בחוץ לארץ זה יהיה אותו סכום מתורגם לשער היציג של אותו מטבע באותה מדינה.
עירית ויסבלום
נכון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה פשוט וטוב.
עירית ויסבלום
הנושא השני הוא רק שינוי של הסעיף שמדבר על הצמדה למדד. עד עכשיו הוא היה מנוסח במונחים של עליית מדד אבל המדד לא תמיד עולה ומשרד המשפטים מנחה תמיד לקבוע שהנוסח כאן יהיה לפי שיעור שינוי המדד ולא לנקוט במונח עלייה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
באופן תיאורטי, אם המדד ירד, גם התעריפים ירדו.
עירית ויסבלום
תיאורטית, כן למרות שעוד לא ראיתי שזה קרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
קרה שהמדד ירד.
עירית ויסבלום
לא בשנים שאני עוסקת בזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה קרה והשאלה אם באמת הורידו את המחיר. בסדר. זה נראה פשוט. יש לך הערות?
שלומית ארליך
לא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו מצביעים על תיקון תקנות האזרחות (תיקון), התשע"ד-2013. מי בעד?
הצבעה

בעד – פה אחד

התקנות נתקבלו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
התקנות אושרו פה אחד.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 13:25.>

קוד המקור של הנתונים