פרוטוקול

 
PAGE
2
הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט, ולוועדת הכנסת
12/02/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני
<פרוטוקול מס' 4>
מישיבת הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט, ולוועדת הכנסת
יום רביעי, י"ב באדר א התשע"ד (12 בפברואר 2014), שעה 10:00
סדר היום
הצעת חוק-יסוד: משאל עם
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – היו"ר
אורית סטרוק
אברהים צרצור
יפעת קריב
דוד רותם
אלעזר שטרן
זהבה גלאון
יצחק הרצוג
אורי מקלב
מוזמנים
>
עמי מרקוביץ - משרד המשפטים

אורלי פישמן אורן - עו"ד, לשכה משפטית, משרד ראש הממשלה

אוריאל גזית - מתמחה, משרד ראש הממשלה

ד"ר אביעד בקשי - פורום קהלת
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רישום פרלמנטרי
אתי בן-שמחון
הצעת חוק-יסוד
משאל עם
היו"ר יריב לוין
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את הישיבה של הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוקה ומשפט, ולוועדת הכנסת לדיון בהצעת חוק יסוד משאל עם.

כפי שהודעתי בישיבה הקודמת, וכפי שהודע גם בהודעה שנמסרה לכולם, לאחר שכבר עברנו על החוק באופן מפורט ונומקו ההסתייגויות, אנחנו נעבור להצבעה מסודרת על כל ההסתייגות וכל הסעיפים.

מונח בפניכם נייר, בעמוד הראשון שלו פירוט הצעת החוק שמונה שם וחמישה סעיפים. בהתאם לכך פירוט ההסתייגות שמופיעות החל מעמוד 2.

אני עובר להסתייגות הראשונה, הסתייגותם של חברי הכנסת גילאון, גלאון, הורוביץ, רוזין, פריג' וזנדברג (להלן קבוצת מרצ).

חברי הכנסת יחימוביץ, הרצוג, כבל, מיכאלי, בן-אליעזר, בר, בר-לב, שפיר, ברוורמן, מרגלית, שמולי, רוזנטל, בירן, שי ומזרחי (להלן – קבוצת העבודה), חברי הכנסת ברכה, סוויד, חנין ואגבאריה (להלן – קבוצת חד"ש) וחברי הכנסת זחאלקה, זועבי וג'טאס (להלן – קבוצת בל"ד). ההסתייגות שלהם מסומנת במספר 1 לשם החוק.
מי בעד ההסתייגות הזאת? מי נגד?

הצבעה
בעד ההסתייגות - 2

נגד - 5

נמנעים - אין

ההסתייגות של קבוצת מרצ, קבוצת העבודה, קבוצת חד"ש, קבוצת בל"ד לסעיף 1 נדחתה.
היו"ר יריב לוין
2 בעד, 5 נגד, נמנעים אין, ההסתייגות נדחתה.

הסתייגות שנייה לשם החוק של חברי הכנסת מקלב, גפני, אשר ואייכלר (להלן – קבוצת יהדות התורה). מי בעד? מי נגד?

הצבעה
בעד ההסתייגות - 2

נגד - 5

נמנעים - אין

ההסתייגות של קבוצת יהדות התורה לסעיף 2 נדחתה.
היו"ר יריב לוין
ההסתייגות הזאת לא נתקבלה.

ההסתייגות השלישית של חברי הכנסת צרצור, טיבי, גנאים ואבו עראר (להלן – קבוצת רע"מ-תע"ל). מי בעד? מי נגד?

הצבעה
בעד ההסתייגות - 2

נגד - 5

נמנעים - אין

ההסתייגות של קבוצת רע"מ-תע"ל, לסעיף 3 נדחתה.
היו"ר יריב לוין
לפיכך, אני עובר להצבעה על שם החוק. מי בעד שם החוק כפי שמופיע בהצעת הוועדה בעמוד הראשון?
הצבעה
בעד שם החוק כהצעת הוועדה - 5

נגד - 2

נמנעים - אין

שם החוק נתקבל.
היו"ר יריב לוין
בעד שם החוק 5, נגד 2, נמנעים אין, לפיכך שם החוק אושר.


אני עובר לסעיף 1 – הסתייגויות של קבוצת מרצ, העבודה, חד"ש ובל"ד, הסתייגות שרשומה ומסומנת כמספר 4. מי בעד ההסתייגות הזו.
הצבעה
בעד ההסתייגות - 2

נגד - 5

נמנעים - אין

ההסתייגות של קבוצת מרצ, קבוצת העבודה, קבוצת חד"ש, קבוצת בל"ד לסעיף 4 נדחתה.
היו"ר יריב לוין
בעד 2, נגד 5, נמנעים אין, לפיכך ההסתייגות לא נתקבלה.

אני עובר לעמוד 3 להסתייגות החלופית א': מי בעד הסתייגות חלופית א' של הקבוצות כפי שהקראתי קודם? מי בעד? מי נגד?

הצבעה
בעד ההסתייגות החלופית א' - 2

נגד - 5

נמנעים - אין

ההסתייגות החלופית א' של קבוצת מרצ, קבוצת העבודה, קבוצת חד"ש, קבוצת בל"ד נדחתה.
היו"ר יריב לוין
בעד 2, נגד 5, נמנעים אין, ההסתייגות לא נתקבלה.
חלופין ב'
מי בעד? מי נגד?

הצבעה
בעד ההסתייגות החלופית ב' - 2

נגד - 5

נמנעים - אין

ההסתייגות החלופית ב' של קבוצת מרצ, קבוצת העבודה, קבוצת חד"ש, קבוצת בל"ד לסעיף 1

נדחתה.
היו"ר יריב לוין
בעד 2, נגד חלופין 5, נמנעים אין, ההסתייגות לא נתקבלה.

אני עובר להסתייגות מספר 5 של קבוצת יהדות התורה. מי בעד ההסתייגות הזו? מי נגד?
הצבעה
בעד ההסתייגות - 2

נגד - 5

נמנעים - אין

ההסתייגות של קבוצת יהדות התורה לסעיף 5 נדחתה.
היו"ר יריב לוין
בעד ההסתייגות 2, נגד 5, נמנעים אין, ההסתייגות לא נתקבלה.

אני עובר להסתייגות מספר 6 של קבוצת רע"מ-תע"ל. מי בעד? מי נגד?
הצבעה
בעד ההסתייגות - 2

נגד - 5

נמנעים - אין

ההסתייגות של קבוצת רע"מ-תע"ל לסעיף 6 נדחתה.
היו"ר יריב לוין
בעד 2, נגד 5, ההסתייגות גם כן לא נתקבלה.

אני עובר להצבעה על סעיף 1.
מי בעד סעיף 1 כנוסח שמופיע בעמוד 1 להצעה.

הצבעה
בעד סעיף 1 - 5
נגד - 2
נמנעים - אין

סעיף 1 כהצעת הוועדה נתקבל.
היו"ר יריב לוין
5 בעד, 2 נגד, נמנעים אין, סעיף 1 אושר.

אני עובר להסתייגויות לאחר סעיף 1.

הסתייגות של קבוצת רע"מ-תע"ל מסומנת בסימן 7. מי בעד ההסתייגות הזאת?

הצבעה
בעד ההסתייגות - 2

נגד - 5

נמנעים - אין

ההסתייגות של קבוצת רע"מ-תע"ל לאחר סעיף 1 נדחתה.
היו"ר יריב לוין
בעד 2, נגד 5, נמנעים אין, ההסתייגות נדחתה.

אני עובר לסעיף 2 הסתייגויות.
הסתייגות של קבוצת מרצ, עבודה, חד"ש ובל"ד מספר 8, מי בעד?

הצבעה
בעד ההסתייגות - 2

נגד - 5

נמנעים - אין

ההסתייגות של קבוצת מרצ, קבוצת העבודה, קבוצת חד"ש, קבוצת בל"ד לסעיף 8 נדחתה.
היו"ר יריב לוין
בעד 2, נגד 5, נמנעים אין, ההסתייגות לא נתקבלה.

קבוצת יהדות התורה, מסומנת 9. מי בעד?

הצבעה
בעד ההסתייגות - 2

נגד - 5

נמנעים - אין

ההסתייגות של קבוצת יהדות התורה לסעיף 9 נדחתה.
היו"ר יריב לוין
בעד 2, נגד 5, נמנעים אין, ההסתייגות לא נתקבלה.

קבוצת רע"מ-תע"ל, מסומנת 10. מי בעד?

הצבעה
בעד ההסתייגות - 2

נגד - 5

נמנעים - אין

ההסתייגות של קבוצת רע"מ-תע"ל לסעיף 10 נדחתה.
היו"ר יריב לוין
בעד 2, נגד 5, נמנעים אין. ההסתייגות לא נתקבלה.

אני עובר להצבעה על סעיף 2 כנוסחו בעמוד 1.

הצבעה
בעד סעיף 2 - 5

נגד - 2

נמנעים - אין

סעיף 2, כהצעת הוועדה נתקבל.
היו"ר יריב לוין
אני עובר לסעיף 3, הסתייגות קבוצת מרצ, העבודה, חד"ש, בל"ד, מסומנת מס' 11. מי בעד?

הצבעה
בעד ההסתייגות - 2

נגד - 5

נמנעים - אין

ההסתייגות של קבוצת מרצ, קבוצת העבודה, קבוצת חד"ש, קבוצת בל"ד לסעיף 11 נדחתה.
היו"ר יריב לוין
בעד 2, נגד 5, נמנעים אין, ההסתייגות לא נתקבלה.

אני עובר להסתייגות קבוצת יהדות התורה, מסומנת מס' 12. מי בעד?

הצבעה
בעד ההסתייגות - 2

נגד - 5

נמנעים - אין

ההסתייגות של קבוצת יהדות התורה, לסעיף 12 נדחתה.
היו"ר יריב לוין
בעד 2, נגד 5, נמנעים אין, ההסתייגות לא נתקבלה.

אני עובר להסתייגות 13, קבוצת רע"מ-תע"ל. מי בעד?

הצבעה
בעד ההסתייגות - 2

נגד - 5

נמנעים - אין

ההסתייגות של קבוצת רע"מ-תע"ל לסעיף 13 נדחתה.
היו"ר יריב לוין
בעד 2, נגד 5, נמנעים אין, ההסתייגות לא נתקבלה.

אני עובר להצבעה על סעיף 3 כנוסח בעמוד 1. מי בעד סעיף 3 כנוסח בעמוד 1?

הצבעה
בעד סעיף 3 - 5
נגד - 2
נמנעים - אין

סעיף 3, כהצעת הוועדה נתקבל.
היו"ר יריב לוין
בעד 5, נגד 2, נמנעים אין. לפיכך סעיף 3 אושר כנוסח בעמוד 1.

אני עובר לסעיף 4, הסתייגות קבוצות מרצ, העבודה, יהדות התורה, רע"מ-תע"ל, חד"ש ובל"ד מסומנת 14.

הצבעה
בעד ההסתייגות - 2

נגד - 5

נמנעים - אין

ההסתייגות של קבוצת מרצ, קבוצת העבודה, קבוצת יהדות התורה, קבוצת רע"מ-תע"ל,

חד"ש וקבוצת בל"ד לסעיף 14 נדחתה.
היו"ר יריב לוין
בעד 2, נגד 5, נמנעים אין. ההסתייגות לא נתקבלה.

אני עובר להצבעה על סעיף 4. מי בעד סעיף 4 כנוסח הוועדה?

הצבעה
בעד סעיף 4 - 5

נגד - 2

נמנעים - אין

סעיף 4, כהצעת הוועדה נתקבל.
היו"ר יריב לוין
בעד סעיף 4 כנוסח בעמוד 1 5, נגד 2, נמנעים אין. לפיכך סעיף 4 התקבל כנוסח המוצע בעמוד 1.

סעיף 5 הסתייגות, קבוצות מרצ, העבודה, יהדות התורה, רע"מ-תע"ל, חד"ש, בל"ד, מסומנת 15. מי בעד ההסתייגות הזו?

הצבעה
בעד ההסתייגות - 2

נגד - 5

נמנעים - אין

ההסתייגות של קבוצת מרצ, קבוצת העבודה, קבוצת חד"ש, קבוצת רע"מ-תע"ל, קבוצת בל"ד, לסעיף 15 נדחתה.
היו"ר יריב לוין
2 בעד, 5 נגד, נמנעים אין. ההסתייגות לא נתקבלה.

רבותיי, מי בעד סעיף 5 כנוסחו בעמוד 1?

הצבעה
בעד סעיף 5 - 5

נגד - 2

נמנעים - אין

סעיף 5, כהצעת הוועדה נתקבל.
היו"ר יריב לוין
בעד 5, נגד 2, נמנעים אין, לפיכך סעיף 5 התקבל כנוסחו בעמוד 1 והחוק אושר להבאה למליאה לקריאה שנייה ושלישית.

רשומות גם בקשות רשות דיבור של חברי הכנסת ליצמן, פרוש ומוזס.
ארבל אסטרחן
שלא נתנו חתימות.
היו"ר יריב לוין
אני מוכן לאשר אותם על סמך הודעתו של חבר הכנסת מקלב.
אורי מקלב
אני לא יכול בשמם.
ארבל אסטרחן
אם הם יגישו היום חתימות.
להיות רשום, רק הבקשות רשות דיבור של ליצמן, פרוש, מוזס.
היו"ר יריב לוין
רבותיי, אני מודה לכולם. תודה רבה. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:15.>

קוד המקור של הנתונים